Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень icon

Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
Скачати 498.98 Kb.
НазваІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
Сторінка2/4
Дата21.09.2012
Розмір498.98 Kb.
ТипДокументи
1   2   3   4
9. Онкологія.


1. 616-006

О-62 Опухоли и опухолеподобные образования у детей / В.Н. Грона, В.К. Литовка, И.П. Журило, К.В. Латышов; Донецкий мед. ун-т. – Донецк : Норд-Пресс, 2010.-364 с.


2. 616-006

Х94 Хронічний больовий синдром в онкологічних хворих: присвяч. 80-річчю ДонНМУ/ Г.В. Бондар, В.І. Черній, В.Г. Бондар, В.М. Єльський; Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2010. - 234 с.


3. А901 Асєєв О.І. Прогнозування ефективності системного лікування метастатичного раку молочної залози у хворих в менопаузі: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.07) / О.І. Асєєв; Харківська мед. академ. післядипломної освіти. - Харкiв, 2010. - 23 с.


4. Б811 Бондарь А.В. Хирургия метастатического рака молочной железы: дис. ... магистра мед. наук (07.12.10)/ А.В. Бондарь; наук. керівн. Ю.В. Думанский; Донецкий мед. ун-т. - Донецк, 2010. -115 с.


5. Вплив ефективності колоніє утворюючих одиниць фібробластів (КУОФ) кісткового мозку на тривалість безрецидивного життя дітей з гострою лімфобластною лейкемією/ В.Г. Бебешко, К.М. Бруслова, Л.М. Панченко та ін.//Український журнал гематології та трансфузіології.-2010.-№ 6.-С. 5-7.


6. Новое руководство по физической активности может содействовать снижению риска развития рака молочной железы и толстой кишки: информация ВОЗ // Главный врач. - 2011. - № 2. - С. 13 - 14.


7. Ошибки в диагностике и лечении сарком мягких тканей/ В.В. Тепляков, В.Ю. Карпенко, С.А. Седых та ін. // Хирургия: Журнал им. Н.И. Пирогова.-2011.-№ 1.- С. 36-42.


8. Параганглиома сердца, имитирующая кисту перикарда/ У.Н. Туманова, Е.А. Дубова, А.Н. Коростелев та ін.//Хирургия: Журнал им. Н.И. Пирогова.-2011.-№ 1.- С. 61-64.


9. Речкіна О.О. Особливості клінічного перебігу туберкульозу у дітей в сучасних умовах/ О.О. Речкіна // Педіатрія, акушерство та гінекологія.-2010.-Т. 72, № 6.-С. 44-48.


10. Трахтенберг А.Х. Хирургическое лечение больных немелкоклеточным раком легкого/ А.Х. Трахтенберг, О.В. Пикин, К.И. Колбанов//Туберкулез и болезни легких.-2010.-№ 12.- С. 12-24.


11. Шірінян Т.С. Морфологічні дослідження трепанобіоптатів у хворих з множинною мієломою/ Т.С. Шірінян, Ф.М. Галкін//Український журнал гематології та трансфузіології.-2010.-№ 6.-С. 29-31.


10. Педіатрія. Неонатологія.


1. 616-053.2

Г79 Гребняк М.П. Екологія та здоров'я дитячого населення: фактори ризику, епідеміологія/ М.П. Гребняк, С.А. Щудро; Донецький мед. ун-т.-Дніпропетровськ : Пороги,2010.-95 с.


2. К445 Кислова Ю.О. Рання діагностика гіпоксично-ішемічного ушкодження центральної нервової системи у недоношених дітей та профілактика несприятливих наслідків: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.10) / Ю.О. Кислова; Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології.-К.,2010.-22 с.

3. К492 Клименко О.В. Особливості стану здоров'я та профілактика респіраторних захворювань у дітей раннього віку, позбавлених батьківського піклування: дис. ... канд. мед.наук (14.01.10)/ О.В. Клименко; наук. керівн. Ю.К. Больбот; Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2010. - 171 c.


4. К492 Клименко О.В. Особливості стану здоров'я та профілактика респіраторних захворювань у дітей раннього віку, позбавлених батьківського піклування : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.10) / О.В. Клименко; Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2010. - 21 с.


5. К72 Костенко О.О. Удосконалення лабораторної діагностики та профілактики внутрішньолікарняних ротавірусних інфекцій у новонароджених: автореф. дис. ... канд. мед. наук (03.00.06) / О.О. Костенко; Нац. мед. ун-т ім .О.О.Богомольця. - К., 2011.-24 с.


6. О-162 Облазницький В.М. Стан регіональної гемодинаміки нирок у новонароджених із гіпоксічно-ішемічним ураженням центральної нервової системи: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.10) / В.М. Облазницький; Тернопільський мед. ун-т.-Тернопiль ,2010.-20 с.


7. Я941 Яцула М.С. Шкільна дезадаптація у дітей молодшого шкільного віку: проблеми діагностики та корекції: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.10) / М.С. Яцула; Львівський нац. мед. ун-т. - Львiв, 2010. - 20 с.


8. Антипкін Ю.Г. Функціональний стан органів гастродуоденальної зони у дітей з хронічним панкреатитом в поєднанні з рефлюксною хворобою/ Ю.Г. Антипкін, А.Г. Ципкун, I.С. Лембрик//Педіатрія, акушерство та

гінекологія.-2010.-Т. 72, № 6.-С. 12-15.


9. Бабій I.Л. Ефективність диференційованої терапії дітей з вегето-судинними дисфункціями з урахуванням адаптаційних реакцій організма/ I.Л. Бабій, Н.О. Малиновська//Педіатрія, акушерство та гінекологія.-2010.-Т. 72, № 6.-С. 34-37.


10. Буряк В.М. Особливості включення надсегментарних структур у патогенетичні механізми розвитку артеріальної гіпотензії у дітей/ В.М. Буряк // Педіатрія, акушерство та гінекологія. - 2010. - Т. 72, № 5. - С. 53 - 56.


11. Віферон: сучасні можливості в профілактиці грипу та інших ГРВI у дітей, які часто хворіють/ Т.А. Чеботарьова, В.В. Малиновська, Л.Н. Мазанкова та ін.//Педіатрія, акушерство та гінекологія.-2010.-Т. 72, № 6.-С. 62-65.


12. Горінець I.Б. Роль запальних реакцій у розвитку внутрішньошлуночкових крововиливів у глибоконедоношених новонароджених/ I.Б. Горінець // Педіатрія, акушерство та гінекологія.-2010.-Т. 72, № 5.-С. 8-13.


13. Горовенко Н.Г. Асоціація поліморфного варіанту 677ТТ гена метилентетрагідрофолатредуктази зі скороченням терміну гестації та розвитком перинатальної патології новонароджених / Н.Г. Горовенко, С.П.

Кир'яченко, З.I. Россоха // Педіатрія, акушерство та гінекологія.-2010.-Т. 72, № 6.-С. 15-20.


14. Деякі маркери діагностики донозологічних станів здоров'я дітей молодшого шкільного віку/ Г.С. Чайковська, О.З. Гнатейко, Н.В. Москвяк, В.I. Федоренко//Педіатрія, акушерство та гінекологія.-2010.-Т. 72, № 5.-С. 49-52.


15. Клименко Т.М. Перивентрикулярна лейкомаляція мозку у недоношених новонароджених: клініко нейрофізіологічні кореляти/ Т.М. Клименко, А.М. Закревський, А.С. Агашков//Педіатрія, акушерство та гінекологія.-2010.-Т. 72, № 6.-С. 20-24.


16. Клименко Т.М. До питання про порушення грудного вигодування у новонароджених з перинатальною патологією/ Т.М. Клименко, О.Ю. Карапетян, Т.М. Клименко, О.Ю. Карапетян // Педіатрія, акушерство та гінекологія.-2010.-Т. 72, № 5.-С. 20-24.


17. Костюченко Л.В. Автоіммунні феномени у дітей з первинними імунодефіцитами/ Л.В. Костюченко, Я.Ю. Ромашин // Педіатрія, акушерство та гінекологія. - 2010. - Т. 72, № 5. - С. 41-44.


18. Кузьмінов Ю.Б. Продукція інтерферону - гамма і фактора некрозу пухлин - альфа при бронхолегеневих захворюваннях у дітей першого року життя / Ю.Б. Кузьмінов//Експериментальна та клінічна фізіологія та біохімія. - 2010. - № 4. - С. 28 - 30.


19. Кулик О.И. Диіагностичні помилки при гострому апендициті у дітей до 3 років / О.ИМ. Кулик // Експериментальна та клінічна фізіологія та біохімія. - 2010. - № 4. - С. 79 - 82.


20. Личковська О.Л. Особливості неспецифічних адаптаційних реакцій у дітей з патологією гастродуоденальної зони / О.Л. Личковська, Ю.Я. Кривко // Експериментальна та клінічна фізіологія та біохімія.-2010.-№ 4.- С. 54 - 59.


21. Лук'яненко Н.С. Дослідження частоти поліморфних локусів генів I та фаз II біотрансформації ксенобіотиків у дітей з екопатологією,спричиненою солями важких металів та фтором/ Н.С. Лук'яненко//Педіатрія, акушерство та гінекологія.-2010.-Т. 72, № 5.-С. 44-48.


22. Майданник В.Г. Можливості терапевтичного застосування пробіотиків дієтотерапії дітей, хворих на антибіотико-асоційовану діарею/ В.Г. Майданник//Педіатрія, акушерство та гінекологія.-2010.-Т. 72, № 6.-С. 51-61.


23. Майданник В.Г. Значення поліморфізму поодиноких нуклеотидів в порушенні нервової провідності у дітей із цукровим діабетом 1 типу/ В.Г. Майданник, В.Є. Досенко, Н.Б. Пранік//Педіатрія, акушерство та гінекологія.-2010.-Т. 72, № 5.-С. 14-20.


24. Маркевич В.Е. Оптимізація мікроелементного балансу у новонароджених із затримкою внутрішньоутробного розвитку/ В.Е. Маркевич, Л.О. Турова // Педіатрія, акушерство та гінекологія. - 2010. - Т. 72, № 6.-С. 24-28.


25. Маркевич В.Е. Мікроелементне забезпечення новонароджених дітей у разі гіпоксично-ішемічного ураження центральної нервової системи/ В.Е. Маркевич, I.В. Тарасова, В.О. Петрашенко // Педіатрія, акушерство та гінекологія.-2010.-Т. 72, № 6.-С. 29-34.


26. Особенности эпидемиологического и социально-средового анамнеза у детей дошкольного возраста в раннем периоде первичной туберкулезной инфекции / А. А. Бекетова, С. М. Кушнир, В. И. Нечаев, Л. К. Антонова // Социология медицины.-2010.-№ 2.-С. 49-50.


27. Рак Л.I. Функціональна споможність серця у дітей з патологією міокарда за даними велоергометрії / Л.I. Рак//Педіатрія, акушерство та гінекологія.-2010.-Т. 72, № 5.- С. 28-31.


28. Рак Л.I. Функціональна спроможність серця у дітей з патологією міокарда за даними велоергометрії/ Л.I. Рак//Педіатрія, акушерство та гінекологія.-2010.-Т. 72, № 5.-С. 28-31.


29. Рахмакулова З.Ж. Клініко-імунологічні паралелі при поєднаних внутрішньоутробних інфекціях у новонароджених / З.Ж. Рахмакулова // Педіатрія, акушерство та гінекологія.-2010.-Т. 72, № 5.-С. 24-27.


30. Сучасні можливості діагностики та терапії атаксії –телеангіектазії / Л.В. Костюченко, Г.Р. Акопян, Г.В. Макух та ін. // Педіатрія, акушерство та гінекологія.-2010.-Т. 72, № 6.-С. 38-43.


31. Тяжка О.В. Сучасний погляд на проблему діагностики синдрому циклічного блювання у дітей/ О.В. Тяжка, Т.I. Лутай, Г.Є. Козинкевич//Педіатрія, акушерство та гінекологія.-2010.-Т. 72, № 5.-С. 57-61.


32. Уманець Т.Р. Оцінка запальних змін дихальних шляхів у дітей з бронхіальною астмою / Т.Р. Уманець // Педіатрія, акушерство та гінекологія.-2010.-Т. 72, № 5.-С. 32-35.


33. Шабан Н.I. Характер функціональної активності стовбурових структур мозку при дискінезії жовчовивідних шляхів у дітей з цукровим діабетом першого типу/ Н.I. Шабан//Педіатрія, акушерство та гінекологія.-2010.-Т. 72, № 5.-С. 35-40.


34. Шапкина А.Н. Инородное тело желудочно-кишечного тракта у ребенка / А.Н. Шапкина, Е.С. Шмырева // Хирургия: Журнал им. Н.И. Пирогова. - 2011. - № 1. - С. 65.


11. Діагностика.


1. В38 Веселая В.С. Диагностика ложных кист поджелудочной железы на этапах лечения и реабилитации: научно-квалификац. работа ... магистра медицины (14.01.23)/ В.С. Веселая; наук. керівн. И.П. Вакуленко; Донецкий мед. ун-т. - Донецк, 2010. - 97 с.


2. Г876 Грона К.В. Компьютерно-томографическая диагностика острого панкреатита: научно-квалификац. работа ... магистра медицины (14.01.23)/ К.В. Грона; наук. керівн. Ю.В. Думанский; Донецкий мед. ун-т. - Донецк, 2011. -64 с.


12. Хвороби серцево-судинної системи. Гематологія та трансфузіологія. Ревматологія.


1. 616.12

С38 Синдромы в кардиологии/ Н.Т. Ватутин, Н.В. Калинкина, Е.В. Кетинг та ін.; Донецкий мед. ун-т.-Донецк: Каштан ,2010.-278 с.


2. А16 Абрагамович У.О. Вікові особливості параметрів метаболічного гомеостазу та варіабельності серцевого ритму в оперованих після резекції шлунка з приводу виразкової хвороби: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.02) / У.О. Абрагамович; Львівський мед. ун-т. - Львiв, 2010. - 20 с.


3. А197 Авер'янов Є.В. Патогенетичне обгрунтування комплексної діагностики та лікування хронічного післягеморагічного синовіту колінного суглоба у хворих на гемофілію: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.31) / Є.В. Авер'янов; Ін-т гематології та трансфузіології.-К.,2010.-20 с.


4. А655 Андреєва Я.О. Артеріальна, венозна гемодинаміка та стан ендотеліальної функції у хворих на гіпертонічну хворобу ІІ стадії та їх фармакологічна корекція: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.11) / Я.О. Андреєва; Запорізький мед. ун-т. - Запорiжжя, 2011. - 21 с.


5. Б947 Бучко О.Л. Вплив цукрового діабету 2 типу на клітинний і гуморальний імунітет та ультраструктуру імунокомпетентних клітин крові у паціентів з ішемічною хворобою серця: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.11) / О.Л. Бучко; Львівський мед. ун-т. - Львiв, 2010.-19 с.


6. Д56 Добровинська О.В. Гендерні особливості остеодефіциту у хворих на остеоартроз: клініка, патогенез, лікування: дис. ... канд. мед.наук (14.01.12)/ О.В. Добровинська; наук. керівн. О.В. Синяченко; Донецький мед. ун-т.-Донецьк, 2011.-190 с.


7. М71 Мишанич Г.І. Зміни активності тромбоцитарного гемостазу та показників ліпідного спектру крові в динаміці лікування хворих на ішемічну хворобу серця у поєднанні з цукровим діабетом 2 типу: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.11) / Г.І. Мишанич; Нац. мед. ун-т ім .О.О.Богомольця.-К., 2010.-23 с.


8. Властивості патологічних інгібіторів зсідання крові з антифосфоліпідною активністю у хворих на лімфоїдні неоплазії/ В.В. Красівська, О.О. Шалай, О.В. Стасишин, В.Є. Логінський // Український журнал гематології та трансфузіології.-2010.-№ 6.-С. 18-21.


9. Вплив флуренізиду на клініко-лабораторні показники та варіабельність серцевого ритму при лікуванні виразкової хвороби / О.О. Абрагамович, Л.І. Петрух, Я.Л. Лещук та ін. // Експериментальна та клінічна фізіологія та біохімія. - 2010. - № 4. - С. 71 - 78.


10. Декальцинация передней створки митрального клапана при выраженном кальцинозе аортального клапана/ В.А. Иванов, Е.П. Евсеев, Т.Г. Никитюк та ін. // Хирургия: Журнал им. Н.И. Пирогова.-2011.-№ 1.- С. 23-26.


11. Заічко Н.В. Рівні гомоцистеїну, цистеїну та гідрогенсульфіду в плазмі крові пацієнтів з тромбозами глибоких вен нижніх кінцівок: зв'язок з поліморфізмом С677Т в гені метилентетрагідрофолатредуктази / Н.В.

Заічко // Експериментальна та клінічна фізіологія та біохімія. - 2010. - № 4. -С. 35 - 41.


12. Кияк Ю.Г. Алкоголь як тригер розвитку порушень серцевого ритму / Ю.Г. Кияк, Ю.І. Онищук // Експериментальна та клінічна фізіологія та біохімія. - 2010. - № 4. - С. 30 - 34.

13. Маари Ахмед. Поражение клапанов сердца и его коррекция при миксоме сердца / Маари Ахмед // Клінічна хірургія.-2011.-№ 1.-С. 53 - 57.


14. Связанное со здоровьем качество жизни и влияющие на него медико-социальные факторы при аутоиммунной тромбофилии/ М. А. Трифонова, Н. Н. Чапаева, А. В. Гладков та ін.//Социология медицины.-2010.-№ 2.-С. 51-55.


15. Сенаторова Г.С. Показники варіабельності серцевого ритму при виконанні велоергометрії у юнаків 14-18 років / Г.С. Сенаторова, Н.К. Мацієвська // Педіатрія, акушерство та гінекологія.-2010.-Т. 72, № 6.- С. 48 -50.


13. Пульмонологія.


1. М252 Маргітіч С.В. Вольове керування диханням при фізичній реабілітації хворих на бронхіальну астму: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.24) / С.В. Маргітіч; Дніпропетровська мед. академ. - Дніпропетровськ, 2010. - 24 с.


2. П324 Пилецкий А.М. Изучение нарушений иммунного статуса у больных бронхиальной астмой с синдромом хронической усталости и разработка способов системной и локальной иммуномодуляции в комплексной терапии больных: дис. ... д-ра мед. наук (14.03.08)/ А.М. Пилецкий; наук. керівн. Л.А. Кузнецова; Нац. мед. академія післядипломної освіти.-К.,2011.-373 с.


3. Халикназарова Р.М. Особенности течения и лечения бронхиальной астмы в зависимости от статуса курения/ Р.М. Халикназарова // Туберкулез и болезни легких. - 2010. - № 12. - С. 62-66.


14. Гастроентерологія.


1. 616.3

Г93 Губергриц Н.Б. Хроническая абдоминальная боль. Боль при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки/ Н.Б. Губергриц; Донецкий мед. ун-т. - Донецк : ИД "Медпрактика", 2010. - 268 с


2. 616.34

Д69 Дорофеев А.Э. Заболевания кишечника: рук-во для врачей / А.Э. Дорофеев, Т.Д. Звягинцева, Н.В. Харченко; Донецкий мед. ун-т. – Горловка : Лихтар, 2010. - 532 с.


3. 616.36(075.8)

Г93 Губергриц Н.Б. Хронические гепатиты и циррозы печени. Современные классификация, диагностика и лечение: учеб. пособие / Н.Б. Губергриц; Донецкий мед. ун-т.-3-е изд., испр. и доп. - К.: Віпол, 2010. - 328 с.


4. 617.5

Г93 Губергриц Н.Б. Хроническая абдоминальная боль. Недигестивные причины абдоминальной боли / Н.Б. Губергриц; Донецкий мед. ун-т. - М.: Медпрактика-М, 2010. - 100 с.


5. 617.5

Г93 Губергриц Н.Б. Хроническая абдоминальная боль. Недигестивные причины абдоминальной боли / Н.Б. Губергриц; Донецкий мед. ун-т. - Донецк: Лебедь, 2010. - 128 с.


6. 617.5

Г93 Губергриц Н.Б. Хроническая абдоминальная боль. Боль при заболеваниях кишечника / Н.Б. Губергриц; Донецкий мед. ун-т. - М.: Медпрактика-М, 2010. - 408 с.


7. 617.5

Г93 Губергриц Н.Б. Хроническая абдоминальная боль. Боль при заболеваниях кишечника/ Н.Б. Губергриц; Донецкий мед. ун-т. – Донецк : Лебедь, 2010. - 460 с.


8. В223 Вахненко А.В. Особливості клінічного перебігу та лікування виразкової хвороби у поєднанні з цукровим діабетом: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.02) / А.В. Вахненко; Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2010. -20 с.


9. З-172 Заїка С.В. Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба при поліморбідному перебігу патології органів травлення: шляхи оптимізації діагностики та лікування : автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.36)/ С.В. Заїка; Нац. мед. ун-т ім .О.О.Богомольця. - К., 2010. - 32 с.


10. З-966 Зыкова Е.С. Клиническое значение вегетативной дисфункции при хроническом панкреатите: дис. ... магистра мед. наук (14.01.02)/ Е.С. Зыкова; наук. керівн. Н.Б. Губергриц; Донецкий мед. ун-т.-Донецк,2011.-92 с.


11. Прогнозування тяжкості стану хворих на гострий панкреатит / О.І. Дронов, О.І. Ковальська, К.С. Бурміч та ін. // Клінічна хірургія.-2011.-№ 1.-С. 32 - 34.


15. Стоматологія.


1. 616.31(075.8)

К48 Кльомін В.А. Комбіновані зубни пломби: пластична реставрація комбінованими відновлювальними конструкціями: навч. посiбник / В.А. Кльомін, А.В. Борисенко, П.В. Іщенко; Донецький мед. ун-т.-4-е вид. - Харкiв : Фармітек, 2010. - 336 с.


2. 616.31

К48 Клемин В. А.Принципы оценки и хронометраж определения стоматологического статуса зубов с дефектом твердых тканей/ В.А. Клемин, В.А. Лабунец, В.В. Кубаренко; Донецкий мед. ун-т. - М. : ЛЕНАНД, 2010. -208 с.


3. Г837 Гризодуб Д.В. Обгрунтування, розробка і оцінка ефективності використання нового вітчизняного силіконового відбиткового матеріалу конденсаційного типу при ортопедичному лікуванні хворих: автореф. дис. ...

канд. мед. наук (14.01.22) / Д.В. Гризодуб; Ін-т стоматології. - Одеса, 2010. -20 с.


4. Д752 Дрогомирецька М.С. Патогенетичні принципи ортодонтичного лікування зубо-щелепних аномаліій у дорослих при пародонтиті на фоні атеросклерозу та гіпоестрогенії: автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.22)/

М.С. Дрогомирецька; Ін-т стоматології. - Одеса, 2010.-36 с.


5. П893 Пустовойт О.П. Застосування зубних еліксірів з біофлаваноїдами цитрусових у комплексному лікуванні захворювань слизової оболонки порожнини рота: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.22) / О.П. Пустовойт; Ін-т стоматології. - Одеса, 2010. - 20 с.


6. Х932 Хрипаченко Н.И. Алгоритм диагностики и лечения переломов костей лицевого черепа, сопровождающихся образованием дефекта костной ткани: дис. ... магистра мед. наук (14.01.22)/ Н.И. Хрипаченко; наук. керівн. И.Н. Матрос- Таранец; Донецкий мед. ун-т.-Донецк,2010.-130 с.


7. Волкова О.С. Влияние алиментарных добавок на кариозное поражение зубов и костную ткань пародонта крыс / О.С. Волкова, Е.Н. Рябоконь, И.Е. Волкова // Вісник стоматології.-2010.-№ 3.-С. 6 - 8.


8. Глазунов О.А. Состояние тканей пародонта у работников горнодобывающей промышленности / О.А. Глазунов // Вісник стоматології.-2010.-№ 3.-С. 23 - 29.


9. Демьяненко С.А. Гепатопротекторные свойства катомаса / С.А. Демьяненко // Вісник стоматології.-2010.-№ 3.-С. 12 - 14.


10. Демьяненко С.А. Влияние кишечного эндотоксина на уровень биохимических маркеров воспаления в слизистой оболочке рта крыс / С.А. Демьяненко, И.Г. Романенко, А.П. Левицкий // Вісник стоматології.-2010.-№ 3.-С. 3 - 6.

11. Заблоцький Я.В. Оцінка жувальної здатності у літніх людей, які тривалий час користуються повними знімними протезами / Я.В. Заблоцький, Н.М. Дидик, О.Я. Заблоцька // Експериментальна та клінічна фізіологія та

біохімія. - 2010.-№ 4.-С. 42 - 46.


12. Ковач И.Д. Заболеваемость кариесом зубов и уровень гигиенического состояния полости рта у детей дошкольного возраста г. Днепропетровска / И.Д. Ковач, А.В. Штомпель // Вісник стоматології.-2010.-№ 3.-С. 75 - 78.


13. Комский М.С. Оценка в баллах местных признаков острого одонтогенного остеомиелита нижней челюсти / М.С. Комский // Вісник стоматології.-2010.-№ 3.-С. 43 - 46.


14. Косенко Д.К. Биохимические параметры ротовой жидкости у детей в динамике ортодонтического лечения / Д.К. Косенко, О.А. Макаренко // Вісник стоматології.-2010.-№ 3.-С. 47 - 52.


15. Косенко К.Н. Клиническая эффективность комплекса противорецидивных мероприятий при хроническом кандидозе / К.Н. Косенко, Е.Л. Заградская // Вісник стоматології.-2010.-№ 3.-С. 29 - 34.


16. Косенко К.Н. Влияние зубных паст, включающих разные растительные экстракты, на течение воспалительного процесса при обострении хронического катарального гингивита у молодых людей / К.Н. Косенко, Т.П. Терешина, Е.П. Рожко // Вісник стоматології.-2010.-№ 3.-С. 15 - 17.


17. Кравченко Л.С. Ефекти вітасоловой мазі при експериментальному пародонтиті у щурів / Л.С. Кравченко, Г.М. Солоденко, Н.О. Бас // Вісник стоматології.-2010.-№ 3.-С. 9 - 11.


18. Лабунец В.А. Влияние зубного элексира "Экстравин-Дента" на состояние полости рта у пациентов со съёмным протезированием / В.А. Лабунец, Н.В. Рожкова // Вісник стоматології.-2010.-№ 3.-С. 64 - 67.


19. Леус П.А. Реализация массовых программ профилактики кариеса зубов и болезней периодонта с использованием научных фактов доказательной медицины и стоматологии / П.А. Леус // Вісник стоматології.-2010.-№ 3.-С. 91 - 96.


20. Малаховська А.О. Визначення операційного стресу та адекватності анестезії у хворих з гнійно-запальними процесами нижньої третини обличчя / А.О. Малаховська // Вісник стоматології.-2010.-№ 3.-С. 39 - 43.


21. Мірчук Б.М. Оцінка стану неспецифічної ротової рідини у пацієнтів із зубо-щелепними аномаліями у період постійного прикусу / Б.М. Мірчук, М.С. Дрогомирецька//Вісник стоматології.-2010.-№ 3.-С. 53 - 56.


22. Палійчук І.В. Цитогенетичні показники функціонального стану геному нейтрофільних гранулоцитів периферійної крові у хворих на протезні стоматити / І.В. Палійчук, Л.Є. Ковальчук, О.С. Ястребова // Вісник стоматології. - 2010.-№ 3.-С. 59 - 64.


23. Парубок Ю.М. Сучасні методи безекстракційного лікування зубо-коміркових форм дистального прикусу / Ю.М. Парубок // Експериментальна та клінічна фізіологія та біохімія. - 2010. - № 4. - С. 64 - 70.


24. Романова Ю.Г. Влияние зубного элексира "Биодент-4" на показатели ротовой жидкости пациентов со съемными зубными протезами / Ю.Г. Романова // Вісник стоматології.-2010.-№ 3.-С. 57 - 59.


25. Сергеева И.Е. Позиционирование лактоферрина и секретируемых лейкоцитами ингибиторов протеиназ, как модуляторов иммунного и противовоспалительного процессов у больных генерализованном пародонтитом / И.Е. Сергеева, А.В. Борисенко // Вісник стоматології.-2010.-№ 3.-С. 18 - 23.


26. Смоляр Н.І. Рентгеноструктурний аналіз емалі постійних зубів у дітей, які проживають на територіях, що зазнали впливу малих доз радіації / Н.І. Смоляр, З.Р. Пришко, О.В. Колесніченко // Експериментальна та клінічна

фізіологія та біохімія. - 2010. - № 4. - С. 51 - 54.


27. Сучасні методи діагностики та лікування гіпертрофії власних жувальних м'язів / О.С. Воловар, В.О. Маланчук, Н.М. Тімощенко, Т.М. Костюк//Вісник стоматології.-2010.-№ 3.-С. 35 - 39.


28. Фтор у питних водах Одеської області : гігієнічне та клініко-прогностичне значення / Л.Г. Засипка, О.В. Дєньга, О.М. Світлична та ін. // Вісник стоматології.-2010.-№ 3.-С. 96 - 102.


29. Хлынин С. В. Социологические подходы к анализу факторов риска развития пародонтита / С. В. Хлынин, Ю. Г. Элланский, И. Ю. Худоногов // Социология медицины.-2010.-№ 2.-С. 38-43.


30. Чухрай Н.Л. Показники карієсу молочних зубів у дітей шкільного віку / Н.Л. Чухрай // Вісник стоматології.-2010.-№ 3.-С. 68 - 72.


31. Штомпель А.В. Оптимизация процессов минерального обмена в полости рта под действием разработанного лечебно-профилактического комплекса у детей дошкольного возраста / А.В. Штомпель // Вісник стоматології.-2010.-№ 3.-С. 72 - 75.


1   2   3   4

Схожі:

Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи