Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень icon

Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
Скачати 393.12 Kb.
НазваІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
Сторінка1/2
Дата21.09.2012
Розмір393.12 Kb.
ТипДокументи
  1   2

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. М. ГОРЬКОГО


БІБЛІОТЕКА

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ


НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ У БІБЛІОТЕКУ


( ТРАВЕНЬ 2012 р.)


ДОНЕЦЬК, 2012


«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів і збірок та ін.), що надійшли до бібліотеки ДонНМУ протягом травня 2012 року.

Покажчик знайомить читачів з літературою по всіх галузях знання: медичною, природознавчою, гуманітарною, соціально – економічною та ін.

«Бюлетень» складений на основі записів електронного каталогу. Матеріал розміщений у систематичному порядку відповідно до основних рубрик електронного каталогу, усередині розділів – в алфавіті авторів і заголовків.

Розділи покажчика формуються залежно від наповнення електронного каталогу і актуальності. Інформаційний бюлетень про нові надходження до бібліотеки випускається у друкованому та електронному варіанті. З друкованим покажчиком можна ознайомитися в інформаційно -бібліографічному відділі бібліотеки ( навч. корп. № 1).

Для того, щоб отримати видання, яке Вас зацікавило слід звертатися на абонементи наукової та навчальної літератури бібліотеки та у студентську читальну залу (навч. корп. № 3)


Контактні телефони: 344-40-65; biblio@dsmu.edu.ua

та адреса 344-40-74;

344-41-46;

344-36-54.


З побажаннями та пропозиціями просимо Вас звертатися до директора бібліотеки ДонНМУ.


^

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА ВИПУСК :
ДИРЕКТОР БІБЛІОТЕКИ Кабардіна Г.К.

ДонНМУ 344-41-46

boss_lib@dsmu.edu.ua

Укладач:

Зав. інформаційно- Котелевська Г.М.

бібліографічним відділом 344-40-65

biblio@dsmu.edu.ua

Склад
I. Медична література 4 - 27

1. Загальні питання медицины. Історія медицини.

Судова медицина 4 - 5.

2. Анатомія. Гістологія 5.

3. Гігієна та санітарія. Охорона навколишнього

середовища. Гігієна харчування… 5 - 6.

4. Соціальна медицина та організація

охорони здоров’я 6 – 7.

5. Фармакологія та фармакотерапія. Фітотерапія. 7 – 8.

6. Психотерапія 8.

7. Фтизіатрія та пульмонологія 8 – 9.

8. Онкологія 9.

9. Педіатрія та неонатологія. 10 – 15.

10. Алергія. Імунологія. 15.

11. Медицина невідкладних станів 15.

12. Патологічна фізіологія 16.

13. Внутрішня медицина 16.

14. Серцево-судинні захворювання 16 – 17.

15. Гастроентерологія 18.

16. Стоматологія 18 – 20.

17. Ендокринологія 20.

18. Урологія та нефрологія 21.

19. Нервові хвороби, психіатрія. Нейрохірургія. 21.

20.Інфекційні хвороби 22.

21. Хірургія. Травматологія та ортопедія. Комбустіологія 22 – 24.

22. Офтальмологія 25 – 27.

23. Акушерство та гінекологія 27 – 28.


II. Природничо-наукова література 28


III. Гуманітарна та соціально - економічна

література 28 - 32.

3.1. Економіка 28 – 29.

3.2. Євро-2012 29.

3.3. Краєзнавство 29.

3.4. Культурологія 30.

3.5. Педагогика вищої школи. 30 – 32.

3.6. Політологія 32.

3.7. Релігієзнавство 32 .


^ I. МЕДИЧНА ЛІТЕРАТУРА.

1. Загальні питання медицини. Судова медицина.

Історія медицини.


1.61(030

А64 Англо-український медичний словник / ред. Л.Я. Аврахова. - К. : Книга плюс, 2010. - 311 с.


2.61:681.3

И74 Информационные технологии в практике врача / О.А. Панченко, Н.В. Банчук, А.Н. Пономаренко та ін. - К. : КВИЦ, 2012. - 354 с.


3. В548 Вихованець Ю. Г. Нейромережеві моделі в оцінці функціональних станів людини : дис. ... канд. мед.наук (14.03.11) / Ю.Г. Вихованець ; наук. керівн. Ю.Є. Лях ; Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2011. - 293 с.


4. С593 Сокол В. К. Судово-медична діагностика давності утворення механічних ушкоджень шкіри та м'язів при одночасному їх травмуванні : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.25) / В.К. Сокол ; Нац. мед. академія післядипломної освіти. - К., 2011. - 19 c.


5. Голоха С. Искусство преображения / С. Голоха//XXI Украина. - 2011. - декабрь. - С. 86 - 89. - [Эстетическая клиника "Леге Артис"].


6. Пам'яті доцента Олега Івановича Сіренка // Проблеми безперервної медичної освіти та науки. - 2011. - № 4. - С. 94 - 95.


7. Профессор Валерий Исаевич Куцевляк (к 70-летию со дня рождения)//Проблеми безперервної медичної освіти та науки. - 2011. - № 4. - С. 92 - 93.


8. Професор Неллі Сергіївна Морозова (до 75-річчя з дня народження)//Проблеми безперервної медичної освіти та науки. - 2011. - № 4. - С. 91.


9. Степанкевич В. Реабилитационно-диагностический центр - клиника ХХІ века / В. Степанкевич//Меркурий: Всеукраинский деловой журнал. - 2011. - № 11-12. - С. 54 - 55.


10. Терек В. 20 лет на страже здоровья / В. Терек// XXI Украина. - 2011. - декабрь. - С. 18 - 19. - [Научно-практический реабилитационно-диагностический центр].


11. Щур Е. В дипломі - лікар, по чину - кесар, та за талантом - справжній цезар! / Е. Щур// Світогляд. - 2012. - № 1. - С. 60 - 63. -- Безруков Владислав Викторович (1940) геронтолог.


2. Анатомія. Гістологія.


1. 611(075.8)

К93 Курепина М.М. Анатомия человека : учебник / М.М. Курепина, А.П. Ожигова, А.А. Никитина. - М. : Владос , 2010. - 383 с.


2. 611.018(075.8)

К99 Кюнель В. Цветной атлас по цитологии, гистологии и микроскопической анатомии / В. Кюнель ; пер. с англ. - М. : АСТ, 2007. - 533 с.


3. Загальна гігієна. Гігієна харчування. Гігієна навколишнього середовища. Гігієна нервової системи. Професійні хвороби.


1. 613.4

Ф50 Физиолого-дидактические детерминанты деятельности студентов / Н.П. Гребняк, В.И. Агарков, С.В. Грищенко, В.В. Николаенко ; Донецкий мед. ун-т. - Донецк : Ноулидж , 2012. - 112 с.


2. Д533 Дмитрієнко В.В. Синдромно-патогенетична реабілітація інвалідів внаслідок професійних захворювань легенів пилової етіології на основі синглетно-кисневої технології : дис. ... канд. мед.наук (14.02.01) / В.В. Дмитрієнко ; наук. керівн. Г.О. Бондаренко ; Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2012. - 162 с.


3. К647 Кононов О.Є. Клініко-аудіологічна характеристика слухових порушень у робітників "шумових" професій судноремонтного виробництва : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.19) / О.Є. Кононов ; Ін-т отоларингології ім. О.С. Коломійченка. - К., 2011. - 20 с.


4. С30 Семашко П.В. Наукові основи формування акустичного стану житлових приміщень, гігієнічна оцінка та профілактика його порушень : автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.02.01) / П.В. Семашко ; Ін-т гігієни та мед. екології ім. О.М. Марзеева. - К., 2011. - 40 с.


5. Ф954 Фурсов І.В. Гігієнічна оцінка шкідливих викидів підприємств із виробництва вогнетривів і їх вплив на здоров'я населення : дис. ... канд. мед.наук (14.02.01) / І.В. Фурсов ; наук. керівн. О.Б. Єрмаченко ; Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2012. - 202 с.

6. Брунь С. Крок до здорової їжі / С. Брунь // Діловий вісник. - 2012. - № 1. - С. 13.


7. Каніщева О. П. Значення чергування режиму неспання і сну студентів з низькими адаптаційними можливостями організму / О. П. Каніщева, Н. П. Єфіменко, П. Б. Єфіменко//Теорія та методика фізичного виховання. - 2012. - № 3. - С. 12 - 15.


8. Плоскирева А.А. Роль обогащенных продуктов питания в формировании здоровья детей / А.А. Плоскирева, С.В. Николаева//Педиатрия: Журнал им. Г.Н. Сперанского. - 2011. - Т. 90, № 6. - С. 59-63.


4. Соціальна медицина та

організація охорони здоров’я.


1. 614.2(075.8)

Х64 Хміль І.Ю. Законодавче забезпечення лікарської діяльності : навч. посiбник / І.Ю. Хміль, Б.В. Михайличенко, О.І. Артеменко. - К. : Медицина, 2010. - 208 с.


2. 614.25

А95 Ахметшин Р.Л. Уголовный кодекс для врача / Р.Л. Ахметшин. - Донецк : Заславский А.Ю, 2010. - 128 с.


3. 614.25

А95 Ахметшин Р.Л. Хочу лицензию для медицинской практики. Как ее получить. / Р.Л. Ахметшин. - Донецк : Заславский А.Ю., 2010. - 128 с.


4. Дифференцированное управление охраной здоровья детей на основе его квалиметрии / Н. П. Гребняк, А. Б. Ермаченко, В. Н. Николаенко, Г. К. Северин//Современная педиатрия. - 2011. - № 5. - С. 40 - 44.


5. Дудіна О. О. Динаміка здоров'я дитячого населення України / О. О. Дудіна, Г. Я. Пархоменко//Современная педиатрия. - 2011. - № 5. - С. 37 - 39.


6. Зайцев О. М. Інформатизація охорони здоров'я в сільських районах Харківської області за період упровадження сімейної медицини та деякі напрями її розвитку / О. М. Зайцев//Проблеми безперервної медичної освіти та науки. - 2011. - № 4. - С. 19 -23.


7. Україна. Міністерство охорони здоров'я України. Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль яксоті й обігу медичних імунобіологічних препаратів : наказ № 595 від 16.09.2011р. //Современная педиатрия. - 2011. - № 5. - С. 17 - 36.


8. Україна. Міністерство охорони здоров'я. Про затвердження стандартів надання адміністративних послуг Міністерством охорони здоров'я України : наказ № 968 від 28.12.2011//Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров'я України. - 2012. - № 4. - С. 87.


9. Україна. Міністерство охорони здоров'я. Про затвердження Примірних штатних нормативів центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги : наказ № 129 від 23.02.2012//Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров'я України. - 2012. - № 4. - С. 89.


10. Україна. Міністерство охорони здоров'я. Про забезпечення профільного супроводу державних централізованих закупівель на виконання державних цільових програм і комплексних заходів : наказ № 166 від 15.03.2012//Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров'я України. - 2012. - № 4. - С. 92 - 96.


11. Україна. Міністерство соціальної політики, Міністерство охорони здоров'я. Про внесення змін до Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення : наказ № 69/96 від 08.02.2012//Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров'я України. - 2012. - № 4. - С. 97.


12. Шищук В. Д. Уніфікована система надання медичної допомоги при дорожньо-транспортній політравмі в умовах сільської місцевості / В. Д. Шищук//Проблеми безперервної медичної освіти та науки. - 2011. - № 4. - С. 15 - 18.


5. Фармакологія. Фармакотерапія. Фітотерапія.

.


1. Г682 Гордієнко А.Д. Експериментальне обгрунтування створення нових гепатопротекторів на основі есенціальних фосфоліпідів та поліфенолів : автореф. дис. ... д-ра фарм наук (14.03.05) / А.Д. Гордієнко ; Нац. фарм. ун-т. - Харкiв, 2011. - 36 с.


2. Артеріальна гіпертензія у підлітковому віці - напрямки антигіпертензивної терапії / М. М. Коренєв, Л. Ф. Богмат, О. М. Носова та ін.//Современная педиатрия. - 2011. - № 5. - С. 130 - 133.


3. Белоусов Ю. Б. Лекарственные поражения печени, ассоциируемые с макролидами. Очевидна ли связь? / Ю. Б. Белоусов//Современная педиатрия. - 2011. - № 5. - С. 148 - 152.

4. Бойко В. В. Сравнительная оценка эффективности применения препаратов Цефтриаксон и Гепацеф комби в лечении абдоминальной инфекции / В. В. Бойко, Ю. В. Иванова//Клінічна хірургія. - 2012. - № 1. - С. 30 - 32.


5. Иванов Д. Д. Применение Стимола в детской нефрологии: коррекция метаболических нарушений при тубулопатиях, хронической почечной недостаточности, гломерулонефрите, пиелонефрите и тубулоинтерстициальном нефрите у детей / Д. Д. Иванов, С. В. Кушниренко//Современная педиатрия. - 2011. - № 5. - С. 195 - 199.


6. Корнева В. В. Опыт использования комбинированного препарата "Омез Д" в терапии воспалительных заболеваний гастродуоденальной зоны у детей / В. В. Корнева, Л. В. Курило, Н. П. Гляделова//Современная педиатрия. - 2011. - № 5. - С. 164 - 167.


7. Лекарственная лихорадка / С.С. Постников, М.Н. Костылева, А.Н. Грацианская та ін.//Педиатрия: Журнал им. Г.Н. Сперанского. - 2011. - Т. 90, № 6. - С. 125-129.


8. Марушко Ю. В. Перспективи застосування пероральних цефалоспоринів у педіатричній практиці, терапії захворювань органів дихання / Ю. В. Марушко, Т. В. Гищак//Современная педиатрия. - 2011. - № 5. - С. 108 - 116.


9. Панкреатические ферменты в комплексной терапии атопического дерматита у детей / Н. Л. Аряев, И. М. Шевченко, И. В. Кузьменко, Е. В. Титкова // Современная педиатрия. - 2011. - № 5. - С. 200 - 203.


6. Психотерапія.


1. Курило В. О. Проблема психотерапії сімейної дезадаптації в межах аналітичних і неалітичних моделей психотерапії / В. О. Курило // Проблеми безперервної медичної освіти та науки. - 2011. - № 4. - С. 80 -86


7. Фтизіатрія та пульмонологія.


1. 616-002.5(075.8)

Т81 Туберкульоз, ВІЛ-інфекція/СНІД : навч. посiбник / ред. В.Ф. Москаленко. - К. : Медицина, 2009. - 424 с.


2. Л444 Лемко О.І. Клініко-патогенетичне обгрунтування принципів галоаерозольтерапії та імунореабілітації у відновлювальному лікуванні хворих на хронічне обструктивне захворювання легень : автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.27) / О.І. Лемко ; НДІ фізичних методів лікування і мед. кліматології. - Ялта, 2011. - 48 с.

3. С604 Солоділов А.І. Обгрунтування реабілітаційних заходів при пневмоконіозі у гірників вугільних шахт : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.02.01) / А.І. Солоділов ; Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2011. - 20 с.


4. Симптомы и хирургическая тактика при осложненных формах туберкулеза брюшной полости / С. О. Косульников, К. В. Кравченко, С. А. Тарнопольский, А. М. Беседин//Клінічна хірургія. - 2012. - № 1. - С. 33 - 38.


8. Онкологія.


1. Б794 Болобан Г.В. Внутрішньоартеріальна поліхіміотерапія раку молочної залози, ускладнення, їх профілактика та лікування : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.07) / Г.В. Болобан ; Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2011. - 20 с.


2. В58 Власенко Д.Л. Неоад'ювантна променева терапія в комбінованому лікуванні раку дистального відділу шлунка : дис. ... канд. мед.наук (14.01.07) / Д.Л. Власенко ; наук. керівн. Ю.В. Думанський ; Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2011. - 151 с.


3. Н82 Нор Г.С. Порівняльний аналіз чинників ризику при передпухлинній патології в популяціях з різною захворюваністю на рак молочної залози : дис. ... канд. мед.наук (14.01.07) / Г.С. Нор ; наук. керівн. В.М. Соркін ; Кримський мед. ун-т. - Сімферополь , 2011. - 159 с.


4. Т35 Терен Т.І. Ефективність неоад'ювантної хіміопроменевої терапії в комплексному лікуванні хворих на рак ободової кишки (коопероване дослідження) : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.07) / Т.І. Терен ; Донецький мед. ун-т. - Донецьк , 2011. - 20 с.


5. Т484 Ткаченко О.А. Хірургічне лікування хворих з ускладненнями пухлин органів гепатопанкреатодуоденальної зони : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.03) / О.А. Ткаченко ; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. - К., 2011. - 19 с.


6. Возможности изучения до операции сосудистой анатомии в хирургии опухолей периампулярной зоны / В. М. Копчак, К. В. Копчак, О. М. Симонов та ін.//Клінічна хірургія. - 2012. - № 1. - С. 5 - 9.


9. Педіатрія та неонатологія.


1. 616-053.2

А64 Анатомо-хірургічні аспекти дитячої гастроентерології : матеріали 3-го наукового симпозіуму (20 квітня 2012 р., м. Чернівці) / ред. Ю.Т. Ахтемійчук. - Чернiвцi , 2012. - 216 с.


2. 616-053.2(075.8)

Б91 Буряк В.Н. Избранные лекции по педиатрии / В.Н. Буряк ; Донецкий мед. ун-т. - Донецк : Норд-Пресс , 2010. - 268 с.


3. 616-053.2(075.8)

Д38 Детские болезни : учеб. пособие / ред. В.Н. Буряк ; Донецкий мед. ун-т. - Донецк : Норд-Пресс, 2011. - 260 с.


4. 616-053.2

П77 Природжені аномалії сечової системи у дітей. Посібник для лікарів / ред. М.М. Кассараба. - Донецьк : Заславський А.Ю., 2010. - 416 с.


5. І-802 Іринчин А.В. Обгрунтування субопераційної та післяопераційної профілактики пієлонефриту у дітей з гідронефрозом (клініко-експериментальне дослідження) : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.09) / А.В. Іринчин ; Ін-т невідкладної і відновної хірургії ім. В.К. Гусака. - Донецьк , 2011. - 21 с.


6. К17 Калашнікова Р.В. Особливості реанімаційного періоду після корекції вроджених вад серця у дітей з екстракардіальними аномаліями розвитку : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.04) / Р.В. Калашнікова ; Нац. ін-т серцево-судинної хірургії. - К., 2011. - 19 с.


7. К821 Кривов'яз С.О. Органометричні параметри селезінки в здорових юнаків та дівчат різних соматотипів (за даними сонографічних досліджень) : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.03.01) / С.О. Кривов'яз ; Вінницький нац. мед. ун-т ім.М.І.Пирогова. - Вінниця , 2011. - 20 с.


8. К931 Куришева О.О. Характеристика факторів та їх вплив на пролонгацію фізіологічної жовтяниці новонароджених : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.10) / О.О. Куришева ; наук. керівн. А.В. Чуриліна ; Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2012. - 152 с.


9. Н238 Нальотов А.В. Ендогенна інтоксикація та шляхи її корекції у дітей з хронічним запором : дис. ... канд. мед.наук (14.01.10) / А.В. Нальотов ; наук. керівн. А.В. Чуриліна ; Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2012. - 145 с.


10. С911 Сухарєва Г.Е. Патогенетичне обгрунтування корекції порушень гемодинаміки на різних етапах реабілітації дітей із вродженою патологією серцево-судинної системи : автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.10) / Г.Е. Сухарєва ; Кримський мед. ун-т. - Сімферополь , 2011. - 40 с.


11. Т187 Танцюра Л.Д. Індивідуалізація підбору позитивного тиску в кінці видиху під час штучної вентиляції легень у новонароджених : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.30) / Л.Д. Танцюра ; Нац. мед. академія післядипломної освіти. - К., 2011. - 20 с.


12. Т885 Турова Л.О. Роль мікроелементів у патогенезі та лікуванні дітей з затримкою внутрішньоутробного розвитку : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.10) / Л.О. Турова ; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. - К., 2011. - 24 с.


13. Акарачкова Е.С. Синдром вегетативной дистонии у современных детей и подростков / Е.С. Акарачкова, С.В. Вершинина//Педиатрия: Журнал им. Г.Н. Сперанского. - 2011. - Т. 90, № 6. - С. 129-136


14. Вертегал А. А. Состояние биомеханических процессов костного метаболизма у детей с респираторной патологией / А. А. Вертегал//Современная педиатрия. - 2011. - № 5. - С. 86 - 88.


15. Влияние средовых и метаболических факторов на развитие избыточной массы тела и ожирения у детей дошкольного возраста / Л.С. Вязова, А.В. Солнцева, А.В. Сукало, Е.И. Дашкевич//Педиатрия: Журнал им. Г.Н. Сперанского. - 2011. - Т. 90, № 6. - С. 18-22.


16. Возможности коррекции функционального состояния гипоталамо-гипофизарной системы у мальчиков -подростков с задержкой полового созревания / Н.В. Болотова, С.М. Шарков, Н.Ю. Райгородская та ін.//Педиатрия: Журнал им. Г.Н. Сперанского. - 2011. - Т. 90, № 6. - С. 28-33.


17. Волков И.К. Медикаментозная терапия кашля у детей / И.К. Волков//Педиатрия: Журнал им. Г.Н. Сперанского. - 2011. - Т. 90, № 6. - С. 71-76.


18. Врачи-педиатры: состояние здоровья и образ жизни / Г.Л. Микиртичан, С.Л. Акимова, А.З. Лихтшангоф, Е.А. Бугреева//Педиатрия: Журнал им. Г.Н. Сперанского. - 2011. - Т. 90, № 6. - С. 143-146.


19. Гищак Т. В. Обмін магнію у дітей та роль дефіциту магнію у клінічной практиці / Т. В. Гищак, Ю. В. Марушко//Современная педиатрия. - 2011. - № 5. - С. 89 - 93.


20. Єршова І. Б. Медико - біологічні фактори ризику розвитку порушення мовлення у дітей / І. Б. Єршова, Т. В. Нестерова // Современная педиатрия. - 2011. - № 5. - С. 78 - 79.


21. Журтова Ю.Б. Пролактиномы у детей и подростков / Ю.Б. Журтова, Н.А. Стребкова//Педиатрия: Журнал им. Г.Н. Сперанского. - 2011. - Т. 90, № 6. - С. 120-124


22. Квашніна Л. В. Забезпеченість вітаміном D та ризик розвитку захворювань серцево-судинної системи (огляд літератури) / Л. В. Квашніна, О. В. Оніськова//Современная педиатрия. - 2011. - № 5. - С. 61 - 64.


23. Ковальчук Т. А. Сучасні підходи до моніторингу ювенільного ревматоїдного артриту / Т. А. Ковальчук//Современная педиатрия. - 2011. - № 5. - С. 138 - 143.


24. Коноводова Е. Н. Железодефицитные состояния: когда и кому назначать тотему? / Е. Н. Коноводова//Современная педиатрия. - 2011. - № 5. - С. 69 - 73.


25. Костюк О. С. Використання сучасних функціональних харчування при закрепах та дисбіозі кишечнику (огляд літератури) / О. С. Костюк//Современная педиатрия. - 2011. - № 5. - С. 156 - 160.


26. Котлуков В.К. Биологически активные компоненты нативного материнского молока: некоторые иммунологические аспекты / В.К. Котлуков, Л.Г. Кузьменко, Н.В. Антипова//Педиатрия: Журнал им. Г.Н. Сперанского. - 2011. - Т. 90, № 6. - С. 55-58


27. Крамарев С. А. Опыт использования препарата флавозид при Эпштейн-Барр вирусной инфекции у детей / С. А. Крамарев, О. В. Выговская//Современная педиатрия. - 2011. - № 5. - С. 80 - 85.


28. Кривопустов С. П. Патогенетический подход к интраназальной терапии острого вирусного ринита у детей / С. П. Кривопустов//Современная педиатрия. - 2011. - № 5. - С. 65 - 68.


29. Лембрик І. С. Характеристика захворювань підшлункової залозі у поєднанні з хронічним холециститом у дітей шкільного віку / І. С. Лембрик//Современная педиатрия. - 2011. - № 5. - С. 153 - 155.


30. Лобанов Ю.Ф. Элькар в коррекции физического состояния детей с хронической гастродуоденальной патологией / Ю.Ф. Лобанов, Е.Б. Беседина//Педиатрия: Журнал им. Г.Н. Сперанского. - 2011. - Т. 90, № 6. - С. 100-103.

31. Марушко Ю. В. Фітотерапевтичні засоби при кашлі у дітей / Ю. В. Марушко//Современная педиатрия. - 2011. - № 5. - С. 94 - 97.


32. Нагорная Н. В. Заболеваемость органов дыхания у детей как экозависимая патология. Место растительных средств в их профилактике и лечении / Н. В. Нагорная, А. В. Дубовая//Современная педиатрия. - 2011. - № 5. - С. 55 - 60.


33. Нетребенко О.К. Ожирение у детей: истоки проблемы и поиски решения / О.К. Нетребенко//Педиатрия: Журнал им. Г.Н. Сперанского. - 2011. - Т. 90, № 6. - С. 104-113.


34. Новые возможности профилактики острых респираторных вирусных инфекций у детей и подростков / Е.П. Селькова, А.С. Оганесян, Н.В. Гудова та ін.//Педиатрия: Журнал им. Г.Н. Сперанского. - 2011. - Т. 90, № 6. - С. 76-82.


35. Обоснование клинического использования рибосомального иммуномодулятора / F. Pregliasco, L. Terracciano, S. Marcassa та ін.//Современная педиатрия. - 2011. - № 5. - С. 45 - 50.


36. Особенности динамики гематологических показателей эритроидного ряда у здоровых детей первого года жизни / Г.В. Чернова, Ю.А. Кондратьев, А.Н. Романова, В.В. Сидоров//Педиатрия: Журнал им. Г.Н. Сперанского. - 2011. - Т. 90, № 6. - С. 34-40.


37. Распространенность детей с первой и второй группами здоровья в зависимости от уровня и характера антропогенного загрязнения территорий проживания / В.В. Суменко, С.Е. Лебедькова, В.М. Боев, А.Н. Рощупкин // Педиатрия: Журнал им. Г.Н. Сперанского. - 2011. - Т. 90, № 6. - С. 147-151.


38. Самсыгина Г.А. Биопарокс в лечении рецидивирующих респираторных инфекций у детей / Г.А. Самсыгина//Педиатрия: Журнал им. Г.Н. Сперанского. - 2011. - Т. 90, № 6. - С. 90-95.


39. Синдром Лайелла у ребенка 9 месяцев / Н.И. Зрячкин, О.А. Макарова, А.Е. Сигарева та ін.//Педиатрия: Журнал им. Г.Н. Сперанского. - 2011. - Т. 90, № 6. - С. 153-154.


40. Синдром Сильвера-Рассела: клинико-генетический анализ / Е.А. Коровкина, С.С. Жилина, М.Б. Конюхова та ін.//Педиатрия: Журнал им. Г.Н. Сперанского. - 2011. - Т. 90, № 6. - С. 41-45.


41. Современные возможности профилактики респираторных инфекций в образовательных дошкольных учреждениях / В. П. Вавилова, Н. П. Крекова, Е. В. Сечная та ін.//Современная педиатрия. - 2011. - № 5. - С. 51 - 54.


42. Спичак Т.В. Эффективность рациональной антибактериальной терапии внебольничных пневмоний у детей / Т.В. Спичак, С.С. Ким, Л.К. Катосова//Педиатрия: Журнал им. Г.Н. Сперанского. - 2011. - Т. 90, № 6. - С. 82-89.


43. Степаненко В.М. Курортные факторы и методы физического лечения в реабилитации детей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта / В.М. Степаненко//Педиатрия: Журнал им. Г.Н. Сперанского. - 2011. - Т. 90, № 6. - С. 161-163


44. Тихомиров А.А. Рациональная наружная терапия атопического дерматита у детей с применением современных эмолентов / А.А. Тихомиров, Б.Н. Гамаюнов, В.Н. Короткий//Педиатрия: Журнал им. Г.Н. Сперанского. - 2011. - Т. 90, № 6. - С. 95-99


45. Тяжка О. В. Вікові морфологічні особливості хронічного запалення слизової оболочнки шлунка та дванадцятипалої кишки / О. В. Тяжка, В. І. Боброва, А. О. Кошова//Современная педиатрия. - 2011. - № 5. - С. 161 - 163.


46. Фесенко М. Є. Ефективність комплексної диференційованої патогенетичної терапії дітей, які вживають питну воду з підвищеним вмістом фтору, з урахуванням виявленої патології / М. Є. Фесенко, В. М. Комар, А. І. Стасюк // Современная педиатрия. - 2011. - № 5. - С. 98 - 99.


47. Хеликобактер-ассоциированный атрофический гастрит, анемия и задержка полового развития у девочки 13 лет / Р.Г. Артамонов, Л.В. Глазунова, Е.Г. Бекташянц та ін. // Педиатрия: Журнал им. Г.Н. Сперанского. - 2011. - Т. 90, № 6. - С. 154-156.


48. Ходарев С.В. Опыт диспансеризации и восстановительного лечения детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации / С.В. Ходарев, Т.В. Выгонская, Т.М. Поддубная // Педиатрия: Журнал им. Г.Н. Сперанского. - 2011. - Т. 90, № 6. - С. 137-142.


49. Чучин М.Ю. Shaken-Baby синдром: диагностика и лечение церебральных повреждений / М.Ю. Чучин//Педиатрия: Журнал им. Г.Н. Сперанского. - 2011. - Т. 90, № 6. - С. 46-54.


50. Шадрин О. Г. Отчет по теме "Эффективность применения поливитаминного комплекса "Пиковит-сироп" в комплексной терапии детей раннего возраста с острой пневмонией / О. Г. Шадрин, Г. Б. Коваленко//Современная педиатрия. - 2011. - № 5. - С. 103 - 107.


51. Шадрин О. Г. Эффективность и переносимость препарата Панзинорм 10000 при проявлениях внешнесекреторной недостаточности поджелудочной железы у детей с затяжными энтероколитами / О. Г. Шадрин, А. А. Ковальчук//Современная педиатрия. - 2011. - № 5. - С. 144 - 147.


10. Алергологія. Імунологія.


1. 616-056.3

М12 Мавродий, В.М. Аллергология: устранение гиперчувствительности. Рекомендации для десенсибилизированных врачей / В.М. Мавродий. - 3-е изд., перераб. - Донецк : Заславский А.Ю., 2012. - 112 с.


2. Филатова Т.А. Пищевая аллергия у детей: практические аспекты недостаточной эффективности диетотерапии / Т.А. Филатова//Педиатрия: Журнал им. Г.Н. Сперанского. - 2011. - Т. 90, № 6. - С. 64-70.


3. Бережний В. В. Ювенільний ревматоїдний артрит і атеросклероз : нові погляди на два захворювання / В. В. Бережний, І. В. Романкевич//Современная педиатрия. - 2011. - № 5. - С. 126 – 129.


4. Руденко С. М. Гіперчутливість до найпоширеніших аероалергенів у дітей раннього віку з повторними епізодами бронхообструкції на тлі лікування Н1-антигістамінним препаратом III покоління дезлоратадином / С. М. Руденко, Т. І. Гавриленко, О. М. Охотнікова//Современная педиатрия. - 2011. - № 5. - С. 204 - 208.


11. Медицина невідкладних станів.


1. 616-08

М42 Медицина неотложных состояний. Избранные клинические лекции. Т. 3 / Ред. В,В. Никонов ; А.В. Феськов, Б.С. Федак. - 2 - е изд., испр. и доп. - Донецьк : Заславский А.Ю., 2011. - 448 с.


2. Цитокіни як біомаркери тяжкості стану хворих і прогнозування при опіках : нові терапевтичні можливості та переосмислення існуючих лікувальних підходів. Частина 2 / О. М. Коваленко, Д. В. Мальцев, В. Є. Казмірчук, Г. П. Козинець//Клінічна хірургія. - 2012. - № 1. - С. 57 - 61.


12. Патологічна фізіологія.


1. 616-092(075.8)

А92 Атаман О.В. Патологічна фізіологія в запитаннях і відповідях : навч. посiбник / О.В. Атаман. - Вінниця : Нова книга , 2010. - 512 с.


2. П274 Перін В.О. Роль опіоїдних пептидів в реакції тучних клітин при запаленні : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.03.04) / В.О. Перін ; Харківський мед. ун-т. - Харкiв , 2012. - 16 с.


13. Внутрішня медицина.


1. 616.1/.4(075.8)

С32 Середюк Н.М. Внутрішня медицина: Терапія : підручник / Н.М. Середюк. - 3-е изд., стер. - К. : Медицина, 2010. - 688 с.


2. Т484 Ткаченко М.В. Оптимізація патогенетичної терапії остеоартрозу у поєднанні з атеросклерозом та метаболічним синдромом : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.02) / М.В. Ткаченко ; Запорізький мед. ун-т. - Запорiжжя , 2011. - 19 с.


3. Спиричев В.Б. О биологических эффектах витамина D / В.Б. Спиричев // Педиатрия: Журнал им. Г.Н. Сперанского. - 2011. - Т. 90, № 6. - С. 113-119.


14. Серцево-судинні захворювання.


1. 616.12-008.331.1

С40 Сіренко Ю.М. Гіпертонічна хвороба і артеріальні гіпертензії / Ю.М. Сіренко. - Донецьк : Заславський О.Ю., 2011. - 304 с.


2. 616.12-008.331.1

С40 Сиренко Ю.Н. Гипертоническая болезнь и артериальные гипертензии / Ю.Н. Сиренко. - Донецьк : Заславский А.Ю., 2011. - 352 с.


3. І-265 Ігнатов Д.Ю. Функціональна неоднорідність нейтрофілів і її роль в механізмах регуляції кількості лейкоцитів периферичної крові людини : дис. ... канд. мед.наук (14.03.03) / Д.Ю. Ігнатов ; наук. керівн. І.Г. Герасимов ; Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2012. - 199 с.


4. К431 Кириленко О.Є. Вплив модифікації жирнокислотного складу клітинних мембран на перебіг ішемічної хвороби серця (Експериментально-клінічне дослідження) : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.03.04) / О.Є. Кириленко ; Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. - К., 2011. - 20 с.


5. П701 Прасол В.О. Комплексна діагностика і диференційоване лікування гострих тромбозів в системі нижньої порожнистої вени : автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.03) / В.О. Прасол ; Харківський мед. ун-т. - Харкiв , 2011. - 36 с.


6. С324 Сердобінська-Канівець Е.М. Активність протеїназ та їх інгібіторів у хворих на хронічну серцеву недостатність при ішемічній хворобі серця із супутнім цукровим діабетом : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.02) / Е.М. Сердобінська-Канівець ; Харківський мед. ун-т. - Харкiв , 2011. - 20 с.


7. С379 Симчич Х.С. Ефективність контролю артеріальної гіпертензії в умовах сільської лікарської амбулаторії : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.11) / Х.С. Симчич ; Івано-Франківський мед. ун-т. - Івано-Франківськ , 2011. - 20 с.


8. С506 Смирнова Я.Ю. Особливості клініки, перебігу і лікування хворих на ревматичні мітральні вади серця з супутнім хронічним обструктивним захворюванням легенів : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.02) / Я.Ю. Смирнова ; Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2011. - 20 с.


9. С60 Солдатенко І.В. Ефективність контролю коморбідної з остеоартрозом артеріальної гіпертензії в залежності від типів ортостатичних реакцій та добових профілів артеріального тиску : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.02) / І.В. Солдатенко ; Донецький мед. ун-т. - Донецьк , 2011. - 20 с.


10. Ц56 Циба М.Ю. Вплив статинів на показники структури та функції лівого шлуночка у постінфарктних хворих : дис. ... канд. мед.наук (14.01.11) / М.Ю. Циба ; наук. керівн. А.Е. Багрій ; Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2011. - 144 с.


11. Ш176 Шакир И. Особенности структуры и функции левого желудочка серца у больных с артериальной гипертензией с различной степенью почечной дисфункции и возможности их коррекции : дис. ... канд. мед.наук (14.01.11) / И. Шакир ; наук. керівн. А.И. Дядык ; Донецкий мед. ун-т. - Донецк, 2012. - 155 с.


15. Гастроентерологія.


1. К77 Кравець В.В. Особливості морфологічних та реадаптаційних змін у тонкій кишці в умовах дії на організм техногенних мікроелементозів (анатомо-експериментальне дослідження) : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.03.01) / В.В. Кравець ; Харківський мед. ун-т. - Харкiв , 2011. - 20 с.


2. П16 Панасюк Н.Б. Роль NO-синтазної системи та циклооксигенази-2 в механізмах розвитку ульцерогенного коліту та профілактична роль олії амаранту : автореф. дис. ... канд. мед. наук (03.00.04) / Н.Б. Панасюк ; Ін-т геронтології. - К., 2011. - 20 с.


3. П909 Пучков К.С. Сучасні підходи до діагностики та лікування лактазної недостатності : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.36) / К.С. Пучков ; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. - К., 2011. - 16 с.


4. С349 Сизенко Г.К. Непереносимість фруктози: клініка, діагностика і методи лікування в гастроентерологічній практиці : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.36) / Г.К. Сизенко ; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. - К., 2011. - 19 с.


16. Стоматологія.


1. 616.31

К48 Клемин В.А. Клинические и лабораторные этапы изготовления зубных протезов : Ортопедический атлас / В.А. Клемин, А.Г. Комлев, А.А. Комлев. - Донецк : Заславский А.Ю., 2012. - 128 с.


2. С128 Савєльєва Н.М. Розробка та клініко-експериментальне обгрунтування використання матеріалу "Стомафтор" у лікуванні хворих з гіперчутливістю твердих тканин зубів : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.22) / Н.М. Савєльєва ; Харківський мед. ун-т. - Харкiв , 2011. - 19 c.


3. С217 Сафонова Ю.С. Закономірності структурної перебудови та зміни мінерального складу коренів молочних зубів в онтогенезі : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.03.01) / Ю.С. Сафонова ; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. - К., 2011. - 18 с.


4. С347 Сідаш Ю.В. Використання локальної фотоактивованої дезінфекції кореневих каналів та імунокорегуючого засобу в комплексному лікуванні хворих на хронічний верхівковий періодонтит : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.22) / Ю.В. Сідаш ; Укр. мед. стомат. академ. - Полтава , 2011. - 18 с.


5. С657 Сороченко Г.В. Клініко-лабораторна оцінка ефективності лікувально-профілактичних зубних паст у профілактиці карієсу : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.22) / Г.В. Сороченко ; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. - К., 2011. - 18 с.


6. Т485 Ткачук Н.І. Експериментально-клінічне обгрунтування застосування зубного еліксиру, що містить інгібітор фосфоліпази А2, в комплексному лікуванні хронічного рецидивуючого афтозного стоматиту : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.22) / Н.І. Ткачук ; Ін-т стоматології. - Одеса , 2011. - 20 с.


7. Беднаж В. Покриття двох суміжних ясенних рецесій методом трансплантації автогенної сполучної тканини за Blanes та Allen. Опис випадку / В. Беднаж//Імплантологія, пародонтологія, остеологія. - 2011. - № 4. - С. 76-79.


8. Бюльман К. Швидка васкулярізація Geistlich Bio-Gide- основа успішного лікування / К. Бюльман//Імплантологія, пародонтологія, остеологія. - 2011. - № 4. - С. 16-17.


9. Варес Я.Е. Біфосфонат-індукований остеонекроз щелеп: сьогоднішній стан проблеми / Я.Е. Варес//Імплантологія, пародонтологія, остеологія. - 2011. - № 4. - С. 22-23.


10. Зайтц М. Коронки з опорою на імплантати Strauman Bone Level при активному формуванні ясен / М. Зайтц//Імплантологія, пародонтологія, остеологія. - 2011. - № 4. - С. 31-34.


11. Iде С. Синус-ліфт залишиться в минулому / С. Iде//Імплантологія, пародонтологія, остеологія. - 2011. - № 4. - С. 39-44.


12. Куріцин А.В. Axiom-успішні рішення складних клінічних завдань при дентальній імплантації на верхній щелепі / А.В. Куріцин//Імплантологія, пародонтологія, остеологія. - 2011. - № 4. - С. 46-51.


13. Лунгу В.I. Ортопедична реабілітація хворих після часткової резекції щелеп / В.I. Лунгу, А.О. Бас, Т.Д. Георгієв//Імплантологія, пародонтологія, остеологія. - 2011. - № 4. - С. 54-57


14. Мазур I.П. Порушення кісткового метаболізму у хворих на генералізований пародонтит / I.П. Мазур//Імплантологія, пародонтологія, остеологія. - 2011. - № 4. - С. 65-68


15. Можливості використання технології CAD/CAM для оксиду цирконію / Б. Зоколь, Е. Кірхнер, М.Г. Віхман, З.М. Хекман//Імплантологія, пародонтологія, остеологія. - 2011. - № 4. - С. 24-29.


16. Мудра В.М. Вивчення рівня прозапальних цитокінів (ФНП a, il-1B) у сироватці крові та їхньої продукції в культурах мононуклерів хворих на хронічний генералізований пародонтит, які потребують дентальної імплантації / В.М. Мудра//Імплантологія, пародонтологія, остеологія. - 2011. - № 4. - С. 10-14.


17. Палаччі П. Підняття дна гайморової пазухи з використанням колагенового кортикальноспонгіозного трансплантату свинячого походження під час одноетапної процедури / П. Палаччі, У. Нанмарк//Імплантологія, пародонтологія, остеологія. - 2011. - № 4. - С. 18-20.


18. Пупін Т.I. Мультидисциплінарний підхід до лікування часткової адентії, ускладненої дисфункцією жувального апарату та локалізованим пародонтитом опорних зубів / Т.I. Пупін, А.Г. Гаук, I.Е. Грубер//Імплантологія, пародонтологія, остеологія. - 2011. - № 4. - С. 70-74


19. Современные подходы к лечению заболеваний слизистой оболочки полости рта / С. М. Бабанина, М. Ю. Бабанина, Л. И. Клименкова, А. Э. Гудимова//Современная педиатрия. - 2011. - № 5. - С. 74 - 77.


20. Хайнке Д.П. Ефективні маркетингові стратегії для імплантологів / Д.П. Хайнке//Імплантологія, пародонтологія, остеологія. - 2011. - № 4. - С. 62-63.


21. Цирконієві коронки з опорою на імплантат з гвинтовою фіксацією. 12-місячне дослідження / М. Камеріно, Л. Ді Альберті, Дж. Россі та ін.//Імплантологія, пародонтологія, остеологія. - 2011. - № 4. - С. 36-37


22. Шелест Е.Л. Впровадження методу дентальної імплантації у лікувальний процес комунальних стоматологічних поліклінік м. Харкова та Харківської області / Е.Л. Шелест, М.М. Федак // Імплантологія, пародонтологія, остеологія. - 2011. - № 4. - С. 58-59


17. Ендокринологія.

1. 616.43(075.8)

К49 Клінічна ендокринологія : підручник / ред. В.М. Хворостинка. - К. : Медицина, 2009. - 544 с.


18. Урологія та нефрологія.


1. С306 Семирожкін В.В. Активність прозапальних цитокінів у хворих, що отримують замісну ниркову терапію програмним гемодіалізом : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.37) / В.В. Семирожкін ; Ін-т нефрології. - К., 2011. - 22 с.


2. Иванов Д. Д. Применение Стимола в детской нефрологии: коррекция метаболических нарушений при тубулопатиях, хронической почечной недостаточности, гломерулонефрите, пиелонефрите и тубулоинтерстициальном нефрите у детей / Д. Д. Иванов, С. В. Кушниренко//Современная педиатрия. - 2011. - № 5. - С. 195 - 199.


19. Неврологія. Нейрохірургія. Психіатрія.


1. Ю9

Р88 Русланов Д.В. Психология / Д.В. Русланов. - Донецк : Заславский А.Ю., 2011. - 416с.


2. 612.82

Л27 Латеральность населения СССР в конце 70-х и начале 80-х годов. К истории латеральной нейропсихологии и нейропсихиатрии / уклад. А.П. Чуприков. - Донецк : Заславский А.Ю., 2010. - 192с.


3. 616.83

Т48 Ткаченко О.В. Ішемічний інсульт: прогностичні аспекти клінічних, лабораторних та нейровізуальних характеристик / О.В. Ткаченко, І.О. Цьоха. - Донецьк : Заславський А.Ю., 2012. - 112 с.


4. К957 Кухленко О.Я. Діагностика і лікування когнітивних порушень у хворих в гострому періоді черепно-мозкової травми легкого та середнього ступеня важкості : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.15) / О.Я. Кухленко ; Нац. мед. академія післядипломної освіти. - К., 2011. - 17 с.


5. С16 Салдан З.В. Динаміка нейротропних вітамінів у хворих з гліальними та метастатичними пухлинами головного мозку : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.05) / З.В. Салдан ; Ін-т нейрохірургії ім. А.П. Ромоданова. - К., 2011. - 19 с.


6. С48 Слободін Т.М. Клініко-патогенетичні аспекти емоційних та когнітивних порушень при хворобі Паркінсона : автореф. дис. ... д-ра мед. наук (14.01.15) / Т.М. Слободін ; Ін-т неврології, психіатрії та наркології. - Харкiв , 2011. - 44 с.


7. Анатомо-топографічні особливості суб- та супратенторіальних петроклівальних менінгіом / М. І. Шамаєв, Р. М. Трош, Д. М. Цюрупа та ін.//Клінічна хірургія. - 2012. - № 1. - С. 49 - 51.


8. Назар О. В. Вплив нормобаричної гіпоксітерапії на показники якості життя дітей з церебральним паралічем / О. В. Назар//Современная педиатрия. - 2011. - № 5. - С. 100 - 102.


20. Інфекційні хвороби.


1. Патофизиологические особенности фазы репликации хронических вирусных гепатитов В и С у детей / М. Ф. Денисова, А. Г. Цыпкун, Н. В. Чернега та ін.// Современная педиатрия. - 2011. - № 5. - С. 176 - 179.


21. Хірургія. Травматологія та ортопедія.

Комбустіологія.


1. В19 Василинець М.М. Синдром каналу зап'ястка при травмах дистального відділу верхньої кінцівки: особливості клініки, діагностики та лікування : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.21) / М.М. Василинець ; Ін-т патології хребта та суглобів. - Харкiв , 2010. - 20 с.


2. М641 Мироненко И.В. Профилактика осложнений в раннем и отдаленном послеоперационном периоде у больных с грыжами межпозвонковых дисков пояснично-крестцового отдела позвоночника, оперированных методом микродискэктомии : дис. ... канд. мед.наук (14.01.21) / И.В. Мироненко ; наук. керівн. Л.А. Бублик ; Донецкий мед. ун-т. - Донецк, 2011. - 172 с.


3. П932 Пшеничний Т.Є. Діагностика та комплексне лікування ювенільного ревматоїдного артриту : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.21) / Т.Є. Пшеничний ; Ін-т травматології та ортопедії. - К., 2011. - 21 с.


4. С498 Слюсарєв І.Ю. Профілактика та лікування рецидивів косметичних дефектів молочних залоз після виконання естетичної мамопластики : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.03) / І.Ю. Слюсарєв ; Нац. мед. академія післядипломної освіти. - К., 2011. - 15 с.


5. С476 Сливка Р.М. Регіонарна внутрішньоартеріальна пролонгована комбінована терапія в профілактиці та комплексному лікуванні хронічних остеомієлітів нижніх кінцівок : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.03) / Р.М. Сливка ; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. - К., 2011. - 20 с.


6. С51 Смовженко В.І. Покращення результатів хірургічного лікування гострого варикотромбофлебіту у людей похилого та старечого віку : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.03) / В.І. Смовженко ; Нац. мед. академія післядипломної освіти. - К., 2011. - 18 с.


7. Т363 Тесленко С.М. Хірургічне лікування травми підшлункової залози та її наслідків (експериментально-клінічне дослідження) : автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.03) / С.М. Тесленко ; Запорізька мед. академ. післядипломної освіти. - Запорiжжя , 2011. - 40 с.


8. Т658 Трач С.В. Сучасне малотравматичне комбіноване лікування хворих на хронічну анальну тріщину : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.03) / С.В. Трач ; Львівський мед. ун-т ім. Д. Галицького. - Львiв , 2011. - 20 с.


9. Х658 Хмизов А.О. Оптимізація тактики інфузійно-трансфузійної терапії крововтрати при хірургічному лікуванні тяжких деформацій хребта у підлітків : дис. ... канд. мед.наук (14.01.30) / А.О. Хмизов ; наук. керівн. М.А. Георгіянц ; Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2011. - 173 с.


10. Анестезіологічне забезпечення оперативних втручань у потерпілих з холодовою травмою / Г. П. Козинець, Г. П. Хитрий, В. В. Калашников, В. П. Соболь//Клінічна хірургія. - 2012. - № 1. - С. 52 - 56.


11. Відновлення шкіри з використанням мікроаутодермотрансплантатів у потерпілих з поширеними дермальними глибокими опіками / В. І. Нагайчук, В. О. Зеленько, А. М. Поворознюк та ін.//Клінічна хірургія. - 2012. - № 1. - С. 70.


12. Джафаров Ч. М. Диагностика и лечение постинтубационного стеноза трахеи / Ч. М. Джафаров, С. Б. Исрафилова, У. Ч. Рустамзаде//Клінічна хірургія. - 2012. - № 1. - С. 42 - 45.


13. Ендоскопічні транспапілярні методи лікування холедохолітіазу, спричиненого множинними конкрементами / П. В. Огородник, А. Г. Дейниченко, Д. І. Христюк, О. Г. Бойко//Клінічна хірургія. - 2012. - № 1. - С. 10 - 13.


14. Иоффе А. Ю. Лапароскопическая интраабдоминальная герниопластика как операция выбора при лечении паховой грыжи / А. Ю. Иоффе, А. В. Васильев//Клінічна хірургія. - 2012. - № 1. - С. 26 - 29.


15. Клинико-морфологические обоснования паренхимосохраняющих операций в хирургии хронического панкреатита / А. В. Клименко, В. Н. Клименко, А. А. Стешенко та ін.//Клінічна хірургія. - 2012. - № 1. - С. 14 - 18.


16. Корекція дисплазії сполученої тканини при лікуванні післяопераційних гриж черевної стінки / С. Г. Четверіков, В. Ю. Вододюк, Ю. В. Єрьомін, Д. М. Осадчий//Клінічна хірургія. - 2012. - № 1. - С. 23 - 25.


17. Перший досвід виконання лапароскопічної резекції сигмоподібної ободової кишки з використанням єдиного трансумбілікального доступу / О. Ю. Іоффе, О. П. Стеценко, О. А. Тихонов та ін.//Клінічна хірургія. - 2012. - № 1. - С. 68 - 69.


18. Пономаренко О. В. Хірургічне лікування ранових дефектів тулуба і кінцівок / О. В. Пономаренко, В. І. Перцов, М. Ю. Григор'єва // Клінічна хірургія. - 2012. - № 1. - С. 46 - 48.


19. Спосіб обчислення максимально допустимої маси шкірно-жирового клаптя, що видаляють під час абдомінопластики / О. І. Дронов, І. О. Ковальська, Л. О. Рощина та ін.//Клінічна хірургія. - 2012. - № 1. - С. 19 - 22.


20. Сравнительная оценка эффективности электрохирургических технологий гемостаза в лапароскопической фундопликации / А.Г. Гринцов, О.В. Совпель, Ю.А. Шаповалова та ін.//Український журнал хірургії. - 2011. - № 6. - С. 164-168.


21. Трудности в диагностике и лечении ущемленных послеоперационных вентральных грыж / И.Е. Верхулецкий, Ф.К. Папазов, А.Ф. Медведенко та ін.// Український журнал хірургії 2011. - № 6. - С. 129-133.


22. Фищенко Я. В. Комплексное консервативное лечение идиопатического сколиоза / Я. В. Фищенко, И. В. Рой//Клінічна хірургія. - 2012. - № 1. - С. 64 - 67.


23. Шор Н. А. Киста Бейкера : патогенез, диагностика, лечение / Н. А. Шор, И. В. Андреева// Клінічна хірургія. - 2012. - № 1. - С. 62 - 63.


22. Офтальмологія.


1. С714 Спектор О.В. Оптимізація медикаментозної корекції імунологічного гомеостазу у хворих на діабетичну ретинопатію : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.18) / О.В. Спектор ; Нац. мед. академія післядипломної освіти. - К., 2011. - 21 с.


2. Т35 Терещенко Ю.М. Шляхи відновлення фізіологічної цілісності рогової оболонки ока після бактеріального впливу : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.03.03) / Ю.М. Терещенко ; Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2011. - 19 с.


3. Аветисов С.Э. Ультразвуковая биомикроскопия в оценке условий для проведения вторичной имплантации интраокулярной линзы при афакии / С.Э. Аветисов, А.Р. Амбарцумян//Вестник офтальмологии. - 2011. - Т. 127, № 5. - С. 25-29.


4. Анализ состояния глазопротезной помощи на территории России / Р.А. Гундорова, Е.Н. Вериго, А.В. Тучин та ін.//Вестник офтальмологии. - 2011. - Т. 127, № 5. - С. 61-64.


5. Бикбов М.М. "Кросслинкинг" роговичного коллагена в лечении кератоконуса / М.М. Бикбов, Г.М. Бикбова//Вестник офтальмологии. - 2011. - Т. 127, № 5. - С. 21-24.


6. Биохимические и структурно-биомеханические особенности матрикса склеры человека при открытоугольной глаукоме / Е.Н. Иомдина, Н.Ю. Игнатьева, Н.А. Данилов та ін.//Вестник офтальмологии. - 2011. - Т. 127, № 6. - С. 10-14.


7. Бородина Н.В. Значение методов оценки анатомо-функционального состояния роговицы в хирургии катаракты / Н.В. Бородина, М.В. Кобзова, Г.М. Мусаева//Вестник офтальмологии. - 2011. - Т. 127, № 5. - С. 30-34.


8. Влияние парентерального применения цитиколина на зрительные функции и качество жизни больных с первичной открытоугольной глаукомой / М.А. Фролов, П.А. Гончар, В.И. Барашков та ін.//Вестник офтальмологии. - 2011. - Т. 127, № 5. - С. 18-21.


9. Груша Я.О. К вопросу о консервативном лечении рубцовых деформаций век / Я.О. Груша, Н.Д. Фокина//Вестник офтальмологии. - 2011. - Т. 127, № 5. - С. 15-18.


10. Значение метода аутофлюоресценции в диагностике патологии глазного дна / С.Э. Аветисов, Т.Н. Киселева, М.В. Воробьева та ін.//Вестник офтальмологии. - 2011. - Т. 127, № 5. - С. 49-53.


11. Корхов Е. А. Отдаленные результаты бинокулярной симметричной и асиметричной коррекции афакии мультифокальными интраокулярными линзами разного типа / Е.А. Корхов//Вестник офтальмологии. - 2011. - Т. 127, № 5. - С. 54-56.


12. Меланома хориоидеи и макулопатия / А.Ф. Бровкина, А.Е. Заргарян, А.Е. Туркина, Е.Ю. Шутько//Вестник офтальмологии. - 2011. - Т. 127, № 6. - С. 3-6.


13. Оптические нейропатии различного генеза и нормотензивная глаукома: вопросы дифференциальной диагностики / Н.Л. Шеремет, И.В. Козлова, А.И. Акопян, А.А. Антонов//Вестник офтальмологии. - 2011. - Т. 127, № 6. - С. 6-10.


14. Первый опыт имплантации трехфокальных дифракционно-рефракционных интраокулярных линз / А.А. Воскресенская, Н.А. Поздеева, Н.П. Паштаев та ін.//Вестник офтальмологии. - 2011. - Т. 127, № 6. - С. 14-18.


15. Пузикова О.З. Ранняя диагностика микрососудистых осложнений зрительного анализатора у детей и подростков при сахарном диабете 1-го типа / О.З. Пузикова, А.А. Афонин, Л.С. Михайличенко//Педиатрия: Журнал им. Г.Н. Сперанского. - 2011. - Т. 90, № 6. - С. 6-9.


16. Случай удаления инородного тела из зрительного нерва задним доступом / Р.А. Гундорова, М.Г. Катаев, О.И. Кваша, М.А. Захарова//Вестник офтальмологии. - 2011. - Т. 127, № 5. - С. 59-61.


17. Тахчиди Х. П. Динамическая рефракция у школьников / Х.П. Тахчиди, Т.А. Корнюшина, А.В. Ибрагимов//Вестник офтальмологии. - 2011. - Т. 127, № 5. - С. 44-46.


18. Федорук Н.А. Сравнительное экспериментальное изучение морфологических и гистохимических изменений хориоретинального комплекса при субпороговых лазерных вмешательствах / Н.А. Федорук, А.А. Федоров, А.В. Большунов//Вестник офтальмологии. - 2011. - Т. 127, № 5. - С. 10-14.


19. Фенькова О. Г. Перинатальные факторы риска возникновения врожденной глаукомы / О.Г. Фенькова, А.Ж. Фурсова, О.Г. Гусаревич//Вестник офтальмологии. - 2011. - Т. 127, № 5. - С. 47-49.


20. Филатова И. А. Реконструктивная первичная хирургическая обработка при полном отрыве нижнего века / И.А. Филатова, И.А. Романова, С.В. Грищенко//Вестник офтальмологии. - 2011. - Т. 127, № 5. - С. 56-58.


21. Функциональные результаты контактной коррекции и сквозной кератопластики при кератоконусе. Сообщение 1. Анализ разрешающей способности глаза / С.Э. Аветисов, В.Р. Мамиконян, Г.Б. Егорова, О.А. Савочкина//Вестник офтальмологии. - 2011. - Т. 127, № 5. - С. 3-6.


22. Шкребец Г.В. Медикаментозная коррекция гемодинамических, реологических и метаболических изменений у пациентов молодого возраста с глаукомой в сочетании с близорукостью / Г.В. Шкребец//Вестник офтальмологии. - 2011. - Т. 127, № 5. - С. 38-41.


23. Электроэнцефалография у школьников 10-12 лет с близорукостью / Т.А. Ястребцева, С.И. Слуцкий, Т.Е. Демидова, В.Е. Поликарпова // Вестник офтальмологии. - 2011. - Т. 127, № 5. - С. 41-44.


23. Акушерство та гінекологія.

1. 618.3( 075.8)

П20 Патология внутренних органов и беременность : Учеб.пособие для врачей - терапевтов и врачей общей практики / Ред. Б.А. Ребров. - Донецк : Заславский А.Ю., 2010. - 324 с.


2. К17 Каланжова О.М. Гестаційна адаптація організму матері та функціонування фетоплацентарного комплексу у жінок, які перенесли прегравідарне лікування зовнішнього генітального ендометріозу : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.01) / О.М. Каланжова ; Одеський мед. ун-т. - Одеса , 2011. - 20 с.


3. К271 Картік П.Д. Процеси аутоімунізації при прееклампсії та еклампсії вагітних та їх клінічне значення : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.01) / П.Д. Картік ; Харківський мед. ун-т. - Харкiв , 2011. - 19 с.


4. К95 Кутинська І.П. Артеріальна гіпертензія у жінок постменопаузального періоду з остеоартрозом: клініко-патогенетичні детермінанти й медикаментозна корекція : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.02) / І.П. Кутинська ; Івано-Франківський мед. ун-т. - Івано-Франківськ, 2011. - 20 с.


5. С195 Сапожак І.М. Передгравідарна підготовка та завершення вагітності у жінок з синдромом полікістозних яєчників на тлі інсулінорезистентності : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.00.01) / І.М. Сапожак ; Донецький мед. ун-т. - Донецьк , 2011. - 19 с.


6. Саркісов А.Р. Перебіг вагітності у жінок з варикозною хворобою у сучасних екологічних умовах : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.01) / А.Р. Саркісов ; Одеський мед. ун-т. - Одеса , 2011. - 20 с.


7. С467 Скурятіна Н.Г. Профілактика і корекція порушень репродуктивної функції у жінок з урогенітальною інфекцією : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.01) / Н.Г. Скурятіна ; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. - К., 2011. - 22 с.


8. С569 Согомонян Є.А. Структурно-функціональні та лектиногістохімічні особливості органів жіночої репродуктивної системи за умов гіпо- та гіпертироїдизму в екперименті : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.03.09) / Є.А. Согомонян ; Івано-Франківський мед. ун-т. - Івано-Франківськ , 2011. - 16 с.


9. Т463 Тихоненко В.Г. Особливості перебігу вагітності та пологів у жінок із папіломавірусною інфекцією : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.01) / В.Г. Тихоненко ; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. - К., 2011. - 20 с.


10. Ш493 Шериф В. Дифференцированный подход к профилактике развития преэклампсии у женщин с гипертензией, индуцированной беременностью : дис. ... канд. мед.наук (14.01.01) / В. Шериф ; наук. керівн. В.К. Чайка ; Донецкий мед. ун-т. - Донецк, 2012. - 153 с.


^ II. ПРИРОДНИЧО-НАУКОВА ЛІТЕРАТУРА.


1. 54:61(075.8)

М80 Мороз А.С. Медична хімія : підручник / А.С. Мороз, Д.Д. Луцевич, Л.П. Яворська. - Вінниця : Нова книга, 2011. - 776 с.  1. ^ ГУМАНІТАРНА ТА СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНА ЛІТЕРАТУРА


1. Ч23

П16 Панченко О.А. Информационная безопасность личности / О.А. Панченко, Н.В. Банчук. - 2-е изд., испр. - К. : КИТ, 2011. - 672 с.


2. Ш146.1

Б43 Бєляєва О.М. Латинська мова з основами рецептури і клінічної термінології : навч. посiбник / О.М. Бєляєва, І.М. Сологор. - К. : Медицина, 2011. - 256 с.


3. Ш146.1

С24 Світлична Є.І. Латинська мова : підручник / Є.І. Світлична, І.О. Толок. - К. : Центр учбової літ-ри , 2011. - 440 с.
  1   2

Схожі:

Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи