Гсво освітньо-кваліфікаційна характеристика спеціаліста за спеціальністю 110105 медико-профілактична справа напряму підготовки 1101 медицина icon

Гсво освітньо-кваліфікаційна характеристика спеціаліста за спеціальністю 110105 медико-профілактична справа напряму підготовки 1101 медицина
Скачати 272.94 Kb.
НазваГсво освітньо-кваліфікаційна характеристика спеціаліста за спеціальністю 110105 медико-профілактична справа напряму підготовки 1101 медицина
Дата15.09.2012
Розмір272.94 Kb.
ТипДокументи

ГСВО____________

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА

СПЕЦІАЛІСТА

за спеціальністю 7.110105 МЕДИКО-ПРОФІЛАКТИЧНА СПРАВА

напряму підготовки 1101 МЕДИЦИНА

(додаток А)

Виробничі функції, типові задачі діяльності та уміння, якими повинен володіти випускник вищого медичного закладу за фахом “Медико-профілактична справа”

Зміст виробничої функції

Назва типової задачі діяльності

^ Шифр ти­пової задачі діяльностіЗміст уміння


Шифр уміння

1

2

3

4

5


Проектна


Встановлення попереднього клінічного діагнозу захворювання


1.ПФ.Д.01

В умовах стаціонару, поліклініки, амбулаторії, навчально-виховних, оздоровчих закладів, на виробництві або вдома у хворого:

 • за стандартними методиками, використовуючи попередні дані анамнезу та огляду хворого, знання про людину, її органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення, виділити та зафіксувати провідний клінічний симптом або синдром (за списком 1);

 • шляхом співставлення зі стандартами, використовуючи попередні дані анамнезу та огляду хворого, на основі провідного клінічного симптому або синдрому, використовуючи знання про людину, її органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення, поставити найбільш вірогідний або синдромний діагноз захворювання (за списком 2).

В умовах лікувальної установи:

 • на підставі найбільш вірогідного або синдромного діагнозу, за стандартними схемами, використовуючи знання про людину, її органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення, призначити лабораторне та/ або інструментальне обстеження хворого (за списком 2);

 • використовуючи найбільш вірогідний або синдромний діагноз, дані лабораторного та інструментального обстеження хворого, знання про людину, її органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення, за певним алгоритмом, здійснити диференціальну діагностику захворювань (за списком 2);

 • використовуючи найбільш вірогідний або синдромний діагноз, дані лабораторного та інструментального обстеження хворого, висновки диференціальної діагностики, знання про людину, її органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення та логічного аналізу, поставити попередній клінічний діагноз (за списком 2).1.ПФ.Д.01.ПР.Р.01.01-45


1.ПФ.Д.01.ПР.Р.02.01-260


1.ПФ.Д.01.ПР.Р.03.01-260


1.ПФ.Д.01.ПР.Р.04.01-260


1.ПФ.Д.01.ПР.Р.05.01-260

Діагностування невідкладних станів


1.ПФ.Е.02

За будь-яких обставин (вдома, на вулиці, у лікувальній установі

та ін.), в умовах нестачі інформації та обмеженого часу, використовуючи стандартні методики огляду та дані можливого анамнезу, знання про людину, її органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення та оцінки стану людини, встановити діагноз (за списком 3).


1.ПФ.Е.02.ПР.Р.06.01-27


Організаційна
Планування

санітарно-гігіє­нічних, профі­лактичних та протиепідеміч-них заходів щодо інфекцій­них хвороб2.ПФ.С.01

 • В умовах лікувально-профілактичної та санітарно-профілактичної установи, використовуючи існуючі профілактичні та протиепідемічні методики, на підставі результатів епідеміологічного обстеження осередків інфекційних хвороб, та даних епідеміологічного аналізу, планувати санітарно-профілактичні та санітарно-протиепідемічні заходи, спрямовані на профілактику інфекційних хвороб (№№77-103, 215–235, за списком 2).2.ПФ.С.01.ПР.О.01.01-48

Проведення санітарно-гігієнічних, профілактичних та протиепідемі-чних заходів щодо інфекційних хвороб


2.ПФ.С.02

В умовах лікувальної установи, терапевтичної дільниці проводити:

 • Виявлення і ранню діагностику інфекційних захворювань (№№77-103, 215–235, за списком 2);

 • первинні протиепідемічні заходи в осередку інфекційної хвороби.

В умовах медико-профілактичної установи, терапевтичної дільниці, використовуючи статистичні та лабораторні методи, здійснювати епідеміологічний аналіз інфекційної захворюваності населення, виявляючи:

 • групи ризику;

 • території ризику;

 • час ризику;

 • фактори ризику.2.ПФ.С.02.ПР.О.02.01-48

2.ПФ.С.02.ПР.О.03


2.ПФ.С.02.ПР.О.04

2.ПФ.С.02.ПР.О.05

2.ПФ.С.02.ПР.О.06

2.ПФ.С.02.ПР.О.07

Проведення санітарно-гігієнічних та профілактичних заходів щодо неінфекційних хвороб


2.ПФ.С.03

В умовах лікувально-профілактичної та санітарно-профілактичної установ, навчально-виховних закладів, на виробництві, на підставі даних про стан здоров’я певних контингентів населення та наявність впливу на нього факторів навколишнього середовища, використовуючи існуючі методи, в межах первинної медико-санітарної допомоги населенню, здійснювати систему санітарно-гігієнічних та профілактичних заходів щодо:

 • організації раціонального харчування та водопостачання;

 • профілактики харчових отруєнь;

 • режиму праці і відпочинку;

 • формування сприятливого житлового та виробничого середовища;

 • первинної профілактики захворювань і травм;

 • пропаганди здорового способу життя.

В умовах лікувально-профілактичної та санітарно-профілактичної установ, навчально-виховних закладів, на виробництві, використовуючи загальноприйняті методи оцінки стану здоров’я людини, з урахуванням механізму несприятливого впливу факторів навколишнього середовища, умов життя, серед обслуговуваних контингентів:

 • визначати групи ризику серед населення;

 • формувати диспансерні групи;

 • формувати групи людей, що підлягають диспансерному нагляду (новонароджені, діти, підлітки, особи, що перехворіли на інфекційні хвороби, мали харчове отруєння, вагітні, певні категорії працюючих, що повинні проходити обов’язковий медичний огляд);

 • проводити аналіз професійної захворюваності;

 • встановлювати зв`язок між рівнем професійної захворюваності і умовами праці певного контингенту працюючих (№№ 5, 12, 13, 17, 18, 37, 39, 63, за списком 2).2.ПФ.С.03.ЗП.О.08

2.ПФ.С.03.ЗП.О.09

2.ПФ.С.03.ЗП.О.10

2.ПФ.С.03.ЗП.О.11


2.ПФ.С.03.ЗП.О.12

2.ПФ.С.03.ЗП.О.13


2.ПФ.С.03.ЗП.О.14

2.ПФ.С.03.ЗП.О.15

2.ПФ.С.03.ЗП.О.16


2.ПФ.С.03.ЗП.О.17

2.ПФ.С.03.ЗП.О.18.01-08

Проведення лікувально-евакуаційних заходів


2.ПФ.С.04

В умовах надзвичайної ситуації, у т.ч. воєнного стану, під час розгорнутих етапів медичної евакуації, з урахуванням існуючої системи лікувально-евакуаційного забезпечення, організовувати проведення лікувально-евакуаційних заходів серед:

 • населення;

 • військовослужбовців.2.ПФ.С.04.ПР.О.19

2.ПФ.С.04.ПР.О.20


Виконавська


Збирання інформації про пацієнта3.ПФ.С.01

За будь-яких обставин (в лікувально-профілактичній установі, вдома у пацієнта та ін.), використовуючи результати співбесіди з пацієнтом за стандартною схемою опитування хворого, збирати дані про його скарги, анамнез хвороби, анамнез життя (в тому числі професійний та епідеміологічний анамнез) та дані про скарги з боку інших органів і систем.

За будь-яких обставин (в лікувально-профілактичній установі, вдома у пацієнта та ін.), використовуючи знання про людину, її органи та системи, за певними алгоритмами:

 • збирати інформацію про загальний стан пацієнта (свідомість, конституція, харчовий статус) та зовнішній вигляд (огляд шкіри, підшкірного жирового шару, пальпація лімфатичних вузлів, щитовидної та молочних залоз);

 • оцінювати психомоторний, фізичний та статевий розвиток дитини;

 • обстежувати стан серцево-судинної системи (огляд та пальпація ділянки серця та поверхневих судин, визначення перкуторних меж серця та судин, аускультація серця та судин);

 • обстежувати стан органів дихання (огляд грудної клітки та верхніх дихальних шляхів, пальпація грудної клітки, перкусія та аускультація легень);

 • обстежувати стан органів черевної порожнини (огляд живота, пальпація та перкусія кишок, шлунка, печінки, селезінки, пальпація підшлункової залози, нирок, органів малого таза);

 • обстежувати стан кістково-м’язового апарата (огляд та пальпація);

 • оцінювати наявність нутрієнтного чи полінутрієнтного дефіціту;

 • оцінювати стан внутрішньоутробного розвитку плода за даними розрахунку маси плода та аускультації його серцебиття.


3.ПФ.С.01.ПР.Р.01


3.ПФ.С.01.ПР.Р.02


3.ПФ.С.01.ПР.Р.03


3.ПФ.С.01.ПР.Р.04


3.ПФ.С.01.ПР.Р.05


3.ПФ.С.01.ПР.Р.06


3.ПФ.С.01.ПР.Р.07


3.ПФ.С.01.ПР.Р.08


3.ПФ.С.01.ПР.Р.09
Оцінювання результатів лабораторних та інструменталь­них досліджень3.ПФ.Д.02

В умовах лікувально-профілактичної установи, застосовуючи стандартну процедуру, використовуючи знання про людину, її органи та системи, на підставі результатів лабораторних та інструментальних досліджень оцінювати інформацію з метою її ви­користання для встановлення діагнозу (за списком 4).

3.ПФ.Д.02.ЗР.Р.10.01-56

Визначення характеру лікування захворювань3.ПФ.С.03


В лікувально-профілактичній установі або вдома у хворого на підставі попереднього клінічного діагнозу, використовуючи знання про людину, її органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами визначати характер лікування (консервативне, оперативне) захворювання (за списком 2).


3.ПФ.С.03.ПР.Р.11.01-260

Визначення принципів лікування захворювань


3.ПФ.С.04


В лікувально-профілактичній установі або вдома у хворого на підставі попереднього клінічного діагнозу, використовуючи знання про людину, її органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами визначати принципи лікування захворювання (за списком 2).


3.ПФ.С.04.ПР.Р.12.01-260

Визначення необхідного режиму праці та відпочинку при лікуванні захворювань


3.ПФ.С.05


В лікувально-профілактичній установі або вдома у хворого на підставі попереднього клінічного діагнозу, використовуючи знання про людину, її органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами визначати необхідний режим праці та відпочинку при лікуванні захворювання (за списком 2).


3.ПФ.С.05.ПР.Р.13.01-260

Визначення необхідної дієти при лікуванні захворювань


3.ПФ.С.06


В лікувально-профілактичній установі або вдома у хворого на підставі попереднього клінічного діагнозу, використовуючи знання про людину, її органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами визначати необхідну дієту чи лікувально-профілактичне харчування при лікуванні захворювання (за списком 2).


3.ПФ.С.06.ПР.Р.14.01-260

Визначення тактики ведення контингенту осіб, що підлягають диспансерному нагляду


3.ПФ.С.07

В лікувально-профілактичній установі або вдома у хворого на підставі отриманих даних про стан здоров’я пацієнта, використовуючи знання про людину, її органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення та за допомогою стандартних схем:

 • визначати тактику обстеження та вторинної профілактики хворих, що підлягають диспансерному нагляду;

 • визначати тактику обстеження та первинної профілактики здорових осіб, що підлягають диспансерному нагляду;

 • розраховувати та призначати необхідний раціон харчування різним контингентам населення.3.ПФ.С.07.ПР.О.15


3.ПФ.С.07.ПР.О.16


3.ПФ.С.07.ЗП.О.17

Визначення тактики ведення фізіологічних пологів та післяпологового періоду


3.ПФ.С.08

В умовах лікувально-профілактичної установи на підставі анамнестичних даних, загального огляду та бімануального обстеження вагітної роділлі та породіллі, використовуючи знання про людину, її органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення, з використанням стандартної процедури:

 • оцінювати загальний стан вагітної, роділлі та породіллі, визначати строк вагітності;

 • визначати тактику ведення пологів;

 • оцінювати загальний стан новонародженого;

 • оцінювати стан посліду;

 • визначати стан інволюції матки;

 • оцінювати стан лохій та лактації.3.ПФ.С.08.ЗР.Р.18


3.ПФ.С.08.ПР.Р.19

3.ПФ.С.08.ПР.Р.20

3.ПФ.С.08.ПР.Р.21

3.ПФ.С.08.ПР.Р.22

3.ПФ.С.08.ПР.Р.23

Визначення тактики надання екстреної медичної допомоги


3.ПФ.С.09


За будь-яких обставин, використовуючи знання про людину, її органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення, на підставі діагнозу невідкладного стану (за списком 3) в умовах обмеженого часу за допомогою стандартних схем визначати тактику надання екстреної медичної допомоги .


3.ПФ.С.09.ПР.Н.24.01-27

Надання екстреної медичної допомоги


3.ПФ.С.10


За будь-яких обставин, використовуючи знання про людину, її органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення, на підставі діагнозу невідкладного стану (за списком 3) в умовах обмеженого часу: згідно з визначеною тактикою, використовуючи стандартні схеми, надавати екстрену медичну допомогу .


3.ПФ.С.10.ПР.Н.25.01-27

Виконання медичних маніпуляцій


3.ПФ.С.11В умовах лікувально-профілактичної установи, вдома або на виробництві на підставі попереднього клінічного діагнозу, використовуючи знання про людину, її органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення та використовуючи стандартні методики виконувати медичні маніпуляції (за списком 5).


3.ПФ.С.11.ПП.Н.26.01-15

Аналіз інформації щодо стану навколишнього середовища


3.ПФ.С.12

В умовах планової і екстреної системи запобіжного та поточного санітарно-епідеміологічного нагляду здійснювати комплексне обстеження різних об’єктів.

На підставі даних санітарно-профілактичної установи за стандартними методиками:

 • встановлювати взаємозв’язок цих даних з існуючими нормативами та стандартами;

 • визначати шкідливі, небезпечні та позитивні фактори навколишнього середовища.


3.ПФ.С.12.ЗР.Н.27


3.ПФ.С.12.ПР.Н.28


3.ПФ.С.12.ПР.Н.29

Оцінювання впливу навколишнього середовища на стан здоров’я населення (індивідуальне, сімейне, популяційне)3.ПФ.С.13

В умовах медичного закладу за стандартними методиками:

 • на підставі даних санітарно-профілактичної установи шляхом співставлення з існуючими нормативами та стандартами визначати негативні фактори навколишнього середовища;

 • за даними спостережень санітарно-профілактичної установи, шляхом співставлення з середньостатис­тичними показниками, дати оцінку і прогноз стану здоров’я населення (рівень загальної, інфекційної, аліментарної, професійної захворюваності, стан фізичного розвитку окремих груп населення);

 • на підставі даних про стан навколишнього середовища та стан здоров’я певного контингенту визначати наявність зв’язку між ними;

 • на підставі зв’язку між станом навколишнього середовища та станом здоров’я населення розробляти профілактичні заходи.

В умовах медичного закладу за стандартними методиками використовуючи статистичні та лабораторні методи, здійснювати епідеміологічний аналіз неінфекційної захворюваності населення, виявляючи:

 • групи ризику;

 • території ризику;

 • час ризику;

 • фактори ризику.


3.ПФ.С.13.ЗР.О.30


3.ПФ.С.13.ЗР.Р.31


3.ПФ.С.13.ПР.Р.32


3.ПФ.С.13.ПР.Р.33


3.ПФ.С.13ПР.Р.34

3.ПФ.С.13.ПР.Р.35

3.ПФ.С.13.ПР.Р.36

3.ПФ.С.13.ПР.Н.37

Ведення медичної документації3.ПФ.С.14

В умовах медичного закладу:

 • використовуючи офіційні обліково-звітні документи, за узагальненою формою готувати звіти про особисту виробничу діяльність;

 • використовуючи стандартну технологію, на підставі нормативних документів вести медичну документацію щодо пацієнта та обслуговуваного контингенту .


3.ПФ.С.14.ЗП.О.38


3.ПФ.С.14.ЗП.Р.39

Обробка державної, соціальної та медичної інформації


3.ПФ.С.15

За будь-яких обставин з використанням стандартних процедур, включаючи сучасні комп’ютерні інформаційні технології:

 • визначати джерело та/або місце знаходження потрібної інформації залежно від її типу;

 • отримати необхідну інформацію з визначеного джерела;

 • обробляти та аналізувати отриману інформацію.3.ПФ.С.15.ЗП.Р.40


3.ПФ.С.15.ЗП.Р.41

3.ПФ.С.15.ЗП.Р.42Список 1 ( синдроми та симптоми )

 1. анемія

 2. артеріальна гіпертензія

 3. артеріальна гіпотензія

 4. біль в грудній клітці

 5. біль в ділянці серця

 6. біль в животі

 7. бронхообструктивний синдром

 8. випіт у плевральну порожнину

 9. галюцинаторно-параноїдальний синдром

 10. геморагічний синдром

 11. генералізована або локальна висипка

 12. гепатомегалія та гепатолієнальний синдром

 13. головний біль

 14. дисменорея

 15. метрорагічний синдром

 16. жовтяниця

 17. задишка

 18. закріп

 19. запаморочення

 20. кардіомегалія

 21. кашель

 22. кишкова диспепсія

 23. кровохаркання

 24. лімфаденопатія

 25. маніакальний та депресивний синдром

 26. менінгіальний синдром

 27. набряковий синдром

 28. нефротичний синдром

 29. парези, паралічі

 30. порушення серцевого ритму

 31. пропасниця

 32. розлади свідомості

 33. сечовий синдром

 34. синдром деменції

 35. синдром недостатності травлення

 36. суглобовий синдром

 37. судомний синдром

 38. схуднення

 39. ціаноз дифузний

 40. ціаноз локальний

 41. часткова або повна втрата зору

 42. часткова або повна втрата слуху

 43. шлункова диспепсія

 44. шлунково-кишкові кровотечі

 45. ядуха

Список 2 (захворювання)

1) терапевтичний профіль

А) Хвороби крові та кровотворних органів:

 1. анемії

 2. лейкози

 3. гемофілія

 4. тромбоцитопенічна пурпура

 5. хронічні променеві ураження

Б) Розлади психіки та поведінки:

 1. біполярний афективний розлад

 2. гострий психоз в т.ч. алкогольний делірій

 3. епілепсія

 4. невротичні розлади

 5. розлади особистості

 6. шизофренія

В) Хвороби нервової системи:

 1. вібраційна хвороба

 2. координаторні неврози (професійні дискінезії)

 3. менінгіти

 4. порушення мозкового кровообігу

 5. радикуліти

 6. теплові ураження

 7. хронічні професійні інтоксикації

Г) Хвороби системи кровообігу:

 1. вегето-судинна дистонія

 2. вроджені вади серця

 3. вторинна артеріальна гіпертензія

 4. декомпресійна (кесонна) хвороба

 5. ендокардити

 6. ессенціальна артеріальна гіпертензія

 7. ішемічна хвороба серця

 8. кардіоміопатії

 9. легеневе серце

 10. набуті вади серця

 11. перикардити

 12. порушення серцевого ритму

 13. серцева недостатність

Д) Хвороби органів дихання:

 1. бронхіальна астма

 2. бронхіти

 3. дихальна недостатність

 4. інфекційно-деструктивні хвороби легенів

 5. плеврити

 6. пневмоконіози

 7. пневмонії

 8. токсичні ураження дихальних шляхів

 9. тромбоемболія легеневої артерії

 10. хронічні обструктивні захворювання легенів

Е) Хвороби органів травлення:

 1. виразкова хвороба

 2. гастрити, дуоденіти

 3. езофагіти

 4. ентерити, коліти

 5. панкреатити

 6. печінкова недостатність

 7. функціональні порушення жовчного міхура і жовчовивідних шляхів, кишечнику

 8. холецистити, жовчнокам’яна хвороба

 9. хронічні гепатити

 10. цирози печінки

Ж) Хвороби сечостатевої системи:

 1. гломерулонефрити

 2. нефротичний синдром

 3. ниркова недостатність

 4. пієлонефрити

 5. сечокам’яна хвороба

 6. цистити

І) Патологія шкіри і підшкірної клітковини:

 1. дерматити

 2. екзема

 3. короста

 4. мікози

 5. піодермії

 6. професійні дерматози

 7. псоріаз

К) Хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини:

 1. анкілозуючий спондиліт

 2. реактивні артропатії

 3. ревматизм

 4. ревматоїдний артрит

 5. системні васкуліти (вузликовий поліартеріїт, геморагічний васкуліт)

 6. системні хвороби сполучної тканини

Л) Хвороби ендокринної системи та обміну речовин:

 1. гіпотиреоз

 2. ожиріння

 3. первинна адренокортикальна недостатність

 4. тиреоїдит

 5. тиреотоксикоз

 6. цукровий діабет

М) Інфекційні та паразитарні хвороби:

 1. бактеріальні харчові токсикоінфекції

 2. ботулізм

 3. висипний тиф та хвороба Бриля

 4. вірусні гепатити

 5. гельмінтози

 6. герпесвірусні хвороби

 7. грип та інші гострі респіраторні вірусні захворювання

 8. дитячі крапельні інфекції в дорослих

 9. дифтерія

 10. лептоспірози

 11. лямбліоз

 12. малярія

 13. менінгококова інфекція

 14. поліомієліт

 15. правець

 16. сальмонельоз

 17. сибірська виразка

 18. сказ

 19. туберкульоз різної локалізації

 20. хвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)

 21. холера

 22. черевний тиф та паратифи

 23. чума

 24. шигельози

- інфекційні хвороби, що передаються переважно статевим шляхом:

 1. гонококова інфекція

 2. сифіліс

 3. хламідійна інфекція

2) хірургічний профіль

А) Хвороби крові та кровотворних

органів

 1. хірургічний сепсис

В) Хвороби нервової системи і органів почуттів

Розлади зору

 1. блефарит

 2. гострий напад глаукоми

 3. кон’юнктивіт

 4. травми ока

 5. стороннє тіло ока

Хвороби горла, вуха, носа

 1. ларингіти

 2. отити

 3. перитонзилярний абсцес

 4. синусити

 5. тонзиліти

Розлади нервової системи

 1. внутрішньочерепна травма

Г) Хвороби системи кровообігу

 1. варикозне розширення вен нижніх кінцівок

 2. флебіт, тромбофлебіт, післяфлебітичний синдром

Д) Хвороби органів дихання та середостіння

 1. абсцес легені

 2. вроджені вади розвитку органів дихання

 3. емпієма плеври

 4. медіастінити

 5. новоутворення легень та середостіння

 6. стороннє тіло в дихальних шляхах

Е) Хвороби органів травлення:

 1. вроджені вади розвитку органів травлення

 2. гостра непрохідність кишок

 3. гострий та хронічний панкреатит

 4. гострий холецистит, жовчнокам’яна хвороба

 5. гострий апендицит

 6. гострий апендицит у дітей

 7. доброякісні захворювання стравоходу

 8. закрита травма живота

 9. закупорка жовчної протоки

 10. запальні захворювання прямої кишки

 11. защемлені і незащемлені грижі живота

 12. інвагінація

 13. новоутворення органів травлення

 14. перитоніт

 15. перфорація порожнистого органу

 16. стеноз пілоруса шлунка

 17. холангіт

 18. шлунково–кишкова кровотеча

Ж) Хвороби сечостатевої системи

 1. сечокам’яна хвороба

 2. новоутворення нирки

 3. вроджені вади розвитку сечостатевої системи

З) Хвороби жіночої репродуктивної системи

 1. мастит

 2. новоутворення молочної залози

І) Хвороби шкіри і підшкірної клітковини:

 1. гнійно-запальні захворювання у дітей

 2. запальні захворювання пальців та кисті

 3. інфекційні захворювання шкіри та підшкірної клітковини

 4. опіки та обмороження

 5. специфічна хірургічна інфекція

К) Хвороби кістково- м’язової системи та сполучної тканини

 1. вроджені вади розвитку кістково-м’язової системи

 2. остеомієліт

 3. політравма

 4. типові переломи плеча, передпліччя, стегна, гомілки

 5. травма грудної клітки

 6. травма тазу

 7. травма хребта

 8. ушкодження великих суглобів (кульшового, колінного, гомілко-ступневого, ліктьового)

3) педіатричний профіль

А) Хвороби крові та кровотворних

органів і порушення з залученням імунного механізму

 1. анемії

 2. гемолітична хвороба новонароджених

 3. геморагічна хвороба новонароджених

 4. гемофілія

 5. лейкози

 6. лімфогранулематоз

 7. сепсис новонароджених

 8. тромбоцитопенічна пурпура

В) Хвороби нервової системи

 1. пологові ураження нервової системи у новонароджених

Г) Хвороби системи кровообігу:

 1. вегето-судинні дисфункції

 2. вроджені вади серця

 3. кардіоміопатії

 4. кардити

 5. міокардити

 6. набуті вади серця

 7. порушення серцевого ритму

 8. серцева недостатність

Д) Хвороби органів дихання

 1. асфіксія новонародженого

 2. бронхіальна астма

 3. бронхіти і бронхіоліти

 4. дихальна недостатність

 5. запальні захворювання верхніх дихальних шляхів

 6. плеврити

 7. пневмонії

 8. пневмопатії у новонароджених

 9. хронічні бронхо-легеневі захворювання

Е) Хвороби органів травлення:

 1. виразкова хвороба

 2. гастрити, дуоденіти

 3. ентерити, коліти

 4. панкреатити

 5. синдром мальабсорбції

 6. функціональні порушення шлунку, жовчного міхура і жовчовивідних шляхів, кишечнику

 7. холецистити

 8. хронічні гепатити

Ж) Хвороби сечостатевої системи

 1. вроджені вади розвитку нирок

 2. гломерулонефрити

 3. інфекція нижніх сечових шляхів

 4. ниркова недостатність

 5. пієлонефрити

К) Патологія кістково- м’язової системи та сполучної тканини

 1. вовчак червоний системний

 2. дерматоміозит

 3. пологова травма

 4. ревматизм

 5. системна склеродермія

 6. системні васкуліти (геморагічний васкуліт, вузликовий поліартеріїт)

 7. ювенільний ревматоїдний артрит

Л) Хвороби ендокринної системи, розладу харчування та порушення обміну речовин:

 1. аномалії конституції

 2. врождена дисфункція кори наднирників

 3. гіпотиреози

 4. гіпотрофія, паратрофія

 5. дифузний токсичний зоб

 6. ожиріння

 7. рахіт, спазмофілія, гіпервітаміноз Д

 8. тиреоїдіт

 9. цукровий діабет

М) Інфекційні та паразитарні хвороби

 1. вітряна віспа

 2. вроджені інфекції новонародженого

 3. гельмінтози

 4. герпесвірусна інфекція

 5. гострі вірусні гепатити

 6. гострі кишкові інфекції

 7. гострі респіраторні вірусні захворювання

 8. грип

 9. дифтерія

 10. інфекційний мононуклеоз

 11. кашлюк

 12. кір

 13. краснуха

 14. менінгококова інфекція

 15. паротитна інфекція

 16. поліомієліт

 17. скарлатина

 18. сальмонельози

 19. туберкульоз різної локалізації

 20. хвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)

 21. шигельози

 1. акушерсько-гінекологічний профіль (Жіноча репродуктивна система)

А) патології вагітності:

 1. внутрішньоутробна гіпоксія плоду

 2. вплив шкідливих факторів на плід

 3. гестози вагітних

 4. імунологічний конфлікт при вагітності

 5. кровотеча в ранніх термінах вагітності

 6. недоношена та переношена вагітність

 7. перебіг вагітності при екстрагенітальній патології

 8. передлежання плаценти

 9. передчасне відшарування плаценти

 10. позаматкова вагітність

 11. фетоплацентарна недостатність

Б) патологія пологів:

 1. аномалії пологової діяльності

 2. аномалії таза

 3. гостра гіпоксія плоду

 4. кровотеча пологова

 5. травми матки і пологових шляхів

В) патологія післяпологового періоду:

 1. післяпологовий сепсис

 2. післяпологова кровотеча

Г) гінекологічні захворювання:

 1. безплідність

 2. доброякісні новоутворення матки, яєчників

 3. ендометріоз

 4. запальні захворювання (сальпінгіт, ендометрит, сальпінгоофорит, пельвіоперитонит, цервіцит)

 5. злоякісні новоутворення матки, яєчників

 6. нейроендокринні синдроми

 7. порушення менструальної циклу
^

Список 3 (невідкладні стани):


 1. асфіксія (у тому числі, новонароджених)

 2. гіпертонічний криз

 3. гостра дихальна недостатність

 4. гостра затримка сечі

 5. гостра печінкова недостатність

 6. гостра наднирникова недостатність

 7. гостра ниркова недостатність

 8. гостра серцева недостатність

 9. гостре отруєння, в т.ч. професійне

 10. гострий психоз

 11. гострі радіаційні ураження

 12. електротравма

 13. епілептичний статус

 14. зовнішні кровотечі

 15. зупинка кровообігу і дихання

 16. колапс

 17. коми

 18. набряк гортані

 19. набряк Квінке

 20. непритомність

 21. пароксизмальні порушення ритму, у т. числі МЕС-синдром

 22. переохолодження

 23. судомний синдром

 24. тепловий та сонячній удари

 25. утоплення

 26. фізіологічні пологи

 27. шоки


Список 4 (лабораторні та інструментальні дослідження):

 1. алгезіметрія, палестезіометрія

 2. аналіз плевральної рідини

 3. аналіз асцитичної рідини

 4. аналіз сечі за Зимницьким

 5. аналіз сечі за Нечипоренком

 6. біометрія

 7. гострофазові показники крові

 8. глюкоза крові

 9. ліпідний профіль крові

 10. креатинін, сечовина крові

 11. електроліти крові

 12. трансамінази крові

 13. коагулограма

 14. сечова кислота крові

 15. лужна фосфатаза крові

 16. білок крові та його фракції

 17. гігієнічна експертиза

 18. гістоморфологічне дослідження біоптату лімфатичних вузлів

 19. гістоморфологічне дослідження біоптату паренхіматозних органів

 20. гістоморфологічне дослідження біоптату слизових оболонок

 21. гістоморфологічне дослідження біоптату м’язів та шкіри

 22. дослідження психофізіологічних чинників

 23. дослідження біологічних чинників навколишнього середовища

 24. дослідження фізичних чинників навколишнього середовища

 25. дослідження функції зовнішнього дихання

 26. дослідження функціонального стану, здоров’я, працездатності

 27. дослідження хімічних чинників навколишнього середовища

 28. електрокардіографічне дослідження

 29. ендоскопічне дослідження бронхів

 30. ендоскопічне дослідження травного тракту

 31. ехокардіографія

 32. загальний аналіз калу

 33. загальний аналіз крові

 34. загальний аналіз сечі

 35. загальний аналіз спинномозкової рідини

 36. загальний аналіз стернального пунктату

 37. загальний аналіз харкотиння

 38. загальний імунологічний профіль

 39. серологічні реакції при інфекційних захворюваннях

 40. серологічні реакції при аутоімунних захворюваннях

 41. мікробіологічне дослідження біологічних рідин та виділень

 42. радіонуклідне дослідження щитовидної залози

 43. рентгенологічне дослідження органів черевної порожнини

 44. рентгенологічне дослідження органів грудної порожнини

 45. рентгенологічне дослідження сечовивідних шляхів

 46. рентгенологічне дослідження черепа

 47. рентгенологічне дослідження кісток та суглобів

 48. тональна аудіометрія

 49. туберкулінодіагностика

 50. ультразвукове дослідження органів черевної порожнини

 51. ультразвукове дослідження щитовидної залози

 52. фізіометрія

 53. фракційне дослідження шлункового соку

 54. фракційне дослідження жовчі

 55. рН-метрія шлунку

 56. цитологічне дослідження виділень з піхви та уретри


Список 5 (медичні маніпуляції)

 1. виконувати штучне дихання, непрямий масаж серця;

 2. проводити реєстрацію ЕКГ;

 3. фіксувати язик;

 4. зупиняти зовнішні кровотечі ;

 5. здійснювати первинну обробку рани;

 6. промивати шлунок, кишечник;

 7. проводити транспортну іммобілізацію;

 8. проводити ін’єкції лікарських речовин (внутрішньом’язове, підшкірне, внутрішньовенне струменеве та крапельне введення);

 9. вимірювати артеріальний і венозний тиски;

 10. проводити катетеризацію сечового міхура м’яким зондом;

 11. надавати допомогу по захисту промежини при фізіологічних пологах;

 12. проводити первинний туалет новонародженого.

 13. визначати групи крові, резус-належність;

 14. переливати кров і кровозамінники;

 15. проводити бімануальне дослідження та обстеження жінки в дзеркалах.

Схожі:

Гсво освітньо-кваліфікаційна характеристика спеціаліста за спеціальністю 110105 медико-профілактична справа напряму підготовки 1101 медицина iconГсво освітньо-кваліфікаційна характеристика спеціаліста за спеціальністю 110105 медико-профілактична справа напряму підготовки 1101 медицина
В умовах стаціонару, поліклініки, амбулаторії, навчально-виховних, оздоровчих закладів, на виробництві або вдома у хворого
Гсво освітньо-кваліфікаційна характеристика спеціаліста за спеціальністю 110105 медико-профілактична справа напряму підготовки 1101 медицина iconГсво освітньо-кваліфікаційна характеристика спеціаліста за спеціальністю 110101 лікувальна справа напряму підготовки 1101 медицина
Виробничі функції, типові задачі діяльності та уміння, якими повинен володіти випускник вищого медичного закладу за фахом “Лікувальна...
Гсво освітньо-кваліфікаційна характеристика спеціаліста за спеціальністю 110105 медико-профілактична справа напряму підготовки 1101 медицина iconГсво освітньо-кваліфікаційна характеристика спеціаліста за спеціальністю 110101 лікувальна справа напряму підготовки 1101 медицина
Виробничі функції, типові задачі діяльності та уміння, якими повинен володіти випускник вищого медичного закладу за фахом “Лікувальна...
Гсво освітньо-кваліфікаційна характеристика спеціаліста за спеціальністю 110105 медико-профілактична справа напряму підготовки 1101 медицина iconГсво освітньо-кваліфікаційна характеристика спеціаліста за спеціальністю 110106 стоматологія напряму підготовки 1101 медицина
...
Гсво освітньо-кваліфікаційна характеристика спеціаліста за спеціальністю 110105 медико-профілактична справа напряму підготовки 1101 медицина iconГсво освітньо-кваліфікаційна характеристика спеціаліста за спеціальністю 110106 стоматологія напряму підготовки 1101 медицина
...
Гсво освітньо-кваліфікаційна характеристика спеціаліста за спеціальністю 110105 медико-профілактична справа напряму підготовки 1101 медицина iconДовідник для студента з вивчення дисципліни хірургія
Хірургія” для студентів вищих медичних закладів освіти України ІІІ-ІV рівнів акредитації для спеціальності „Лікувальна справа” 110101,...
Гсво освітньо-кваліфікаційна характеристика спеціаліста за спеціальністю 110105 медико-профілактична справа напряму підготовки 1101 медицина iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Хірургія” для студентів вищих медичних закладів освіти України ІІІ-ІV рівнів акредитації для спеціальності „Лікувальна справа” 110101,...
Гсво освітньо-кваліфікаційна характеристика спеціаліста за спеціальністю 110105 медико-профілактична справа напряму підготовки 1101 медицина iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет довідник для студента з вивчення дисципліни хірургія
Хірургія” для студентів вищих медичних закладів освіти України ІІІ-ІV рівнів акредитації для спеціальності „Лікувальна справа” 110101,...
Гсво освітньо-кваліфікаційна характеристика спеціаліста за спеціальністю 110105 медико-профілактична справа напряму підготовки 1101 медицина iconПрограма фахового вступного випробування на напрям освіти 050304 „Нафтогазова справа
Гсво мону "Освітньо-кваліфікаційна характеристика молодшого спеціаліста з напрямку "Нафтогазова справа", з використанням загальнодержавних...
Гсво освітньо-кваліфікаційна характеристика спеціаліста за спеціальністю 110105 медико-профілактична справа напряму підготовки 1101 медицина iconПрограма фахового вступного випробування на напрям освіти 050304
Гсво мону "Освітньо-кваліфікаційна характеристика молодшого спеціаліста з напрямку "Нафтогазова справа", з використанням загальнодержавних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи