О. О. Богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 22 червня 2011 р icon

О. О. Богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 22 червня 2011 р
Скачати 253.5 Kb.
НазваО. О. Богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 22 червня 2011 р
Дата05.08.2012
Розмір253.5 Kb.
ТипДокументи
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ


МАТЕРІАЛИ

ДО ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ


від 22 червня 2011 р.


Київ – 2011


ЧЛЕНУ ВЧЕНОЇ РАДИ НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ


22 червня 2011 року о 13.30 в актовому залі фізико-хімічного корпусу (проспект Перемоги, 34) відбудеться засідання Вченої ради університету. На засідання запрошуються всі завідувачі кафедр, викладачі, які є офіційним резервом на посаду завідувача кафедри та відповідальні за навчально-методичну роботу.

П О Р Я Д О К Д Е Н Н И Й

^ 1. КАДРОВІ ПИТАННЯ.

1.1. Обрання на посаду декана медичного факультету №3.

Внаслідок оголошеного конкурсу подано одну заяву - від завідувача кафедри фтизіатрії д.м.н., професора ПЕТРЕНКА ВАСИЛЯ ІВАНОВИЧА, 1952 р.н., закінчив Київський медичний інститут у 1980 р.1990 Науково-педагогічний стаж – 30 років.

^ 1.2. Обрання на посаду завідувача кафедри фізичної реабілітації та спортивної медицини.

Внаслідок оголошеного конкурсу подано одну заяву - від завідувача кафедри фізичної реабілітації та спортивної медицини д.м.н., професора ДУДАР ЛАРИСИ ВІКТОРІВНИ, 1954 р.н., закінчила Кримський державний медичний інститут імені С.І. Георгієвського у 1978 р., працює на посаді завідувача кафедри фізичної реабілітації та спортивної медицини з 21.03.20111990 р. Науково-педагогічний стаж – 26 років.

^ 1.3. Обрання на посаду завідувача кафедри педіатрії №4.

Внаслідок оголошеного конкурсу подано одну заяву - від завідувача кафедри педіатрії №4 академіка НАМН України, д.м.н., професора МАЙДАННИКА ВІТАЛІЯ ГРИГОРОВИЧА, 1957 р.н., закінчив Київський медичний інститут у 1980 р., працює на посаді завідувача кафедри педіатрії №4 з 1990 р.1990 Науково-педагогічний стаж – 28 років.

^ 1.4. Обрання на посаду завідувача кафедри внутрішніх хвороб стоматологічного факультету.

Внаслідок оголошеного конкурсу подано одну заяву - від завідувача кафедри внутрішніх хвороб стоматологічного факультету д.м.н., професора ЯРЕМЕНКА ОЛЕГА БОРИСОВИЧА, 1957 р.н., закінчив Київський медичний інститут у 1980 р., працює на посаді завідувача кафедри внутрішніх хвороб стоматологічного факультету з 15.03.2011 р.1990 Науково-педагогічний стаж – 26 років.

^ 1.5. Обрання на посаду професора кафедри україністики.

Внаслідок оголошеного конкурсу подано одну заяву - від д.філол.н., доцента ЛИТВИНЕНКО НІНИ ПАВЛІВНИ, 1959 р.н., закінчила Херсонський державний педагогічний інститут у 1977 р. і Київський національний університет імені Тараса Шевченка у 1997 р., працює на посаді професора кафедри україністики з 04.01.20111990 р. Науково-педагогічний стаж – 26 років.

^ 1.6. Присвоєння вченого звання “Професор” по кафедрі медичної та біологічної фізики д.фіз.-мат.н., професору кафедри ЧАЛОМУ КИРИЛУ ОЛЕКСАНДРОВИЧУ, 1969 р.н., закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка у 1993 р., працює на посаді професора кафедри медичної та біологічної фізики з 22.12.2009 р. Науково-педагогічний стаж - 15 років.

^ 1.7. Присвоєння вченого звання “Доцент” по кафедрі хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії к.м.н., доценту кафедри АСТАПЕНКО ОЛЕНІ ОЛЕКСАНДРІВНІ, 1967 р.н., закінчила Київський медичний інститут у 1989 р., працює на посаді доцента кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії з 18.12.2009 р. Науково-педагогічний стаж - 18 років.

^ 1.8. Присвоєння вченого звання “Доцент” по кафедрі дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань к.м.н., доценту кафедри ГОЛУБЄВІЙ ІННІ МИКОЛАЇВНІ, 1964 р.н., закінчила Київський медичний інститут у 1988 р., працює на посаді доцента кафедри дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань з 07.04.2010 р. Науково-педагогічний стаж - 19 років.

^ 1.9. Присвоєння вченого звання “Доцент” по кафедрі загальної і медичної психології та педагогіки к.психол.н., доценту кафедри ПАНАСЕНКО НАТАЛІЇ МИКОЛАЇВНІ, 1966 р.н., закінчила Донецький інститут соціальної освіти у 2001 р., працює на посаді доцента кафедри загальної і медичної психології та педагогіки з 01.09.2008 р. Науково-педагогічний стаж - 12 років.

^ 2. ПІДСУМКИ ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ ВИПУСКНИКІВ 2011 РОКУ У НАЦІОНАЛЬНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ імені О.О.БОГОМОЛЬЦЯ.

Доповідачі - голови державних екзаменаційних комісій.

^ 3. ПРО ГОТОВНІСТЬ УНІВЕРСИТЕТУ ДО УРОЧИСТОСТЕЙ З НАГОДИ ВИПУСКУ ЛІКАРІВ І ПРОВІЗОРОВ 2011 РОКУ.

Доповідач - проректор з науково-педагогічної роботи та довузівської підготовки професор ЦЕХМІСТЕР Я.В.

^ 4. ПОТОЧНІ СПРАВИ.


Голова Вченої ради

ректор університету,

академік НАМН України,

професор В.Ф. Москаленко


Вчений секретар Вченої ради

професор О.Б. Яременко

ОБГОВОРЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗВІТІВ ГОЛІВ ДЕРЖАВНИХ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ КОМІСІЙ ПРО ПІДСУМКИ ДЕРЖАВНИХ ВИПУСКНИХ ІСПИТІВ У НАЦІОНАЛЬНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ


^ Доповідають голови державних екзаменаційних комісій:

медичний факультет № 1 (спеціальність „лікувальна справа”) – д.м.н., професор, завідувач кафедри ортопедії і травматології №1 Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика ГЕРЦЕН Генріх Іванович;

медичний факультет № 2 (спеціальність „лікувальна справа”) – д.м.н., професор кафедри педіатрії №4 Національного медичного університету імені О.О.Богомольця БУРЛАЙ Валентин Григорович;

медичний факультет № 3, факультет підготовки лікарів для Збройних Сил України (спеціальність „лікувальна справа”) – д.м.н., професор кафедри акушерства і гінекології №1 Національного медичного університету імені О.О.Богомольця ЛАКАТОШ Володимир Павлович;

медичний факультет № 4, медичний факультет Чернігівського філіалу (спеціальність „лікувальна справа”) – д.м.н., професор кафедри комунальної гігієни та екології людини з секцією гігієни дітей та підлітків Національного медичного університету імені О.О.Богомольця КОРШУН Марія Михайлівна;

стоматологічний факультет (спеціальність „стоматологія”) – д.м.н., професор, завідувач кафедри стоматології, директор Інституту стоматології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика ПАВЛЕНКО Олексій Володимирович;

фармацевтичний факультет (спеціальність „фармація”) – д.фарм.н., професор, завідувач кафедри фармацевтичної технології та біофармації Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика ДАВТЯН Лена Левонівна.

РІШЕННЯ

Вченої ради Національного медичного університету імені О.О.Богомольця з питання "Підсумки державної атестації випускників 2011 року у Національному медичному університеті

імені О.О.Богомольця"


від 22 червня 2011 р.


Заслухавши та обговоривши доповіді голів державних екзаменаційних комісій професора Герцена Г.І., професора Бурлая В.Г., професора Лакатоша В.П., професора Коршун М.М., професора Павленка О.В., професора Давтян Л.Л. про підсумки державних випускних іспитів 2011 року, Вчена рада констатує, що підготовка лікарів (провізорів) в університеті здійснюється відповідно до вимог галузевих стандартів вищої освіти, нормативно-правових документів щодо покращення підготовки кадрів для галузі охорони здоров’я. Як і у попередні роки, державна атестація випускників проходила в два етапи – стандартизований тестовий контроль та практично-орієнтований державний іспит. Практично-орієнтований державний іспит проводився у формі державних випускних екзаменів і комплексного державного іспиту (наказ МОЗ України №53 від 31.01.2005 р. з доповненнями про систему оцінювання результатів практично-орієнтованого державного іспиту відповідно до наказу по НМУ імені О.О. Богомольця №260 від 17.05.2011 р.). На медичному факультеті №2 випускники складали комплексний державний іспит з дисциплін "Внутрішні, професійні та інфекційні хвороби" та "Хірургічні хвороби з дитячою хірургією", на стоматологічному факультеті - з дисциплін „Терапевтична стоматологія”, „Дитяча стоматологія”, „Ортопедична стоматологія” та „Хірургічна стоматологія”.

За результатами державних випускних іспитів 2011 року дипломи лікарів і провізорів отримає 1241 випускник (лікарів - 1166, провізорів - 75), у тому числі 155 іноземних громадян. Вдруге відбувся випуск студентів (18 осіб), що навчались на англомовному відділенні. З відзнакою університет закінчили 76 випускників, серед них 4 іноземних громадянина. За відмінні успіхи в навчанні, активну участь у науковій роботі і громадському житті 11 студентів, затверджених Вченою радою університету, будуть занесені до Книги Пошани Національного медичного університету імені О.О.Богомольця. Другий рік поспіль серед таких претендентів - студенти-іноземці.

Голови державних екзаменаційних комісій у своїй роботі керувались Законом України від 17 січня 2002 р. №2984-ІІІ „Про вищу освіту”; „Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах”, затвердженим наказом Міністерства освіти України №161 від 2.06.1993 р.; „Положенням про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації за напрямом підготовки „Медицина””, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України №53 від 31.01.2005 р., наказом по НМУ №188 від 12.04.2011 р. Вчена рада відзначає, що державні випускні іспити на всіх факультетах пройшли відповідно до затвердженого розкладу, чітко та організовано. Навчально-методичним відділом, деканатами та кафедрами було проведено велику підготовчу роботу стосовно подальшого удосконалення форми і змісту державних іспитів, своєчасного забезпечення необхідними для перевірки практичних навичок матеріально-технічними засобами, підготовки ситуаційних задач, пакетів лабораторних аналізів та даних інструментальних методів дослідження. У передекзаменаційному періоді всі студенти мали можливість отримати на кафедрах необхідні теоретичні та практичні консультації. Члени екзаменаційних комісій виявили принциповість, вимогливість та об’єктивність при оцінці знань студентів. Вперше застосовувалась нова градація бальної оцінки практичних знань і умінь студентів.

Результати державних випускних іспитів 2011 року засвідчили, що переважна більшість випускників у достатньому обсязі оволоділи теоретичними знаннями, практичними навичками та уміннями відповідно до вимог ОПП і ОКХ.

З урахуванням матеріалів, представлених головами державних екзаменаційних комісій, та проведеного обговорення Вчена рада Національного медичного університету імені О.О.Богомольця


ПОСТАНОВЛЯЄ:

  1. Звіти голів державних екзаменаційних комісій затвердити та забезпечити подання звітів про результати державних випускних іспитів до Управління освіти і науки Міністерства охорони здоров’я України не пізніше 27 липня 2011 р.

  2. Роботу ректорату, навчально-методичного відділу, деканатів, кафедр та інших підрозділів Національного медичного університету імені О.О.Богомольця з підготовки, організації та проведення практично-орієнтованих державних випускних іспитів 2011 р. схвалити.

  3. Деканам, головам циклових методичних комісій та завідувачам випускаючих кафедр проаналізувати критичні зауваження, що містяться у звітах голів державних екзаменаційних комісій, розробити плани заходів щодо ліквідації виявлених недоліків, обговорити і затвердити їх на засіданнях вчених рад факультетів у вересні 2011 р. та подати до навчально-методичного відділу до 1 жовтня 2011 р.

  4. Узгоджений план заходів щодо усунення недоліків та реалізації пропозицій голів державних екзаменаційних комісій розглянути на засіданні Вченої ради університету у жовтні 2011 р.

  5. Результати державних випускних іспитів 2011 р. висвітлити в газеті «Медичні кадри» та журналі «Науковий вісник Національного медичного університету імені О.О.Богомольця».

  6. Контроль за виконанням прийнятого рішення покласти на проректора з науково-педагогічної роботи члена-кореспондента НАМН України, професора Яворовського О.П.


^ Голова Вченої ради

ректор університету,

академік НАМН України,

професор В.Ф. Москаленко


Вчений секретар Вченої ради

професор О.Б. Яременко


^ 4. ПОТОЧНІ СПРАВИ.

4.1. Про графік навчального процесу в університеті на 2011/2012 н.р. у зв’язку з проведенням в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Доповідач - начальник навчально-методичного відділу доцент ОСТАПЮК Любов Іванівна.


^ 4.2. Затвердження «Положення про кафедру Національного медичного університету імені О.О.Богомольця» відповідно до чинних вимог щодо управління якістю освітнього процесу.

Доповідач - начальник навчально-методичного відділу доцент ОСТАПЮК Любов Іванівна.


4.3. Про надання рекомендації на видання і присвоєння грифу МОЗ України підручнику „Токсикологічна хімія. Отруйні речовини та їх метаболізм” для студентів 4-5 курсів фармацевтичних факультетів ВМ(Ф)НЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації (автори: І.В.Ніженковська, О.В.Вельчинська, М.М.Кучер).

Доповідач - проректор з науково-педагогічної роботи член-кореспондент НАМН України, професор ЯВОРОВСЬКИЙ Олександр Петрович.


4.4. Про надання рекомендації на видання і присвоєння грифів МОЗ України та МОНмолодьспорт України навчальному посібнику „Фармацевтична хімія. Аналіз лікарських речовин за функціональними групами” для студентів фармацевтичних факультетів ВНЗ (автори: О.О.Цуркан, І.В.Ніженковська, О.О.Глушаченко).

Доповідач - проректор з науково-педагогічної роботи член-кореспондент НАМН України, професор ЯВОРОВСЬКИЙ Олександр Петрович.

^ 4.5. Затвердження теми, наукового консультанта та термінів виконання докторської дисертації доценту кафедри біоорганічної, біологічної та фармацевтичної хімії, к.хім.н. ГЛУШАЧЕНКО Ользі Олександрівні.

Доповідач - в.о. проректора з наукової роботи доцент АНТОНЕНКО Марина Юріївна.


^ 4.6. Затвердження теми, наукового консультанта та термінів виконання докторської дисертації доценту кафедри аптечної та промислової технології ліків, к.фарм.н. ПОПОВИЧУ Валерію Павловичу.

Доповідач - в.о. проректора з наукової роботи доцент АНТОНЕНКО Марина Юріївна.


^ 4.7. Інформація адміністрації про організаційні заходи в структурних підрозділах університету напередодні відпускної кампанії.

ДОДАТКИ

СТУДЕНТИ НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені О.О.БОГОМОЛЬЦЯ - ПЕРЕМОЖЦІ ІІ ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ У 2010/2011 н.р.

^ ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ, ПІДПОРЯДКОВАНІ МОЗ УКРАЇНИ^ Назва дисципліни

Дата

проведення

олімпіади

Місце проведення

ПІП

студента

Завідувачі кафедр

І місце

1.

Педіатрія

29.03-1.04.2011

Донецький НМУ

Алексійчук С.А. Мед.ф.№2,

5 к.

Член-кор. НАМН України, проф.

Волосовець О.П.

2.

Гістологія, цитологія

29.03-1.04.2011

Луганський ДМУ

Гецива Г.І.

Мед.ф.№1, 2 к.

Член-кор. НАМН України, проф.

Чайковський Ю.Б.

3.

Соціальна медицина та організація охорони здоров’я

7-8.04.2011

НМУ імені О.О.Богомольця

Білоус С.В.

Мед.ф.№4, 5к.


Академік НАМН України, проф. Москаленко В.Ф.

4.

Терапія

14-15.04.2011

НМУ імені О.О.Богомольця

Кірпач А.І.

Мед.ф.№2, 6 к.


Член-кор. НАМН України, проф. Амосова К.М.

5.

Акушерство і гінекологія

20-21.04.2011

НМУ імені О.О.Богомольця

Кривопустов О.С.

Мед.ф.№1, 5 к.


Член-кор. НАМН України, проф. Венцковський Б.М.
6.

Психіатрія та наркологія. Медична психологія

20-22.04.2011

Харківський НМУ

Васильченко О.Ю.

Мед.ф.№2, 5 к.

Проф.

Напрєєнко О.К.

7.

Патологічна анатомія

25-27.04.2011

Сумський ДУ

Шамрай Д.В.

Мед.ф.№1, 3 к.

Проф.

Благодаров В.М.

8.

Клінічна імунологія

26-29.04.2011

Донецький НМУ


Царик В.В.

Мед.ф.№2, 6к.

Проф. Драннік Г.М.

9.

Інфекційні хвороби

27-29.04.2011

Харківський НМУ

Сукач М.М.

Мед.ф.№4, Черніг. Філ., 6 к.

Доц.

Голубовська О.А.

10.

Стоматологія

27-28.04.2011

НМУ імені О.О.Богомольця

Мороз Ю.Ю.

Стомат.ф., 5к.

Завідувачі профільних кафедр

ІІ місце

1.

Загальна гігієна

4-7.04.2011

Донецький НМУ

Алексійчук В.Д.

Мед.ф. №4, 6 к.

Проф. Омельчук С.Т.

2.

Фармакологія

7-9.04.2011

Одеський ДМУ

Шевченко Ю.С.

Фарм.ф., 4 к.

Член-кор. НАН і НАМН України, проф. Чекман І.С.

3.

Акушерство і гінекологія

20-21.04.2011

НМУ імені О.О.Богомольця

Павлюк Н.П.

Мед.ф.№2, 5 к.


Проф. Бенюк В.О.

4.

Анатомія людини

26-28.04.2011

Буковинський ДМУ

Федосов А.Е. Мед.ф.№1,

2 к.

Проф. Черкасов В.Г.
5.

Стоматологія

27-28.04.2011

НМУ імені О.О.Богомольця

Лютіков О.І.

Стомат.ф., 4 к.

Завідувачі профільних кафедр

ІІІ місце

1.

Педіатрія

29.03-01.04.2011

Донецький НМУ

Кошова А.О.

Мед.ф.№1, 6 к.

Проф.

Тяжка О.В.

2.

Загальна гігієна

4-7.04.2011

Донецький НМУ

Брухно Р.П.

Мед.ф. №4, 3 к.

Член-кор. НАМН України, проф. Яворовський О.П.

3.

Соціальна медицина та організація охорони здоров’я

7-8.04.2011

НМУ імені О.О.Богомольця

Гелетюк Ю.Л.

Мед.ф.№2, 5 к.

Меркулова І.О.

Мед.ф. №1, 5 к.

Академік НАМН України, проф. Москаленко В.Ф.


ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ, ПІДПОРЯДКОВАНІ МОНмолодьспорт УКРАЇНИ^ Назва дисципліни

Дата

проведення

олімпіади

Місце проведення

ПІП

студента

Завідувачі кафедр
І місце

1.

Фізика

6-9.04.2011

Харківська академія міського господарства

Кулій В.Т.

Мед.ф.№1, 1 к.


Член-кор. НАПН України, проф.

Чалий О.В.

ІІ місце

1.

Безпека життєдіяльності


11-14.04.2011

Сумський ДУ

Гальченко О.П.

Мед.ф.№4, 2 к.

Член-кор. НАМН України, проф. Яворовський О.П.

2.

Психологія

28-30.04.2011

Південноукраїнсь-

кий НПУ

Дем’яненко О.В.

Мед.-псих. ф., 3 к.

Акад. НАПН України, проф. Максименко С.Д.

3.

Біологія

16-19.05.2011

Волинський НУ

Данченко А.А.

Мед.ф.№1, 1 к.

Проф.

Романенко О.В.

ІІІ місце

1.

Культурологія

4-7.04.2011

Вінницький ДПУ

Іванцюра О.Я.

Мед.ф. №2, 1 к.

Проф.

Гуляк А.Б.

2.

Екологія

25-28.04.2011

Одеський дер.екологічний університет

Ткачишин О.В.

Мед.ф. № 1, 4 к.

Член-кор. НАМН України, проф. Бардов В.Г.

3.

Англійська мова

11-13.05.2011

Донецький ДУУ

Саведчук С.Р.

Мед.ф. № 2, 2 к.

Доц. Аврахова Л.Я.

^ РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА УНІВЕРСИТЕТІВ УКРАЇНИ

«ТОП 200 Україна» за 2010 рік*


Загальний рейтинг вищих навчальних закладів


з/п

Назва ВНЗ

Оцінка інтеграль-ного показника діяльності

1.

^ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ “КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”

70,10286713

2.

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

69,97335336

3.

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. В. КАРАЗІНА

46,39136181

4.

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ

41,54248313

5.

^ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ”

40,69103211

6.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”

40,34106589

7.

^ НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

35,13161234

8.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

35,02435550

9.

^ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

34,02713722

10.

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В.ГЕТЬМАНА

34,02713722
* «Зеркало недели. Украина», №20, 03-10.06.2011.


^ РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА УНІВЕРСИТЕТІВ УКРАЇНИ

«ТОП 200 Україна» за 2010 рік*


Рейтингові місця ВМ(Ф)НЗ України


з/п

Місце у рей-тингу

Назва ВМ(Ф)НЗ

Оцінка інтегрального показника діяльності

Оцінка якості науково-педагогічного потенціалу

^ Оцінка якості навчання

Оцінка міжнародного визнання

1.

4

^ НМУ імені О.О.БОГОМОЛЬЦЯ

41,54248313

26,8500

5,89731

8,79519

2.

16

ДОНЕЦЬКИЙ НМУ імені М.ГОРЬКОГО

28,3607743

14,9581

5,61924

7,783404

3.

20

^ НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТ. УНІВЕРСИТЕТ

26,80830737

11,9865

6,82295

7,998873

4.

24

ВІННИЦЬКИЙ НМУ імені М. ПИРОГОВА

25,71337887

12,9286

4,25432

8,530473

5.

27

^ ОДЕСЬКИЙ ДМУ

25,16484749

9,56853

6,49324

9,294946

6.

42

^ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НМУ

22,24556815

11,0742

5,03456

6,136802

7.

46

^ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДМА

21,95319394

12,0304

4,45114

5,471615

8.

47

^ ХАРКІВСЬКИЙ НМУ

21,85531911

9,29106

5,08238

7,481879

9.

52

^ УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМА-ТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ

21,46768306

7,17427

4,31431

9,979104

10.

58

^ ЛУГАНСЬКИЙ ДМУ

21,18756506

8,41619

4,21436

8,557014

11.

61

ЛЬВІВСЬКИЙ НМУ імені ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО

20,14387417

9,65597

3,9588

6,528096

12.

64

^ БУКОВИНСЬКИЙ ДМУ

19,44586677

6,84982

4,33589

8,260158

13.

68

КРИМСЬКИЙ ДМУ імені ГЕОРГІЄВСЬКОГО

19,25127649

7,58739

3,84230

7,821588

14.

92

ЗАПОРІЗЬКИЙ ДМУ

16,52448133

6,72761

3,39787

6,399001


* «Зеркало недели. Украина», №20, 03-10.06.2011.


Схожі:

О. О. Богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 22 червня 2011 р iconО. О. Богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 22 червня 2011 р
Перемоги, 34 відбудеться засідання Вченої ради університету. На засідання запрошуються всі завідувачі кафедр, викладачі, які є офіційним...
О. О. Богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 22 червня 2011 р iconО. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 20 червня 2013 р
Перемоги, 34 відбудеться засідання Вченої ради університету. На засідання запрошуються всі завідувачі кафедр, викладачі, які є офіційним...
О. О. Богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 22 червня 2011 р iconО. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 23 червня 2010 р
Перемоги, 34 відбудеться засідання Вченої ради університету. На засідання запрошуються всі завідувачі кафедр, викладачі, які є офіційним...
О. О. Богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 22 червня 2011 р iconО. О. Богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 22 грудня 2011 р
Перемоги, 34 відбудеться засідання Вченої ради університету. На засідання запрошуються всі завідувачі кафедр, викладачі, які є офіційним...
О. О. Богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 22 червня 2011 р iconО. О. Богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 21 жовтня 2011 р
Перемоги, 34 відбудеться засідання Вченої ради університету. На засідання запрошуються всі завідувачі кафедр, викладачі, які є офіційним...
О. О. Богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 22 червня 2011 р iconО. О. Богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 22 грудня 2011 р
Перемоги, 34 відбудеться засідання Вченої ради університету. На засідання запрошуються всі завідувачі кафедр, викладачі, які є офіційним...
О. О. Богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 22 червня 2011 р iconО. О. Богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 21 жовтня 2011 р
Перемоги, 34 відбудеться засідання Вченої ради університету. На засідання запрошуються всі завідувачі кафедр, викладачі, які є офіційним...
О. О. Богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 22 червня 2011 р iconО. О. Богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 12 березня 2011 р
Перемоги, 34 відбудеться засідання Вченої ради університету. На засідання запрошуються всі завідувачі кафедр, викладачі, які є офіційним...
О. О. Богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 22 червня 2011 р iconО. О. Богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 12 березня 2011 р
Перемоги, 34 відбудеться засідання Вченої ради університету. На засідання запрошуються всі завідувачі кафедр, викладачі, які є офіційним...
О. О. Богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 22 червня 2011 р iconО. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 25 листопада 2010 р
Перемоги, 34 відбудеться засідання Вченої ради університету. На засідання запрошуються всі завідувачі кафедр І викладачі, які є офіційним...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи