Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень icon

Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
Скачати 285.64 Kb.
НазваІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
Дата21.09.2012
Розмір285.64 Kb.
ТипДокументи

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. М. ГОРЬКОГО


БІБЛІОТЕКА

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ


НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ У БІБЛІОТЕКУ


( ЖОВТЕНЬ 2011 р.)


ДОНЕЦЬК, 2011


«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів і збірок та ін.), що надійшли до бібліотеки ДонНМУ протягом жовтня 2011 року.

Покажчик знайомить читачів з літературою по всіх галузях знання: медичною, природознавчою, гуманітарною, соціально – економічною та ін.

«Бюлетень» складений на основі записів електронного каталогу. Матеріал розміщений у систематичному порядку відповідно до основних рубрик електронного каталогу, усередині розділів – в алфавіті авторів і заголовків.

Розділи покажчика формуються залежно від наповнення електронного каталогу і актуальності. Інформаційний бюлетень про нові надходження до бібліотеки випускається у друкованону та електронному варіанті. З друкованим покажчиком можна ознайомитися в інформаційно -бібліографічному відділі бібліотеки ( уч. корп.№1).

Для того, щоб отримати видання, яке Вас зацікавило слід звертатися на абонементи наукової та навчальної літератури бібліотеки та у студентський читальний зал (уч.корп.№3)


Контактні телефони: 295-91-30; biblio@dsmu.edu.ua

та адреса 295-92-96;

295-91-83;

295-96-02.


З побажаннями та пропозиціями просимо Вас звертатися до директора бібліотеки ДонНМУ.


^

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА ВИПУСК :
ДИРЕКТОР БІБЛІОТЕКИ Кабардіна Г.К.

ДонНМУ 295-93-71

boss_lib@dsmu.edu.ua

Укладач:

Зав. інформаційно- Котелевська Г.М.

бібліографічним відділом 295-91-30

biblio@dsmu.edu.ua

Склад
I. Медична література 3 - 20

1. Загальні питання медицины. Історія медицини 4 – 5

2. Анатомія та гістологія 5

3. Гігієна та санітарія. Валеологія. 5

4. Соціальна медицина та організація

охорони здоров’я 5 - 6

5. Фармакологія та и фармакотерапія. 6 - 7

6. Фізіотерапія та ЛФК 7

7. Онкологія 7 - 8

8. Імунологія та алергологія 8

9. Педіатрія та неонатологія 8 – 10

10.Патологічна фізіологія 11

11. Внутрішні хвороби. Сімейна медицина 11

12. Серцево-судинні захворювання 11 - 12

13. Пульмонологія та фтизіатрія 12 – 14

14. Гастроентерологія 14.

15. Стоматологія 14 – 15.

16. Дерматологія та венерологія 15.

17. Урологія та нефрологія 15 - 16

18. Неврологія та психіатрія 16 - 17

19. Інфекційні хвороби 17

20. Травматологія та ортопедія 17 - 18.

21. Хірургія. Анестезіологія та інтенсивна терапія 18 – 19

22. Офтальмологія 19

23. Акушерство та гінекологія 19 - 20


II. .Гуманітарна та соціально - економічна

література 20 - 24

2.1 Економіка України 20

2.2. Історія України 20 – 21

2.3. Політика 21

2.4. Педагогіка вищої школи 21 – 22

2.5. Психологія 22 - 23

2.6. Історія релігії 23

2.7. Соціологія 23 – 24.

2.8. Філософія. 24.


^ I.МЕДИЧНА ЛІТЕРАТУРА.


1.ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕДИЦИНИ. ІСТОРІЯ МЕДИЦИНИ.


1.61(06)

А43 Актуальні проблеми клінічної, експериментальної, профілактичної медицини, стоматології та фармації : матеріали 73-ї міжнар. науково-практ. конференції молодих вчених (13-15 квітня 2011 р., м. Донецьк). - Донецьк : Каштан, 2011. - 312 с.


2.61(09)

І-90 Імена в медицині у відгомоні часу : календар ювілейних дат / уклад. С.М. Булах. - К., 2011. - 64 с.


3.61(06)

М42 Медицина в художніх образах. Вип. 8-9 : статті / ред. К.В. Заблоцька ; Донецький мед. ун-т. - Донецьк : Норд-прес, 2011. - 440 с.


4.61(09)

О-13 Об учителях, предшественниках, старших друзьях / уклад. В. Медведь. - К. : ИНКОС, 2011. - 176 с.


5.61(09)

Я64 Лікарська совість м. Києва початку 20 ст. : до 150-річчя від дня народження Т. Г. Яновського : біобібліогр. покажчик. - К., 2011. - 56 с.


6.611.9(09)

П32 Пикалюк В.С. Професори-морфологи України / В.С. Пикалюк, А.А. Бабанін, В.В. Кісельов. - 3-е вид., пер. та доп.. - Сімферополь , 2010. - 138 с.


7.61(09)(075.8)

G83 Grigoryants [Григорянц А.В.] A.V. History of Medicine = Історія медицини : навч. посібник / A.V. Grigoryants, I.A. Sukhareva. - Simferopol , 2010. - 316 p.


8.Волобуев Е. Н. Дифференциация отношения врачей к пациентам и их родственникам / Е. Н. Волобуев, В. А. Мажаренко, Е. В. Приз // Социология медицины .- 2011 .- № 1. - С. 42-46.


9.Глухова Г. А. Изучение удовлетворенности пациентов оказанием высокотехнологичной медицинской помощи / Г. А. Глухова //Социология медицины .- 2011 .- № 1. - С. 30-32.


10.Пузич Я. Медична тематика в творчості Пікассо / Я. Пузич, І. Пузич // Науковий світ .- 2011 .- № 7. - С. 25.

11.Решетников А. В. Технология социологического исследования как методическая основа медико-социологического мониторинга (часть ІІІ) / А. В. Решетников // Социология медицины .- 2011 .- № 1. - С. 3-14.


12. Шишкина Е. А. Экологическая культура как медико-социальная категория / Е. А. Шишкина // Социология медицины .- 2011 .- № 1. - С. 15-22.


^ 2. АНАТОМІЯ. ГІСТОЛОГІЯ.


1.611.013

П32 Пикалюк В.С. Філо-, онтогенез органів і систем людини / В.С. Пикалюк, А.Ю. Османов. - Сімферополь : Доля, 2011. - 312 с.


2.Макар Б.Г. Деякі аспекти кліничної анатомії стегнового нерва / Б.Г. Макар, О.П. Антонюк, Н.М. Гузік // Клінічна та експериментальна патологія. - 2011. - Т. 10, № 1.- С. 214-217


^ 3. ГІГІЄНА І САНІТАРІЯ. ВАЛЕОЛОГІЯ.


1.613.2(03)

М71 Мищиряк В.Г. Справочно-информационный сборник по гигиене питания и пищевой санитарии / В.Г. Мищиряк. - Донецк : Промінь, 2010. - 404 с.


2.613.6

Т78 Труд и здоровье / М.М. Шутов, В.В. Дорофиенко, С.М. Вовк, О.А. Бендасюк. - Донецк : СПД Куприянов В.С., 2011. - 330 с.


3.614.3(03)

М71 Мищиряк В.Г. Справочник главного врача СЭС / В.Г. Мищиряк. - Донецк : Промінь, 2010. - 344 с.


4.З-59 Зібірова В.В. Гігієнічна оцінка біологічної цінності питної води : науково-кваліфікац. робота ... магістра медицини / В.В. Зібірова ; Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2011. - 52 с.


5.Журавлева И. В. Основные мотивы заботы о здоровье в студенческой среде / И. В. Журавлева // Социология медицины .- 2011 .- № 1. - С. 32-41.


^ 4. СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я.


1. Абаева О. П. Медико-социальные проблемы, связанные с реализацией права пациента подросткового возраста на автономию при медицинской помощи / О. П. Абаева // Социология медицины. - 2011 .- № 1. - С. 27-29.

2.Аніщенко О.В. Пояснювальна записка до проекту закону України "Про внесення змін до снов законодавства України про охорону здоров'я щодо удосконалення надання медичної допомоги" / О.В. Аніщенко // Главный врач. - 2011 .- № 6. - С. 21-47


3.Гайдай І. Демографічна ситуація в Україні - статистика населення, аналіз його численності та складу / І. Гайдай//Главный врач .- 2011 .- № 6. - С. 76-83


4.Литвак А.И. Качество управления / А.И. Литвак//Главный врач .- 2011 .- № 6. - С. 84-88


5.Про затвердження Методики розрахунку вартості послуг з охорони здоров'я : Наказ МОЗ України №315 від 23.05.2011 р.//Главный врач .- 2011 .- № 6. - С. 53-66


6.Про затвердження Тимчасових методичних рекомендацій щодо запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів в системі охорони здоров'я у пілотних регіонах : Наказ МОЗ України №346 від 08.06.2011 р.//Главный врач .- 2011 .- № 6. - С. 48-50


7.Результаты изучения состояния профилактики заболеваний и диспансеризации населения на селе / О. П. Щепин, Р. В. Коротких, В. В. Растегаев, И. Н. Растегаева//Социология медицины .- 2011 .- № 1. - С. 23-27.


8.Шевченко М.В. Ставлення населення до сучасного стану надання медичної допомоги / М.В. Шевченко//Главный врач .- 2011 .- № 6. - С. 51-52.


9.Ettelt S. Основы политики. Медицинская помощь вне стационара, получение общеврачебной и специализированной медицинской помощи в восьми странах / S. Ettelt//Главный врач .- 2011 .- № 6. - С.67-75.


5. ФАРМАКОЛОГІЯ.


1.615.2

З-17 Заїка Л.А. Противірусні, протипухлинні та імуномоделюючі властивості лікувального препарату Ізатізон / Л.А. Заїка, О.І. Болсунова, А.І. Потопальський. - К. : Колобіг, 2010. - 212 с.


2.615.37

В14 Вакцинопрофілактика : навч. посібник / О.С. Прилуцький, Н.В. Нагорна, В.А. Дрюченко, Т.А. Біломеря ; Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2011. - 196 с.

3.Окремі аспекти фітотерапії в ревматології / О.В. Глубоченко, В.Г. Глубоченко, В.Л. Васюк та ін.//Клінічна та експериментальна патологія. - 2011 .- Т. 10, № 1 .- С. 203-206


^ 6. ФІЗІОТЕРАПІЯ ТА ЛФК.


1.615.83(075.8)

П76 Применение БИОТРОН-ПАЙЛЕР-света в медицине. Лечение низкоинтенсивными поляризованными электромагнитными волнами оптико-инфракрасного диапазона : учеб.-метод. рук-во / ред. С.А. Гуляр. - 2-е изд., доп.. - К. : ИФБ НАН Украины, 2011. - 256 с.


2.Воздействие радоновых ванн на липидный профиль больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями и дислипидемиями / Л.М. Яшина, Л.Е. Шатрова, К.С. Жданова, Т.А. Кузнецова//Вопросы курортологии, физиотерапии и ЛФК. - 2011 .- № 2. - С. 3-4


3.Динамика параметров иммунной, сердечно-сосудистой и вегетативной нервной системы при аэро криовоздействиях у лиц с разным уровнем "иммунного" здоровья / К.В. Дроздов, Ю.Г. Суховей, И.Г. Унгер та ін.//Вопросы курортологии, физиотерапии и ЛФК .- 2011 .- № 2. - С. 11-13


4.Динамика фактора некроза опухоли и клинических признаков остеоартроза при лечении больных алфлутопом в сочетании с грязевыми аппликациями в условиях санатория / В.А. Маганев, Р.А. Давлетшин, Г.К. Давлетшина, Г.С. Яппаров//Вопросы курортологии, физиотерапии и ЛФК. - 2011 .- № 2. - С. 18-20.


5.Камалова Н.А. Некоторые изменения минерального обмена у больных с остеоартрозом и остеопорозом под влиянием комплексного лечения / Н.А. Камалова//Вопросы курортологии, физиотерапии и ЛФК. - 2011 .- № 2. - С. 16-18.


6.Магнитотерапия в общем комплексе курортного лечения синдрома раздраженного кишечника / А.С. Кайсинова, Ю.С. Осипов, М.А. Литвинова, А.В. Просоьченко // Вопросы курортологии, физиотерапии и ЛФК. - 2011. - № 2. - С. 34-36.


7. ОНКОЛОГІЯ.


1.Б794 Болобан Г.В. Внутрішньоартеріальна поліхіміотерапія раку молочної залози. Ускладнення, їх профілактика та лікування : дис. ... канд. мед.наук (14.01.07) / Г.В. Болобан ; наук. керівн. Ю.В. Думанський ; Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2011. - 160 с.


2.Г14 Гайдаров Э.Г. Пути повышения абластичности резекций печени при ее метастатическом поражении : научно-квалификац. работа ... магистра медицины (14.01.03) / Э.Г. Гайдаров ; наук. керівн. Ю.В. Думанский ; Донецкий мед. ун-т. - Донецк, 2011. - 85 с.


3.Г834 Григор'єва Ю.В. Рак простати: диференційна діагностика за даними трансректальних пункційних біопсій : дис. ... канд. мед.наук (14.03.02) / Ю.В. Григор'єва ; наук. керівн. С.Г. Гичка ; Клінічна лікарня "Феофанія". - К., 2011. - 150 с.


4.Т35 Терен Т.І. Ефективність неоад'ювантної хіміопроменевої терапії в комплексному лікуванні хворих на рак ободової кишки (коопероване дослідження) : дис. ... канд. мед.наук (14.01.07) / Т.І. Терен ; наук. керівн. В.Х. Башеєв ; Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2011. - 164 с.


5.Сенютович Р.В. Нове в неод'ювантній хемотерапії раку молочної залози / Р.В. Сенютович, Л.I. Бізер, В.П. Унгурян//Клінічна та експериментальна патологія. - 2011. - Т. 10, № 1 .- С. 218-221


^ 8. ІМУНОЛОГІЯ ТА АЛЕРГОЛОГІЯ.


1.С54 Собакар І.Ю. Особливості імунних порушень при герпетичному ретиніту, імунокорекція та медична реабілітація : дис. ... канд. мед.наук (14.03.08) / І.Ю. Собакар ; наук. керівн. І.В. Лоскутова ; Луганський мед. ун-т. - Луганськ, 2010. - 173 с.


2.Костюченко Л.В. Імуноглобулін Е при первинних імунодефіцитах / Л.В.

Костюченко, Я.Ю. Романишин, А.В. Бондаренко // Перинатология и педиатрия. - 2011 .- № 1.- С. 51-55.


^ 9. ПЕДІАТРІЯ ТА НЕОНАТОЛОГІЯ.


1.616-053.2:577.4(075.8)

Е45 Екопедіатрія : навч. посiбник / М.П. Гребняк, С.А. Щудро, О.Б. Єрмаченко, С.В. Грищенко ; Донецький мед. ун-т. - Дніпропетровськ : Пороги, 2011. - 299 с.


2.С126 Савво О.М. Клініко-імунологічна характеристика перебігу лімфаденопатії у дітей, які часто хворіють : дис. ... канд. мед.наук (14.03.08) / О.М. Савво ; наук. керівн. М.М. Попов ; Харківський нац. ун-т ім.В.Н.Каразіна. - Харків, 2011. - 138 с.


3.Антипкін Ю.Г. Сучасні погляди на етіопатогенез, клініко-діагностичні та

лікувально-профілактичні особливості перебігу запального процесу при

неспецифічних захворюваннях органів дихання у дітей (огляд літератури) /

Ю.Г. Антипкін, Т.Г. Надточій//Перинатология и педиатрия .- 2011 .- № 1 .-

С. 18-23


4.Валитова И. Е. Возможности работы психолога с проблемами грудного

вскармливания / И. Е. Валитова, Ю. В. Барановская // Вопросы психологии .-

2011 .- № 2. - С. 56-65.


5.Ефективність застосування імунофлазіду при лікуванні негоспітальної пневмонії у дітей раннього віку / Н.І. Токарчук, А.А. Зализюк, Т.В. Чекотун та ін.//Перинатология и педиатрия .- 2011 .- № 1 .- С. 63-65.


6.Клінічна ефективність специфічної імунозамісної терапії у передчасно народжених немовлят з цитомегаловірусною інфекцією / О.В. Кузенко, О.О. Цицюра, А.М. Пилип`юк та ін.//Перинатология и педиатрия .- 2011 .- № 1 .- С. 44-46


7.Котова Н.В. Вплив шкідливих звичок віл-інфікованих матерів на стан здоров'я їхніх дітей / Н.В. Котова, О.О. Старець//Перинатология и педиатрия. - 2011 .- № 1 .- С. 56-58


8.Лекманов А.У. Применение BIS - мониторинга у детей при интенсивной терапии тяжелой черепно-мозговой травмы / А.У. Лекманов, С.Г. Суворов, Е.Н. Гегуева//Клиническая медицина. - 2011 .- Т. 89, № 1 .- С. 46-49


9.Маменко М.Є. Перинатальні аспекти йододефіцитних захворювань / М.Є. Маменко, Н.А. Бєлих, О.І. Єрохіна//Перинатология и педиатрия. - 2011. - № 1. - С. 38-41


10.Маркевич В.Е. Особливості ниркової регуляції мікроелементного забезпечення недоношених новонароджених із гіпоксично-ішемічною енцефалопатією / В.Е. Маркевич, В.О. Петрашенко//Перинатология и педиатрия .- 2011 .- № 1 .- С. 27-30.


11.Мешкова О.М. Вплив сімейних, соціальних та медіко-біологічних факторів на формування ризикової поведінки підлітків щодо ВІЛ-інфікування та профілактичні заходи запобігання їх в умовах "клінік, дружних до молоді" / О.М. Мешкова // Педіатрія, акушерство та гінекологія .- 2011 .- Т. 73, № 2. - С. 25-30


12.Мизгіна Т.І. Можливість використання пробіотиків з метою корекції функціональних розладів системи травлення у новонароджених, які мають перинатальну патологію / Т.І. Мизгіна//Перинатология и педиатрия .- 2011 .- № 1. - С. 34-37


13.Опыт применения рекомбинантного эритропоэтина "Эпобиокрин" с целью профилактики и лечения ранней анемии недоношенных / Ю.А. Батман, О.К. Головко, Е.А. Стрюковская та ін.//Перинатология и педиатрия.- 2011. - № 1. - С. 24-26.


14.Павлишин Г.А. Мітохондріальна дисфункція та її корекція у новонароджених з ураженням нервової системи / Г.А. Павлишин, А.О. Сковронська//Педіатрія, акушерство та гінекологія .- 2011 .- Т. 73, № 2. - С.12-15


15.Срібна В.Є. Імунокорекція та імунопрофілактика дисбіотичних станів у немовлят, народжених від матерів з герпес-вірусною інфекцією / В.Є. Срібна, Т.К. Знаменська, Т.В. Радиш//Перинатология и педиатрия .- 2011 .- № 1 .- С. 31-33.


16.Сучасна класифікація бронхіальної астми у дітей / Ю.Г. Антипкін, В.Ф. Лапшин, Т.Р. Уманець та ін.//Перинатология и педиатрия .- 2011 .- № 1 .- С. 8-10.


17.Тяжка О.В. Клініко-функціональне значення мелатоніну при хронічному гастродуоденіті у дітей / О.В. Тяжка, В.I. Боброва, З.Б. Хомінська//Педіатрія, акушерство та гінекологія .- 2011 .- Т. 73, № 2. - С. 7-11


18.Цимбаліста О.Л. Характеристика цитокінового статусу у дітей раннього віку з ускладненою пневмонією на тлі залізодефіцитної анемії / О.Л. Цимбаліста, Л.І. Гаріджук//Перинатология и педиатрия .- 2011 .- № 1. - С. 66-69.


19.Шадрин О.Г. Досвід застосування гліцеринових мікроклізм Пейдолакс при функціональних запорах у дітей раннього віку / О.Г. Шадрин, С.В. Дюкарева-Бездєнєжних, Н.Ф. Чернега//Педіатрія, акушерство та гінекологія .- 2011 .- Т. 73, № 2. - С. 31-35


20.Шумна Т.Є. Характеристика гіперчутливості до алергенів у дітей Запорізького регіону / Т.Є. Шумна//Перинатология и педиатрия .- 2011 .- № 1. - С. 59-62


^ 10. ПАТОЛОГІЧНА ФІЗІОЛОГІЯ.


1.А934 Ауссі Г.С. Особливості розвитку системної запальної відповіді при глюкокортикоїдному остеопорозі та обгрунтування її корекції теріпаратідом : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.03.04) / Г.С. Ауссі ; Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2010. - 20 с.


2.П271 Перепелиця М.П. Роль метаболічних, мембранних та імунних порушень в механізмах ушкодження печінки дорослих і старих щурів за адреналінової міокардіопатії : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.03.04) / М.П. Перепелиця ; Тернопільський мед. ун-т. - Тернопіль, 2010. - 21 с.


3.Бронхиальная астма и гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь: взгляд клинициста и патофизиолога / С.В. Лямина, И.В. Маев, Г.Л. Юренев та ін.// Терапевтический архив. - 2011. - Т. 83, № 6. - С. 73-79


^ 11. ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ. СІМЕЙНА МЕДИЦИНА.


1.614.255.3(075.8)

З-14 Загальна практика - сімейна медицина : навч. посібник / ред. О.В. Синяченко ; Донецький мед. ун-т. - Донецьк : Норд-Прес, 2011. - 670 с.


2.Мохирева Л.В. Биологическая роль цинка в организме человека / Л.В. Мохирева, И.В. Богадельникова // Туберкулез и болезни легких. - 2011. - № 7. - С. 3-10


^ 12. СЕРЦЕВО – СУДИННІ ЗАХВОРЮВАННЯ.


1.616.12

М26 Марковский В.Д. Патологическая анатомия сердца при задержке внутриутробного развития / В.Д. Марковский, В.В. Гаргин, М.С. Мирошниченко. - Харьков : Финарт, 2010. - 158 с.


2.616.13:615.36

А92 Атаман О.В. Механізми розвитку D-гіпервітамінозних уражень кровоносних судин / О.В. Атаман. - Суми : СумДУ, 2011. - 150 с.


3.А177 Абу О.Ф. Оптимізація лікування хворих на стабільну і нестабільну стенокардію із супутньою артеріальною гіпертензією 2 ступеня : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.11) / О.Ф. Абу ; Івано-Франківський мед. ун-т. - Івано-Франківськ , 2010. - 20 с.


4.Б121 Бабанина Т.В. Роль блокирования ренин-ангиотензин-альдостероновой системы в предупреждении ремоделирования левого желудочка у больных, перенесших инфаркт миокарда с патологическим зубцом Q : дис. ... канд. мед.наук (14.01.11) / Т.В. Бабанина ; наук. керівн. А.Э. Багрий ; Донецкий мед. ун-т. - Донецк, 2010. - 130 с.


5.С201 Саржевська А.В. Роль порушень метаболізму гомоцистеїну в розвитку ендотеліальної дисфункції у хворих на стенокардію напруги похилого та старечого віку : дис. ... канд. мед.наук (14.01.11) / А.В. Саржевська ; наук. керівн. О.В. Крайдашенко ; Запорізький мед. ун-т. - Запоріжжя , 2011. - 167 с.


6.Ш371 Шевельок А.М. Прогнозування рецидивів фібриляції передсердь та їх профілактика із застосуванням омега-3 поліненасичених жирних кислот : дис. ... канд. мед.наук (14.01.11) / А.М. Шевельок ; наук. керівн. Н.В. Калінкіна ; Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2011. - 161 с.


7.Гербекова И. Д. Образ жизни и факторы риска у больных инфарктом миокарда (по результатам социологического опроса) / И. Д. Гербекова, В. М. Алексеева, М. С. Микерова // Социология медицины. - 2011. - № 1. - С. 59-61.


8.Гипетрофия левого желудочка в терминальной стадии почечной недостаточности и возможность обратного ее развития в результате коррекции анемии и артериальной гипертонии / Ф.У. Дзгоева, Т.М. Гатагонова, З.К. Кадзаева та ін. // Терапевтический архив. - 2011. - Т. 83, № 6. - С. 42-46.


9.Сравнительная оценка эффективности терапии левосименданом и допамином у больных с рефрактерной сердечной недостаточностью / Н.А. Джаиани, И.В. Косицына, Н.А. Гнидкина та ін. //Терапевтический архив. - 2011. - Т. 83, № 6. - С. 53-59


^ 13. ПУЛЬМОНОЛОГІЯ ТА ФТИЗІАТРІЯ.


1.А139 Абдулхакім М.М. Гнійні і гангренозні абсцеси легень з плевральними ускладненнями і їх комплексне лікування : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.03) / М.М. Абдулхакім ; Вінницький мед. ун-т. - Вінниця, 2010. - 20 с.


2.І-231 Іванченко Ю.О. Застосування ліпосомальної терапії у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень з супутньою артеріальною гіпертензією : науково-кваліфікац. робота ... магістра медицини (14.01.02) / Ю.О. Іванченко ; наук. керівн. Г.А. Ігнатенко ; Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2011. - 105 с.

3.Бактериологическая диагностика и идентификация возбудителей ВСG-оститов у детей / Ю.С. Потапова, Т.Ф. Оттен, Е.Ю. Малярова, Б.И. Вишневский//Туберкулез и болезни легких .- 2011 .- № 7 .- С. 24-28.


4.Баринов В.С. Комплексное обследование больных при подозрении на абдоминальный туберкулез с использованием малоинвазивных технологий / В.С. Баринов, Б.М. Ариэль, М.А. Соловьева//Туберкулез и болезни легких .- 2011 .- № 7 .- С. 45-48.


5.Биохимические критерии активности туберкулезного поражения суставов / О.Т. Титаренко, М.С. Сердобинцев, М.Е. Дьякова та ін.//Туберкулез и болезни легких .- 2011 .- № 7 - С. 49-54.


6.Гигиеническое воспитание населения как составная часть профилактических мероприятий в борьбе с туберкулезом / Г.Е. Гапоненко, Ж.В. Гудинова, А.В. Мордык, Л.В. Пузырева//Туберкулез и болезни легких .- 2011 .- № 7 .- С. 17-20.


7.Комплексная диагностика локальных форм туберкулеза у детей / А.А. Старшинова, Л.А. Бучацкая, М.Ф. Павлова, И.Ф. Довгалюк//Туберкулез и болезни легких. - 2011 .- № 7 .- С. 21-23


8.Морозова Т.И. Социальные технологии при оказании противотуберкулезной помощи / Т.И. Морозова, Л.Е. Паролина, Н.П. Докторова//Туберкулез и болезни легких .- 2011 .- № 7 .- С. 11-16.


9.Особенности иммунологических параметров крови и плеврального экссудата при туберкулезном плеврите / Е.А. Юрьева, О.В. Воронкова, О.И. Уразова та ін.//Туберкулез и болезни легких .- 2011 .- № 7. - С. 55-60.


10.Отс О.Н. Качество жизни и функция внешнего дыхания после сегментэктомии и лобэктомии у пациентов, излеченных от туберкулеза легких / О.Н. Отс, М.И. Чушкин, Е.М. Богородская//Туберкулез и болезни легких .- 2011 .- № 7. - С. 61-64.


11.Применение остеопластической торакопластики и эндобронхитального клапана в комплексном лечении больных с деструктивным лекарственно-устойчивым туберкулезом легких / А.В. Левин, Е.А. Цеймах, П.Е. Зимонин, Д.В. Краснов//Туберкулез и болезни легких .- 2011 .- № 7. - С. 41-44.


12.Применение полимеразной цепной реакции для дифференциальной диагностики туберкулеза и других гранулематозных заболеваний при исследовании фиксированных биопсийных образцов / С.Г. Киреева, А.Л. Меликян, А.А. Александров, М.А. Владимирский//Туберкулез и болезни легких .- 2011 .- № 7 .- С. 34-40.

13.Соловьев Е.О. Заболеваемость туберкулезом и репродуктивная функция женщин, проживающих в сельских районах Ярославской области / Е.О. Соловьев, Б.С. Кибрик//Туберкулез и болезни легких .- 2011 .- № 7 .- С. 29-33.


14.Эффект трансплантации клеток костного мозга от мышей разных линий при экспериментальном туберкулезе / Л.Е. Поспелов, В.В. Ерохин, А.Л. Поспелов, И.В. Бочарова//Туберкулез и болезни легких .- 2011 .- № 7. - С. 65-67.


14. ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ.


1.616.33(075.8)

Г72 Гострі кровотечі у просвіт травного тракту: причини, діагностика, лікувальна тактика : навч. посібник / І.М. Шевчук, М.Г. Шевчук, О.О. Побуцький, І.М. Сорочинський. - Івано-Франківськ : СІМИК, 2011. - 134 с.


2.Б201 Баланцова Е.Л. Особливості патогенезу, діагностики та лікування ерозивно-виразкових уражень гастродуоденальної зони у хворих на хронічний панкреатит із залишковою масою тіла : дис. ... канд. мед.наук (14.01.02) / Е.Л. Баланцова ; наук. керівн. Н.Б. Губергріц ; Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2011. - 184 с.


3.Оптимізація лікування хронічного гастродуоденіту, асоційованого з НР, з урахуванням гастропротекції / В.Д. Лукашук, С.Г. Гичка, О.А. Бовкун та ін.//Педіатрія, акушерство та гінекологія .- 2011 .- Т. 73, № 2. - С. 18-21


15. СТОМАТОЛОГІЯ.


1.616.31-053.2(075.8)

Т35 Терапевтическая стоматология детского возраста : учебник / ред. Л.А. Хоменко. - 2-е изд., доп., перераб.. - К. : Книга плюс , 2010. - 804 с.


2.616.314-089(075.8)

Т41 Тимофеев А.А. Тесты контроля знаний по специальности "Челюстно-лицевая хирургия и хирургическая стоматология" : учеб. пособие / А.А. Тимофеев. - 5-е изд., перераб. и доп. - К. : Червона Рута-Турс , 2010. - 256 с.


3.Б535 Бессмертная Е.А. Изучение, стоматологического статуса и комплаенса у больных, страдающих эпилепсией и разработка лечебно-профилактических методов у данной категории больных : научно-квалификац. работа ... магистра медицины (14.01.22) / Е.А. Бессмертная ; наук. керівн. С.П. Яровая ; Донецкий мед. ун-т. - Донецк, 2011. - 83 с.


4.Г13 Гаджиева И.М. Сравнительная клиническая оценка восстановлений кариозных полостей 2 класса по Блеку : научно-квалификац. работа ... магистра медицины / И.М. Гаджиева ; наук. керівн. А.А. Удод ; Донецкий мед. ун-т. - Донецк, 2011. - 41 с.


^ 16. ДЕРМАТОЛОГІЯ ТА ВЕНЕРОЛОГІЯ.


1. Влияние селективных штаммов пробиотиков (Лактомун Эколоджик Панда) на развитие экземы (исследование PANDA) / L. Niers, G. Rijkers, F. Sengers та ін.//Перинатология и педиатрия .- 2011 .- № 1 .- С. 11-17.


^ 17. УРОЛОГІЯ ТА НЕФРОЛОГІЯ.

1.616.6(075.8)

В41 Вибрані питання нефрології : навч. посібник / ред. Є.М. Нейко. - Івано-Франківськ : СІМИК, 2011. - 416 с.


2.616.61(075.8)

О-66 Орловський В.Ф. Внутрішня медицина: нефрологія : навч. посібник / В.Ф. Орловський, Л.Н. Приступа, О.В. Орловський. - Суми : СумДУ, 2010. - 191 с.


3.616.6(075.8)

Ч-90 Чумак Г.О. Базовая урология на современном уровне : лекции / Г.О. Чумак, Г.Р. Саркисян, К.А. Вартанян. - Донецк : Наука и просвещение , 2011. - 144 с.


4.А15 Абід К. Удосконалення передопераційної підготовки хворих із доброякісною гіперплазією передміхурової залози великого об'єму для виконання трансуретральної резекції : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.06) / К. Абід ; Ін-т урології. - К., 2010. - 18 с.


5.Б125 Бабич В.Л. Клинико-патогенетические аспекты хронического необструктивного пиелонефрита в детском возрасте : научно-квалификац. работа ... магистра медицины (14.01.10) / В.Л. Бабич ; наук. керівн. В.Н. Буряк ; Донецкий мед. ун-т. - Донецк, 2011. - 79 с.


6.Ассоциация полиморфного маркера Pro72Arg гена ТР53 с клиническими особенностями хронического гломерулонефрита / Е.С. Камышова, М.Ю. Швецов, А.Е. Шестаков та ін.//Терапевтический архив .- 2011 .- Т. 83, № 6 .- С. 27-32.


7.Бондарь И.А. Ожирение и хроническая болезнь почек / И.А. Бондарь, В.В. Климонтов, А.И. Симакова//Терапевтический архив.- 2011. - Т. 83, № 6. - С. 66-70.

8. Кудряшова И.П. Применение циклоферона при хроническом пиелонефрите: динамика показателей интерферонового статуса / И.П. Кудряшова, Т.П. Оспельникова, Ф.И. Ершов//Терапевтический архив. - 2011. - Т. 83, № 6. - С. 33-35


9.Милованов Ю.С. Место метаболита витамина D2 парикальцитола в нефропротективной стратегии при хронической болезни почек / Ю.С. Милованов, Л.В. Козловская, Л.Ю. Милованова//Терапевтический архив .- 2011 .- Т. 83, № 6. - С. 70-73


10.Определение мочевых маркеров протеолиза/фибринолиза и фиброангиогенеза в почке больных гипертонической болезнью / М.Л. Нанчикеева, Л.В. Козловская, В.В. Рамеев та ін.//Терапевтический архив .- 2011 .- Т. 83, № 6. - С. 23-27


11.Оценка дисфункции подоцитов по степени нефринурии при протеинурических формах хронического гломерулонефрита / Н.В. Чеботарева, И.Н. Бобкова, Л.В. Козловская, З.Г. Цопанова//Терапевтический архив .- 2011 .- Т. 83, № 6. - С. 18-23.


12.Роль лептина, адипонектина и маркеров инсулинорезистентности в развитии ранних стадий хронической болезни почек и атеросклероза сонных артерий у больных с ожирением / Е.А. Сагинова, М.Г. Галлямов, М.М. Северова та ін.// Терапевтический архив. - 2011. - Т. 83, № 6. - С. 47-53.


13.Сравнительная характеристика системы гемостаза у больных с терминальной стадией хронической почечной недостаточности, экстренно и планово начинающих лечение гемодиализом / Г.В. Котлярова, Н.Л. Козловская, С.В. Лашутин та ін.//Терапевтический архив .- 2011 .- Т. 83, № 6. - С. 36-41.


14. Уровень эндотелина-1 и реактивность сосудов микроциркуляторного русла кожи у больных на ранних стадиях хронической болезни почек / А.В. Смирнов, Н.Н. Петрищев, И.Ю. Панина та ін.//Терапевтический архив .- 2011. - Т. 83, № 6. - С. 13-18.


^ 18. НЕВРОЛОГІЯ ТА ПСИХІАТРІЯ.


1.616.8(063)

А43 Актуальні питання поліклінічної неврології : матеріали Всеукр. наук. -практ. конф. з міжнар. участю (18 - 19 травня 2011 р.) / ред. О.М. Орда. - К., 2011. - 174 с.


2.616.8(075.8)

Л56 Лікування хронічного больового синдрому в онкологічних хворих : навч. посібник / ред. Г.В. Бондарь ; Донецький мед. ун-т. - Донецьк : Видавець Заславський О.Ю., 2011. - 128 с..


3.616.83(075.8)

К60 Коленко О.І. Неврологія: неврологічна патологія лицевої ділянки : навч. посібник / О.І. Коленко, Ф.Г. Коленко. - Суми : СумДУ, 2010. - 111 с..


4.616.85(075.8)

М30 Мар'єнко Л.Б. Епілепсія (в питаннях і відповідях) : навч. посібник / Л.Б. Мар'єнко, К.М. Мар'єнко. - Львів, 2011. - 86 с.


5.616.89

Т65 Трансплантаційна та медикаментозна корекція стану психонейроімуноендокринної системи при оваріальній недостатності в експерименті / Д.Ю. Кустов, О.А. Слюсарев, Ю.Г. Друпп, О.А. Ракша-Слюсарева ; Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2011. - 124 с.


6.Соколова Е. Т. Перфекционизм и когнитивный стиль личности у лиц, имевших попытку суицида / Е. Т. Соколова, П. В. Цыганкова // Вопросы

психологии. - 2011 .- № 2. - С. 90-100.


7.Сарапук О.Р. Синдром УНДІНИ, як форма первинного центрального сонного апное. Рідкісна патологія в терапевтичній практиці / О.Р. Сарапук, Т.С. Сопільняк, Т.В. Передрук //Клінічна та експериментальна патологія. - 2011. - Т. 10, № 1. - С. 199-202.


^ 19. ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ.


1.Серенко К. А. Поведенческие факторы риска больных хроническим гепатитом С во время проведения противовирусной терапии (по результатам социологического исследования) / К. А. Серенко // Социология медицины. - 2011. - № 1. - С. 52-54.


^ 20. ОРТОПЕДІЯ ТА ТРАВМАТОЛОГІЯ.


1.612.7

Л64 Літовка І.Г. Кісткова тканина в умовах дефіциту навантаження / І.Г. Літовка. - К., 2011. - 243 с.


2.С60 Солдатенко І.В. Ефективність контролю коморбідної з остеоартрозом артеріальної гіпертензії в залежності від типів ортостатичних реакцій та добових профілів артеріального тиску : дис. ... канд. мед.наук (14.01.02) / І.В. Солдатенко ; наук. керівн. М.І. Яблучанський ; Харківський нац. ун-т ім.В.Н.Каразіна. - Харків, 2011. - 157 с.


3.Ф32 Федак В.І. Дегенеративні захворювання суміжних (до оперованого) сегментів хребта (експериментально-клінічне дослідження) : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.21) / В.І. Федак ; Ін-т патології хребта та суглобів. - Харків, 2010. - 18 с.


4.Ч-435 Ченський А.В. Остеоартроз міжфалангових суглобів кистей: особливості діагностики, профілактики та лікування у людей старших вікових груп : дис. ... канд. мед.наук (14.01.21) / А.В. Ченський ; наук. керівн. В.В. Поворознюк ; Ін-т геронтології АМН України. - Донецьк, 2011. - 167 с.


^ 21. ХІРУРГІЯ. АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ ТА ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ.


1.614.88(063)

Е45 Екстрена медична допомога. Європейські стандарти - 2010 : матеріали Всеукр. науково-практ. конф. з міжнар. участю (31 березня - 1 квітня 2011 р.) / ред. О.М. Орда. - К., 2011. - 173 с.


2.А954 Ахмед С.Н. Критична ішемія у віддаленому періоді після багаторівневої реконструкції атеросклеротичної оклюзії термінального сегмента черевної аорти та магістральних артерій нижніх кінцівок : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.03) / С.Н. Ахмед ; Тернопільський мед. ун-т. - Тернопіль, 2010. - 19 с.


3.Г639 Голяніщев М.О. Періопераційна профілактика ішемії міокарда у хворих із гнійно-некротичними формами діабетичної стопи : дис. ... канд. мед.наук (14.01.30) / М.О. Голяніщев ; наук. керівн. В.Й. Лисенко ; Харківська мед. академ. післядипломної освіти. - Харків, 2011. - 176 с.


4.Н561 Нестеренко А.Н. Принципы диагностики и интенсивной терапии хирургического сепсиса : дис. ... д-ра мед. наук (14.01.30) / А.Н. Нестеренко ; наук. керівн. В.И. Черний ; Донецкий мед. ун-т. - Донецк, 2011. - 414 с.


5.П324 Пилипенко Р.В. Застосування методу зварювання біологічних тканин в лапароскопічних операціях при гострому апендициті та гострому калькульозному холециститі : науково-кваліфікац. робота ... магістра медицини (14.01.03) / Р.В. Пилипенко ; наук. керівн. О.Г. Грінцов ; Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2011. - 66 с.


6.Ю916 Юсупов Р.Ю. Пути профилактики тромботических осложнений у больных после оперативного лечения ишемии нижних конечностей, обусловленной облитерирующим атеросклерозом : науково-кваліфікац. робота ... магістра медицини / Р.Ю. Юсупов ; Ин-т неотложной и восстановит. хирургии им. В.К. Гусака. - Донецк, 2011. - 90 с.


7. Злотар О.В. Патогенез гепато-ренального синдрому в поліуричну стадію сулемової інтоксикації / О.В. Злотар//Клінічна та експериментальна патологія. - 2011 .- Т. 10, № 1 .- I С. 210-213.


22. ОФТАЛЬМОЛОГІЯ.


1. Б811 Бондарь Н.И. Усовершенствование тактики первичной хирургической обработки при проникающих ранениях глаз с вовлечением зоны лимба : научно-квалификац. работа ... магистра медицины (14.01.18) / Н.И. Бондарь ; наук. керівн. К.Э. Голубов ; Донецкий мед. ун-т. - Донецк, 2011. - 110 с.


^ 23. АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ.


1.618.2(075.8)

М26 Маркевич В.В. Практичне акушерство. Ч. 1 : навч.-метод. посібник у 2-х частинах / В.В. Маркевич. - Суми : СумДУ, 2011. - 231 с.


2.З-91 Зуб В.О. Клініко-морфологічне обгрунтування вибору методу лікування гіперпластичних процесів ендометрію : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.01) / В.О. Зуб ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. - К., 2011. - 20 с.


3.М801 Морозова Н.И. Диагностика и профилактика субинволюции матки у женщин в послеродовом периоде : научно-квалификац. работа ... магистра медицины (14.01.01) / Н.И. Морозова ; наук. керівн. В.К. Чайка ; Донецкий мед. ун-т. - Донецк, 2011. - 69 с.


4.О-568 Ольшевський В.С. Особливості функції лактації у жінок з лейоміомою матки : науково-кваліфікац. робота ... магістра медицини (14.01.01) / В.С. Ольшевський ; наук. керівн. А.В. Чурілов ; Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2011. - 83 с.


5.П34 Писарева О.Л. Органосохраняющее лечение женщин репродуктивного возраста с субмукозной миомой матки : научно-квалификац. работа ... магистра медицины (14.01.01) / О.Л. Писарева ; наук. керівн. В.К. Чайка ; Донецкий мед. ун-т. - Донецк, 2011. - 100 с.


6.Клінічна ефективність прегравідарної підготовки жінок з антифосфоліпідним синдромом / В.Ю. Прокопюк, В.Ю. Трифонов, О.С. Прокопюк та ін.//Педіатрія, акушерство та гінекологія .- 2011 .- Т. 73, № 2. - С. 78-81.

7.Левенець С.О. Перинатальний анамнез та екстрагенітальна патологія у

дівчаток із передчасним ізольованим телархе / С.О. Левенець, О.Г.

Верхошанова // Перинатология и педиатрия .- 2011 .- № 1 .- С. 42-43.


8.Мельников С.М. Стан гінекологічного і сексуального здоров'я жінок, які використовують перерваний статевий акт та чоловічий презерватив для запобігання небажаній вагітності / С.М. Мельников//Педіатрія, акушерство та гінекологія .- 2011 .- Т. 73, № 2. - С. 86-90


9.Приймак С.Г. Пренатальна діагностика вроджених вад розвитку плода в I триместры вагітності / С.Г. Приймак, А.В. Семеняк//Клінічна та експериментальна патологія .- 2011 .- Т. 10, № 1 .- С. 134-135


10.Рак Л.М. Патологія порожнини матки та морфлогічна картина ендометрія у жінок із безпліддям, які лікуються за програмою допоміжних репродуктивних технологій / Л.М. Рак//Клінічна та експериментальна патологія .- 2011 .- Т. 10, № 1 .- С.136-139.


11.Страховецький В.С. Iнформативність методів діагностики при гнійно - запальних захворюваннях придатків матки, ускладнених місцевими і розлитим перитонітом / В.С. Страховецький//Педіатрія, акушерство та гінекологія. - 2011 .- Т. 73, № 2. - С. 81-83.


^ II. ГУМАНИТАРНА ТА

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ЛІТЕРАТУРА.


2.1. ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ.


1.Арсеєнко А. Що таке неолібералізм у контексті сучасної "економікс" та економіки / А. Арсеєнко// Соціологія: теорія, методи, маркетинг .- 2011 .- № 2. - С. 78-106.


^ 2.2. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ.

1.Т3(4УКР)6-8

Ч-75 Чорновіл В. Твори. Т. 7. Статті, виступи, інтерв'ю (березень 1990 - грудень 1992) : твори в 10 томах / В. Чорновіл. - К. : Смолоскип, 2011. - 1080 с.


2.Агапов В. Л. Шахтарські колективи радянської України й органи влади СРСР: взаємовідносини напередодні та під час весняного страйку 1991 р. / В. Л. Агапов// Український історичний журнал. - 2011 .- № 3. - С. 143-160.


3. Волощук М. М. До питання східнослов'янського походження Петра Петуні / М. М. Волощук//Український історичний журнал .- 2011 .- № 3. - С. 21-35.

4.Жванко Л. М. Нормативно-правова база та органи соціальної опіки біженців Першої світової війни за доби Української Держави (квітень - грудень 1918 р.) / Л. М. Жванко//Український історичний журнал .- 2011 .- № 3. - С. 108-122.


5.Когут З. Кордони України: територіальні візії козаків від гетьмана Б. Хмельницького до гетьмана І. Самойловича / З. Когут // Український історичний журнал .- 2011 .- № 3. - С. 50-73.


6.Котляр М. Ф. Князі-ізгої та удільна роздробленість на Русі / М. Ф. Котляр//Український історичний журнал .- 2011 .- № 3. - С. 4-20.


7.Сас П. М. Коли народився Петро Конашевич-Сагайдачний? / П. М. Сас//Український історичний журнал .- 2011 .- № 3. - С. 36-49.


2.3. ПОЛІТИКА.

1.Ф4

С89 Суліма Є.М. Глобалістика / Є.М. Суліма, М.А. Шепєлєв. - К. : Вища школа, 2010. - 544 с.


2.Докторов Б. Чи переможе Барак Обама у 2012 році? / Б. Докторов // Соціологія: теорія, методи, маркетинг .- 2011 .- № 2. - С. 138-159


3.Малюк А. Економіко-соціологічна концепція К. Полані як теоретико-методологічне підгрунтя соціально-критичного дослідження неоліберальної глобалізації / А. Малюк // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2011 .- № 2. - С. 107-126.


4.Параев В. В. Идеи М. В. Ломоносова и проблемы глобального потепления

климата / В. В. Параев, Э. А. Еганов// Философия науки. - 2011 .- № 2. - С. 52- 74.


^ 2.4. ПЕДАГОГИКА ВИЩОЇ ШКОЛИ.


1.Ч48

Н73 Нові технології навчання. Вип. 63, ч. 2 : науково-метод. збірник / Мін-во освіти і науки України. - К., 2010. - 189 с.


2.Ч48

П78 Проблеми освіти. Вип. 65 : наук. збірник / Мін-во освіти і науки України. - К., 2010. - 148 с.


3.Загорулько Л. П. Развитие языкового образовательного простанства в условиях современных миграционных процессов / Л. П. Загорулько // Философия образования .- 2011 .- № 3. - С. 224-231.


4.Косенко Т. С. Понятие "диалог" в современной системе образования / Т. С. Косенко, Н. В. Наливайко//Философия образования .- 2011 .- № 3. - С. 246-253.


5.Медведев А. М. Экспериментально-генетический метод в диагностике

развивающихся эффектов учебной деятельности / А. М. Медведев//Вопросы

психологии. - 2011 .- № 2. - С. 72-81.


6.Мёдова Н. А. Инклюзивное образование в парадигме развития национальных образовательных систем / Н. А. Мёдова//Философия образования .- 2011 .- № 3. - С. 160-164.


Рябцева И. В. Характер предпрофильной подготовки в процессе обучения / И. В. Рябцева//Философия образования .- 2011 .- № 3. - С. 198-202.


7.Тарасова М. В. Образование как система: традиции исследования / М. В. Тарасова//Философия образования .- 2011 .- № 3. - С. 170-178.


8.Шнипа Н. Г. Модель формирования готовности студентов к дидактическому исследованию / Н. Г. Шнипа//Философия образования .- 2011 .- № 3. - С. 191-198.


2.5. ПСИХОЛОГІЯ.


1.Арестова О. Н. Интуитивное понимание смысла пословиц / О. Н. Арестова // Вопросы психологии .- 2011 .- № 2. - С. 129-138.


2.Бреслав Г. Ненависть как предмет психологического исследования / Г. Бреслав // Вопросы психологии .- 2011 .- № 2. - С. 138-148.


3.Гусельцева М. С. Психология и история: смена типов рациональности / М. С. Гусельцева // Вопросы психологии. - 2011 .- № 2. - С. 13-24.


4. Николаева Е. И. Психологические особенности девочек-подростков,

относящих себя к лицам с нетрадиционной сексуальной ориентацией / Е. И.

Николаева, Е. В. Ветерок//Вопросы психологии .- 2011 .- № 2. - С. 65-71.


5.Ушакова Т. Н. Семантика первых детских слов / Т. Н. Ушакова // Вопросы

психологии .- 2011 .- № 2. - С. 25-35.


6. Яблан Б. Особенности понимания проблемных ситуаций детьми с нарушением зрения / Б. Яблан, Н. Ханак, Н. Глумбик // Вопросы психологии.

- 2011. - № 2. - С. 36-44.


2.6. РЕЛІГИЄЗНАВСТВО.


1. Нельга О. Соціологічний погляд на етнорелігійний чинник формування політичної нації в Україні / О. Нельга//Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2011 .- № 2. - С. 127-137.


2. Панич О. І. Міф про баптистів у радянському суспільстві 1950-1980-х рр.: марновірство і пропаганда / О. І. Панич//Український історичний журнал .- 2011 .- № 3. - С. 123-142.


2.7. СОЦІОЛОГІЯ.


1. Алламярова Н. В. Об отношении к проблеме социального сиротства с точки зрения различных групп населения (по данным социологического опроса) / Н. В. Алламярова, В. М. Алексеева//Социология медицины .- 2011 .- № 1. - С. 46-50.


2.Корсак К. Проблема лідерства: міфи й правда / К. Корсак, О. Бойчук//Науковий світ .- 2011 .- № 7. - С. 6-8.


3.Східна Європа як лабораторія соціальних наук / Н. Генов//Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2011 .- № 2. - С. 12-36.


4.Мельніков А. Екзистенціальний поворот у сучасній соціології / А. Мельніков//Соціологія: теорія, методи, маркетинг .- 2011 .- № 2. - С. 160-177.


5.Погожева Е. Ю. Двуязычие как синоним культуры / Е. Ю. Погожева//Философия образования .- 2011 .- № 3. - С. 209-217.


6.Регуляція соціальної поведінки за ситуації нестабільності: віртуальний круглий стіл//Соціологія: теорія, методи, маркетинг .- 2011 .- № 2. - С. 178-204.

7.Ніколаєва Т. М. Соціокультурна характеристика підприємців України (1861-1914 рр.) / Т. М. Ніколаєва//Український історичний журнал .- 2011 .- № 3. - С. 95-107.


2.8. ФІЛОСОФІЯ.


1.Балл Г. А. "Психология" методологии: рациогуманистический взгляд / Г. А.

Балл // Вопросы психологии .- 2011 .- № 2. - С. 3-13.


2.Баяндин Р. Б. Проблема концептуальных затруднений в современной

эволюционной биологии / Р. Б. Баяндин//Философия науки .- 2011 .- № 2. - С.

75-85.


3.Винник Д. В. "Проблема сознания": метафизическое и естественнонаучное

содержание / Д. В. Винник//Философия науки .- 2011 .- № 2. - С. 86-105.


4.Максимов Д. А. Понятие энергии в физике: исторический аспект / Д. А.

Максимов//Философия науки .- 2011 .- № 2. - С. 106-139.


5.Мальцева С. В. Лингвистический контекст идеи создания мира (этико-философский анализ) / С. В. Мальцева//Философия образования .- 2011 .- № 3. - С. 203-208.


Список журналів і збірок, статті з яких відображені в «Інформаційному бюлетені нових надходжень».


1.Вопросы психологии. - 2011 .- № 2.

2.Главный врач .- 2011 .- № 6.

3.Клінічна та експериментальна патологія. - 2011. - Т. 10, № 1

4.Науковий світ .- 2011 .- № 7.

5.Педіатрія, акушерство та гінекологія .- 2011 .- Т. 73, № 2.

6.Перинатология и педиатрия. - 2011 .- № 1.

7.Социология медицины .- 2011 .- № 1.

8.Соціологія: теорія, методи, маркетинг .- 2011 .- № 2.

9.Терапевтический архив. - 2011. - Т. 83, № 6.

10.Туберкулез и болезни легких. - 2011. - № 7.

11.Український історичний журнал. - 2011 .- № 3.

12.Философия науки. - 2011 .- № 2.

13.Философия образования .- 2011 .- № 3.

Схожі:

Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи