Бібліотека icon

Бібліотека
Скачати 96.72 Kb.
НазваБібліотека
Дата15.09.2012
Розмір96.72 Kb.
ТипДокументи

Донецький національній медичний університет ім.М. Горького

Бібліотека
ИСТОРІЯ РОЗВИТКУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я НА ДОНЕЧЧІНІ


(Рекомендаційний бібліографічний покажчик)


Донецьк, 2007.


Рекомендаційний бібліографічний покажчик складено з нагоди 75- річчя Донецької області.

У передмові до рекомендційного бібліографічного покажчика висвітлена роль медицини та охорони здоров’я в історії Донеччини.

В покажчику зібрана література, яка надрукована з 1925 по 2007 р.р.

^ Покажчик складається з кількох частин, котрі відповідають розділам медичної науки.

Матеріал у покажчику розташований у алфавітному порядку, за алфавітом прізвищ авторів та назв робіт.

Бібліографічний опис складений згідно діючих стандартів, але зважаючи на те, що не всі видання є в фондах бібліотеки, в описах можуть бути пропущені деякі бібліографічні елементи. Бібліографічні описи видань, які позначені "зірочкою" не звірені на "de visu" за відсутністю їх у фондах бібліотеки.

Покажчик призначен для використання студентами, викладачами унверситету та усіма зацікавленими особами.

Рекомендаційний бібліографічний покажчик не претендує на вичерпну інформацію.

Зауваження та побажання просимо повідомляти по телефонах:

95-53-72 - директор бібліотеки

95-91-30 – інформаційно-бібліографічний відділ,

або електронною поштою boss_lib@dsmu.edu.ua

biblio@dsmu.edu.ua


Хто не пам’ятає минулого – у того немає майбутнього. Ця істина торкається кожної людини, галузі, країни, нації. І кожна спроба зазирнути у сторінки минулого заслуговує поваги. Ці мальеньки фрагменти, відомості о людях, подіях, відбувавшихся у різні часи на конкретній території, дозволяють составити цілісну картину минулого та краще зрозуміти сьогодення.

Історію земської медицини Донецька можна вважати, мабуть, із Григорьевской земської лікарні, відкритої в 1895 р. на шостій медичной Бахмутській повітовій ділянці. Юзовска ж лікарня була відкрита раніше, в 1871 р., але вона не була земської, її містило суспільство НРО.

Численність заводів і рудників у повіті привело до того, що допомога хворим опинялася в лікарняних закладах, що належали власникам цих промислових підприємств.

Можна сказати, що наприкінці XIX – почат. XX ст. відбулося становлення гірничозаводської медицини й до 1900 р. на всіх металургійних заводах і більшої частини шахт були створені медичні установи

Юзовська головна заводська лікарня розташовувалася безпосередньо на території Юзовського металургійного заводу (як згадують старожили, від другої прохідної за мостом). Довгий час існував принцип: заводські робітники лікувалися й здобували ліки в ній безкоштовно, а інші жителі Юзовки платили й за лікування, і за ліки. Юзовская лікарня вважалася однієї із кращих в окрузі, вона мала прекрасне хірургічне відділення.

Історія медицини в нашій країні йде коріннями в давню давнину, видані монографії, підручники по цій темі, однак розгляд історичних подій у конкретному місті, регіоні, на погляд укладачів гідно уваги.

У даному покажчику укладачі зібрали розрізнені відомості про развиток медицини в Донбасі з архівних даних і інших літературних джерел, постаралися створити цілісну картину становления медичної науки й практичної охорони здоров'я в нашій області від перших згадувань і до наших днів.


^ ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ДОНБАССЕ. 1. Ведущие больницы Донецка: история строительства и

архитектура / Заблоцкая К.В.,Твердохлеб А.Ю.,Старостин

Р.Н. [и др.] // Медицина в художнiх образах / сост. та

гол. ред. К.В.Заблоцька.-Донецьк: Норд-пресс, 2004.- Вип.3.-С.

327-352.


 1. Гарина М.Г., Крутиков В.В. К истории организации медицинского обслуживания металлургов Донбасса // Сов. здравоохранение.- 1968.- № 2.- С. 64-68.
 1. Зорин Б.Н. Первые медико-криминалистические иследования в Донбассе/ Б.Н.Зорин, О.В.Ткачев, Я.А.Михайловский// Вопросы судебной медицины и экспертной практики.- Донецк, 1997.- Вып. 5.- С. 7-11.
 1. Кобец Г.П. Основные направления совершенствования здравоохранения в сельском районе (Донецк. обл.)// Сов. здравоохранение.- 1975.- № 11.- С. 14-19.
 1. Кобыляцкий И.Т. Развитие здравоохранения Западного Донбасса за годы Советской власти// Сов. здравоохранение.- 1967.- № 6.- С. 72-74.
 1. Либерман И.А. Медицинская помощь в Донбассе: (накануне революции и к её десятилетию// Профилактическая медицина.- 1927.- № 10.- С. 27-36.
 1. Мухин В.В. Наука Донбасса начиналась с медицины труда// Актуальные проблемы гигиены труда и экологии Донбасса.- Донецк, 2000.- С. 3-17.
 1. Розет Г.И. Здравоохранение в Донбассе в период становления Советской власти на Украине (1917-1920)// Сов. здравоохранение.- 1960.- № 3.- С. 61-66.
 1. Розет Г.И. Очерки по истории здравоохранения Донбасса. Старая Юзовка (1869-1917 г.г.)// Медицинское обслуживание шахтеров и металлургов: Сб. научных трудов Красноярского мед. ин-та.- Красноярск, 1958.- № 5.- С. 329-332.
 1. Шторм Р.С. Из истории здравоохранения Донецкой области// Актуальные вопросы истории медицины в УССР.- К., 1978.- С. 130-133.
 1. Шторм Р.С. Медицинское обслуживание шахтеров и металлургов Донбасса в годы первой пятилетки: ( К 50-летию первой пятилетки)// Сов. здравоохранение.- 1980.- № 3.- С. 57-59.^ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ.


12. Гусак В.К., Фисталь Э.Я. Проблемы и перспективы развития кардиохирургической службы Донбасса// Вестник неотложной и восстановительной медицины.- 2002.- Т. 2, № 2-3.- С. 114-118.


13. Думанский Ю.В. Попадинец А.А.,Семикоз Н.Г.. История онкологической и радиологической служб Донецкой области // Здра-

воохр. Донбасса.-1996.-N 1.-С.87-90.


14. К 20-летию первой трансплантации почки в Донбассе/ В.К.Денисов, В.В.Захаров, Н.Д.Олещенко, И.Н.Родин// Клінічна хірургія.- 2006.- № 4-5.- С. 89-90.


15. Организация микрохирургической службы в Донбассе/ В.Г.Климовицкий, А.В.Борзых, В.В.Варин и др.// Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2001.- № 3.- С. 71-73.


 1. Развитие анестезиолого-реанимационной службы в Донецкой области/ Р.И.Новикова, Ю.Д.Байдалин, Г.П.Кобец, В.С.Насонов// Анестезиология, реаниматология и интенсивная терапия.- Саранск, 1975.- С. 10-12.


17. Роль профессора кафедры факультетской хирургии К.Т.Овнатаняна в развитии хирургии Донбасса/ А.Г.Гринцов, В.М.Лобас, В.М. Кравец и др.// Здравоохранение Донбасса.- 1996.- № 1.- С. 80-83.


18.Серняк П.С.,Денисов В.К. История трансплантации почки в Донбассе // Архив клинической и экспериментальной медицины.-1999.- Т.8, № 2.-С. 95-97.


19.Стукало З.И. К истории организации помощи обожженным в Донецкой области// Ожоги.- Донецк, 1960.- С. 134-135.


^ ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ.


20.Драчук П.С., Лернер И.А. История развития травматологической службы в г. Горловке// Вопросы травматологии и ортопедии.- К., 1967.- С. 18-24.


21. Казаков В.М., Климовицький В.Г. Травматологічна служба Донбасу за 10 років незалежності України // Травма.- 2001.- Т. 2, № 2.- С. 123-125.


22.Новиков Н.В., Шошитаишвили Н.Г. Травматологическая служба Донбасса за 40 лет Советской власти// Сборник научных трудов Ереванского НИИ травматологии и ортопедии.- Ереван, 1959.- № 5.- С. 41-44.


23.Серенкова М.Г. К истории развития отечественного протезирования в Донбассе// Развитие травматологии и ортопедии в СССР.- М., 1968.- С. 106-109.


24.Становление и развитие травматолого-ортопедической помощи в Донбассе/ Т.А.Ревенко, М.В.Ховенко, О.М.Матяшина, В.Ф. Ратникова// Вопросы травматологии и ортопедии.- К., 1967.- С. 17-19.


25.Танцюра В.П. Состояние вертебрологии в Донбассе и пути её организационного совершенствования// Здравоохранение Донбасса.- 1996.- № 5.- С. 7-12.


26.Травматолого-ортопедическая служба в Донбассе за 50 лет Советской власти/Т .А.Ревенко, М.В.Ховенко, О.М.Матяшина, В.Ф. Ратникова// Ортопедия, травматология и протезирование.- 1968.- № 5.- С. 81-85.


27. Ховенко М.В. Развитие ортопедо-травматологической помощи в Сталинской области после Октябрьской революции// Сборник докл. выездной сессии совместно с научно-опорными пунктами Сталинского НИИ травматологии и ортопедии.- Сталино, 1960.- Вып. 6.- С. 10-16.


ЭНДОКРИНОЛОГИЯ

28.Дегонский А.И. Эндокринологическая клиника областной больницы. Очерки истории, актуальные проблемы, перспективы развития/ А.И. Дегонский, Н.Д.Халангот, М.Н.Волошина // Флагман здравоохранения Донбасса: Сборник статей, посвященных 70-летию Донецкой областной клинической больницы им. М.И.Калинина.-Донецк, 1998.- С. 26-29.


РЕВМАТОЛОГИЯ

29.История развития ревматологии в Донецкой области/ О.В.Синяченко, В.В.Синяченко, В.М.Лобас, О.В.Ананченко // Сучасне лiкування ревматичних захворювань:Тези доп. конф. ревматологiв Украiни .-Донецьк,1996.-С.52-53.


РАДИОЛОГИЯ

30.Поляк М.С., Каменецький М.С. З історії рзвитку рентгенології в Донбасі// Укр. радіологічний журнал.- 1995.- Т. 4, вип. 2.- С. 211-214.


^ НЕВРОПАТОЛОГИЯ И ПСИХИАТРИЯ

31.Абрамов В.А. К истории становления реабилитационного направления психиатрической службы Донбасса // История украинской психиатрии:Сб.научных работ.-Харьков, 1994.- Т.1.-С.15-16.


32.Евтушенко С.К. Истоки донбасской клинической неврологии// Здоровье Донбасса.- 2003.- № 3.- С. 36-39.


33.Миниович П.А. О состоянии и задачах неврологической помощи в Сталинской области// Вопросы клинической невропатологии и психиатрии.- Сталино, 1960.- С. 7-10.


34.Сливко И.М., Щербина Е.А. Состояние и задачи психиатрической помощи в Сталинской области// Вопросы клинической невропатологии и психиатрии.- Сталино, 1960.- С. 11-16.


ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ


35.История развития оториноларингологической помощи в Донецкой области/ Б.А.Шапаренко, А.Б. Сливко, В.М. Фодерман, Я.В. и др.// Журнал ушных, носовых и горловых болезней.- 1967.- № 5.- С. 118-122.


ОФТАЛЬМОЛОГИЯ


36.Копп И.Ф., Петруня С.П. Развитие офтальмологической помощи в Донецком бассейне за 40 лет Советской власти// Офтальмологический журнал.- 1957.- № 7.- С. 405-410.


37.Матяшина О.М. О развитии травматологической помощи при повреждениях глаз в Донецкой области за годы Советской власти// Актуальные вопросы офтальмологии,- К., 1967.- С. 8.


38.Роль клиники глазных болезней в развитии офтальмологии Донбасса/ К.П.Павлюченко, С.Ю. Могилевский, З.Ф. Белоусова и др.// Флагман здравоохранения Донбасса: Сборник статей, посвященных 70-летию Донецкой областной клинической больницы им. М.И. Калинина.- Донецк, 1998.- С. 69-71.


^ ДЕРМАТОЛОГИЯ И ВЕНЕРОЛОГИЯ.


39.Айзятулов Р.Ф. История дерматологической службы на Донеччинi // Актуальнi питання в дерматологii та косметологii: Зб. наукових праць конф.( 18 жовтня 2002 р.) .-Донецьк, 2002.-С. 7-20

40.Кобец П.П. Развитие дермато- венерологической службы Донецкой области и элементы научной организации труда/ П.П.Кобец, Л.К.Горяйнова, А.Ф.Меркулова// Дерматология и венерология.- К., 1973.- Вып. 8.- С. 161-163.


41.Кобец П.П. Развитие лабораторной службы в дермато- венерологических учреждениях Донецкой области/ П.П.Кобец, Л.К. Горяйнова, С.Е. Гульва // Дерматология и венерология.- К., 1973.- Вып. 8.- С. 166-167.


ФТИЗИАТРИЯ


42.Савенков Д.И. Достижения противотуберкулезной помощи в Донецкой области за 50 лет// Материалы юбилейной научной конференции Донецкого медицинского института.- Донецк, 1967.- С. 127-129.


^ АПТЕЧНОЕ ДЕЛО.


43.Іваницька М.Ф. Розвиток аптечної справи на Донеччині за роки Радянської влади// Фармацевтичний журнал.- 1965.- № 5.- С. 79-83.


44.Мініович І.О. Розвиток аптечної справи у Донбасі (1919 – 1959 р.р.)// Фармацевтичний журнал.- 1961.- № 3.- С. 56-61.


^ ТРАНСПОРТНАЯ МЕДИЦИНА


45.Гармаш И.И. Основные итоги и перспективы развития здравоохранения на Донецкой железной Дороге// Материалы 4-й научно-практической конференции врачей Донецкой железной дороги.- Донецк, 1965.- С. 3-8.


^ АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ.


46.Жмакин К., Ландау Я., Кузнецов В. Родовспоможение в промышленных районах Донбасса.- Сталино, 1935.- 179 с.


47.Резнік Б.Я., Воробйова В.Н. Організація лікувально-профілактичної допомоги дітям і розвиток педіатричної науки в Донецькій області// Педіатрія, акушерство і гінекологія.- 1968.- № 1.- С. 9-11.


48.Юхно Н.П., Гриб В.П. Роль детской областной больницы в организации медицинской помощи детям Донецкой области// Сов. здравоохранение.- 1968.- № 2.- С. 47-49.


^ ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ


49.Болдырев Н.А. О санитарном состоянии Донбасса в годы Советской власти (1917-1941): (По материалам местных архивов)// Вопросы гигиены и эпидемиологии Донбасса.- Донецк, 1965.- С. 156-158.


50. Ванханен В.Д., Гончаров Г.Я. Основные направления развития гигиены питания и пищевой санитарии Донбасса// Вестник гигиены и эпидемиологии.- 1998.- Т. 2, № 1.- С. 56-58.


51. Денисенко В.И., Ермаченко А.Б. Исторические аспекты

организации и деятельности санитарно-эпидемиологической

службы // Творчество молодых - здравоохранению Донбасса:

Тезисы конф.-Донецк, 2003.-С. 3-6.


52. Денисов К.А. Успехи борьбы с дизентерией в Донбассе// Актуальные вопросы краевой гигиены и эпидемиологии Донбасса.- К., 1969.- С. 130-133.


53.Жислин Л.Э. К истории оздоровления условий труда горняков и металлургов Донбасса// Материалы к истории гигиены и санитарного дела в УССР.- К., 1959.- С. 71-80.


54.Жислин Л.Э., Манзон Я.С. К истории промышленно-санитарного надзора в Донбассе// Тезисы докладов научной сессии Донецкого НИИ физиологии труда и республиканского совещания промышленно-санитарных врачей.- Сталино: Донбасс, 1957.- С. 17-21.


55.Заблоцкая К.В., Павлович И.В. Гигиеническая оценка условий и содержания труда шахтеров Донбасса по материалам рабочего фольклора (начало XX века)// Медицина в художніх образах: Зб. статей/ Уклад. і гол. ред. К.В.Заблоцька.- Донецьк, 2003.- Вип. 2.- С. 218-219.


56.Замфорт Л.Н. Успехи в борьбе с брюшным тифом в городе Донецке за годы Советской власти// Актуальные вопросы краевой гигиены и эпидемиологии Донбасса.- К., 1969.- С. 133-135.


57. Крюкова З.В. Достижения в борьбе с инфекционными заболеваниями в Донецкой области/ З.В. Крюкова, Т.П. Картамышева, И.И. Пархомов // Актуальные вопросы краевой гигиены и эпидемиологии Донбасса.- К., 1969.- С. 141-144.


58.Підсумки та перспективи розвитку екотоксикології у Донбасі/ А.А.Калашніков, Л.В.Черних, Я.Б.Лі та ін.// Пріоритетні проблеми гігієнічної науки, медичної екології, санітарної практики та охорони здоров’я.- К., 1995.- Ч. 1.- С. 188-189.


59.Розет Г.И. Санитарная организация Донбасса в период восстановления народного хозяйства страны// Материалы к истории гигиены и санитарного дела в УССР.- К., 1959.- С. 127-130.


 1. Шойхет Л. Рабочие жилища в Донбассе// Профилактическая медицина.- 1925.- № 6.- С. 81-88.

Схожі:

Бібліотека icon„Університетська бібліотека + шкільна бібліотека: працюємо в тандемі
Діяльність сучасної університетської бібліотеки тісно пов'язана з основними стратегічними завданнями державної освітньої політики....
Бібліотека iconНаціональна наукова медична бібліотека україни 01033, Київ, вул. Л. Толстого, 7, тел.: (044)-289-14-40, 289-97-24 тел./факс: (044)-234-51-97
...
Бібліотека iconНескучный сентябрь 2012! Руйнуємо стереотипи! Неочікувана бібліотека!
Тільки 20. 09. 12 бібліотека зустрічає вас біля пам'ятника Дж. Юзу! Книжкові виставки, живе спілкування, все найцікавіше. Стань читачем...
Бібліотека iconСумський державний університет Бібліотека 0-542-33-10-39 library sumdu edu ua | library ssu@ukr net Бібліотека запрошує
Творча зустріч з Андрієм Курковим, українським письменником, журналістом, кіносценаристом
Бібліотека iconСумський державний університет Бібліотека 0-542-33-10-39 library sumdu edu ua | library ssu@ukr net Бібліотека запрошує
Творча зустріч з Андрієм Курковим, українським письменником, журналістом, кіносценаристом
Бібліотека iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Більше знати про снід не зайве: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2007. 17с
Бібліотека iconСумський державний університет Бібліотека 0-542-33-10-39 library sumdu edu ua | library ssu@ukr net Бібліотека запрошує
У заході беруть участь викладачі та студенти Сумського вищого училища мистецтва І культури ім. Д. С. Бортнянського
Бібліотека iconСумський державний університет Бібліотека 0-542-33-10-39 library sumdu edu ua | library ssu@ukr net Бібліотека запрошує
У заході беруть участь викладачі та студенти Сумського вищого училища мистецтва І культури ім. Д. С. Бортнянського
Бібліотека iconСумський державний університет Бібліотека 0-542-33-10-39 library sumdu edu ua | library ssu@ukr net Бібліотека запрошує
«Таємний заповідник». Виставка живопису сумської художниці, члена Національної спілки художників України Ю. Алещенко
Бібліотека iconСумський державний університет Бібліотека 0-542-33-10-39 library sumdu edu ua | library ssu@ukr net Бібліотека запрошує
«Таємний заповідник». Виставка живопису сумської художниці, члена Національної спілки художників України Ю. Алещенко
Бібліотека iconСумський державний університет Бібліотека 0-542-33-10-39 library sumdu edu ua | library ssu@ukr net Бібліотека запрошує
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи