Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень icon

Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
Скачати 406.86 Kb.
НазваІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
Сторінка1/2
Дата21.09.2012
Розмір406.86 Kb.
ТипДокументи
  1   2

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. М. ГОРЬКОГО


БІБЛІОТЕКА

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ


НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ У БІБЛІОТЕКУ


( ГРУДЕНЬ 2011 р.)


ДОНЕЦЬК, 2011


«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів і збірок та ін.), що надійшли до бібліотеки ДонНМУ протягом грудня 2011 року.

Покажчик знайомить читачів з літературою по всіх галузях знання: медичною, природознавчою, гуманітарною, соціально – економічною та ін.

«Бюлетень» складений на основі записів електронного каталогу. Матеріал розміщений у систематичному порядку відповідно до основних рубрик електронного каталогу, усередині розділів – в алфавіті авторів і заголовків.

Розділи покажчика формуються залежно від наповнення електронного каталогу і актуальності. Інформаційний бюлетень про нові надходження до бібліотеки випускається у друкованому та електронному варіанті. З друкованим покажчиком можна ознайомитися в інформаційно -бібліографічному відділі бібліотеки ( навч. корп. №1).

Для того, щоб отримати видання, яке Вас зацікавило слід звертатися на абонементи наукової та навчальної літератури бібліотеки та у студентську читальну залу (уч.корп.№3)


Контактні телефони: 344-40-65; biblio@dsmu.edu.ua

та адреса 344-40-74;

344-41-46;

295-96-02.


З побажаннями та пропозиціями просимо Вас звертатися до директора бібліотеки ДонНМУ.


^

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА ВИПУСК :
ДИРЕКТОР БІБЛІОТЕКИ Кабардіна Г.К.

ДонНМУ 344-41-46

boss_lib@dsmu.edu.ua

Укладач:

Зав. інформаційно- Котелевська Г.М.

бібліографічним відділом 344-40-65

biblio@dsmu.edu.ua

Склад
I. Медична література 4 - 24

1. Загальні питання медицины. Історія медицини. 4

2. Анатомія. Гістологія 4

3.Гігієна 4

4. Біохімія 4 - 5

5. Соціальна медицина та організація

охорони здоров’я 5 - 6.

6. Фармакологія та фармакотерапія. Фармакогнозія

та медична ботаніка 7 - 9.

7. Фтизіатрія. 9

8. Онкологія 10

9. Педіатрія та неонатологія 10 – 11.

10. Імунологія та алергологія 12

11. Внутрішні хвороби 12 – 13.

12.Серцево-судинні хвороби 13 – 14.

13. Пульмонологія 14 .

14. Гастроентерологія 15 – 17.

15. Стоматологія 17-18.

16. Ендокринологія 18 - 19.

17. Урологія та нефрологія 19.

18. Нервові хвороби, психіатрія. Нейрохірургія. 19 - 20.

19. Інфекційні хвороби 20 - 21.

20. Хірургія. Анестезіологія та інтенсивна терапія

Травматологія. Комбустіологія. 21 - 23.

21. Офтальмологія 23

22. Акушерство та гінекологія 23 - 24


II . Природничо-наукова література 24 – 26.

III. Гуманітарна та соціально - економічна

література 26-35

3.1. Економіка України 26 - 27

3.2. Історія України 27 - 28.

3.3. Мовознавство 28 – 29.

3.4. Педагогика вищої школи. Медична освіта 29 – 33.

3.5.Правознавство 33 – 34.

3.6. Релігієзнавство 34

3.7. Соціологія 34 - 35

3.8.Філософія. 35.


III.Художня література 35


^ I. МЕДИЧНА ЛІТЕРАТУРА  1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕДИЦИНИ.

ІСТОРІЯ МЕДИЦИНИ.


1.61(09)(075.5)

М54 Методические указания по истории медицины для студентов 1 курса стоматологического факультета / уклад. В.И. Агарков ; Донецкий мед. ун-т. - Донецк : ДонНМУ, 2011. - 90 с.


2.61(09)(075.5)

М54 Методичні вказівки з історії медицини для студентів 1 курсу стоматологічного факультету / уклад. В.І. Агарков ; Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2011. - 77 с.


2.АНАТОМІЯ.


1.611(075.8)

П75 Привес М.Г. Анатомия человека : учебник / М.Г. Привес, Н.К. Лысенков, В.И. Бушкович. - 12-е изд., перераб., и доп.. - СПб. : СПбМАПО, 2010. - 720 с.


2.Т464 Тихонова О.О. Будова шкіри волосистої частини голови людини в нормі та при облисінні : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.03.01) / О.О. Тихонова ; Харківський мед. ун-т. - Харкiв , 2010. - 17 с.


3. ГІГІЄНА.


1.Т666 Третьякова О.В. Токсиколого-гігієнічна оцінка продуктів горіння полімерних матеріалів (механізми дії, експериментальне обгрунтування засобів профілактики отруєнь) : автореф. дис. ... канд. біол. наук: (14.02.01) / О.В. Третьякова ; Ін-т медицини праці. - К., 2010. - 20 с.


2. Т191 Тарасюк О.Є. Наукове обгрунтування оптимальних обсягів нормативної бази в галузі радіаційної гігієни : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.02.01) / О.Є. Тарасюк ; Ін-т гігієни та мед. екології ім. О.М. Марзеева. - К., 2010. - 20 с.


4. БІОХІМІЯ.


1.612.015(075.8)

Б63 Биохимия в рисунках и схемах. Ч. 1 : для студ. фарм. фак. : учеб. пособие / уклад. З.М. Скоробогатова ; Донецкий мед. ун-т. - Донецк, 2010. - 101 с.

2.612.015(075.5)

М54 Методические рекомендации по биохимии для самостоятельной работы студентов медицинского факультета, обучающихся по кредитно-модульной системе. Ч. 1 / ред. Б.Г. Борзенко ; Донецкий мед. ун-т. - Донецк, 2011. - 157 с.


3.577.1(075.5)

М54 Методические указания по биохимии для самостоятельной работы студентов стоматологического факультета, обучающихся по кредитно-модульной системе. Ч. 2 / уклад. Е.В. Богатырева ; Донецкий мед. ун-т. - Донецк, 2011. - 122 с.


^ 5. СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА І ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я.


1.614.1(075.8)

М54 Методы изучения здоровья населения : учеб. пособие для студ. мед. фак-тов / уклад. В.И. Агарков ; Донецкий мед. ун-т. - Донецк, 2011. - 106 с.


2.614.2(075.5)

М54 Методичні вказівки з соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров'я для студентів 6 курсу медико-профілактичного відділення. (Модуль 1: Застосування комплексу статист. методів для оцінки стану здоров'я населення та діяльності мед. закл...) / уклад. В.І. Агарков ; Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2011. - 100 с.


3.614.2(477)(06)

В74 Вопросы здравоохранения Донбасса. Вып. 23 : сб. научно-педагогических статей / ред. Г.А. Слабкий ; Донецкий мед. ун-т. - Донецк, 2011. - 240 с.

4.614.2(477)(06)

В74 Вопросы здравоохранения Донбасса. Вып. 24 : сб. научно-педагогических статей / ред. Г.А. Слабкий ; Донецкий мед. ун-т. - Донецк, 2011. - 224 с.


5.614.25(075.5)

S90 Student's self-study guidelines for practice activities nursing = Методические указания по сестринской практике для студентов 3 курса междунар. мед. фак-та / уклад. G.A. Ignatenko [Игнатенко] ; Донецкий мед. ун-т. - Donetsk , 2011. - 196 p.


6.Г124 Гаврилюк О.Ф. Медико-соціальне обгрунтування медичної допомоги населенню сільського району в умовах запровадження сімейної медицини : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.02.03) / О.Ф. Гаврилюк ; Нац. мед. академія післядипломної освіти. - К., 2010. - 24 с.


7.Аналіз підготовки та кадрового забезпечення галузі охорони здоров'я Закарпатської області // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Медицина . - 2011 . - Вип. 40. - С. 245-247


8.Концептуальні засади методики викладання права серед курсантів передатестаційних циклів з організації та управління охороною здоров'я //Медична освіта . - 2011 . - № 3. - С. 49-52.


9.Медико-соціальні аспекти репродуктивного здоров'я підлітків Закарпатської області та шляхи його покращення // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Медицина. - 2011. - Вип. 40. - С. 242-244.


10. Організаційні аспекти підготовки лікарів-інтернів в умовах міської поліклініки з відділенням загальної практики сімейної медицини //Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Медицина . - 2011 . - Вип. 40. - С. 239-241.


11. Рогач I.М. Аналіз якісних характеристик керівних кадрів охорони здоров'я Закарпатської області // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Медицина . - 2011 . - Вип. 40. - С. 248-250.


12. Рогач I.М. Аналіз роботи служби швидкої медичної допомоги Закарпатської області за період 2008-2010 років // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Медицина . - 2011 . - Вип. 40. - С. 251-254.


13. Рурік Iмре. Зміни стану здоров'я населення та надання медичної допомоги на первинному рівні //Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Медицина . - 2011 . - Вип. 40. - С. 13-19.


14. Чопей I.В. Суспільна охорона здоров'я та її значення у впровадженні сімейної медицини в Україні // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Медицина . - 2011 . - Вип. 40. - С. 3-9.


15. Якість надання медичної допомоги (за даними висновків робочої групи з вивчення причин смертоносності населення м. Вінниця за 2010 рік) // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Медицина . - 2011 . - Вип. 40. - С. 255-257.

^ 6. ФАРМАКОЛОГІЯ ТА ФАРМАКОТЕРАПІЯ. ФАРМАКОГНОЗІЯ. МЕДИЧНА БОТАНІКА.


1.58(075.5)

М54 Методические указания к практическим занятиям по медицинской ботанике для студентов 2 курса фармацевтического факультета / уклад. Л.Н. Ткаченко ; Донецкий мед. ун-т. - Донецк, 2010. - 219 с.


2.58(075.5)

М54 Методические указания к практическим занятиям по ресурсоведению лекарственных растений : для студ. 5 к. фарм. фак-та / уклад. Л.Н. Ткаченко ; Донецкий мед. ун-т. - Донецк, 2010. - 58 с.


3.Т191 Тарасенко В.О. Розробка складу та технології стоматологічних м'яких лікарських форм з німесулідом та цефтриаксоном : автореф. дис. ... канд. фарм. наук: (15.00.01) / В.О. Тарасенко ; Нац. мед. академія післядипломної освіти. - К., 2010. - 24 с.


4.Т191 Тарасенко О.О. Фармако-терапевтична ефективність форидону гелю у хворих на есенціальну гіпертензію на тлі та без ішемічної хвороби серця : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.28) / О.О. Тарасенко ; Одеський мед. ун-т. - Одеса , 2010. - 20 с.


5.Т763 Трохимчук В.В. Науково-методичні підходи до оцінки та підвищення доступності лікарських засобів амбулаторним хворим : автореф. дис. ... канд. фарм. наук: (15.00.01) / В.В. Трохимчук ; Нац. мед. академія післядипломної освіти. - К., 2010. - 23 с.


6.Березняков А.В. Фармакологічне вивчення мазі з сухим екстрактом солодки //Фітотерапія . - 2011 . - № 2. - С. 61-63.


7.Вивчення жирнокислотного складу ліпідів топінамбура // Фітотерапія . - 2011. - № 1. - С. 75-76.


8.Влияние лютеолина на активность металлопротеиназ в лечении ревматоидных и онкологических заболеваний //Фітотерапія . - 2011 . - № 2. - С. 74-77.


9.Гудзенко А.В. Дослідження препаратів та рослинних сумішей квіток ромашки лікарської //Фітотерапія . - 2011 . - № 2.


10.Гудзенко А.В. Розробка підходів до стандартизації квіток нагідок лікарських у багатокомпонентних рослинних сумішах //Фітотерапія . - 2011 . - № 1.


11.Дослідження вмісту проціанідинів у листі та плодах різних видів хеномелесу Chaenomeles L. та айви Cydonia Oblonga L. // Фітотерапія . - 2011. - № 1. - С. 72-76.


12.Дудченко Л.Г. Застосування рослин класу хвойні у медицині 1.Родини тисові і кипарисові //Фітотерапія . - 2011 . - № 1. - С.64-69


13.Експериментальне вивчення специфічної активності живокосту настойки //Фітотерапія . - 2011 . - № 2. - С.54-57.


14.Ефективність будесоніду-ммхтм та інфлфіксімабу у хворих із середнім ступенем важкості неспецифічного виразкового коліту // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Медицина . - 2011 . - Вип. 40. - С. 195-203.


15.Заздравнов А.А. Особливості медикаментозної реабілітації уражень стравоходу у хворих на ревматоїдний артрит // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Медицина . - 2011 . - Вип. 40. - С. 92-95.


16.Зельоний I.I. Iмуномодулюючий ефект комбінованого фітозасобу "Iмупрет" у хворих з рецидивуючою бешихою у період медичної реабілітації // Фітотерапія . - 2011 . - № 1. - С. 32-39.


17. Козярин, И.П. Наш любимый напиток. Все о кофе // Фітотерапія . - 2011. - № 1. - С. 60-64.


18.Компанієць К.М. Застосування настоянки календули в лікуванні хворих на хронічний некалькульозний холецистит на тлі хелікобактеріозу у сполученні з ішемічною хворобою //Фітотерапія . - 2011 . - № 2. - С. 59-61.


19.Косуба Р.Б. Хамерій вузьколистий: фіторесурси на Буковині, перспективи використання у фармації і медицині //Фітотерапія . - 2011 . - № 1. - С. 86-90.


20.Курт-Аметова Г.С. Вивчення жарознижувальної дії пропіленгліколевої рослинної комбінації "Фіталгін" //Фітотерапія . - 2011 . - № 2. - С. 57-59.


21.Левон М.М. Роль лікарських рослин у профілактиці остеоартрозу (огляд літератури) //Фітотерапія . - 2011 . - № 1. - С. 42-46.


22.Ліки рослинного походження у кліниці внутрішніх хвороб - один із важливих шляхів вирішення проблеми коморбідності : (Огляд літератури та власні дослідження) //Фітотерапія . - 2011 . - № 2. - С. 3-13.


23.Лушпа В.I. Дикорослі лікарські рослини Камчатки //Фітотерапія . - 2011 . - № 1. - С.90-99.


24. Механізм дії біотерапевтичних препаратів - нозодів //Фітотерапія . - 2011 . - № 1. - С. 49-52.


25.Напраснікова Г.С. Визначення параметрів стандартизації добавки дієтичної "Iмуно-вірал з вітаміном С" // Фітотерапія . - 2011 . - № 1. - С. 84-86.


26.Наукове обгрунтування використання ефірної олії чайного дерева в гінекології та дерматології //Фітотерапія . - 2011 . - № 1. - С. 77-79


27. Прооксидантно-антиоксидантный статус эритроцитов при астме у детей: особенности нарушений и влияние тиотриазолина // Фітотерапія . - 2011 . - № 1. - С. 25-32


28.Противоопухолевая активность кардиостероидов: ее прогнозирование и механизмы действия // Фітотерапія . - 2011 . - № 1. - С. 39-42.


29.Сметаніна К.I. Про необхідність впровадження Європейської сертифікації рослинних ліків в Україні //Фітотерапія . - 2011 . - № 1. - С. 69-71.


30.Фейса С.В. Застосування ультра фонофорезу німіду-гелю у комплексному лікуванні хворих із периартрозами великих суглобів //Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Медицина . - 2011 . - Вип. 40. - С. 152-154.


31.Чопей I.В. Оцінка ефективності комбінованого використання ерадикаційної та феротерапії для лікування інфікованих Helicobacter Pylori хворих з супутньою залізодефіцитною анемією //Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Медицина . - 2011 . - Вип. 40. - С. 175-180.


7. ФТИЗІАТРІЯ.


1.Т35 Терешкович О.В. Удосконалення колапсохірургічного лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз легень : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.03) / О.В. Терешкович ; Нац. мед. академія післядипломної освіти. - К., 2010. - 19 с.


8. ОНКОЛОГІЯ.


1.Т191 Тарасов А.Л. Байєсівські процедури розпізнавання при гліомах головного мозку : автореф. дис. ... канд. техн. наук: (01.05.02) / А.Л. Тарасов ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. - К., 2010. - 22 с.


2.Т414 Тимовська Ю.О. Місцево поширений рак молочної залози: клінічні варіанти та молекулярно-біологічні особливості : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.07) / Ю.О. Тимовська ; Ін-т експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького. - К., 2010. - 20 с.


3.Лекарственные свойства лютеолина. Сообщение 4. Перспективы использования лютеолина для лечения онкозаболевания // Фітотерапія . - 2011 . - № 1. - С. 53-57.


4.Особливості діагностики та лікування хворих із раком носової частини глотки // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Медицина . - 2011 . - Вип. 40. - С. 61-63.


5.Ремез О.I. Проблеми профілактики остеонекрозу щелеп при лікуванні метастатичної хвороби кісток бісфосфонатами //Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Медицина . - 2011 . - Вип. 40. - С. 34-37.


6.Рентгенологічні методи в алгоритмі діагностики обструктивного раку товстої кишки // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Медицина . - 2011 . - Вип. 40. - С. 226-231.


9. ПЕДІАТРІЯ.


1.616-053.2(075.8)

Д50 Дифференциальная диагностика наиболее распространенных синдромов в клинической педиатрии : учеб. пособие / ред. Е.В. Прохоров ; Донецкий мед. ун-т. - Донецк, 2011. - 229 с.


2.К16 Какабадзе Х. Біомаркери запалення та ушкодження міокарда у дітей з порушеннями ритму серця : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.10) / Х. Какабадзе ; Харківський мед. ун-т. - Харкiв , 2010. - 16 с.


3.К214 Карасьов В.І. Гігієнічна діагностика донозологічних станів у підлітків-старшокласників при профільній формі навчання : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.02.01) / В.І. Карасьов ; Ін-т гігієни та мед. екології ім. О.М. Марзеева. - К., 2010. - 20 с.


4.616-053.2(075.5)

М54 Методические указания для самостоятельной подготовки студентов к практическим занятиям по педиатрии : (для студ., обуч. по спец. "Педіатрія" в условиях КМОУП) / уклад. Е.В. Прохоров ; Донецкий мед. ун-т. - Донецк, 2011. - 305 с.


5.616-053.2(075.5)

М54 Методические указания для самостоятельной подготовки студентов к практическим занятиям по педиатрии : (для студ., обуч. по спец. "Медіко-проф. справа" в условиях КМОУП) / уклад. Е.В. Прохоров ; Донецкий мед. ун-т. - Донецк, 2011. - 70 с.


6.616.21-053.2(075.5)

М54 Методичні вказівки до практичних занять із спеціалізації "Дитяча оториноларингологія" / уклад. С.К. Боєнко ; Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2011. - 452 с.


7.616-053.2(075.8)

П24 Педиатрия : учеб. пособие / уклад. А.В. Чурилина ; Донецкий мед. ун-т. - Донецк : Донбасс, 2011. - 169 с.


8.616-053.2(075.8)

Р93 Prokhorov [Прохоров] Y.V. Clinical Lectures on Paediatrics for foreign students = Клинические лекции по педиатрии : (для иностр. студ.) / Y.V. Prokhorov [Прохоров], E.A. Tolstikova [Толстикова] ; Донецкий мед. ун-т. - Donetsk , 2011. - 86 p.


9.Т419 Тимченко С.Л. Варіабельність серцевого ритму залежно від рівня важких металів в організмі учнів в умовах міського середовища : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.03.03) / С.Л. Тимченко ; Львівський мед. ун-т ім. Д. Галицького. - Львiв , 2011. - 20 с.


10.Т484 Ткаченко Н.О. Обгрунтування моделі медико-соціального моніторингу дітей із гастродуоденальною патологією : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.02.03) / Н.О. Ткаченко ; Нац. мед. академія післядипломної освіти. - К., 2010. - 24 с.


11. Єлоєва З.В. Прогностичне значення метаболітів статевих гормонів при вірусному гепатиті А у дітей // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Медицина . - 2011 . - Вип. 40. - С. 89-91


^ 10. ІМУНОЛОГІЯ ТА АЛЕРГОЛОГІЯ.


1.З-127 Забродська Л.В. Клініко-імунологічні біохімічні аспекти патогенезу, діагностики і лікування спадкової форми ангіоневротичного набряку : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.03.08) / Л.В. Забродська ; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. - К., 2010. - 23 с.


2.Система імунітету та вплив на неї біологічно активних речовин стандартизованих рослинних препаратів //Фітотерапія . - 2011 . - № 2. - С. 78-81.


^ 11. ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ.


1.616-07(075.5)

М54 Методичні вказівки з пропедевтики внутрішньої медицини для студентів 2 курсу стоматологічного факультету. Модуль 1. Методи обстеження та основні симптоми і синдроми при захворюваннях внутрішніх органів в клініці внутрішніх хвороб / уклад. Г.А. Ігнатенко ; Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2011. - 296 с.


2.616.1/.4(075.5)

М54 Методичні вказівки до практичних занять з внутрішньої медицини : (для студ. 6 к. мед. фак-ту)(медико-проф. справа) / уклад. А.Е. Дорофеєв ; Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2011. - 230 с.


3.616.1/.4(075.5)

М54 Методичні вказівки до практичних занять з внутрішньої медицини : (для студ. 6 к. мед. фак-ту)(педіатрична справа) / уклад. А.Е. Дорофеєв ; Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2011. - 215 с.


4.616.1/.4(075.5)

P90 Practice Activity Guidelines on Cardiology for the 6th-year Students of the Medical Faculty for International Students (Studies in English) = Практическое руководство по внутренним болезням. Модуль: гастроэнтерология, нефрология / Донецкий мед. ун-т. - Donetsk , 2011. - 62 p.


5.616.1/.4 (075.5)

Р93 Propedeutics of the Internal medicine. Module 1 = Методичні вказівки з пропедевтики внутрішньої медицини для студентів 2 курсу ММФ (стомат. відділення) / уклад. G.A. Ignatenko [Игнатенко] ; Донецький мед. ун-т. - Donetsk , 2011. - 256 p.


6.616-083(075.5)

S90 Student's self-study guidelines for Practice Activities. Module 1 = Методические указания по уходу за больными : для студ. 2 к. ММФ / уклад. G.A. Ignatenko [Игнатенко] ; Донецкий мед. ун-т. - Donetsk , 2011. - 160 p.


7.Дикий Б.В. Циклічні сезонні ритми в системі нетрадиційних методів фізичної реабілітації хворих із хронічними соматичними захворюваннями // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Медицина . - 2011 . - Вип. 40. - С. 77-80.


8.Значення скринінгу мікроальбумінурії для раннього виявлення патологій // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Медицина . - 2011 . - Вип. 40. - С. 122-124.


9.Фітотерапія подагри (Огляд літератури та результати досліджень) //Фітотерапія . - 2011 . - № 2. - С. 15-21


^ 12. СЕРЦЕВО-СУДИННІ ЗАХВОРЮВАННЯ.


1.616.12

Г85 Гринь В.К. Поражение сосудов при ишемической болезни сердца / В.К. Гринь, Т.В. Аникеева, О.В. Синяченко ; Донецкий мед. ун-т. - Донецк, 2011. - 150 с.


2.К604 Колісник В.О. Ендоваскулярні втручання у хворих з атеросклеротичним ураженням декількох артеріальних басейнів : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.03) / В.О. Колісник ; Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова. - К., 2011. - 20 с.


3.Т83 Туманська Н.В. Структурно-геометричні та функціональні зміни правого шлуночка, вміст цистатиту C i NT-pro-BNP у хворих з серцевою недостатністю ішемічного генезу та їх прогностичне значення : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.11) / Н.В. Туманська ; Запорізький мед. ун-т. - Запорiжжя , 2010. - 19 с.


4.Албок Є.Й. Залізодефіцитна анемія: глобальність проблеми, сучасні можливості її корекції в клінічній практиці //Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Медицина . - 2011 . - Вип. 40. - С. 20-26.


5.Василенко А.М. Особливості клінічного перебігу хронічної серцевої недостатністі з проявами анемічного синдрому у хворих похилого віку // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Медицина . - 2011 . - Вип. 40. - С. 68-71.


6.Виявлення факторів ризику серцево-судинних захворювань у працівників залізничного транспорту // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Медицина . - 2011 . - Вип. 40. - С. 84-88.


7.Гойдаш I.М. Контроль ефективності антикоагулянтної терапії у хворих із фібріляцією предсердь // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Медицина . - 2011 . - Вип. 40. - С. 258-260.


8.Розповсюдженість артеріальної гіпертензії та бажання хворих лікуватися // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Медицина . - 2011 . - Вип. 40. - С. 100-104.


9.Трускавецький Б.Л. Зіставлення ехокардіографічного та рентгенологічного методів у діагностиці патологічних змін правого шлуночка // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Медицина . - 2011 . - Вип. 40. - С. 148-151


13.ПУЛЬМОНОЛОГІЯ.


1.К65 Константинович Т.В. Курація хворих на бронхіальну астму за супутніх соматопсихічних станів з урахуванням фармакоекономічних показників та параметрів якості життя : автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.27) / Т.В. Константинович ; Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології. - К., 2011. - 32 с.


2.Кірсанова М.П. Особливості клінічного перебігу хронічного обструктивного захворювання легень у поєднанні з артеріальною гіпертензією // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Медицина . - 2011 . - Вип. 40. - С. 109-112.


3.Пероксидация липидов и антиоксидантная защита эритроцитов при астме: патофизиологические аспекты (обзор литературы) //Фітотерапія . - 2011 . - № 2. - С. 7-14.


4.Ростока-Резнікова М.В. Можливості корекції порушень оксидантного гомеостазу у хворих на бронхіальну астму, поєднану з функціональною диспепсією // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Медицина. - 2011 . - Вип. 40. - с. 133-136


5.Чухрієнко Н.Д. Особливості діагностики, клініки та вибір оптимальної терапії пневмонії у осіб похилого віку // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Медицина . - 2011 . - Вип. 40. - С. 46-49.


14.ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ.


1.616.36

Г93 Губергриц Н.Б. Хронічні гепатити та цирози печінки. Сучасні класифікація, діагностика та лікування : навч. посiбник / Н.Б. Губергриц ; Донецький мед. ун-т. - 3-е вид., випр. та доп.. - К. : Віпол, 2010. - 320 с.


2.616.37

Г93 Губергриц Н.Б. Метаболическая панкреатология / Н.Б. Губергриц, А.Н. Казюлин ; Донецкий мед. ун-т. - Донецк : Лебедь, 2011. - 464 с.


3.Бичков М.А. Чинники ризику розвитку гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у пацієнтів, що тривало вживають нестероїдні протизапальні препарати // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Медицина . - 2011 . - Вип. 40. – С. 50-53


4.Братасюк А.М. Ефективність послідовної еридакаційної терапії у HP-позитивних хворих із ерозивно-виразковими ураженнями шлунка в осіб похилого та старечого віку //Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Медицина . - 2011 . - Вип. 40. - С. 64-67.


5.Винниченко Л.Б. Використання антигомотоксичних препаратів у комплексній терапії хронічних панкреатитів //Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Медицина . - 2011 . - Вип. 40. - С. 72-75.


6.Вплив сучасного імуноактивного фітозасобу імупрету на інтерфероновий статус хворих з неалкогольним стеатогепатитом, сполученим з хронічним неклькульозним холециститом //Фітотерапія . - 2011 . - № 1. - С. 10-18


7.Вплив сучасного комбінованого фітозасобу еукарбону на показники метаболічної інтоксикації при медичній реабілітації хворих на неалкогольний стеатогепатит на тлі синдрому подразненого кишечника //Фітотерапія. - 2011. - № 2. - С. 22-26


8.Ефективність сучасного комбінованого фітопрепарату ентобану та метаболічно активного засобу нуклеїнату в лікуванні хворих на неалкогольний стеатогепатит, поєднаний з дисбіозом та синдромом подразненого кишечника //Фітотерапія . - 2011 . - № 2. - С. 47-54.


9.Ефективність фітозасобу з насіння подорожнка (Plantago Ovata) у хворих на синдром подразненого кишечника з наявністю обстипації //Фітотерапія . - 2011 . - № 2. - С. 66-73.


10.Кононова В.М. Вплив комбінації метаболічно-активного препарату глутаргину та фітозасобу артіхолу на функціональний стан жовчного міхура у хворих на хронічний некалькульозний холецистит, сполучений з ожирінням //Фітотерапія . - 2011 . - № 2. - С. 32-39


11.Маді Ю.I. Модулюючий вплив мінеральної води "Шаянська" на показники PH шлунка та стравоходу у хворих із гелікобактернегативними кислотозалежними станами // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Медицина . - 2011 . - Вип. 40. - С. 117-121.


12.Особливості етіологічних чинників розвитку гастродуоденопатії у окремої категорії працівників // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Медицина . - 2011 . - Вип. 40. - С. 105-108.


13.Пасієшвілі Л.М. Якість життя пацієнтів з органічною та функціональною патологіями кишки на тлі остеохондрозу хребта // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Медицина . - 2011 . - Вип. 40. - С. 125-128.


14.Фейса С.В. Ендогенна інтоксикація та можливості її медикаментозної корекції у пацієнтів із хронічними дифузними захворюваннями печінки // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Медицина . - 2011 . - Вип. 40. - С. 155-199.


15.Чопей І.В. Запальні захворювання кишки: нові підходи до лікування // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Медицина . - 2011 . - Вип. 40. - С. 41-45.


16.Чопей I.В. Вплив комплексного використання мінеральної води "Поляна Квасова" та озонотерапії на кислоутворюючу функцію шлунка у хворих із гастроезофагеальною рефлюксною хворобою на етапі санаторно-курортного лікування // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Медицина. - 2011 . - Вип. 40. - С. 181-184.


17.Чопей I.В. Роль 5-аміносалицилової кислоти у профілактиці дисплазій слизової оболонки товстої кишки при неспецифічному виразковому коліті // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Медицина . - 2011 . - Вип. 40. - С. 185-189.


18.Чопей К.I. Психологічні особливості у хворих на неспецифічний виразковий коліт // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Медицина . - 2011 . - Вип. 40. - С. 190-194.


19. Шаповалова I.О. Вплив комбінації сучасних фітозасобів імуноплюсу та артіхолу на показники клітинного імунітету у хворих на хронічний токсичний гепатит, сполучений з хронічним безкам'яним холециститом на тлі ожиріння // Фітотерапія . - 2011 . - № 1. - С. 19-24.


20. Шаповалова I.О. Оцінка ефективності комбінації препаратів рослинного походження артіхолу та імуноплюсу у хворих на хронічний токсичний гепатит, сполучений з хронічним холециститом та ожирінням //Фітотерапія . - 2011 . - № 2. - С. 26-31.


15. СТОМАТОЛОГІЯ.


1.616.31(075.8)

А50 Аллергические заболевания слизистой оболочки полости рта у детей : учеб. пособие для врачей-курсантов / И.В. Чижевский, И.Д. Ермакова, В.А. Иванова, Е.В. Дегтяренко ; Донецкий мед. ун-т. - Донецк, 2011. - 59 с.


2.Г935 Гудар'ян О.О. Обгрунтування диференційованих методів лікування генералізованого пародонтиту : автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.22) / О.О. Гудар'ян ; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. - К., 2010. - 35 с.


3. З-23 Залевська В.А. Особливості лікування та протезування хворих, які страждають на посттравматичний сіалоаденіт (клініко-експериментальне дослідження) : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.22) / В.А. Залевська ; Ін-т стоматології. - Одеса , 2010. - 20 с.


4. К147 Казиніна О.М. Застосування масляних розчинів рослинних екстрактів у сполученні з магнітно-лазерною терапією в комплексному лікуванні хворих на генералізований пародонтит (клініко-експериментальне дослідження) : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.22) / О.М. Казиніна ; Ін-т стоматології. - Одеса, 2010. - 20 с.


5. 616.31(075.8)

О-70 Ортопедичне лікування часткових дефектів зубних рядів незнімними конструкціями з титану : навч. посiбник / ред. С.К. Суржанський, Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2011. - 90 с.


6. 616.31(075.8)

О-75 Основи практичної ендодонтії : навч. посiбник для лікарів-курсантів-стоматологів / уклад. С.К. Суржанський ; Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2011. - 71 с.


7. 616.31(075.5)

П81 Пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології. Модуль 1 : метод. вказівки для самост. підготовки до практ. занять з пропедевтики терапевт. стомат. для студ. 2 к. стомат. фак-ту) / уклад. О.А. Удод ; Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2011. - 114 с.


8. 616.31(075.8)

П84 Профилактика кариеса зубов у детей : учеб. пособие / уклад. И.В. Чижевский ; Донецкий мед. ун-т. - Донецк, 2011. - 98 с.


9. 616.31(075.8)

С75 Средства и методы индивидуальной и профессиональной гигиены полости рта : учеб. пособие для врачей-курсантов / И.В. Чижевский, И.Д. Ермакова, М.Д. Кириенко та ін. ; Донецкий мед. ун-т. - Донецк, 2011. - 66 с.


10. 616.31(075.5)

С81 Стоматологія дитячого віку : метод. вказівки для лікарів-курсантів (спеціалізація) / І.В. Чижевський, І.Д. Єрмакова, С.В. Першин, ОА. Кобцева ; Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2011. - 124 с.


11. Т191 Тарасенко О.А. Прогнозування ускладнень при ендодонтичному лікуванні зубів та їх профілактика : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.22) / О.А. Тарасенко ; Львівський мед. ун-т ім. Д. Галицького. - Львiв , 2010. - 20 с.


12. Т473 Тишко Д.Ф. Етіопатогенетичне обгрунтування лікувально-профілактичних заходів при парафункціях жувальних м'язів : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.22) / Д.Ф. Тишко ; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. - К., 2010. - 18 с.


13. Т76 Трофименко М.В. Ортодонтичне лікування пацієнтів віком 6-9 років з порушенням функцій ковтання та мовлення : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.22) / М.В. Трофименко ; Укр. мед. стомат. академ.. - Полтава, 2010. - 19 с.


14. Лоскутова I.В. Iмунотерапія генералізованого пародонтиту // Фітотерапія . - 2011 . - № 2. - С. 63-66.


16. ЕНДОКРИНОЛОГІЯ.


1. З-495 Зелінська Н.Б. Стан серцево-судинної системи у хворих на гіпотиреоз : автореф. дис. ... д-ра мед. наук (14.01.14) / Н.Б. Зелінська ; Укр. наук.-практ. центр ендокр. хірургії, трансплантації ендокр. органів. - К., 2011. - 38 с.


2. К459 Кіхтяк О.П. Патогенетичні мішені інсулінорезистентності при цукровому діабеті типу 2 та шляхи її корекції : автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.03.04) / О.П. Кіхтяк ; Тернопільський мед. ун-т. - Тернопiль , 2011. - 35 с.


3. Заремба В.С. Динаміка показників ендотеліальної функції, про- та протизапальних цитокінів у хворих зі синдромом діабетичної стопи при комплексному лікуванні з використанням корвітину та озонотерапії // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Медицина . - 2011 . - Вип. 40. - С. 204-207.


4. К965 Кушнір О.Ю. Вплив мелатоніну на показники вуглеводного обміну в щурів з алоксановим діабетом : автореф. дис. ... канд. мед. наук (03.00.04) / О.Ю. Кушнір ; Ін-т геронтології. - К., 2011. - 20 с.


5. Оспанова Т.С. Порушення функції зовнішнього дихання у хворих на діабетичну нефропатію // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Медицина . - 2011 . - Вип. 40. - С. 264-266.


17.УРОЛОГІЯ.


1.616.6(075.8)

L44 Learner's guide for Independent studing of the course "Urology" for the 4 year students = Учебное пособие для индивидуальных занятий внеклассного обучения по курсу "Урология" : для студ. 4 к. / уклад. V.V. Zakharov [Захаров] ; Донецкий мед. ун-т. - Donetsk , 2011. - 51 р.


2.616.6(075.5)

М61 Methodical Instructions for Conducting Practical Classes in Discipline "Endoscopic and Malinvasive Methods of Diagnosis and Treatment in Urology" for the 4-th year Students = Методические рекомендации для практических занятий по дисциплине: Эндоскопические и миниинвазивные методы диагностики и лечения в урологии : для студ. 4 к. / Донецкий мед. ун-т. - Donetsk , 2011. - 50 p.


3. Мінімально інвазивне розблокування нирки у хворих на сечокам'яну хворобу, ускладнену обструкцією верхніх сечових шляхів // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Медицина . - 2011 . - Вип. 40. - С. 232-234


^ 18. НЕВРОЛОГІЯ ТА ПСИХІАТРІЯ. НЕЙРОХІРУРГІЯ.


1. З-437 Звонарьов О.Г. Патологічна фіксація спинного мозку у дітей (діагностика та лікування) : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.05) / О.Г. Звонарьов ; Ін-т нейрохірургії ім. А.П. Ромоданова. - К., 2010. - 20 с.

2. 616.8(075.8)

N48 Neurosurgery. Questions and Answers for Self-Assessment = Тестові завдання з нейрохірургії / A.M. Kardash [Кардаш], V.S. Botev [Ботев], A.V. Kozinsky [Козинський], К.А. Kardash [Кардаш] ; Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2011. - 248 р.

3. 616.89(075.8)

О-75 Основы общей психопатологии (таблицы, графики, диаграммы) : учеб. пособие для студ. междунар. мед. фак-та / В.А. Абрамов, Т.Л. Ряполова, О.Н. Голоденко, Г.Г. Путятин ; Донецкий мед. ун-т. - 2-е изд., доп.. - Донецк : Каштан , 2011. - 108 c.


4. 616.89(075.8)

S78 Special Psychiatry (Tables, Graphs, Diagrams) = Приватна психіатрія (таблиці, графіки, діаграми) : навч. посiбник / уклад. V.A. Abramov [Абрамов] ; Донецький мед. ун-т. - Донецьк : Каштан, 2011. - 136 р.


5. Т462 Тихолаз В.О. Особливості соматометричних та дерматогліфічних показників у хворих на параноїдну форму шизофренії : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.03.01) / В.О. Тихолаз ; Вінницький нац. мед. ун-т ім.М.І.Пирогова. - Вінниця , 2010. - 20 с.


6. Визначення нейропсихічних порушень у хворих на цироз печінки із проявами печінкової енцефалопатії та методи їх корекції // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Медицина . - 2011 . - Вип. 40. - С. 137-144.


7. Пулик О.Р. Зміни когнітивних функцій у хворих, що перенесли мозковий інсульт // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Медицина . - 2011 . - Вип. 40. - С. 129-132.


8. Товт-Коршинська М.I. Особливості психоемоційного стану та схильність до гострих респіраторних захворювань у курців тютюну різної статі // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Медицина . - 2011 . - Вип. 40. - С. 145-147.


9. Хір М.М. Можливості комплексної профілактики повторних інсультів в умовах первинної медико-санітарної допомоги // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Медицина . - 2011 . - Вип. 40. - С. 164-169.


^ 19. ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ.


1. 616.9-036.2(075.8)

А43 Актуальні питання епідеміології інфекційних хвороб тропічних країн : навч. посiбник / ред. О.А. Трунова ; Донецький мед. ун-т. - Донецьк : Каштан, 2010. - 185 с.


2. Г62 Голуб А.П. Ускладнення кору у дорослих та удосконалення методів лікування : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.13) / А.П. Голуб ; Ін-т епідеміології та інфекційних хвороб. - К., 2010. - 20 с.

3. З-636 Зінчук О.М. Лайм-бореліоз: клініко-імунопатогенетичні особливості та екстрене превентивне лікування : автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.13) / О.М. Зінчук ; Ін-т епідеміології та інфекційних хвороб. - К., 2010. - 41 с.


4. 616.988(075.8)

О-28 Общая и специальная вирусология : метод. указания к практ. занятиям для студ. стомат. ф-та, обуч. по кредитно-модульной сист. : учеб. пособие / уклад. Н.В. Жадинский ; Донецкий мед. ун-т. - Донецк, 2011. - 76 с.


5. Т887 Турський О.Ф. Особливості перебігу хронічного гепатиту С при поліморфізмі гену гемохроматозу : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.13) / О.Ф. Турський ; Ін-т епідеміології та інфекційних хвороб. - К., 2010. - 18 с.


6. Визначення осіб підвищеного ризику щодо виникнення терапевтичних ускладнень при гострих респіраторних вірусних захворюваннях // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Медицина . - 2011 . - Вип. 40. - С. 160-163.


7. Вплив комбінації сучасного фітозасобу Авеолу та препарату природного походження нуклексу на показники енергетичного метаболізму у хворих на хронічний вірусний гепатит с низького ступеня активності, сполучений з хронічним некалькульозним холециститом //Фітотерапія . - 2011 . - № 1. - С. 3-10


8. Міцода Р.М. Прогнозування акушерських ускладнень у жінок із конфекцією хронічного гепатиту та носійством вірусу імунодефіциту // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Медицина . - 2011 . - Вип. 40. - С. 261-263.


9. Пантьо В.В. Зміна антибіотикорезистентності музейного та клінічного штамів золотистого стафілококу від впливу лазерного випромінювання різної довжини хвиль // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Медицина . - 2011 . - Вип. 40. - С. 215-221.


^ 20. ХІРУРГІЯ. АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ ТА ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ. ТРАВМАТОЛОГІЯ.


1. 617-089(075.5)

А53 Anaesthesiology and Intensive care = Анестезиология и интенсивная терапия : метод. указания для практ. занятий для студ. 5 к. / уклад. R.V. Basiy [Басий] ; Донецкий мед. ун-т. - Donetsk , 2010. - 163 p.


2. 617.3

Г65 Гончарова Л.Д. Болезнь Легг-Кальве-Пертеса / Л.Д. Гончарова. - Донецк : Юго-Восток , 2011. - 192 с.


3. 615.47(075.8)

З-14 Загально-хірургічні інструменти та шовні матеріали : навч. посiбник / уклад. В.М. Хоменко ; Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2011. - 239 с.


4. К563 Ковальова О.М. Медико-соціальне обгрунтування оптимізації системи дитячої анестезіології та інтенсивної терапії в Україні : автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.02.03, 14.01.10) / О.М. Ковальова ; Нац. мед. академія післядипломної освіти. - К., 2010. - 36 с.


5. К959 Кучер А.Р. Ультрасонографічна діагностика травматичних ушкоджень внутрішніх структур колінного суглоба : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.23) / А.Р. Кучер ; Нац. ін-т раку. - К., 2010. - 19 с.


6. 617(075.8)

Р92 Principles of surgery = Основы хирургии : практ. рук-во для студентов 5 к. / уклад. O.I. Miminoshvili [Миминошвили] ; Донецкий мед. ун-т. - Donetsk : Donbass, 2011. - 456 p.


7. Т393 Тивончук О.С. Шунтування шлунка в хірургічному лікуванні морбідного ожиріння та супутніх метаболічних розладів : автореф. дис. ... д-ра мед. наук (14.01.03) / О.С. Тивончук ; Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова. - К., 2010. - 43 с.


8. Т416 Тимочук В.В. Диференційований підхід до тотального ендопротезування кульшового суглоба у хворих на ревматоїдний артрит : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.21) / В.В. Тимочук ; Ін-т травматології та ортопедії. - К., 2010. - 22 с.


9. Т417 Тимошенко С.В. Хірургічне лікування нестабільних переломів дистального метаепіфіза променевої кістки та їх наслідків : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.21) / С.В. Тимошенко ; Ін-т травматології та ортопедії. - К., 2010. - 24 с.

10. Досвід відкритих алогерніопластик у лікуванні пахвинних гриж // Педиатрия: Журнал им. Г.Н.Сперанского. - 2011 . - Т. 90, № 1. - С. 267-268.


11. Келемен I.Я. Множинні переломи ребер при закритій травмі грудної клітки. Хірургічна тактика // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Медицина . - 2011 . - Вип. 40. - С. 212-214.


12. Лікування венозних трофічних виразок // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Медицина . - 2011 . - Вип. 40. - С. 222-225.


13. Черкасов Е.В. Апонекроз в тимусі при опіковій хворобі та її терапевтичному лікуванні // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Медицина . - 2011 . - Вип. 40. - С. 170-174.


21. ОФТАЛЬМОЛОГІЯ.


1.Г79 Гребеник І.М. Морфофункціональні властивості рогівки свині при різних методах консервування : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.03.01) / І.М. Гребеник ; Тернопільський мед. ун-т. - Тернопiль , 2010. - 19 с.


2.З-156 Задорожний О.С. Діагностична значимість нового способу довгохвильової фундусграфії у хворих з субретинальними неоваскулярними мембранами : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.18) / О.С. Задорожний ; Ін-т очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова. - Одеса , 2010. - 18 с.


3. 617.7(075.5)

М54 Методичні рекомендації для студентів стоматологічного факультету з самостійної підготовки до практичних занять по офтальмології / уклад. К.П. Павлюченко. - Донецьк, 2011. - 53 с.


4. Т992 Тяжка Н.П. Діагностична значимість нового методу довгохвильової офтальмографії у хворих з віковою макулярною дегенерацією : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.18) / Н.П. Тяжка ; Ін-т очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова. - Одеса , 2010. - 20 с.


^ 22. АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ.


1. Г155 Галенко Я.А. Профілактика і лікування гестаційних та перинатальних ускладнень у вагітних з цукровим діабетом : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.01) / Я.А. Галенко ; Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2010. - 20 с.


2. З-144 Загребельна І.В. Особливості патогенезу ендокринного безпліддя та негормональні методи його лікування (клініко-експериментальне дослідження) : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.01) / І.В. Загребельна ; Харківський мед. ун-т. - Харкiв , 2010. - 19 с.


3. К17 Калашник Н.В. Профілактика післяопераційних гнійно-запальних ускладнень при абдомінальному розродженні жінок з метаболічним синдромом : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.01) / Н.В. Калашник ; Нац. мед. академія післядипломної освіти. - К., 2011. - 18 с.


4. К289 Касьянова Н.В. Прогнозування, профілактика та лікування порушень менструальної функції у пацієнток раннього та активного репродуктивного віку з патологічним пубертатним періодом : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.01) / Н.В. Касьянова ; Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2010. - 20 с.


5. К772 Кравчук І.В. Патологія шийки матки у жінок з сексуально-трансмісивною вірусною інфекцією (діагностика і лікування) : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.01) / І.В. Кравчук ; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. - К., 2010. - 20 с.


6. Бобик Ю.Ю. Деякі аспекти репродуктивного здоров'я вагітних в умовах природного дефіциту // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Медицина . - 2011 . - Вип. 40. - С. 235-238.


7. Коваленко О.Є. Психофізичні особливості жінок з різними формами ендометріозу // Фітотерапія . - 2011 . - № 1. - С. 46-49.


  1   2

Схожі:

Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи