Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень icon

Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
Скачати 484.57 Kb.
НазваІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
Дата21.09.2012
Розмір484.57 Kb.
ТипДокументи

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. М. ГОРЬКОГО


БІБЛІОТЕКА

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ


НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ У БІБЛІОТЕКУ


( СІЧЕНЬ 2012 р.)


ДОНЕЦЬК, 2012


«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів і збірок та ін.), що надійшли до бібліотеки ДонНМУ протягом січня 2012 року.

Покажчик знайомить читачів з літературою по всіх галузях знання: медичною, природознавчою, гуманітарною, соціально – економічною та ін.

«Бюлетень» складений на основі записів електронного каталогу. Матеріал розміщений у систематичному порядку відповідно до основних рубрик електронного каталогу, усередині розділів – в алфавіті авторів і заголовків.

Розділи покажчика формуються залежно від наповнення електронного каталогу і актуальності. Інформаційний бюлетень про нові надходження до бібліотеки випускається у друкованому та електронному варіанті. З друкованим покажчиком можна ознайомитися в інформаційно -бібліографічному відділі бібліотеки ( навч. корп. №1).

Для того, щоб отримати видання, яке Вас зацікавило слід звертатися на абонементи наукової та навчальної літератури бібліотеки та у студентську читальну залу (уч.корп.№3)


Контактні телефони: 344-40-65; biblio@dsmu.edu.ua

та адреса 344-40-74;

344-41-46;

295-96-02.


З побажаннями та пропозиціями просимо Вас звертатися до директора бібліотеки ДонНМУ.


^

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА ВИПУСК :
ДИРЕКТОР БІБЛІОТЕКИ Кабардіна Г.К.

ДонНМУ 344-41-46

boss_lib@dsmu.edu.ua

Укладач:

Зав. інформаційно- Котелевська Г.М.

бібліографічним відділом 344-40-65

biblio@dsmu.edu.ua

Склад
I. Медична література 4 - 41

1. Загальні питання медицины. Історія медицини. 4.

2. Анатомія. Гістологія 4 – 7.

3.Фізіологія 7.

4. Біохімія 7 – 8.

5. Гігієна харчування 8 – 9.

6. Соціальна медицина та організація

охорони здоров’я 9 - 10.

7. Фармакологія та фармакотерапія. Фармакогнозія.

Фітотерапія 10 - 11.

8. Медична реабілітація та фізіотерапія 11 – 12.

9. Фтизіатрія. 12 – 14.

10. Онкологія 14 – 15.

11. Педіатрія та неонатологія 15 – 16.

12. Патологічна анатомія 16 – 18.

13. Внутрішні хвороби 18 – 19.

14.Серцево-судинні хвороби 19 – 24.

15.Оториноларингологія 24

16. Пульмонологія 24 .

17. Гастроентерологія 24 - 25.

18. Стоматологія 25.

19. Ендокринологія 25 – 26.

20.Дерматологія та венерологія 26.

21. Урологія та нефрологія 26.

22.Ортопедія 26

23. Нервові хвороби, психіатрія. Нейрохірургія. 27 – 30.

24.Інфекційні хвороби 30 - 32.

25. Хірургія. Анестезіологія та інтенсивна терапія

Травматологія. 32 - 37.

26. Офтальмологія 37

27. Акушерство та гінекологія 37 – 38.


II . Природничо-наукова література 38.

III. Гуманітарна та соціально - економічна

література 39 – 40.

3.1. Історія України 39.

3.2. Культура України 39.

3.3. Педагогика вищої школи. 39 – 40.


^ I. МЕДИЧНА ЛІТЕРАТУРА


  1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕДИЦИНИ.

ІСТОРІЯ МЕДИЦИНИ.


1.Ерохин В.В. ЦНИИТ РАМН - 90 лет со дня основания: достижения и приоритеты / В.В. Ерохин//Туберкулез и болезни легких. - 2011. - № 10. - С. 3-5.


2.Кнопов М.Ш. Петр Александрович Герцен : К 140-летию со дня рождения / М.Ш. Кнопов, В.К. Тарануха//Хирургия: Журнал им. Н.И. Пирогова. - 2011. - № 5. - С. 78-80.


3.Кнопов М.Ш. Выдающийся кардиохирург (К 120-летию со дня рождения А.Н. Бакулева) / М.Ш. Кнопов, В.К. Тарануха//Хирургия: Журнал им. Н.И. Пирогова. - 2011. - № 6. - С. 87-88.


4.Лукасевич М. Відень. Стажування з кардіохірургії / М. Лукасевич//Науковий світ. - 2011. - № 11. - С. 7-8.


5.Макаров Л.М. Александр Филиппович Самойлов - основатель русской электрофизиологической школы / Л.М. Макаров//Кардиология. - 2011. - Т. 51, № 10. - С. 68-70.


6.Сточик А.М. От классификационной медицины к медицине клинической (Конец ХVIII века - 70-е год ХIХ века). Сообщ. 1. Начало формирования нового стиля мышления врача (клинического мышления) / А.М. Сточик, С.Н. Затравкин//Терапевтический архив. - 2011. - Т. 83, № 9. - С. 75-79.


7.Шевченко Ю.Л. Школа Н.И. Пирогова: профессор В.Ф. Войно-Ясенецкий / Ю.Л. Шевченко, М.Н. Козовенко//Хирургия: Журнал им. Н.И. Пирогова. - 2011. - № 9. - С. 86-91.


^ 2. АНАТОМІЯ. ГІСТОЛОГІЯ.


1.611.018(075.8)

R80 Ross M.H. Histology = Гистология : A Text and Atlas With Cell and Molecular Biology / M.H. Ross, G. Kaye, W. Pawlina. - Fourth edition. - [2011]. - 864 р.


2.611.018(075.8)

С98 Cytology and General Embryology = Цитология и эмбриология / уклад. E.F. Barinov [ Баринов Е.Ф.] ; Донецкий мед. ун-т. - Donetsk , 2011. - 72 p.


3.611.018(075.8)

G36 General Histology = Общая гистология : Textbook adapted for module educational system / уклад. E.F. Barinov [Баринов ] ; Донецкий мед. ун-т. - 4-е изд.,доп.и перераб. - Donetsk , 2011. - 109 p.


4.П804 Прокопець, К.О. Морфофункціональні зміни селезінки в умовах експериментальної портальної гіпертензії і її хірургічної корекції шляхом оклюзії селезінкової артерії : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.03.01) / К.О. Прокопець ; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. - К., 2011. - 20 с.


5.Х21 Харковенко Р.В. Структура сітківки та зорового нерва щурів у нормі, при гіпергомоцистеїнемії та за умов корекції (експериментальне дослідження) : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.03.01) / Р.В. Харковенко ; Вінницький нац. мед. ун-т ім.М.І.Пирогова. - Вінниця , 2010. - 20 с.


6.Аджисалієв Г.Р. Методика виготовлення багатоплощинних зрізів стінки шлунка / Г.Р. Аджисалієв, В.С. Пикалюк//Український морфологічний альманах. - 2011. - Т. 9, № 3. - С. 7-8.


7.Аналитическая анатомия циклического отдела русла брыжеечных артерий толстой кишки человека в соответствии с сегментарной моделью его строения / Г.С. Кирьякулов, Ю.В. Довгялло, О.К. Зенин та ін.//Український морфологічний альманах. - 2011. - Т. 9, № 3. - С. 127-129.


8.Андреєва I.В. Iндівідуальна анатомічна мінливість комплексу хребтова артерія / атланто - окципітальний синус / I.В. Андреєва, Л.О. Машихіна, О.А. Виноградов//Український морфологічний альманах. - 2011. - Т. 9, № 3. - С. 15-16.


9. Ахтемийчук Ю. Т. Перинатальная анатомия гастродуоденального перехода / Ю.Т. Ахтемийчук, А.Й. Заволович//Український морфологічний альманах. - 2011. - Т. 9, № 3. - С. 28-30.


10.Ахтемійчук Ю. Т. Будова сигморектального сегмента в перинатальному періоді онтогенезу людини / Ахтемійчук, Є.В. Гораш//Український морфологічний альманах. - 2011. - Т. 9, № 3. - С. 31-34


11.Бибик Е.Ю. Современные представления о морфогенезе первичного лимфоидного органа / Е.Ю. Бибик, А.Ю. Берест//Український морфологічний альманах. - 2011. - Т. 9, № 3. - С. 43-46.


12.Волошин Н.А. Систематизация структур на костях скелета человека / Н.А. Волошин, А.А Светлицкий//Український морфологічний альманах. - 2011. - Т. 9, № 3. - С. 68-69.


13.Галичанська О.М. Топографо-анатомічні взаємовідношення органів і структур верхнього середостіння у 9-місячних плодів людини / О.М. Галичанська, Т.В. Хмара//Український морфологічний альманах. - 2011. - Т. 9, № 3. - С. 70-72.


14.Гасанова И.Х. Морфо-функциональные особенности сосудистых сплетений желудочков головного мозга / И.Х. Гасанова//Український морфологічний альманах. - 2011. - Т. 9, № 3. - С. 73-75.


15.Григорьянц А.В. Экспериментально-морфологическая сравнительная оценка сухожильных швов Кюнео и Дьяченко / А.В. Григорьянц, А.П. Дьяченко, Т.А. Фоминых//Український морфологічний альманах. - 2011. - Т. 9, № 3. - С. 82-84.


16.Григорьева Е.А. Использование методов лектиновой гистохимии для оценки динамики дендритніх клеток тимуса / Е.А. Григорьева, Н.А. Волошин//Український морфологічний альманах. - 2011. - Т. 9, № 3. - С. 80-81.


17.Дуденко В.Г. Топография пирамид верхнего конца почки человека зрелого и пожилого возраста / В.Г. Дуденко, С.Ю. Масловский, В.Ю. Вдовиченко//Український морфологічний альманах. - 2011. - Т. 9, № 3. - С. 100-102.


18.Дьяченко А.П. Индивидуальная анатомическая изменчивость и анатомия идентичных объектов / А.П. Дьяченко, Т.А. Фоминых, Д. А-Р. Чалбаш//Український морфологічний альманах. - 2011. - Т. 9, № 3. - С. 103-105.


19.Жуков М.И. Сравнительная морфометрическая характеристика гемоциркуляторного русла мышечно-апоневротического слоя каудального отдела четырехугольного и цефалического отдела крыльного хряща носа / М.И. Жуков, А.В. Бреславец, О.К. Зенин//Український морфологічний альманах. - 2011. - Т. 9, № 3. - С. 111-113.


20.Ковешников В.Г. Алгоритм дифференцировки различных популяций клеток аденогипофиза интактных крыс на основании срвнительного ультраструктурного анализа / В.Г. Ковешников, К.А. Фомина//Український морфологічний альманах. - 2011. - Т. 9, № 3. - С. 130-134.


21.Макар Б.Г. Анатомічні особливості становлення артеріальних судин товстої кишки у плодовому періоді / Б.Г. Макар, Н.I Гаїна, Т.В. Процак//Український морфологічний альманах. - 2011. - Т. 9, № 3. - С. 171-172.


22.Макар Б.Г. Морфогенез і формування фізіологічної атрезії стравоходу / Б.Г. Макар, О.П. Антонюк, О.Ф. Марчук//Український морфологічний альманах. - 2011. - Т. 9, № 3. - С. 172-175.


23.Масловский С.Ю. Возрастные изменения глиально- нейронального индекса лобной извилины головного мозга человека / С.Ю. Масловский, М.А. Семенова, В.В. Гаргин//Український морфологічний альманах. - 2011. - Т. 9, № 3. - С. 178-179.


24.Особенности структурно-функциональной организации стромальных и железистых элементов предстательной железы человека в пренатальном и постнатальном онтогенезе / В.М. Евтушенко, В.К. Сырцов, Г.А. Зидрашко та ін.//Український морфологічний альманах. - 2011. - Т. 9, № 3. - С. 106-108.


25.Порівняльна морфометрична характеристика внутрішньоорганних судин різних органів у щурів / I.Є. Герасимюк, Я.I. Федонюк, М.В. Ющак, Р.В. Говда//Український морфологічний альманах. - 2011. - Т. 9, № 3. - С. 76-77.


3. ФІЗІОЛОГІЯ.


1.612.67

М77 Монастирський В. Старіння та омоложення організму: проблеми, які вирішуються з позицій нової науки - біологічної коагулології / В. Монастирський. - Львiв , 2011. - 252 с.


^ 4. МЕДИЧНА БІОХІМІЯ.


1.577.1(075.8)

Г79 Гребеник Л.І. Курс лекцій з біохімії. Розділ "Біохімія ферментів" / Л.І. Гребеник, І.Ю. Висоцький. - Суми : СумДУ , 2011. - 72 с.


2.577.1(075.8)

Г79 Гребеник Л.І. Курс лекцій з біохімії. Розділ "Біохімія крові" / Л.І. Гребеник, І.Ю. Висоцький. - Суми : СумДУ , 2011. - 79 с.


3.577.1(075.8)

Г79 Гребеник Л.І. Курс лекцій з біохімії. Розділ "Біохімія печінки" / Л.І. Гребеник, І.Ю. Висоцький. - Суми : СумДУ , 2011. - 68 с. - 5,00 грн.


4.577.1(075.8)

Г79 Гребеник Л.І. Загальні закономірності метаболізму. Молекулярні основи біоенергетики / Л.І. Гребеник, І.Ю. Висоцький. - Суми : СумДУ , 2011. - 74 с.


5.577.3(075.8)

Ш95 Шуба Я.М. Основи молекулярної фізіології іонних каналів : навч. посiбник / Я.М. Шуба. - К. : Наук.думка , 2010. - 448 с.


6.612.015(075.8)

М80 Морфофункціональні та біохімічні показники у дітей і дорослих : навч.-метод. посібник / ред. В.Е. Маркевич. - Суми : СумДУ , 2011. - 309 с


7.З-263 Замкова Н.О. Концентрації деяких гострофазних білків у сироватці крові людей різного віку і статі при впливі гострого запалення червоподібного відростка : автореф. дис. ... канд. біол. наук (14.01.32) / Н.О. Замкова ; Луганський мед. ун-т. - Луганськ , 2011. - 20 с.


8.Житников А.Я. Метод оценки содержания и биосинтеза гликогена в хондроцитах / А.Я. Житников//Український морфологічний альманах. - 2011. - Т. 9, № 3. - С. 109-110.


^ 5. ГІГІЄНА ХАРЧУВАННЯ.


1.Активность антиоксидантных ферментов эритроцитов при интенсивных физических нагрузках на фоне приема D-рибозы / В.Д. Конвай, Е.А. Чигринский, В.В. Корнякова, Б.А. Рейс//Вопросы питания. - 2011. - Т. 80, № 3. - С. 75-79.


2.Биодоступность наночастиц оксида железа при использовании их в питании. Результаты экспериментов на крысах / Р.В. Распопов, Э.Н. Трушина, И.В. Гмошинский, С.А. Хотимченко//Вопросы питания. - 2011. - Т. 80, № 3. -С. 25-30.


3.Богачук М.Н. Методика количественного определения водорастворимых витаминов в витаминных премиксах и пищевых продуктах с использованием мицеллярной электрокинетической хроматографии на коротком конце капилляра / М.Н. Богачук, В.В. Бессонов, О.И. Передеряев//Вопросы питания. - 2011. - Т. 80, № 3. - С. 67-74.


4.Влияние пробиотических кисломолочных продуктов на микробиоценоз толстой кишки, гематологические показатели и клеточный иммунитет крыс (Сообщ. 1) / Г.Г. Кузнецова, Э.Н. Трушина, О.К. Мустафина та ін.//Вопросы питания. - 2011. - Т. 80, № 3. - С. 31-36.


5.Макарова М.Н. Биодоступность и метаболизм флавоноидов / М.Н. Макарова//Вопросы питания. - 2011. - Т. 80, № 3. - С. 4-12.


6.Мартинчик А.Н. Пищевая ценность семян кунжута / А.Н. Мартинчик//Вопросы питания. - 2011. - Т. 80, № 3. - С. 41-48.


7.Соколов А.И. Современные методы измерения суточных энергозатрат, используемые при оценке пищевого статуса / А.И. Соколов, С.Х. Сото, И.Б. Тарасова//Вопросы питания. - 2011. - Т. 80, № 3. - С. 62-66.


8.Стародубова А.В. Индекс инсулинорезистентности и показатели углеводного обмена у женщин репродуктивного возраста в зависимости от типа их грудного питания в младенчестве / А.В. Стародубова//Вопросы питания. - 2011. - Т. 80, № 3. - С. 53-56.


9.Хасанова Г.М. Фактическое потребление основных пищевых веществ и витаминов лицами, перенесшими геморрагическую лихорадку с почечным синдромом / Г.М. Хасанова, А.В. Тутельян//Вопросы питания. - 2011. - Т. 80, № 3. - С. 49-52.


10.Черкашин А.В. Влияние штаммов лактобактерий, используемых при производстве кисломолочных продуктов, на возбудителей пищевых токсикоинфекций / А.В. Черкашин, Г.Г. Кузнецова, С.А. Шевелева//Вопросы питания. - 2011. - Т. 80, № 3. - С. 37-40.


^ 6. СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я


1.614.88(075.8)

М42 Медицина надзвичайних ситуацій. Організація надання першої медичної допомоги : навч. посiбник / ред. В.С. Тарасюк. - К. : Медицина, 2010. - 528 с.


2.Х68 Хобзей М.К. Медико-соціальне обгрунтування оптимізації системи надання первинної медико-санітарної допомоги (на прикладі Львівської області) : автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.02.03) / М.К. Хобзей ; Нац. мед. академія післядипломної освіти. - К., 2010. - 31 с.


3.Гаврилов А.О. Структурно-клинический анализ и результаты лечения больных старших возрастных групп с хирургическими заболеваниями в условиях районной хирургической службы / А.О. Гаврилов, Ш.М. Сейдинов, А.А. Юсупов//Хирургия: Журнал им. Н.И. Пирогова. - 2011. - № 6. - С. 56-59.


4.Канюка Г.С. Как возникают конфликты / Г.С. Канюка // Главный врач. - 2011. - № 10. - 80-85.


5.Крячкова Л.В. Аналіз середньої очікуваної тривалості життя населення України / Л.В. Крячкова//Главный врач. - 2011. - № 10. - С. 47-53.


6.Перельман М.И. Противотуберкулезная работа в России с международными организациями, годы 1998-2009. Факты и комментарии / М.И. Перельман//Туберкулез и болезни легких. - 2011. - № 9. - С. 63-71.


7.План действий по реализации Европейской стратегии профилактики и борьбы с неинфекционеными заболеваниями , 2012-2016 гг. // Главный врач. - 2011. - № 10. - С. 54-70.


8.Шевченко М.В. Механізми формування коштів з державних джерел. Бюджетний процес у охороні здоров'я / М.В. Шевченко//Главный врач. - 2011. - № 10. - С. 72-79.


^ 7. ФАРМАКОЛОГІЯ. ФАРМАКОГНОЗІЯ. ФІТОТЕРАПІЯ.


1.615.015(075.8)

Г97 Гуцол Л.П. Основи гомеопатії : навч. посiбник / Л.П. Гуцол. - Вінниця : Нова книга , 2011. - 344 с.


2.615.322

К69 Корсун В.Ф. "Кредо фитотерапевта" : (О себе и о людях) / В.Ф. Корсун. - М., 2011. - 373 с


3.615.322(06)

С56 Современные проблемы фитотерапии и этнического травничества : материалы 2-го междунар. съезда фитотерапевтов и травников. - М., 2010. - 346 с.


4.616.21

Л43 Лекарственные растения в ЛОР-практике : рук-во по клинической фитотерапии / В.Ф. Корсун, Г.В. Лавренова, Е.В. Корсун, Б.А. Султанбеков. - СПб. : Н-Л, 2010. - 304 с.


5.616.5(06)

А43 Актуальные аспекты фитотерапии в дерматологии : (материалы научной конф., посвящ. 70-летию со дня рожд. В.Ф. Корсуна). - М., 2011. - 156 с.


6.616.5

Л43 Лекарственные растения при витилиго / В.Ф. Корсун, А.Е. Ситкевич, К.В. Корсун, Б.А. Султанбеков. - М., 2010. - 426 с.


7.Агеев Ф.Т. Многоцентровые исследования олмесартана. Основные итоги / Ф.Т. Агеев, О.Н. Свирида//Терапевтический архив. - 2011. - Т. 83, № 9. - С. 54-60.


8.Белоусов Ю.Б. Биологические лекарственные препараты и их аналоги: вопросы регистрации, эффективности и безопасности при клиническом использовании / Ю.Б. Белоусов, С.К. Зырянов, М.В. Давыдовская//Журнал неврологии и психиатрии им. С.С.Корсакова. - 2011. - Т. 111, № 9 (Приложение. Вып. 2). - С. 19-24.


9.Кардіопротекторні ефекти комплексної дії препарата метаболічного типу і унітолу за хронічного мікромеркуріалізму / Р.Ф. Камінський, Н.А. Колесова, Ю.Б. Чайковський//Український морфологічний альманах. - 2011. - Т. 9, № 3. - С.124-126


10.Немченко А.С. Фармакоекономічна оцінка лікарських засобів туберкуліну в Україні / А.С. Немченко, М.В. Підгайна//Главный врач. - 2011. - № 10. - С. 12-13


^ 8. МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ТА ФІЗІОТЕРАПІЯ.


1.615.835.3

И26 Игнатенко Г.А. Интервальная нормобарическая гипоксическая терапия в клинической практике / Г.А. Игнатенко, А.В. Мальцев ; Донецкий мед. ун-т. - Донецк : Ноулидж , 2011. - 216 с.


2.Алексеева Н.Т. Морфологическая характеристика репаративных процессов в экспериментальных ранах на фоне применения программируемой магнитотерапии / Н.Т. Алексеева, А.А. Глухов//Український морфологічний альманах. - 2011. - Т. 9, № 3. - С. 8-10.

3.Влияние низкоинтенсивного лазерного излучения и озона на иммунный статус больных с осложненной язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки / Р.А. Мамедов, А.Н. Агамирова, А.И. Дадашев та ін.//Хирургия: Журнал им. Н.И. Пирогова. - 2011. - № 7. - С. 53-55.


9. ФТИЗІАТРІЯ.


1.Аксенова К.И. Причины и течение туберкулеза легких у сотрудников следственных изоляторов / К.И. Аксенова, И.Я. Шишаева//Туберкулез и болезни легких. - 2011. - № 9. - С. 19-22.


2.Барило В.Н. Ускоренное определение лекарственной чувствительности м.tuberculosis к противотуберкулезным препаратам резервного ряда микробиологическими методами исследования / В.Н. Барило, Э.В. Севастьянова, Л.Н. Черноусова//Туберкулез и болезни легких. - 2011. - № 10. - С. 22-27.


3.Диагностика туберкулезного перикардита у больных с ВИЧ-инфекцией / В.Н. Зимина, Ф.А. Батыров, А.В. Кравченко та ін.//Туберкулез и болезни легких. - 2011. - № 10. - С. 38-43.


4.Евстифеев В.В. Использование белков ESAT6/CFP10 M. tuberculosis в реакции торможения миграции макрофагов при экспериментальном туберкулезе у инбредных мышей / В.В. Евстифеев, М.М. (мл.) Абербах, Е.В. Кондратьева//Туберкулез и болезни легких. - 2011. - № 10. - С. 59-62.


5.Зависимость результатов лечения больных туберкулезом легких от спектра лекарственной устойчивости возбудителя / И.А. Васильева, А.Г. Самойлова, Т.Р. Багдасарян та ін.//Туберкулез и болезни легких. - 2011. - № 10. - С. 28-32.


6.Комплексное лечение остропрогрессирующего туберкулеза легких под контролем иммунологического статуса / М.В. Титюхина, А.А. Барсуков, О.В. Ловачева та ін.//Туберкулез и болезни легких. - 2011. - № 9. - С. 59-62.


7.Кочеткова Е.Я. Оценка качества организации амбулаторно-поликлинической помощи больным туберкулезом органов дыхания в Москве / Е.Я. Кочеткова//Туберкулез и болезни легких. - 2011. - № 9. - С. 3-10.


8.Микробиологическое изучение комплексного противотуберкулезного препарата левофлорипина in vitro / Л.В. Мохирева, Л.П. Мартынова, Л.Н. Черноусова, В.В. Ерохин//Туберкулез и болезни легких. - 2011. - № 10. - С. 63-67.


9.Мохирева Л.В. Фармакоэкономическая эффективность применения комбинированного противотуберкулезного препарата ломекомб при лечении впервые выявленных больных деструктивным туберкулезом легких с бактериовыделением / Л.В. Мохирева//Туберкулез и болезни легких. - 2011. - № 9. - С. 50-55.


10.Мякишева Т.В. Некоторые аспекты выявления и диагностики туберкулеза легких у пациентов молодого возраста / Т.В. Мякишева, Е.Е. Рашкевич//Туберкулез и болезни легких. - 2011. - № 9. - С. 47-49.


11.Особенности синдрома системного воспалительного ответа и морфологических реакций в легочной ткани у больных туберкулезом легких с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя / О.Г. Комиссарова, Р.Ю. Абдуллаев, Л.Н. Лепеха, В.В. Ерохин//Туберкулез и болезни легких. - 2011. - № 10. - С. 44-49.


12.Оценка нарушения мукоцилиарного клиренса у больных туберкулезом легких и коррекция его при сурфактант-терапии / А.Т. Сигаев, О.В. Ловачева, Ю.В. Туровцева, И.В. Сивокозов//Туберкулез и болезни легких. - 2011. - № 10. - С. 33-37.


13.Попов С.А. Проблемы мониторинга туберкулеза с лекарственной устойчивостью в Российской Федерации. Оценка результатов первого цикла мониторинга / С.А. Попов, В.А. Пузанов, Т.П. Сабгайда//Туберкулез и болезни легких. - 2011. - № 10. - С. 16-21.


14.Причинные факторы первичной инвалидности вследствие туберкулеза в республике Саха (Якутия) / С.П. Зорина, З.Е. Линева, А.Э. Тарабукина, Н.Б. Ларионова//Туберкулез и болезни легких. - 2011. - № 9. - С. 15-18.


15.Причины рецидивов туберкулеза легких у больных Ивановской области / О.В. Новожилова, И.А. Васильева, В.А. Пузанов та ін.//Туберкулез и болезни легких. - 2011. - № 10. - С. 55-58.


16.Прогностические особенности эпидемической ситуации по туберкулезу и сочетания туберкулеза с ВИЧ-инфекцией в Челябинске / В.В. Охтяркина, П.Н. Новоселов, А.А. Болотов, М.В. Лехтяйдер//Туберкулез и болезни легких. - 2011. - № 9. - С. 23-26.


17.Распространенность туберкулеза с лекарственной устойчивостью / В.В. Пунга, Л.И. Русакова, В.А. Пузанов та ін.//Туберкулез и болезни легких. - 2011. - № 10. - С. 6-15.


18.Реакции заживления фиброзно-кавернозного туберкулеза легких при использовании эндобронхиального клапана в лечении (морфологич. исслед.) / Л.Е. Гедымин, О.В. Ловачева, Ю.В. Туровцева та ін.//Туберкулез и болезни легких. - 2011. - № 10. - С. 50-54.


19.Севостьянова Т.А. Диаскинтест в диагностике локальных поствакцинальных осложнений на вакцины BCG и BCG-M / Т.А. Севостьянова, Ф.А. Батыров, В.А. Аксенова//Туберкулез и болезни легких. - 2011. - № 9. - С. 33-37.


20.Сложный случай дифференциальной диагностики легочной диссеминации во фтизиатрической практике / Н.Л. Карпина, М.А. Багиров, С.С. Садовникова та ін.//Туберкулез и болезни легких. - 2011. - № 10. - С. 68-71.


21.Туберкулезное поражение плевры у больных с ВИЧ-инфекцией - особенности течения, диагностики и лечения / В.Н. Зимина, Ф.А. Батыров, А.В. Кравченко та ін.//Туберкулез и болезни легких. - 2011. - № 9. - С. 27-32.


22.Шпрыков А.С. Клинические особенности туберкулеза легких у курящих больных / А.С. Шпрыков // Туберкулез и болезни легких. - 2011. - № 9. - С. 11-14.


10.ОНКОЛОГІЯ.


1.Х171 Халецький І.В. Паліативне лікування нерезектабельного раку підшлункової залози, ускладненого механічною жовтяницею : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.07) / І.В. Халецький ; Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2010. - 20 с.


2.Адъювантная терапия больных раком прямой кишки при комбинированных методах лечения / Н.Г. Кулиева, Р.С. Зейналов, А.А. Абдуллаев та ін.//Хирургия: Журнал им. Н.И. Пирогова. - 2011. - № 10. - С. 20-24.


3.Алгоритм предоперационной сердечно-сосудистой терапии у пожилых онкологических пациентов высокого риска / В.Э. Хороненко, Н.А. Осипова, Н.Н. Шеметова, М.Б. Лагутин//Анестезиология и реаниматология. - 2011. - № 3. - С. 21-25.


4.Вторичный абдоминальный компартмент-синдром при осложненном течении послеоперационного периода у больных с опухолями хиазмально-селлярной локализзации / А.К. Попугаев, И.А. Савин, А.С. Горячев та ін.//Анестезиология и реаниматология. - 2011. - № 4. - С. 37-42.


5.Гепатоцеллюлярный рак на фоне цирроза: возможности хирургического лечения / Ю.И. Патютко, Е.С. Чучуев, Д.В. Подлужный, М.Г. Агафонова // Хирургия: Журнал им. Н.И. Пирогова. - 2011. - № 10. - С. 13-19.


6.Прогрессирование метастатического колоректального рака после окклюзии правой воротной вены / Л.О. Полищук, О.Г. Скипенко, А.Г. Абдуллаев та ін.//Хирургия: Журнал им. Н.И. Пирогова. - 2011. - № 10. - С. 4-12.


11.ПЕДІАТРІЯ.


1.616-053.2(075.8)

Д44 Діагностичні синдроми гематологічних захворювань у дітей : навч. посiбник / уклад. Н.В. Нагорна ; Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2011. - 57 с.


2.Х82 Хорошева О.К. Особливості структурно-функціональних властивостей кісткової тканини у дітей зі сколіозом та їхня корекція на різних етапах реабілітації : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.10) / О.К. Хорошева ; Кримський мед. ун-т. - Сімферополь , 2010. - 20 с.


3.Ибодов Х.И. Способ ушивания бронхиальных свищей при эхинококковых кистах легких у детей / Х.И. Ибодов, А.М. Шарипов, Р.Р. Рофиев // Хирургия: Журнал им. Н.И. Пирогова. - 2011. - № 10. - С. 43-46.


4.Ивахненко Ю.И. ЭЭГ и биспектральный анализ во время ингаляционной анестезии у детей / Ю.И. Ивахненко, Б.Д. Бабаев, И.Ф. Острейков // Анестезиология и реаниматология. - 2011. - № 3. - С. 40 - 43.


5.Iващук О.В. Морфофункціональні особливості фізичного розвитку та захворюваності дітей Запорізького регіону України / О.В. Iващук//Український морфологічний альманах. - 2011. - Т. 9, № 3. - С. 122-123.


6.Калинин Л.А. Влияние пробы с дозированной физической нагрузкой на функцию синусового узла и реполяризацию у детей с наследственным синдромом удлиненного интервала QT / Л.А. Калинин, Р.А. Ильдарова, М.А. Школьникова//Кардиология. - 2011. - Т. 51, № 9. - С. 49-56.


7.Крикун Е.Н. Морфофункциональные показатели новорожденных детей, родившихся в разные годы на территориях Белгородской области / Е.Н. Крикун, В.В. Болдырь//Український морфологічний альманах. - 2011. - Т. 9, № 3. - С. 149-150.


8.Михайлова Е.В. Психосоматические расстройства у детей при нейроинфекциях//Инфекционные болезни. - 2011. - Т. 9, № 3. - С. 58-62.


9.Оценка эффективности нифуроксазида в лечении острых кишечных инфекций у детей / П.К. Солдаткин, В.А. Фигурнов, А.А. Толстопятова та ін.//Инфекционные болезни. - 2011. - Т. 9, № 3. - С. 81-84.


10.Роль герпесвирусных инфекций при заболеваниях почек у детей / Т.В. Бархатова, Н.Е. Сенягина, В.В. Краснов, Л.Р. Павлович//Инфекционные болезни. - 2011. - Т. 9, № 3. - С. 45-48.


11.Собственные и родительские предикторы высоких уровней липопротеина(а) у детей лиц с преждевременной коронарной болезнью сердца / М.В. Коннов, Л.М. Доборджгинидзе, А.Д. Деев, Н.А. Грацианский//Кардиология. - 2011. - т. 51, № 10. - С. 9-14.


^ 12. ПАТОЛОГІЧНА АНАТОМІЯ.


1.З-348 Заріцька В.І. Патоморфологічні особливості головного мозку у дітей у зв'язку з внутрішньоутробними TORCH-інфекціями : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.03.02) / В.І. Заріцька ; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. - К., 2010. - 20 с.


2.Белик И.А. Динамика изменений морфометрических показателей надпочечных желез крыс-самцов после завершения ингаляционной затравки толуола / И.А. Белик, Л.Ю. Санькова, Е.Ю. Шутов//Український морфологічний альманах. - 2011. - Т. 9, № 3. - С. 35-37.


3.Бибик Е.Ю. Ультраструктурные изменения надпочечных желез крыс после экстремальной хронической гипертермии / Е.Ю. Бибик, А.В. Мелещенко//Український морфологічний альманах. - 2011. - Т. 9, № 3. - С. 41-42.


4.Вплив дозованої нормобаричної гіпоксії на морфологічні показники стану паренхими щитовидної залози / В.Я. Березовський, Р.В. Янко, I.Г. Літовка та ін.//Український морфологічний альманах. - 2011. - Т. 9, № 3. - С. 38-42.


5.Гістологічний стан лімфовузлів на 7 добу після тяжкої термічної травми / О.П. Андріїшин, Л.Й. Цетнар, А.I. Довгалюк та ін.//Український морфологічний альманах. - 2011. - Т. 9, № 3. - С. 17-18.


6.Волошин В.М. Ефекти тіотриазоліну та настоянки ехінацеї на гістоморфометричні показники селезінки щурів, які зазнавали інгаляційного впливу толуолу / В.М. Волошин//Український морфологічний альманах. - 2011. - Т. 9, № 3. - С. 59-61.


7.Волошина I.С. Ефекти інгаляційного впливу епіхлоргідріну на сім'яники статевонезрілих щурів / I.С. Волошина//Український морфологічний альманах. - 2011. - Т. 9, № 3. - С. 62-64.


8.Волошин Н.А. Изучение безвредности (тератогенного и эмбриотического действия) таблеток "Тиоцетам" / И.А. Мазур, Е.А. Григорьева, Л.И. Кучеренко, М.Б. Вовченко//Український морфологічний альманах. - 2011. - Т. 9, № 3. - С. 64-68.


9.Динамика морфологических изменений в тканях экспериментальных животных при хирургическом лечении термических поражений суставов / В.В. Бойко, А.Э. Миловидова, Ю.И. Исаев та ін.//Український морфологічний альманах. - 2011. - Т. 9, № 3. - С. 47-50.


10.Доброродній А.В. Морфометрична характеристика ушкодження легені при експериментальному гострому респіраторному дистрес -синдромі / А.В. Доброродній//Український морфологічний альманах. - 2011. - Т. 9, № 3. - С. 93-94


11.Дрель В.Ф. Морфофункциональные изменения в печени при физической нагрузке на фоне токсического гепатита / В.Ф. Дрель, А.А. Виноградов//Український морфологічний альманах. - 2011. - Т. 9, № 3. - С. 96-99.


12.Кувенева О.Н. Строение щитовидной железы крыс под действием разных видов излучений / О.Н. Кувенева//Український морфологічний альманах. - 2011. - Т. 9, № 3. - С. 151-152.


13.Кузенко Є.В. Дослідження впливу комбінації солей важких металів на клітинах стовбурової зони амелогенезу щурів in vitro / Є.В. Кузенко, А.М. Романюк//Український морфологічний альманах. - 2011. - Т. 9, № 3. - C. 153-154.


14.Лазарик О.Л. Розподіл рецепторів до лектину пшениці в стінці дванадцятипалої кишки новонароджених щурів в ранньому післянатальному онтогенезі у нормі, та після внутрішньоплідного введення антигену / О.Л. Лазарик//Український морфологічний альманах. - 2011. - Т. 9, № 3. - С. 162-165.


15.Литвинюк С.О. Морфологічні зміни гіпокампа при експериментальній термічній травмі / С.О. Литвинюк, К.С. Волков//Український морфологічний альманах. - 2011. - Т. 9, № 3. - С. 166-167.


16.Марущак М.I Морфологічні зміни респіраторного відділу легень при експериментальному гострому ураженні легень / М.I Марущак, Я.Я. Боднар, Г.Г. Габор//Український морфологічний альманах. - 2011. - Т. 9, № 3. - С. 176-178.


17.Матвєйшина Т.М. Особливості морфогенезу внутрішніх органів щура після внутрішньоутробного впливу інактивованої антивірусної вакцини / Т.М. Матвєйшина, О.С. Таланова, Н.В. Грінівецька//Український морфологічний альманах. - 2011. - Т. 9, № 3. - С. 180-182.


18.Характеристика ефектів мелатоніну й епіталону на стан гена ранньої функціональної активності с-fos у медіальних дрібно-клітинних суб'ядрах паравентрикулярних ядер гіпоталамуса стресованих світлом щурів / Р.Є. Булик, В.П. Пішак, Н.В. Черновська та ін.//Український морфологічний альманах. - 2011. - Т. 9, № 3. - С. 51-54.


^ 13. ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ.


1.616-083.98(075.8)

П30 Петриченко Т.В. Перша медична допомога : підручник / Т.В. Петриченко. - К. : Медицина, 2010. - 272 с.


2.З-62 Зімба О.О. Вплив недиференційованої дисплазії сполучної тканини на розвиток та клінічний перебіг ревматизму : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.02) / О.О. Зімба ; Львівський мед. ун-т ім. Д. Галицького. - Львiв , 2010. - 20 с.


3.М215 Мальцев С.В. Ремоделювання лівого шлуночка у хворих на ішемічну хворобу серця з цукровим діабетом 2 типу : дис. ... канд. мед.наук (14.01.02) / С.В. Мальцев ; наук. керівн. А.Е. Багрій ; Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2011. - 140 с.


4.С567 Совпель І.В. Клініко-патогенетичне значення змін вентиляційної, вологовидільної, сурфактантної систем і дифузної здатності легень у хворих на системну склеродермію : дис. ... канд. мед.наук (14.01.12) / І.В. Совпель ; наук. керівн. О.В. Синяченко ; Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2011. - 139 с.


5.Изучение полиморфизма rs9939609 гена FTO у лиц с избыточной массой тела и ожирением / А.К. Батурин, А.В. Погожева, Е.Ю. Сорокина та ін.//Вопросы питания. - 2011. - Т. 80, № 3. - С. 13-17.


6.Мановицкая А.В. Клинические эффекты применения таурина у больных с метаболическим синдромом / А.В. Мановицкая//Вопросы питания. - 2011. - Т. 80, № 3. - С. 57-61.


7.Современные представления о роли питания и генетических факторов в развитии метаболического синдрома / А.В. Юдочкин, Х.Х. Шарафетдинов, О.А. Плотникова, А.В. Стародубова//Вопросы питания. - 2011. - Т. 80, № 3. - С. 18-24.


8.Noute E. Оказание помощи при хронических состояниях. Взгляд с позиций здравоохранения / E. Noute//Главный врач. - 2011. - № 10. - С. 14-46.


14. КАРДІОЛОГІЯ.


1.К772 Кравченко Т.В. Диференційований підхід та оцінка ефективності лікування правопередсердного тріпотіння після операцій зі штучним кровообігом : дис. ... канд. мед.наук (14.01.11) / Т.В. Кравченко ; наук. керівн. В.К. Гринь ; Ін-т невідкладної і відновної хірургії ім. В.К. Гусака. - Донецьк, 2011. - 175 с.


2.М86 Мохамед И. Кондиционирующая функция дыхательного аппарата у больных ишемической болезнью сердца : дис. ... канд. мед.наук (14.01.11) / И. Мохамед ; наук. керівн. С.Ф. Агарков ; Донецкий мед. ун-т. - Донецк, 2011. - 152 с.


3.П254 Пентюк Л.О. Метаболічні фактори ризику у жінок з гіпертонічною хворобою: зв'язок з рівнем статевих гормонів та ефективністю лікування : дис. ... канд. мед.наук (14.01.11) / Л.О. Пентюк ; наук. керівн. В.П. Іванов ; Вінницький мед. ун-т. - Вінниця , 2011. - 160 с.


4.С389 Синяченко П.О. Поражение эндокарда и клапанов сердца при системной красной волчанке: диагностика и морфологические проявления (клинико-экспериментальное исследование) : дис. ... канд. мед.наук (14.01.11) / П.О. Синяченко ; наук. керівн. Г.А. Игнатенко ; Донецкий мед. ун-т. - Донецк, 2011. - 143 с.


5.Х912 Хребтій Г.І. Клініко-патогенетичні особливості перебігу та лікування гіпертонічної хвороби у хворих з різною масою тіла : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.11) / Г.І. Хребтій ; Львівський мед. ун-т ім. Д. Галицького. - Львiв , 2010. - 20 с.

6. Я476 Яковленко О.В. Реабілітація хворих на ішемічну хворобу серця з еректильною дисфункцією : дис. ... канд. мед.наук (14.01.11) / О.В. Яковленко ; наук. керівн. О.В. Синяченко ; Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2011. - 142 с.


7.Антитахикардические и ресинхронизирующие устройства в лечении сердечной недостаточности и профилактике внезапной смерти / О.В. Сапельников, Р.С. Латыпов, И.Р. Гришин та ін.//Кардиология. - 2011. - Т. 51, № 9. - С. 60-67.


8.Ассоциация полиморфного маркера Trp719Arg гена KIF6 с эффектами аторвастатина и симвастатина у больных с ранней ишемической болезнью сердца / О.С. Королева, А.А. Пушков, К.А. Благодатских та ін.//Кардиология. - 2011. - Т. 51, № 9. - С. 4-12.


9.Взаимосвязь концентрации ассоциированной с липопротеинами секреторной фосфолипазы А2 с маркерами субклинического атеросклеротического поражения артериальной стенки у пациентов с низким и средним риском по шкале SCORE / С.Ж. Уразалина, В.Н. Титов, Т.Н. Власик та ін.//Терапевтический архив. - 2011. - Т. 83, № 9. - С. 29-35.


10.Винник Н.I. Комплексна терапія ішемічної хвороби серця в поєднанні з метаболічним синдромом із застосуванням піоглітазону / Н.I. Винник//Український морфологічний альманах. - 2011. - Т. 9, № 3. - С. 55-58.


11.Выявление факторов риска и начальных проявлений сердечно-сосудистых заболеваний при амбулаторном обследовании лиц трудоспособного возраста / Е.Д. Докина, Е.В. Дорофеева, Е.В. Дубровина та ін.//Кардиология. - 2011. - т. 51, № 10. - С. 75-80.


12.Горохова С.Г. Сердечно-сосудистый континуум: возможности коэнзима Q10 в коррекции окислительного стресса / С.Г. Горохова//Кардиология. - 2011. - Т. 51, № 10. - С. 61-67.


13.Дилатационная кардиомиопатия как клинический синдром: опыт нозологической диагностики с использованием биопсии и подходы к лечению / О.В. Благова, А.В. Недоступ, Е.А. Коган та ін.//Терапевтический архив. - 2011. - Т. 83, № 9. - С. 41-48.


14.Ехокардіографічні особливості кінцевого діастолічного і систолічного об'ємів лівого шлуночка, ударного об'єму, хвилинного об'єму серця, фракції викиду, ударного і серцевого індексів у юнаків і дівчат Поділля різного віку / I.В. Гунас, О.Є. Маєвський, О.Є. Ковальський, Т.П. Коваленко//Український морфологічний альманах. - 2011. - Т. 9, № 3. - С. 85-88.


15.Значение спектрального анализа радиочастотных данных внутрисосудистого ультразвукового исследования в оценке пограничных стенозов у больных с хронической формой ишемической болезни сердца / М.Г. Митрошкин, М.В. Ежов, Ю.Г. Матчин та ін.//Кардиология. - 2011. - т. 51, № 10. - С. 4-8.


16.Зотова И.В. Риск и польза применения непрямых антикоагулянтов при мерцательной аритмии / И.В. Зотова, Д.А. Затейщиков//Кардиология. - 2011. - Т. 51, № 10. - С. 81-91.


17.Исследование ПАТРИАРХ: влияние пассивных тренировок на отдаленные результаты лечения больных инфарктом миокарда / А.Н. Сумин, А.В. Безденежных, О.М. Байдина та ін.//Кардиология. - 2011. - Т. 51, № 10. - С. 26-32.


18.Кардиоресинхронизирующая терапия при узком комплексе QRS / А.В. Чапурных, О.В. Мочалова, Н.В. Соловьева та ін.//Кардиология. - 2011. - Т. 51, № 9. - С. 82-88.


19.Кобалава Ж.Д. Статины в первичной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний / Ж.Д. Кобалава, С.В. Виллевальде//Терапевтический архив. - 2011. - Т. 83, № 9. - С. 70-75.


20.Мальчикова С.В. Фармако-экономические аспекты лечения пациентов с артериальной гипертонией фиксированной комбинацией периндоприл/амлодипин / С.В. Мальчикова, Е.И. Тарловская, М.В. Авксентьева//Кардиология. - 2011. - Т. 51, № 10. - С. 40-45.


21.Малышева А.М. Применение никорандила - препарата с дополнительными кардиопротективными свойствами - у пациентов с ишемической болезнью сердца / А.М. Малышева, С.Ю. Марцевич, М.Л. Гинзбрг//Терапевтический архив. - 2011. - Т. 83, № 9. – С. 14-19.


22.Медико-социальное значение сексуальных нарушений и безопасность гипотензивной терапии у мужчин с артериальной гипертонией / А.Л. Верткин, Ф.А. Вилковыский, А.С. Скотников та ін.//Кардиология. - 2011. - Т. 51, № 10. -С. 46-52.


23.Морозова Т.Е. Клинико-экономические аспекты применения триметазидина модифицированного высвобождения у больных с хронической сердечной недостаточностью и нарушениями ритма сердца / Т.Е. Морозова, Е.П. Иванова, С.М. Рыкова//Кардиология. - 2011. - Т. 51, № 9. - С. 35-41.


24.Новые Российские рекомендации по артериальной гипертонии - приоритет комбинированной терапии (Российское медицинское общество по артериальной гипертонии. Секция доказательной гипертензиологии//Кардиология. - 2011. - Т. 51, № 9. - С. 92-96.


25.Отдаленный прогноз у больных острым инфарктом миокарда без подъема сегмента ST в зависимости от динамики показателей тканевой допплерографии миокарда / М.Я. Красносельский, Е.В. Кошкина, А.А. Полупан та ін.//Терапевтический архив. - 2011. - Т. 83, № 9. - С. 25-29.


26.Повышенная жесткость артерий - значимый, но не обязательный фактор наличия артериальной гипертонии у лиц старше 60 лет / С.А. Бойцов, А.Н. Рогоза, Е.М. Канищева, М.М. Лукьянов//Терапевтический архив. - 2011. - Т. 83, № 9. - С. 5-9.


27.Показатели центральной гемодинамики у пациентов с типичным трепетанием предсердий до и после радиочастотной катетерной абляции / М.С. Рыбаченко, Ю.Н. Беленков, В.Н. Ардашев та ін.//Кардиология. - 2011. - Т. 51, № 9. - С. 42-48.


28.Полиморфизм Gly60Trp гена а-аддуцина и предрасположенность к гипертонической болезни. Значение генно-средовых взаимодействий для возникновения заболевания в русской популяции / А.В. Полоников, Д.В. Ушачев, А.М. Шестаков та ін.//Кардиология. - 2011. - т. 51, № 10. - С. 33-39.


29.Попович И.М. Роль микрорибонуклеиновых кислот-143/145 в развитии внутристентового рестеноза / И.М. Попович//Кардиология. - 2011. - Т. 51, № 9. - С. 17-21.


30.Профилактика ишемических повреждений сердца при хронической сердечной недостаточности путем включения в комплексную терапию коэнзима Q10 / А.М. Шилов, М.В. Мельник, Е.С. Воеводина та ін.//Анестезиология и реаниматология. - 2011. - № 2. - С. 34-38.


31.Ранний инвазивный и неинвазивный подход в лечении острого коронарного синдрома без стойкого подъема сегмента ST / С.А. Акинина, Т.А. Майорова, В.В. Белоусов, С.В. Шалаев//Терапевтический архив. - 2011. - Т. 83, № 9. - С. 20-24.


32.Реваскуляризация миокарда в коррекции электрической нестабильности сердца у больных постинфарктным кардиосклерозом / И.П. Татарченко, Н.В. Позднякова, Г.Е. Брилль та ін.//Кардиология. - 2011. - т. 51, № 10. - С. 21-25.


33.Регресійні моделі індівідуальних показників реонцефалограми в здорових юнаків Поділля екто-мезоформного соматотипу в залежності від особливостей розмірів тіла / , Г.В. Даценко, С.В. Прокопенко//Український морфологічний альманах. - 2011. - Т. 9, № 3. - С. 89-92.


34.Роль гипотонии как фактора неблагоприятного прогноза у больных хронической сердечной недостаточностью / Л.Г. Капанадзе, А.А. Петрухина, С.Н. Насонова та ін.//Кардиология. - 2011. - т. 51, № 10. - С. 53-60.


35.Согласованное мнение экспертов о роли этиловых эфиров омега-3 полиненасыщенных жирных кислот 90% для лечения и профилактики хронической сердечной недостаточности : (Заключение совещания экспертов, июнь 2011 г.)//Кардиология. - 2011. - Т. 51, № 9. - С. 89-91.


36.Сравнительная эффективность оригинального и генетического валсартана при артериальной гипертензии / С.В. Недогода, А.А. Ледяева, Г.Г. Мазина та ін.//Кардиология. - 2011. - Т. 51, № 9. - С. 22-28.


37.Степень коронарной обструкции и уровень антител к атерогенным липопротеидам у больных ишемической болезнью сердца / С.А. Уразгильдеева, А.Ю. Титков, Л.В. Васина та ін.//Терапевтический архив. - 2011. - Т. 83, № 9. -С. 10-13.


38.Терещенко С.Н. Хроническая сердечная недостаточность в ХХI веке / С.Н. Терещенко, И.В. Жиров//Терапевтический архив. - 2011. - Т. 83, № 9. - С. 60-66.


39.Умбрасиене Е. Влияние частоты сердечных сокращений на смертность в течение года у больных ишемической болезнью сердца / Е. Умбрасиене, Й. Венцловиене, Р.М. Бабарскиене//Кардиология. - 2011. - т. 51, № 10. - С. 15-20.


40.Фармакологическая защита миокарда реамберином при коронарном шунтировании у пациентов с постинфарктной стенокардией / Г.И. Сидоренко, Л.Г. Гелис, Е.А. Медведева та ін.//Терапевтический архив. - 2011. - Т. 83, № 9. - С. 35-40.


41. Фонякин А.В. Кардионеврологические аспекты антитромбоцитарной терапии во вторичной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний / А.В. Фонякин, Л.А. Гераскина//Кардиология. - 2011. - Т. 51, № 9. - С. 75-81.


42.Шилов А.М. Хроническая сердечная недостаточность - особенности лечения / А.М. Шилов, М.С. Дулаева//Кардиология. - 2011. - Т. 51, № 9. - С. 29-34.


43. Эффективность ранней инвазивной стратегии лечения при впервые возникшей стенокардии / Г.А. Газарян, И.В. Захаров, И.С. Бабаян, А.П. Голиков//Кардиология. - 2011. - Т. 51, № 9. - С. 13-16.


15.ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ.


1.З-125 Заболотна Д.Д. Клініко-експериментальне обгрунтування застосування пробіотиків в комплексній терапії хронічних неспецифічних запальних та алергічних захворювань верхніх дихальних шляхів : автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.19) / Д.Д. Заболотна ; Ін-т отоларингології ім. О.С. Коломійченка. - К., 2010. - 36 с.


2.Зяблицев С.В. Молекулярные механизмы индивидуальной стрес-реактивности при риносинуситах различного генеза / С.В. Зяблицев, Н.Н. Бондаренко//Український морфологічний альманах. - 2011. - Т. 9, № 3. - С. 120-122.

16.ПУЛЬМОНОЛОГІЯ.


1.Муйдинова Г.А. Состояние минеральной плотности кости у больных хронической обструктивной болезнью легких / Г.А. Муйдинова, Н.Н. Убайдуллаева//Туберкулез и болезни легких. - 2011. - № 9. - С. 43-46.


17.ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ.


1.М231 Мандрика Л.Ю. Неалкогольний стеатогепатит у хворих на цукровий діабет 2-го типу: патогенетичні механізми та оптимізація лікування із застосуванням природних і преформованих фізичних чинників курорту "Миргород" : дис. ... канд. мед.наук (14.01.02) / Л.Ю. Мандрика ; наук. керівн. І.М. Скрипник ; Укр. мед. стомат. академ. - Полтава , 2011. - 164 с.


2.Х76 Хоменко Л.О. Механізми формування секреторно-рухових розладів на тлі хелікобактерного запалення у хворих на дуоденальну виразку з супутньою залізодефіцитною анемією : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.02) / Л.О. Хоменко ; Харківський медичний ун-т. - Харкiв , 2010. - 19 с.


3.Гейниц А.В. Лазерное излучение в комплексном лечении острого деструктивного панкреатита / А.В. Гейниц, Н.Т. Гульмурадова, Т.З. Успенская//Хирургия: Журнал им. Н.И. Пирогова. - 2011. - № 7. - С. 56-61.


4.Ефективність корекції тетрахлорметанового гепатозу повним голодуванням / О.Є. Кузів, О.Й. Бакалюк, Л.Й. Цетнар, О.I. Кузів//Український морфологічний альманах. - 2011. - Т. 9, № 3. - С. 155-157.

5.Постоянная вено-венозная гемофильтрация в комплексном лечении тяжелого острого панкреатита / И.В. Александрова, М.Е. Ильинский, С.И. Рей та ін.//Анестезиология и реаниматология. - 2011. - № 3. - С. 54-58.


18.СТОМАТОЛОГІЯ.


1.З-136 Завойко О.Б. Обгрунтування термінів ортодонтичного переміщення зубів у ділянку видалених за ортодонтичними показаннями : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.22) / О.Б. Завойко ; Ін-т стоматології. - Одеса , 2010. - 20 с.


2.К658 Копельян Н.М. Особливості імунних порушень при генералізованому пародонтиті, імунокорекція та імунореабілітація : дис. ... канд. мед.наук (14.03.08) / Н.М. Копельян ; наук. керівн. І.В. Лоскутова ; Луганський мед. ун-т. - Луганськ, 2011. - 188 с.


3.Х982 Худякова М.Б. Застосування ліпосомального кверцетин-лецитинового комплексу при лікуванні хворих на генералізований пародонтит : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.22) / М.Б. Худякова ; Нац. мед. академія післядипломної освіти. - К., 2010. - 20 с.


4.Сипкин А.М. Лечение и реабилитация больных вторичной адентией с атрофией альвеолярного отростка верхней челюсти / А.М. Сипкин, А.А. Никитин, Е.О. Кекух//Хирургия: Журнал им. Н.И. Пирогова. - 2011. - № 10. - С. 54-57.


19.ЕНДОКРИНОЛОГІЯ.


1.Аметов А.С. Острый коронарный синдром у больных сахарным деабетом 2-го типа / А.С. Аметов, О.П. Пьяных, Э.Н. Асландзия//Терапевтический архив. - 2011. - Т. 83, № 9. - С. 66-70.


2.Изменение активности оксидантно-антиоксидантных систем при гипотиреозе / С.Е. Золотухин, А.В. Махнева, Н.Н. Шпаченко, С.В. Попов//Український морфологічний альманах. - 2011. - Т. 9, № 3. - С.114-116.


3.Изменение показателей гипофизарно-тиреоидной системы при тяжелой механической травме и сопутствующем гипотиереозе под влиянием мексидола / С.Е. Золотухин, А.В. Махнева, А.В. Шпаченко, С.В. Попов//Український морфологічний альманах. - 2011. - Т. 9, № 3. - С. 117-119.


4.Профилактика когнитивных расстройств у больных, оперированных на щитовидной железе / И.Е. Голуб, С.Б. Пинский, Л.В. Сорокина та ін.//Хирургия: Журнал им. Н.И. Пирогова. - 2011. - № 10. - С. 74-77.

5.Соноэластрография в дифференциальной диагностике узловых образований щитовидной железы / А.В. Зубарев, В.П. Башилов, В.Е. Гажонова та ін.//Хирургия: Журнал им. Н.И. Пирогова. - 2011. - № 5. - С. 25-28.


6.Сусеков А.В. Перспективы применения фенофибрата у больных сахарным диабетом 2-го типа: что нового после исследования ACCORD? / А.В. Сусеков, Н.В. Хохлова//Кардиология. - 2011. - Т. 51, № 9. - С. 68-74.


^ 20.ДЕРМАТОЛОГІЯ ТА ВЕНЕРОЛОГІЯ.


1.Нагорный А.Е. Эпидемиология генитального герпеса, хламидиоза и трихомоноза в Украине и регионах в период 2005-2010 годы / А.Е. Нагорный//Дерматологія та венерологія. - 2011. - № 2. - С. 5-14.


2.Ошивалова О.О. Гепатопротектори в комплексному лікуванні хворих на червоний плоский лишай / О.О. Ошивалова, Л.Д. Калюжна//Дерматологія та венерологія. - 2011. - № 2. - С. 22-25.


3.Савенкова В.В. Новий комплексний метод терапії хворих на хронічний червоний вовчак із застосуванням протизапального препарату та метаболічних засобів / В.В. Савенкова//Дерматологія та венерологія. - 2011. - № 2. - С. 15-22


21. УРОЛОГІЯ.


1.616.6

К69 Корсун В.Ф. Клиническая фитотерапия в урологии : рук-во для врачей / В.Ф. Корсун, Е.В. Корсун, А.П. Суворов. - М. : Мед. книга , 2011. - 336 с.


22.ОРТОПЕДІЯ.


1.В14 Вайда В.М. Гендерні й вікові особливості остеопорозу та його ускладнень : дис. ... д-ра мед. наук (14.01.21) / В.М. Вайда ; наук. керівн. В.В. Поворознюк ; Ін-т геронтології. - К., 2011. - 303 с.


2.Кравченко А.И. Диспластическая спондилопатия и гипермобильный синдром в генезе цервикальной нестабильности позвоночника у детей подросткового возраста / А.И. Кравченко, Н.Н. Шпаченко//Український морфологічний альманах. - 2011. - Т. 9, № 3. - С. 141-144.


^ 23.НЕВРОЛОГІЯ. НЕЙРОХІРУРГІЯ. ПСИХІАТРІЯ.


1.616.8

Э71 Эпидемиология болезней нервной системы человека в условиях современного Добасса / В.И. Агарков, Е.А. Статинова, Е.В. Агаркова, Н.М. Северин ; Донецкий мед. ун-т. - Донецк : Ноулидж , 2011. - 147 с.


2.Х25 Хатем Б.Ю. Хірургічне лікування гліом головного мозку мовно-рухової локалізації з застосуванням wake-up анестезії : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.05) / Б.Ю. Хатем ; Ін-т нейрохірургії ім. А.П. Ромоданова. - К., 2011. - 20 c.


3.Х958 Хрущ О.В. Хірургічне лікування артеріальних аневризм каротидного басейну в гострому періоді внутрішньочерепного крововиливу, ускладнене їх інтраопераційним розривом : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.05) / О.В. Хрущ ; Ін-т нейрохірургії ім. А.П. Ромоданова. - К., 2010. - 20 с.


4.Анализ эффективности и безопасности превентивной анальгезии с помощью трасдермальной терапевтической системы дюрогезик матрикс при операциях на позвоночнике и спинном мозге / А.В. Соленкова, А.А. Имаев, А.А. Бондаренко, А.Ю. Лубнин//Анестезиология и реаниматология. - 2011. - № 4. - С. 32-37.


5.Баранцевич Е.Р. Клинико-нейрофизиологическое исследование эффективности адаптола при дисциркуляторной энцефалопатии / Е.Р. Баранцевич, О.В. Посохина//Журнал неврологии и психиатрии им. С.С.Корсакова. - 2011. - Т. 111, № 9 (Приложение. Вып. 2). - С. 68-72.


6.Бывальцев В.А. Использование шкал и анкет в вертебрологии / Е.Г. Белых, В.А. Сороковиков, Н.И. Арсентьева та ін.//Журнал неврологии и психиатрии им. С.С.Корсакова. - 2011. - Т. 111, № 9 (Приложение. Вып. 2). - С. 51-56.


7.Влияние внутримозгового давления и яремной венозной оксигенации на исходы тяжелой черепно-мозговой травмы / И.Б. Заболотских, А.Ю. Миндияров, А.С. Бабаков, Т.С. Конарева//Анестезиология и реаниматология. - 2011. - № 4. - С. 50-55.


8.Влияние гипербарической оксигенации в условиях искусственной вентиляции легких на внутричерепное давление у больных с внутричерепными кровоизлияниями / Е.И. Алещенко, М.В. Ромасенко, С.С. Петриков та ін.//Анестезиология и реаниматология. - 2011. - № 4. - С.55-58.


9.Волков В.П. Хроническая субдуральная гематома в психиатрической клинике / В.П. Волков//Журнал неврологии и психиатрии им. С.С.Корсакова. - 2011. - Т. 111, № 9 (Приложение. Вып. 2). – С. 64-67.


10.Двусторонний мониторинг биспектрального индекса при удалении опухолей задней черепной ямки / Е.М. Салова, А.Ю. Лубнин, Л.А. Исраелян, В.Н. Шиманский//Анестезиология и реаниматология. - 2011. - № 2. - С. 52-58.


11.Зыков В.П. Методы диагностики и основные подходы к лечению синдрома дефицита внимания с гиперактивностью / В.П. Зыков//Журнал неврологии и психиатрии им. С.С.Корсакова. - 2011. - Т. 111, № 9 (Приложение. Вып. 2). - С. 32-36.


12.Использование препарата транексамовой кислоты (транексам) для профилактики и коррекции нарушений свертываемости крови при удалении опухолей головного мозга / В.Ю. Новиков, А.Н. Кондратьев, Н.В. Дрягина, Р.В. Назаров//Анестезиология и реаниматология. - 2011. - № 4. - С. 61-66.


13.Использование режима ASV для прекращения респираторной поддержки у пациентов, оперированных по поводу опухолей задней черепной ямки / А.А. Полупан, А.С. Горячев, И.А. Савин та ін.//Анестезиология и реаниматология. - 2011. - № 4. - С. 42-45.


14.Исраелян Л.А. Тромбоэластография как метод предоперационной оценки состояния гемостаза у нейрохирургических больных, длительно получавших аспирин / Л.А. Исраелян, А.Ю. Лубнин, А.М. Цейтлин//Анестезиология и реаниматология. - 2011. - № 4. - С. 27-32.


15.Камчатнов П.Р. Вертебрально-базилярная недостаточность / П.Р. Камчатнов//Журнал неврологии и психиатрии им. С.С.Корсакова. - 2011. - Т. 111, № 9 (Приложение. Вып. 2). - С. 3-8.


16.Корешкина М.И. Современные методы нейровизуализации и профилактическое лечение мигрени / М.И. Корешкина//Журнал неврологии и психиатрии им. С.С.Корсакова. - 2011. - Т. 111, № 9 (Приложение. Вып. 2). - С. 25-31.


17.Корнишина Т.А. Применение адаптола при синдроме вегетативной дистонии у детей / Т.А. Корнишина, С.Ю. Сурушкина, Л.С. Чутко//Журнал неврологии и психиатрии им. С.С.Корсакова. - 2011. - Т. 111, № 9 (Приложение. Вып. 2). - С. 61-63.


18.Кулуа Т.К. Ночные моторные симптомы болезни Паркинсона и их коррекция трехкомпонентным препаратом леводопа (карбидопа) энтакапон / Т.К. Кулуа, Н.В. Федорова, В.А. Поповкина//Журнал неврологии и психиатрии им. С.С.Корсакова. - 2011. - Т. 111, № 9 (Приложение. Вып. 2). - С. 45-50.


19.Мониторинг глубины анестезии у нейрохирургических больных / Е.М. Салова, А.Ю. Лубнин, А.В. Рылова та ін.//Анестезиология и реаниматология. - 2011. - № 4. - С. 22-27.


20.Мониторинг градиента внутричерепного давления между супра- и субтенториальными пространствами после удаления опухоли задней черепной ямки / А.В. Ошоров, И.А. Савин, А.С. Горячев та ін.//Анестезиология и реаниматология. - 2011. - № 4. - С.74-77.


21.Оценка ультразвуковых данных нервно-мышечного аппарата при травмах лучевого нерва / В.Г. Голубев, М. Кхир Бек, В.В. Юлов, Н.Г. Гончаров//Хирургия: Журнал им. Н.И. Пирогова. - 2011. - № 10. - С. 58-65.


22.Первый опыт использования системы Goolgard у реанимационных больных после нейрохирургических вмешательств: серия из 10 наблюдений / К.А. Попугаев, И.А. Савин, А.С. Горячев та ін.//Анестезиология и реаниматология. - 2011. - № 2. - С. 42-49.


23.Первый опыт использования режима Adaptive Support Ventilation у пациентов с тяжелой черепно-мозговой травмой / А.А. Полупан, А.С. Горячев, И.А. Савин та ін.//Анестезиология и реаниматология. - 2011. - № 4. - С. 46-50.


24.Полуэктов М.Г. Первичные и вторичные инсомнии и расстройства дыхания во сне / М.Г. Полуэктов//Журнал неврологии и психиатрии им. С.С.Корсакова. - 2011. - Т. 111, № 9 (Приложение. Вып. 2). - С. 10-18.


25.Рылова А. В. Динамика внутричерепного давления во время ксеноновой анестезии у нейрохирургических больных без внутричерепной гипертензии / А.В. Рылова, А.Ю. Лубнин//Анестезиология и реаниматология. - 2011. - № 4. - С. 13-17.


26.Рылова А.В. Влияние анестезии ксеноном на кислородный статус и метаболизм головного мозга у нейрохирургических больных / А.В. Рылова, А.Ю. Лубнин//Анестезиология и реаниматология. - 2011. - № 4. - С. 17-21.


27.Септическая энцефалопатия: теоретическая провокация и клиническая иллюстрация / А.А. Белкин, И.Н. Лейдерман, А.Л. Левит та ін.//Анестезиология и реаниматология. - 2011. - № 4. - С. 70-74.

28. Электронейромиография в диагностике повреждений лучевого нерва / М. Кхир Бек, Н.Г. Гончаров, В.Г. Голубев та ін.//Хирургия: Журнал им. Н.И. Пирогова. - 2011. - № 10. - С. 66-73.


29.Эффективность применения кортексина в лечении расстройств памяти у детей / Л.С. Чутко, С.Ю. Сурушкина, Е.А. Яковенко та ін.//Журнал неврологии и психиатрии им. С.С.Корсакова. - 2011. - Т. 111, № 9 (Приложение. Вып. 2). - С. 37-40.


30.Эффективность применения комбинации препаратов артрозан и комбилтпен у пациентов с острой болью в нижней части спины / Т.Т. Батышева, О.В. Отческая, А.А. Хозова та ін.//Журнал неврологии и психиатрии им. С.С.Корсакова. - 2011. - Т. 111, № 9 (Приложение. Вып. 2). - С. 41-44.


31.Ягубов М.И. Сексуальные нарушения у больных шизофренией и расстройствами шизофренического спектра , выявляемые в процессе нейролептической терапии / М.И. Ягубов, Л.Н. Штарк//Журнал неврологии и психиатрии им. С.С.Корсакова. - 2011. - Т. 111, № 9 (Приложение. Вып. 2). - С. 57-60.


^ 24. ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ.


1.616.98

Т76 Torch-інфекції : навч.-метод. посібник / уклад. В.Е. Маркевич. - Суми : СумДУ , 2011. - 144 с.


2.Анализ воспринимаемой ценности при реализации стратегии лечения больных хроническим гепатитом В препаратом энтекавир / П.А. Воробьев, В.П. Чуланов, И.В. Телегина, О.В. Борисенко//Инфекционные болезни. - 2011. - Т. 9, № 3. - С. 5-12.


3.Волох Е.В. Вегетативный гомеостаз и качество жизни детей, больных хроническими гепатитами В и С / Е.В. Волох, О.А. Рычкова, Т.В. Чернышева//Инфекционные болезни. - 2011. - Т. 9, № 3. - С. 19-24.


4.Гузнищева Н.Г. Возрастные особенности иксодового клещевого боррелиоза в активном природном очаге / Н.Г. Гузнищева, И.Г. Закиров//Инфекционные болезни. - 2011. - Т. 9, № 3. - С. 41-44.


5.Ефремова О.С. Применение нуклеозидного аналога телбивудина в лечении хронического гепатита В / О.С. Ефремова, С.Л. Вознесенский, Г.М. Кожевникова//Инфекционные болезни. - 2011. - Т. 9, № 3. - С. 63-67.

6.Клинико-патогенетическое значение уровня D-димера фибрина у больных менингитами / Ю.Я. Венгеров, Е.П. Михалинова, Т.Н. Молотилова та ін.//Инфекционные болезни. - 2011. - Т. 9, № 3. - С. 77-80.


7.Костинов М.П. Особенности формирования поствакцинального иммунитета к гриппу у пациентов с хронической бронхолегочной патологией / М.П. Костинов, А.Г. Чучалин, А.В. Чебыкина//Инфекционные болезни. - 2011. - Т. 9, № 3. - С. 35-40


8.Кузнецов С.Д. Особенности иммунного ответа больных хроническим гепатитом С / С.Д. Кузнецов, В.В. Макашова, С.В. Шабалина//Инфекционные болезни. - 2011. - Т. 9, № 3. - С. 68-72


9.Нарушение гемостаза у больных пищевыми токсикоинфекциями с сочетанной сердечно-сосудистой патологией / Н.И. Алешина, А.М. Полякова, О.С. Астрина та ін.//Инфекционные болезни. - 2011. - Т. 9, № 3. - С. 53-57.


10.Особенности формирования органопатологии при хроническом бруцеллезе / А.А. Шульдяков, Е.П. Ляпина, Л.А. Соболева та ін.//Инфекционные болезни. - 2011. - Т. 9, № 3. - С. 49-52.


11.Пандемический грипп в России: отличительные особенности клинического течения и отсутствие ранней этиотропной терапии как фактор риска развития тяжелых форм заболевания / Л.В. Колобухина, Л.Н. Меркулова, М.Ю. Щелканов та ін.//Терапевтический архив. - 2011. - Т. 83, № 9. - С. 48-53.


12.Ряженов В.В. Фармакоэкономический анализ применения противовирусных препаратов при хроническом гепатите В / В.В. Ряженов//Инфекционные болезни. - 2011. - Т. 9, № 3. - С. 13-18.


13.Сальмонелла как возбудитель гематогенного остеомиелита у взрослых / К.В. Липатов, Е.А. Комарова, М.А. Войнов, И.Г. Натрошвили//Хирургия: Журнал им. Н.И. Пирогова. - 2011. - № 7. - С. 70-71.


14.Системная энзимотерапия: современный метод лечения хронического гепатит С у ВИЧ-инфицированных / А.В. Сундуков, Ю.И. Стернин, Е.А. Онищукова, А.М. Голубев//Инфекционные болезни. - 2011. - Т. 9, № 3. - С. 73-76.


15.Тетова В.Б. Безопасность и эффективность применения телбивудина у взрослых НВеAg-негативных пациентов с компенсированным хроническим гепатитом В / В.Б. Тетова, Н.М. Беляева//Инфекционные болезни. - 2011. - Т. 9, № 3. - С. 25-30.


16.Хасанова Г.М. Динамика содержания цитокинов у больных геморрагической лихорадкой с почечным синдромом / Г.М. Хасанова, А.В. Тутельян, Д.А. Валишин//Инфекционные болезни. - 2011. - Т. 9, № 3. - С. 31-34.


^ 25.ХІРУРГІЯ. ТРАВМАТОЛОГІЯ. АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ. НЕВІДКЛАДНА ТЕРАПІЯ.


1.616.33

П83 Протистенотичні кінцеві анастомози в шлунково-кишковій хірургії / Л.І. Василенко, О.А. Єпіфанцев, Ф.І. Гюльмамедов, І.Є. Верхулецький ; Донецький мед. ун-т. - Донецьк : Каштан , 2011. - 192 с .


2.617-089(06)

С91 Сучасні мініінвазивні технології в хірургії та гінекології : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю(24-25 листопада 2011 р., м, Київ) / ред. Ф.М. Ільченко. - К., 2011. - 139 с.


3. З-187 Закі, Н.Х. Прогнозування рецидиву дуоденальних кровотеч виразкової етіології та їх комплексне лікування : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.03) / Н.Х. Закі ; Вінницький нац. мед. ун-т ім.М.І.Пирогова. - Вінниця , 2010. - 21 c.


4.Х985 Хуссайн А.С. Переломы длинных костей нижних конечностей, осложненных нарушением антеградного кровотока (ранняя диагностика, прогнозирование) : дис. ... канд. мед.наук / А.С. Хуссайн ; наук. керівн. Жук ; Винницкий мед. ун-т. - Винница , 2011. - 155 с.


5.Анализ структуры сочетанной травмы по материалам многопрофильной больницы / Е.А. Лебедева, А.Д. Белявский, В.А. Саркисян та ін.//Анестезиология и реаниматология. - 2011. - № 4. - С. 59-61.


6.Аутовенозное шунтирование in siti у больных с дистальными артериальными окклюзиями нижних конечностей при сахарном диабете / О.И. Колобова, Ю.Г. Субботин, А.В. Козлов, Д.Д. Арзамасцев//Хирургия: Журнал им. Н.И. Пирогова. - 2011. - № 7. - С. 18-23


7.Буров Н.Е. Представления о механизме анестезиологических и лечебных свойствах ксенона / Н.Е. Буров//Анестезиология и реаниматология. - 2011. - № 2. - С. 58-62.


8.Влияние адреналина на качество послеоперационной эпидуральной анальгезии / Д.Н. Уваров, Э.Э. Антипин, М.Я. Земцовский та ін.//Анестезиология и реаниматология. - 2011. - № 3. - С. 66-69.

9.Высокая грудная эпидуральная аналгезия как специальный компонент анестезиологического обеспечения торакальных операций / О.А. Курилова, М.А. Выжигина, В.А. Титов та ін.//Анестезиология и реаниматология. - 2011. - № 2. - С. 10-17.


10.Гадиев С.И. Хирургическое лечение ятрогенных повреждений и рубцовых стриктур внепеченочных желчных протоков / С.И. Гадиев, Э.М. Курбанова//Хирургия: Журнал им. Н.И. Пирогова. - 2011. - № 7. - С. 83-86.


11.Генов П.Г. Ксенон для послеоперационного обезболивания. А почему бы нет? / П.Г. Генов, О.В. Смирнова, В. Х. Тимербаев//Анестезиология и реаниматология. - 2011. - № 3. - С. 74-77.


12.Городниченко А.И. Чрескостный остеосинтез внутри- и околосуставных переломов костей коленного сустава / А.И. Городниченко, Ф.А. Теймурханлы, О.Н. Усков//Хирургия: Журнал им. Н.И. Пирогова. - 2011. - № 7. - С. 48-52


13.Елизаров А.Ю. Исследование стабильности севофлурана во время низкопоточной анестезии / А.Ю. Елизаров, Т.Д. Ершов, А.И. Левшанков//Анестезиология и реаниматология. - 2011. - № 2. - С. 8-10.


14.Еремеев А.В. Сравнение анестезии севофлураном и пропофолом при аортокоронарном шунтировании без искусственного кровообращения / А.В. Еремеев, М.Ю. Киров//Анестезиология и реаниматология. - 2011. - № 3. - С. 4-8.


15.Еременко А.А. Оценка эффективности применения маневра "открытия легких" / А.А. Еременко, Р.Ю. Борисов, В.М. Егоров//Анестезиология и реаниматология. - 2011. - № 3. - С. 43-47.


16.Жирова Т. А. Применение транексамовой кислоты при операциях эндопротезирования крупных суставов / Т. А. Жирова, И.Л. Шлыков, В.А. Руднов//Анестезиология и реаниматология. - 2011. - № 3. - С. 26-29.


17.Івченко В. Струм - замість ниток і кетгуту / В. Івченко//Науковий світ. - 2011. - № 11. - С. 4-5.


18.Изменение активности aмилазы слюны как индикатор адренергической активности во время ларингоскопии и интубации трахеи / Н.Л. Якушенко, Д.Т. Нагобаде, У.Э. Копейка, М.О. Михельсон//Анестезиология и реаниматология. - 2011. - № 3. - С. 29-33.


19.Измерение сердечного выброса и внутригрудных объемов крови методами транспульмональной термодилюции и ультразвуковой дилюции - сходство и различия / Г.М. Галстян, М.В. Бычинин, В.М. Городецкий, М.Ж. Алексанян//Анестезиология и реаниматология. - 2011. - № 3. - С. 48-53.


20.Иммунитет и цитокиновый статус после операций на толстой кишке / А.Г. Волошин, В.В. Никода, К.А. Бунятян та ін.//Анестезиология и реаниматология. - 2011. - № 2. - С. 39-42.


21.Кирюшин Д.Н. Нарушения сердечного ритма у некардиохирургических больных / Д.Н. Кирюшин, А.В. Бондаренко, В.В. Никода//Анестезиология и реаниматология. - 2011. - № 3. - С. 77-80.


22.Клинико-морфологические аспекты диагностики и лечения хирургического сепсиса / Г.А. Баранов, Ю.П. Грибунов, Е.А. Решетников та ін.//Хирургия: Журнал им. Н.И. Пирогова. - 2011. - № 7. - С. 24-35


23.Клиническая эффективность коррекции инфузионной терапии под контролем чреспищеводной допплерографии в остром периоде тяжелой сочетанной травмы / К.Э. Вильчинский, А.И. Гутников, Л.А. Давыдова та ін.//Анестезиология и реаниматология. - 2011. - № 3. - С. 59-62.


24.Куликов А.С. Хирургия эпилепсии - что требуется от анестезиолога? / А.С. Куликов, А.Ю. Степаненко, А.Ю. Лубнин//Анестезиология и реаниматология. - 2011. - № 4. - С. 4-10.


25.Лікування ушкоджень кісток передпліччя з урахуванням його анатомо-функціональних особливостей / С.М. Кривенко, М.М. Шпаченко, С.В. Попов, А.И. Кравченко//Український морфологічний альманах. - 2011. - Т. 9, № 3. - С. 145-147.


26.Методика изолированной реконструкции при гастропанкреатодуоденальной резекции / И.Б. Шепотин, О.В. Васильев, А.В. Лукашенко та ін.//Хирургия: Журнал им. Н.И. Пирогова. - 2011. - № 10. - С. 30-34.


27.Мустафаева М.Н. Парацетамол (перфалган) как анальгетическая составляющая медикаментозной седации / М.Н. Мустафаева, В.М. Мизиков//Анестезиология и реаниматология. - 2011. - № 2. - С.23-26.


28.Насыщение кислородом гемоглобина центральной венозной крови и венозно-артериальный градиент РСО2 после комбинированных операций на клапанах сердца / К.М. Гайдуков, А.И. Ленькин, В.В. Кузьков та ін.//Анестезиология и реаниматология. - 2011. - № 3. - С. 19-21.


29.Новые возможности комплексного мониторинга сердечно-сосудистой системы при торакоабдоминальных вмешательствах / Е.Ю. Упрямова, С.П. Козлов, В.С. Клименко та ін.//Анестезиология и реаниматология. - 2011. - № 3. - С. 13-18.


30.Нутритивный статус, анестезия и ранние послеоперационные осложнения у пациентов при радикальных операциях на пищеводе / Н.Е. Швырева, В.М. Мизиков, В.И. Стамов, А.В. Пейкарова//Анестезиология и реаниматология. - 2011. - № 3. - С. 69-73.


31.Одномоментные операции. Терминология (обзор лит-ры и собственное предложение) / А.В. Федоров, А.Г. Кригер, А.В. Колыгин, А.В. Кочатков//Хирургия: Журнал им. Н.И. Пирогова. - 2011. - № 7. -С. 72-76.


32.Павлов Ю.В. Редкое осложнение первичного спонтанного пневмоторакса / Ю.В. Павлов, Н.Н. Крылов, А.Ю. Павлов//Хирургия: Журнал им. Н.И. Пирогова. - 2011. - № 10. - С. 85-87.


33.Постмониторинговое измерение дрейфа нуля датчиков внутричерепного давления "Codman" / А.В. Ошоров, И.А. Савин, К.А. Горячев та ін.//Анестезиология и реаниматология. - 2011. - № 3. - С. 62-66.


34.15-летний опыт в хирургическом лечении расслоения аорты типа В / Ю.В. Белов, Р.Н. Комаров, А.Б. Степаненко та ін.//Хирургия: Журнал им. Н.И. Пирогова. - 2011. - № 7. - С. 14-17.


35.Ращупкин А.Б. Низкопоточная ксеноновая анестезия у хирургических больных с гипертонической болезнью / А.Б. Ращупкин, Н.Е. Буров//Анестезиология и реаниматология. - 2011. - № 2. - С. 4-7.


36.Результаты лекарственной терапии с применением суперселективной катетеризации церебральных артерий у больных в вегетативном состоянии / Е.А. Кондратьева, А.С. Панунцев, В.А. Пак та ін.//Анестезиология и реаниматология. - 2011. - № 2. - С. 50-51


37.Роль магния в реализации сосудистых реакций во время анестезии у кардиохирургических больных / Б.А. Аксельрод, И.А. Толстова, М.Ю. Андрианова, Н.А. Трекова//Анестезиология и реаниматология. - 2011. - № 3. - С. 8-13.


38.Рудаков С.С. Радикальная торакопластика из малых доступов при воронкообразной деформации грудной клетки у взрослых / С.С. Рудаков, М.Ю. Коллеров, П.А. Королев//Хирургия: Журнал им. Н.И. Пирогова. - 2011. - № 7. - С. 36-42


39.Сажин В.П. Дифференцированный подход к аппендэктомии после аппендикулярного инфильтрата / В.П. Сажин, Д.Е. Климов, И.В. Сажин // Хирургия: Журнал им. Н.И. Пирогова. - 2011. - № 10. - С. 25-29.


40.Сепсис у больных с внутричерепными кровоизлияниями. Частота развития и влияние на исход заболевания / С.С. Петриков, П.А. Волков, С.В. Ефременко та ін.//Анестезиология и реаниматология. - 2011. - № 4. - С .66-70.


41.Сравнение выраженности стресс - реакции при неингаляционной, комбинированной и сочетанной анестезиях при транссфеноидальных аденомэктомиях гипофиза / Д.А. Аверьянов, В.Ю. Черебилло, В.И. Шаталов, А.В. Щеголев//Анестезиология и реаниматология. - 2011. - № 4. - С. 10-13.


42.Сравнительная оценка вариантов инфузионной терапии у больных с геморрагическим шоком / М.М. Стуканов, В.Н. Лукач, А.О. Гирш та ін.//Анестезиология и реаниматология. - 2011. - № 2. - С. 27-30.


43.Терещенко И.В. Секреция грелина у больных, оперированных по поводу желчнокаменной болезни / И.В. Терещенко, П.Е. Каюшев // Хирургия: Журнал им. Н.И. Пирогова. - 2011. - № 10. - С. 39-42.


44.Топольницкий Е.Б. Замещение пострезекционных дефектов грудной клетки тканевым имплантатом на основе наноструктурной никелид-титановой нити / Е.Б. Топольницкий, Г.Ц. Дамбаев, В.Э. Гюнтер//Хирургия: Журнал им. Н.И. Пирогова. - 2011. - № 10. - С. 47-53.


45.Хирургическая тактика лечения холедохолитиаза, осложненного механической желтухой, у больных с измененной анатомией билиодуоденальной области / С.Г. Шаповальянц, Т.Б. Ардасенов, Е.Д. Федоров та ін. // Хирургия: Журнал им. Н.И. Пирогова. - 2011. - № 10. - С. 35-38.


46.Хирургическое лечение спонтанного разрыва аорты при пенетрирующей атеросклеротической язве / Ю.В. Белов, Э.Р. Чарчян, И.А. Алексев, М.И. Пырля//Хирургия: Журнал им. Н.И. Пирогова. - 2011. - № 10. - С. 82-84.


47.Хирургическое лечение несформированных тонкокишечных свищей / А.Г. Кригер, А.А. Звягин, С.В. Королев та ін.//Хирургия: Журнал им. Н.И. Пирогова. - 2011. - № 7. - С. 4-13.


48.Храмилин В.Н. Роль местных средств в профилактике и лечении инфекционных осложнений синдрома диабетической стопы / В.Н. Храмилин//Хирургия: Журнал им. Н.И. Пирогова. - 2011. - № 10. - С. 78-81.


49.Царенко С.В. Блестящие перспективы и плачевное состояние проблемы длительной домашней ИВЛ в России: демонстрация двух клинических наблюдений / С.В. Царенко, Е.В. Филимонова, О.Р. Добрушина//Анестезиология и реаниматология. - 2011. - № 4. - С. 78-79.


50.Шилов А.М. Циркуляторный шок: патофизиология, принципы диагнстики и лечения / А.М. Шилов, М.В. Мельник//Анестезиология и реаниматология. - 2011. - № 2. - С. 62-65.


51.Этиология, профилактика, лечение протяженных мультифокальных рубцовых стенозов трахеи на стыке наук - хирургии и анестезиологии / В.Д. Паршин, М.А. Выжигина, С.С. Черный та ін.//Анестезиология и реаниматология. - 2011. - № 2. - С. 18-23.


52.Эффективность использования жировой эмульсии 3-го поколения в программе полного парентерального питания у больных с тяжелым сепсисом / В.Н. Лукач, А.О. Гирш, А.Б. Толкач та ін.//Анестезиология и реаниматология. - 2011. - № 2. - С. 30-34.


26.ОФТАЛЬМОЛОГІЯ.


1.З-136 Заволока О.В. Нейротрофічні рогівкові зміни у хворих на діабетичну полінейропатію та їх медикаментозна корекція : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.18) / О.В. Заволока ; Ін-т очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова. - Одеса , 2010. - 20 с.


2.Т35 Терещенко Ю.М. Шляхи відновлення фізіологічної цілісності рогової оболонки ока після бактеріального впливу : дис. ... канд. мед.наук (14.03.03) / Ю.М. Терещенко ; наук. керівн. Л.В. Натрус ; Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2011. - 172 с.


^ 27. АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ.


1.З-78 Зобіна Л.Ю. Клініко-діагностична характеристика порушень фетоплацентарного комплексу та їх корекція у жінок із патологічним перебігом пубертату : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.01) / Л.Ю. Зобіна ; Харківський мед. ун-т. - Харкiв , 2010. - 20 с.


2.Беременность при пороках сердца: взгляд на проблему / В.И. Краснопольский, С.Р. Мравян, В.А. Петрухин, Т.С. Коваленко//Кардиология. - 2011. - т. 51, № 10. - С. 92-96.


3.Кущ О.Г. Iмунний механізм регуляції толерантності при вагітності / О.Г. Кущ, М.А. Волошин//Український морфологічний альманах. - 2011. - Т. 9, № 3. - С. 158-161


4.Реализация принципов FAST TRACK при кесаревом сечении / Э.Э. Антипин, Д.Н. Уваров, Д.А. Свирский та ін.//Анестезиология и реаниматология. - 2011. - № 3. - С. 33-36.


5.Тромбофилии и принципы тромбопрофилактики в акушерстве / С.В. Синьков, И.Б. Заболотских, Г.А. Пенжоян, В.П. Музыченко//Анестезиология и реаниматология. - 2011. - № 2. - С. 66-70.


II.^ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВА ЛІТЕРАТУРА.


1.543(075.5)

М54 Методичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету із самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії. Модуль 2,3 Кількісний аналіз / уклад. О.М. Глушкова ; Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2011. - 130 с.


2.543(075.5)

М54 Методичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету із самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії / уклад. О.М. Глушкова ; Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2011. - 132 с.


3.547(075.5)

М54 Методичні вказівки для студентів 2 курсу фармацевтичного факультету з кредитно-модульною системою навчання із самостійної підготовки до практичних занять з органічної хімії. Модуль 2 / уклад. Н.Ю. Стрельцова ; Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2011. - 74 с.


4.57(075.5)

М54 Методические указания к практическим занятиям по медицинской биологии для студентов медицинских факультетов. Модуль № 2. Биологические основы жизнедеятельности человека / ред. Ш.Б. Брагин ; Донецкий мед. ун-т. - Донецк, 2011. - 177 с...


III^ . ГУМАНІТАРНА ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ЛІТЕРАТУРА.


3.1.ІСТОРІЯ УКРАЇНИ.


1.Березяк В. Термін "слов'янство": погляд крізь століття / В. Березяк//Науковий світ. - 2011. - № 12. - С. 28-29.


2.Гетьман В. Заповідні печери України / В. Гетьман//Науковий світ. - 2011. - № 11. - С. 10-11.


3.Тупчієнко Л. Політологія: від роздумів до прогнозів / Л. Тупчієнко//Науковий світ. - 2011. - № 11. - С. 2-3.


4.Шулькевич Г. Народні знання: учора й сьогодні / Г. Шулькевич//Науковий світ. - 2011. - № 11. - С. 18. - [Народні традиції та обряди].


^ 3.2.КУЛЬТУРА УКРАЇНИ.


1.Славинський М. "Я, мамо, так пишу важко..." / М. Славинський//Науковий світ. - 2011. - № 12. - С. 18-19. - 5 грудня видатному українському письменникові Григорові Тютюннику виповнилося б 80 років.


2.Сокол І. Про що розповідають прізвища / І. Сокол//Науковий світ. - 2011. - № 12. - С. 26-27.

^ 3.3.ПЕДАГОГИКА ВИЩОЇ ШКОЛИ.


1.Ч23

З-42 Звіт про науково-організаційну діяльність Академії наук вищої освіти України у 2010 році / Академія наук вищої освіти. - К., 2010. - 131 с.


2.Ч23

Н34 Науково-інформаційний вісник. № 5 (71) листопад - грудень / Академія наук вищої освіти. - К., 2010. - 156 с.


3.Веденко Б.Г. Підготовка лікарів у системі удосконалення знань (Ще раз про фундаментальне) / Б.Г. Веденко, В.А. Мельник, В.Г. Даценко// Главный врач. - 2011. - № 10. - С. 86-89.


4.Довгаль Г.В. Особливості проведення практичних занять по фундаментальним дисціплінам в вищих медичних навчальних закладах в умовах впровадження кредитно-модульної системи / Г.В. Довгаль, М.А. Машталір, С.Б. Крамар//Український морфологічний альманах. - 2011. - Т. 9, № 3. - С. 95-96.

5.Корсак К. Політика й освіта: розбіжності між гаслами та справами / К. Корсак// Науковий світ. - 2011. - № 12. - С. 8-9.


6.Пикалюк В.С. Болонський процес в МедВНЗзах через шість років після старту: що планували і що маємо? / В.С. Пикалюк, Н.О. Новосельська, Н.В. Кірсанова//Український морфологічний альманах. - 2011. - Т. 9, № 3. - С. 211-213


7.Порівняльний аналіз стандартизації навчання у країнах світу / I.Я. Кожем'яка, Л.I. Чистолінова, Л.Ю. Санькова та ін.//Український морфологічний альманах. - 2011. - Т. 9, № 3. - С. 135-136


Список журналів і збірок, статті з яких відображені в «Інформаційному бюлетені нових надходжень».


1.Анестезиология и реаниматология. - 2011. - № 2.

2.Анестезиология и реаниматология. - 2011. - № 3.

3.Анестезиология и реаниматология. - 2011. - № 4.

4.Вопросы питания. - 2011. - Т. 80, № 3.

5.Главный врач. - 2011. - № 10.

6.Дерматологія та венерологія. - 2011. - № 2.

7.Журнал неврологии и психиатрии им. С.С.Корсакова. - 2011. - Т. 111, № 9 (Приложение. Вып. 2).

8.Инфекционные болезни. - 2011. - Т. 9, № 3.

9.Кардиология. - 2011. - Т. 51, № 9.

10.Кардиология. - 2011. - Т. 51, № 10.

11.Науковий світ. - 2011. - № 11.

12.Науковий світ. - 2011. - № 12.

13.Терапевтический архив. - 2011. - Т. 83, № 9.

14.Туберкулез и болезни легких. - 2011. - № 9.

15.Туберкулез и болезни легких. - 2011. - № 10.

16.Український морфологічний альманах. - 2011. - Т. 9, № 3.

17.Хирургия: Журнал им. Н.И. Пирогова. - 2011. - № 5.

18.Хирургия: Журнал им. Н.И. Пирогова. - 2011. - № 6.

19.Хирургия: Журнал им. Н.И. Пирогова. - 2011. - № 7.

20.Хирургия: Журнал им. Н.И. Пирогова. - 2011. - № 10.


Схожі:

Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи