Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень icon

Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
Скачати 365.56 Kb.
НазваІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
Дата21.09.2012
Розмір365.56 Kb.
ТипДокументи

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. М. ГОРЬКОГО


БІБЛІОТЕКА

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ


НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ У БІБЛІОТЕКУ


( ТРАВЕНЬ 2011 р.)


ДОНЕЦЬК, 2011

«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів і збірок та ін.), що надійшли до бібліотеки ДонНМУ протягом травня 2011 року.

Покажчик знайомить читачів з літературою по всіх галузях знання: медичною, природознавчою, гуманітарною, соціально – економічною та ін.

«Бюлетень» складений на основі записів електронного каталогу. Матеріал розміщений у систематичному порядку відповідно до основних рубрик електронного каталогу, усередині розділів – в алфавіті авторів і заголовків.

Розділи покажчика формуються залежно від наповнення електронного каталогу і актуальності. Інформаційний бюлетень про нові надходження до бібліотеки випускається у друкованону та електронному варіанті. З друкованим покажчиком можна ознайомитися в інформаційно -бібліографічному відділі бібліотеки ( уч. корп.№1).

Для того, щоб отримати видання, яке Вас зацікавило слід звертатися на абонементи наукової та навчальної літератури бібліотеки та у студентський читальний зал (уч.корп.№3)


Контактні телефони: 295-91-30; biblio@dsmu.edu.ua

та адреса 295-92-96;

295-91-83;

295-96-02.


З побажаннями та пропозиціями просимо Вас звертатися до директора бібліотеки ДонНМУ.


^

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА ВИПУСК :
ДИРЕКТОР БІБЛІОТЕКИ Кабардіна Г.К.

ДонНМУ 295-93-71

boss_lib@dsmu.edu.ua

Укладач:

Зав. інформаційно- Котелевська Г.М.

бібліографічним відділом 295-91-30

biblio@dsmu.edu.ua

Склад
I. Медична література 4 - 23

1. Загальні питання медицины. Історія медицини.

Судова медицина 4

2. Нормальна анатомія. Гістологія, цитологія,

ембріологія. Нормальна фізіологія. Біологічна хімія 4 – 5

3. Гігієна та екологія. Гігієна харчування.

Гігієна навколишнього середовища 5 – 6

4. Професійні хвороби 6

5. Соціальна медицина та організація

охорони здоров’я 7

6. Фармакологія та и фармакотерапія. 8

7. Фтизіатрія 8 – 9

8. Онкологія 10 – 11

9. Педіатрія і неонатологія 11 – 13

10. Хвороби серцево-судинної системи. 13 – 15.

11. Пульмонологія 15

12. Стоматологія 15 – 16.

13. Ендокринологія 16

14. Дерматологія 16

15. Урологія та нефрологія 16 – 17.

16. Ортопедія 18

17. Інфекційні хвороби 18 - 19.

18. Хірургія. Травматологія. 19 – 20

19. Акушерство та гінекологія 20 – 23


II. Гуманітарна та соціально - економічна

література 23 - 30

2.1. Екологія 24

2.2. Економіка України 24 - 25

2.3. Історія України 26.

2.4. Педагогика вищої школи 26 – 28.

2.5. Релігіознавство 28 – 29.

2.6. Філософія. 29 – 30.


^ I. МЕДИЧНА ЛІТЕРАТУРА


1. Загальні питання медицини. Судова медицина.

Історія медицини.


1. 61(09)

П12 Пилип'юк В. Сподвижник національної медицини Михайло

Павловський / В. Пилип'юк, С. Голубка. – Львів : Світло і тінь, 2010. - 160 с.


2. 61(075.8)

З-41 Збірник тестових завдань для підготовки до ліцензійного тестового іспиту "Крок 1. Загальна лікарська підготовка" : навч. посiбник: 80-річчю ДонНМУ присвячується/ Ю.В. Думанський, О.М. Талалаєнко, М.Б. Первак, С.О. Овчинніков; ред. Ю.В. Думанський; Донецький мед. ун-т.-Донецьк,2010.-277 с.


3. 61:34

В42 Визначення давності настання смерті та часу утворення гематом методами лазерної спектрофотополяриметрії / В.Т. Бачинський, Б.В. Михайличенко, В.Д. Мішалов, О.Г. Ушенко. - Чернівці : Прут, 2011. - 328 с.


4. 612

С31 Сепиашвили Р.И. Лауреаты Нобелевской премии по физиологии и медицине / Р.И. Сепиашвили. - М. : Медицина-Здоровье, 2010. - 44 с.


5. Віфлянцев В. В. Генні технології як реалізація екзистенційних ризиків людства / В. В. Віфлянцев//Практична філософія.-2011.-№ 1.-С. 112-119.


6. Русанова Є.Г. С.П. Григор'єв у контексті становлення рентгенології/ Є.Г. Русанова, К.В. Русанов//Український радіологічний журнал.-2011.-Т. 19, Вип. 1.-С. 100-107.


7. Ткаченко М.М. З плеяди перших: професор Євген Фердинандович Вебер /

М.М. Ткаченко, Т.В. Топчій // Український радіологічний журнал.-2011.-Т. 19, Вип. 1.-С. 108-112.


2. Нормальна анатомія. Гістологія, цитологія,

ембріологія. Нормальна фізіологія. Біологічна хімія.


1. 577.1(075.8)

Б11 Біологічна хімія : тести та ситуаційні задачі : навч. Посібник / ред. О.А. Скляров. - К. : Медицина, 2010. - 360 с.

2. 611.018

С98 Cytology and General Embryology= Цитология и общая эмбриология / ред. E.F. Barinov [Баринов ]. - Донецк, 2011. - 72 с.


3. 61(06)

А43 Айвазян К.А. Кровоснабжение стенок желудочковых камер обычно сформированных сердец детей / К.А. Айвазян, А.Е. Малов // Актуальні проблеми клінічної, експериментальної, профілактичної медицини, стоматології та фармації / ред. В.М. Казаков.-Донецьк,2010.- Вип. 72. - С. 9.


3. Гігєна. Гігієна харчування. Гігієна навколишнього середовища.


1. Л99 Ляшенко О.Г. Обгрунтування заходів оптимізації харчування для профілактики ранніх порушень функціонального стану організму гірників сучасних вугільних шахт: дис. ... канд. мед. наук (14.02.01)/ О.Г. Ляшенко; наук. керівн. О.В. Корж; Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2011. - 179 с.


2. Абдулнагимов И.Г. Динамика общей и аллергической заболеваемости населения, проживающего в районе расположения микробиологического производства/ И.Г. Абдулнагимов, Г.Г. Максимов, Ю.Г. Азнабаева//Гигиена и санитария. - 2011. - № 1. - С. 22-28.


3. Вплив іонізивної радіації низької потужності поглинутої дози на ліпідний склад мітохондріальної мембрани ентероцитів тонкої кишки щурів/ С.В. Хижняк, Л.І. Степанова, Л.В. Грубська та ін.//Український радіологічний журнал.- 2011.-Т. 19, вип. 1.-С. 30-36.


4. Клещина Ю.В. Особенности питания и витаминной обеспеченности организма у девушек с метаболическим синдромом/ Ю.В. Клещина, Ю.Ю. Елисеев//Гигиена и санитария.-2011.-№ 1.- С. 68-70.


5. Ковальчук В.К. Особенности обеспечения кальцием, магнием и фосфором населения в Приморском крае/ В.К. Ковальчук, И.Л. Иванова//Гигиена и санитария.-2011.-№ 1.- С. 61-66.


6. Кузин А.А. Обоснование санитарно-гигиенических мероприятий в системе профилактики госпитальных гнойно-септических инфекций/ А.А. Кузин//Гигиена и санитария.-2011.-№ 1.- С. 42-44.


7. Кузнецова И.А. Пути обеспечения населения Вологодской области безопасной питьевой водой с использованием методологии оценки риска/ И.А. Кузнецова, Т.Я. Фигурина, С.Ю. Шадрина//Гигиена и санитария.-2011.-№ 1.- С. 48- 51.


8. Новые методические подходы к обнаружению и количественному учету сальмонелл при исследовании водных объектов/ В.В. Алешня, О.П. Панасовец, П.В. Журавлев та ін.//Гигиена и санитария.-2011.-№ 1.- С. 92-95.


9. Обоснование концентраций в крови фенола и алкилфенолов (О-, М-, П-крезолы), обеспечивающих приемлемый уровень риска для здоровья населения/ Н.В. Зайцева, Т.С. Уланова, Т.В. Нурисламова та ін. // Гигиена и санитария.-2011.-№ 1.- С. 88-91.


10. Особенности селенового статуса населения промышленного региона Украины/ Э.Н. Белецкая, Н.М. Онул, Т.А. Головкова та ін.//Гигиена и санитария.-2011.-№ 1.- С. 28-31.


11. Распространенность курения табака в Ижевске/ Г.И. Ермаков, М.К. Ермакова, Н.Р. Капустина та ін.//Гигиена и санитария.-2011.-№ 1.- С. 32-34.


12. Региональные особенности гигиенической оценки биологического загрязнения поверхностных вод/ Л.В. Воробьева, Г.Ф. Лутай, И.А. Кузнецова та ін.//Гигиена и санитария.-2011.-№ 1.- С. 34-37.


13. Степанов Р.В. Гигиенические причинно-следственные аспекты хронического биогеохимического стресса/ Р.В. Степанов, Н.Б. Ефейкина // Гигиена и санитария.-2011.-№ 1.- С. 18-22.


14. Цикуниб А.Д. Диетопрофилактика недостаточности селена/ А.Д. Цикуниб, С.А. Завгородний//Гигиена и санитария.-2011.-№ 1.- С. 66-68


4. Професійні хвороби.


1. Капцов В.А. Оценка профессионального риска у работников транспорта/ В.А. Капцов, В.Б. Панкова, М.Ф. Вильк//Гигиена и санитария.-2011.-№ 1.- С. 54-57.


2. Особенности формирования хронической неинфекционной патологии у слесарей на нефтехимических предприятиях/ Д.Ф. Гизатуллина, Л.К. Каримова, Р.Р. Яхина та ін.//Гигиена и санитария.-2011.-№ 1.-С. 57- 60.


3. Панкова В.Б. Оценка профессиональных аллергических заболеваний респираторного тракта/ В.Б. Панкова//Гигиена и санитария.-2011.-№ 1.- С. 51-54.


5. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я.


1. 614.2

М64 Мировая статистика здравоохранения. 2010 год / Всемирная Организация Здравоохранения. - Женева: ВОЗ, 2010. - 177 с.


2. 614.2(477)(06)

В74 Социально-медицинские проблемы общественного и индивидуального здоровья человека (лекция для студентов 4-5 курсов). Ч. 2/ В.И. Агарков, С.В. Грищенко, В.В. Николаенко та ін. // Вопросы здравоохранения Донбасса. /ред. Г.А. Слабкий.-Донецк,2010.- Вип. 21. - С. 61 - 72.


3. Андрєєва Т. Статус щодо куріння очима самої людини та членів її родини: методи оцінювання/ Т. Андрєєва, В. Захожа, Н. Харченко//Социология: теория, методы, маркетинг.-2011.-№ 1.-С. 116-126.


4. Веденко Б.Г. Наукова організація праці - суттєвий крок підвищення якості роботи медичних закладів / Б.Г. Веденко, Ф.В. Мельник, В.Г. Даценко // Главный врач.-2011.-№ 3.-С. 87-89.


5. Клинико-статистический анализ артериальной гипертензии, осложненной гипертоническим кризом, в Москве за 2005-2009 гг./ Н.И. Гапонова, Н.Ф. Плавунов, С.Н. Терещенко та ін.//Кардиология.- 2011.-Т. 51, № 2.- С. 40-44.


6. Литвак А.И. Характеристика руководителя, мотивирующего персонал/ А.И. Литвак // Главный врач.-2011.-№ 3.-С. 76-86.


7. Онищенко Г.Г. О мерах по снижению распространенности табачной зависимости/ Г.Г. Онищенко, В.Ю. Смоленский//Гигиена и санитария.-2011.-№ 1.- С. 14-17.


8. Про затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики: наказ МОЗ України № 49 від 9.02.2011 р.//Главный врач.-2011.-№ 3.-С. 25-37.


9. Thomson S. Финансирование здравоохранения в Европейском Союзе: проблемы и стратегические решения / S. Thomson, T. Foubister, E. Mossialos // Главный врач.-2011.-№ 3.-С. 38-67.


10. Шевченко М.В. Ринок медичних послуг: Загальні відомості / М.В. Шевченко // Главный врач.-2011.-№ 3.-С. 68-75.


6. Фармакологія.


1. 615.03(06)

К49 Клінічна та експериментальна фармакологія метаболічних коректорів, органопротекція, доказова медицина : матеріали VI Всеукр. науково-практ. конф. з міжнар. участю з клінічної фармакології, присвяч. 90-річчю проф. О.О. Столярчука. - Вінниця, 2010. - 448 с.


2. 615.1(075.8)

З-41 Збірник тестових завдань для підготовки до ліцензійних тестових іспитів "Крок 1. Фармація" та "Крок 2. Фармація ": навч. посiбник: 80-річчю ДонНМУ присвячується/ Ю.В. Думанський, О.М. Талалаєнко, М.Б. Первак та ін.; ред. Ю.В. Думанський; Донецький мед. ун-т. – Донецьк : Ноулідж, 2010. -169 с.


3. Лукьянова С.В. Сибиреязвенные вакцины и перспективы их совершенствования/ С.В. Лукьянова, Е.В. Кравец, Т.Т. Шкаруба//Инфекционные болезни.-2011.-Т. 9, № 1.-С. 51-56.


4. Устойчивость к противомикробным препаратам: если сегодня не принять меры, завтра мы останемся без лекарств: информация ВОЗ // Главный врач.-2011.-№ 3.-С. 6-8.


5. Щербакова Ю.А. Актуальные вопросы кислородообеспечения лечебных учреждений / Ю.А. Щербакова//Главный врач.-2011.-№ 3.-С. 20.


7. Фтизіатрія.


1. Александрова Е.Н. Дефекты профилактики и выявления туберкулеза у детей и подростков на амбулаторном этапе/ Е.Н. Александрова, Т.И. Морозова, Н.П. Докторова // Туберкулез и болезни легких.-2011.-№ 1.- С. 3-5.


2. Захарова М.В. Особенности цитокинового профиля и интерферонового статуса больных инфильтративным туберкулезом легких/ М.В. Захарова, В.А. Стаханов, М.В. Мезенцева//Инфекционные болезни.-2011.-Т. 9, № 1.-С. 47-50.


3. Искусственный пневмоторакс в лечении деструктивного туберкулеза легких у подростков/ Л.В. Панова, Е.С. Овсянкина, М.Г. Кобулашвили та ін.//Туберкулез и болезни легких.-2011.-№ 1.- С. 53-58.


4. Кавтаршвили С.М. Случай генерализованного туберкулеза у ребенка 7 лет/ С.М. Кавтаршвили, Н.И. Клевно, В.А. Аксенова//Туберкулез и болезни легких.-2011.-№ 1.- С. 59-62.

5. Каленчук Н.I. Молекулярно-генетичні методи діагностики та профілактики туберкульозу у жінок репродуктивного віку/ Н.I. Каленчук, С.П. Польова//Педіатрія, акушерство та гінекологія.-2011.-Т. 73, № 1.-С. 99-100.


6. Куртасова Л.М. Показатели иммунитета, функциональная активность нейтрофилов крови и состояние микробиоценоза кишечника у детей раннего возраста, инфицированных микобактериями туберкулеза/ Л.М. Куртасова, Т.В. Лубнина//Туберкулез и болезни легких.-2011.-№ 1.- С. 44-47.


7. Мотанова Л.Н. Особенности клинического течения туберкулеза у детей и подростков из социально-дезадаптированных семей/ Л.Н. Мотанова, Н.Ю. Русских//Туберкулез и болезни легких.-2011.-№ 1.- С. 16-21.


8. Особенности продукции цитокинов и а2-макроглобулина у больных с различными клиническими формами туберкулеза легких/ А.Е. Колосова, О.И. Уразова, В.В. Новицкий та ін.//Туберкулез и болезни легких.-2011.-№ 1.- С. 48-52.


9. Поддубная Л.В. Туберкулезная инфекция у детей и подростков из семейных очагов/ Л.В. Поддубная, Е.П. Шилова//Туберкулез и болезни легких.-2011.-№ 1.- С. 11-15.


10. Подходы к иммунологической диагностике раннего периода первичной туберкулезной инфекции у детей/ М.А. Плеханова, А.В. Мордык, Л.И. Веремеевич, Ю.И. Пацула // Туберкулез и болезни легких.-2011.-№ 1. - С. 6-10.


11. Речкіна О.О. Особливості клінічного перебігу туберкульозу у дітей в сучасних умовах/ О.О. Речкіна // Педіатрія, акушерство та гінекологія.-2010.-Т. 72, № 6.-С. 44-48.


12. Совершенствование алгоритма лечения туберкулеза у детей/ И.В. Соловьева, И.В. Белова, Н.В. Васильева та ін.//Туберкулез и болезни легких.-2011.-№ 1.-С. 22-25.


13. Частота неблагоприятных реакций химиопрепаратов при лечении туберкулеза у детей и подростков с выделением доли кардиотоксических реакций и фаткоры, влияющие на их развитие/ А.В. Мордык, М.А. Плеханова, Е.А. Мерко та ін.//Туберкулез и болезни легких.-2011.-№ 1.- С. 39-43.


14. Шилова Е.П. Применение комплексной парентеральной химиотерапии в лечении деструктивного туберкулеза легких у детей старшего возраста и подростков/ Е.П. Шилова, Л.В. Поддубная, В.Г. Кононенко // Туберкулез и болезни легких.-2011.-№ 1.- С. 26-29.

8. Онкологія.


1. Д533 Дмитренко К.О. Обгрунтування оптимальних підходів до системного лікування хворих з метастатичним раком молочної залози : дис. ... канд. мед.наук (14.01.07)/ К.О. Дмитренко; наук. керівн. І.М. Бондаренко; Дніпропетровська мед. академ. - Дніпропетровськ, 2010. - 187 с.


2. К614 Колосов І.В. Локорегіонарна хіміотерапія в паліативному лікуванні первинного і метастатичного раку печінки: дис. ... канд. мед.наук (14.01.07)/ І.В. Колосов; наук. керівн. Ю.В. Думанський; Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2011. - 189 с.


3. Ш288 Шатова О.П. Відмінності метаболізму вуглеводів та нуклеотидів при пухлинах молочної залози: дис. ... канд. мед.наук (14.03.04)/ О.П. Шатова; наук. керівн. І.І. Зінкович; Донецький мед. ун-т.-Донецьк,2011.-160 с.


4. Афанасьєва Н.І. Морфологічні показання до проведення радіойодотерапії тироїдної мікрокарциноми/ Н.І. Афанасьєва, О.В. Мужичук, О.А. Радченко//Український радіологічний журнал.-2011.-Т. 19, вип. 1.- С. 48-53.


5. Боженко О.Ю. Потенційні можливості визначення НЕ 4 для диференціальної діагностики злоякісних пухлин та ендометріоїдних кіст яєчників/ О.Ю. Боженко//Педіатрія, акушерство та гінекологія.-2010.-Т. 72, № 6.-С. 99-102.


6. Доцільність хеморадіотерапії при лікуванні раку шийки матки/ О.М. Сухіна, В.П. Старенький, А.В. Свинаренко та ін. // Український радіологічний журнал.- 2011.- Т. 19, вип. 1.-С. 73-78.


7. Дубініна В.Г. Оптимізація диференціальної діагностики доброякісних пухлин та пухлиноподібних утворень яєчників/ В.Г. Дубініна, Н.М. Рожковська, О.Л. Александров//Педіатрія, акушерство та гінекологія.-2011.-Т. 73, № 1.-С. 101- 104.


8. Математичне моделювання процесів, що визначають залежність виживаності опромінених клітин пухлини від ступеня їх оксигенації/ В.Г. Кнігавко, С.Ю. Протасеня, Н.О. Гордієнко та ін.//Український радіологічний журнал.- 2011.-Т. 19, Вип. 1.-С. 54-58.


9. Спосіб оцінки ефективності променевої терапії хворих на рак верхньощелепної пазухи/ Л.Г. Розенфельд, М.М. Колотілов, Г.Т. Божко та ін.//Український радіологічний журнал.-2011.-Т. 19, Вип. 1.-С. 14-19.


10. Транскрипційний фактор NF-kB як мета для подолання радіорезистентності пухлини/ І.А. Громакова, П.П. Сорочан, Н.Е. Прохач та ін.//Український радіологічний журнал.-2011.-Т. 19, вип. 1.-С. 85-89.


11. Ультразвукове дослідження як метод оцінки стану шкіри пацієнток при фотомодифікації зони опромінювання під час променевої терапії хворих на рак грудної залози/ Л.І. Сімонова, А.М. Коробов, Я.Е. Вікман та ін.//Український радіологічний журнал.-2011.-Т. 19, вип. 1.-С. 20-24.


13. Якимова Т.П. Випадок первинно-множинних злоякісних пухлин чотирьох

локалізацій / Т.П. Якимова, Л.Я. Васильєв // Український радіологічний журнал. - 2011. - Т. 19, вип. 1. - С. 69-72.


9. Педіатрія та неонатологія.


1. Ч-121 Чабанюк О.В. Клініко-імунологічне обгрунтування диференційованого підходу до терапії гострих респіраторних вірусних інфекцій у дітей з бронхіальною астмою: дис. ... канд. мед.наук (14.01.10)/ О.В. Чабанюк; наук. керівн. Ю.К. Больбот; Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2011. - 211 с.


2. Антипкін Ю.Г. Функціональний стан органів гастродуоденальної зони у дітей з хронічним панкреатитом в поєднанні з рефлюксною хворобою/ Ю.Г. Антипкін, А.Г. Ципкун, I.С. Лембрик // Педіатрія, акушерство та гінекологія.-2010.-Т. 72, № 6.-С. 12-15.


3. Бабко С.В. Адаптационные возможности и состояние здоровья детей, оставшихся без попечения родителей/ С.В. Бабко, С.Н. Бениова//Гигиена и санитария.-2011.-№ 1.- С. 78-80.


4. Беш Л.В. Віддалені наслідки бронхолегеневої дисплазії у дітей раннього віку: термінологічні, діагностичні та терапевтичні проблеми/ Л.В. Беш, С.К. Ткаченко, О.I. Мацюра//Педіатрія, акушерство та гінекологія.-2011.-Т. 73, № 1.-С. 40-43.


5. Боброва В.I. Клініко-анамнестичні особливості формування хронічного запалення органів гастродуоденальної зони у дітей/ В.I. Боброва//Педіатрія, акушерство та гінекологія.-2011.-Т. 73, № 1.-С. 22-26.


6. Волкова Л.Ю. Сравнительная оценка методов выявления избыточной массы тела и ожирения у детей/ Л.Ю. Волкова, О.Н. Комарова, И.Я. Конь//Гигиена и санитария.-2011.-№ 1.- С. 80-83.


7. Горовенко Н.Г. Асоціація поліморфного варіанту 677ТТ гена метилентетрагідрофолатредуктази зі скороченням терміну гестації та розвитком перинатальної патології новонароджених/ Н.Г. Горовенко, С.П.

Кир'яченко, З.I. Россоха // Педіатрія, акушерство та гінекологія. - 2010. - Т. 72, № 6. - С. 15-20.


8. Иммунотропная терапия в предупреждении бронхитов при острых респираторных вирусных инфекциях у детей/ Т.Е. Таранушенко, Н.Г. Киселева, В.Н. Панфилова та ін.//Инфекционные болезни.-2011.-Т. 9, № 1.-С. 57-60.


9. Iванько О.Г. Клінічна характеристика та механізми формування уражень кишечника під час терапії антибіотиками у дітей. Проект робочої класифікації. Застосування пробіотиків у лікуванні та профілактиці / О.Г. Iванько, М.В. Пацера, О.А. Радутна // Педіатрія, акушерство та гінекологія.-2011.-Т. 73, № 1.-С. 33-39.


10. Каюмова Д.А. Застосування Віферону-гелю для профілактики та лікування ларинготрахеїтів у дітей дошкільного віку/ Д.А. Каюмова, М.Г. Кулагіна, Є.В. Боровикова//Педіатрія, акушерство та гінекологія.-2011.-Т. 73, № 1.-С. 52-54.


11. Крючко Т.О. Шляхи подолання антибіотикорезистентності в педіатрії/ Т.О. Крючко, О.Я. Ткаченко//Педіатрія, акушерство та гінекологія.-2011.-Т. 73, № 1.-С. 48-49.


12. Кучма В.Р. Физическое развитие московских и киевских школьников/ В.Р. Кучма, Н.А. Скоблина, А.Г. Платонова//Гигиена и санитария.-2011.-№ 1.- С. 75-78.


13. Майданник В.Г. Зв'язок вегетативних порушень та стану судинної реактивності у дітей із цукровим діабетом 1-го типу/ В.Г. Майданник, Н.Б. Пранік, М.В. Хайтович//Педіатрія, акушерство та гінекологія.-2011.-Т. 73, № 1.-С. 7-13.


14. Майданник В.Г. Можливості терапевтичного застосування пробіотиків дієтотерапії дітей, хворих на антибіотико-асоційовану діарею/ В.Г. Майданник//Педіатрія, акушерство та гінекологія.-2010.-Т. 72, № 6.-С. 51-61.


15. Маркевич В.Е. Особливості мікроелементного забезпечення дітей, хворих на цукровий діабет 1-го типу/ В.Е. Маркевич, Н.В. Глущенко//Педіатрія, акушерство та гінекологія.-2011.-Т. 73, № 1.-С.14-18.


16. Маркевич В.Е. Оптимізація мікроелементного балансу у новонароджених із затримкою внутрішньоутробного розвитку / В.Е. Маркевич, Л.О. Турова // Педіатрія, акушерство та гінекологія. - 2010. - Т. 72, № 6. - С. 24 - 28.


17. Окисний стрес та стан систем зсідання крові й фібринолізу в дітей з недиференційованою дисплазією сполучної тканини/ Т.В. Починок, А.В. Коцюруба, П.Г. Гриценко та ін.//Педіатрія, акушерство та гінекологія.-2011.-Т. 73, № 1.-С. 27-33.


18. Редько I.I.Особливості етіологічної діагностики природжених респіраторних вірусних інфекцій у новонароджених/ I.I. Редько//Педіатрія, акушерство та гінекологія.-2011.-Т. 73, № 1.-С. 19-21.


19. Юшко Е.И. Первичный обструктивный мегауретер новорожденных и детей грудного возраста - диагностика, лечение, диспансерное наблюдение/ Е.И. Юшко, А.В. Строцкий//Урология.-2011.-№ 1. - С. 63-67.


10. Серцево-судинни хвороби.


1. 616.12

Г85 Гринь В.К. Поражение сосудов при ишемической болезни сердца / В.К. Гринь, Т.В. Аникеева, О.В. Синяченко. - Донецк, 2011. - 150 с.


2. А67 Анікєєва Т.В. Взаємозв'язок ішемічної хвороби серця й атеросклеротичних уражень екстракардіальних артерій: особливості клініки, патогенезу та лікування: дис. ... д-ра мед. наук (14.01.11)/ Т.В. Анікєєва; наук. керівн. В.К. Гринь; Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2010. - 337 с.


3. В751 Воробйов А.С. Роль біологічних кардіальних маркерів у прогнозуванні ремоделювання лівого шлуночка серця у хворих, які перенесли інфаркт міокарда з патологічним зубцем Q: дис. ... канд. мед.наук (14.01.11)/ А.С. Воробйов; наук. керівн. А.Е. Багрій; Донецький мед. ун-т. -Донецьк, 2010. - 144 с.


4. Бурякина Т.А. Анатомические, функциональные и генетические особенности гипертрофии миокарда спортсменов/ Т.А. Бурякина, Д.А. Затейщиков//Кардиология.-2011.-Т. 51, № 2.- С. 72-80.


5. Депрессивная симптоматика ухудшает прогноз сердечно-сосудистых заболеваний и снижает продолжительность жизни больных артериальной гипертонией и ишемической болезнью сердца/ Р.Г. Оганов, Г.В. Погосова, И.Е. Колтунов та ін.//Кардиология.-2011.-Т. 51, № 2.- С. 59-66.


6. Катетерная абляция при мерцании предсердий: признана клинически или считается экспериментальной?/ С. Виллемс, Б. Гоффманн, Д. Стевен, И. Древитс//Кардиология.-2011.-Т. 51, № 2.- С. 89-96.


7. Клинические и ангиографические факторы, влияющие на улучшение функции левого желудочка после имплантации стандартных металлических стентов больных с хроническими тотальными окклюзиями коронарных артерий/ Д.В. Фетцер, Т.А. Батыралиев, З.А. Ниязова-Карбен та ін.// Кардиология.-2011.-Т. 51, № 2.- С. 52-58.


8. Новые блокаторы P2Y12-рецепторы тромбоцитов в сравнении с клопидогрелом при чрескожных коронарных вмешательствах. Мета-анализ: новости доказательной медицины //Кардиология.-2011.-Т. 51, № 2.- С. 70-71.


9. Новый метод анализа риска развития ишемической болезни сердца с использованием геномных и компьютерных технологий/ Ю.И. Журавлев, Г.И. Назаренко, В.В. Рязанов, Е.Б. Клейменова//Кардиология.-2011.-Т. 51, № 2. - С. 19-25.


10. Применение w-3 полиненасыщенных жирных кислот 90% для лечения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний: (заключение совещания экспертов, декабрь 2010 г.)//Кардиология.-2011.-Т. 51, № 2.- С. 4-7.


11. Прогностическая значимость уровня мозгового натрийуретического пептида и генетических факторов у больных, перенесших острый коронарный синдром/ М.А. Евдокимова, О.Ю. Асейчева, Т.Н. Бакланова та ін.//Кардиология.- 2011.-Т. 51, № 2. - С. 26-33.


12. Руксин В.В. Неотложная помощь при повышении артериального давления, не угрожающем жизни/ В.В. Руксин, О.В. Гришин//Кардиология.-2011.-Т. 51, № 2. -С. 45-51.


13. Сидоренко Г.И. "Резерв адаптации" - ключевое понятие для анализа кардиологических синдромов//Кардиология.-2011.-Т. 51, № 2.- С. 67-69.


14. Факторы, определяющие клиническую эффективность клопидогрела и прогноз у больных стабильной формой ишемической болезни сердца/ А.Л. Комаров, Е.П. Панченко, А.Е. Донников та ін.//Кардиология.- 2011.-Т. 51, № 2. - С. 8-18.


15. Чудиновских Ю.А. Особенности морфологии и механизмов патогенеза гипертрофической кардиомиопатии/ Ю.А. Чудиновских, М.В. Еремеева, Т.В.

Сухачева//Кардиология.-2011.-Т. 51, № 2.- С. 81-88.


16. Эхокардиографическая оценка фиброза миокарда у мужчин с артериальной гипертонией и разными типами ремоделирования левого желудочка/ Ж.Д. Кобалава, Ю.В. Котовская, А.Ф. Сафарова, В.С. Моисеев//Кардиология.-2011.-Т. 51, № 2.- С. 34-39.


11. Пульмонологія.


1. С604 Солоділов А.І. Обгрунтування реабілітаційних заходів при пневмоконіозі у гірників вугільних шахт: дис. ... канд. мед.наук (14.02.01)/ А.І. Солоділов; наук. керівн. В.Ю. Ніколенко; Донецький мед. ун-т. -Донецьк, 2011. - 166 с.


2. Класифікація бронхільної астми у дітей : Додаток 2//Педіатрія, акушерство та гінекологія.-2011.-Т. 73, № 1.-С. 60-62.


3. Класифікація пневмонії у дітей : Додаток 1//Педіатрія, акушерство та гінекологія.-2011.-Т. 73, № 1.-С. 58-60.


4. Крамний І.О. Клініко-рентгенологічна характеристика сучасного перебігу гострих пневмоній. Повід. 2. Позалікарняна пневмонія/ І.О. Крамний, І.О. Вороньжев, Р.Ю. Чурилін//Український радіологічний журнал.-2011.-Т. 19, вип. 1.-С. 79-84.


5. Особенности формирования хронической патологии органов дыхания у подростков Ангарска/ Н.В. Ефимова, О.Ю. Катульская, Е.А. Абраматец та ін.//Гигиена и санитария.-2011.-№ 1.- С. 83-85.


6. Торакоскопическая резекция легких у детей/ А.Ю. Разумовский, З.Б. Митупов, А.Б. Алхасов та ін. // Туберкулез и болезни легких.-2011.-№ 1.- С. 30-38.


12. Стоматологія.


1. 616.31(03)

В75 Воронова М.Н. Латинско-немецко-русский толковый словарь для стоматологов: Около 1000 терминов / М.Н. Воронова. – Днепропетровск : Инновация, 2010. -78 с.


2. 616.31(075.8)

З-43 Збірник алгоритмів стоматологічних маніпуляцій : навч. посiбник / ред. О.А. Удод, Л.І. Косарєва. – Донецьк : Ноулідж, 2010. - 108 с.


3. 616.31(075.8)

З-41 Збірник тестових завдань для підготовки до ліцензійного тестового іспиту "Крок 1. Стоматологія": навч. посiбник: 80-річчю ДонНМУ присвячується/ Ю.В. Думанський, О.М. Талалаєнко, М.Б. Первак та ін.; ред.

Ю.В. Думанський; Донецький мед. ун-т. – Донецьк : Ноулідж, 2010. - 221 с.


4. Б88 Бродецький І.С. Комплексне лікування хворих остеомієлітом щелеп на тлі наркотичної залежності: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.22) / І.С. Бродецький; Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця.-К.,2011.-19 с.


13. Ендокринологія.


1. Ожирение и избыточный вес: информация ВОЗ // Главный врач.-2011.-№ 3.-С. 9-10.


14. Дерматологія.


1. Кожно-резорбтивное действие нефти на некоторые биохимические и иммунологические показатели организма экспериментальных животных/ Н.В. Русаков, И.А. Крятов, З.И. Коганова та ін.//Гигиена и санитария.-2011.-№ 1.- С. 86-88.


2. Костюченко Л.В. Синдром Незертона: труднощі діагностики та лікування/ Л.В. Костюченко, Я.Ю. Романишин, М.I. Даниляк//Педіатрія, акушерство та гінекологія.-2011.-Т. 73, № 1.-С. 44-48.


15. Урологія та нефрологія.


1. Влияние питьевых режимов на движущие силы кристаллизации при экспериментальном нефролитиазе/ В.М. Брюханов, Я.Ф. Зверев, В.В. Лампатов та ін.//Урология.-2011.-№ 1.- С. 6-11.


2. Волков Д.Ю. Пути профилактики ранних послеоперационных осложнений после трансуретральной резекции простаты (эксперим. исследование)/ Д.Ю. Волков, С.Б. Артифексов, А.А. Артифексова//Урология. -2011.-№ 1.- С. 44-46.


3. Вопросы патогенеза и лечения больных после политравмы/ В.В. Донсков, В.Ю. Старцев, К.Н. Мовчан та ін.//Урология.-2011.-№ 1.- С. 11-13.


4. Гамидов С.И. Роль полиморфизма гена ангиотензинпревращающего фермента в развитии эректильной дисфункции у пациентов с метаболическим синдромом / С.И. Гамидов, В.В. Иремашвили, В.В. Носиков // Урология.- 2011.-№ 1. - С. 34-37.


5. Гемангиома мочевого пузыря у детей: опыт эндоскопического лечения/ Ф.К. Абдуллаев, В.В. Николаев, В.Д. Кулаев та ін.//Урология.-2011.-№ 1.- С. 46-49.


6. Гигантская кондилома Бушке-Левенштейна/ И.Н. Ларионов, Н.Ю. Белозеров, Г.В. Романов та ін.//Урология.-2011.-№ 1.- С. 54-56.


7. Давидов М.И. Лечение аденомы предстательной железы с сопутствующим хроническим простатитом/ М.И. Давидов//Урология.-2011.-№ 1.- С. 21-28.


8. Коган М.И. Эффективность лечения аденомы предстательной железы альфузозином в зависимости от сексуальности/ М.И. Коган, А.Ю. Киреев//Урология.-2011.-№ 1.- С. 28-31.


9. Кульчавеня Е.В. Лечение больных рефрактерными урогенитальными инфекциями/ Е.В. Кульчавеня, А.А. Бреусов//Урология.-2011.-№ 1.- С. 17-21.


10. Мурадян А.А. Изучение водно-электролитного гомеостаза в системе гемостаза после трансуретральной резекции простаты/ А.А. Мурадян, А.У. Мадатян//Урология.-2011.-№ 1.- С. 50-53.


11. Структурно-функциональные свойства эритроцитов, эндотелиальная дисфункция и состояние перекисного окисления липидов у больных с сочетанием аденомы предстательной железы и хронического простатита/ М.Н. Шатохин, О.В. Теодорович, А.И. Конопля та ін.//Урология.-2011.-№ 1.-С. 31-34.


12. Трансуретральная гольмиевая энуклеация аденомы предстательной железы/ А.Г. Мартов, В.А. Максимов, С.Ю. Яровой та ін.//Урология.-2011.-№ 1.- С. 38-43.


13. Успешное лечение стеноза наружной подвздошной артерии у больной после трансплантации почки/ А.Г. Янковой, А.В. Ватазин, П.В. Астахов та ін.//Урология.-2011.-№ 1.- С. 56-59.


14. Эффективность и безопасность цефиксима и ципрофлоксацина при остром цистите (многоцентровое рандомизированное исследование)/ В.В. Галкин, И.В. Малев, Е.В. Довгань та ін.//Урология.-2011.-№ 1.- С. 13-16.


16. Ортопедія.


1. Б681 Благодаренко Г.Б. Клініко-патогенетичні особливості перебігу ревматоїдного артриту та наявності ендотеліальної та субклінічної гіпотиреоїдної дисфункції: дис. ... канд. мед.наук (14.01.12) / Г.Б. Благодаренко; наук. керівн. М.В. Єрмолаєва; Луганський мед.ун-т. -Луганськ, 2011. - 159 с.


17. Інфекційні хвороби.


1. Барамзина С.В. Случай тяжелого течения иерсиниоза 0:3 на фоне синдрома

Жильбера / С.В. Барамзина//Инфекционные болезни.-2011.-Т. 9, № 1.-С. 69-

71.


2. Влияние инфицирования вирусом ТТ на течение и эффективность лечения хронических вирусных гепатитов/ Н.И. Громова, Т.М. Гранкова, И.В. Гордейчук та ін.//Инфекционные болезни.-2011.-Т. 9, № 1.-С. 14-18.


3. Влияние специфической профилактики кори на уровень и структуру годовой заболеваемости в Российской Федерации/ О.В. Цвиркун, И.Н. Лыткина, Е.Б. Ежлова та ін.//Инфекционные болезни.-2011.-Т. 9, № 1.-С. 23-27.


4. Емельянова А.Н.Эффективность препарата интерлейкина-2 в комплексной терапии рожи/ А.Н. Емельянова, Ю.А. Витковский//Инфекционные болезни.-2011.-Т. 9, № 1.-С. 66-68.


5. Зубавичене Н.М. Прогнозирование тяжести геморрагической лихорадки по показателям активности комплемента / Н.М. Зубавичене, Е.А. Ставский//Инфекционные болезни.-2011.-Т. 9, № 1.-С. 33-36.


6. Иммунотерапия больных аденовирусной инфекцией/ Ю.А. Климова, А.К. Токмалаев, И.П. Балмасова та ін.//Инфекционные болезни.-2011.-Т. 9, № 1.-С. 37-41.


7. Касымов И.А. Клинико-иммунологические аспекты сальмонеллеза typhimurium у детей/ И.А. Касымов, Г.М. Шарапова//Инфекционные болезни.-2011.-Т. 9, № 1.-С. 42-46.


8. Клинико-эпидемиологическая характеристика ротавирусной инфекции у детей на территории Кировской области/ М.С. Григорович, С.В. Славинская, Н.В. Дехтерева та ін.//Инфекционные болезни.-2011.-Т. 9, № 1.-С. 61-65.


9. Нагоев Б.С. Цитокиновый статус у больных герпесвирусными инфекциями/ Б.С. Нагоев, З.А. Камбачокова//Инфекционные болезни.-2011.-Т. 9, № 1.-С. 19-22.


10. Прогностическое значение иммунорегуляторных Th1- и Th2-цитокинов при клещевом энцефалите/ А.Л. Бондаренко, Е.Л. Контякова, Е.Г. Тихомолова та ін.//Инфекционные болезни.-2011.-Т. 9, № 1.-С. 28-32.


11. Хасанова Г.Р. Метаболизм железа у ВИЧ-инфицированных пациентов с анемией/ Г.Р. Хасанова//Инфекционные болезни.-2011.-Т. 9, № 1.-С. 11-13.


12. Цыркунов В.М. Дифференциальная диагностика сибиреязвенного карбункула и сифилида/ В.М. Цыркунов, М.И. Богуцкий, Н.И. Прокопчик//Инфекционные болезни.-2011.-Т. 9, № 1.-С. 72-75.


13. Шмагель Н.Г. Клинические аспекты неэффективности высокоактивной антиретровирусной терапии/ Н.Г. Шмагель, К.В. Шмагель, В.А. Черешнев//Инфекционные болезни.-2011.-Т. 9, № 1.-С. 5-10.


14. Эпидемиологические особенности пилорической хеликобактерной инфекции в Москве/ С.В. Герман, И.Е. Зыкова, А.В. Модестова та ін.//Гигиена и санитария.-2011.-№ 1.- С. 44-48.


18. Хірургія. Травматологія.


1. 616.7

З-16 Зазірний І.М. Хірургічне лікування дефектів хряща колінного суглоба / І.М. Зазірний, В.Г. Євсєєнко. - К. : Здоров'я, 2010. -176 с.


2. 617-089(075.8)

Д59 Догляд за хірургічними хворими: навч. посiбник / [В.В. Іващенко, Є.Р. Балацький, В.С. Ковальчук та ін.]. – Донецьк : Ноулідж, 2010. - 150 с.


3. 616-053.2(06)

П78 Личностные особенности врача – хирурга // Проблемні питання педіатрії та вищої медичної освіти / Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2010. – Вип. 4. - С. 239 - 241.


4. Є27 Євтєєв Р.В. Оптимізація лікування переломів дистального епіметафізу променевої кістки на основі застосування методу зовнішнього черезкісткового остеосинтезу: дис. ... канд. мед.наук (14.01.21) / Р.В. Євтєєв; наук. керівн. В.Ю. Черниш; Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2011. - 189 с.


5. Ж721 Жиліцин Є.В. Біомеханічне обгрунтування тактики консервативного лікування дітей з розгинальними черезвиростковими переломами плечової кістки: дис. ... канд. мед.наук (14.01.21)/ Є.В. Жиліцин; наук. керівн. В.Г. Климовицький; Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2011. -133 с.


6. П195 Пастернак В.В. Відновне лікування травматичних відчленувань кисті та її сегментів: дис. ... канд. мед.наук (14.01.21) / В.В. Пастернак; наук. керівн. О.В. Борзих; Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2011. - 172 с.


7. П195 Пастернак Д.В. Пошкодження м'яких тканин у постраждалих з травмою таза, профілактика ускладнень та лікування: дис. ... канд. мед.наук (14.01.21)/ Д.В. Пастернак; наук. керівн. В.Г. Климовицький; Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2011. - 196 с.


8. Абдуллаєв Р.Я. Ультразвукова діагностика повних розривів ротаторної манжети плеча/ Р.Я. Абдуллаєв, Т.А. Дудник//Український радіологічний журнал.-2011.-Т. 19, вип. 1.-С. 37-41.


9. Морфометричні і рентгеноостеоденситометричні показники стану коротких трубчастих кісток хворих із локальною холодовою травмою/ М.І. Спузяк, Г.А. Олійник, Т.Г. Григор'єва та ін.//Український радіологічний журнал.-2011.-Т. 19, Вип. 1.- С. 25-29.


10. Особливості рентгенологічної картини ротаційного підвивиху атланта та його ускладнень у дітей віком від 3 до 16 років/ М.І. Спузяк, Ю.А. Коломійченко, О.П. Шармазанова та ін.//Український радіологічний журнал.-2011.-Т. 19, вип. 1.- С. 5-13.


19. Акушерство та гінекологія.


1. 61(06)

А43 Агабабов Р.М. Микрофлора цервикального канала матки у беременных с циститом / Р.М. Агабабов//Актуальні проблеми клінічної, експериментальної, профілактичної медицини, стоматології та фармації/ред. В.М. Казаков. - Донецьк, 2010. - С. 64 - 65.


2. 61(06)

А43 Аусси Марван. Особенности иммунной системы у женщин и их новорожденных в Донецком регионе / Марван Аусси//Актуальні проблеми клінічної, експериментальної, профілактичної медицини, стоматології та фармації/ред. В.М. Казаков. - Донецьк, 2010. - С. 83.


3. Б124 Бабенко-Сорокопуд І.В. Профілактика, діагностика і лікування порушень менструального циклу у дівчат-підлітків з нервовою анорексією: дис. ... канд. мед.наук (14.01.01)/ І.В. Бабенко-Сорокопуд; наук. керівн. В.П. Квашенко; Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2011. - 185 с.


4. К309 Качур О.Ю. Сучасні підходи до діагностики та надання допомоги у разі ранніх післяпологових кровотеч: дис. ... канд. мед.наук (14.01.01)/ О.Ю. Качур; наук. керівн. В.К. Чайка; Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2011. - 158 с.


5. П576 Попков О.В. Рання діагностика, прогнозування та лікування неврологічних порушень у вагітних з прееклампсією: дис. ... канд. мед.наук (14.01.01)/ О.В. Попков; наук. керівн. О.М. Долгошапко; Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2011. -148 с.


6. Я471 Яковець Г.М. Тактика ведення пацієнток з безплідністю після хірургічної стимуляції овуляції з приводу кломіфен-резистентної форми синдрому полікістозних яєчників: дис. ... канд. мед.наук (14.01.01)/ Г.М. Яковець; наук. керівн. О.М. Носенко; Донецький мед. ун-т.-Донецьк,2011.-159 с.


7. Антитіла до GROEL E. COLI (гомолог HSP60 людини) у жінок із хронічними запальними захворюваннями органів малого тазу/ Л.Ф. Яковенко, О.В. Ромащенко, А.В. Руденко та ін.//Педіатрія, акушерство та гінекологія.-2011.-Т. 73, № 1.-С. 91-96.


8. Баскаков П.М. Особливості стану рубця при повторному кесаревому розтині/ П.М. Баскаков, I.М. Шлапак//Педіатрія, акушерство та гінекологія.-2011.-Т. 73, № 1.-С. 78-80.


9. Вдовиченко Ю.П. Репрдуктивні наслідки реконструктивно-пластичних операцій при лейоміомі матки/ Ю.П. Вдовиченко, М.Л. Кузьоменська//Педіатрія, акушерство та гінекологія.-2011.-Т. 73, № 1.-С. 96-98.


10. Вдовиченко Ю.П. Кесарів розтин у жінок пізнього репродуктивного віку/ Ю.П. Вдовиченко, I.I. Чермак//Педіатрія, акушерство та гінекологія.-2011.-Т. 73, № 1.-С. 74-77.


11. Венцківський Б.М. Корекція стану фетоплацентарного комплексу у вагітних з плацентарною недостатністю, зумовленою надлишковою кількістю металів в біосубстратах / Б.М. Венцківський, С.В. Осадчук, I.Б. Венцківська//Педіатрія , акушерство та гінекологія.-2011.-Т. 73, № 1.-С. 63-66.


12. Веропотвелян П.М. Сучасні патогенетичні підходи до терапії запальних захворювань органів малого таза/ П.М. Веропотвелян, М.П. Веропотвелян, О.М. Панасенко//Педіатрія, акушерство та гінекологія.-2011.-Т. 73, № 1.-С. 84-90.


13. Вплив генотипу подружжя на ефективність екстракорпорального запліднення/ В.В. Грабарь, О.М. Феськов, I. А. Феськова, Є.С. Жилкова//Педіатрія, акушерство та гінекологія.-2011.-Т. 73, № 1.-С. 81-84.


14. Голяновський А.В. Прогнозування розвитку масивних акушерських кровотеч / А.В. Голяновський // Педіатрія, акушерство та гінекологія. - 2010.-Т. 72, № 6.-С. 71-73.


15. Диннік В.О. Математичне моделювання розподілу дівчат-підлітків із пубертатними матковими кровотечами на групи залежно від клінічного варіанту захворювання/ В.О. Диннік, Т.М. Суліма//Педіатрія, акушерство та гінекологія.-2010.-Т. 72, № 6.-С. 90-93.


16. Компенсаторно-пристосовані реакції пуповинного кровоплину у вагітних з прееклампсією/ О.В. Грищенко, I.В. Лахно, А.Є. Ткачов, Г.В. Сторчак//Педіатрія, акушерство та гінекологія.-2011.-Т. 73, № 1.-С. 67-70.


17. Корандо Н.В. Профілактика невиношування вагітності у жінок, хворих на туберкульоз легень/ Н.В. Корандо, С.П. Польова//Педіатрія, акушерство та гінекологія.-2010.-Т. 72, № 6.-С. 87-89.


18. Ломага Ю.Ю. Особливості перебігу вагітності при виразковій хворобі у жінок, які багато народжують/ Ю.Ю. Ломага//Педіатрія, акушерство та гінекологія.-2010.-Т. 72, № 6.-С. 82-86.


19. Мельников С.М. Визначення оксиду азоту у секреті піхви жінок при урогенітальних розладах і диспаревнії в період менопаузи/ С.М. Мельников//Педіатрія, акушерство та гінекологія.-2011.-Т. 73, № 1.-С. 104-106.


20. Паєнок О.С. Особливості клінічного перебігу післяпологового періоду і порушень лактаційної функції у жінок з дифузним нетоксичним зобом/ О.С. Паєнок// Педіатрія, акушерство та гінекологія.-2011.-Т. 73, № 1.-С. 70-74.


21. Перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду у вагітних з природженими пороками серця залежно від стадії серцевої недостатності/ М.Є. Кирильчук, Л.I. Тутченко, Л.М. Булик та ін. // Педіатрія, акушерство та

гінекологія.-2010.-Т. 72, № 6.-С. 66-70.


22. Порівняльна оцінка інформативності ультразвукового і лабораторного дослідження в діагностиці функціонального стану яєчників і ендометрія/ Р.Я. Абдуллаєв, А.Я. Сенчук, Т.І. Тамм та ін.// Український радіологічний журнал.- 2011.-Т. 19, вип. 1.-С. 42 - 47.


23. Прегравідарна підготовка жінок з невиношуванням вагітності, які хворіють на герпесвірусну інфекцію, з використанням імуномодулюючої терапії/ П.М. Веропотвелян, М.П. Веропотвелян, О.В. Барабаш та ін.// Педіатрія, акушерство та гінекологія.-2010.-Т. 72, № 6.-С. 78-81.


^ II. СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНА ТА ЕКОНОМІЧНА ЛІТЕРАТУРА.


1. Ч51

З-62 Зимние олимпийские игры = Book of olympic winter sports: справочник спортсмена и болельщика / ред. Г.В. Мерхелевич. – Донецк : ЧП АРПИ, 2010. - 216 с.


2. Ш141.4

Л48 Лепеха Т.В. Українська мова : навч. посiбник / Т.В. Лепеха. - К. : Євшан-зілля, 2010. - 360 с.


3. Ш141.4

К90 Культура мовлення медика : навч. посiбник / Г.Г. Кисіль, В.Ф. Москаленко, В.З. Нетяженко, І.В. Мельник. - К. : Здоров'я, 2010. - 464 с.


4. Архипова Л. Апологія мудрості літератури/ Л. Архипова//Філософська думка.-2011.-№ 1.- С. 37-48.


5. Бевзенко Л. Соціальні інтереси: об'єкт і суб'єкт дослідження в контексті актуальної соціокультурної ситуації/ Л. Бевзенко // Социология: теория, методы, маркетинг.-2011.-№ 1.-С. 3-22.


6. Большов Є. Якість прогнозування результатів виборів: міри точності та джерела помилок / Є. Большов // Социология: теория, методы, маркетинг.-2011.-№ 1.-С. 95-115.


7. Бурейчак Т. Погані часи для чоловіків? Соціологічні інтерпретації кризи маскулінності / Т. Бурейчак // Социология: теория, методы, маркетинг.-2011.-№ 1.-С. 79-94.


8. Єлейко М. Деприваційний підхід до соціального самопочуття населення / М. Єлейко // Социология: теория, методы, маркетинг.-2011.-№ 1.-С. 127-146.


9. Кірюхін Д. І. Глобальна справедливість як теоретичний концепт/ Д. І. Кірюхін//Практична філософія.-2011.-№ 1.-С. 147-152


10. Набруско І. Соціокультурна роль грошей у процесі споживання / І. Набруско//Социология: теория, методы, маркетинг.-2011.-№ 1.-С. 147-155.


11. Погосян В. Інваріантість суспільного розвитку: методологічні імплікації / В. Погосян // Социология: теория, методы, маркетинг.-2011.-№ 1.-С. 23-37.


12. Савостьянова М. В. Роль науки у створенні реалій і міфологем інформаційного суспільства/ М. В. Савостьянова // Практична філософія.-

2011.-№ 1.-С. 124-129.


13. Стрельник О. Багатодітна сім'я в Україні: дискурси та суперечності соціальної політики / О. Стрельник // Социология: теория, методы, маркетинг.-2011.-№ 1.-С. 156-165.


2.1. Екологія.


1. Цой Т. В. Екологічна етика та формування еко-майбутнього України/ Т. В. Цой//Практична філософія.-2011.-№ 1.-С. 84-93.


2. Шмайс Й. Экологическая онтология: главы из книги/ Й. Шмайс//Философия образования.-2011.-№ 1.-С. 110-121.


3. Щербо А.П. Об инновациях в эколого-гигиенической защите почв (к проблеме гигиенической концепции охраны почвенного покрова)/ А.П. Щербо// Гигиена и санитария.-2011.-№ 1.-С. 11-14.


2.2. Економіка України.


1. Богдан И. Концессии в Украине: формы и пути внедрения/ И. Богдан//Экономика Украины.-2011.-№ 3.-С. 35-45.


2. Горкина Л. Кооперация в контексте либерально-демократической концепции модернизации общества / Л. Горкина//Экономика Украины.-2011.-№ 4.-С. 4-15.


3. Гош А. Социально-экономический строй реформированной Украины: основные необходимые инновации/ А. Гош//Экономика Украины.-2011.-№ 3.-С. 78-88.


4. Козловский С. Стратегическое управление развитием региональных экономических систем / С. Козловский//Экономика Украины.-2011.-№ 4.-С. 28-38.


5. Кудряшов В. Состояние государственных финансов и направления их оздоровления/ В. Кудряшов//Экономика Украины.-2011.-№ 3.-С. 14-26.


6. Носова О. О фундаментальных причинах финансовых кризисов и жизнеспособности финансовых рынков в современной форме/ О. Носова//Экономика Украины.-2011.-№ 4.-С. 45-55.


7. Осташко Т. Риски для сельского хозяйства от установления зоны свободной торговли с ЕС/ Т. Осташко//Экономика Украины.-2011.-№ 3.-С. 57-69.


8. Пасхавер Б. Убытки кормильца/ Б. Пасхавер//Экономика Украины.-2011.-№ 3.-С. 46-56.-Вопросы развития АПК.


9. Пылыпив В. К вопросу о федерализации Украины: проблемы обеспечения бюджетной самодостаточности регионов/ В. Пылыпив//Экономика Украины.-

2011.-№ 3.-С. 26-34.


10. Скарга М.Корректирование различий в социально-экономическом развитии территорий/ М. Скарга, Б. Шелегеда, Р. Баевская//Экономика Украины.-2011.-№ 4.-С. 77-87.


11. Сьомкіна Т. Процеси соціалізації умов функціонування суб'єктів підприємницької діяльності при формуванні інформаційної інфраструктури сучасного суспільства/ Т. Сьомкіна//Схід.- 2011.-№ 1 (спец.вип.).-С. 163-167.


12. Тарасевич В. Идеологические доктрины: цивилизационные аспекты и национальный колорит / В. Тарасевич // Экономика Украины. - 2011.-№ 2.-С. 13-27 ; № 3. - С. 4-13.


13. Тарнавская Н. Развитие теории конкурентных преимуществ в условиях экспансии нововведений/ Н. Тарнавская//Экономика Украины.-2011.-№ 4.-С. 16-27.


14. Ярош О. Пути преодоления социальной несправедливости и неравенства в Украине / О. Ярош, А. Пушкарев//Экономика Украины.-2011.-№ 3.-С. 70-77.

2.3. Історія України.


1. Богиня Д. Украинское село вымирает: национальная опасность / Д. Богиня, Е. Якуба // Экономика Украины.-2011.-№ 4.-С. 56-66.


2.5. Педагогика вищої школи.


1. 61(06)

П35 Агафонова Г. Ю. Порівняльна оцінка результатів тестування лікарів-інтернів, другого року навчання, за фахом "Стоматологія"/ Г. Ю. Агафонова, О. О. Кальней, Є. І. Александров // Питання експериментальної та клінічної медицини. Вип. 14, Т. 2/ред. В.М. Казаков. - Донецьк,2010. - С. 262-265.


2. 614.2(477)(06)

В74 Антипов Н.В. Проблемы и перспективы развития информационных технологий в современном высшем медицинском образовании / Н.В. Антипов, Р.А. Жиляев // Вопросы здравоохранения Донбасса / ред. Г.А. Слабкий. - Донецк, 2010. – Вип. 21. - С. 72 - 78.


3. 616-053.2(06)

П78 Оперативная хирургия и топографическая анатомия в процессе подготовки врачей - интернов хирургического профиля / Н.В. Антипов, Р.А. Жиляев, А.Б. Зарицкий, Д.В. Сироид // Проблемні питання педіатрії та вищої медичної освіти / Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2010. – Вип. 4. - С. 241 - 242.


4. 614.2(477)(06)

В74 Трансактный анализ в последипломном обучении врачей - психотерапевтов / И.А. Бабюк, С.В. Титиевский, Л.А. Гашкова та ін.//Вопросы здравоохранения Донбасса. /ред. Г.А. Слабкий.- Донецк,2010.- Вып. 21. - С. 78 - 83.


5. 614.2(477)(06)

В74 Экзистенциально-гуманистические аспекты в подготовке врачей

психиатрического профиля / И.А. Бабюк, С.В. Титиевский, Л.А. Гашкова та

ін.//Вопросы здравоохранения Донбасса / ред. Г.А. Слабкий. - Донецк, 2010. - Вып. 21. - С. 83 - 88.


6. Арасланова А. А. Интеграция науки, образования и производства: синергетический эффект/ А. А. Арасланова//Философия образования.-2011.-№ 1.-С. 26-31.


7. Ашилова М. С. Западное и восточное образование: сопоставительный анализ/ М. С. Ашилова//Философия образования.-2011.-№ 1.-С. 175-183.


8. Барболин М. П. Методологическая концепция инновационного развития образовательных систем/ М. П. Барболин//Философия образования.-2011.-№ 1.-С. 85-94.


9. Власюк Н. Н. Глобальные проблемы образования Запада и Востока в контексте концепции устойчивого развития общества / Н. Н. Власюк // Философия образования.-2011.-№ 1.-С. 168-174.


10. Голышкина Л. А. Текстовая компетенция как ценностная доминанта современного образования: риторический подход / Л. А. Голышкина // Философия образования.-2011.-№ 1.-С. 129-135.


11. Ежов В. С. Эстетический потенциал инновационного образования/ В. С. Ежов//Философия образования.-2011.-№ 1.-С. 95-104.


12. Ефремова О. А. Концепция научной школы: критерии идентификации/ О. А. Ефремова, Л. А. Барахтенова, А. Т. Пименов//Философия образования.-2011.- № 1.-С. 6-16.


13. Иванкина Л. И. Знание как ресурс социокультурных трансформаций института образования в современном мире/ Л. И. Иванкина, С. Н. Степанова//Философия образования.-2011.-№ 1.-С. 31-40.


14. Король А. Д. Дистанция в образовании: близко или далеко?/ А. Д. Король//Философия образования.-2011.-№ 1.-С. 40-49.


15. Кузнецова А. Я. Образование современного человека/ А. Я. Кузнецова // Философия образования.-2011.-№ 1.-С. 225-232.


16. Наливайко А. В. Философия образования Востока и Запада: общее и особенное / А. В. Наливайко, Н. В. Наливайко // Философия образования.-2011.-№ 1.-С. 162-168.


17. Неустроева А. Н. Компетентность как интегральная характеристика современного педагога/ А. Н. Неустроева//Философия образования.-2011.-№ 1.-С. 122-129.


18. Петров В. В. Элитное образование: традиции Востока и Запада и их взаимодействие / В. В. Петров//Философия образования.-2011.-№ 1.-С. 195-201.


19. Понятовская Е. В. О становлении качеств интеллигента у будущего педагога/ Е. В. Понятовская, Н. Н. Пядушкина//Философия образования.-2011.-№ 1.-С. 220-225.


20. Проблемы подготовки врачей по разделу фтизиатрии в условиях социально-экономических реформ и патоморфоза туберкулеза/ В.М. Коломиец, Ю.И. Лебедев, С.Н. Новикова, С.С. Гольев// Туберкулез и болезни легких.-2011.- № 1. - С. 63-66.


21. Пушкарёв Ю. В. О необходимости формирования открытых инновационных университетов/ Ю. В. Пушкарёв//Философия образования.-2011.-№ 1.-С. 69-75.


22. Степаненко Л. В. Возможности применения инновационных технологий в организации образовательного процесса (социально-философский анализ)/ Л.

В. Степаненко//Философия образования.-2011.-№ 1.-С. 75-79.


23. Судоргина Л. В. Развитие системы раздельно-параллельного образования в современных условиях / Л. В. Судоргина//Философия образования.-2011.-№ 1.-С. 246-249.


24. Теряева М. В. Образование как способ формирования гендерной социализации/ М. В. Теряева//Философия образования.-2011.-№ 1.-С. 233-239.


25. Ушакова Е. В. Современная научная картина мира и современная философия образования Востока и Запада/ Е. В. Ушакова, Н. П. Орлова // Философия образования. - 2011. - № 1. - С. 154 - 162.


26. Шматков М. Н. Информатизация высшего профессионального образования: граница "Восток-Запад"/ М. Н. Шматков // Философия образования.-2011.-№ 1. - С. 188-195.


2.3. Релігіознавство.


1. Гринёва Н. В. Особенности культурно-исторических модификаций тайнознания в архаический период / Н. В. Гринёва // Практична філософія. -

2011.-№ 1.-С. 175-186.


2. Мороз Я. С. Втілення ідеалу доброго пастиря в середньовічному культі св. Миколая/ Я. С. Мороз//Практична філософія.-2011.-№ 1.-С. 202-210.


3. Остащук І. Б. Діалектика релігійних символів: дискурс сучасної масової культури/ І. Б. Остащук//Практична філософія.-2011.-№ 1.-С. 187-193.


4. Туренко В. Э. К вопросу о богословско-философском содержании библейской онтологии любви/ В. Э. Туренко // Практична філософія.-2011.-№ 1.-С. 193-202.


2.6. Філософія.


1. Григор'єв В. Й. Самореалізація особистості і вітчизняний спосіб життя:

пошуки нових смислів/ В. Й. Григор'єв//Практична філософія.-2011.-№ 1.-С.

18-26.


2. Даренский В. Ю. Философия как самопроблематизация мыслящего субъекта / В. Ю. Даренский//Практична філософія.-2011.-№ 1.-С. 3-12.


3. Забужко О. Література як "випереджальна філософія": рефлексія над антиісторизмом в українській культурі першої половини ХІХ сторіччя/ О. Забужко//Філософська думка.-2011.-№ 1.- С. 70-82.


4. Зіганшина Л. О. Діалектичний закон живого - сутнісна основа вчення П. Іванова і його основний природно-практичний принцип (частина 2) / Л. О. Зіганшина//Практична філософія.-2011.-№ 1.-С. 234-244.


5. Зорич О. Електронне alter ego філософії в Україні/ О. Зорич//Філософська думка.-2011.-№ 1.- С. 149-153.


6. Йосипенко С. Література як предмет історико-філософського дослідження / С. Йосипенко//Філософська думка.-2011.-№ 1.- С. 57-69.


7. Калиничеснко Е. С. Человек как открытая, активная, саморазвивающаяся система / Е. С. Калиничеснко//Философия образования.-2011.-№ 1.-С. 210-214.


8. Кислюк К. В. Від філософії до культурології історії / К. В. Кислюк // Практична філософія.-2011.-№ 1.-С. 162-171.


9. Лактионова А. В. Минимализм в современной философии/ А. В. Лактионова//Практична філософія.-2011.-№ 1.-С. 140-146.


10. Листопад І.Термінологія Аристотеля/ І. Листопад//Філософська думка.-2011.-№ 1.- С. 147-148.


11. Лютий Т. Без автора? Проблема самовираження в філософії та літературі/ Т. Лютий//Філософська думка.-2011.-№ 1.- С. 49-56.


12. Марченко О. В. Особистість і колектив в освітньому просторі кінця ХІХ - І половини ХХ століття: філософсько-освітній аналіз / О. В. Марченко//Практична філософія.-2011.-№ 1.-С. 57-63.


13. Рассудіна К. С. Особа і воля: що таке автономія/ К. С. Рассудіна//Практична філософія.-2011.-№ 1.-С. 12-17.


14. Сабадуха В. О. Гріхи посередньої людини, або філософський аналіз причин людської деструктивності/ В. О. Сабадуха//Практична філософія.-2011.-№ 1.-С. 31-41.


15. Семенова Ю. А. Аскетичний досвід в життєвому світі людини/ Ю. А. Семенова, Г. М. Гончаров//Практична філософія.-2011.-№ 1.-С. 26-31.


16. Скороварова Є. В. Проагматичний концепт естетичного досвіду / Є. В. Скороварова//Практична філософія.-2011.-№ 1.-С. 74-84.


17. Толстоухов А. В. Філософія естетичного виховання: антономії почуття краси/ А. В. Толстоухов//Практична філософія.-2011.-№ 1.-С. 64-74.


18. Усанов І. В. Ситуація технологічної людяності в епоху пост/ І. В. Усанов//Практична філософія.-2011.-№ 1.-С. 119-124.


19. Філософія та література сьогодні: проблема взаємодії чи взаємодія як проблема?//Філософська думка.-2011.-№ 1.- С. 5-22.


20. Чешко В. Ф. Социальная верификация - человеческие измерения фундаментальной науки и высоких технологий (kasus биоэтики)/ В. Ф.

Чешко, Ю. В. Косова// Практична філософія.-2011.-№ 1.-С. 94-100.


Список журналів і збірок, статті з яких відображені в «Інформаційному бюлетені нових надходжень».


Актуальні проблеми клінічної, експериментальної, профілактичної медицини, стоматології та фармації/ред. В.М. Казаков. - Донецьк, 2010. -

Вопросы здравоохранения Донбасса / ред. Г.А. Слабкий. - Донецк, 2010.-Вып. 21.

Гигиена и санитария.-2011.-№ 1.

Главный врач.-2011.-№ 3.

Инфекционные болезни.-2011.-Т. 9, № 1.

Кардиология.-2011.-Т. 51, № 2.

Педіатрія, акушерство та гінекологія.-2011.-Т. 73, № 1.

Педіатрія, акушерство та гінекологія.-2010.-Т. 72, № 6.

Питання експериментальної та клінічної медицини / ред. В.М. Казаков. - Донецьк,2010.- Вип. 14, Т. 2.

Практична філософія.-2011.-№ 1.

Проблемні питання педіатрії та вищої медичної освіти / Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2010. – Вип. 4.

Социология: теория, методы, маркетинг.-2011.-№ 1.

Туберкулез и болезни легких.-2011.- № 1.

Український радіологічний журнал.- 2011.-Т. 19, вип. 1.

Урология.-2011.-№ 1.

Философия образования.-2011.-№ 1

Філософська думка.-2011.-№ 1.

Экономика Украины.-2011.-№ 4


Схожі:

Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Ім. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи