Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень icon

Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
НазваІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
Сторінка1/4
Дата21.09.2012
Розмір0.54 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4


ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. М. ГОРЬКОГО


БІБЛІОТЕКА

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ


НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ У БІБЛІОТЕКУ


( БЕРЕЗЕНЬ 2012 р.)


ДОНЕЦЬК, 2012


«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів і збірок та ін.), що надійшли до бібліотеки ДонНМУ протягом березня 2012 року.

Покажчик знайомить читачів з літературою по всіх галузях знання: медичною, природознавчою, гуманітарною, соціально – економічною та ін.

«Бюлетень» складений на основі записів електронного каталогу. Матеріал розміщений у систематичному порядку відповідно до основних рубрик електронного каталогу, усередині розділів – в алфавіті авторів і заголовків.

Розділи покажчика формуються залежно від наповнення електронного каталогу і актуальності. Інформаційний бюлетень про нові надходження до бібліотеки випускається у друкованому та електронному варіанті. З друкованим покажчиком можна ознайомитися в інформаційно -бібліографічному відділі бібліотеки ( навч. корп. №1).

Для того, щоб отримати видання, яке Вас зацікавило слід звертатися на абонементи наукової та навчальної літератури бібліотеки та у студентську читальну залу (уч.корп.№3)


Контактні телефони: 344-40-65; biblio@dsmu.edu.ua

та адреса 344-40-74;

344-41-46;

295-96-02.


З побажаннями та пропозиціями просимо Вас звертатися до директора бібліотеки ДонНМУ.


^

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА ВИПУСК :
ДИРЕКТОР БІБЛІОТЕКИ Кабардіна Г.К.

ДонНМУ 344-41-46

boss_lib@dsmu.edu.ua

Укладач:

Зав. інформаційно- Котелевська Г.М.

бібліографічним відділом 344-40-65

biblio@dsmu.edu.ua

Склад
I. Медична література 4 - 50

1. Загальні питання медицины. Історія медицини.

Етика і деонтологія. Судова медицина 4 - 5.

2. Анатомія. Фізіологія 5 - 6.

3. Гігієна харчування 6.

4. Соціальна медицина та організація

охорони здоров’я 6 – 7.

5. Фармакологія та фармакотерапія. Фармакогнозія. 7 – 10.

6. Фізіотерапія і курортологія 10 – 11.

7. Фтизіатрія та пульмонологія 11 – 12.

8. Онкологія 12 – 13.

9. Педіатрія та неонатологія 14 – 18.

10. Радіологія та радіаційна медицина 19 – 20.

11. Патоморфологія 20 – 21.

12. Серцево-судинні захворювання 21 – 24.

13. Гематологія 24.

14.Оториноларингологія 24

15. Гастроентерологія 25.

15. Стоматологія 25 – 26.

17. Ендокринологія 27.

18.Дерматологія та венерологія 27 – 28.

19. Урологія та нефрологія 28.

20. Ортопедія 28 – 29.

21. Нервові хвороби, психіатрія. Нейрохірургія. 30 – 33.

22.Інфекційні хвороби 34 - 36.

23. Хірургія. Травматологія. Комбустіологія 36 – 42.

24. Очні хвороби 42 – 44.

25. Акушерство та гінекологія 44 – 50.


II. Природничо-наукова література 50

III. Гуманітарна та соціально - економічна

література 50 - 54.

3.1. Історія України 50-52.

3.2. Культурологія 52.

3.3. Педагогика вищої школи. 52 – 53.

3.4. Психологія 53.

3.5. Філософія 53 – 54.

IV. Художня література 55


^ I. МЕДИЧНА ЛІТЕРАТУРА.


1.Загальні питання медицини. Історія медицини. Етика та деонтологія. Судова медицина.

1. 61(09)

І-51 Імена в медицині у відгомоні часу. 2012 рік : Календар знаменних та пам'ятних дат. - К., 2012. - 124 с.

2. 613.4(06)

А43 Актуальні питання формування здорового способу життя та використання оздоровчих технологій : матеріали науково-практ. конф. (26-27 травня 2011 р., Херсон). - Херсон, 2011. - 160 с.

3.616-07(03)

Д44 Диагностика заболеваний : медицинский справочник / уклад. В.И. Бородулин. - Харьков : Клуб семейного досуга , 2010. - 509 с .

4.Ш146.1

Ш37 Шевченко, Є.М. Латинська мова і основи медичної термінології : навч. посiбник / Є.М. Шевченко. - 6-е вид. - К. : Медицина, 2010. - 240 с.

5. Александр Семенович Никоненко. К 70-летию со дня рождения //Клінічна хірургія. - 2011. - № 11. - С. 70 - 71.

6. Головач, І.Ю. Нобелівський лауреат Філіп Шоуолтер Хенч. Початок ери глюкокортикоїдів / І.Ю. Головач//Український ревматологічний журнал. - 2011. - № 4. - С. 93-95.

7. Демин, В. Ф. Эффекты и парадоксы конкуренции рисков / В. Ф. Демин, И. Е. Захарченко//Медицинская радиология и радиационная безопасность. - 2011. - Т. 56, № 6. - ISSN 0025-8334. - С. 5 - 14.

8. Ольховський, В.О. Визначення діагностичної цінності морфологічних ознак при складанні судово-медичного експертного висновку про причину раптової серцевої смерті / В.О. Ольховський, М.В. Губін, Л.С. Купріянова//Експериментальна і клінічна медицина. - 2011. - № 3. - С. 145-148.

9. Пешенко, О.М. Судово-медична оцінка ушкоджень шийного відділу хребта і паравертебральних тканин у живих осіб з використанням нових методичних підходів / О.М. Пешенко//Експериментальна і клінічна медицина. - 2011. - № 3. - С. 153-157.

10. Плетеннецька, А.О. Особливості ушкоджень тіла людини омідненими кульками при пострілах із пневматичної гвинтівки Crosman 2100 Classic / А.О. Плетеннецька//Експериментальна і клінічна медицина. - 2011. - № 3. - C. 149-152.

11. Семенова, А. А. Здорове й хворе тіло людини як соціокультурний феномен / А. А. Семенова//Практична філософія. - 2011. - № 4. - С. 123-130.

12. Шехтман, М.М. Искусство общения с больной / М.М. Шехтман//Акушерство и гинекология. - 2011. - № 7-2. - С. 87-91.


2. Анатомія. Фізіологія.

1. 611(09)

Э72 Эпонимы в анатомии человека / Н.А. Волошин, Д.В. Мартынов, А.А. Светлицкий, А.В. Чернявский. - Запорожье : Печатный мир , 2011. - 116 с.

2. 612.65(075.8)

Г12 Гаврилюк, О.Ф. Ріст і розвиток людини. Практикум : навч. посiбник / О.Ф. Гаврилюк, Л.С. Залюбівська. - К. : Медицина, 2010. - 166 с.

3. Г67 Гораш, Є.В. Анатомія сигморектального сегмента в ранньому періоді онтогенезу : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.03.01) / Є.В. Гораш ; Тернопільський мед. ун-т. - Тернопiль , 2011. - 20 с.

4. Ч-963 Чухрай, С.М. Ультраструктура кровоносних капілярів міокарда щурів з артеріальною гіпертензією різного генезу у віковому аспекті та можливістьб її фармакологічної корекції : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.03.09) / С.М. Чухрай ; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. - К., 2011. - 20 с.

3. Гігієна харчування.


1. Горячева, О.А. Злаковый прикорм. Его виды и роль в питании грудного ребенка / О.А. Горячева // Российский вестник перинатологии и педиатрии. - 2011. - Т. 56, № 5. - С. 99 -104.

2. Маланичева, Т.Г. Эффективность диетотерапии у детей с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта / Т.Г. Маланичева, Э.Н. Адельшина, С.Н. Денисова // Российский вестник перинатологии и педиатрии. - 2011. - Т. 56, № 5. - С. 105-108.

3. Мухина, Ю.Г. Дефицит микронутриентов в питании ребенка и состояние кожного покрова / Ю.Г. Мухина, А.С. Боткина // Российский вестник перинатологии и педиатрии. - 2011. - Т. 56, № 4. - С. 110-117.

4. Пампура, А.Н. Анафилаксия к пищевым продуктам у детей раннего возраста / А.Н. Пампура, Н.Г. Конюкова // Российский вестник перинатологии и педиатрии. - 2011. - Т. 56, № 5. - С. 76-84.

5. Суржик, А.В. Обзор международных рекомендаций по лечению аллергии к белкам коровьего молока у детей раннего возраста с использованием смесей со сниженной аллергенностью / А.В. Суржик, Т.Е. Лаврова // Российский вестник перинатологии и педиатрии. - 2011. - Т. 56, № 4. - С. 104-108.


4. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я.


1. Г708 Горшков, Є.В. Методологічна основа використання даних медичного електронного паспорту для моніторингу факторів ризику : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.03.11) / Є.В. Горшков ; Нац. мед. академія післядипломної освіти. - К., 2011. - 19 с.

2. Кукарская, И.И. Опыт работы отделения реанимации и интенсивной терапии в областном перинатальном центре г. Тюмени / И.И. Кукарская//Акушерство и гинекология. - 2011. - № 7-1. - С. 54-57.

2. О контроле качества медицинской помощи, оказываемой женщинам в период беременности и родов / В.Г. Трепель, Т.А. Полинская, М.А. Шишов, Е.В. Шумилина//Акушерство и гинекология. - 2011. - № 7-1. - С. 50-53.

3. Роль федерального учреждения в обеспечении регионализации перинатальной помощи / А.И. Малышкина, Т.П. Васильева, О.Н. Песикин, Чаша Т.В.//Акушерство и гинекология. - 2011. - № 6. - С. 81-85.


5. Фармакологія та фармакотерапія.


1. 615.03

К49 Клиническая фармакология с элементами клинической биохимии : рук-во для врачей и клин. провизоров / ред. С.В. Налетов ; Донецкий мед. ун-т. - Донецк : Ноулидж , 2011. - 933 с.

2. 615.2(03)

Н73 Новейший справочник лекарственных препаратов / уклад. В.А. Георгиянц. - Харьков : Клуб семейного досуга, 2010. - 592 с.

3. А597 Альчук, О.І. Актопротекторні властивості нових похідних 4-оксо (аміно-) хіназоліну (експериментальне дослідження) : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.03.05) / О.І. Альчук ; Ін-т фармакології та токсикології. - К., 2011. - 20 с.

4. М151 Макаренко, О.В. Фармакологія знеболення за умов експериментального паркінсонізму : автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.03.05) / О.В. Макаренко ; Ін-т фармакології та токсикології. - К., 2011. - 36 с.

5. Аполихина, И.А. Применение объемообразующих средств для лечения стрессового недержания мочи / И.А. Аполихина, А.С. Саидова, Ф.Н. Махмеджанова//Акушерство и гинекология. - 2011. - № 7-1. - С. 21-24.

6. Ацетилцистеин - возможности клинического применения / Ю.Б. Белан, М.В. Старикович, О.Н. Сулима, Е.П. Шеффер // Российский вестник перинатологии и педиатрии. - 2011. - Т. 56, № 5. - С. 109-114.

7. Бондаренко, А.М. Перспективи розробки способів і засобів антивирусної терапії / А.М. Бондаренко//Інфекційні хвороби. - 2011. - № 4. - С. 87-101.

8. Вільцанюк, О. А. Комплексна програма лікування гнійно-запального ураження м'яких тканин, спричиненого антибіотикорезистентними штамами мікроорганізмів, з використанням препаратів фармацевтичної фірми "Дарниця" / О. А. Вільцанюк, М. О. Хуторянський//Клінічна хірургія. - 2011. - № 11. - С. 11.

9. Гиляров, М.Ю. Есть ли будущее у тромблитической терапии при остром коронарном синдроме с подъемом сегмента ST? / М.Ю. Гиляров, Н.А. Новикова, В.А. Сулимов//Кардиология. - 2011. - Т. 12, № 12. - С. 77-83.

10. Данковцева, Е.Н. Эффективность тикагрелора не зависит от полиморфизма генов CYP2C19 и АВСВ1: результаты генетического анализа исследования PLATO / Е.Н. Данковцева, Б.А. Сидоренко//Кардиология. - 2011. - Т. 12, № 12. - С. 90-91.

11. Ефективність карведилолу у пацієнтів із гіпертоничною хворобою з гіперурікемією / С.М. Коваль, І.О. Снігурська, В.В. Божко та ін.//Український ревматологічний журнал. - 2011. - № 4. - С. 38-42.

12. Засіб антибіотикопрофілактики в лапароскопічній хірургії хронічного холециститу / В. В. Арсенюк, А. М. Бартош, Д. І. Бойко, О. В. Гринів//Клінічна хірургія. - 2011. - № 11. - С. 4.

13. Застосування розчинів антисептиків для профілактики гнійно-септичних ускладнень у невідкладній хірургії / А. М. Бартош, В. В. Арсенюк, Д. О. Місевич та ін.//Клінічна хірургія. - 2011. - № 11. - С. 6 - 7.

14. Костинов, М.П. Новый препарат для лечения гриппа и острых респираторных вирусных инфекций / М.П. Костинов//Инфекционные болезни. - 2011. - Т. 9, № 4. - С. 28-34.

15. Кравченко, А.В. Применение фосфазида в составе схем антиретровирусной терапии / А.В. Кравченко, В.Г. Канестри, Н.Ю. Ганкина//Инфекционные болезни. - 2011. - Т. 9, № 4. - С. 64-69.

16. Левин, О.С. Применение диспорта в лечении эссенциального тремора / О.С. Левин, С.В. Васечкин//Журнал неврологии и психиатрии им. С.С.Корсакова. - 2011. - Т. 111, № 12. - С. 21-24.

17. Лопатина, Т.В. Выбор антацидного препарата у беременных / Т.В. Лопатина, Н.А. Краснова//Акушерство и гинекология. - 2011. - № 6. - С. 117-119.

18. Прилепская, В.Н. Биоактивные компоненты растений и лечение климактерического периода / В.Н. Прилепская, А.В. Ледина//Акушерство и гинекология. - 2011. - № 7-1. - С. 101-108.

19. Применение различных лекарственных форм налтрексона для лечения зависимости от опиоидов / Е.М. Крупицкий, Э.Э. Звартау, Е.А. Блохина, Д. Вуди//Журнал неврологии и психиатрии им. С.С.Корсакова. - 2011. - Т. 111, № 11 (Приложение. Вып. 2). - С. 66-72.

20. Проценко, Г.О. Порівняльні особливості побічних реакцій, спричинених нестероїдними протизапальними препаратами диклофенаком та німесулідом - проблема клінічної фармакології в ревматології / Г.О. Проценко, О.В. Кашуба//Український ревматологічний журнал. - 2011. - № 4. - С. 68-76.

21. Салдан, В.Й. Скринінгова оцінка цитотоксичної дії очних крапель сульфацил-гумінату на культурі клітин нирок ембріону людини RH / В.Й. Салдан, О.П. Сотнікова//Офтальмологический журнал. - 2011. - № 6. - С. 39-43

22. Свінціцький , А.С. Адаптація слизової оболонки шлунка до дії нестероїдних протизапальних препаратів / А.С. Свінціцький, Н.П. Козак, А.В. Антоненко//Український ревматологічний журнал. - 2011. - № 4. - С. 65-67.

23. Способность альфакальцидола усиливать терапевтический эффект алендроната в отношении минеральной плотности и прочности костной ткани у женщин со сниженной костной массой в постменопаузальный период / D. Felsenberg, O. Bock, H. Borst та ін.//Український ревматологічний журнал. - 2011. - № 4. - С. 48-58.

24. Сучасні антибіотики та принципи раціональної антибіотикотерапії (Частина 1) / В.С. Копча, М.А. Андрейчин, Ж.О. Ребенок та ін.//Інфекційні хвороби. - 2011. - № 4. - С. 55-71.

25. Цераксон (цитиколин) в лечении синдрома мягкого когнитивного снижения / С.И. Гаврилова, Я.Б. Федорова, М.В. Гантман та ін.//Журнал неврологии и психиатрии им. С.С.Корсакова. - 2011. - Т. 111, № 12. - С. 16-20.

26. Эффективность этиотропной терапии бактериальных острых кишечных инфекций у детей на современном этапе / А.А. Плоскирева, А.В. Горелов, Д.В. Усенко та ін.//Инфекционные болезни. - 2011. - Т. 9, № 4. - С. 79-83.


6. Фізіотерапія і курортологія.


1.615.82(075.8)

С79 Степашко, М.В. Масаж і лікувальна фізкультура в медицині : підручник / М.В. Степашко, Л.В. Сухостат. - К. : Медицина, 2010. - 352 с.

2. Б127 Бабова, І.К. Санаторно-курортна реабілітація хворих після ендопротезування кульшового суглоба : автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.33) / І.К. Бабова ; НДІ фізичних методів лікування і мед. кліматології. - Ялта, 2011. - 35 с.

3. Б946 Буцька, Л.В. Застосування методів фізіопунктури для оцінки та корекції функціонального стану спортсменів : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.33) / Л.В. Буцька ; Укр. НДІ мед.реабілітації та курортології. - Одеса , 2011. - 24 с.

4. Н203 Найдьонова, О.В. Застосування внутрішнього прийому мінеральної води Поляна Квасова у комплексному відновлювальному лікуванні хворих на метаболічний синдром на амбулаторному етапі : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.33) / О.В. Найдьонова ; Укр. НДІ мед.реабілітації та курортології. - Одеса , 2011. - 19 с.

5. С89 Суботін, Ф.О. Ультрафонопунктура та електроміостимуляція у відновлювальному лікуванні хворих з міофасціальними цервікалгіями : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.33) / Ф.О. Суботін ; Укр. НДІ мед.реабілітації та курортології. - Одеса , 2011. - 24 с.


7. Фтизіатрія та пульмонологія.

1. 61(06)

А43 Бакаева, Л. В. Инвазивные методы в диагностике заболеваний легких и плевры / Л. В. Бакаева, Фатхи Заед Аллаидин, Н. А. Подчос//Актуальні проблеми клінічної, експериментальної, профілактичної медицини, стоматології та фармації. - Донецьк, 2011. - С. 203.

2. В543 Витриховський, О.Я. Диференційна діагностика бронхіальної астми і хронічного обструктивного захворювання легень: додаткові критерії та алгоритм їх застосування : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.27) / О.Я. Витриховський ; Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології. - К., 2011. - 18 с.

3. Г806 Гресько, І.Я. Оперативне лікування хронічних туберкульозних плевритів : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.03) / І.Я. Гресько ; Нац. мед. академія післядипломної освіти. - К., 2011. - 19 с.

4. Г748 Гошовська, А.В. Прогноз та профілактика плацентарної дисфункції у вагітних, хворих на туберкульоз легень : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.01) / А.В. Гошовська ; Вінницький мед. ун-т. - Вінниця , 2011. - 20 с.

5. Г915 Грушковська, Д.Т. Оптимізація лікарського забезпечення хворих туберкульозом : автореф. дис. ... канд. фарм. наук: (15.00.01) / Д.Т. Грушковська ; Львівський мед. ун-т ім. Д. Галицького. - Львiв , 2011. - 20 с.

6. Ц586 Циганкова, Т.І. Системне запалення при хронічному обструктивному захворюванні легень та можливості його фармакотерапевтичного контролю статинами : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.27) / Т.І. Циганкова ; НДІ фізичних методів лікування і мед. кліматології. - Ялта, 2011. - 20 с.

7. Аксенова, В.А. Новые возможности диагностики туберкулезной инфекции у детей и подростков / В.А. Аксенова, Л.А. Барышникова, Е.А. Сокольская // Российский вестник перинатологии и педиатрии. - 2011. - Т. 56, № 4. С. 90-96.

8. Григорьева, В.А. Современные представления о роли нейроиммунных звеньев в патогенезе заболеваний органов дыхания / В.А. Григорьева, И.М. Мельникова, Yu.L. Mizernisky // Российский вестник перинатологии и педиатрии. - 2011. - Т. 56, № 4. - С. 36-39.

9. Гриценко, М. І. Регіонарний специфічний лімфаденіт після щеплення БЦЖ у дітей / М. І. Гриценко, Є. М. Гриценко, Л. Ю. Ващук//Клінічна хірургія. - 2011. - № 11. - С. 15.

10. Кравчун, П.Г. Патогенетичні особливості бронхіальної астми в сполученні з артеріальною гіпертензією / П.Г. Кравчун, В.Д. Бабаджан, В.Ю. Дєлєвська//Експериментальна і клінічна медицина. - 2011. - № 3. - С. 85-91.

11. Лінчевський, О. В. Герметизація травматичного пошкодження легені шляхом зварювання з застосуванням відеоторакоскопичного доступу / О. В. Лінчевський, А. В. Макаров, В. Г. Гетьман//Клінічна хірургія. - 2011. - № 11. - С. 65 - 66.

12. Самсонова, М. В. Кальцификация и оссификация легких / М. В. Самсонова, А. Л. Черняев, Н. И. Бубнова//Архив патологии. - 2011. - Т. 73, № 5. - С. 16 - 18.

8. Онкологія.

1. 616-006(06)

А43 Актуальні проблеми онкоморфології : матеріали науково-практ. конф. з міжнурод. участю та III конф. Укр. дивізіону інтернац. акад. патології (12-13 травня 2011 р., Харків). - Харків, 2011. - 136 с.


2. 616-006:618.1

В68 Волошина, Н.Н. Скрининг и профилактика рака шейки матки / Н.Н. Волошина, Н.А. Волошин. - Запорожье : Печатный мир, 2010. - 155 с.

3. А676 Аніщенко, А.О. Комбіноване лікування уротеліальних пухлин нирки : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.07) / А.О. Аніщенко ; Донецький мед. ун-т. - Донецьк , 2011. - 19 с.

4. Б811 Бондаренко, О.О. Діагностика та прогноз перебігу злоякісних пухлин щитовидної залози: імуноморфологічні аспекти : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.03.02) / О.О. Бондаренко ; Харківський мед. ун-т. - Харкiв, 2011. - 19 с.

5. Б811 Бондарєва, В.О. Діагностика та прогноз перебігу раку молочної залози: імуноморфологічні аспекти : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.03.02) / В.О. Бондарєва ; Харківський мед. ун-т. - Харкiв , 2011. - 20 с.

6. Г945 Гуменюк, Л. Д. Гіпоксія-індукований фактор (HIF-1a) і гіпоксія-асоційовані процеси у раку шлунка та їх зв'язок з пухлинним ростом : автореф. дис. ... канд. біол. наук: (14.01.07) / Л.Д. Гуменюк ; Ін-т експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького. - К., 2011. - 20 с.

7. Ч-755 Чорний, В.С. Оптимізація комбінованого лікування хворих на остеогенну саркому : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.07) / В.С. Чорний ; Ін-т експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького. - К., 2011. - 20 с.

8. Ш288 Шатова, О.П. Відмінності метаболізму вуглеводів та нуклеотидів при пухлинах молочної залози : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.03.04) / О.П. Шатова ; Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2011. - 20 с.

9. Спостереження успішного хірургічного лікування гнійних ускладнень у пацієнта с онкологічним захворюванням / С. А. Асланян, С. А. Сапа, С. В. Горєлов та ін.//Клінічна хірургія. - 2011. - № 11. - С. 5.


9. Педіатрія та неонатологія.


1. А236 Агашков, В. С. Рання діагностика та прогнозування бронхолегеневої дисплазії у недоношенних новонародженних : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.10) / В.С. Агашков ; Харківська мед.академ.післядипломної освіти. - Харкiв , 2011. - 23 с.

2. А267 Агруч, О.В. Вплив морських купань та лазерної фотостимуляції на неспецифічну резистентність організму дітей за умов оздоровчого закладу : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.33) / О.В. Агруч ; Укр. НДІ мед.реабілітації та курортології. - Одеса , 2011. - 20 с.

3. А389 Акжитова, Г.О. Підвищення резистентності твердих тканин тимчасових зубів у дітей із дисбактеріозом кишечнику : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.22) / Г.О. Акжитова ; Укр. мед. стомат. академ. - Полтава , 2011. - 16 с.

4. А683 Анненкова, І.Ю. Клініко-патогенетична характеристика уражень печінки при інфекційному мононуклеозі у дітей : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.10) / І.Ю. Анненкова ; Харківська мед. академ. післядипломної освіти. - Харкiв , 2011. - 24 с.

5. Б902 Бугера, О.П. Клініко-патогенетичне обгрунтування корекції порушень мінерального обміну в дітей із дифузним ендемічним зобом на фоні супутньої патології : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.10) / О.П. Бугера ; Тернопільський мед. ун-т. - Тернопiль , 2011. - 20 с.

6. Б903 Будрейко, О.А. Цукровий діабет 1 типу у дітей і підлітків: особливості перебігу та можливості оптимізації терапії : автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.14) / О.А. Будрейко ; Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка. - К., 2011. - 40 с.

7. Б919 Буряк, О.Г. Діагностична значимість показників окисного стресу та нітроксидергічного дисбалансу в легеневих експіратах у новонароджених з дихальною недостатністю : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.10) / О.Г. Буряк ; Буковинський мед. ун-т. - Чернiвцi , 2011. - 20 с.


8. Ч-121 Чабанюк, О.В. Клініко-імунологічне обгрунтування диференційованого підходу до терапії гострих респіраторних вірусних інфекцій у дітей з бронхіальною астмою : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.10) / О.В. Чабанюк ; Донецький мед. ун-т. - Донецьк , 2011. - 22 с.

9. Я722 Ярема, Н.М. Клініко-патогенетичне обгрунтування антиоксидантної терапії в комплексному лікуванні запальних уражень суглобів у дітей : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.10) / Н.М. Ярема ; Тернопільський мед. ун-т. - Тернопiль , 2011. - 19 с.

10. Алиева, Л.Б. Современные представления о системе гемостаза у новорожденных детей / Л.Б. Алиева // Российский вестник перинатологии и педиатрии. - 2011. - Т. 56, № 5. - С. 19-24.

11. Алямовская, Г.А. Синдром врожденной краснухи / Г.А. Алямовская, Е.С. Кешишян // Российский вестник перинатологии и педиатрии. - 2011. - Т. 56, № 5. - С. 15-18.

12. Бабик, Р.К. Иммунологические показатели детей с моно- и сочетанными вирусными кишечными и герпетическими инфекциями / Р.К. Бабик, И.И. Долгушин, В.В. Малеев//Инфекционные болезни. - 2011. - Т. 9, № 4. - С. 35-39.

13. Белов, В.А. Неинвазивная диагностика энергодефицитного состояния у детей с хроническим тонзиллитом / В.А. Белов, В.С. Сухоруков//Российский вестник перинатологии и педиатрии. - 2011. - Т. 56, № 5. - С. 85-87.

14. Бельмер, С.В. Гастроэнтерология детская и взрослая: точка зрения педиатра / С.В. Бельмер//Российский вестник перинатологии и педиатрии. - 2011. - Т. 56, № 4. - С. 6-9.

15. Бережанская, С.Б. Состояние щитовидной железы у детей раннего возраста, перенесших церебральную гипоксию-ишемию / С.Б. Бережанская, З.И. Малиненко // Российский вестник перинатологии и педиатрии. - 2011. - Т. 56, № 5. - С. 51-55.

16. Грознова, О.С. Генетические аспекты возникновения жизнеугрожаемых состояний у больных с миопатией / О.С. Грознова, М.С. Тренева // Российский вестник перинатологии и педиатрии. - 2011. - Т. 56, № 5. - С. 38-41.

17. Диагностика и лечение внутрисердечных тромбов у новорожденных детей с наследственной гематогенной тромбофилией / А.Е. Перепелкина, И.В. Орловская, Н.В. Евтеева та ін.//Акушерство и гинекология. - 2011. - № 6. - С. 129-132.

18. Дослідження ренальної гемодинаміки у дітей, хворих на цукровий діабет 1-го типу / Г.С. Сенаторова, К.Г. Муратова, Т.В. Лутай та ін.//Експериментальна і клінічна медицина. - 2011. - № 3. - С. 100-104.

19. Жданова, Е.Б. Соматические нарушения при прогрессирующей мышечной дистрофии Дюшенна / Е.Б. Жданова, Д.А. Харламов, Е.Д. Белоусова // Российский вестник перинатологии и педиатрии. - 2011. - Т. 56, № 5. - С. 46-50.

20. Житникова, Л.М. Применение витаминного антиоксидантного комплекса у часто болеющих детей и детей в атопией / Л.М. Житникова//Инфекционные болезни. - 2011. - Т. 9, № 4. - С. 70-74.

21. Забрюшинная секвестрация легкого у новорожденного / Е.А. Дубова, К.А. Павлов, А.И. Щеголев та ін.//Акушерство и гинекология. - 2011. - № 7-2. - С. 83-86.

22. Крапивкин, А.И. Нарушения умственного развития и поведения у детей с туберозным склерозом / А.И. Крапивкин, М.Ю. Дорофеева // Российский вестник перинатологии и педиатрии. - 2011. - Т. 56, № 4. - С. 78-83.

23. Крапивкин, А.И. Современные терапевтические подходы к коррекции нарушений умственного развития и поведения у детей с туберозным склерозом / А.И. Крапивкин, В.С. Сухоруков, М.Ю. Дорофеева // Российский вестник перинатологии и педиатрии. - 2011. - Т. 56, № 5. - С. 42-45.

24. Леднева, В.С. Опыт диагностики и терапии синдрома псевдо-Бартера у детей, больных муковисцидозом / В.С. Леднева, Л.В. Ульянова, А.Ф. Неретина // Российский вестник перинатологии и педиатрии. - 2011. - Т. 56, № 5. - С. 26-29.

25. Мозаичная форма синдрома Шерешевского-Тернера с кольцевой хромосомой Х у девочки 8 лет: применение методов молекулярно-цитогенетической диагностики / А.К. Берешева, И.Ю. Юров, А.Д. Колотий та ін. // Российский вестник перинатологии и педиатрии. - 2011. - Т. 56, № 5. - С. 30-37.

26. Николаева, Е.А. Современные технологии диагностики наследственных болезней обмена аминокислот / Е.А. Николаева, И.С. Мамедов, И.В. Золкина // Российский вестник перинатологии и педиатрии. - 2011. - Т. 56, № 4. - С. 20-30.

27. Новиков, П.В. Применение активных метаболитов витамина D и ксидифона для коррекции нарушений фосфорно-кальциевого метаболизма у детей с синдромом мальабсорбции / П.В. Новиков, В.С. Кокиашвили, Э.А. Юрьева // Российский вестник перинатологии и педиатрии. - 2011. - Т. 56, № 5. - С. 56-62.

28. Особенности гуморального иммунитета у детей с хроническим компенсированным тонзиллитом / И.И. Абабий, Л.А. Данилов, Т.В. Виноградова, М.К. Манюк//Российский вестник перинатологии и педиатрии. - 2011. - Т. 56, № 5. - С. 72-75.

29. Переход Российской Федерации на международные критерии регистрации рождения детей: взгляд организатора здравоохранения / Е.Н. Байбарина, М.П. Шувалова, З.Х. Сорокина та ін.//Акушерство и гинекология. - 2011. - № 6. - С. 4-8.

30. Психологические особенности детей с близорукостью: обоснована ли психотерапевтическая помощь? / С.А. Обрубов, И.В. Свирчевский, М.Ю. Демидова, Г.И. Бограш//Российский вестник перинатологии и педиатрии. - 2011. - Т. 56, № 4. - С. 101-103.

31. Роль нарушений магния у детей с сахарным диабетом I типа в формировании кардиопатии и способ ее метаболической коррекции / Д.А. Иванов, С.Ф. Гнусаев, Г.А. Масюкоа та ін. // Российский вестник перинатологии и педиатрии. - 2011. - Т. 56, № 5. - С. 63 -70.

32. Римаренко, Н.В. Вплив ендотоксинемії кишкового походження на баланс цитокінів у дітей, хворих на бактерійні ангіни і скарлатину / Н.В. Римаренко//Інфекційні хвороби. - 2011. - № 4. - С. 19-23

33. Рябкина, Н.Н. Состояние здоровья школьников, перенесших операцию по поводу врожденного порока сердца / Н.Н. Рябкина, В.Н. Шестакова, В.А. Доскин//Российский вестник перинатологии и педиатрии. - 2011. - Т. 56, № 4. - С. 57-60.

34. Трушкина, И.В. Состояние сердечно-сосудистой системы у детей и подростков с ожирением и артериальной гипертензией / И.В. Трушкина, И.В. Леонтьева // Российский вестник перинатологии и педиатрии. - 2011. - Т. 56, № 4. - С. 47-56.

35. Улуханова, Л.У. Динамика уровня цитокинов при сальмонеллезной инфекции у детей / Л.У. Улуханова, М.М. Байсунгурова//Инфекционные болезни. - 2011. - Т. 9, № 4. - С. 86-87.

36. Усачова, О.В. Деякі клініко-імунологічні особливості перебігу вродженої та ранньої постнатальної цитомегаловірусної інфекції у дітей раннього віку / О.В. Усачова//Інфекційні хвороби. - 2011. - № 4. - С. 40-46.

37. Царегородцев, А.Д. Современные особенности инфекционных заболеваний у детей / А.Д. Царегородцев, В.А. Анохин//Российский вестник перинатологии и педиатрии. - 2011. - Т. 56, № 5. - С. 4-10.

38. Чайченко, Т.В. Особенности антропометрического статуса подростков в зависимости от индекса массы тела / Т.В. Чайченко//Експериментальна і клінічна медицина. - 2011. - № 3. - С. 105-108.

39. Шамансуров, Ш.Ш. Электроэнцефалографические исследования у детей с задержкой психомоторного и речевого развития / Н.М. Зиямухамедова, Ч.А. Узакова, Г.С. Халимбетов та ін.//Российский вестник перинатологии и педиатрии. - 2011. - Т. 56, № 4. - С. 88-89.

40. Єлоєва, З.В. Вірогідність прогнозування віддалених наслідків вірусного гепатиту А у дітей / З.В. Єлоєва//Експериментальна і клінічна медицина. - 2011. - № 3. - С. 109-111.

  1   2   3   4

Схожі:

Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи