Звіт про роботу спеціалізованої вченої ради д 11. 600. 03 В науково-дослідному інституті медичних проблем сім’ї донецького національного медичного університету ім. М. Горького у 2009 році icon

Звіт про роботу спеціалізованої вченої ради д 11. 600. 03 В науково-дослідному інституті медичних проблем сім’ї донецького національного медичного університету ім. М. Горького у 2009 році
Скачати 196.47 Kb.
НазваЗвіт про роботу спеціалізованої вченої ради д 11. 600. 03 В науково-дослідному інституті медичних проблем сім’ї донецького національного медичного університету ім. М. Горького у 2009 році
Дата15.09.2012
Розмір196.47 Kb.
ТипЗвіт

Міністерство охорони здоров'я України

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНIВЕРСИТЕТ ім. М. ГОРЬКОГО

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ МЕДИЧНИХ ПРОБЛЕМ СІМ’Ї

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА Д 11.600.03

83114, Україна, м. Донецьк, пр. Панфілова, 3,

Донецький регіональний центр охорони материнства та дитинства

Тел.: (062) 305-60-71, факс: (062) 305-69-79
_______________№_____________


на №_____від ____”________200__р.


ЗВІТ

ПРО РОБОТУ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ Д 11.600.03

В НАУКОВО-ДОСЛІДНОМУ ІНСТИТУТІ МЕДИЧНИХ ПРОБЛЕМ СІМ’Ї ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. М. ГОРЬКОГО

У 2009 РОЦІ


1. Наказом ВАК України від 19.05.2006 р. № 235 спеціалізованій вченій раді Д 11.600.03 в Науково-дослідному інституті медичних проблем сім’ї Донецького національного медичного університету ім. М. Горького МОЗ України надано право на період з 12.05.2006 р. до 12.05.2009 р. проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальностями: 14.01.01 – „акушерство та гінекологія”, 14.01.10 – „педіатрія” терміном. Після проведення переатестації повноваження спеціалізованої вченої ради Д 11.600.03 були продовжені наказом ВАК України від 19.05.2009 р. № 357 терміном з 20.05.2009 р. по 10.05.2011 р.

2. За звітний період спеціалізована вчена рада провела 11 засідань, на яких проведено захист 2 докторських дисертації за спеціальністю 14.01.01 – „акушерство та гінекологія”; 6 кандидатських дисертацій за спеціальністю 14.01.01 – „акушерство та гінекологія” та 5 кандидатських дисертацій за спеціальністю 14.01.10 – „педіатрія”, усі дисертації написані українською мовою.

Була проведена 1 переатестація докторської дисертації доцента, в. о. зав. кафедри педіатрії Луганського державного медичного університету Нестеренко Зої Василівни на тему „Природжена дисплазія сполучної тканини і обструктивний бронхіт у дітей” за спеціальністю 14.01.10 – „педіатрія”, надіслана ВАК України. Дисертація була захищена у 1999 році в НДІ педіатрії Російської академії медичних наук. Було прийнято позитивне рішення спец. ради 09.12.2009 р., протокол № 5.

Апеляції не розглядались, колективне рецензування не проводилось, разові захисти не проводились. Прийнято до захисту 2 кандидатські дисертації за спеціальністю 14.01.01 – „акушерство та гінекологія” і 1 за спеціальністю 14.01.10 – „педіатрія”.

3. За звітний період відхилених дисертацій не було.

4. З усіх членів спеціалізованої вченої ради не було таких, хто відвідав менше половини засідань.

5. Протягом 2009 року спеціалізованою вченою радою Д 11.600.03 було розглянуто наступні 2 дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.01.01 – „акушерство та гінекологія”:


1. Бабич Т.Ю. „Сімейні пологи: профілактика та зниження акушерських і перинатальних ускладнень”

Робота виконана в Донецькому національному медичному університеті ім. М. Горького МОЗ України на кафедрі акушерства, гінекології та перинатології ФІПО. Науковий консультант – член-кореспондент АМНУ, д. мед. н., професор Чайка В.К., завідувач кафедри акушерства, гінекології та перинатології ФІПО Донецького національного медичного університету ім. М. Горького.

В дисертації наведено нове рішення актуальної наукової проблеми – зниження акушерських і перинатальних ускладнень шляхом розробки програми підготовки подружжів до пологів та ведення сімейних пологів. В роботі пологи розглянуті як психоемоційний стрес, вираженість якого залежить від типу суб’єктивного контролю жінки, що спричиняє зміни ситуативної та особистої тривожності, стану стрес-реалізуючої та стрес-лімітуючої систем. Науково обґрунтовано та доведено, що ведення сімейних пологів, особливо у жінок, які пройшли пренатальну підготовку з чоловіком за розробленою системою, забезпечує високу ефективність зменшення частоти ускладнень в пологах, сприяє народженню здорового немовля та дозволяє розпочати раннє грудне вигодовування; доведена висока економічна доцільність запропонованого підходу.

Теоретичні положення і практичні рекомендації дисертаційної роботи використовуються в навчальному процесі на кафедрі акушерства, гінекології та перинатології ФІПО Донецького національного медичного університету ім. М. Горького при підготовці лікарів-інтернів і лікарів-курсантів, а також у роботі Донецького регіонального центру охорони материнства та дитинства, жіночих консультацій і пологових відділень районних і міських лікарень Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Луганської, Івано-Франківської та Закарпатської областей.


2. Гюльмамедова І.Д. „Диференційований підхід до діагностики та лікування безплідного шлюбу із застосуванням допоміжних репродуктивних технологій”

Робота виконана в Донецькому національному медичному університеті ім. М. Горького МОЗ України на кафедрі акушерства, гінекології та перинатології ФІПО. Науковий консультант – член-кореспондент АМНУ, д. мед. н., професор Чайка В.К., завідувач кафедри акушерства, гінекології та перинатології ФІПО Донецького національного медичного університету ім. М. Горького.

У роботі на сучасному методологічному рівні приведено нове вирішення актуальної медико-соціальної проблеми гінекології та репродуктивної медицини – підвищення ефективності лікування безплідності у жінок, включених у програму допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ). Автором вперше проаналізовано причини невдалих спроб ДРТ і розроблено прогностичну модель ефективності лікування безплідності за методами ДРТ, визначено критерії вибору оптимальних лікувально-оздоровчих заходів перед проведенням повторного циклу ДРТ, а також оптимізовано критерії вибору методу ДРТ.

Для практичної роботи лікарів відділень діагностики та лікування безплідного шлюбу, центрів репродуктивної медицини, жіночих консультацій запропоновано прогностичну модель ефективності лікування безплідності із застосуванням ДРТ, критерії вибору оптимального методу підготовки жінок до проведення ДРТ, критерії вибору методу допоміжної репродукції. Розроблено та впроваджено діагностичний комплекс інвазивних і неінвазивних методів оцінки рецептивності ендометрія. Запропоновано ефективні диференційовані схеми корекції порушення процесів імплантації. Розроблено та впроваджено диференційовану комплексну систему лікувально-профілактичних заходів при проведенні ДРТ. Запропоновано критерії вибору протоколу індукції суперовуляції залежно від анамнезу, ОР та гормонального статусу пацієнток. Розроблені методи прогнозування, діагностики та лікування безплідності за методами ДРТ впроваджено в роботу відділень діагностики та лікування БШ, центрів репродуктивної медицини, жіночих консультацій Донецької, Одеської, Полтавської, Херсонської областей, Автономної Республіки Крим. Теоретичні положення і практичні рекомендації дисертаційної роботи використовуються в навчальному процесі на кафедрі акушерства, гінекології та перинатології ФІПО Донецького національного медичного університету ім. М. Горького при підготовці лікарів-інтернів і лікарів-курсантів.


Дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.01 – „акушерство та гінекологія”:


1. Черкасова В.С. „Оптимізація лікування рецидивуючого геніального герпесу у жінок репродуктивного віку”

Робота виконана в Луганському державному медичному університеті МОЗ України на кафедрі акушерства, гінекології та дерматовенерології медичного факультету. Науковий керівник – д. мед. н., професор Сімрок В.В., завідувач кафедри акушерства, гінекології та дерматовенерології медичного факультету Луганського державного медичного університету МОЗ України.

Дисертація присвячена вирішенню однієї з актуальних задач гінекології – підвищенню ефективності лікування жінок репродуктивного віку, хворих на рецидивуючий геніальний герпес (РГГ). В роботі узагальнені дані клініко-лабораторного обстеження 115 жінок репродуктивного віку, хворих на РГГ. Доведена патогенетична роль імунологічних та метаболічних порушень в рецидиві захворювання, встановлена їх взаємо обумовленість. Патогенетично обґрунтовано доцільність використання розробленої схеми лікування, яка спрямована на нормалізацію імунологічної реактивності та відновлення метаболічного гомеостазу організму. Доведена її ефективність, яка проявляється досягненням стійкої та повноцінної клініко-лабораторної ремісії захворювання.

Теоретичні положення і практичні рекомендації дисертаційної роботи використовуються в навчальному процесі на кафедрі акушерства, гінекології та дерматовенерології Луганського державного медичного університету при підготовці лікарів-інтернів і лікарів-курсантів. Матеріали дисертаційної роботи впроваджено до практичної діяльності в жіночих консультаціях мм. Луганська, Алчевська, Кремінної, Красного Луча, Стаханова, Лисичанська.


2. Манзюк О.Є. „Профілактика ускладнень вагітності, пологів і післяпологового періоду у пацієнток, які страждають на різні форми геморою”

Робота виконана в Донецькому національному медичному університеті ім. М. Горького МОЗ України на кафедрі акушерства, гінекології та перинатології ФІПО. Науковий консультант – д. мед. н., професор Яковлєва Е.Б., професор кафедри акушерства, гінекології та перинатології ФІПО Донецького національного медичного університету ім. М. Горького.

В роботі вперше встановлено, що у вагітних, які страждають на геморой, причиною ускладненого гестаційного процесу є порушення адаптаційних механізмів, про що свідчить підвищення вмісту АКТГ, адреналіну та кортизолу, також визначено характер та ступінь порушень мікробіоценозу пологових шляхів та кишечника, особливості змін плацентарного комплексу, а також вмісту імуноглобулінів, на підставі чого були розроблені патогенетично обгрунтовані лікувально-профілактичні заходи щодо вагітних з різними формами геморою із застосуванням сучасних флебопротекторів, знеболюючих, протизапальних, проносних засобів та препаратів, які нормалізують мікрофлору кишечника та пологових шляхів, впровадження яких сприяло суттєвому зниженню частоти акушерських і перинатальних ускладнень.

Результати дослідження впроваджені в Донецькому регіональному центрі охорони материнства та дитинства, НДІ медичних проблем сім’ї, міських лікарнях №№ 3, 6, 9, 24 м. Донецька, лікарнях міст Єнакієве, Горлівки, Макіївки Донецької області, а також в родопомічних закладах мм. Запоріжжя, Дніпропетровська та Луганська, що підтверджено актами впровадження. Теоретичні положення і практичні рекомендації дисертаційної роботи використовуються в навчальному процесі на кафедрі акушерства, гінекології та перинатології ФІПО Донецького національного медичного університету ім. М. Горького при підготовці лікарів-інтернів і лікарів-курсантів.


3. Яшина О.Г. „Профілактика ускладнень перименопаузального періоду у жінок з метаболічними порушеннями”

Робота виконана в Донецькому національному медичному університеті ім. М. Горького МОЗ України на кафедрі акушерства, гінекології та перинатології ФІПО. Науковий консультант – д. мед. н., професор Квашенко В.П., професор кафедри акушерства, гінекології та перинатології ФІПО Донецького національного медичного університету ім. М. Горького.

Дисертація присвячена проблемі пошуку нового методу корекції перименопаузальних порушень у жінок з метаболічними розладами, що попереджає розвиток тяжких клімактеричних та метаболічних ускладнень у пост менопаузі. Встановлено, що поширеність метаболічних порушень у пацієнток з клімактеричним синдромом становить 33,1 %, а у 37,6 % пацієнток з метаболічними розладами має місце тяжка форма клімактеричного синдрому. Ефективність традиційної терапії клімактеричних порушень у них удвічі нижча, ніж у жінок без метаболічних розладів. Автором доведено, що використання нового методу індивідуалізованої корекції перименопаузальних порушень на підставі виявлення змін у ліпідному спектрі крові дозволяє суттєво знизити частоту клімактеричних та метаболічних ускладнень у пацієнток у постменопаузі.

Розроблений новий метод індивідуалізованої корекції перименопаузальних порушень впроваджений у роботу Донецького регіонального центру охорони материнства та дитинства, жіночих консультацій і родопомічних закладів м. Донецька, мм. Маріуполі, Дружковці, Краматорську. Теоретичні положення і практичні рекомендації дисертаційної роботи використовуються в навчальному процесі на кафедрі акушерства, гінекології та перинатології ФІПО Донецького національного медичного університету ім. М. Горького при підготовці лікарів-інтернів і лікарів-курсантів.


4. Дорошенко С.А. „Прогнозування та профілактика нетримання сечі у жінок після гістеректомії”

Робота виконана в Донецькому національному медичному університеті ім. М. Горького МОЗ України на кафедрі акушерства, гінекології та перинатології ФІПО. Науковий консультант – член-кореспондент АМНУ, д. мед. н., професор Чайка В.К., завідувач кафедри акушерства, гінекології та перинатології ФІПО Донецького національного медичного університету ім. М. Горького.

Дисертація присвячена вирішенню однієї з актуальних задач гінекології – зниженню частоти нетримання сечі у жінок після гістеректомії. На підставі вивчення факторів ризику розвитку нетримання сечі після гістеректомії, розробки системи прогнозування цієї патології, дослідження вмісту естрогенів у тканинах піхви, функціонального стану м’язів тазового дна та гідродинамічних параметрів сечовивідних шляхів розроблена й впроваджена схема профілактики нетримання сечі у жінок, які перенесли гістеректомію. Використання розробленої автором схеми профілактики нетримання сечі у жінок після гістеректомії дозволило знизити частоту цієї патології в 2,6 рази (з 20,0 до 7,69 %).

Результати дослідження впроваджені в Донецькому регіональному центрі охорони материнства та дитинства, НДІ медичних проблем сім’ї, міських лікарнях №№ 3, 6, 9, 24 м. Донецька. Теоретичні положення і практичні рекомендації дисертаційної роботи використовуються в навчальному процесі на кафедрі акушерства, гінекології та перинатології ФІПО Донецького національного медичного університету ім. М. Горького при підготовці лікарів-інтернів і лікарів-курсантів.


5. Мумрова О.І. „Профілактика ускладнень вагітності, пологів та післяпологового періоду у жінок з анемією на тлі пієлонефриту”

Робота виконана в Донецькому національному медичному університеті ім. М. Горького МОЗ України на кафедрі акушерства, гінекології та перинатології. Науковий консультант – д. мед. н., доцент Талалаєнко Ю.О., професор кафедри акушерства, гінекології та перинатології Донецького національного медичного університету ім. М. Горького.

Дисертаційна робота присвячена рішенню важливої наукової задачі – зниженню кількості ускладнень вагітності, пологів та післяпологового періоду у жінок з анемією, яка розвинулася на тлі пієлонефриту (АРП)., шляхом розробки заходів, спрямованих на корекцію імунних і тензіореометричних порушень, а також на нормалізацію еритропоезу. Автором запропоновано визначення таких маркерів запального процесу, як антитіла до ліпополісахаридів, грам негативної флори у вагітних з АРП, доведено їх роль у патогенезі розвитку такої патології. Дисертантом доведено ефективність озонотерапії в профілактиці ускладнень вагітності, пологів та післяпологового періоду та її вплив на стан імунітету, тензіореометричні показники й еритропоез у жінок з анемією на тлі пієлонефриту.

Результати дослідження впроваджені в Донецькому обласному клінічному територіальному медичному об’єднанні, Донецькому регіональному центрі охорони материнства та дитинства, міській клінічній лікарні № 6 м. Донецька, міському пологовому будинку м. Кременчук Полтавської області. Теоретичні положення і практичні рекомендації дисертаційної роботи використовуються в навчальному процесі на кафедрі акушерства, гінекології та перинатології ФІПО Донецького національного медичного університету ім. М. Горького при підготовці лікарів-інтернів і лікарів-курсантів.


6. Остапенко О.І. „Профілактика ускладнень вагітності, пологів та відмови від новонародженого у жінок з девіантним відношенням до материнства”

Робота виконана в Донецькому національному медичному університеті ім. М. Горького МОЗ України на кафедрі акушерства, гінекології та перинатології ФІПО. Науковий консультант – член-кореспондент АМНУ, д. мед. н., професор Чайка В.К., завідувач кафедри акушерства, гінекології та перинатології ФІПО Донецького національного медичного університету ім. М. Горького.

Автор вперше провела епідеміологічні дослідження в м. Донецьку та встановила частоту відмови від новонародженого, вивчила структуру і характер ускладнень вагітності та пологів в когорті жінок з девіантним відношенням до материнства. Вперше проведено комплексне нейроендокринне, психологічне та мікробіологічне дослідження вагітних, що збираються відмовитися від немовля та породіль. Доведено, що предикторами гестаційних та пологових ускладнень у пацієнток з девіантним відношенням до материнства є порушення виробки гормонів стрес-реалізуючої та стрес-лімітуючої систем, патологічні і психоемоційні порушення, вагінальний дисбіозу. Вперше досліджено стан вагінального мікробіоценозу у вагітних за допомогою кількісної полімеразної ланцюгової реакції в режимі реального часу і особливості бактеріального обсіменіння навколоплідних вод, плаценти та шкіри новонароджених від породіль з девіантним відношенням до материнства, на підставі яких доведено, що бактеріальний дисбіозу піхви грає важливу роль у розвитку ускладнень вагітності та пологів. Вперше проведена оцінка впровадження розробленої комплексної системи профілактики ускладнень вагітності, пологів і відмови від новонародженого у жінок з з девіантним відношенням до материнства.

Дисертанткою проведено впровадження цієї системи в жіночих консультаціях, відділеннях патології вагітності та пологових відділеннях Донецька і Донецької області. Автором на базі міського відділу охорони здоров’я організовано навчання медичних працівників пологових відділень і жіночих консультацій методам психологічної підтримки жінок з девіантним відношенням до материнства. На базах жіночих консультацій та пологових відділень м. Донецька створені Кризові центри. У жіночих консультаціях сформовані кабінети соціально-психологічної допомоги, "телефони довіри", виїзні бригади. Теоретичні положення та практичні рекомендації дисертації впроваджено в навчальний процес на кафедрі акушерства, гінекології та перинатології ДонНМУ ім. М. Горького при підготовці лікарів-інтернів та лікарів-курсантів.


Дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія:


1. Орлова А.К. „Клініко-патогенетичне значення порушень реологічних властивостей крові та ендотеліальної дисфункції судин при ювенільному ревматоїдному артриті”

Робота виконана в Донецькому національному медичному університеті ім. М. Горького МОЗ України на кафедрі педіатрії. Науковий керівник – д. мед. н., профессор Прохоров Є.В., завідувач кафедри педіатрії Донецького національного медичного університеті ім. М. Горького.

У дисертацій на основі вивчення індексів агрегації та деформованості еритроцитів, агрегації тромбоцитів, в’язкості плазми, в’язкоеластичності, релаксації, поверхневого натягу, ендотелiну-1, нітритів і циклічного гуанозинмонофосфату сироватки крові доведено патогенетичну роль порушень еритроцитарно-тромбоцитарно-плазмової ланок реологічних властивостей крові та ендотеліальної функції судин при ювенільному ревматоїдному артриті. Представлено теоретичне узагальнення результатів дослiдження та доведено патогенетичну роль порушень еритроцитарної, тромбоцитарної та плазмової ланок реологічних властивостей крові й ендотеліальної дисфункції судин при ювенільному ревматоїдному артриті, продемонстровано зв’язок їх змiн з окремими клініко-лабораторними ознаками захворювання, розроблено критерії, які дозволяють прогнозувати перебіг патологічного процесу та контролювати хід лікувальних заходів.

Матеріали дисертаційної роботи впроваджено в практичну дiяльнicть Донецької, Дніпропетровської, Луганської та Харківської обласних дитячих клінічних лікарень, Донецького Центру дитячої кардіохірургії та кардіології Інституту невідкладної та відновлювальної хірургії ім. В.К. Гусака АМН України, Київської мiської лiкарнi № 1, а також у педагогічний процес на кафедрах педіатрії й дитячих хвороб та неонатології Донецького національного медичного університету ім. М. Горького.


2. Татарченко В.В. „Роль показників неспецифічної імунної резистентності у ранній діагностиці бактеріальної інфекції у новонароджених дітей”

Робота виконана в Донецькому національному медичному університеті ім. М. Горького МОЗ України на кафедрі педіатрії і неонатології. Науковий керівник – к. мед. н., доцент Лінчевський Г.Л., доцент кафедри педіатрії і неонатології Донецького національного медичного університеті ім. М. Горького.

Дисертація присвячена питанням підвищення ефективності ранньої діагностики бактеріальної інфекції у новонароджених. Автором виділені найвагоміші фактори ризику цієї патології: підвищення титру антитіл до провідних збудників інфекційних захворювань групи TORCH, тривалий безводний період, кольпіти, хронічні запальні захворювання, хронічна внутрішньоутробна гіпоксія, пре еклампсія, носійство збудників інфекційних захворювань, гострі респіраторні захворювання, перенесені протягом даної вагітності, загроза переривання вагітності. Дисертантом доведено підвищення рівнів апоптозу і некрозу у доношених і недоношених новонароджених при бактеріальній інфекції, показаний взаємозв’язок між підвищенням тяжкості бактеріальної інфекції та зростанням рівня некрозу лімфоцитів периферичної венозної крові.

Матеріали дисертаційної роботи впроваджено в практичну дiяльнicть відділень неонатології Донецької, Дніпропетровської, Луганської та Харківської обласних дитячих клінічних лікарень, Донецького регіонального центру охорони материнства та дитинства. Теоретичні положення та практичні рекомендації дисертації впроваджено в навчальний процес на кафедрах акушерства, гінекології та перинатології ФІПО, педіатрії та неонатології, педіатрії з дитячими інфекціями ДонНМУ ім. М. Горького при підготовці лікарів-інтернів та лікарів-курсантів.


3. Мірошнішенко М.М. „Особливості діагностики і терапії бронхіальної астми у дітей з проявами харчової алергії”

Робота виконана в Запорізькій медичній академії післядипломної освіти МОЗ України на кафедрі педіатрії та неонатології. Науковий керівник – д. мед. н., професор Овчаренко Л.С., завідувач кафедри педіатрії та неонатології Запорізької медичної академії післядипломної освіти МОЗ України.

Дисертація присвячена питанням удосконалення діагностики і лікування комбінації бронхіальної астми та харчової алергії у дітей на підставі вивчення нейрогуморальних та імунних показників. Автором встановлено, що у дітей з бронхіальною астмою частота харчової алергії більше в 5 разів, ніж у дітей без бронхіальної астми. У дітей з бронхіальною астмою та харчовою алергією виявлено збільшення вмісту в крові, носовому і шлунковому слизу первинних, вторинних і кінцевих продуктів ПОЛ на фоні послаблення АОЗ, підвищення концентрації кінцевих стабільних метаболітів оксиду азоту, збільшення вмісту серотоніну на фоні підвищення активності МАО. Дисертантом встановлено, що у дітей з бронхіальною астмою та харчовою алергією має місце хронічна запальна алергічна імунна реакція з локальним і системним імунним дисбалансом. Автором доведено, що особливості перебігу бронхіальної астми у дітей з харчовою алергією є інформативними діагностичними критеріями наявності харчової сенсибілізації, які викладені у вигляді діагностичної таблиці, на підставі чого запропоновані нові підходи до лікування. Дана методика була апробована і дозволила підвищити ефективність лікувально-реабілітаційних заходів щодо бронхіальної астми на фоні харчової алергії.

Матеріали дисертаційної роботи впроваджено в практичну дiяльнicть ЛПУ м. Запоріжжя (дитяча клінічна лікарня № 1, дитячі поліклініки №№ 1, 2), міській дитячій лікарні м. Бердянська. Теоретичні положення та практичні рекомендації дисертації впроваджено в навчальний процес на кафедрі педіатрії Запорізької медичної академії післядипломної освіти МОЗ України при підготовці лікарів-інтернів та лікарів-курсантів.


4. Дудчак О.П. „Рання діагностика та прогнозування перебігу первинної артеріальної гіпертензії у дітей”

Робота виконана в Донецькому національному медичному університеті ім. М. Горького МОЗ України на кафедрі педіатрії ФІПО. Науковий керівник – д. мед. н., професор Нагорна Н.В., завідувач кафедри педіатрії ФІПО Донецького національного медичного університеті ім. М. Горького.

Робота присвячена одній з актуальних задач педіатрії – удосконаленню діагностики первинної артеріальної гіпертензії у дітей, у тому числі на ранній (доклінічній) стадії та прогнозування її перебігу. Встановлено особливості клінічного статусу, наявність та частоту найбільш значущих факторів ризику розвитку артеріальної гіпертензії у дітей з первинною артеріальною гіпертензією і високим нормальним артеріальним тиском. На підставі аналізу добового профілю артеріального тиску у 29,4 % обстежених констатовано гіпертензію «білого халату», у 36,6 % – лабільну, у 34,1 % – стабільну артеріальну гіпертензію. У дітей з первинною артеріальною гіпертензією і високим нормальним артеріальним тиском доведено зміни вегетативного гомеостазу з абсолютним або відносним домінуванням симпатичних впливів; виявлено ендотеліальну дисфункцію (підвищений вміст кінцевих продуктів метаболізму оксиду азоту у сироватці крові дітей із високим нормальним артеріальним тиском і лабільною артеріальною гіпертензією та їх зниження у дітей зі стабільною артеріальною гіпертензією). Складено лінійні дискримінантні рівняння для прогнозування перебігу первинної артеріальної гіпертензії у дітей, розроблено комп’ютерну програму. На підставі параметрів добового моніторування артеріального тиску складено диференційно-діагностичний алгоритм визначення клінічної форми артеріальної гіпертензії.

Результати дослідження впроваджені у роботу відділень кардіоревматології обласних дитячих клінічних лікарень мм. Дніпропетровська, Луганська, Запоріжжя, Харкова, Кримської Республіканської дитячої клінічної лікарні м. Сімферополь, відділення дитячої кардіології, кардіохірургії і реабілітації Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. В.К. Гусака АМН України. Основні положення дисертації використовуються у навчальному процесі на кафедрі підліткової медицини Харківської медичної академії післядипломної освіти, кафедрі педіатрії з курсом дитячих інфекційних хвороб Кримського державного медичного університету ім. С.І. Георгієвського, кафедрі педіатрії факультету інтернатури та післядипломної освіти Донецького національного медичного університету ім. М. Горького.


5. Ширіна Т.В. „Стан здоров’я та нейро-реабілітаційні заходи у дітей з порушеннями пуринового обміну, які перенесли перинатальне ураження центральної нервової системи”

Робота виконана в Луганському державному медичному університеті МОЗ України на кафедрі педіатрії з дитячими інфекціями. Науковий керівник – д. мед. н., професор Єршова І.Б., завідувач кафедри педіатрії з дитячими інфекціями Луганського державного медичного університету МОЗ України.

Дисертація присвячена питанням поліпшення стану здоров’я дітей зі зміненим пуриновим метаболізмом, які мали ураження ЦНС у перинатальному періоді, шляхом обґрунтування та оптимізації нейро-реабілітаційних заходів щодо корекції порушень адаптації на підставі аналізу особливостей стану здоров’я, фізичного розвитку, нервово-психічного стану, адаптаційних можливостей, вегетативного та нейромедіаторного забезпечення. Автором вперше отримана характеристика вихідного вегетативного тонусу, вегетативної реактивності у дітей обраної групи, які свідчать про стан симпатикотонії та гіперсимпатикотонічну реактивність у 77,9 % дітей, що обумовлює напругу механізмів вегетативної адаптації у 54,4 % з них, і про її незадовільний стан у 30,4 % дітей. Вперше встановлений дисбаланс нейротрансмісерів в обстеженій групі дітей, який проявляється підвищеним рівнем адреналіну й серотоніну на тлі зниження вмісту фолієвої кислоти, і тісний взаємозв'язок між змінами показників і психовегетативним станом дітей. Автором вперше показано, що виявлені особливості показників стану здоров'я, фізичного розвитку, психоемоційного статусу у дітей дошкільного віку зі зміненим пуриновим обміном, у яких відзначаються в анамнезі ураження нервової системи, вимагають додаткових нейро-реабілітаційних заходів. Дисертантом вперше розроблені й запропоновані диференціальні лікувально-реабілітаційні заходи у дітей дошкільного віку зі зміненим пуриновим обміном, які мають в анамнезі ПУ ЦНС.

Теоретичні положення і практичні рекомендації, висвітлені автором в дисертаційній роботі, використовуються в навчальному процесі на кафедрі педіатрії з дитячими інфекціями Луганського державного медичного університету МОЗ України, Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького МОЗ України при підготовці студентів. Запропоновані автором методики впроваджені в роботу педіатричних відділень Луганської та Львівської обласних клінічних лікарень, міської клінічної дитячої лікарні № 1 м. Донецька, дитячих міських лікарень м. Луганська № 1, № 2, № 3, № 4.


Голова спеціалізованої

вченої ради Д 11.600.03,

член-кор. АМНУ, д. мед.н.,

професор В.К. Чайка


Учений секретар,

д. мед. н., доцент О.М. Долгошапко


Схожі:

Звіт про роботу спеціалізованої вченої ради д 11. 600. 03 В науково-дослідному інституті медичних проблем сім’ї донецького національного медичного університету ім. М. Горького у 2009 році iconЗвіт про роботу спеціалізованої вченої ради д 11. 600. 03 В науково-дослідному інституті медичних проблем сім’ї донецького національного медичного університету ім. М. Горького за 2006-2009 роки
Нального медичного університету ім. М. Горького моз україни з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття...
Звіт про роботу спеціалізованої вченої ради д 11. 600. 03 В науково-дослідному інституті медичних проблем сім’ї донецького національного медичного університету ім. М. Горького у 2009 році iconДонецький національний медичний унiверситет ім. М. Горького науково-дослідний інститут медичних проблем сім’ї спеціалізована вчена рада д 11. 600. 03
В науково-дослідному інституті медичних проблем сім’ї донецького національного медичного університету ім. М. Горького
Звіт про роботу спеціалізованої вченої ради д 11. 600. 03 В науково-дослідному інституті медичних проблем сім’ї донецького національного медичного університету ім. М. Горького у 2009 році iconДонецький національний медичний унiверситет ім. М. Горького науково-дослідний інститут медичних проблем сім’ї спеціалізована вчена рада д 11. 600. 03
В науково-дослідному інституті медичних проблем сім’ї донецького національного медичного університету ім. М. Горького
Звіт про роботу спеціалізованої вченої ради д 11. 600. 03 В науково-дослідному інституті медичних проблем сім’ї донецького національного медичного університету ім. М. Горького у 2009 році iconЗвіт про роботу спеціалізованої вченої ради д 11. 600. 03 Донецького національного медичного університету ім. М. Горького у 2012 році
Донецького національного медичного університету ім. М. Горького моз україни надано право на період з 29. 11. 2011 р до 29. 11. 2013...
Звіт про роботу спеціалізованої вченої ради д 11. 600. 03 В науково-дослідному інституті медичних проблем сім’ї донецького національного медичного університету ім. М. Горького у 2009 році iconЗагальна інформація про спеціалізовану вчену раду д 11. 600. 03 при нді медичних проблем сім’ї Донецького національного медичного університету ім. М. Горького
Повноваження спец ради були подовжені наказами вак україни від 19. 05. 2006 р. №235 з 12. 05. 2006 р до 12. 05. 2009 р. І №357 від...
Звіт про роботу спеціалізованої вченої ради д 11. 600. 03 В науково-дослідному інституті медичних проблем сім’ї донецького національного медичного університету ім. М. Горького у 2009 році iconЗвіт про роботу спеціалізованої вченої ради д 11. 600. 06 у Донецькому національному медичному університеті ім м. гОрького у 2010 році
Наказом вак україни від 14. 07. 2009 р. №539 спеціалізованій вченій раді надано право на період до 15 вересня 2011 р проводити захист...
Звіт про роботу спеціалізованої вченої ради д 11. 600. 03 В науково-дослідному інституті медичних проблем сім’ї донецького національного медичного університету ім. М. Горького у 2009 році iconМіжнародного медичного факультету
Затверджено на засіданні Вченої ради Донецького національного медичного університету ім. М. Горького. Протокол № від 2009 р
Звіт про роботу спеціалізованої вченої ради д 11. 600. 03 В науково-дослідному інституті медичних проблем сім’ї донецького національного медичного університету ім. М. Горького у 2009 році iconДодаток 1
Затверджено Рішенням Вченої Ради Донецького національного медичного університету ім. М. Горького (протокол №6 від 30. 08. 2010)
Звіт про роботу спеціалізованої вченої ради д 11. 600. 03 В науково-дослідному інституті медичних проблем сім’ї донецького національного медичного університету ім. М. Горького у 2009 році iconНаказ №211 Про заснування Премії імені академіка намн україни В. М. Казакова Донецького національного медичного Університету імені М. Горького
Вченою радою Донецького національного медичного університету імені М. Горького прийняте рішення про заснування щорічної наукової...
Звіт про роботу спеціалізованої вченої ради д 11. 600. 03 В науково-дослідному інституті медичних проблем сім’ї донецького національного медичного університету ім. М. Горького у 2009 році iconРектору Донецького національного медичного університету ім. М. Горького
У зв’язку з тим, що на кафедрі Донецького національного медичного університету ім. М. Горького є вакантна посада асистента прошу...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи