Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень icon

Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
Скачати 434.33 Kb.
НазваІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
Сторінка1/3
Дата21.09.2012
Розмір434.33 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. М. ГОРЬКОГО


БІБЛІОТЕКА

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ


НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ У БІБЛІОТЕКУ


( КВІТЕНЬ 2012 р.)


ДОНЕЦЬК, 2012


«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів і збірок та ін.), що надійшли до бібліотеки ДонНМУ протягом квітня 2012 року.

Покажчик знайомить читачів з літературою по всіх галузях знання: медичною, природознавчою, гуманітарною, соціально – економічною та ін.

«Бюлетень» складений на основі записів електронного каталогу. Матеріал розміщений у систематичному порядку відповідно до основних рубрик електронного каталогу, усередині розділів – в алфавіті авторів і заголовків.

Розділи покажчика формуються залежно від наповнення електронного каталогу і актуальності. Інформаційний бюлетень про нові надходження до бібліотеки випускається у друкованому та електронному варіанті. З друкованим покажчиком можна ознайомитися в інформаційно -бібліографічному відділі бібліотеки ( навч. корп. № 1).

Для того, щоб отримати видання, яке Вас зацікавило слід звертатися на абонементи наукової та навчальної літератури бібліотеки та у студентську читальну залу (уч. корп. № 3)


Контактні телефони: 344-40-65; biblio@dsmu.edu.ua

та адреса 344-40-74;

344-41-46;

344-36-54.


З побажаннями та пропозиціями просимо Вас звертатися до директора бібліотеки ДонНМУ.


^

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА ВИПУСК :
ДИРЕКТОР БІБЛІОТЕКИ Кабардіна Г.К.

ДонНМУ 344-41-46

boss_lib@dsmu.edu.ua

Укладач:

Зав. інформаційно- Котелевська Г.М.

бібліографічним відділом 344-40-65

biblio@dsmu.edu.ua

Склад
I. Медична література 4 - 29

1. Загальні питання медицины. Історія медицини.

Судова медицина 4 - 5.

2. Анатомія. Фізіологія 5.

3. Гігієна та санітарія. Охорона навколишнього

середовища 5.

4. Соціальна медицина та організація

охорони здоров’я 5 - 9.

5. Фармакологія та фармакотерапія. Фітотерапія.

ЛФК та фізіотерапія 9 – 11.

6. Фтизіатрія та пульмонологія 11 – 13.

7. Онкологія 13 – 14.

8. Педіатрія та неонатологія. Дитяча хірургія 14 – 18.

9. Невідкладні стани 18.

10. Патологічна фізіологія 18.

11. Патоморфологія 19.

12. Серцево-судинні захворювання 19 – 20.

13. Гематологія 20 – 21.

14.Оториноларингологія 21 – 22.

15. Гастроентерологія 22.

16. Стоматологія 22 – 23.

17. Ендокринологія 23.

18.Дерматологія та венерологія 23.

19. Урологія та нефрологія 23 – 24.

20. Нервові хвороби, психіатрія. Нейрохірургія. 25.

21.Інфекційні хвороби 25 – 26.

22. Хірургія. Травматологія та ортопедія 26 – 28.

23. Очні хвороби 28.

24. Акушерство та гінекологія 29.


II. Гуманітарна та соціально - економічна

література 29 - 33.

2.1. Економіка 29 - 30

2.2. Історія 30.

2.3. Педагогика вищої школи. 30 – 31.

2.4. Психологія 31.

2.5. Релігієзнавство 31.

2.6. Соціологія 32.

2.7. Філософія 32 – 33.

III. Художня література 33 – 36.


^ I. МЕДИЧНА ЛІТЕРАТУРА.

1. Загальні питання медицини. Судова медицина.

Історія медицини.


1.61(06)

П35 Питання експериментальної та клінічної медицини. Вип. 15, Т. 2 : зб. статей / Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2011. - 268 с.


2.61(06)

П35 Питання експериментальної та клінічної медицини. Вип. 15, Т. 3-4 : зб. статей / Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2011. - 300 с.


3.61:34(075.8)

С89 Судебно-медицинская оценка трупных изменений для определения времени и давности смерти : практ. и учебно-метод. пособие / Н.Н. Тагаев, В.В. Хижняк, Д.В. Костылев, Е.А. Моргун. - Харьков, 2011. - 100 с.


4.61:621.397.13(075.8)

В58 Владзимирський, А.В. Телемедицина в системі організації та менеджмента охорони здоров'я : навч. посiбник / А.В. Владзимирський. - Донецк : Ноулідж, 2012. - 468 с.


5.61:621.397.13

В58 Владзимирский, А.В. Телемедицина / А.В. Владзимирский. - Донецк : Ноулидж, 2011. - 436 с.


6.61:621.397.13(09)

В58 Владзимирский, А.В. История телемедицины: люди, факты, технологии / А.В. Владзимирский. - Донецк : Цифровая типография, 2008. - 82 с.


7.Богопольский, П.М. Вклад С.С. Юдина и его научной школы в развитие хирургии пищевода ХХ века (К 120-летию со дня рождения С.С. Юдина) / П.М. Богопольский, М.М. Абакумов, С.А. Кабанова//Хирургия: Журнал им. Н.И. Пирогова. - 2012. - № 1. - С. 72-75.


8.Ганіткевич, Я.В. Трагедія групи львівських професорів у 1941 році (до 70-ї річниці страти вчених) / Я.В. Ганіткевич//Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2011. - № 3. - С. 85-96.


9.Ганіткевич, Я.В. Степан Зощук - видатний український лікар / Я.В. Ганіткевич // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2011. - № 4. – С. 122-126.

10.Дворецкий, Л.И. Болезнь Ф. Шопена / Л.И. Дворецкий // Туберкулез и болезни легких. - 2012. - № 1. -С. 72-80.


11.Сточик, А.М. От классификационной медицины к медицине клинической (Конец ХVIII века - 70-е годы ХIХ века). Сообщ. 4. Состояние лечебного дела в конце ХVIII века - первой половине ХIХ века / А.М. Сточик, С.Н. Затравкин//Терапевтический архив. - 2011. - Т. 83, № 12. - С. 78-80.


2. Анатомія. Фізіологія.


1.611:616-053.3

Н28 Нариси перинатальної анатомії / ред. Ю.Т. Ахтемiйчук. - Чернiвцi : БДМЦУ, 2011. - 300 с.


2.612.1(075.8)

С55 Соболєв, В.І. Фізіологія серцево-судинної системи : навч. посiбник / В.І. Соболєв, В.В. Труш ; Донецький нац. ун-т. - Донецьк : ДонНУ, 2011. - 183 с.


3. Гігієна та санітарія.

Охорона навколишнього середовища.


1.613.4(075.8)

А76 Апанасенко, Г.Л. Санологія (медичні аспекти валеології) : підручник / Г.Л. Апанасенко, Л.А. Попова, А.В. Магльований. - К.; Львів : Кварт, 2011. - 303 с.


2.Скорин, В. П. Государство и экология / В. П. Скорин // Философия науки. - 2011. - № 3. - С. 126-128.


4. Соціальна медицина та

організація охорони здоров’я.


1. Аналіз летальності постраждалих за поєднаної краніоабдомінальної травми / І. Д. Дужий, В. В. Шевченко, О. П. Дмитренко, А. В. Юрченко//Клінічна хірургія. - 2011. - № 12. - С. 44 - 47.


2. Веденко, Б.Г. Спільні зусилля - запорука покращення роботи органів охорони здоров'я / Б.Г. Веденко, В.А. Мельник, В.Г. Даценко//Главный врач. - 2012. - № 2. - С. 68-70.


3. Венгрин, Н.О. Задоволеність керівників практичної охорони здоров'я якістю підготовки випускників вищих медичних навчальних закладів I-II рівня акредитації / Н.О. Венгрин//Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2011. - № 4. - С. 50-56.


4. Владзимирський, А.В. Обгрунтування та розробка моделі організації територіальної телемедичної служби / А.В. Владзимирський, А.А. Останін//Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2011. - № 4. - С. 70-74.


5. Гайдай, Р. Правопорушення та юридична відповідальність медичних працівників / Р. Гайдай//Главный врач. - 2012. - № 2. - С. 62-67


6. Голяченко, О.М. Демографічні процеси в Україні в роки незалежності / О.М. Голяченко, А.О. Голяченко//Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2011. - № 4. - С. 38-41.


7. Доклад о ситуации в области неинфекционных заболеваний в мире, 2010 г. : исполнительное резюме // Главный врач. - 2012. - № 1. - С. 66-76.


8. Дячук, Д.Д. Організація відновного лікування в ДНУ "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" / Д.Д. Дячук, Л.Ю. Мельнік//Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2011. - № 3. - С. 47-51


9. Канюка, Г.С. В чем заключается управление изменениями / Г.С. Канюка//Главный врач. - 2012. - № 2. - С. 82-84.


10. Карпінець, І.М. Особливості індивідуального способу життя хворих на алкоголізм / І.М. Карпінець // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2011. - № 4. - С. 27-32


11. Кондратюк, Н.Ю. Запровадження системи акредитації лікувально-профілактичних закладів у країнах європейської спільноти / Н.Ю. Кондратюк // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2011. - № 4. - С. 109-112


12. Корнійчук, О.П. Шляхи ефективного проведення реформування системи охорони здоров'я, у першу чергу у Вінницькій, Донецькій, Дніпропетровській областях та м. Києві / О.П. Корнійчук // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2011. - № 3. - С. 78-85


13. Кузин, И.В. Организация системы безопасного обращения с медицинскими отходами в лечебно-профилактическом учреждении / И.В. Кузин // Главный врач. - 2012. - № 1. - С. 31-44

14. Литвак, А.И. Пять принципов управления для врача / А.И. Литвак//Главный врач. - 2012. - № 2. - С. 76-81


15. Литвак, А.И. Управленческий минимум врача / А.И. Литвак//Главный врач. - 2012. - № 1. - С. 60-65.


16. Мазуренко, О.В. Вплив надзвичайних ситуацій природного характеру на основні показники здоров'я населення постраждалої країни / О.В. Мазуренко // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2011. - № 3. - С. 61-64.


17. Маркович, І.Г. Аналіз стану захворюваності населення на інфекції з краплинним механізмом передачі на прикладі м. Києва / І.Г. Маркович//Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2011. - № 3. - С.15-24


18. Охорона здоров'я Украiни: проблеми та напрямки розвитку / В.М. Лехан, Г.О. Слабкий, М.В. Шевченко та ін. // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2011. - № 4. - С. 5-19


19. Панчишин, Н.Я. Вартість медичної допомоги на третинному рівні / Н.Я. Панчишин // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2011. - № 3. - С. 72-74.


20. Пархоменко, Г.Я. Ставлення керівників закладів охорони здоров'я до реформування системи надання медичної допомоги / Г.Я. Пархоменко//Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2011. - № 4. - С. 67-70.


21. Пархоменко, Г.Я. Характеристика здоров'я населення працездатного віку / Г.Я. Пархоменко, Г.В. Курчатов, В.В. Бідний // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2011. - № 3. - С. 10-14.


22. Пірникоза А.В. Дескриптивна характеристика масиву даних випадок-контроль з вивчення летальності внаслідок екстреної патології / А.В. Пірникоза // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2011. - № 4. - С. 75-85.


23. Профільний аналіз летальності внаслідок екстреної патології за панельною організацією даних (на прикладі Вінницької області / А.В. Пірникоза, Л.О. Діденко, О.М. Очередько, І.Ю. Андрієвський // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2011. - № 3. - С. 35-42.


24. Результативність наукових досліджень з проблеми "Соціальна медицина" / О.М. Кочет, Г.О. Слабкий, Ю.Б. Ященко та ін.//Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2011. - № 4. - С. 56-66.


25. Романюк, Л.М. Вартість медичної допомоги на первинному рівні / Л.М. Романюк, А.О. Голяченко//Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2011. - № 4. - С. 102-105


26. Самоходський, В.М. Оптимальна модель профілактичних оглядів як організаційний стандарт для сімейного лікаря / В.М. Самоходський//Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2011. - № 3. - С. 65-70.


27. Сапа, Ю.С. Механізми та проблеми впровадження вільного вибору лікаря первинної медико-санітарної допомоги / Ю.С. Сапа, В.С. Дубовик//Главный врач. - 2012. - № 2. - С. 56-61.


28. Сапа, Ю.С. Нормативно-правове забезпечення розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Україні. Напрацювання та проблематика / Ю.С. Сапа // Главный врач. - 2012. - № 1. - С. 45-51


29. Светличная, Т.Г. Медико-социологический подход к анализу удовлетворенности населения качеством медицинских услуг / Т.Г. Светличная, О.А. Цыганова//Главный врач. - 2012. - № 2. - С. 50-55.


30. Слабкий, Г.О. Вплив на стан здоров'я населення сезонних переходів на літній і зимовий час / Г.О. Слабкий, Л.А. Чепелевська, Л.А. Карамзына//Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2011. - № 3. - С. 5-10.


31. Смірнова, В.Л. Вартість вторинної медичної допомоги / В.Л. Смірнова//Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2011. - № 3. - С. 70-72.


32. Стратегическое руководство в интересах здоровья в ХХI веке: исследование проведенное для Европейского регионального бюро ВОЗ : Европейский региональный комитет, 61-я сессия (12-15 сент. 2011 г., г.Баку)//Главный врач. - 2012. - № 2. - С. 17-49


33. Технология оплаты стационарной помощи на основе глобального бюджета : лекция//Главный врач. - 2012. - № 2. - С. 70-75


34. Технология организации подушевого финансирования: лекция // Главный врач. - 2012. - № 1. - С. 52-59.


35. Толстанов, О.К. Характеристика діагностичних можливостей лікаря загальної практики / сімейної медицини та перспективи їх покращання / О.К. Толстанов // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2011. - № 4. - С. 98-101


36. Федчишин, Н.Є. Вартісна оцінка швидкої медичної допомоги в Тернополі / Н.Є. Федчишин//Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2011. - № 4. - С. 106-108.


37. Чепелевська, Л.А. Сучасні особливості смертності населення від новоутворень в регіонах України / Л.А. Чепелевська, О.М. Орда//Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2011. - № 3. - С. 28-34.


38. Чепелевська, Л.А. Роль хвороб органів травлення у структурі причин смертності населення в регіонах України / Л.А. Чепелевська, О.М. Орда//Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2011. - № 4. - С. 42-49.


39. Шатило, В.Й. Проблеми конфліктів у медичній практиці: підходи до їх повередження і шляхи вирішення / В.Й. Шатило, І.М. Рокітенець, В.З. Свиридюк // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2011. - № 3. - С. 51-54.


40. Яворський, А.М. Рівень соціально-психологічної адаптації пацієнтів як чинник формування задоволеності медичною допомогою / А.М. Яворський // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2011. - № 4. - С. 90-94


41. Якимець, В.М. Система надання спеціалізованої мединої допомоги населенню в умовах великого промислового міста / В.М. Якимець, Т.В. Лобода, С.М. Іващенко//Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2011. - № 4. - С. 116-119.

5. Фармакологія. Фармакотерапія. Фітотерапія.

ЛФК та фізіотерапія.


1. 613.71

М54 Методика проведення лікарсько-педагогічних спостережень за спортсменами-єдиноборцями (тхеквондо, бокс, кікбокс) : метод. рекомендації. - К., 2011. - 26 с.


2.615.38

В42 Видиборець, С.В. Донорство крові та метаболізм заліза / С.В. Видиборець, Ю.Ю. Дерпак, О.В. Сергієнко. - Бориспіль : Меркьюрі-Поділля, 2012. - 142 с.


3. Гляделова, Н. П. Комбинированная фармакотерапия эрозивно-язвенных заболеваний гастродуоденальной зоны у детей / Н. П. Гляделова, Е. А. Боярская, М. А. Капичина // Современная педиатрия. - 2011. - № 4. - С. 125 - 129.


4. Крамарев, С. А. Спектр применения Сумамеда в педиатрической практике / С. А. Крамарев, А. П. Мощич // Современная педиатрия. - 2011. - № 4. - С. 23 - 28.


5. Марушко, Ю. В. Фітотерапевтичні засоби при кашлі у дітей / Ю. В. Марушко // Современная педиатрия. - 2011. - № 4. - С. 91 - 94.


6. Марушко, Ю. В. Досвід застосування препарату "Феністил" в краплях та гелі у педіатричній практиці / Ю. В. Марушко // Современная педиатрия. - 2011. - № 4. - С. 48 - 52.


7. Місцева терапія гострих фарингітів / Ю. В. Марушко, О. Ф. Мельніков, Н. А. Зелена, О. С. Мовчан // Современная педиатрия. - 2011. - № 4. - С. 107 - 110.


8. Михеева, О.М. Фармакокинетические и фармакодинамические особенности антигипертензивных препаратов при лечении больных артериальной гипертонией в сочетании с хроническими заболеваниями печени / О.М. Михеева, В.Н. Дроздов, И.А. Комисаренко // Терапевтический архив. - 2011. - Т. 83, № 12. - С. 49-55.


9. Применение препарата Смекта и РПР Humana Electrolyt в комплексном лечении детей с острыми кишечными инфекциями / С. А. Крамарев, В. В. Евтушенко, Е. В. Корбут та ін. / /Современная педиатрия. - 2011. - № 4. - С. 134 - 138.


10. Свистушкин, В. М. Возможности мукоактивной терапии в лечении больных ОРЗ / В. М. Свистушкин, Г. Н. Никифорова // Современная педиатрия. - 2011. - № 4. - С. 39 - 40.


11. Симонова, О.И. Клинические эффекты амброксола гидрохлорида (лазолвана): от чего зависит эффективность препарата? / О.И. Симонова // Педиатрия: Журнал им. Г.Н. Сперанского. - 2011. - Т. 90, № 5. - С. 128-133.


12. Стартовая антибактериальная терапия внебольничных форм пневмонии у детей / А. Е. Абатуров, Е. А. Агафонова, О. М. Герасименко та ін. // Современная педиатрия. - 2011. - № 4. - С. 95 - 98.


13. Субботина, Е.В. Фунгистатическая активность биопаокса в клинической практике / Е.В. Субботина, М.И. Горбунова, А.В. Рогов // Педиатрия: Журнал им. Г.Н. Сперанского. - 2011. - Т. 90, № 5. - С. 119-124.


14. Сычев, Д.А. Применение препаратов клюквы в урологической практике: взгляд клинического фармаколога / Д.А. Сычев//Урология. - 2011. - № 6. - С. 97-103.


15. Таточенко, В.К. Джозамицин в педиатрической практике / В.К. Таточенко//Педиатрия: Журнал им. Г.Н. Сперанского. - 2011. - Т. 90, № 5. - С.124-128.


16. Шадрін, О. Г. Гепатопротектори в комплексній терапії хвороб гепатобіліарної системи у дітей раннього віку / О. Г. Шадрін, Н. Ф. Чернега, В. О. Шадрін // Современная педиатрия. - 2011. - № 4. - С. 144 - 146.


17. Шамов, Б.А. Эффективность средств базового ухода за кожей эмолиум в терапии атопического дерматита у детей / Б.А. Шамов // Педиатрия: Журнал им. Г.Н. Сперанского. - 2011. - Т. 90, № 5. - С. 134-137.


18. Шлімкевич, І. В. Ефективність метаболічної терапії у дітей з артеріальною гіпертензією / І. В. Шлімкевич, О. Б. Синоверська // Современная педиатрия. - 2011. - № 4. - С. 58 - 62.


19. Эффективность препарата "Магне-В6 Премиум" в коррекции психоэмоционального статуса школьников в период интенсивного обучения / Н. В. Нагорная, Е. В. Бордюгова, Н. А. Четверик та ін.//Современная педиатрия. - 2011. - № 4. - С. 53 - 57.


6. Фтизіатрія та пульмонологія.


1.616.23

В42 Визначення імунологічних критеріїв ризику виникнення та перебігу бронхолегеневих захворювань у працюючих в машинобудівній промисловості : метод. рекомендації. - К., 2011. - 44 с.


2. Антоненко, П.Б. Способ генотипирования возбудителя туберкулеза / П.Б. Антоненко, В.И. Кресюн, Е.А. Антоненко // Туберкулез и болезни легких. - 2011. - № 12. - С. 47-50.


3. Будрицкий, А.М. Некоторые характеристики больных с рецидивом туберкулеза органов дыхания в Витебской области / А.М. Будрицкий, В.А. Серегина, И.В. Кучко // Туберкулез и болезни легких. - 2011. - № 12. - С. 32-34.


4. Воробьева, О.А. Проблема лекарственной устойчивости микобактерий туберкулеза / О.А. Воробьева // Туберкулез и болезни легких. - 2011. - № 12. - С. 55-59.


5. Врожденный туберкулез / Е.В. Богданова, О.К. Киселевич, А.Н. Юсубова та ін. // Туберкулез и болезни легких. - 2012. - № 1. - С. 54-58.


6. Двусторонний плевродез по поводу рецидивирующего пневмоторакса на стороне единственного легкого / В.Д. Паршин, О.С. Мирзоян, М.А. Выжигина, В.В. Никода // Хирургия: Журнал им. Н.И. Пирогова. - 2012. - № 1. - С. 58-60.


7. Золотова, Н.В. Формы агрессии у подростков, больных туберкулезом органов дыхания / Н.В. Золотова, А.А. Ахтямова, Е.С. Овсянкина // Туберкулез и болезни легких. - 2012. - № 1. - С. 44-45.


8. Клинико-рентгенологические особенности течения впервые выявленного туберкулеза у больных с ВИЧ-инфекцией в зависимости от исходного количества СD4+-лимфоцитов / В.Н. Зимина, Ф.А. Батыров, А.В. Кравченко та ін.//Туберкулез и болезни легких. - 2011. - № 12. - С. 35-41.


9. Кобелева, Г.В. Два случая генерализованного туберкулеза / Г.В. Кобелева//Туберкулез и болезни легких. - 2012. - № 1. - С. 59-61.


10. Малов, А.А. Экстраплевральный пневмолиз с пломбировкой в лечении распространенного деструктивного туберкулеза легких / А.А. Малов//Туберкулез и болезни легких. - 2011. - № 12. - С. 22-27


11. Осложнения длительной глюкокортикостероидной терапии саркоидоза легких и центральной нервной системы / М.М. Назаренко, Н.И. Александрова, А.О. Аветисян, А.В. Дайновец//Туберкулез и болезни легких. - 2011. - № 12. - С. 66-69.


12. Особенности проявления туберкулезной инфекции у ревакцинированных детей и подростков / Ю.П. Чугаев, Т.Е. Тюлькова, О.Ф. Козлова, А.В. Козлова//Туберкулез и болезни легких. - 2012. - № 1. - С. 14-18.


13. Оценка психофизиологического напряжения организма детей при различных способах постановки туберкулиновых проб / О.С. Козлова, Е.А. Бородулина, В.В. Королев та ін.//Туберкулез и болезни легких. - 2012. - № 1. - С. 46-48.


14. Развитие телекоммуникационных технологий в отечественной фтизиатрии: реалии и проблемы / З.Х. Корнилова, В.В. Пунга, Д.В. Буланов, В.В. Ерохин//Туберкулез и болезни легких. - 2011. - № 12. - С. 61-65.


15. Сахно, Л.В. Антигенпрезентирующие клетки при туберкулезе легких / Л.В. Сахно, Е.Р. Черных//Туберкулез и болезни легких. - 2012. - № 1. - С. 3-9.


16. Сравнительная оценка хирургической и эндобронхиальной клапанной редукции объема легких у больных с диффузной гомогенной эмфиземой / В.М. Гершевич, Е.Ж. Копин, М.С. Коржук та ін. // Туберкулез и болезни легких. - 2011. - № 12. - С. 17-21.


17. Структура клинических форм и особенностей течения туберкулеза с деструкцией легочной ткани у детей старшего возраста и подростков / Е.С. Овсянкина, Л.В. Панова, В.А. Фирсова та ін.//Туберкулез и болезни легких. - 2012. - № 1. - С. 10-13.


18. Ушивец, Ж.В. Динамика заболеваемости и смертности от туберкулеза легких в учреждениях управления федеральной службы исполнения наказаний по Смоленской области / Ж.В. Ушивец, Н.А. Парамонова, А.В. Крикова//Туберкулез и болезни легких. - 2011. - № 12. - С. 43-46.


19. Фторхинолоны в лечении туберкулеза - в поисках новой парадигмы : (обзор зарубежной литр-ы) / С.Е. Борисов, Л.В. Мохирева, Т.Н. Иванушкина, Н.В. Литвинова // Туберкулез и болезни легких. - 2011. - № 12. - С. 5-16.


  1   2   3

Схожі:

Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи