Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень icon

Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
Скачати 498.98 Kb.
НазваІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
Сторінка1/4
Дата21.09.2012
Розмір498.98 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3   4

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. М. ГОРЬКОГО


БІБЛІОТЕКА

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ


НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ У БІБЛІОТЕКУ


(КВІТЕНЬ 2011 р.)


ДОНЕЦЬК, 2011

«Бюллетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів і збірок та ін.), що надійшли до бібліотеки ДонНМУ протягом квітня 2011 року.

Покажчик знайомить читачів з літературою по всіх галузях знання: медичною, природознавчою, гуманітарною, соціально – економічною та ін.

«Бюлетень» складений на основі записів електронного каталогу. Матеріал розміщений у систематичному порядку відповідно до основних рубрик електронного каталогу, усередині розділів – в алфавіті авторів і заголовків.

Розділи покажчика формуються залежно від наповнення електронного каталогу і актуальності. Інформаційний бюлетень про нові надходження до бібліотеки випускається у друкованону та електронному варіанті. З друкованим покажчиком можна ознайомитися в інформаційно -бібліографічному відділі бібліотеки ( уч. корп.№1).

Для того, щоб отримати видання, яке Вас зацікавило слід звертатися на абонементи наукової та навчальної літератури бібліотеки та у студентський читальний зал (уч.корп.№3)


Контактні телефони: 295-91-30; biblio@dsmu.edu.ua

та адреса 295-92-96;

295-91-83;

295-96-02.


З побажаннями та пропозиціями просимо Вас звертатися до директора бібліотеки ДонНМУ.


^

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА ВИПУСК :
ДИРЕКТОР БІБЛІОТЕКИ Кабардіна Г.К.

ДонНМУ 295-93-71

boss_lib@dsmu.edu.ua

Укладач:

Зав. інформаційно- Котелевська Г.М.

бібліографічним відділом 295-91-30

biblio@dsmu.edu.ua

Склад
I. Медична література 4 - 35

1. Загальні питання медицины. Історія медицини.

Судова медицина 4

2. Нормальна анатомія. Гістологія, цитологія,

ембріологія. Нормальна фізіологія 4 – 5

3. Патологічна фізіологія 5

4. Патологічна анатомія 5

5. Гігієна та екологія. Гігієна харчування

Гігієна нервової системи 5 – 7

6. Соціальна медицина та організація

охорони здоров’я 7 – 9

7. Фармакологія та и фармакотерапія.

Медична реабілітація, фізіотерапія

та курортологія 10 – 12

8. Фтизіатрія 12 – 13

9. Онкологія 13 – 14

10. Педіатрія і неонатологія 14 – 18

11. Діагностика 18

12. Хвороби серцево-судинної системи.

Гематологія та трансфузіологія. Ревматологія 18 – 20

13. Пульмонологія 20

14. Гастроентерологія 20 – 21

15. Стоматологія 22 – 25

16. Ендокринологія 25

17. Дерматологія 25

18. Урологія 26

19. Невропатологія та психіатрія.

Психотерапія. Нейрохирургія 26 – 27

20. Інфекційні хвороби 27

21. Хірургія. Анестезіологія.

Інтенсивна терапія. Комбустіологія.

Травматологія та ортопедія 27 – 32

22. Акушерство та гінекологія 32 – 35


II. Гуманітарна та соціально - економічна

література 36 - 39

2.1. Економіка України 36 - 37

2.2. Історія України 37 – 38.

2.3. Педагогика вищої школи

2.4. Релігіознавство 44.


^ I. МЕДИЧНА ЛІТЕРАТУРА.


1. Загальні питання медицини. Історія медицини. Судова медицина.


1. 61(07)

Д67 Донецький національний медичний університет ім. М.Горького. 80. Нариси з історії... / ред. Ю.В. Думанський. - Донецьк: Каштан, 2010. - 240 с.


2. 61(03)

М52 Мерхелевич Г.В. Общая медицина: русско-английский словарь фраз и словосочетаний / Г.В. Мерхелевич, Д.И. Масюта.-2-е изд., испр. и доп.-Донецк : ЧП АРПИ,2010.-856 с.-


3. 616-053.2(09)

С50 Сміян І.С. Життя єдине, світле, миле... Кн. 16/ І.С. Сміян. - Тернопiль : Підручники і посібники, 2010. - 144 с.


4. 616-053.2(09)

С50 Сміян І.С. Що це - людина?.. Кн. 17/ І.С. Сміян. - Тернопiль : Підручники і посібники, 2010.-144 с.


5. Б125 Бабій Л.М. Особливості пошкоджень, що заподіяні пострілами з пневматичного газобалонного пістолета МР-651К з коротким стволом та у вигляді гвинтівки: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.25) / Л.М. Бабій; Нац. мед. академія післядипломної освіти. - К., 2010. - 20 с.


6. Перельман М.И. 200 лет со дня рождения Н.И. Пирогова - выдающегося врача, ученого, педагога/ М.И. Перельман, И.В. Богадельникова //Туберкулез и болезни легких.-2010.-№ 11.- С. 5-16.


7. Пиріг Л. "Завжди йду назустріч незбагненному..."/ Л. Пиріг // Науковий світ. - 2011. - № 4. - С. 8 - 10.


8. Рач В. Побудова термінологічної системи форм організації наукового знання / В. Рач, О. Россошанська, О. Медведєва//Науковий світ.-2011.-№ 4.-С. 13-16.-[Ефективність наукових досліджень].


2. Нормальна анатомія. Гістологія, цитологія, ембріологія. Нормальна фізіологія.


1. А613 Амбарова Н.О. Лектинова гістохімія нирки щура в динаміці постнатального онтогенезу та при експериментальному цукровому діабеті: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.03.09) / Н.О. Амбарова; Івано- Франківський мед. ун-т. - Івано-Франківськ, 2010. - 20 с.


2. А659 Андрійчук В.М. Порівняльна характеристика соматометричних параметрів чоловіків першого зрілого періоду мешканців різних регіонів України: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.03.01) / В.М. Андрійчук; Вінницький нац. мед. ун-т ім.М.І.Пирогова. - Вінниця ,2010.-20 с.


3. А721 Антіпов В.М. Кровопостачання провідної системи серця при звичайному та аномальному його розвитку: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.03.01) / В.М. Антіпов; Луганський мед. ун-т. - Луганськ, 2010. -19 с.


4. О-587 Оніщенко В.О. Оцінка ультранизькотемпературних впливів на психофізіологічний стан організму людини: дис. ... канд. мед.наук (14.03.03)/ В.О. Оніщенко; наук. керівн. Ю.Є. Лях; Донецький мед. ун-т.-Донецьк,2011.-143 с.


3. Патологічна фізіологія.


1. Б249 Барінова М.Е. Патогенез порушення ранового процесу за умов цукрового діабету: дис. ... д-ра мед. наук (14.03.04)/ М.Е. Барінова; наук. керівн. В.М. Єльський; Донецький мед. ун-т.-Донецьк,2011.-349 с.


4. Патологічна анатомія.


1. М182 Малашкевич А.С. Морфологические особенности метастазирующего почечно-клеточного рака, влияющие на прогноз после нефрэктомии: дис. ... магистра мед. наук (14.03.02)/ А.С. Малашкевич; наук. керівн. И.В. Василенко; Донецкий мед. ун-т.-Донецк,2010.-58 с.


5. Гігієна та екологія. Гігієна харчування. Гігієна нервової системи.


1. 613.2

У91 Учение о питании. Т. 4: Гигиенический кодекс по пищевой санитарии (базовые материалы культуры питания)/ ред. В.Д. Ванханен; Донецкий мед. ун-т. – Донецк : Донеччина, 2010. -128 с


2. Г834 Григор'єва С.В. Біологічні властивості біфідобактерій, як критерії оцінки якості пробіотиків: автореф. дис. ... канд. мед. наук (03.00.07) / С.В. Григор'єва; Нац. мед. ун-т ім .О.О.Богомольця. - К.,2011.-24 с.


3. І-982 Іщенко Л.О. Гігієнічна оцінка особливостей формування рівнів радону та доз опромінення населення Криворізького залізорудного регіону: автореф. дис. ... канд. біол. наук: (14.02.01)/ Л.О. Іщенко; Ін-т гігієни та медичной екології ім. О.М.Марзеева.-К.,2010.-20 с.


4. Р824 Рублевська Н.І. Гігієнічні аспекти аерогенного впливу ксенобіотиків на формування здоров'я дітей в умовах промислового регіону: дис. ... д-ра мед. наук (14.02.01)/ Н.І. Рублевська; наук. керівн. М.М. Паранько; Дніпропетровська мед. академія.-Дніпропетровськ ,2010.-290 с.


5. С773 Старусева В.В. Психогігієна навчання старшокласників у школах сприяння здоров'ю: дис. ... канд. мед.наук (14.02.01)/ В.В. Старусева; наук. керівн. В.О. Коробчанський; Харківський мед. ун- т.-Харкiв ,2010.-209 с.


6. Гладышев О.А. Диетотерапия больных, страдающих нервной анорексией и нарушением пищевого поведения, в условиях стационара/ О.А. Гладышев, В.А. Исаков, А.К. Шаховская // Вопросы питания.-2011.-Т. 80, № 1.- С. 39-45.


7. Иванов А.С. Новые принципы доставки блюд в лечебные отделения/ А.С. Иванов//Вопросы питания.-2011.-Т. 80, № 1. - С. 81-83.


8. Использование биологически активной добавки, приготовленной на основе ягод калины, для предотвращения физиологических и биохимических изменений эритроцитов, возникающих при различных стрессах/ Н.Ф. Кушнерова, С.Е. Фоменко, Л.Н. Лесникова та ін. // Вопросы питания.-2011.-Т. 80, № 1. - С. 64 - 69.


9. Необходимы усилия для уменьшения воздействия на здоровье вредного употребления алкоголя: информация ВОЗ // Главный врач.-2011.-№ 2.-С. 12-13.


10. Оценка влияния ГМО растительного происхождения на развитие потомства крыс в трех поколениях/ Н.В. Тышко, В.М. Жминченко, В.А. Пашорина та ін. // Вопросы питания. - 2011. - Т. 80, № 1. - С. 14-28.


11. Павлюк У. Екологічна безпека великого міста (на прикладі м. Львова)/ У. Павлюк // Схід.-2011.-№ 1 (спец.вип.).-С. 125-127.


12. Петренко А.С. Практика использования биологически активных добавок к пище в зарубежных странах (на примере США) / А.С. Петренко, Б.П. Суханов // Вопросы питания.-2011.-Т. 80, № 1. - С. 55-63.


13. Помыткина Т.Е. Влияние диеты с повышенным содержанием белка на клинические проявления язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки у работников химического предприятия/ Т.Е. Помыткина // Вопросы питания.-2011.-Т. 80, № 1. - С. 46-50.

14. Риск и профилактика острого панкреатита при энтеральном зондовом питании больных, оперированных по поводу деструктивного холецистита/ А.В. Журихин, И.З. Китиашвили, В.В. Кутуков та ін. // Вопросы питания.- 2011.-Т. 80, № 1. - С. 51-54.


15. Роль факторов питания при интенсивных физических нагрузках спортсменов/ В.М. Воробьева, Л.Н. Шатнюк, И.С. Воробьева та ін. // Вопросы питания.-2011.-Т. 80, № 1. - С. 70-77.


16. Соколов Д.М. Петрифильмы - современные тесты для микробиологического контроля пищевых продуктов, сырья и объектов среды обитания/ Д.М. Соколов, И.В. Кашинцев, М.С. Соколов // Вопросы питания.-2011.-Т. 80, № 1. - С. 34-38.


17. Спиричев В.Б. Научные и практические аспекты патогенетически обоснованного применения витаминов в профилактических и лечебных целях. Сообщ. 2. Дефицит витаминов - фактор, осложняющий течение заболеваний и снижающий эффективность лечебно-профилактических мероприятий/ В.Б. Спиричев//Вопросы питания.-2011.-Т. 80, № 1. - С. 4-13.


18. Суханов Б.П. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза пищевых продуктов/ Б.П. Суханов, М.Г. Керимова, Е.В. Елизарова//Вопросы питания.-2011.-Т. 80, № 1.- С. 29-33.


6. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я.


1. 614.2

У49 Улумбекова Г.Э. Здравоохранение России. Что надо делать. Научное обоснование "Стратегии развития здравоохранения РФ до 2020 года"/ Г.Э. Улумбекова. - М.: ГЭОТАР-МЕДИА, 2010. - 592 с


2. А659 Андрієнко М.М. Медико-соціальне обгрунтування стаціонарзамінних технологій у хірургічному лікуванні хворих в амбулаторних умовах: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.02.03) / М.М. Андрієнко; Нац. мед. академія післядипломної освіти. - К., 2010.-20 с.


3. Албегова И. Ф. Влияние здоровья пожилых людей на процессы адаптации к условиям проживания в домах-интернатах / И. Ф. Албегова, А. В. Попова // Социология медицины.-2010.-№ 2.-С. 35-38.


4. Бравве Ю. И. Социологический мониторинг персонала медицинского учреждения/ Ю. И. Бравве, Г. П. Ахременко, С. А. Песков //Социология медицины.-2010.-№ 2.-С. 15-20.


5. Волосников Д. К. Медико-социальная характеристика семей, проживающих в закрытом административно-территориальном образовании (г. Озерск), имеющих детей подросткового возраста/ Д. К. Волосников, С. Ф. Соснина // Социология медицины.-2010.-№ 2.-С. 59-61.


6. Гудзь А.С. Оцінка ефективності надання офтальмоонкологічної допомоги населенню України за показником летальностї / А.С. Гудзь // Експериментальна та клінічна фізіологія та біохімія.-2010.-№ 4.-С. 46 - 50.


7. Демуров Т. М. Мнение медицинских работников о состоянии системы здравоохранения в Республике Северная Осетия-Алания/ Т. М. Демуров, Н. Ю. Михайлева, А. Ю. Чеджемов//Социология медицины.-2010.-№ 2.-С. 24-28.


8. Заблоцкий Я.В. Всеукраїнська акція "Якість життя для батьків" з безкоштовній імплантації членам ветеранських організацій України / Я.В. Заблоцкий//Вісник стоматології.-2010.-№ 3.-С. 107 - 109.


9. Иванова Л. Ю. Самосохранительное поведение взрослого населения и подростков / Л. Ю. Иванова//Социология медицины.-2010.-№ 2.-С. 31-35.


10. Канюка Г.С. Управление адаптацией сотрудников в коллективе/ Г.С. Канюка // Главный врач. - 2011. - № 2. - С. 71 - 85.


11. Крячко А.Г. Якість стоматологічної допомоги. Соціологічна оцінка сучасного стану стоматологічної допомоги на прикладі клініки щелепно-лицьової хірургії та стоматології військово-медичного клінічного центру кримського регіону / А.Г. Крячко//Вісник стоматології.-2010.-№ 3.-С. 79 - 85.


12. Лабунец В.А. К истории становления системы учёта и нормирования труда медицинских работников в клинической стоматологии / В.А. Лабунец, Е.В. Диев, Т.В. Диева//Вісник стоматології.-2010.-№ 3.-С. 86 - 90.


13. Мнения врачей о разработках и внедрениях отечественных инновационных технологий в здравоохранении / А. Ф. Апухтин, В. В. Деларю, В. Н. Егоров, Е. Л. Прочная//Социология медицины.-2010.-№ 2.-С. 28-30.


14. Островерхова М.М. Iндикатори якості медичної допомоги як складова системи моніторінгу діяльності системи охорони здоров'я / М.М. Островерхова, В.Г. Майданник, А.П. Гук // Педіатрія, акушерство та гінекологія.-2010.-Т. 72, № 6.-С. 7-11.


15. Реброва О.Ю. Описание ститистического анализа данных в оригинальных статьях. Типичные ошибки/ О.Ю. Реброва // Хирургия: Журнал им. Н.И. Пирогова. - 2010. - № 12. - С. 95-98.


16. Рейзвих О.Э. Показатели санации полости рта в различных регионах Украины в зависимости от обеспеченности врачебными кадрами стоматологического профиля / О.Э. Рейзвих, Г.Н. Варава, Р.Т. Жадько // Вісник стоматології.-2010.-№ 3.-С. 102 - 106.


17. Сорокин Д. В. Результаты социально-демографического исследования статуса врачей-стоматологов различных специальностей / Д. В. Сорокин // Социология медицины.-2010.-№ 2.-С. 21-24.


18. Танасійчук І.С. Адекватність статистичного аналізу як основа отримання доказової інформації. Принципи перевірки статистичних гіпотез/ І.С. Танасійчук // Український журнал гематології та трансфузіології.-2010.-№ 6.-С. 22-25.


19. Управління діагностично-лікувальним процесом на рівні завідуючого відділенням/ Б.Г. Веденко, В.А. Мельник, В.Г. Даценко, А.В. Даценко // Главный врач. - 2011. - № 2. - С. 86 - 88.


20. Чугрієв А.М. Служба крові Житомирського регіону/ А.М. Чугрієв, Т.О. Терещук//Український журнал гематології та трансфузіології.-2010.-№ 6.-С. 25-28.


21. Шевченко М.В. Економіка охорони здоров'я : основні визначення та сутність/ М.В. Шевченко // Главный врач. - 2011. - № 2. - С. 65-70.


22. Шильникова Н. Ф. Оценка доступности дополнительной диспансеризации работающих граждан на муниципальном уровне / Н. Ф. Шильникова, А. И. Сенижук, Э. С. Томских // Социология медицины.-2010.-№ 2.-С. 47-48.


23. Щербакова Ю.А. Актуальные вопросы кислородообеспечения лечебных учреждений / Ю.А. Щербакова // Главный врач. - 2011. - № 2. - С. 89.


7. Фармакологія та и фармакотерапія. Медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія.


1. 615.15(075.8)

Ф24 Фармацевтична опіка: навч. посiбник для студ. фарм. фак-тів/ ред. І.А. Зупанець; Донецький мед. ун-т. - Харкiв-Донецьк : Ноулідж, 2010. -103 с.


2. А211 Авраменко А.І. Спрямований пошук гепатопротекторів з антиоксидантним механізмом дії серед похідних 4-тіохіналозіну на основі закономірностей взаємозв'язку "будова-дія": автореф. дис. ... канд. фарм. наук: (15.00.02) / А.І. Авраменко; Запорізький мед. ун-т. -Запорiжжя, 2011. -24 с.


3. Г123 Гавловський О.Д. Ефективність комплексного санаторно-курортного лікування хворих на діабетичну ангіопатію нижніх кінцівок із застосуванням пневмопресингу: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.33) / О.Д. Гавловський; Укр. НДІ мед. реабілітації та курортології. - Одеса, 2010. - 25 с.


4. Владимиров О.Ю. Стандартизація трави гадючника в'язолистого (Filipendula Ulmaria (L.) Maxim.) за мікроскопічними ознаками / О.Ю. Владимиров, Л.М. Сіра, С.В. Гарна // Фітотерапія. -2010. -№ 4.-С. 75-78.


5. Глубоченко О.В. Перстач прямостоячий: минуле і сучасне, перспективи використання в медицині: (огляд літератури та власні дослідження) / О.В. Глубоченко//Фітотерапія.-2010.-№ 4.-С. 61-63.


6. Гурженко Ю.Н. Использование достижений современной фитотерапии в андрологической практике/ Ю.Н. Гурженко // Фітотерапія.-2010.-№ 4.-С. 55-60.


7. Доклиническое изучение противотуберкулезного препарата фтизопирин цинк/ Л.В. Мохирева, В.В. Ерохин, О.О. Каркач та ін. // Туберкулез и болезни легких.-2010.-№ 12.- С. 56-61.


8. Ефективність комбінації імуноактивн. препарату циклоферону та фітозасобу бонджигару у хворих на хронічн. вірусний гепатит с низького ступеня активності, поєдн. із хронічн. некалькульозн. холециститом та її вплив на показники клітин. ланки імунітету/ Т.П. Гарник, В.М. Фролов, Я.А. Соцька, I.В. Білоусова//Фітотерапія.-2010.-№ 4.-С. 31-38.


9. Изучение жирнокислотного состава липидного комплекса кипрея узколистного (Иван-чая)/ Н.П. Максютина, П.И. Середа, З.Х. Абудеийх, Т.С. Брюзгина//Фітотерапія.-2010.-№ 4.-С. 90-92.


10. Лекарственные свойства лютеолина. Сообщение 3. Перспективы использования лютеолина для лечения бронхита/ Н.В. Попова, Н.Ф. Маслова, С.И. Дихтярев, В.И. Литвиненко//Фітотерапія.-2010.-№ 4.-С. 65-68.


11. Макарова О.Є. Біофармацевтичні дослідження та фітохімічний аналіз гомеопатичних препаратів каштану кінського/ О.Є. Макарова, В.О. Соболєва // Фітотерапія.-2010.-№ 4.-С. 92-93.

12. Малий В.В. Визначення кількісного вмісту ряду груп фенольних сполук у сировині рослин роду клен/ В.В. Малий, Ю.А. Федченкова, О.П. Хворост//Фітотерапія.-2010.-№ 4.-С. 73-75.


13. Маніщенкова Ю.О. Застосування препарату "Канефрон" при реабілітації хворих на хронічний пієлонефрит супутній з цукровим діабетом 2 типу/ Ю.О. Маніщенкова, Л.В. Шкала//Фітотерапія.-2010.-№ 4.-С. 45-48.


14. Морозова Н. Прогнозування розвитку фармацевтичного ринку/ Н. Морозова //Схід.-2011.-№ 1 (спец.вип.).-С. 115-119.


15. Петров В. И. Удовлетворенность потребителей лекарственных препаратов качеством оказания фармацевтической помощи / В. И. Петров, Д. О. Михайлова, А. В. Басов//Социология медицины.-2010.-№ 2.-С. 43-47.


16. Порівняльна храктеристика гастропротекторної, антисекреторної і антиоксдантної дії кверцетину, омепразолу та ранітидину/ М.Ю. Макарчук, Т.П. Гарник, Н.Ю. Таран та ін.//Фітотерапія.-2010.-№ 4.-С. 8-15.


17. Разумний Р.В. Ефективність сучасного комбінованого фітозасобу "Брохіпрет" у комплексі медичної реабілітації хворих на негоспітальну пневмонію, сполучену зі стеатозом печінки, та його вплив на показники метаболічного гомеостазу/ Р.В. Разумний//Фітотерапія.-2010.-№ 4.-С.16-23.


18. Трофименко О.М. Вплив сучасного комбінованого фітозасобу "Iмупрет" та метаболічно активного препарату "Альфа -Ліпон" на показники клітинного імунітету у хворих зі стеатозом печінки, сполученим з хронічним некалькульозним холециститом/ О.М. Трофименко//Фітотерапія.-2010.-№ 4.-С. 24-30.


19. Хімічне дослідження компонентного складу ефірної олії хвої Sabina L.// Фітотерапія.-2010.-№ 4.-C.83-85.


20. Цитотоксические кардиостероиды (обзор литературы)/ Ю.И. Губин, И.Ф. Макаревич, С.Ю. Повстенко, Е.М. Безчаснюк // Фітотерапія.-2010.-№ 4.-С. 49-55.


21. Цуркан О.О. Фітохімічне дослідження вуглеводних компонентів шовковиці білої та чорної/ О.О. Цуркан, Т.В. Ковальчук, О.В. Гергель // Фітотерапія. - 2010.-№ 4.-С. 69-72.


22. Шаповалова I.О. Вплив метаболічно активного препарату гепадифу на активність сироваткової лактатдегідрогенази та її ізоферментний спектр у хворих на хронічний токсичний гепатит, сполучений з хронічним некалькульозним холециститом на тлі ожиріння/ I.О. Шаповалова, Т.П. Гарник//Фітотерапія.-2010.-№ 4.-С. 39-45.


23. Шматенко О.П. Маркетингове дослідження вітчизняного фармацевтичного ринку перев'язувальних засобів/ О.П. Шматенко//Фітотерапія.-2010.-№ 4.-С. 86-89.


8. Фтизіатрія.

1. 61(06)

А43 Аверкина Л.И. Спонтанный пневмоторакс у больных туберкулезом / Л.И. Аверкина, С.А. Гончаренко, А.А. Замлынная//Актуальні проблеми клінічної, експериментальної, профілактичної медицини, стоматології та фармації / ред. В.М. Казаков. - Донецьк, 2010.- С. 175 - 176.


2. Аксенова В.А. Туберкулез у лиц подросткового возраста/ В.А. Аксенова, Л.В. Мохирева, Н.В. Келасова//Туберкулез и болезни легких.-2010.-№ 11.- С. 24-29.


3. Богородская Е.М. Результаты основного курса лечения больных туберкулезом легких, зарегистрированных в 2007 г./ Е.М. Богородская, С.А. Стерликов // Туберкулез и болезни легких.-2010.-№ 11.-С. 30-37.


4. Винокурова М.К. Мониторинг качества диагностики и химиотерапии впервые выявленного туберкулеза легких в республике Саха (Якутия)/ М.К. Винокурова//Туберкулез и болезни легких.-2010.-№ 12.- С. 35-40.


5. Зоркальцева Е.Ю. Парааминосалициловая кислота и ее производные в лечении туберкулеза/ Е.Ю. Зоркальцева//Туберкулез и болезни легких.-2010.-№ 11.- С. 61-63.


6. Кариев Т.М. Эффективность плеврэктомии при туберкулезной эмпиеме плевры/ Т.М. Кариев, Ш.Ю. Сабиров//Туберкулез и болезни легких.-2010.-№ 12.- С. 29-30.


7. Классы и субклассы антител к ФНО-а у больных туберкулезом легких/ А.И. Аутеншлюс, А.В. Соснина, Л.В. Поддубная та ін. // Туберкулез и болезни легких. - 2010. - № 11. - С. 57 - 60.


8. Лечение больных туберкулезом мочеполовой системы/ Е.В. Кульчавеня, Е.В. Брижатюк, С.П. Фатеев та ін.//Туберкулез и болезни легких. - 2010. - № 11. - С. 52 - 56.


9. Мамедбеков Э.Н. Оценка специфичности и чувствительности предикторов послеоперационных осложнений у больных деструктивным туберкулезом легких/ Э.Н. Мамедбеков, К.А. Алиев, Р.Р. Шукюрова // Туберкулез и болезни легких.-2010.-№ 12. - С. 25-28.


10. Мордык А.В. Кардиотоксические реакции при химиотерапии туберкулеза : клинические проявления, патогенез/ А.В. Мордык, В.Т. Долгих // Туберкулез и болезни легких.-2010.-№ 11.- С. 43-48.


11. Челнокова О.Г. Отдаленные результаты лечения больных остропрогрессирующим деструктивным туберкулезом / О.Г. Челнокова, Б.С. Кибрик//Туберкулез и болезни легких.-2010.-№ 12.- С. 49-55.


12. Чушкин М.И. Функция внешнего дыхания у пациентов, излеченных от туберкулеза легких/ М.И. Чушкин, С.С. Ярцев // Туберкулез и болезни легких. - 2010. - № 11.- С. 49 - 51.


13. Эпидемиология туберкулеза кожи в г. Ленинграде / Санкт-Петербурге/ А.Л. Чужов, Ю.Н. Левашев, А.Н. Гришко та ін. //Туберкулез и болезни легких.-2010.-№ 12.- С. 31-34.


14. Эффективность и экономичность основного курса лечения туберкулеза в условиях стационара/ В.М. Коломиец, Н.Б. Дремова, А.В. Абрамов, Н.В. Рублева//Туберкулез и болезни легких.-2010.-№ 12. - С. 44-48.


15. Яковлева Л.П. Эффективность озонотерапии и искусственного пневмоперитонеума в лечении больных, выделяющих лекарственно-устойчивые штаммы туберкулезных возбудителей/ Л.П. Яковлева // Туберкулез и болезни легких.-2010.-№ 11.-С. 38-42.


  1   2   3   4

Схожі:

Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи