Звіт про роботу спеціалізованої вченої ради д 11. 600. 03 В науково-дослідному інституті медичних проблем сім’ї донецького національного медичного університету ім. М. Горького за 2006-2009 роки icon

Звіт про роботу спеціалізованої вченої ради д 11. 600. 03 В науково-дослідному інституті медичних проблем сім’ї донецького національного медичного університету ім. М. Горького за 2006-2009 роки
Скачати 137.02 Kb.
НазваЗвіт про роботу спеціалізованої вченої ради д 11. 600. 03 В науково-дослідному інституті медичних проблем сім’ї донецького національного медичного університету ім. М. Горького за 2006-2009 роки
Дата15.09.2012
Розмір137.02 Kb.
ТипЗвітМіністерство охорони здоров'я України

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНIВЕРСИТЕТ ім. М. ГОРЬКОГО

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ МЕДИЧНИХ ПРОБЛЕМ СІМ’Ї

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА Д 11.600.03

83114, Україна, м. Донецьк, пр. Панфілова, 3,

Донецький регіональний центр охорони материнства та дитинства

Тел.: (062) 305-60-71, факс: (062) 305-69-79
_______________№_____________ Міністру охорони здоров’я України

на №_____від ____”________200__р. п. Князевичу В.М.

м. Київ, вул. Грушевського, 7


ЗВІТ

^ ПРО РОБОТУ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ Д 11.600.03

В НАУКОВО-ДОСЛІДНОМУ ІНСТИТУТІ МЕДИЧНИХ ПРОБЛЕМ СІМ’Ї ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. М. ГОРЬКОГО

ЗА 2006-2009 РОКИ


1. Наказом ВАК України від 19.05.2006 р. № 235 створено спеціалізовану вчену раду Д 11.600.03 в Науково-дослідному інституті медичних проблем сім’ї Донецького національного медичного університету ім. М. Горького МОЗ України з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальностями: 14.01.01 – „акушерство та гінекологія”, 14.01.10 – „педіатрія” терміном з 12.05.2006 р. до 12.05.2009 р.

2. За звітний період спеціалізована вчена рада провела 28 засідань, на яких проведено захист 6 докторських дисертацій (з них 4 – за спеціальністю 14.01.01 – „акушерство та гінекологія” і 2 – за спеціальністю 14.01.10 – „педіатрія”) і 34 кандидатських дисертацій (з них 27 – за спеціальністю 14.01.01 – „акушерство та гінекологія” та 7 – за спеціальністю 14.01.10 –„педіатрія”). З усіх 40 дисертацій 24 роботи були написані українською мовою і 16російською. Апеляції не розглядалися, колективне рецензування не проводилося, разові захисти не проводилися.

3. Отримані ^ 6 дипломів докторів медичних наук і 27 дипломів кандидатів медичних наук; 4 кандидатські дисертаційні роботи затверджені ВАК України, але дипломи ще не виписані, 3 дисертації проходять експертизу у ВАК України.

За всі роки існування спеціалізованої вченої ради Д 11.600.03 (з 2004 р.) всього 1 кандидатська дисертація була відхилена у ВАК України (Матійцев А.Б., спеціальність 14.01.01 – „акушерство та гінекологія”, захищена 12.12.2007 р.).

На даний момент у спеціалізованій вченій раді Д 11.600.03 подані до захисту 2 докторські й 2 кандидатські дисертації за спеціальністю 14.01.01 – „акушерство та гінекологія” та 3 кандидатські дисертації за спеціальністю за спеціальністю 14.01.10 – „педіатрія”, захист яких відбудеться до закінчення терміну дії спец. ради.

4. Менше половини засідань за звітний період відвідав член спец. ради, д. мед. н., професор Золотухін М.С. у зв’язку з тривалою хворобою й подальшим виходом на пенсію.

5. Основні наукові напрямки, за якими були написані наступні дисертації:

І. Гнійно-запальні захворювання в акушерстві:

– докторські дисертації:

1) ^ Долгошапко О.М. «Гнійно-запальні захворювання в акушерстві (патогенез, клініка, система лікувальних та профілактичних заходів)». Робота виконана в Донецькому державному медичному університеті ім. М. Горького на кафедрі акушерства, гінекології та перинатології ФІПО, науковий консультант – член-кореспондент АМНУ, д. мед. н., професор Чайка В.К.

2) Іотенко Б.А. «Профілактика та лікування гестаційних і перинатальних ускладнень у пацієнток з асоційованою вірусно-бактеріальної інфекцією». Робота виконана в Донецькому державному медичному університеті ім. М. Горького на кафедрі акушерства, гінекології та перинатології ФІПО, науковий консультант – член-кореспондент АМНУ, д. мед. н., професор Чайка В.К.

3) ^ Талалаєнко Ю.О. «Перинатальні ускладнення у вагітних з пієлонефритом (діагностика, патогенез, лікування, профілактика, прогнозування)». Робота виконана в Донецькому національному медичному університеті ім. М. Горького на кафедрі акушерства, гінекології та перинатології ФІПО, наукові консультанти: член-кореспондент АМНУ, д. мед. н., професор Чайка В.К., д. мед. н., професор Прилуцький О.С.


– кандидатські дисертації:

1) ^ Мельніков О.Ю. «Прогнозування виникнення гнійно-запальних ускладнень та їх профілактика у породіль з патологічною крововтратою під час пологів». Робота виконана в Донецькому державному медичному університеті ім. М. Горького на кафедрі акушерства, гінекології та перинатології ФІПО, науковий керівник – д. мед. н., професор Дьоміна Т.М. 2) Авдєєва В.Б. «Оптимізація лікування гнійно-запальних захворювань геніталій у жінок репродуктивного віку». Робота виконана в Донецькому державному медичному університеті ім. М. Горького на кафедрі акушерства, гінекології та перинатології ФІПО, науковий керівник – д. мед. н., професор Дьоміна Т.М.

3) ^ Овсяник М.А. «Клініко-імунологічне обґрунтування комплексного лікування гнійно-запальних захворювань післяпологового періоду». Робота виконана в Донецькому національному медичному університеті ім. М. Горького на кафедрі акушерства, гінекології та перинатології ФІПО, науковий керівник – член-кор. АМНУ, д. мед. н., професор Чайка В.К.


ІІ. Вагітність та пологи високого ризику, ускладнення вагітності та їх профілактика:

– докторська дисертація:

^ Гайструк Н.А. «Антенатальна охорона плода у вагітних з гіпертензивними розладами (патогенез, діагностика, прогнозування і лікування)». Робота виконана у Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І. Пирогова МОЗ України. Наукові консультанти: д. мед. н., професор Коломійцева А.Г., д. мед. н., професор Задорожна Т.Д.


– кандидатські дисертації:


1) ^ Білоусов О.Г. „Прогнозування, рання діагностика та профілактика тяжких форм пре еклампсії”. Робота виконана в Донецькому державному медичному університеті ім. М. Горького МОЗ України на кафедрі акушерства, гінекології та перинатології ФПО під керівництвом члена-кореспондента АМНУ, д. мед. н., професора В.К.Чайки.

2) ^ Гребельна Н.В. „Профілактика акушерських і перинатальних ускладнень у жінок з гестаційною патологією нирок”. Робота виконана в Донецькому державному медичному університеті ім. М. Горького МОЗ України на кафедрі акушерства, гінекології та перинатології ФПО під керівництвом члена-кореспондента АМНУ, д. мед. н., професора В.К.Чайки.

3) ^ Бєлкіна О.В. «Прогнозування та профілактика дисбіозу у вагітних з прееклампсією». Робота виконана в Луганському державному медичному університеті МОЗ України на кафедрі акушерства, гінекології та дерматовенерології, науковий керівник – д. мед. н., професор Сімрок В.В.

4) Жердєва І.В. «Антенатальна охорона плода у вагітних з порушеним мікробіоценозом пологових шляхів в умовах спостереження в жіночій консультації». Робота виконана в Донецькому національному медичному університеті ім. М. Горького на кафедрі акушерства, гінекології та перинатології ФІПО, науковий керівник – д. мед. н., професор Яковлєва Е.Б.

5) ^ Гейнц Н.Є. „Профілактика акушерських ускладнень у жінок, які страждають на захворювання серцево-судинної системи, за допомогою програми „Сімейні пологи”. Робота виконана в Науково-дослідному інституті медичних проблем сім’ї Донецького національного медичного університету ім. М. Горького МОЗ України. Науковий керівник – член-кореспондент АМНУ, д. мед. н., професор Чайка В.К., завідувач кафедри акушерства, гінекології та перинатології ФІПО Донецького національного медичного університеті ім. М. Горького.

6) ^ Прилуцька Я.Ю. „Діагностика та лікування остеопенічного синдрому у вагітних з анемією”. Робота виконана в Донецькому національному медичному університеті ім. М. Горького МОЗ України на кафедрі акушерства, гінекології та перинатології ФІПО. Науковий керівник – член-кореспондент АМНУ, д. мед. н., професор Чайка В.К., завідувач кафедри акушерства, гінекології та перинатології ФІПО Донецького національного медичного університеті ім. М. Горького.

7) Латишева І.В. „Сучасні методи профілактики розвитку прееклампсії у вагітних з артеріальною гіпертензією”. Робота виконана в Донецькому національному медичному університеті ім. М. Горького МОЗ України на кафедрі акушерства, гінекології та перинатології ФІПО. Науковий керівник – член-кореспондент АМНУ, д. мед. н., професор Чайка В.К., завідувач кафедри акушерства, гінекології та перинатології ФІПО Донецького національного медичного університеті ім. М. Горького.

8) Сухурова Л. С. „Профілактика та лікування гестаційних ускладнень у вагітних з синдромом подразненої кишки”. Робота виконана в Донецькому національному медичному університеті ім. М. Горького МОЗ України на кафедрі акушерства, гінекології та перинатології ФІПО. Науковий керівник – д. мед. н., професор Дьоміна Т.М., професор кафедри акушерства, гінекології та перинатології ФІПО Донецького національного медичного університеті ім. М. Горького.

9) ^ Зауральський Р.В. „Діагностика, лікування і профілактика перинатальних ускладнень при ізоімунізації за антигенами системи АВ0”. Робота виконана в Донецькому національному медичному університеті ім. М. Горького МОЗ України на кафедрі акушерства, гінекології та перинатології ФІПО. Науковий керівник – член-кореспондент АМНУ, д. мед. н., професор Чайка В.К., завідувач кафедри акушерства, гінекології та перинатології ФІПО Донецького національного медичного університеті ім. М. Горького.


ІІІ. Актуальні питання збереження та охорони репродуктивного здоров’я жінок різного віку:

– кандидатські дисертації:

1) ^ Ханча Г.М. „Корекція порушень репродуктивної системи після гістеректомії у жінок фертильного віку”. Робота виконана в Донецькому державному медичному університеті ім. М. Горького МОЗ України на кафедрі акушерства, гінекології та перинатології ФПО під керівництвом д. мед. н., професора В.П.Квашенко.

2) Кравчук І.І. «Прогнозування і профілактика захворювань шийки матки у сексуально активних дівчат-підлітків». Робота виконана в Донецькому державному медичному університеті ім. М. Горького на кафедрі акушерства, гінекології та перинатології ФІПО, науковий керівник – член-кореспондент АМНУ, д. мед. н., професор Чайка В.К.

3) ^ Айкашев С.А. «Прогнозування та профілактика ускладнень при штучному перериванні незапланованої вагітності на ранніх термінах». Робота виконана в Донецькому державному медичному університеті ім. М. Горького на кафедрі акушерства, гінекології та перинатології ФІПО, науковий керівник – член-кореспондент АМНУ, д. мед. н., професор Чайка В.К.

4) ^ Матійців О.Б. «Лікування хронічного рецидивуючого урогенітального хламідіозу у жінок репродуктивного віку». Робота виконана в Науково-дослідному інституті медичних проблем сім'ї Донецького національного медичного університету ім. М. Горького МОЗ України, науковий керівник – д. мед. н., професор Чайка А.В.

5) ^ Ферсі Ханен „Оптимізація лікувально-діагностичної тактики при хронічному гнійному сальпінгоофориті у жінок фертильного віку”. Робота виконана в Донецькому національному медичному університеті ім. М. Горького МОЗ України на кафедрі акушерства, гінекології та перинатології ФІПО. Науковий керівник – член-кореспондент АМНУ, д. мед. н., професор Чайка В.К., завідувач кафедри акушерства, гінекології та перинатології ФІПО Донецького національного медичного університеті ім. М. Горького.

6) ^ Малова Ю.О. „Диференційований підхід до комплексного лікування гіперплазії ендометрія у жінок репродуктивного віку”. Робота виконана в Донецькому національному медичному університеті ім. М. Горького МОЗ України на кафедрі акушерства, гінекології та перинатології ФІПО. Науковий керівник – член-кореспондент АМНУ, д. мед. н., професор Чайка В.К., завідувач кафедри акушерства, гінекології та перинатології ФІПО Донецького національного медичного університеті ім. М. Горького.

7) ^ Рубан К.С. „Корекція репродуктивних порушень у жінок з синдромом полікістозних яєчників”. Робота виконана в Луганському державному медичному університеті МОЗ України на кафедрі акушерства, гінекології та дерматовенерології медичного факультету. Науковий керівник – д. мед. н., профессор Сімрок В.В., завідувач кафедри акушерства, гінекології та дерматовенерології медичного факультету Луганського державного медичного університету МОЗ України.

8) ^ Гусаківська О.В. „Лікування і профілактика рецидивів хронічного сальпінгоофориту хламідійної етіології”. Робота виконана в Луганському державному медичному університеті МОЗ України на кафедрі акушерства, гінекології та дерматовенерології медичного факультету. Науковий керівник – д. мед. н., профессор Лещинський П.Т., професор кафедри акушерства, гінекології та дерматовенерології медичного факультету Луганського державного медичного університету МОЗ України.

9) ^ Борисов М.В. „Лікування неатипової гіперплазії ендометрія у жінок з метаболічним синдромом в пременопаузі”. Робота виконана в Донецькому національному медичному університеті ім. М. Горького МОЗ України на кафедрі акушерства, гінекології та перинатології ФІПО. Науковий керівник – д. мед. н., професор Квашенко В.П., професор кафедри акушерства, гінекології та перинатології ФІПО Донецького національного медичного університеті ім. М. Горького.

10) ^ Ханча Ф.О. „Комплексна реабілітація репродуктивної функції у жінок з трубно-перитонеальною формою безпліддя”. Робота виконана в Донецькому національному медичному університеті ім. М. Горького МОЗ України на кафедрі акушерства, гінекології та перинатології ФІПО та НДІ медичних проблем сім’ї. Науковий керівник – д. мед. н., професор Чайка А.В., директор НДІ медичних проблем сім’ї Донецького національного медичного університеті ім. М. Горького.

11) ^ Гарсалі Рашид. „Рання реабілітація репродуктивної функції у пацієнток з позаматковою вагітністю”. Робота виконана в Донецькому національному медичному університеті ім. М. Горького МОЗ України на кафедрі акушерства, гінекології та перинатології ФІПО. Науковий керівник – член-кореспондент АМНУ, д. мед. н., професор Чайка В.К., завідувач кафедри акушерства, гінекології та перинатології ФІПО Донецького національного медичного університеті ім. М. Горького.

12) ^ Стрельцова Т.Р. „Особливості гормональної контрацепції у ВПЛ-інфікованих жінок репродуктивного віку з патологією шийки матки”. Робота виконана в Дніпропетровській державній медичній академії МОЗ України на кафедрі акушерства та гінекології. Науковий керівник – д. мед. н., професор Потапов В.О., завідувач кафедри акушерства та гінекології Дніпропетровської державної медичної академії МОЗ України.

13) ^ Яценко В.Ю. „Діагностика, лікування та профілактика рецидивів функціональних кіст яєчників у дівчат-підлітків на тлі запальних захворювань гені талій”. Робота виконана в Донецькому національному медичному університеті ім. М. Горького МОЗ України на кафедрі акушерства, гінекології та перинатології ФІПО та НДІ медичних проблем сім’ї. Науковий керівник – д. мед. н., професор Чайка А.В., директор НДІ медичних проблем сім’ї Донецького національного медичного університеті ім. М. Горького.

14) ^ Черкасова В.С. „Оптимізація лікування рецидивуючого геніального герпесу у жінок репродуктивного віку”. Робота виконана в Луганському державному медичному університеті МОЗ України на кафедрі акушерства, гінекології та дерматовенерології медичного факультету. Науковий керівник – д. мед. н., профессор Сімрок В.В., завідувач кафедри акушерства, гінекології та дерматовенерології медичного факультету Луганського державного медичного університету МОЗ України.


ІV. Актуальні проблеми діагностики, лікування та профілактики захворювань у дітей різного віку:

– докторські дисертації:

1) ^ Батман Ю.А. „Перинатальна диспансеризація плода, прогнозування невідкладних станів і особливостей адаптації новонароджених”. Робота виконана в Донецькому національному медичному університеті ім. М. Горького МОЗ України на кафедрі акушерства, гінекології та перинатології ФІПО. Наукові консультанти – д. мед. н., професор Лихачова А.С., професор кафедри неонатології Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України і член-кореспондент АМНУ, д. мед. н., професор Чайка В.К., завідувач кафедри акушерства, гінекології та перинатології ФІПО Донецького національного медичного університеті ім. М. Горького.

2) ^ Сіротченко Т.А. „Удосконалення системи профілактики порушень фізичного та психічного розвитку у дітей груп соціального ризику”. Робота виконана в Луганському державному медичному університеті МОЗ України на кафедрі педіатрії з дитячими інфекціями та дитячою хірургією. Науковий консультант – д. мед. н., професор Безкаравайний Б.О., завідувач кафедри педіатрії з дитячими інфекціями та дитячою хірургією Луганського державного медичного університету МОЗ України.


– кандидатські дисертації:


1) ^ Гадецька С.Г. „Особливості перебігу і терапії бронхіальної астми у дітей з респіраторним хламідіозом”. Робота виконана в Донецькому державному медичному університеті ім. М. Горького МОЗ України на кафедрі пропедевтичної педіатрії під керівництвом д. мед. н., професора Є.І. Юліша.

2) ^ Радзієвська І.О. «Патогенетичні механізми запальних захворювань жовчовидільної системи у дітей та особливості іх реабілітації в санаторно-курортних умовах». Робота виконана в Луганському державному медичному університеті МОЗ України на кафедрі педіатрії з дитячими інфекціями, науковий керівник – д. мед. н., професор Єршова І.Б.

3) ^ Гончарова Т.О. «Характеристика нейрогуморального статусу і вітамінного забезпечення дітей, що перенесли гостру нейроінфекцію та особливості їх реабілітації». Робота виконана в Луганському державному медичному університеті МОЗ України на кафедрі педіатрії з дитячими інфекціями, науковий керівник – д. мед. н., професор Єршова І.Б.

4) ^ Пшенична О.В. „Характеристика порушень ритму серця і прогноз їх ускладнень у дітей”. Робота виконана в Донецькому національному медичному університеті ім. М. Горького МОЗ України на кафедрі педіатрії ФІПО. Науковий керівник – д. мед. н., професор Нагорна Н.В., завідувач кафедри педіатрії ФІПО Донецького національного медичного університету ім. М. Горького.

5) Іванова Л.А. „Клініко-імунологічні особливості перебігу гострих респіраторних захворювань на фоні цитомегаловірусної інфекції у часто та тривало хворіючих дітей раннього віку”. Робота виконана в Донецькому національному медичному університеті ім. М. Горького МОЗ України на кафедрі пропедевтичної педіатрії. Науковий керівник – д. мед. н., професор Юліш Є.І., завідувач кафедри пропедевтичної педіатрії Донецького національного медичного університету ім. М. Горького.

6) ^ Дубова Г.В. „Якість життя та шляхи його поліпшення у дітей з порушеннями ритму серця”. Робота виконана в Донецькому національному медичному університеті ім. М. Горького МОЗ України на кафедрі педіатрії ФІПО. Науковий керівник – д. мед. н., професор Нагорна Н.В., завідувач кафедри педіатрії ФІПО Донецького національного медичного університету ім. М. Горького.

7) ^ Орлова А.К. „Клініко-патогенетичне значення порушень реологічних властивостей крові та ендотеліальної дисфункції судин при ювенільному ревматоїдному артриті”. Робота виконана в Донецькому національному медичному університеті ім. М. Горького МОЗ України на кафедрі педіатрії. Науковий керівник – д. мед. н., професор Прохоров Є.В., завідувач кафедри педіатрії Донецького національного медичного університету ім. М. Горького.


Голова спеціалізованої

вченої ради Д 11.600.03,

член-кор. АМНУ, д. мед.н.,

професор В.К. Чайка


Учений секретар,

д. мед. н., доцент О.М. Долгошапко

Схожі:

Звіт про роботу спеціалізованої вченої ради д 11. 600. 03 В науково-дослідному інституті медичних проблем сім’ї донецького національного медичного університету ім. М. Горького за 2006-2009 роки iconЗвіт про роботу спеціалізованої вченої ради д 11. 600. 03 В науково-дослідному інституті медичних проблем сім’ї донецького національного медичного університету ім. М. Горького у 2009 році
Доктора медичних наук за спеціальностями: 14. 01. 01 – „акушерство та гінекологія”, 14. 01. 10 – „педіатрія” терміном. Після проведення...
Звіт про роботу спеціалізованої вченої ради д 11. 600. 03 В науково-дослідному інституті медичних проблем сім’ї донецького національного медичного університету ім. М. Горького за 2006-2009 роки iconДонецький національний медичний унiверситет ім. М. Горького науково-дослідний інститут медичних проблем сім’ї спеціалізована вчена рада д 11. 600. 03
В науково-дослідному інституті медичних проблем сім’ї донецького національного медичного університету ім. М. Горького
Звіт про роботу спеціалізованої вченої ради д 11. 600. 03 В науково-дослідному інституті медичних проблем сім’ї донецького національного медичного університету ім. М. Горького за 2006-2009 роки iconДонецький національний медичний унiверситет ім. М. Горького науково-дослідний інститут медичних проблем сім’ї спеціалізована вчена рада д 11. 600. 03
В науково-дослідному інституті медичних проблем сім’ї донецького національного медичного університету ім. М. Горького
Звіт про роботу спеціалізованої вченої ради д 11. 600. 03 В науково-дослідному інституті медичних проблем сім’ї донецького національного медичного університету ім. М. Горького за 2006-2009 роки iconЗвіт про роботу спеціалізованої вченої ради д 11. 600. 03 Донецького національного медичного університету ім. М. Горького у 2012 році
Донецького національного медичного університету ім. М. Горького моз україни надано право на період з 29. 11. 2011 р до 29. 11. 2013...
Звіт про роботу спеціалізованої вченої ради д 11. 600. 03 В науково-дослідному інституті медичних проблем сім’ї донецького національного медичного університету ім. М. Горького за 2006-2009 роки iconЗагальна інформація про спеціалізовану вчену раду д 11. 600. 03 при нді медичних проблем сім’ї Донецького національного медичного університету ім. М. Горького
Повноваження спец ради були подовжені наказами вак україни від 19. 05. 2006 р. №235 з 12. 05. 2006 р до 12. 05. 2009 р. І №357 від...
Звіт про роботу спеціалізованої вченої ради д 11. 600. 03 В науково-дослідному інституті медичних проблем сім’ї донецького національного медичного університету ім. М. Горького за 2006-2009 роки iconМіжнародного медичного факультету
Затверджено на засіданні Вченої ради Донецького національного медичного університету ім. М. Горького. Протокол № від 2009 р
Звіт про роботу спеціалізованої вченої ради д 11. 600. 03 В науково-дослідному інституті медичних проблем сім’ї донецького національного медичного університету ім. М. Горького за 2006-2009 роки iconЗвіт про роботу спеціалізованої вченої ради д 11. 600. 06 у Донецькому національному медичному університеті ім м. гОрького у 2010 році
Наказом вак україни від 14. 07. 2009 р. №539 спеціалізованій вченій раді надано право на період до 15 вересня 2011 р проводити захист...
Звіт про роботу спеціалізованої вченої ради д 11. 600. 03 В науково-дослідному інституті медичних проблем сім’ї донецького національного медичного університету ім. М. Горького за 2006-2009 роки iconЗвіт про роботу спеціалізованої вченої ради д 35. 051. 17 у Львівському національному університеті імені Івана Франка за 2006-2010 роки
Бідзюра І. П. Філософія системних реформ в Україні на рубежі століть (політологічний аналіз). – Рукопис
Звіт про роботу спеціалізованої вченої ради д 11. 600. 03 В науково-дослідному інституті медичних проблем сім’ї донецького національного медичного університету ім. М. Горького за 2006-2009 роки iconДодаток 1
Затверджено Рішенням Вченої Ради Донецького національного медичного університету ім. М. Горького (протокол №6 від 30. 08. 2010)
Звіт про роботу спеціалізованої вченої ради д 11. 600. 03 В науково-дослідному інституті медичних проблем сім’ї донецького національного медичного університету ім. М. Горького за 2006-2009 роки iconНаказ №211 Про заснування Премії імені академіка намн україни В. М. Казакова Донецького національного медичного Університету імені М. Горького
Вченою радою Донецького національного медичного університету імені М. Горького прийняте рішення про заснування щорічної наукової...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи