Картка учасника icon

Картка учасника
Скачати 68.33 Kb.
НазваКартка учасника
Дата02.02.2013
Розмір68.33 Kb.
ТипКартка

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА УЧАСНИКА


Прізвище________________________________

Ім’я_____________________________________

По батькові______________________________

Посада__________________________________

Назва закладу, установи____________________

_________________________________________

Адреса___________________________________

Індекс___________________________________

Місто____________________________________

Телефон_________________________________

Факс____________________________________

Е-mail___________________________________

Форма участі в науковому форумі (підкреслити):

 • усна доповідь

 • стендова доповідь

 • вільний слухач

Назва доповіді____________________________

_________________________________________

_________________________________________

Назва статті______________________________

_________________________________________

_________________________________________

Автор (співавтори)________________________

_________________________________________

_________________________________________

Науковий керівник (прізвище, ім’я, по батькові, посада, звання)____________________________
^ ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ УЧАСНИКІВ


1. Місце проведення конференції - конференц-зал

Запорізької медичної академії післядипломної

освіти.

2. Офіційні мови конференції - українська, росій­ська.

3. Регламент доповіді: усна доповідь - 7-10 хв.

обговорення - 3 хв.

презентація стендової доповіді – 3 хв.

4. Оргкомітет забезпечує:

- мультимедійним проектором

- кодоскопом.

5. Проживання.

Учасникам конференції буде запропоновано номери в готелі за доступними цінами.

6. Статті будуть опубліковані в збірнику наукових праць ВАК України "Актуальні питання медичної науки та практики".

Вартість публікації для учасників конференції - 25

грн/сторінка.

Організаційний внесок - 30 грн.


Переказ коштів просимо здійснювати

за реквізитами:

Одержувач: Запорізька медична академія післядипломної освіти

Р/р 35229003000179

Код ОКПО 01896694

МФО 813015

Банк: УДК Запорізької області

Призначення платежу: для проведення конференції молодих вчених.

^ Текст статті, тез, та реєстраційна картка учасника, з копією чека обов’язково дублюються електронною поштою на адресу,

e-mail: naukazmapo@gmail.com

або marka-moa@mail.ru

Контактний телефон:

8(067)2878808 - Марченко Ольга Олександрiвна

(0612)79-07-23; 098-79-100-88 - Анна

Міністерство охорони здоров'я України

ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»


^ VII МІЖРЕГІОНАЛЬНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ


Актуальні питання клiнiчної медицини

(для молодих вчених)

29 вересня 2011 р.

м. Запоріжжя


ЗАПРОШЕННЯ


^ Вельмишановні колеги!

Маємо честь запросити Вас взяти участь у

VII міжрегіональній науково-практичній конференції молодих вчених

"Актуальні питання клiнiчної медицини",

яка відбудеться 29 вересня 2011 року в м. Запоріжжі

Наукова програма конференції

включає такі розділи:

 1. Акушерство і гінекологія.

 2. Біологія та мікробіологія.

 3. Інфекційні хвороби, дерматологія, туберкульоз.

 4. Клінічна імунологія та алергологія.

 5. Неврологія та психіатрія.

 6. Педіатрія.

 7. Терапія.

 8. Хірургія.

 9. Офтальмологія, оториноларингологія, сто­матологія.

 10. Фармакологія та фармація.

При підготовці матеріалів просимо дотримуватися таких вимог:

 1. Статті необхідно надсилати у двох примірниках, шрифт Тimes New Roman, 14 рt., інтервал - полуторний, параметри: зліва-3м, зправа-1см, зверху та знизу-по 2см (28-30 рядків на сторінці, 60-65 знаків у рядку).

 2. Статті супроводжуються офіційним направленням закладу, де виконувалася робота, візою нау­ковою керівника на першій сторінці, завіреною круглою печаткою цього закладу, експертним заключенням.

 3. Електронний варіант статті (диск або флешка) має бути виконаний в Місrosoft Word for Windows.

 4. Об'єм статей не повинен перевищувати 10 сторінок.

5. Статті можуть бути написані українською чи російською мовами.

6. Вихідні данні роботи повинні містити:

- УДК

- назва

- прізвище та ініціали автора(ів)

- назва навчального закладу(ів), де виконувалася робота

- науковий керівник (звання, ініціали, прізвище)

- ключові слова (4-7).

7. Згідно вимогам ВАК, наукові статті повинні містити наступні елементи:

- постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'я­зок з важливими науковими та практичними завдан­нями;

 • аналіз останніх досліджень та публікацій, в яких є початок рішення даної проблеми і на які автор ро­бить зсилку, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким ця стаття присвячена;

 • формулювання мети (постановка завдань);

- викладення матеріалу дослідження з обґрун- туванням отриманих наукових резуль­татів;

 • висновки дослідження та перспективи по­дальших наукових пошуків в даному напрямку;

 • список літературних джерел, який повинен бути складений згідно вимогам ВАК України.

8. Стаття повинна супроводжуватися резюме

англійсь­кою мовою, що містить : назву

роботи, ім'я та прізвища всіх авторів, назву

закладу(ів), де виконува­лася робота, ключові

cлова. Об'єм резюме не бiльше 10 рядків.

 1. Стаття повинна бути підписана всіма авторами та мі­стити відомості про них (прізвище, ім'я, по батькові, місце роботи, посада, контактна адреса та телефон).

10. Ілюстрації до статей (малюнки, фотознімки,

графіки та діаграми) додаються тільки в

випад­ках, коли отримані данні не можуть бути вира­женими в таблицях. Кількість графічного ма­теріалу повинна бути мінімальною (до 3-х).

 1. Таблиці повинні бути компактними, мати назву, яка відповідає їх змісту. На всі малюнки та таб­лиці в тексті повинні бути посилання. Таблиці та малюнки подаються на окремих аркушах.

 2. Посилання на літературні джерела необхідно да­вати в квадратних дужках, відповідно з пе­реліком літератури.

 3. Перелік літературних джерел (за ос­танні 7 років, не більше 10-15) надається на ок­ремому аркушi.

 4. Всі фізичні величини та одиниці необхідно приводити в системі СІ, терміни - відповідно з анатомічною i гістологічною номенклатурою.

^ Редакція залишає за собою право скорочення та виправлення отриманих статей.

Стаття, що надійшла автору після рецензії на до­робку, повинна бути повернена в редакцію не пізніше 5 днів після отримання. В авторській корек­турі допускаються виправлення тільки помилок на­бору. Статті, які оформленні без врахування вказаних вимог не розглядатимуться.


Вимоги до оформлення тез:

Обсяг тез до 1-2 сторiнок, шрифт Тimes New Roman, 12 рt., інтервал - полу­торний, поля: зліва-3см, зправа-1см, зверху та знизу-по 2см. Назва тез- ^ ВЕЛИКИМИ ЖИРНИМИ ЛIТЕРАМИ. Iнiцiали та прiзвище авторiв – з нового рядка. В насупном рядку вказують кафедру та наукового керiвника. Структра тез: вступ, мета дослiдження, матерiали та методи, результати, висновки. Тези приймаються українською та росiйською мовами в одному примiрнику на паперi (пiдписанi науковим керiвником) та в електронному варiантi. Назва файлу повинна вiдповiдати прiзвищу автора.

До тез обов`язково надати П.I.П. доповiдача, назву докладу.


Матеріали публікації разом з диском,

квитанції про оплату публікації і оргвнеску та

реєстраційну картку учасника слід надсилати

на адресу оргкомітету:


Науковий відділ академії

ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»

бульвар Вінтера, 20

м. Запоріжжя, 69096, Україна

до 10 червня 2011 року
Схожі:

Картка учасника iconКартка учасника

Картка учасника iconРеєстраційна картка учасника літньої школи

Картка учасника iconКартка учасника конференції
Назва установи, її адреса
Картка учасника iconРеєстраційна картка учасника
Можете скористатися електронною реєстрацією на сайті конгресу
Картка учасника iconРеєстраційна картка учасника
Науковий керівник (прізвище, ім’я, по батькові, посада, звання)
Картка учасника iconРеєстраційна картка учасника VI міжнародного конкурсу «Учитель музики XXI століття»
Участник
Картка учасника iconРеєстраційна картка учасника форуму молодих науковців нук «Макаровські читання»
Прізвище, Ім’я, По-батькові
Картка учасника iconРеєстраційна картка учасника VI міжнародного конкурсу «Учитель музики XXI століття»
move to 0-16617070
Картка учасника iconКартка учасника мнтк "авіа-2013 " (Будь ласка, надішліть цю картку до 26 квітня 2013р. ) Прізвище

Картка учасника iconКартка учасника мнтк "авіа-2013 " (Будь ласка, надішліть цю картку до 26 квітня 2013р. ) Прізвище

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи