Донецький національн icon

Донецький національн
Скачати 370.11 Kb.
НазваДонецький національн
Сторінка1/3
Дата02.02.2013
Розмір370.11 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. М. ГОРЬКОГО


БІБЛІОТЕКА

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ


НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ У БІБЛІОТЕКУ


( ГРУДЕНЬ 2012 р.)


ДОНЕЦЬК, 2012


«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів і збірок та ін.), що надійшли до бібліотеки ДонНМУ протягом грудня 2012 року.

Покажчик знайомить читачів з літературою по всіх галузях знання: медичною, природознавчою, гуманітарною, соціально – економічною та ін.

«Бюлетень» складений на основі записів електронного каталогу. Матеріал розміщений у систематичному порядку відповідно до основних рубрик електронного каталогу, усередині розділів – в алфавіті авторів і заголовків.

Розділи покажчика формуються залежно від наповнення електронного каталогу і актуальності. Інформаційний бюлетень про нові надходження до бібліотеки випускається у друкованому та електронному варіанті. З друкованим покажчиком можна ознайомитися в інформаційно -бібліографічному відділі бібліотеки ( навч. корп. № 1).

Для того, щоб отримати видання, яке Вас зацікавило слід звертатися на абонементи наукової та навчальної літератури бібліотеки та у студентську читальну залу (навч. корп. № 3)


Контактні телефони: 344-40-65; biblio@dsmu.edu.ua

та адреса 344-40-74;

344-41-46;

344-36-54.


З побажаннями та пропозиціями просимо Вас звертатися до директора бібліотеки ДонНМУ.


^

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА ВИПУСК :
ДИРЕКТОР БІБЛІОТЕКИ Кабардіна Г.К.

ДонНМУ 344-41-46

boss_lib@dsmu.edu.ua

Укладач:

Зав. інформаційно- Котелевська Г.М.

бібліографічним відділом 344-40-65

biblio@dsmu.edu.ua

СкладI. Медична література 4 - 27.

1. Загальні питання медицины. Історія медицини. 4

2. Анатомія. Гістологія 4 – 5.

3. Імунологія 5

4. Гігієна. Гігієна нервової системи. Здоровий

спосіб життя 5.

5. Соціальна медицина та організація

охорони здоров’я 5 - 7.

6. Фармакологія. Фізіотерапія 7 - 8.

7. Фтизіатрія та пульмонологія 8 - 10.

8. Онкологія 10-12.

9. Педіатрія та неонатологія 12 – 13.

10. Патологічна фізіологія 14.

11. Внутрішні хвороби. Сімейна медицина 14.

12. Серцево-судинні захворювання. 14 - 16.

13. Оториноларингологія 16.

14. Гастроентерологія 16 - 18.

15. Стоматологія 18 – 19.

16. Дерматологія та венерологія 19 – 20.

17. Урологія 21 - 22.

18. Ортопедія 22.

20. Неврологія та психіатрія 22 - 23.

20.Інфекційні хвороби 23 – 24.

21. Хірургія. 25 - 27.


II. Гуманітарна та соціально - економічна

література С. 27 - 32.


2.1.Економіка 28.

2.2. Історія 28-29.

2.3.Культура України 29.

2.4.Педагогика вищої школи 29 – 31.

2.5. Релігієзнавство 31 – 32.

2.6. Філософія 32.


^ I. МЕДИЧНА ЛІТЕРАТУРА.

1. Загальні питання медицини. Історія медицини.


1.614.253(075.8)

Н23 Налетов С.В. Основы биоэтики : учеб. пособие для студ. фарм. фак-та / С.В. Налетов ; Донецкий мед. ун-т. - Донецк, 2012. - 135 с.


2.Ч23

Н34 Науково-інформаційний вісник. № 2(79) січень -лютий / ред. І.С. Зозуля. - К., 2012. - 167 с.


3.Я19:61(09)

І-90 Історія медицини та охорони здоров'я в Україні. Ч. 3 (1992-2011 рр.) : науково-доп. бібліогр. покажчик. Ч. 3 (1992-2011 рр). - К., 2012. - 108 с.


4.Кнопов М.Ш. Николай Васильевич Склифосовский - один из основоположников отечественной клинической медицины / М.Ш. Кнопов, В.К. Тарануха // Хирургия: Журнал им. Н.И. Пирогова. - 2012. - № 10. - С. 77-79.


5.Мазуров В.И. Сергей Петрович Боткин - основоположник отечественной терапевтической школы / В.И. Мазуров, В.Н. Цыган, В.В. Тыренко // Терапевтический архив. - 2012. - Т. 84, № 9. - С. 104-106.


2. Анатомія. Гістологія.


1.611-018

Б24 Баринов Э.Ф. Тромбоциты / Э.Ф. Баринов, О.Н. Сулаева, А.М. Гнилорыбов ; Донецкий мед. ун-т. - К. : Новый мир , 2012. - 316 с.


2.611-018(075.8)

В24 Введение в частную гистологию (часть 2) : (для студ. междунар. мед. ф-та) / ред. Э.Ф. Баринов ; Донецкий мед. ун-т. - Донецк : Каштан , 2012. - 174 с.


3.611.9(075.5)

М54 Методические указания к практическим занятиям по "Оперативной хирургии и топографической анатомии головы и шеи" для студентов стоматологического факультета / уклад. Н.В. Антипов ; Донецкий мед. ун-т. - Донецк, 2012. - 78 с.


4.611.9(075.8)

С23 Сборник тестовых заданий по оперативной хирургии и топографической анатомии головы и шеи для студентов стоматологического

факультета и врачей-интернов / уклад. Н.В. Антипов ; Донецкий мед. ун-т. –

Донецк, 2012. - 279 с.


5.Современные неинвазивные методы визуализации в определении анатомических вариантов деления воротной и строения печеночных вен при родственной ортотопической трансплантации печени / Р.Т. Рзаев, Ю.Р. Камалов, М.А. Татаркина та ін. // Хирургия: Журнал им. Н.И. Пирогова. - 2012. - № 10. - С. 70-76.


3. Імунологія та алергологія.


1.612.017

N17 Nairn, R.

Immunology for medical students / R. Nairn, M. Helbert. - Edinburgh : Elsevier , 2012. - 308 p.


4. Загальна гігієна. Гігієна нервової системи.

Здоровий спосіб життя.


1.613.81

Ф79 Формування тверезого способу життя в сім'ї та суспільстві : доп. науково-практ. конф. (15 липня 2012 р., Біла Церква). - Біла Церква, 2012. - 140 с.


2. Мирзакаримова М.А. Токсиколого-гигиеническое обоснование предельно допустимой концентрации инсектицида Далинка в атмосферном воздухе / М.А. Мирзакаримова // Гигиена и санитария. - 2012. - № 4. -С. 74-78.


5. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я.


1.614.2(477.6)

В74 Вопросы здравоохранения Донбасса. Вып. 26 : сб. научно-педагогических статей / ред. Г.А. Слабкий ; Донецкий мед. ун-т. - Донецк, 2012. - 152 с.


2.614.2(477)

Р45 Реформування сфери охорони здоров'я в Україні: організаційне, нормативно-правове та фінансово-економічне забезпечення : аналітична доповідь / уклад. Т.П. Попченко. - К., 2012. - 96 с.


3.614.2(477)

С56 Современные проблемы реформирования здравоохранения Украины / уклад. В.И. Агарков ; Донецкий мед. ун-т. - М.-Донецк : Ноулидж , 2012. - 152 с.


4.Всемирная Организация Здравоохранения. Европейское региональное бюро. Европейский региональный комитет. Шестьдесят вторая сессия (Мальта, 10-13 сентября 2012 г.). Здоровье-2020 основи политики и стратегия. // Главный врач. - 2012. - № 9. - С. 78-91.


5.Здоровье-2020: основы политики и стратегия. Ч. 2. : ВОЗ, Европейский региональный комитет, 62 сессия (10-13 сентября 2012 г., Мальта) // Главный врач. - 2012. - № 10. - С. 76-98.


6.Зіменковський А.Б. Доказова соціальна медицина - сучасний напрямок у розвитку охорони здоров'я: проблеми та перспективи впровадження в Україні / А.Б. Зіменковський, Д.В. Данко, М.К. Хобзей // Главный врач. - 2012. - № 10. - С. 72-75.


7.Ковальчук Л. Основні підходи до реформування системи охорони здоров'я населення Тернопільської області / Л. Ковальчук, А. Шульгай // Главный врач. - 2012. - № 10. - С. 62-63.


8.Методика розрахунків вартості надання платних медичних послуг у державних та комунальних закладах охорони здоров'я : метод. рекомендації // Главный врач. - 2012. - № 10. - С. 44-56


9.Настюха Ю.С. Опрацювання локального формуляру лікарських засобів на прикладі окремого лікувально-профілактичного закладу стаціонарного типу: проблеми та можливі шляхи їх вирішення / Ю.С. Настюха, А.Б. Зіменковський, О.О. Фільц // Главный врач. - 2012. - № 9. - С. 54-60.


10.Реформы финансирования здравоохранения. Опыт стран с переходной экономикой. Ч. 2. Реформы финансирования здравоохранения по выполняемым функциям. Гл. 8. Финансирование капитальных затрат и снижение постоянных затрат на здравоохранение / Kutzin J., ред. // Главный врач. - 2012. - № 10. - С. 17-43.


11.Степаненко А.В. Місце клінічного аудиту в системі управління якістю медичної допомоги / А.В. Степаненко, В.А. Сміянов // Главный врач. - 2012. - № 10. - С. 64-68.


12.Стеценко В.Ю. Адміністративно-правові засади забезпечення контролю якості медичної допомоги в умовах запровадження в Україні обов'язкового медичного страхування / В.Ю. Стеценко // Главный врач. - 2012. - № 10. - С. 68-71.


13.Черешнюк Г. Досвід проблеми проведення реформи системи медичної допомоги у м. Вінниці у 1996-2000 рр. / Г. Черешнюк, О. Крекотень, П. Гранківський // Главный врач. - 2012. - № 10. - С. 61.


6. Фармакологія. Фізіотерапія.


1.615.03(075.5)

М54 Методические указания для студентов 4 курса стоматологического факультета для практических занятий и самостоятельной подготовки по клинической фармакологии / уклад. С.В. Налетов ; Донецкий мед. ун-т. - Донецк, 2012. - 85 с.


2.615.1(075.8)

М54 Методические указания к практическим занятиям по специализации "Изготовление и использование косметических прапаратов" для студентов 5 курса фармацевтического факультета / уклад. Н.В. Донченко; Донецкий мед. ун-т. - Донецк, 2012. - 108 с.


3.615.12(075.5)

М54 Методические указания к практическим занятиям по биофармации для студентов 5 курса фармацевтического факультета / уклад. Н.В. Донченко; Донецкий мед. ун-т. - Донецк, 2012. - 56 с.


4.615.322(075.8)

Т36 Тестовые задания по фармакогнозии, аптечной и промышленной технологии лекарств : учеб. пособие для подготовки студ. фарм. фак-та к лиц. экзамену КРОК-2 / уклад. Н.В. Донченко ; Донецкий мед. ун-т. - Донецк, 2012. - 209 с.


5.581.6:615.322(075.8)

Т36 Тестовые задания по фармацевтической ботанике : учеб. пособие для подготовки студ. фарм. фак-та к лиц. экзамену КРОК-1 / уклад. Н.В. Донченко ; Донецкий мед. ун-т. - Донецк, 2012. - 51 с.


6.615.83(075.5)

Ф50 Фізіотерапевтичні методи лікування в косметології : метод. вказівки для лікарів-курсантів ФІПО, цикл ТУ / уклад. В.М. Сокрут ; Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2012. - 62 с.


7. 615.83(075.5)

Ф50 Фізіотерапевтичні методи лікування в неврології : метод. вказівки для лікарів-курсантів ФІПО, цикл ТУ / уклад. В.М. Сокрут ; Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2012. - 91 с.


7. Фтизіатрія та пульмонологія.


1.616.24(075.8)

Д44 Діагностика та лікування первинної легеневої артеріальної гіпертензії : навч. посібник / ред. Г.А. Ігнатенко ; Донецький мед. ун-т. - Донецьк : Світ книги, 2012. - 324 с.


2.616.24-002.5(075.8)

В26 Ведення випадку туберкульозу : навч. посiбник / уклад. С.М. Лєпшина ; Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2012. - 255 с.


3.Влияние отдельных демографических и географических факторов на оказание противотуберкулёзной помощи в регионах Сибири и Дальнего Востока / В.А. Краснов, О.В. Ревякина, И.Н. Филимонов та ін. // Туберкулез и болезни легких. - 2012. - № 8. - С. 10-16.


4.Геноидентификация эпидемиологически и клинически значимого варианта mycobacterium tuberculosis benjing BO/W148 / И.В. Мокроусов, О.В. Нарвская, А.А. Вязовая та ін. // Туберкулез и болезни легких. - 2012. - № 10. - С. 33-36.


5.Диагностические возможности современных иммунологических тестов при определении активности туберкулёзной инфекции у детей / А.А. Старшинова, М.В. Павлова, И.Ф. Довгалюк, О.А. Якунова // Туберкулез и болезни легких. - 2012. - № 8. - С. 40-44.


6.Заболевания легких, вызванные нетуберкулезными микобактериями: клинико-рентгенологические критерии диагностики / Л.Д. Гунтупова, С.Е. Борисов, Ю.Ю. Гармаш, М.В. Матвеева // Туберкулез и болезни легких. - 2012. - № 10. - С. 15-22.


7.Значение медико-социального статуса в развитии туберкулёза у детей в современных эпидемических условиях / Н.В. Юхименко, Е.С. Овсянкина, М.Г. Кобулашвили та ін. // Туберкулез и болезни легких. - 2012. - № 8. - С. 30-35.


8.Ивановский В.Б. "....я завещаю свой дневник публике" (по страницам "дневника" М.К. Башкирцевой) / В.Б. Ивановский // Туберкулез и болезни легких. - 2012. - № 9. - С. 55-59.

9.Клинико-морфологические особенности абдоминального туберкулеза у больных с ВИЧ-инфекцией / М.С. Скопин, З.Х. Корнилова, Ю.Р. Зюзя та ін. // Туберкулез и болезни легких. - 2012. - № 10. - С. 51-58.


10.Маркелов Ю.М. Клиническая и экономическая эффективность использования MGIT-960 для определения спектра лекарственной устойчивости микобактерий туберкулёза / Ю.М. Маркелов, Д.Л. Айзиков // Туберкулез и болезни легких. - 2012. - № 8. - С. 50-53.


11.Найбільш вагомі фактори виникнення рецидивів туберкульозу легень / М.М. Кужко, О.М. Старкова, Л.В. Веселовський та ін. // Інфекційні хвороби. - 2012. - № 3. - С. 91-94.


12.Нечаева О.Б. Мониторинг и оценка изменений эпидемиологических показателей по туберкулёзу в Российской Федерации / О.Б. Нечаева // Туберкулез и болезни легких. - 2012. - № 8. - С. 16-22.


13.Панова Л.В. Химиотерапия туберкулёза лёгких у детей и подростков / Л.В. Панова // Туберкулез и болезни легких. - 2012. - № 8. - С. 3-10.


14.Совершенствование диагностики туберкулёза у детей на основе новых иммуноаллергических тестов / М.Э, Лозовская, В.В. Белушков, Г.А. Новик та ін. // Туберкулез и болезни легких. - 2012. - № 8. - С. 34-41.


15.Сравнительные результаты кожного теста с препаратом, содержащим рекомбинантный белок CFP-10-ESAT-6, и лабораторного теста QuantiFERON - GIT / Л.В. Слогоцкая, Д.А. Иванова, Я.А. Кочетков та ін. // Туберкулез и болезни легких. - 2012. - № 10. - С. 27-32.


16.Фармакоэкономическое исследование применения комбинированного противотуберкулезного препарата с фиксированными дозами фтизоэтам В6 при комплексном лечении больных туберкулезом / А.Ю. Куликов, И.В. Сороковиков, Л.В. Мохирева, А.В. Мохирев // Туберкулез и болезни легких. - 2012. - № 10. - С. 41-46.


17.Филиппова Т.П. Клинические проявления и диагностика тубуркулеза центральной нервной системы на фоне ВИЧ-инфекции / Т.П. Филиппова, О.Н. Новицкая, Ю.Н. Быков // Туберкулез и болезни легких. - 2012. - № 10. - С. 4-7.


18.Хирургическая помощь в случае профузного кровотечения из культи сосуда корня легкого при пневмонэктомии / А.Е. Свинцов, А.В. Баталов, А.И. Мохирев, Г.А. Зыков // Туберкулез и болезни легких. - 2012. - № 10. - С. 47-50.


19.Эффективное лечение больной туберкулезом легких с широкой лекарственной устойчивостью m. tuberculosis в сочетании с сахарным диабетом / О.Г. Комиссарова, Ю.Е. Коссий, Р.Ю. Абдуллаев та ін. // Туберкулез и болезни легких. - 2012. - № 10. - С. 59-64.


20.Эффективность лечения детей и подростков, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, препаратами основного и резервного ряда / Т.Ш. Абилдаев, Г.С. Бекембаева, Л.В. Кастыкпаева, С.Ш. Серикбаева // Туберкулез и болезни легких. - 2012. - № 10. - С. 23-26.


21.Эффективность стандартных режимов химиотерапии туберкулёза в зависимости от лекарственной чувствительности возбудителя / А.Г. Самойлова, И.А. Васильева, А.К. Иванов та ін. // Туберкулез и болезни легких. - 2012. - № 8. - С. 23-30.


8. Онкологія.

1.616-006.6

Р19 Рак нирки / С.О. Возіанов, О.Б. Банира, О.В. Шуляк, О.О. Строй. - Львів : Кварт, 2011. - 150 c.


2.Бевацизумаб и FOLFIRI (максимум 12 циклов) в 1-й линии лечения при метастатическом колоректальном раке: ретроспективное исследование / G. Rosati, S. Cordio, G. Aprile та ін. // Онкология (НАНУ). - 2012. - Т. 14, № 3. - С. 221-224.


3.Белковый состав лимфы и крови при разных стадиях рака молочной железы / Ш.Х. Ганцев, А.В. Султанбаев, Р.Ш. Ишмуратова та ін. // Онкология (НАНУ). - 2012. - Т. 14, № 3. - С. 227-229.


Біологічні ефекти білків теплового шоку та їх значення для створення протипухлинних вакцин / І.А. Тавровська, Г.С. Лісовенко, Г.В. Діденко та ін. // Онкология (НАНУ). - 2012. - Т. 14, № 3. - С. 243-248.


4.Бучинская Л.Г. Чувствительность ДНК эпителиальных клеток яичника к генотоксическим воздействиям в зависимости от генетической предрасположенности к раку / Л.Г. Бучинская, Е.А. Билык, Т. Пеевич // Онкология (НАНУ). - 2012. - Т. 14, № 3. - С. 197-201.


5.Віддалені результати лікування 2-хлордезоксіаденозином хворих на волосистоклітинну лейкемію / Я.І. Виговська, З.В. Масляк, Н.В. Пеленьо та ін. // Онкология (НАНУ). - 2012. - Т. 14, № 3. - С. 230-234.


6.Дослідження експресії ІРО-38 антигену в гліомах головного мозку / Ю.П. Зозуля, О.Л. Романець, Т.А. Малишева та ін. // Онкология (НАНУ). - 2012. - Т. 14, № 3. - С. 186-191.


7.Иммуногистохимические особенности различных гистотопографических типов роста базально-клеточного рака кожи / И.А. Олейник, И.В. Куценко, В.И. Сафанков, Т.В. Шатохина // Дерматологія та венерологія. - 2012. - № 3. - С. 46-53.


8.Опухолевые стволовые клетки и новые представления о канцерогенезе / В.И. Стариков, А.Н. Белый, А.С. Ходак, О.В. Слободянюк // Онкология (НАНУ). - 2012. - Т. 14, № 3. - С. 181-185.


9.Палійчук О.В. Впровадження і перші результати онкогенетичного консультування жінок у програмах ранньої діагностики та профілактики передраку і раку органів репродуктивної системи / О.В. Палійчук, Л.З. Поліщук, В.Ф. Чехун // Онкология (НАНУ). - 2012. - Т. 14, № 3. - С. 202-207.


10.Пономарева О.В. Перспективные исследования и новые стратегии лечения пациентов со злокачественными неходжкинскими лимфомами / О.В. Пономарева, З.Д. Савцова // Онкология (НАНУ). - 2012. - Т. 14, № 3. - С. 235-242.


11.Прохоров Д.В. Характеристика протеиназ-ингибиторной системы у больных меланомой кожи / Д.В. Прохоров // Дерматологія та венерологія. - 2012. - № 3. - С. 54-57.


12.Проценко А.В. Результаты пневмонэктомии при хирургическом и комбинированном лечении больных немелкоклеточным раком легкого IIIA/N2 стадии / А.В. Проценко, Ю.В. Лукьянов // Онкология (НАНУ). - 2012. - Т. 14, № 3. - С. 216-219.


13.Рак печінки: сучасні погляди на діагностику та лікування . Огляд літератури та опис клінічного випадку Ч.1 / О.О. Абрагамович, Ю.О. Поспішіль, У.О. Абрагамович та ін. // Сучасна гастроентерологія. - 2012. - № 3. - С. 81-88.


14.Режим еженедельного (DOSE-DENSE) введения паклитаксела в лечении больных раком яичника : дайджест // Онкология (НАНУ). - 2012. - Т. 14, № 3. - С. 208-211.


15.Результаты повторных операций на печени по поводу злокачественных новообразований / Ю.И. Патютко, А.Л. Пылев, А.А. Иванов, А.Г. Котельников // Хирургия: Журнал им. Н.И. Пирогова. - 2012. - № 10. - С. 14-20.

16.Супероксид-залежна регуляція матриксних металопротеїназ і фактора росту ендотелію судин в аденокарциномах молочної залози / А.П. Бурлака, І.І. Ганусевич, І.О. Лісняк та ін. // Онкология (НАНУ). - 2012. - Т. 14, № 3. - С. 192-196.


17.Чехун В.Ф. Микро-РНК и опухолевый процесс / В.Ф. Чехун, Н.В. Бородай, О.В. Юрченко // Онкология (НАНУ). - 2012. - Т. 14, № 3. - С. 172-180.


18.Эффективность эрлотиниба в 1-й линии лечения пациентов с поздними стадиями немелкоклеточного рака легкого с мутациями EGFR : международ. опыт // Онкология (НАНУ). - 2012. - Т. 14, № 3. - С. 213-215.


9. Педіатрія та неонатологія.


1.614.253.5(075.8)

М42 Медсестринство в педиатрии : учеб. пособие / ред. Е.И. Юлиш ; Донецкий мед. ун-т. - Донецк : ДонНМУ, 2012. - 242 с.


2.616-053.2(075.8)

Н52 Неотложные состояния у детей : учеб. пособие / ред. Е.В. Прохоров; Донецкий мед. ун-т. - Донецк : Норд-Пресс , 2012. - 77 с.


3.616-053.2(075.8)

П24 Педиатрия : учеб. пособие для студ. 4 к. мед. фак-тов / А.В. Чурилина, Д.И. Масюта, Л.Ф. Чалая та ін. ; Донецкий мед. ун-т. - Донецк : Ноулидж, 2012. - 317 с.


4.616-053.2(075.8)

П81 Пропедевтика педиатрии. Модуль 1 : учеб. пособие для студ. 3 к. лечебных. фак-тов / Е.И. Юлиш, Б.И. Кривущев, И.В. Балычевцева, С.Г. Гадецкая ; Донецкий мед. ун-т. - 2-е изд., испр. и доп. - Донецк, 2012. - 248 с.


5.616-053.2(075.8)

П81 Пропедевтика педиатрии. Модуль 2: Анатомо-физиологические особенности, методика исследования, семиотика поражений кожи, подкожной клетчатки, лимфатических узлов, костно-суставной, мышечной, сердечно-сосудистой систем, органов дыхания, системы крови : учеб. пособие для студ. 3 к. мед. фактов / Е.И. Юлиш, Б.И. Кривущев, И.В. Балычевцева, С.Г. Гадецкая ; Донецкий мед. ун-т. - 2-е изд., испр. и доп. - Донецк, 2012. - 400 с.


6.616-053.2(075.8)

П81 Пропедевтика педиатрии. Модуль 3: Анатомо-физиологические особенности, методика исследования, семиотика поражений желудочно-кишечного тракта, мочевыводящей и эндокринной систем. Обмен веществ у детей : учеб. пособие для студ. 3 к. мед. фак-тов / Е.И. Юлиш, Б.И. Кривущев, И.В. Балычевцева, С.Г. Гадецкая ; Донецкий мед. ун-т. - 2-е изд., испр. и доп. - Донецк, 2012. - 288 с.


7.616-053.2(075.8)

П81 Пропедевтика педиатрии. Модуль 4: Вскармливание детей раннего возраста : учеб. пособие для студ. 3 к. мед. фак-тов / Е.И. Юлиш, Б.И. Кривущев, И.В. Балычевцева, С.Г. Гадецкая ; Донецкий мед. ун-т. - 2-е изд., испр. и доп. - Донецк, 2012. - 128 с.


8.616.24(075.8)

П88 Пульмонология детского возраста : учеб. пособие / ред. Е.В. Прохоров ; Донецкий мед. ун-т. - 2-е изд., испр. и доп. - Донецк : Норд-Пресс, 2012. - 143 с.


9.616-053.2

П78 Проблемні питання педіатрії та вищої медичної освіти (вип. 6) : зб. наук. праць, присвячений пам'яті проф. Ю.М. Вітебського / ред. Є.В. Прохоров. - Донецьк : Світ книги , 2012. - 521 с.


10.616-053.2

С50 Сміян І.С. Минулі наші неспокійні дні (книга 20) / І.С. Сміян. - Тернопіль : Підручники і посібники , 2011. - 192 с.


11.616.13-002(075.8)

П84 Прохоров Е.В. Системные васкулиты у детей : учеб. пособие / Е.В. Прохоров, Л.Л. Челпан, И.М. Островский ; Донецкий мед. ун-т. - Донецк, 2012. - 128 с.


12.616.4-053.2(075.8)

Э64 Эндокринология детского возраста : учеб. пособие / ред. Е.В. Прохоров ; Донецкий мед. ун-т. - Донецк, 2012. - 181 с.


13.Горобець Н.I. Реабілітація дітей з порушеннями травної системи на тлі недиференційованої дисплазії сполучної тканини / Н.I. Горобець // Сучасна гастроентерологія. - 2012. - № 3. - С. 29-31.


14.Клініко- патогенетичні особливості хронічного вірусного гепатиту В у дітей / О.М. Лук'янова, М.Ф. Денисова, А.Г. Ципкун та ін. // Сучасна гастроентерологія. - 2012. - № 3. - С. 23-28.


  1   2   3

Схожі:

Донецький національн iconДонецький національн
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Донецький національн iconМіністерство охорони здоров’я України Національн ий медичн ий університет ім ені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Ки ївської міської держа вної а дміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Донецький національн iconПоложення про студентськУ академічн у рад у державного вищого навчаль ного закладу «Київський національн ий економічн ий університет ім ені Вадима Гетьмана» I. Загальні положення
Університету задля сприяння створенню умов прозорості, чесності та відкритості навчального процесу та забезпечення захисту прав та...
Донецький національн iconДодаток 6 до Правил прийому до пвнз «Донецький інститут соціальної освіти» у 2012 році Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до пвнз «Донецький інститут соціальної освіти» у 2012 році I
Пвнз «Донецький інститут соціальної освіти» (далі – Порядок), розроблений відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Положення...
Донецький національн iconЗміни до Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до пвнз «Донецький інститут соціальної освіти» у 2012 році
Додаток 1 до листа пвнз «Донецький інститут соціальної освіти» №122 від 27. 03. 2012 р
Донецький національн iconМiнiстерство освiти І науки україни донецький національний технiчний унiверситет донецький національний унiверситет донецька філія державного закладу
Донецькому національному технічному університеті та Донецькому національному університеті 11-13 квітня 2006 року. Конференція присвячується...
Донецький національн icon«донецький національний технічний університет» 83000, м. Донецьк, вул. Артема, 58 телефон (062) 301 03 64
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України №1324 від 18. 11. 11 р. Донецький національний технічний університет призначений...
Донецький національн iconПриватний вищий навчальний заклад «донецький інститут соціальної освіти» програма фахового вступного випробування
Відповідно до правил прийому до пвнз «Донецький інститут соціальної освіти» у 2012 році програмні питання з дисципліни педагогіка...
Донецький національн iconМіністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад донецький національний технічний університет
Донецький національний технічний університет, кафедра вищої математики ім. В. В. Пака запрошує вас взяти участь у роботі четвертої...
Донецький національн iconДодаток 5 до правил прийому в Доннту порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Державного вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет" I
Державного вищого навчального закладу “Донецький національний технічний університет”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи