Бібліотека icon

Бібліотека
НазваБібліотека
Сторінка1/2
Дата21.09.2012
Розмір0.56 Mb.
ТипДокументи
  1   2ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. М.ГОРЬКОГО

БІБЛІОТЕКА
ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ


НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ У БІБЛІОТЕКУ


БЕРЕЗЕНЬ 2011 р.


ДОНЕЦЬК, 2011


У даному бюлетені відображена нова медична, природнонаучна, соціально-гуманітарна і економічна література, публікації з періодичних видань і збірок, що поступила в бібліотеку у березні 2011 р.

Розділи покажчика формуються залежно від наповнення електронного каталога і актуальності. Для здобуття видання, що зацікавило Вас, слід звертатися у відділ обслуговування науковою літературою бібліотеки, відділ обслуговування учбовою літературою і студентський читальний зал.

Контактні телефони: 295-92-96; 295-91-83; 295-96-02.


З побажаннями і пропозиціями просимо Вас звертатися до директора бібліотеки.


^

ВІДПОВІДАЛЬНА ЗА ВИПУСКДИРЕКТОР БІБЛІОТЕКИ Кабардіна Г.К.

295-53-72


Укладач:

Зав. інформаціоно- Котелевськая Г.М.

бібліографічним відділом 295-91-30


Склад
I. Медична література С. 4 - 41

1. Загальні питання медицины. Історія медицини.

Медична освіта С. 4-8.

2. Гігієна і санітарія С. 8 – 9.

3. Гігієна харчування С. 9.

4. Професійні хвороби С. 9 – 10.

5.Гігієна дітей та підлітків С. 10.

6. Соціальна медицина и організація

охорони здоров’я С. 10 - 12

7. Фармакологія і фармакотерапія С. 12 – 14.

8. Фізіотерапія С. 14.

9. Ревматологія С. 14-15.

10. Онкологія С. 15 -

11. Педіатрія і неонатологія С. 16 - 18

12. Хвороби серцево-судинної системи С. 18 – 21.

13. Пульмонологія та фтизіатрія С. 21 – 22.

14. Гастоентерологія С. 22.

15. Стоматологія С. 23-24.

16. Ендокринологія С. 24.

17. Дерматологія С. 24.

18. Урологія С. 25 - 26.

19. Ортопедія та травматологія. С. 27-29.

20. Невропатологія та психіатрія С. 29-32 .

21. Інфекційні хвороби С. 32 - 34.

22. Хірургія. Анестезіология.

Інтенсивна терапія С. 35 – 38.

23. Офтальмологія С. 38 – 39.

24. Акушерство та гінекологія С. 39 - 40.


II. Cоціально-гуманітарна та економічна

література С. 40 - 44.

2.1. Педагогика вищої школи С. 40 - 41

2.2. Економіка України С.41 - 42.

2.3. Правознавство С. 42 – 43.

2.4. Релігіознавство С. 44.


IЕДИЧНА ЛІТЕРАТУРА.


1. ^ ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕДИЦИНИ. ІСТОРІЯ МЕДИЦИНИ.

МЕДИЧНА ОСВІТА.


1. Ганіткевич Я.В. Про становлення української історії медицини/ Я.В. Ганіткевич//Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України.-2010.-№ 4.-С. 86-93.


2. Живые увлажнители//Здоровье.-2011.-№ 1.-С. 70.-[Комнатные цветы].


3. Житомирському інституту медсестринства - 135 років/ В.З. Свиридюк, В.А. Копетчук, С.В. Гордійчук, О.В. Горай//Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України.-2010.-№ 4.-С. 101-108.


4. Иванова А. Холодно - горячо/ А. Иванова//Здоровье.-2011.-№ 1.-С. 66-67.-[Резкая смена погодных условий].


5. Комунікативні бар'єри у відносинах лікаря та пацієнта / В. Б. Гощинський, Н. І. Корильчук, Н. Є. Боцюк та ін.//Медична освіта.-2010.-№ 4.-С. 68-70.


6. Теренда Н.О. Внесок прадставників київської школи терапевтів у розвиток кардіології в Україні/ Н.О. Теренда// Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України.-2010.-№ 4.-С. 94-100.


7. Трушелев С.А. Развитие идей кардионеврологии в трудах Н.К. Боголепова/ С.А. Трушелев, Т.В. Вон//Журнал неврологии и психиатрии им. С.С.Корсакова.-2010.-Т. 110, № 5.


1.1. Медична освіта


1. Банадига Н. В. Значення семінарських занять у підготовці лікарів-інтернів з фаху "Педіатрія" / Н. В. Банадига, І. О. Рогальський//Медична освіта.-2010.-№ 4.-С. 57-59.


2. Білик Л. С. Розвиток комунікативних здібностей у студентів спеціальності "Сестринська справа" / Л. С. Білик, Н. Є. Слободян//Медична освіта.-2010.-№ 4.-С. 60-61.


3. Бобирьов В. М. Методологія навчального експерименту при викладанні базисной фармакології/ В. М. Бобирьов, Т. О. Дев'яткіна, О. М. Важнича//Медична освіта.-2010.-№ 4.-С. 45-47.


4. Бондаренко Н. М. Ситуаційні завдання в тестовій формі для самостійної роботи студентів медичних вузів з курсу загальної гістології / Н. М. Бондаренко, Б. П. Терещук, Є. В. Черешнєва//Медична освіта.-2010.-№ 4.-С. 25-27.


5. Виробнича практика "Догляд за хворими". Новітні аспекти викладання за принципами кредитно-модульної системи / Т. А. Хомазюк, І. С. Борисова, В. І. Березуцький та ін.//Медична освіта.-2010.-№ 4.-С. 11-14.


6. Воронич-Семченко Н. М. Особливості викладання дисциплін "Фізіологія" та "Патоморфологія" для студентів вищих медичних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації / Н. М. Воронич-Семченко, М. М. Багрій//Медична освіта.-2010.-№ 4.-С. 42-45.


7. Вплив впровадження нових систем навчання та оцінювання на структуру мотивації до навчання студентів вищих медичних навчальних закладів / С. І. Шкробот, О. П. Венгер, О. Є. Смашна та ін.//Медична освіта.-2010.-№ 4.-С. 100-103.


8. Вплив психофізіологічних особливостей студентів на засвоєння практичних навичок при вивченні оперативної хірургії та топографічної анатомії / М. С. Гнатюк, О. Б. Слабий, Р. М. Гнатюк та ін.//Медична освіта.-2010.-№ 4.-С. 62-64.


9. Впровадження інноваційних форм навчання при підготовці медичних сестер-бакалаврів у Тернопільському державному медичному унівеситеті / І. Я. Господарський, С. О. Ястремська, С. О. Коноваленко та ін.//Медична освіта.-2010.-№ 4.-С. 65-67.


10.Грицан Л. Д. Фахова спрямованість викладання розділу "Фазові рівноваги" в курсі фізичної та колоїдної хімії у вищому фармацевтичному навчальному закладі / Л. Д. Грицан, В. І. Кабачний, Т. О. Томаровська//Медична освіта.-2010.-№ 4.-С. 21-24.


11.Деонтологічні аспекти практичної роботи лікарів-інтернів та субординаторів терапевтичного профілю / М. В. Гребеник, О. І. Криськів, Л. С. Бабінець, В. М. Творко//Медична освіта.-2010.-№ 4.-С. 33-35.


12. Досвід організації самостійної роботи студентів при впровадженні кредитно-модульної системи навчання на кафедрі патологічної анатомії і судової медицини/ І. С. Шпонька, Г. С. Короленко, С. В. Козлов та ін.//Медична освіта.-2010.-№ 4.-С. 106-108.


13.Житомирський інститут медсестринства - навчальний заклад нового типу з європейськими стандартами освіти (до 135-річчя заснування закладу)/ В. З. Свиридюк, В. А. Копетчук, П. В. Яворський та ін.//Медична освіта.-2010.-№ 4.-С. 112-116.


14.Завдання вищих навчальних закладів України щодо продовження Болонського процесу після підписання Будапештсько-Віденської конвенції 2010 року/ О. В. Олійник, О. Г. Лавра, Л. Р. Юзьків та ін.//Медична освіта.-2010.-№ 4.-С. 85-87.


15.Іванець Л. М. Розв'язування задач з модулів "Фізична хімія" та "Фармацевтична хімія" як важливий елемент підготовки спеціалістів фармації/ Л. М. Іванець, О. Б. Поляк//Медична освіта.-2010.-№ 4.-С. 40-42.


16.Ільницька Л. А. Викладання основ доказової медицини як засіб оптимізації навчального процесу на кафедрі медичної діагностики і терапії ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького / Л. А. Ільницька, І. В. Шумлянський, О. Є. Січкоріз//Медична освіта.-2010.-№ 4.-С. 28-30.


17.Мазур П. Є. Особливості післядипломного навчання молодих спеціалістів з медичною освітою / П. Є. Мазур, Є. Л. Горошко, О. С. Кузнець//Медична освіта.-2010.-№ 4.-С. 76-77.


18.Мазур П. Є. Самостійно-пізнавальна діяльність студентів у контексті Болонського процесу/ П. Є. Мазур, Л. С. Мишаківська, О. С. Кралюк//Медична освіта.-2010.-№ 4.-С. 77-79.


19.Модульний підхід до викладання клінічної фармації в умовах кредитно-модульної технології навчання / З. П. Мандзій, І. М. Кліщ, В. Ф. Тюріна та ін.//Медична освіта.-2010.-№ 4.-С. 80-82.


20.Огарь С. В. Психологічні фактори процесу адаптації студентів до навчання у вищому навчальному закладі / С. В. Огарь, Л. В. Пляка//Медична освіта.-2010.-№ 4.-С. 5-7.


21.Основи клінічного мислення і Болонський процес/ В. М. Василюк, Л. П. Боднар, Л. П. Мартинюк та ін.//Медична освіта.-2010.-№ 4.-С. 36-40.


22.Особливості викладання внутрішніх хвороб англомовним студентам-іноземцям в умовах кредитно-модульної організації навчального процесу / С. І. Сміян, У. С. Слаба, Л. П. Мартинюк та ін.//Медична освіта.-2010.-№ 4.-С. 91-93.


23.Особливості практичної підготовки студентів на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини в умовах кредитно-модульної системи/ С. М. Андрейчин, М. М. Руда, Т. Ю. Чернець та ін.//Медична освіта.-2010.-№ 4.-С. 55-57.


24. Пайкуш М. А. Технології забезпечення готовності викладачів теоретичних дисциплін до педагогічної діяльності в умовах кредитно-модульної системи у вищих медичних навчальних закладах / М. А. Пайкуш, Е. І. Личковський//Медична освіта.-2010.-№ 4.-С. 87-89.


25.Проведення заходів для подальшого вдосконалення навчання провізорів-інтернів на базах стажування/ І. М. Білай, В. І. Дарій, О. А. Рижов та ін.//Медична освіта.-2010.-№ 4.-С. 30-33.


26.Реалізація ідеї безперервної медичної освіти при викладанні фізіології та патофізіології на засадах кредитно-модульної системи / О. В. Ткачук, В. Ф. Мислицький, С. С. Ткачук та ін.//Медична освіта.-2010.-№ 4.-С. 94-95.


27.Роль та значення новітніх інформаційних технологій в оптимізації підготовки фахівців-медиків/ С. І. Шкробот, Л. С. Мілевська-Вовчук, З. В. Салій та ін.//Медична освіта.-2010.-№ 4.-С. 104-106.


28.Сагаль І. Р. Шляхи покращення підготовки лікарів-інтернів з фаху "Педіатрія" / І. Р. Сагаль, О. Р. Боярчук//Медична освіта.-2010.-№ 4.-С. 89-91.


29.Самостійна робота студентів як важливий напрям у підготовці майбутнього фахівця / С. І. Климнюк, Н. І. Ткачук, Л. Б. Романюк та ін.//Медична освіта.-2010.-№ 4.-С. 72-73.


30.Сорокман Т. В. Кредитно-модульна система навчання в педіатрії/ Т. В. Сорокман, С. В. Сокольник, Л. В. Швигар//Медична освіта.-2010.-№ 4.-С. 17-18.


31.Специфіка підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів "магістр фармації" та "магістр клінічної фармації" на кафедрі фармакогнозії з медичною ботанікою ТДМУ / С. М. Марчишин, М. І. Шанайда, О. І. Грималюк та ін.//Медична освіта.-2010.-№ 4.-С. 83-85.


32.Ульянов В. О. Шляхи удосконалення викладання гістології, цитології та ембриології в умовах кмсонп/ В. О. Ульянов, В. Є. Бреус//Медична освіта.-2010.-№ 4.-С. 14-17.


33.Формування комунікативної компетентності майбутніх медичних працівників/ П. Є. Мазур, Г. Р. Голуб, О. С. Кралюк, І. Я. Криницька//Медична освіта.-2010.-№ 4.-С. 74-75.

34.Чекман І. С. Науково-методичні основи викладання побічної дії лікарських засобів слухачам факультету підвищення кваліфікації викладачів / І. С. Чекман, Н. О. Горчакова//Медична освіта.-2010.-№ 4.-С. 7-11.


35.Чечотіна С. Ю. Про моніторінг безпеки ліків з курсу біоетики/ С. Ю. Чечотіна, Т. О. Чикор, Е. Г. Колот//Медична освіта.-2010.-№ 4.-С. 48-50.


36.Шегедин М. Б. Результати та перспективи впровадження кредитно-модульно-рейтингової системи організації навчального процесу у Львівському державному медичному коледжі ім. Андрея Крупинського / М. Б. Шегедин, І. С. Смачило//Медична освіта.-2010.-№ 4.-С. 98-100.


37.Швидкий О. В. Використання та перспективи ділової гри при кредитно-модульній системі організації навчального процесу/ О. В. Швидкий, Н. В. Будь//Медична освіта.-2010.-№ 4.-С. 96-98.


38.Шлях довжиною в 135 років (від Волинської школи фельдшерів до інституту медсестринства)/ В. Свиридюк, В. Копетчук, С. Гордійчук та ін.//Вища школа.-2011.-№ 1.-С. 108-112.


39.Шляхи оптимізації навчання іноземних студентів англійською мовою у медичному університеті / Ю. Нерянов, О. Іванько, О. Круть та ін.//Вища школа.-2011.-№ 1.-С. 55-58.


40.Шляхи підвищення якості навчального, лікувального процесів на кафедрі нейрохірургії і неврології Одеського державного медичного університету / А. С. Сон, В. В. Добровольський, Ю. І. Горанський та ін.//Медична освіта.-2010.-№ 4.-С. 19-21.


2^ . ГІГІЄНА ТА САНІТАРІЯ. ОСОБИСТА ГІГІЄНА. КОСМЕТИКА ТА КОСМЕТОЛОГІЯ.


1.Г834 Григор'єва С.В. Біологічні властивості біфідобактерій, як критерії оцінки якості пробіотиків: автореф. дис. ... канд. мед. наук (03.00.07) / С.В. Григор'єва; Нац. мед. ун-т ім .О.О.Богомольця.-К.,2011.-24 с.


2.І-982 Іщенко Л.О. Гігієнічна оцінка особливостей формування рівнів радону та доз опромінення населення криворізького залізорудного регіону: автореф. дис. ... канд. біол. наук: (14.02.01)/ Л.О. Іщенко; Ін-т гігієни та медичной екології ім. О.М.Марзеева.-К.,2010.-20 с.


3.К959 Кучеренко М.П. Гігієнічні основи очищення та знезараження суднових стічних вод у системі санітарно-епідеміологічного нагляду: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.02.01) / М.П. Кучеренко; Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2010.-22 с.


4. Гришунина А. Дело о пропаже/ А. Гришунина//Здоровье.-2011.-№ 1.-С. 80-81.-[Выпадают волосы].


5.Иванова А. Сохранная грамота/ А. Иванова//Здоровье.-2011.-№ 1.-С. 50-51.-[Срок годности косметики].


6.Минина Т. Взбодрись!/ Т. Минина//Здоровье.-2011.-№ 1.-С. 74.-[Йога].


7.Титлина И. Право голоса/ И. Титлина//Здоровье.-2011.-№ 1.-С. 72-73.-[Уход за голосом].


8.Ход коньком // Здоровье.-2011.-№ 1.-С. 17-22.-[Коньки как универсальный способ приятно провести время.


9.Черникина И. Решиться быть счастливой/ И. Черникина//Здоровье.-2011.-№ 1.-С. 34-36.-[Восточные танцы].


10. Чечилова С. Возраст-фактор/ С. Чечилова//Здоровье.-2011.-№ 1.-С. 56-57.-[Почему мы стареем].


3.^ ГІГІЄНА ХАРЧУВАННЯ.


1. Корица//Здоровье.-2011.-№ 1.-С. 60.


2. Популярные диеты: почему они не работают? //Здоровье.-2011.-№ 1.-С. 41-45.


4. ПРОФЕСІЙНІ ХВОРОБИ.


1.К88 Кубашко А.В. Стан про- та антиоксидантної рівноваги у постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи (віддалений післяаварійний період) : автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.01)/ А.В. Кубашко; Наук. центр радіаційної медицини.-К.,2010.-24 с.


2.Л99 Ляшенко О.Г. Обгрунтування заходів оптимізації харчування для профілактики ранніх порушень функціонального стану організму гірників сучасних вугільних шахт: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.02.01) / О.Г. Ляшенко; Донецький мед. ун-т.-Донецьк ,2011.-19 с.


3. С306 Семікоз О.О. Гігієнічна оцінка умов життєдіяльності і оптимізація охорони здоров'я залізничників в Донецькому індустріальному регіоні: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.02.01) / О.О. Семікоз; Донецький мед. ун-т.-Донецьк, 2010.-20 с.


5. ГІГІЄ^ НА ДІТЕЙ І ПІДЛІТКІВ.


1.К492 Клименко О.В. Особливості стану здоров'я та профілактика респіраторних захворювань у дітей раннього віку, позбавлених батьківського піклування : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.10) / О.В. Клименко; Донецький мед. ун-т.- Донецьк, 2010.-21 с.


2.О-542 Олійник Ю.О. Психогігієнічна оцінка та корекція життєдіяльності старшокласників промислово-аграрного регіону: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.02.01) / Ю.О. Олійник; Донецький мед. ун-т.-Донецьк ,2010.-22 с.


3.С674 Сотнікова-Мелешкіна Ж.В. Гігієнічне обгрунтування критеріїв професійного самовизначення сільських старшокласників: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.02.01) / Ж.В. Сотнікова-Мелешкіна; Ін-т гігієни та медичной екології ім. О.М.Марзеева.-К.,2011.-20 с.


4.Я941 Яцула М.С. Шкільна дезадаптація у дітей молодшого шкільного віку проблеми діагностики та корекції: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.10) / М.С. Яцула; Львівський нац. мед. ун-т.-Львiв ,2010.-20 с.


^ 6. СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА І ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я.


1.Аналіз медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги та обгрунтування шляхів їх удосконалення/ В.Є. Бліхар, А.М. Морозов, І.В. Шпак, М.К. Хобзей//Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України.-2010.-№ 4.-С. 72-80.


2. Аналіз надсмертності чоловіків південного регіону України за причинами смерті/ Г.О. Слабкий, Ю.Б. Ященко, О.М. Орда, М.В. Шевченко//Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України.-2010.-№ 4.-С. 5-9.


3. Гончарук О.М. Вікові особливості спонтанних крововиливів у задню черепну яму/ О.М. Гончарук//Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України.-2010.-№ 4.-С. 81-85.


4. Гудзь А.С. Оцінка ефективності надання офтальмоонкологічної допомоги населенню України за показником летальностї / А.С. Гудзь//Експериментальна та клінічна фізіологія та біохімія.-2010.-№ 4.-С. 46 - 50.

5. Дячук Д.Д. Практичні аспекти підвищення якості амбулаторної медичної допомоги (на прикладі науково-практичного центру профілактичної та кліничної медицини державного управління справами)/ Д.Д. Дячук//Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України.-2010.-№ 4.-С. 68-71.


6.Крекотень О.М. Медико-соціальні проблеми економічно активного населення України/ О.М. Крекотень//Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України.-2010.-№ 4.-С. 64-67.


7.Марков Ю.І. Аналіз кадрового забезпечення станції швидкої медичної допомоги/ Ю.І. Марков//Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України.-2010.-№ 4.-С. 47-50.


8.Медведовська Н.В. Сучасний стан та регіональні особливості кадрового забезпечення лікувальних закладів системи МОЗ України/ Н.В. Медведовська//Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України.-2010.-№ 4.-С.34-47.


9.Напрями удосконалення системи фінансово-економічних відносин охорони здоров'я (аналітичний огляд наукової літератури)/ М.В. Шевченко, О.О. Заглада, Л.А. Карамзіна та ін.//Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України.-2010.-№ 4.-С. 58-64.


10.Олійник І.В. Науково-методичні підходи до організації диспансерного спостереження за станом здоров'я групи ризику виникнення мозкового інсульту/ І.В. Олійник, О.Г. Процек//Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України.-2010.-№ 4.-С. 16-20.


11.Основні епідеміологічні закономірності хвороб системи кровообігу і гіпертонічної хвороби в Україні/ О.М. Голяченко, А.Г. Шульгай, А.О. Голяченко, Л.М. Романюк//Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України.-2010.-№ 4.-С. 9-15.


12. Регіональні зміни в стані здоров'я населення та його охороні (на прикладі Тернопільської області)/ А.Г. Шульгай, А.О. Голяченко, Н.Я. Панчишин, В.Л. Смірнова//Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України.-2010.-№ 4.-С. 28-30.


13. Ременник О.І. Проблеми первинної профілактики раку бронхів та легень професійного генезу та шляхи їх розв'язання/ О.І. Ременник, Д.В. Варивончик//Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України.-2010.-№ 4.-С. 21-28.


14.Скороход А.В. Шляхи реформування системи фінансування охорони здоров'я в Україні/ А.В. Скороход//Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України.-2010.-№ 4.-С. 31-34.


15.Слабкий Г.О. Проблеми питання ресурсного характеру в організації інтенсивної медичної допомоги населенню//Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України.-2010.-№ 4.-С. 54-57.


16.Толстанов О.К. Результати соціологічного дослідження професійних знань медичних працівників з проблеми парентеральних вірусних інфекцій для визначення стратегічних напрямків організації діагностичної та профілактичної роботи на регіональному рівні/ О.К. Толстанов// Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України.-2010.-№ 4.-С.


^ 7. ФАРМАКОЛОГІЯ ТА ФАРМАКОТЕРАПІЯ.


1.П459 Поета О.М. Фармакологія імунотропних ефектів неопіоїдних анальгетиків: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.03.05) / О.М. Поета; Одеський мед. ун-т.-Одеса,2011.-19 с.


2.Антигипертензивная и нефропротективная эффективность блокатора АТ1-рецепторов ангиотензина II валсартана в средней терапевтической и максимальной суточной дозах у пациентов с артериальной гипертонией и хронической болезнью почек/ М.Л. Максимов, Е.А. Дербенцева, О.В. Дралова та ін.//Кардиология.-2011.-Т. 51, № 1.- С. 74-78.


3.Бабанов С.А. Фармакотерапия в различные возрастные и физиологические периоды/ С.А. Бабанов, И.А. Агаркова//Медицина неотложных состояний.-2010.-№ 6.-С. 27-33.


4.Вплив флуренізиду на клініко-лабораторні показники та варіабельність серцевого ритму при лікуванні виразкової хвороби / О.О. Абрагамович, Л.І. Петрух, Я.Л. Лещук та ін.//Експериментальна та клінічна фізіологія та біохімія.-2010.-№ 4.-С. 71 - 78.


6.Громова О.А. Селен - впечатляющие итоги и перспективы применения/ О.А. Громова, И.В. Гоголева//Медицина неотложных состояний.-2010.-№ 6.-С. 124-128.


7.Ефективність сучасного комбінованого фітопрепарату ентобану в лікуванні хворих з синдромом подразненого кишечника і кишковим дисбіозом та його вплив на ферментну ланку системи антиоксидантного захисту / В. М. Фролов, Т. П. Гарник, О. В. Круглова, В. О. Петріщева // Фітотерапія. - 2010. - № 3. - С. 3 - 9.

8.Зенков Л.Р. Противоэпилептический препарат лакосамид (вимпат)/ Л.Р. Зенков//Журнал неврологии и психиатрии им. С.С.Корсакова.-2010.-Т. 110, № 10.- С. 72-79.


9.Клинико-нейрофизиологическое исследование эффективности препарата адаптол при лечении синдрома эмоционального выгорания/ Л.С. Чутко, С.Ю. Сурушкина, И.С. Никишина та ін.//Журнал неврологии и психиатрии им. С.С.Корсакова.-2010.-Т. 110, № 10. - С. 30-33.


10.Кобалава Ж.Д. Достижения и проблемы современных исследований антигипертензивных препаратов/ Ж.Д. Кобалава, Ю.В. Котовская//Кардиология.-2011.-Т. 51, № 1.- С. 91-99.


11.Косарев В.В. Побочные эффекты лекарственной терапии: Оценка и прогнозирование/ В.В. Косарев, С.А. Бабанов//Медицина неотложных состояний.-2010.-№ 6.-С. 37-46.


13.Кутасевич Я.Ф. Терапевтическая эффективность и переносимость лефлуномида в лечении кожных проявлений псориаза и псориатического артрита/ Я.Ф. Кутасевич, И.А. Олейник//Український ревматологічний журнал.-2010.-№ 4.-С. 37-41.


14.Никонов В.В. Нейропротективные возможности корвитина для лечения острого ишемического инсульта/ В.В. Никонов, И.Б. Савицкая//Медицина неотложных состояний.-2010.-№ 6.-С. 61-70.


15.Новое в интраартикулярной терапии глюкокортикоидами: Клінічні дослідження//Український ревматологічний журнал.-2010.-№ 4.-С. 92.


16.Опыт применения урапидила (эбрантила) в комплексном лечении гипертензивного криза, осложненного отеком легких/ А.Н. Пархоменко, О.И. Иркин, Я.М. Лутай та ін.//Медицина неотложных состояний.-2010.-№ 6.-С. 55-60.


17.Пантогам при лечении больных с органическим поражением головнго мозга различного генеза/ Т.А. Рогачева, Т.С. Мельникова, Л.А. Краснослободцева та ін.//Журнал неврологии и психиатрии им. С.С.Корсакова.-2010.-Т. 110, № 10.- С. 34-39.


18.Ряженов В.В. Фармакоэкономический анализ применения пегилированных интерферонов альфа в терапии хронического гепатита С/ В.В. Ряженов//Инфекционные болезни.-2010.-Т. 8, № 4.-С. 66-72.


19.Хижняк А.А. Антиоксидантна терапія в медицині критичних станів (огляд літ-ри)/ А.А. Хижняк, М.А. Ступницький//Медицина неотложных состояний.-2010.-№ 6.-С. 71-77.


20.Шахт Е. Терапевтическая эффективность альфакальцидола (Альфа Д3-Тева) относительно прочности костей, мышечного обмена и предупреждения переломов и падений/ Е. Шахт, Ф. Ричи, Ж.-И. Реджинстер//Український ревматологічний журнал.-2010.-№ 4.-С. 79-88.


21.Эффективность препарата на основе бета-каротина в комплексной терапии ветряной оспы у детей/ Г.П. Мартынова, Я.А. Богвилене, С.В. Евреимова та ін.//Инфекционные болезни.-2010.-Т. 8, № 4.-С. 73-77.


^ 8. ФІЗІОТЕРАПІЯ. МАСАЖ.


1. Писарева О. Чужими руками/ О. Писарева//Здоровье.-2011.-№ 1.-С. 52-55.-[Массаж].


9. РЕВМАТОЛОГІЯ.


1.Городецкая А. Современные подходы к терапии в ревматологии: Преимущества применения иммунобиологических препаратов/ А. Городецкая//Український ревматологічний журнал.-2010.-№ 4.-С. 19-23.


2.Гранулематоз Вегенера як одне з діагностично проблемних питань внутрішньої медицини (кліничний випадок трирічного спостереження)/ О.В. Курята, І.Л. Караванська, В.Ю. Луценко, Т.К. Лисунець//Український ревматологічний журнал.-2010.-№ 4.-С. 98-105.


3.Жураєв Р.К. Синдром Марфана: клінічний перебіг під маскою ревматизму/ Р.К. Жураєв, О.В. Ольхова//Український ревматологічний журнал.-2010.-№ 4.-С. 55- 57.


4.Ребров Б.О. Системні захворювання сполучної тканини і тиреоїдна дисфункція/ Б.О. Ребров, Г.Б. Благодаренко, О.О. Реброва//Український ревматологічний журнал.-2010.-№ 4.-С. 64-69.


5.Туряница С.Р. Случай диагностики диффузного эозинофильного фасцита/ С.Р. Туряница, К.И. Гранчак, О.Ю. Ромушка//Український ревматологічний журнал.-2010.-№ 4.-С. 106-109.


6.Шевчук С.В. Аутоімунна гемолітична анемія у хворих на системний червоний вовчак/ С.В. Шевчук, І.В. Куриленко//Український ревматологічний журнал.-2010.-№ 4.-С. 29-33.


7.Що ми знаємо про RS3-РЕ-синдром? Випадок діагностики синдрому ремітучого серонегативного симетричного синовіту з м'яким набряком/ І.Ю. Головач, О.О. Лазоренко, Т.М. Чіпко, В.М. Матійко//Український ревматологічний журнал.-2010.-№ 4.-С. 89-91.


10 ОНКОЛОГІЯ.


1.А901 Асєєв О.І. Прогнозування ефективності системного лікування метастатичного раку молочної залози у хворих в менопаузі: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.07) / О.І. Асєєв; Харківська мед. академ. післядипломної освіти.-Харкiв ,2010.-23 с.


2.К563 Ковальчук А.П. Оптимізація хірургічного лікування раку молочної залози шляхом застосування біологічного зварювання тканин: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.07) / А.П. Ковальчук; Донецький мед. ун-т. -Донецьк, 2010.-20 с.


3.С246 Свінціцький В.С. Комплексне лікування хворих на злоякісні пухлини яєчника: автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.07)/ В.С. Свінціцький; Нац. ін-т раку.-К.,2010.- 40 с.


4.Аль-Шукри А.С. Возможности молекулярно-генетических исследований для прогнозирования рака мочевого пузыря/ А.С. Аль-Шукри, В.Н. Ткачук, М.В. Дубина//Нефрология.-2010.-Т. 14, № 2.-С.67-71.


5.Эффективность С-холин позитронно-эмиссионной томографии в диагностике рецидива рака предстательной железы после радиотерапии/ И.Я. Де Йонг, А.Й. Бреусма, С.Х. Аль-Шукри та ін.//Нефрология.-2010.-Т. 14, № 2.-С.60-66.


^ 11. ПЕДІАТРІЯ ТА НЕОНАТОЛОГІЯ.


1.Г265 Гдиря О.В. Патогенетичні маркери дефіцитної анемії при целіакії у дітей та принципи її лікування: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.10) / О.В. Гдиря; Львівський мед. ун-т.-Львів,2011.-19 с.


2.К445 Кислова Ю.О. Рання діагностика гіпоксично-ішемічного ушкодження центральної нервової системи у неодоношених дітей та профілактика несприятливих наслідків: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.10) / Ю.О. Кислова; Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології.-К.,2010.-22 с.

3.К72 Костенко О.О. Удосконалення лабораторної діагностики та профілактики внутрішньолікарняних ротавірусних інфекцій у новонароджених: автореф. дис. ... канд. мед. наук (03.00.06) / О.О. Костенко; Нац. мед. ун-т ім .О.О.Богомольця.-К.,2011.-24 с.


4.К891 Кузнєцова О.Д. Клініко-лабораторні та аеробіологічні особливості сезонної алергії у дітей: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.10) / О.Д. Кузнєцова; Запорізький мед. ун-т.-Запорiжжя, 2010.-19 с.


5.М818 Мосієнко Г.П. Нейроендокринні механізми формування функціональних захворювань системи травлення у підлітків та обгрунтування диференційованих підходів до їх лікування: автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.10)/ Г.П. Мосієнко; Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології.-К.,2010.-31 с.


6.О-162 Облазницький В.М. Стан регіональної гемодинаміки нирок у новонароджених із гіпоксічно-ішемічним ураженням центральної нервової системи: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.10) / В.М. Облазницький; Тернопільський мед. ун-т.-Тернопiль ,2010.-20 с.


7.О-664 Орлов М.Ю. Клінічні прояви, діагностика та лікування артеріальних аневризм, артеріовенозних та венозних мальформацій головного мозку у дітей: автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.05)/ М.Ю. Орлов; Ін-т нейрохірургії ім.А.П.Ромоданова.-К.,2010.-40 с.


8.П217 Пахольчук О.П. Бронхіальна астма у дітей спричинена ентомологічними чинниками (тарганами): епідеміологія, діагностика, профілактика: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.10) / О.П. Пахольчук; Запорізький мед. ун-т.-Запорiжжя, 2010. - 19 с.


9.Ц764 Цокало В.М. Діагностика та хірургічне лікування туберкульозного остеомієліту кісток кінцівок у дітей раннього віку: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.21) / В.М. Цокало; Ін-т травматології та ортопедії.-К.,2010.-26 с.


10.Ц983 Цюра О.М. Вплив функціонального стану щитоподібної залози та вмісту мікронутрієнтів (селен, йод) в організмі дитини на перебіг обструктивного бронхіту: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.10) / О.М. Цюра; Харківський мед. ун-т. - Харкiв, 2010. - 20 с.


11.Ш241 Шаповалова В.В. Променева діагностика змін органів грудної клітки при бронхолегеневій дисплазії у новонароджених та дітей раннього віку: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.23) / В.В. Шаповалова; Харківська мед. академ. післядипломної освіти.-Харкiв ,2010.-22 с.


12.Щ644 Щєрбінін О.О. Діагностичні критерії для вибору хірургічної тактики у дітей молодшого віку з мегауретером: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.09) / О.О. Щєрбінін; Ін-т невідкладної і відновної хірургії ім.В.К.Гусака.-Донецьк ,2010.-23 с.


13.Анненкова І.Ю. Особливості портальної гемодинаміки при інфекційному мононуклеозі у дітей/ І.Ю. Анненкова, С.В. Кузнєцов, К.Є. Столяров//Інфекційні хвороби.-2010.-№ 4.-С. 50-54.


14.Болдырева С.Р. Сравнительная эффективность карбамазепина, препаратов вальпроевой кислоты и топирамата при симптоматических и криптогенных затылочных эпилепсиях у детей/ С.Р. Болдырева, А.Ю. Ермаков//Журнал неврологии и психиатрии им. С.С.Корсакова.-2010.-Т. 110, № 5.- С. 39-44.


15.Григорович М.С. Экскреция гидролаз и состояние местного иммунитета у детей в зависимости от степени дисбактериоза/ М.С. Григорович, И.А. Частоедова//Инфекционные болезни.-2010.-Т. 8, № 4.-С. 86-87.


16.Кузьмінов Ю.Б. Продукція інтерферону - гамма і фактора некрозу пухлин - альфа при бронхолегеневих захворюваннях у дітей першого року життя / Ю.Б. Кузьмінов//Експериментальна та клінічна фізіологія та біохімія.-2010.-№ 4.-С. 28 - 30.


17.Кулик О.ИМ. Диіагностичні помилки при гострому апендициті у дітей до 3 років / О.ИМ. Кулик//Експериментальна та клінічна фізіологія та біохімія.-2010.-№ 4.-С. 79 - 82.


18.Личковська О.Л. Особливості неспецифічних адаптаційних реакцій у дітей з патологією гастродуоденальної зони / О.Л. Личковська, Ю.Я. Кривко//Експериментальна та клінічна фізіологія та біохімія.-2010.-№ 4.-С. 54 - 59.


19.Пампура А.Н. Острая крапивница у детей/ А.Н. Пампура, Т.Н. Соловей//Медицина неотложных состояний.-2010.-№ 6.-С. 118-119.


20.Собственные и родительские предикторы высоких уровней холестерина липопротеинов низкой плотности у детей лиц с преждевременной коронарной болезнью сердца/ М.В. Коннов, Л.М. Доборджгинидзе, А.Д. Деев та ін.//Кардиология.-2011.-Т. 51, № 1.- С. 41-46.


21.Современные подходы к терапии вирусно-бактериальных гастроэнтеритов у детей раннего возраста в Краснодарском крае/ Н.Г. Соболева, Н.Х. Тхакушинова, И.Г. Осипова та ін.//Инфекционные болезни.-2010.-Т. 8, № 4.-С. 78-82.


22.Чутко Л.С. Тики у детей. Основніе направления лечения/ Л.С. Чутко//Медицина неотложных состояний.-2010.-№ 6.-С. 120-121.


23.Электрофизиологические корреляты эффективности ноотропной терапии последствий черепно-мозговой травмы у подростков/ Е.В. Изнак, А.Ф. Изнак, Е.А. Панкратова та ін.//Журнал неврологии и психиатрии им. С.С.Корсакова.-2010.-Т. 110, № 5.- С. 27-32.


24.Эффективность и безопасность монотерапии трилепталом (оксакарбазепин) у детей и подростков/ Е.Д. Белоусова, К.Ю. Мухин, Н.А. Ермоленко та ін.//Журнал неврологии и психиатрии им. С.С.Корсакова.-2010.-Т. 110, № 5. - С. 45-50.


^ 12. КАРДІОЛОГІЯ. ГЕМАТОЛОГІЯ.


1.616.12

О-75 Основи кардіології/ М.Т. Ватутiн, Н.В. Калінкіна, О.В. Кєтінг та ін.; Донецький мед. ун-т.-Донецьк: Каштан ,2010.-464 с.


2.А16 Абрагамович У.О. Вікові особливості параметрів метаболічного гомеостазу та варіабельності серцевого ритму в оперованих після резекції шлунка з приводу виразкової хвороби: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.02) / У.О. Абрагамович; Львівський мед. ун-т.-Львiв ,2010.-20 с.


3.А655 Андреєва Я.О. Артеріальна, венозна гемодинаміка та стан ендотеліальної функції у хворих на гіпертонічну хворобу ІІ стадії та їх фармакологічна корекція: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.11) / Я.О. Андреєва; Запорізький мед. ун-т.-Запорiжжя ,2011.-21 с.


4.А721 Антіпов В.М. Кровопостачання провідної системи серця при звичайному та аномальному його розвитку: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.03.01) / В.М. Антіпов; Луганський мед. ун-т.-Луганськ, 2010.-19 с.


Б947 Бучко О.Л. Вплив цукрового діабету 2 типу на клітинний і гуморальний імунітет та ультраструктуру імунокомпетентних клітин крові у паціентів з ішемічною хворобою серця: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.11) / О.Л. Бучко; Львівський мед. ун-т.-Львiв , 2010.-19 с.


5.К492 Клименко Л.В. Зміни внутрішньосерцевої гемодинаміки, показників ішемії міокарда, ліпідного спектру крові та психоемоційного стану у хворих на ішемічну хворобу серця в поєднанні з цукровим діабетом 2 типу та їх медикаментозна корекція : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.11) / Л.В. Клименко; Нац. мед. ун-т ім .О.О.Богомольця.-К.,2010.-20 с.


6.М71 Мишанич Г.І. Зміни активності тромбоцитарного гемостазу та показників ліпідного спектру крові в динаміці лікування хворих на ішемічну хворобу серця у поєднанні з цукровим діабетом 2 типу: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.11) / Г.І. Мишанич; Нац. мед. ун-т ім .О.О.Богомольця.-К.,2010.-23 с.


7.Ардашев А.В. Антитахикардическая электрокардиостимуляция у пациентов с имплантированными кардиовертерами-дефибрилляторами/ А.В. Ардашев, А.О. Джанджгава, Е.Г. Желяков//Кардиология.-2011.-Т. 51, № 1.- С. 65-73.


8.Высокий уровень липопротеида(а) как предиктор неблагоприятного прогноза в отдаленные сроки после операции коронарного шунтирования/ М.В. Ежов, М.С. Сафарова, О.И. Афанасьева та ін.//Кардиология.-2011.-Т. 51, № 1. 0- С. 18-22.


9.Газарян Г.А. Чрескожные коронарные вмешательства у больных острым инфарктом миокарда после безуспешного тромболизиса/ Г.А. Газарян, И.В. Захаров, А.П. Голиков//Кардиология.-2011.-Т. 51, № 1.- С. 50-54.


10.Гіперурикемія та сумарний ризик ускладнень у паціентів із гіпертонічною хворобою (за даними клінічного дослідження)/ С.М. Коваль, Л.А. Рєзнік, В.В. Божко, М.Ю. Пенькова//Український ревматологічний журнал.-2010.-№ 4.-С. 42-48.


11.Динамика морфологических структур тромбоцитов у больных ишемической болезнью сердца в зависимости от уровня жирных кислот крови/ Е.И. Соколов, Л.И. Бурячковская, А.А. Зыкова та ін.//Кардиология.-2011.-Т. 51, № 1.- С. 29-33.


12.Заічко Н.В. Рівні гомоцистеїну, цистеїну та гідрогенсульфіду в плазмі крові пацієнтів з тромбозами глибоких вен нижніх кінцівок: зв'язок з поліморфізмом С677Т в гені метилентетрагідрофолатредуктази / Н.В. Заічко//Експериментальна та клінічна фізіологія та біохімія.-2010.-№ 4.-С. 35 - 41.


13.Капелько В.И. Диастолическая дисфункция/ В.И. Капелько//Кардиология.-2011.-Т. 51, № 1.- С. 79-90.


14.Кардиоваскулярная профилактика в действии/ Р.Г. Оганов, Н.Ф. Герасименко, Г.В. Погосова та ін.//Кардиология.-2011.-Т. 51, № 1.- С. 47-49.


15.Кияк Ю.Г. Алкоголь як тригер розвитку порушень серцевого ритму / Ю.Г. Кияк, Ю.І. Онищук//Експериментальна та клінічна фізіологія та біохімія.-2010.-№ 4.-С. 30 - 34.


16.Костюк Е. Инфаркт нахрапом/ Е. Костюк//Вокруг света.-2011.-№ 1.-С. 136-140.-[Синдром обструктивного апноэ сна и болезни сердечно-сосудистой системы].


17.Легочная артериальная гипепртензия: изменяющиеся подходы к лечению/ Б.А. Сидоренко, Д.В. Преображенский, Т.А. Батыралиев та ін.//Кардиология.-2011.-Т. 51, № 1.- С. 100-108.


18.Ломаковський О.М. Функціональний стан фагоцитів крові та активність імунного запалення у пацієнтів із ішемічною хворобою серця з дисліпідемією та оксидативним стресом/ О.М. Ломаковський//Український ревматологічний журнал.-2010.-№ 4.-С. 93-97.


19.Недогода С.В. Сочетание периндоприла и амлодипина как оптимальная основа для реализации желаемых клинических эффектов в лечении артериальной гипертензии с помощью фиксированной комбинации препаратов/ С.В. Недогода//Кардиология.-2011.-Т. 51, № 1.- С. 112-120.


20.Палеев Н.Р. О двух вариантах вирусного повреждения миокарда/ Н.Р. Палеев, Ф.Н. Палеев//Кардиология.-2011.-Т. 51, № 1.- С. 109-111.


21.Первый опыт клинического применения нового антиаритмического препарата III класса инферидила у больных с персистирующей формой фибрилляции и трепетания предсердий/ Ю.А. Юричева, Е.Б. Майков, С.Ф. Соколов та ін.//Кардиология.-2011.-Т. 51, № 1.- С. 55-64.


22.Прогностическое значение аортального стеноза у больных, перенесших обострение ишемической болезни сердца/ О.С. Чумакова, Н.Д. Селезнева, М.А. Евдокимова та ін.//Кардиология.-2011.-Т. 51, № 1.- С. 23-28.


23.Сравнительный анализ антиоксидантной активности небиволола у больных с хронической сердечной недостаточностью и сопутствующим сахарным диабетом 2-го типа и без него/ Ю.Н. Беленков, Е.В. Привалова, И.С. Чекнева та ін.//Кардиология.-2011.-Т. 51, № 1.- С. 5-10.


24. Ускач Т.М. Клинико-статистический анализ распространенности анемии у пациентов с хронической сердечной недостаточностью / Т.М. Ускач, А.Г. Кочетов, С.Н. Терещенко//Кардиология.-2011.-Т. 51, № 1.- С. 11-17.


^ 13.ПУЛЬМОНОЛОГІЯ ТА ФТИЗІАТРІЯ.


1.М252 Маргітіч С.В. Вольове керування диханням при фізичній реабілітації хворих на бронхіальну астму: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.24) / С.В. Маргітіч; Дніпропетровська мед. академ. - Дніпропетровськ, 2010.-24 с.

2.Т311 Телекі Я.М. Клінічно-патогенетичне обгрунтування діагностики та лікування хронічного обструктивного захворювання легень із супутнім хронічним панкреатитом: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.02) / Я.М. Телекі; Донецький мед. ун-т.-Донецьк,2010.-20 с.


3.А211 Авраменко А.І. Спрямований пошук гепатопротекторів з антиоксидантним механізмом дії серед похідних 4-тіохіналозіну на основі закономірностей взаємозв'язку "будова-дія": автореф. дис. ... канд. фарм. наук: (15.00.02) / А.І. Авраменко; Запорізький мед. ун-т.-Запорiжжя ,2011.-24 с.


4.П388 Пликанчук О.В. Результати комплексного лікування хворих на вперше діагностований деструктивний туберкульоз легень із використанням імуномодулятора мурамілпептидного ряду: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.26) / О.В. Пликанчук; Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології.-К.,2011.-20 с.

5.Корецкая Н.М. Современные особенности туберкулеза легких в условиях относительно благоприятной эпидемиологической ситуации/ Н.М. Корецкая, Е.Н. Гринь//Инфекционные болезни.-2010.-Т. 8, № 4.-С. 19-22.


6.Нова тактика антимікобактерійної терапії при підозрі на мультирезистентний туберкульоз із несприятливим перебігом/ О.В. Панасюк, С.М. Антоняк, В.О. Панасюк, О.О. Петренко//Інфекційні хвороби.-2010.-№ 4.-С. 47-49.


14.ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ.


1.З-172 Заїка С.В. Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба при поліморбідному перебігу патології органів травлення: шляхи оптимізації діагностики та лікування : автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.36)/ С.В. Заїка; Нац. мед. ун-т ім .О.О.Богомольця.-К.,2010.-32 с.


2.О-544 Оліник О.Ю. Патогенетичне обгрунтування диференційованого лікування пептичної виразки шлунка дванадцятипалої кишки, поєднаної з цукровим діабетом: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.02) / О.Ю. Оліник; Донецький мед. ун-т.-Донецьк ,2010.-20 с.


3.П312 Петруша О.О. Особливості виникнення та лікування ерозивно-виразкових змін слизової оболонки шлунка і дванадцятипалої кишки у хворих на справжню поліцитемію в еритремічній стадії: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.02) / О.О. Петруша; Донецький мед. ун-т.- Донецьк, 2010.-20 с.


4. Ч-151 Чайка Ю.І. Неалкогольний стеатогепатит: патоморфологічні зміни, етіологічні фактори, деякі питання патогенезу: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.03.02) / Ю.І. Чайка; Львівський мед. ун-т.-Львiв ,2011.-19 с.


5. Я452 Якименко Є.Ю. Оптимізація лікування неалкогольного стеатогепатиту в сполученні з ерозивно-виразковими ураженнями гастродуоденальної зони на тлі атеросклерозу черевної аорти та мезентеріальних артерій: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.02) / Є.Ю. Якименко; Донецький мед. ун-т.-Донецьк ,2010.-24 с.


6.Леонтьева Н.И. Значение дисбактериоза кишечника в течении хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, ассоциированных с Helicobacter pylori/ Н.И. Леонтьева, Н.М. Грачева, И.Т. Щербаков//Инфекционные болезни.-2010.-Т. 8, № 4.-C. 83-85.


7. Посохова К.А. Антибіотик-асоційоване ураження кишечнику/ К.А. Посохова//Інфекційні хвороби.-2010.-№ 4.-С.69-80.


15. СТОМАТОЛОГІЯ.


1.Б88 Бродецький І.С. Комплексне лікування хворих остеомієлітом щелеп на тлі наркотичної залежності: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.22) / І.С. Бродецький; Нац. мед. ун-т ім .О.О.Богомольця.-К.,2011.-19 с.


2.Д752 Дрогомирецька М.С. Патогенетичні принципи ортодонтичного лікування зубо-щелепних аномаліій у дорослих при пародонтиті на фоні атеросклерозу та гіпоестрогенії: автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.22)/ М.С. Дрогомирецька; Ін-т стоматології. - Одеса ,2010.-36 с.


3.М69 Михайлова Т.В. Вплив екологічних і соціально-гігієнічних факторів на захворюваність карієсом зубів у дітей та обгрунтування методів профілактики в різних клімато-географічних районах Криму: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.22) / Т.В. Михайлова; Ін-т стоматології.-Одеса ,2010.-20 с.


4.П893 Пустовойт О.П. Застосування зубних еліксірів з біофлаваноїдами цитрусових у копмлексному лікуванні захворювань слизової оболонки порожнини рота: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.22) / О.П. Пустовойт; Ін-т стоматології.-Одеса ,2010.-20 с.


5.С153 Саккас Х. Клініко-морфологічне обгрунтування протравлювання емалі постійних зубів у дітей та оцінка його ефективності : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.22) / Х. Саккас; Нац. мед. ун-т ім .О.О.Богомольця.-К.,2010.-16 с.

6.С408 Сисоєв С.М. Комбіноване лікування стійкої ретенції іклів (клініко-експериментальне дослідження): автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.22) / С.М. Сисоєв; Нац. мед. ун-т ім .О.О.Богомольця.-К.,2011.-19 с.


7.У313 Удод О.А. Розробка та обгрунтування нових підходів до проведення реставрацій зубів та оцінки їх якості: автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.22)/ О.А. Удод; Нац. мед. академія післядипломної освіти. - К., 2010. -40 с.


8.Заблоцький Я.В. Оцінка жувальної здатності у літніх людей, які тривалий час користуються повними знімними протезами / Я.В. Заблоцький, Н.М. Дидик, О.Я. Заблоцька//Експериментальна та клінічна фізіологія та біохімія.-2010.-№ 4.-С. 42 - 46.


9.Парубок Ю.М. Сучасні методи безекстракційного лікування зубо-коміркових форм дистального прикусу / Ю.М. Парубок//Експериментальна та клінічна фізіологія та біохімія.-2010.-№ 4.-С. 64 - 70.


10.Смоляр Н.І. Рентгеноструктурний аналіз емалі постійних зубів у дітей, які проживають на територіях, що зазнали впливу малих доз радіації / Н.І. Смоляр, З.Р. Пришко, О.В. Колесніченко//Експериментальна та клінічна фізіологія та біохімія.-2010.-№ 4.- С. 51 - 54.


16. ЕНДОКРИНОЛОГІЯ.


1.А613 Амбарова Н.О. Лектинова гістохімія нирки щура в динаміці постнатального онтогенезу та при експериментальному цукровому діабеті: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.03.09) / Н.О. Амбарова; Івано-Франківський мед. ун-т.-Івано-Франківськ ,2010.-20 с.


2.В223 Вахненко А.В. Особливості клінічного перебігу та лікування виразкової хвороби у поєднанні з цукровим діабетом: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.02) / А.В. Вахненко; Донецький мед. ун-т.-Донецьк,2010.-20 с.


3.Г123 Гавловський О.Д. Ефективність комплексного санаторно-курортного лікування хворих на діабетичну ангіопатію нижніх кінцівок із застосуванням пневмопресингу: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.33) / О.Д. Гавловський; Укр. НДІ мед. реабілітації та курортології.-Одеса ,2010.-25 с.


4.С302 Семенових П.С. Функціональні властивості моноцитів та активність урокінази у хворих на діабетичну нефропатію в динаміці лікування: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.02) / П.С. Семенових; Харківський мед. ун-т.-Харкiв , 2010.-17 с.


5.Согуйко Ю.Р. Ультраструктурні особливості печінки щура в нормі та при експериментальному цукровому діабеті на ранніх етапах його перебігу в динаміці/ Ю.Р. Согуйко, Ю.Я. Кривко//Експериментальна та клінічна фізіологія та біохімія.-2010.-№ 4.-С. 12 - 19.


17. ДЕРМАТОЛОГІЯ.


1.А516 Алпатова І.А. Інформаційні технології для оцінок впливу зовнішнього середовища на хвороби шкіри населення промислового регіону: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.03.11) / І.А. Алпатова; Нац. мед. академія післядипломної освіти.-К.,2010.-20 с.


18.УРОЛОГІЯ.


1.А941 Афанасьєв І.Є. Подружня дезадаптація при доброякісній гіперплазії передміхурової залози: автореф. дис. ... канд. мед. наук (19.00.04) / І.Є. Афанасьєв; Харківська мед. академ. післядипломної освіти.-Харкiв ,2010.-17 с.


2. Арутюнян С.С. Аутосомно-доминантный поликистоз почек у взрослых и детей/ С.С. Арутюнян, Н.Д. Савенкова, В.И. Ларионова//Нефрология.-2010.-Т. 14, № 3.-С. 58-68.


3.Брюханов В.М. Роль почки в регуляции суточных ритмов организма/ В.М. Брюханов, А.Я. Зверева//Нефрология.-2010.-Т. 14, № 3.-С. 17-31.


4.Ванчакова Н.П. Роль аудиотерапии в комплексном лечении больных с хронической болезнью почек хроническим гемодиализом/ Н.П. Ванчакова, А.В. Смирнов, Н.В. Красильникова//Нефрология.-2010.-Т. 14, № 3.-С. 46-48.


6.Волков М.М. Рентгенологическая оценка кальцификации брюшной аорты у больных с хронической болезнью почек, получающих гемодиализ: частота выявления и ассоциированные факторы/ М.М. Волков, А.В. Смирнов//Нефрология.-2010.-Т. 14, № 3.-С. 37-45.


6.Дарагма Г.И. Диагностика снижения сократимости детрузора у больных с доброкачественной гиперплазией предстательной железы/ Г.И. Дарагма, Р.Э. Амдий//Нефрология.-2010.-Т. 14, № 2.-С. 72-77.

7.Диуретическая активность фуросемида у крыс на фоне применения лечебно-столовых минеральных вод с различной кислтностью/ В.М. Брюханов, И.В. Смирнов, А.А. Бондарев, Я.Ф. Зверев//Нефрология.-2010.-Т. 14, № 2.-С. 56-59.


8.Есаян А.М. Эффективность и безопасность блокаторов рецепторов ангиотензина II у диализных пациентов/ А.М. Есаян, И.В. Зарипова//Нефрология.-2010.-Т. 14, № 3.-С. 13-16.


9.Иванов-Тюрин В.Г. Лечение камней мочеточника при помощи эндовидеохирургической уретеролитотомии/ В.Г. Иванов-Тюрин, С.Х. Аль-Шукри//Нефрология.-2010.-Т. 14, № 3.-С. 49-51.


10.К вопросу об определении эффективности сеанса гемодиализа по ионному диализансу/ Е.Н. Левыкина, В.Н. Спиридонов, Е.Д. Суглобова, М.А. Савченко//Нефрология.-2010.-Т. 14, № 3.-С. 96-98.


11.Максим'юк Г.В. Баланс іонів лужних металів нативної сперми і тканин системи Organa genitalia bovina / Г.В. Максим'юк, З.Д. Воробець//Експериментальна та клінічна фізіологія та біохімія.-2010.-№ 4.-С. 19 - 27.


12.Нарушение сократимости детрузора у больных доброкачественной гиперплазией предстательной железы/ С.Х. Аль-Шукри, Р.Э. Амдий, И.В. Кузьмин, Г.И. Дарагма//Нефрология.-2010.-Т. 14, № 3.-С. 52-57.


13.Нечепоренко Н.В. Гломерулонефриты, ассоциированные с вирусной инфекцией у детей и подростков/ Н.В. Нечепоренко, Н.М. Калинина, Н.Д. Савенкова//Нефрология.-2010.-Т. 14, № 2.-С. 35-45.


14.Первичная интестинальная лимфангиэктазия (болезнь Вальдмана)/ А.В. Смирнов, Т.В. Виноградова, Е.В. Воронкова та ін.//Нефрология.-2010.-Т. 14, № 2.-С. 78-84.


15.Пчелин И.Ю. Проблема соотношения пользы и риска терапии средствами, стимулирующими эритропоэз, при диабетической нефропатии/ И.Ю. Пчелин, А.М. Шишкин, Л.П. Коробицын//Нефрология.-2010.-Т. 14, № 3.-С. 32-36.


16.Скорость клубочковой фильтрации у больных пожилого и старческого возраста с дисциркуляторной энцефалопатией, переживших в детском возрасте блокаду Ленинграда/ А.Л. Арьев, Н.А. Овсянникова, Г.Т. Арьева, Н.М. Жулев//Нефрология.-2010.-Т. 14, № 3.-С. 69-75.


17.Смирнов А.В. К проблеме модификации классификации хронической болезни почек/ А.В. Смирнов, В.А. Добронравов, И.Г. Каюков//Нефрология.-2010.-Т. 14, № 2.-С. 11-19.


18.Старк Р. Саварирайн. Остеопетроз//Нефрология.-2010.-Т. 14, № 2.


19.Хроническая болезнь почек влияет на прогноз и стоимость стационарного лечения больных с хронической сердечной недостаточностью/ Е.Р. Макеева, А.М. Шутов, В.А. Серов та ін.//Нефрология.-2010.-Т. 14, № 2.-С. 51-55.


^ 19. ОРТОПЕДІЯ ТА ТРАВМАТОЛОГІЯ.


1.А197 Авер'янов Є.В. Патогенетичне обгрунтування комплексної діагностики та лікування хронічного післягеморагічного синовіту колінного суглоба у хворих на гемофелію: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.31) / Є.В. Авер'янов; Ін-т гематології та трансфузіології.-К.,2010.-20 с.


2.Б613 Білоус Д.І. Лікування посттравматичного гнійного артриту гомілковостопного суглоба: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.21) / Д.І. Білоус; Ін-т травматології та ортопедії.-К.,2010.-22 с.


3.Б75 Бодаченко К.А. Консервативна терапія в комплексному лікуванні хронічного посттравматичного остеомієліту довгих кісток кінцівок: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.21) / К.А. Бодаченко; Ін-т травматології та ортопедії.-К.,2010.-24 с.


4.В311 Вергун А.Р. Гнійно-некротична хронічна і поєднана патологія дистальних відділів кисті та стопи: проблеми діагностики і комплексного лікування : автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.03)/ А.Р. Вергун; Нац. мед. академія післядипломної освіти.-К.,2010.-40 с.


5.В546 Вітязь В.М. Остеосинтез переломів проксимального відділу променевої кістки у дітей: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.09) / В.М. Вітязь; Нац. мед. ун-т ім .О.О.Богомольця.-К.,2010.-18 с.


6.Г837 Гризодуб Д.В. Обгрунтування , розробка і оцінка ефективності використання нового вітчизняного силіконового відбиткового матеріалу конденсаційоного типу при ортопедичному лікуванні хворих: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.22) / Д.В. Гризодуб; Ін-т стоматології.-Одеса ,2010.-20 с.


7.К309 Качур Є.Ю. Лікування пошкоджень міжгомілкового синдесмозу при травмах гомілковостопного суглоба: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.21) / Є.Ю. Качур; Донецький мед. ун-т.-Донецьк,2010.-19 с.

8.Л154 Ладоня С.Ю. Вибір хірургічної тактики відновлення функції першого пальця кисті при його травматичних ушкодженнях: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.03) / С.Ю. Ладоня; Нац. мед. академія післядипломної освіти.-К.,2010.-19 с.


9.Л654 Лихман В.М. Комплексне хірургічне лікування постраждалих з тяжкими закритими травмами органів грудної порожнини (клінико-експериментальне дослідження): автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.03)/ В.М. Лихман; Харківський мед. ун-т.-Харкiв ,2011.-36 с.


10.М693 Михальченко О.М. Рентгенкінематографічний аналіз руху колінного суглоба: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.23) / О.М. Михальченко; Нац. мед. академія післядипломної освіти.-К.,2010.-20 с.


11.П195 Пастернак В.В. Відновне лікування травматичних відчленувань кисті та її сегментів: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.21) / В.В. Пастернак; Донецький мед. ун-т.-Донецьк, 2011. - 20 с.


12.П366 Пішанов Р.Т. Діагностика та хірургічне лікування ускладненої травми шийного відділу хребта в пізньому периоді: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.05) / Р.Т. Пішанов; Ін-т нейрохірургії ім.А.П.Ромоданова.-К.,2010.-19 с.


13.С403 Сірман В.М. Вплив прогеніторних клітин ембріона щура на патофізіологічні механізми ураження нирок при ад'ювантному артриті пірсона(експериментальне дослідження): автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.03.04) / В.М. Сірман; Тернопільський мед. ун-т.-Тернопiль ,2010.-20 с.


14.Т187 Танькут О.В. Обгрунтування ендопротезування кульшового суглоба з використанням монокристалічного корунду в шарнірі ендопротеза: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.21) / О.В. Танькут; Ін-т патології хребта та суглобів.-Харкiв ,2010.-20 с.


15. Ш658 Шищук В.Д. Пошкодження опорно-рухової системи у постраждалих з політравмою внаслідок дорожньо-транспортних пригод в умовах сільської місцевості (травмогенез, особливості клінічного перебігу травматичного процесу, принципи надання медичної допомоги...) : автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.21)/ В.Д. Шищук; Донецький мед. ун-т.- Донецьк,2011.-47 с.


16.Витамин D и кальций для предупреждения кортикостероид-индуцированного остеопороза: 3-летняя длительность наблюдения/ Д.Д. Адачи, В.Дж. Бенсен, Ф. Бьянчи, А. Сивидино//Український ревматологічний журнал.-2010.-№ 4.-С. 71-78.


17.Калинкина Н.В. Особенности течения ревматоидного артрита у пациентов со сниженным уровнем гемоглобина/ Н.В. Калинкина, А.С. Смирнова, Н.Т. Ватутин//Український ревматологічний журнал.-2010.-№ 4.-С. 34-36.


18.Основні підходи до ведення пацієнтів із ревматоїдним артритом згідно з останніми рекомендаціями Європейської антиревматичної ліги (2010 р.)/ В.М. Коваленко, Н.М. Шуба, О.П. Борткевич, Ю.В. Білявська//Український ревматологічний журнал.-2010.-№ 4.-С. 6-17.


19.Чиж А.К. Генетические факторы риска развития вторичного амилоидоза почек при ревматоидном артрите/ А.К. Чиж//Український ревматологічний журнал.-2010.-№ 4.-С. 24-28.


20. Яцишин Р.І. Особливості клініко-біохімічних порушень у хворих на подагричний артрит на фоні метаболічного синдрому та методи їх корекції/ Р.І. Яцишин, В.В. Мигович//Український ревматологічний журнал.-2010.-№ 4.-С. 50-54.


^ 20. НЕВРОПАТОЛОГІЯ ТА ПСИХІАТРІЯ.

ПСИХОТЕРАПІЯ.


1.Б772 Бойків Н.Д. Особливості взаємозв'язку між змінами системи гемостазу та функціонального стану ендотелію при гострих порушеннях мозкового кровообігу: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.03.04) / Н.Д. Бойків; Буковинський мед. ун-т.-Чернівці ,2010.-19 с.


2.К612 Коломієць В.П. Психологічна корекція сексуальних розладів у чоловіків: автореф. дис. ... канд. психол. наук: (19.00.04) / В.П. Коломієць; Харківська мед. академ. післядипломної освіти.-Харкiв ,2011.-24 с.


3.Л466 Лєньков О.М. Особливості перебігу ішемічно-реперфузійного пошкодження структур головного мозку при експериментальному цукровому діабеті в самців-щурів: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.03.04) / О.М. Лєньков; Буковинський мед. ун-т.-Чернiвцi ,2010.-19 с.


4.Л633 Лісна Н.М. Особливості комплаєнса хворих на алкогольну залежність та система його психокорекції: автореф. дис. ... канд. психол. наук: (19.00.04) / Н.М. Лісна; Харківська мед. академ. післядипломної освіти. - Харкiв, 2010.-20 с.


5. Анохин К. "Изменять воспоминания уже возможно"/ К. Анохин // Здоровье.-2011.-№ 1.-С. 46-48.-[О памяти].


6.Воробьева О.В. Эффективность винпотропила в терапии начальных проявлений цереброваскулярной патологии/ О.В. Воробьева, Е.С. Тамарова//Журнал неврологии и психиатрии им. С.С.Корсакова.-2010.-Т. 110, № 9.- С. 39-42.


7.Гемодинамические и биохимические характеристики префронтальной коры после первого приступа юношеской шизофрении/ И.С. Лебедева, Н.А. Семенова, В.Г. Каледа та ін.//Журнал неврологии и психиатрии им. С.С.Корсакова.-2010.-Т. 110, № 9.- С. 54-59.


8.Горобец Л.Н. Секреция пролактина и периферических половых гормонов у больных с первым эпизодом шизофрении/ Л.Н. Горобец, М.И. Матросова//Журнал неврологии и психиатрии им. С.С.Корсакова.-2010.-Т. 110, № 10. - С. 17-22.


9.Дамулин И.В. Использование ривастигмина при деменциях: от симптоматического эффекта к нейропротекции/ И.В. Дамулин//Журнал неврологии и психиатрии им. С.С.Корсакова.-2010.-Т. 110, № 9. - С. 76-82.


10.Дисфункция митохондрий при нейродегенеративных заболеваниях/ Н.П. Судаков, В.А. Бывальцев, С.Б. Никифоров та ін.//Журнал неврологии и психиатрии им. С.С.Корсакова.-2010.-Т. 110, № 9.- С. 87-91.


11.Долгова И.Н. Когнитивные расстройства сосудистого генеза у пациентов молодого возраста/ И.Н. Долгова, А.И. Стародубцев//Журнал неврологии и психиатрии им. С.С.Корсакова.-2010.-Т. 110, № 10.- С. 14-16.


12.Есин Р.Г. Клинические особенности головной боли напряжения и принципы лечения/ Р.Г. Есин, О.Р. Есин, М.В. Наприенко//Журнал неврологии и психиатрии им. С.С.Корсакова.-2010.-Т. 110, № 9.-ISSN 0044-4588.-С. 27-32.


13.Зайцев О.С. Выбор нейрометаболического средства при тяжелой травме мозга/ О.С. Зайцев//Журнал неврологии и психиатрии им. С.С.Корсакова.-2010.-Т. 110, № 9.- С. 66-69.


14.Иванец Н.Н. Лечение депрессии, развившейся после купирования острого психоза у больных шизофренией/ Н.Н. Иванец, М.А. Кинкулькина//Журнал неврологии и психиатрии им. С.С.Корсакова.-2010.-Т. 110, № 9.- С. 47-53.


15.Использование антистакса при лечении дисциркуляторной энцефалопатии/ Г.В. Ржеусская, Ю.И. Листопадов, И.С. Кириенков та ін.//Журнал неврологии и психиатрии им. С.С.Корсакова.-2010.-Т. 110, № 9.-С. 60-63.

16.Касаткин Д.С. К вопросу об использовании препаратов кавинтон и церебролизин для превентивной терапии болезни Альцгеймера/ Д.С. Касаткин//Журнал неврологии и психиатрии им. С.С.Корсакова.-2010.-Т. 110, № 10.- С. 85-86.


17.Клинические предикторы реакции на терапию вальдоксаном при умеренной и тяжелой депрессии/ А.С. Бобров, О.В. Петрунько, А.А. Хамарханова, А.С. Швецова//Журнал неврологии и психиатрии им. С.С.Корсакова.-2010.-Т. 110, № 9.- С.14-21.


18.Мешкова К.С. Нарушения памяти при рассеянном склерозе/ К.С. Мешкова, И.В. Дамулин//Журнал неврологии и психиатрии им. С.С.Корсакова.-2010.-Т. 110, № 9.- С. 8-13.


19.Молекулярно-генетический подход к клинической и нозологической дифференциации шизоаффективного психоза/ В.Е. Голимбет, Г.П. Пантелеева, П.В. Бологов та ін.//Журнал неврологии и психиатрии им. С.С.Корсакова.-2010.-Т. 110, № 10.- С. 48-52.


20.Наприенко М.В. Новые возможности лечения хронической ежедневной головной боли/ М.В. Наприенко, Н.В. Латышева, Е.Г. Филатова//Журнал неврологии и психиатрии им. С.С.Корсакова.-2010.-Т. 110, № 9.- С. 33-38.


21.Полуэктов М.Г. Расстройства сна и их лечение/ М.Г. Полуэктов//Журнал неврологии и психиатрии им. С.С.Корсакова.-2010.-Т. 110, № 9. - С. 70-75.


22.Постинсультное генерализованное тревожное расстройство: соотношение с депрессией, факторы риска, влияние на восстановление утраченных функций, патогенез, лечение/ В.И. Скворцова, В.А. Концевой, М.А. Савина та ін.//Журнал неврологии и психиатрии им. С.С.Корсакова.-2010.-Т. 110, № 10.- С. 4-7.


23.Постинсультное генерализованное тревожное расстройство: эпидемиология, диагностика, клиническая типология/ В.И. Скворцова, В.А. Концевой, М.А. Савина та ін.//Журнал неврологии и психиатрии им. С.С.Корсакова.-2010.-Т. 110, № 9.- С.4-7.


24.Почепень О.Н. Оценка эффективности цитофлавина при лечении токсико-гипоксической энцефалопатии после тяжелой термической травмы/ О.Н. Почепень//Журнал неврологии и психиатрии им. С.С.Корсакова.-2010.-Т. 110, № 10. - С. 23-29.


25.Роль боевого стресса в формировании хронического болевого синдрома у участников боевых действий и его лечение препаратом пантогам актив/ А.И. Пальцев, М.Н. Торгашов, Ю.С. Воронова та ін.//Журнал неврологии и психиатрии им. С.С.Корсакова.-2010.-Т. 110, № 9.- С. 43-46.


26.Салганик И.Е. Психотерапия, основанная на анализе референтных групп/ И.Е. Салганик, П.Я. Сойфер//Журнал неврологии и психиатрии им. С.С.Корсакова.-2010.-Т. 110, № 9.- С. 64-65.


27.Смулевич А.Б. К построению дименсиональной ритмологической модели депрессий/ А.Б. Смулевич, Э.Б. Дубницкая//Нефрология.-2010.-Т. 14, № 3.-С. 4-10.


28.Суицидальное поведение при семейно-личностных конфликтах/ Т.В. Буткова, А.В. Бадалян, С. А Саркисов та ін.//Журнал неврологии и психиатрии им. С.С.Корсакова.-2010.-Т. 110, № 10.- С. 53-57.


29.Супрунов О.В. Эффективность комбинированного применения йодобромных ванн и бегущего реверсивного магнитного поля в раннем восстановительном периоде ишемического инсульта/ О.В. Супрунов, Л.А. Черевашенко//Журнал неврологии и психиатрии им. С.С.Корсакова.-2010.-Т. 110, № 10.- С. 58-61.


30.Толстова Н.В. Когнитивные функции у пациентов с идиопатической генерализованной и криптогенной фокальной эпилепсией/ Н.В. Толстова, С.В. Котов, А.С. Котов//Журнал неврологии и психиатрии им. С.С.Корсакова.-2010.-Т. 110, № 10.- С. 8-13.


31.Федоров А. Ластик для плохих воспоминаний/ А. Федоров//Здоровье.-2011.-№ 1.-С. 10.-[Тетрис помогает забывать плохое].


32. Цыганков Б.Д. Методологические подходы к оценке когнитивной симптоматики в процессе психофармакотерапии/ Б.Д. Цыганков, А.Н. Ханнанова//Журнал неврологии и психиатрии им. С.С.Корсакова.-2010.-Т. 110, № 10.- С. 66-71.


33.Цыганков Б.Д. Сравнительная эффективность терапии типичными и атипичными антипсихотиками/ Б.Д. Цыганков, Э.Г. Агасарян//Журнал неврологии и психиатрии им. С.С.Корсакова.-2010.-Т. 110, № 9. -С. 83-86.


34.Черток В.М. Рецепторный аппарат сосудов головного мозга при артериальной гипертензии/ В.М. Черток, А.Е. Коцюба//Журнал неврологии и психиатрии им. С.С.Корсакова.-2010.-Т. 110, № 10.- С. 40-47.

35.Шавловская О.А. Вызванные работой на компьютере моторные дисфункции кисти/ О.А. Шавловская, С.Б. Шварков, С.И. Посохов//Журнал неврологии и психиатрии им. С.С.Корсакова.-2010.-Т. 110, № 9.- С. 22-26.


36.Шишов А.С. Менингит, его клиническая сущность, определение и место в номенклатуре болезней и Международных классификациях болезней/ А.С. Шишов//Журнал неврологии и психиатрии им. С.С.Корсакова.-2010.-Т. 110, № 10.- С. 80-84.


37.Шулькин Л.М. Динамика социальных показателей при формировании алкогольной зависимостиу больных параноидной шизофренией/ Л.М. Шулькин//Журнал неврологии и психиатрии им. С.С.Корсакова.-2010.-Т. 110, № 10.- С. 62-65.


^ 21. ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ.

1.Андрейчин М.А. Біоетичні та духовні засади медичної допомоги інфекційним хворим/ М.А. Андрейчин//Інфекційні хвороби.-2010.-№ 4.-С. 5-10.


2.Антиінфекційна хіміотерапія сальмонельозу/ В.П. Малий, Г.К. Палій, Д.В. Палій, А.Ю. Волянський//Інфекційні хвороби.-2010.-№ 4.-С. 38-41.


3.Вакцинация против HBV-инфекции больных, находящихся в листе ожидания трансплантации печени/ В.Е. Сюткин, О.И. Андрейцев, А.А. Салиенко та ін.//Инфекционные болезни.-2010.-Т. 8, № 4.-С. 45-48.


4.Васильєва Н.А. Синдром відновлення імунної відповіді/ Н.А. Васильєва, Н.Ю. Вишневська, Н.А. Ничик//Інфекційні хвороби.-2010.-№ 4.-С. 86-87.


5.Герасименко Т.В. Імунопрофілактика туляремії в Україні в сучасних умовах/ Т.В. Герасименко, Л.Я. Могілевський, З.А. Хабло//Інфекційні хвороби.-2010.-№ 4.-С. 59-62.


6.Говорова Л.В. Перекисное окисление липидов, энергетический обмен и гормональный спектр крови детей при бактериальных осложнениях ОРВИ/ Л.В. Говорова, О.В. Тихомирова, В.В. Иванова//Инфекционные болезни.-2010.-Т. 8, № 4.-С. 23-27.


7.Гойдик Н.С. Пневмонія у ВІЛ-позитивних пацієнтів і хворих на СНІД на прикладі історій хвороби померлих/ Н.С. Гойдик, В.С. Гойдик, В.С. Гоженко//Інфекційні хвороби.-2010.-№ 4.-С. 18-21.


8.Грип A/H1N1 і вагітність: діагностика та лікування первинної грипозної пневмонії/ О.М. Домашенко, Г.М. Домахіна, Т.В. Джоджуа, Л.М. Кузнецова//Інфекційні хвороби.-2010.-№ 4.-С. 11-14.


9.Грувер К.П. Клинико-эпидемиологические особенности бактериемии/ К.П. Грувер, В.Г. Жуховицкий, В.Б. Белобородов//Инфекционные болезни.-2010.-Т. 8, № 4.-С. 13-18.


10.Досвід проведення І та ІІ Всеукраїнської олімпіади з інфекційних хвороб 2009 і 2010 років/ В.М. Кузько, М.І. Краснов, О.В. Загороднєва, В.Г. Ткаченко//Інфекційні хвороби.-2010.-№ 4.-С. 91-97.


11.Дослідження оксациліно- і ванкоміцинорезистентних позагоспітальних ізоляторів стафілококів/ Р.Г. Шикула, В.В. Данилейченко, О.П. Корнійчук, Й.М. Федечко//Інфекційні хвороби.-2010.-№ 4.-С. 55-58.


12.Закономерности эпидемического процесса HIV-, HCV- и коинфекции HIV/HCV в Республике Беларусь/ Н.В. Матиевская, В.М. Цыркунов, В.Ф. Еремин та ін.//Инфекционные болезни.-2010.-Т. 8, № 4.-С. 38-44.


13.Йовко І.Г. Особливості епідемічного процесу ротавірусних інфекцій в Тернопільській області на сучасному етапі/ І.Г. Йовко, Т.Ю. Іванова, Л.Я. Дементьєва//Інфекційні хвороби.-2010.-№ 4.-С. 88-90.


14.Клінико-патогенетичне обгрунтування ентеросорбційної терапії інфекційних хвороб/ М.А. Андрейчин, В.Г. Ніколаєв, Я.І. Йосик, О.Ю. Бідованець//Інфекційні хвороби.-2010.-№ 4.-С. 63-69.


15.Когутич А.І. Вплив галоаерозольної терапії на імунну систему хворих з хронічним гепатитом С і хронічним обструктивним захворюванням легень/ А.І. Когутич//Інфекційні хвороби.-2010.-№ 4.-С. 30-34.


16.Кутищева И.А. Апоптоз нейтрофилов периферической крови у детей с бактериальными гнойными менингитами/ И.А. Кутищева, Г.П. Мартынова, А.Б. Салмина//Инфекционные болезни.-2010.-Т. 8, № 4.-С. 10-12.


17.Лобзин Ю.В. Бактериальные менингиты и герпетическая инфекция/ Ю.В. Лобзин, В.В. Пилипенко, В.Е. Карев//Инфекционные болезни.-2010.-Т. 8, № 4.-С. 5-9.


18.Макаров В.К. Влияние алкоголя на метаболизм липидов у больных ангинами стрептококковой этиологии/ В.К. Макаров, С.В. Стариков//Инфекционные болезни.-2010.-Т. 8, № 4.-С. 28-30.


19.Малеев В.В. Эффективность фармакотерапии гриппа и других ОРВИ в период пандемии гриппа 2009-2010 гг./ В.В. Малеев, Т.В. Красникова, Т.В. Кондратьева//Инфекционные болезни.-2010.-Т. 8, № 4.-С. 62-65.


20.Мойсеєва Г.В. Корова інфекція, вакцини проти кору та їх епідеміологічна ефективність/ Г.В. Мойсеєва, В.І. Задорожна, Т.І. Башкатова//Інфекційні хвороби.-2010.-№ 4.-С. 34-37.


21. Moskaliuk V.D. Dynamics of cellular immunity of acute respiratory viral infections patients against an aerosol interferon treatment background/ V.D. Moskaliuk, V.D. Sorokhan//Інфекційні хвороби.-2010.-№ 4.-P. 14-18.


22.Оцінка диспансерної роботи центру профілактики ВІЛ-інфекції та боротьби зі СНІДом в Івано-Франківській області за деякими інтегральними показниками/ І.Г. Грижак, Б.М. Дикий, О.Я. Пришляк, О.З. Децик//Інфекційні хвороби.-2010.-№ 4.-С. 22-26.


23. Плочев К.С. Вірусні гепатити в місцях позбавлення волі в Болгарії/ К.С Плочев, Г.Т. Попов//Інфекційні хвороби.-2010.-№ 4.-С. 26-29.


24.Практическое руководство по предотвращению, диагностике, обследованию и лечению гепатита С у больных ХБП // Нефрология.-2010.-Т. 14, № 3.-С. 76-95.


25.Репертуар антител к вирусным и бактериальным патогенам в препарате внутривенного иммуноглобулина Габриглобин-IgG/ С.С. Бочкарева, А.Г. Лютов, Л.И. Новикова та ін.//Инфекционные болезни.-2010.-Т. 8, № 4.-С. 31-37.


26.Сучасна клініко-епідеміологічна характеристика опісторхозу на Сумщині/ М.Д. Чемич, В.В. Захлєбаєв, Н.І. Ільїна, С.Є. Шолохова//Інфекційні хвороби.-2010.-№ 4.-С. 42-46.


27.Топильская Н.В. Неалкогольная жировая болезнь печени: критерии диагностики, клиническое течение и терапия/ Н.В. Топильская//Инфекционные болезни.-2010.-Т. 8, № 4.-С. 54-61.


28.Хлебожарова О.А. Патогенетическая роль маркеров соединительной ткани при инфекционной патологии/ О.А. Хлебожарова, В.И. Кузнецов, В.И. Еремин//Инфекционные болезни.-2010.-Т. 8, № 4.-С. 49-53.


29. Юрченко Л.А. Етіологічна роль протею у формуванні шпитальної інфекції/ Л.А. Юрченко//Інфекційні хвороби.-2010.-№ 4.-С. 81-85.


^ 22. ХІРУРГІЯ. АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ. ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ.


1.А659 Андрієнко М.М. Медико-соціальне обгрунтування стаціонарзамінних технологій у хірургічному лікуванні хворих в амбулаторних умовах: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.02.03) / М.М. Андрієнко; Нац. мед. академія післядипломної освіти.-К.,2010.-20 с.


2. Б125 Бабій Л.М. Особливості пошкоджень, що заподіяні пострілами з пневматичного газобалонного пістолета МР-651К з коротким стволом та у вигляді гвинтівки: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.25) / Л.М. Бабій; Нац. мед. академія післядипломної освіти.-К.,2010.-20 с.


3. Б331 Башеєв О.В. Субтотальна черевно-наданальна резекція прямої кишки: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.07) / О.В. Башеєв; Донецький мед. ун-т.-Донецьк ,2010.-19 с.


4. Б435 Белозьоров І.В. Хірургічна тактика у хворих з гострими ускладненнями раку товстої кишки: автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.03)/ І.В. Белозьоров; Харківський мед. ун-т. - Харкiв, 2011.-35 с.


5.Г194 Ганоль І.В. Органозберігаюча хірургія селезінки при травматичних пошкодженнях органу: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.03) / І.В. Ганоль; Нац. мед. ун-т ім .О.О.Богомольця.-К.,2010.-20 с.


6.Г371 Герасимов Г.М. Місцеве лікування в'ялогранулюючих ран і трофічних виразок нижніх кінцівок: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.03) / Г.М. Герасимов; Харківська мед. академ. післядипломної освіти.-Харкiв ,2011.-20 с.


7.Д504 Диховична Н.Ю. Анестезіологічне забезпечення донорського етапу трансплантації частини печінки від живого родинного донора: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.30) / Н.Ю. Диховична; Нац. мед. академія післядипломної освіти.-К.,2010.-20 с.


8.К959 Кучерявченко В.В. Інтенсивна терапія у постраждалих із травматичними ушкодженнями печінки при політравмі: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.30) / В.В. Кучерявченко; Нац. мед. академія післядипломної освіти. - К., 2010. -16 с.


9.М86 Мохаммед К.М. Діагностика та хірургічне лікування порушень ліквородинаміки, обумовлених аномалією Кіарі: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.05) / К.М. Мохаммед; Ін-т нейрохірургії ім.А.П.Ромоданова. - К., 2010.-19 с.


10.К931 Куриляк О.Б. Розробка та впровадження протоколів надання допомоги при транспозиції магістральних артерій на до- та післяопераційному етапах (на моделі Львівської області): автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.04) / О.Б. Куриляк; Нац. ін-т серцево-судинної хірургії.-К.,2010.-19 с.


11.Л599 Ліньов К.О. Порівняльна оцінка методів хірургічного лікування абсцесів печінки: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.03) / К.О. Ліньов; Харківський мед. ун-т.-Харкiв ,2011.-20 с.


12. С654 Сорокіна О.Ю. Органопротекторна інтенсивна терапія при оперативному лікуванні тяжких опіків: автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.30)/ О.Ю. Сорокіна; Дніпропетровська мед. академ. - Дніпропетровськ, 2011.-40 с.


13. Ф44 Фесенко У.А. Періопераційні когнітивні дисфункції у дітей: анестезіологічні фактори ризику, методи запобігання (клініко-експериментальне дослідження): автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.30)/ У.А. Фесенко; Нац. мед. академія післядипломної освіти.-К.,2011.-30 с.


14.Dacero J.-P. Ведение острой боли у амбулаторных пациентов: роль нефопама (акупан)/ J.-P. Dacero//Медицина неотложных состояний.-2010.-№ 6.-С. 47-50.


15.Евсеев М.А. Профилактика стрессового эрозивно-язвенного поражения гастродуоденальной зоны у пациентов в критических состояниях/ М.А. Евсеев//Медицина неотложных состояний.-2010.-№ 6.-С. 108-113.


16.Иевлева В.М. Синдром позиционного сдавления/ В.М. Иевлева, И.Е. Бугаков//Медицина неотложных состояний.-2010.-№ 6.-С. 101-102.


17.Козаченко А.В. Несколько слов к проблеме острых желудочно-кишечных кровотечений/ А.В. Козаченко//Медицина неотложных состояний.-2010.-№ 6.-С. 98-100.


18.Нестеренко А.Н. Апоптоз циркулирующих нейтрофилов при хирургическом сепсисе: патогенетическое значение и прогностические возможности / А.Н. Нестеренко//Медицина неотложных состояний.-2010.-№ 6.-С. 78-85.


19.Орел Ю.Г. Синдром екстравазальної компресії черевного стовбура: невирішані проблеми діагностики та лікування/ Ю.Г. Орел//Вестник неотложной и восстановительной медицины.-2010.-Т. 11, № 4.-С. 451-454.


20.Профилактика тромбозов и эмболий у взрослых, детей и новорожденных/ Г.И. Постернак, М.Ю. Ткачева, И.А. Дроздова та ін.//Медицина неотложных состояний.-2010.-№ 6.-С. 86-92.


21.Своєчасність початку штучної вентиляції легень при пневмонії: досвід епідемії грипу 2009 р./ Р.Р. Волощук, О.П. Закотянський, Я.М. Підгірний та ін.//Медицина неотложных состояний.-2010.-№ 6.-С. 93-97.


22.Слонецький Б.І. Гостра спайкова кишкова непрохідність: проблеми та перспепктиви діагностики на ранньому госпітальному етапі/ Б.І. Слонецький, С.М. Онищенко//Медицина неотложных состояний.-2010.-№ 6.-С. 34-36.


23.Таточенко В.К. Лихорадка без видимого очага инфекции/ В.К. Таточенко, М.Д. Бакрадзе//Медицина неотложных состояний.-2010.-№ 6.-С. 103-107.


24.Тестовые задания для врачей по скорой медицинской помощи/ В.Р. Абдрахманов, В.И. Барклая, Н.И. Гапонова, Н.М. Леонова//Медицина неотложных состояний.-2010.-№ 6.-С. 129-131.


25.Федоренко Н.О. Гострі й хронічні патологічні й передпатологічні зміни при перенапруженнях у спортсменів/ Н.О. Федоренко//Медицина неотложных состояний.-2010.-№ 6.-С. 15-19.


26.Студеникин В.М. Фебрильные судороги/ В.М. Студеникин, В.И. Шелковский, С.В. Балканская//Медицина неотложных состояний.-2010.-№ 6.-С. 122-123.


27.Чернеховская Н.Е. Диагностика и лечение кровотечений из верхних отделов желудочно-кишечного тракта/ Н.Е. Чернеховская//Медицина неотложных состояний.-2010.-№ 6.-С. 51-54.


28.Яковцов І.З. Приблизний перелік мінімального обов'язкового медичного оснащення, необхідного для надання екстренної медичної допомоги, лікувальних закладів усіх рівнів/ І.З. Яковцов, В.Б. Давидов//Медицина неотложных состояний.-2010.-№ 6.-С. 114-117.


23. ОФТАЛЬМОЛОГІЯ.


1.А355 Азіз М.А. Корекція ангіогенної ланки у комплексному лікуванні діабетичної ретинопатії: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.18) / М.А. Азіз; Нац. мед. академія післядипломної освіти.-К.,2010.-20 с.


2.Г218 Гарькава Н.А. Патологічні зміни судин ока в учасників робіт на ЧАЕС: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.18) / Н.А. Гарькава; Нац. мед. академія післядипломної освіти.-К.,2010.-20 с.


3.С403 Сірман Я.В. Ефективність модифікованого методу ендовітреального введення кристалічних кортикостероїдів та лазерної коагуляції в лікуванні діабетичної ретинопатії: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.18) / Я.В. Сірман; Нац. мед. академія післядипломної освіти.-К.,2011.-20 с.


4.Недзвецкая О.В. Инфекционный эндофтальмит (внутриглазная раневая инфекция)/ О.В. Недзвецкая//Медицина неотложных состояний.-2010.-№ 6.-С. 20-26.


^ 24. АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ.


1.А283 Адамчук Н.В. Оптимізація хірургічного лікування жінок з опущенням та випадінням передньої стінки піхви: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.01) / Н.В. Адамчук; Одеський мед. ун-т.-Одеса ,2010.-19 с.


2.А64 Анаам Х.С. Стан регуляторних та захистно-пристосувальних механізмів плода при загрозі недоношування: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.01) / Х.С. Анаам; Нац. мед. ун-т ім .О.О.Богомольця.-К.,2011.-19 с.


3.Б124 Бабенко-Сорокопуд І.В. Профілактика, діагностика і лікування порушень менструального циклу у дівчат-підлітків з нервою анорексією: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.01) / І.В. Бабенко-Сорокопуд; Донецький мед. ун-т.-Донецьк,2011.-20 с.


4.Б779 Бойчук О.Г. Прогнозування та профілактика акушерських та перинатальних ускладнень у жінок з непліддям, лікованим з застосуванням сучасних репродуктивних технологій: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.01) / О.Г. Бойчук; Тернопільський мед. ун-т.-Тернопiль, 2011.-20 с.


5.В48 Вінарська-Свиридюк В.Л. Профілактика та лікування ранніх гестозів вагітних у жінок з хронічною патологією печінки і жовчовивідних шляхів: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.01) / В.Л. Вінарська-Свиридюк; Нац. мед. академія післядипломної освіти.-К.,2011.-16 с.


6.Д262 Деджо В.Д. Можливості трансвагінальної ехографії в диагностиці ендокринного беспліддя : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.23) / В.Д. Деджо; Харківська мед. академ. післядипломної освіти.-Харкiв ,2010.-20 с.


7.Д721 Драганова С.В. Корекція клімактерічніх порушень в жінок з нейроциркуляторною дистонією: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.01) / С.В. Драганова; Нац. мед. академія післядипломної освіти.-К.,2011.-16 с.


8.Д467 Диннік В.О. Пубертатні маткові кровотечі: клініка, патогенез, лікування, прогноз: автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.01)/ В.О. Диннік; Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології.-К.,2010.-40 с.


9.К328 Квіт А.Д. Відеолапароскопія в діагностиці та лікуванні травм живота: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.03) / А.Д. Квіт; Львівський нац. мед. ун-т. - Львiв, 2010.-20 с.


10.М233 Манжула Л.В. Вагітність і пологи у жінок, які не перебували на обліку в жіночій консультації: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.01) / Л.В. Манжула; Нац. мед. академія післядипломної освіти.-К.,2010.-16 с.


11.П893 Пустовойт М.М. Психосоматичні закономірності розвитку психотичних розладів у жінок в інволюції (патогенез, клініка, психодинамічна психотерапія): автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.16)/ М.М. Пустовойт; Ін-т неврології, психіатрії та наркології.-Харкiв ,2010.-36 с.


12.Т915 Тутченко Т.М. Прегравідарна підготовка жінок зі стрес-індукованим невиношуванням вагітності в анамнезі: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.01) / Т.М. Тутченко; Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології.-К.,2010.-20 с.


13.Ш57 Шикалова Т.В. Сучасні аспекти медикаментозного переривання вагітності в ранніх термінах: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.01) / Т.В. Шикалова; Нац. мед. академія післядипломної освіти.-К.,2010.-19 с.


14.Ш961 Шуміло А.О. Шляхи підвищення ефективності лікування місцево-розповсюдженного раку шийки матки: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.07) / А.О. Шуміло; Донецький мед. ун-т.-Донецьк,2010.-18 с.


15.Щ643 Щербіна І.М. Клініко-патогенетичні підходи до діагностики , лікування і профілактики перименопаузальних порушень: автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.01)/ І.М. Щербіна; Харківський мед. ун-т.-Харкiв ,2010.-36 с.


16.Костина-Ерыкалова С. Беби-блюз/ С. Костина-Ерыкалова//Здоровье.-2011.-№ 1.-С. 82-83.-[Послеродовая депрессия].


17.Кухлевський С.І. Пренатальні фактори ризику дискоординованої пологової діяльності / С.І. Кухлевський//Експериментальна та клінічна фізіологія та біохімія.-2010.-№ 4.-С. 60 - 63.

18.Левитина Е.В. Оценка эндотелиальной дисфункции и микроальбуминурии у беременных с метаболическим синдромом//Нефрология.-2010.-Т. 14, № 2.-С. 47-50.


19. Паєнок О.С. Дослідження скоротливої активності вагітної матки при експериментальній моделі зоба у щурів/ О.С. Паєнок//Експериментальна та клінічна фізіологія та біохімія.-2010. - № 4. - С. 7 - 11.


  1   2

Схожі:

Бібліотека icon„Університетська бібліотека + шкільна бібліотека: працюємо в тандемі
Діяльність сучасної університетської бібліотеки тісно пов'язана з основними стратегічними завданнями державної освітньої політики....
Бібліотека iconНаціональна наукова медична бібліотека україни 01033, Київ, вул. Л. Толстого, 7, тел.: (044)-289-14-40, 289-97-24 тел./факс: (044)-234-51-97
...
Бібліотека iconНескучный сентябрь 2012! Руйнуємо стереотипи! Неочікувана бібліотека!
Тільки 20. 09. 12 бібліотека зустрічає вас біля пам'ятника Дж. Юзу! Книжкові виставки, живе спілкування, все найцікавіше. Стань читачем...
Бібліотека iconСумський державний університет Бібліотека 0-542-33-10-39 library sumdu edu ua | library ssu@ukr net Бібліотека запрошує
Творча зустріч з Андрієм Курковим, українським письменником, журналістом, кіносценаристом
Бібліотека iconСумський державний університет Бібліотека 0-542-33-10-39 library sumdu edu ua | library ssu@ukr net Бібліотека запрошує
Творча зустріч з Андрієм Курковим, українським письменником, журналістом, кіносценаристом
Бібліотека iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Більше знати про снід не зайве: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2007. 17с
Бібліотека iconСумський державний університет Бібліотека 0-542-33-10-39 library sumdu edu ua | library ssu@ukr net Бібліотека запрошує
У заході беруть участь викладачі та студенти Сумського вищого училища мистецтва І культури ім. Д. С. Бортнянського
Бібліотека iconСумський державний університет Бібліотека 0-542-33-10-39 library sumdu edu ua | library ssu@ukr net Бібліотека запрошує
У заході беруть участь викладачі та студенти Сумського вищого училища мистецтва І культури ім. Д. С. Бортнянського
Бібліотека iconСумський державний університет Бібліотека 0-542-33-10-39 library sumdu edu ua | library ssu@ukr net Бібліотека запрошує
«Таємний заповідник». Виставка живопису сумської художниці, члена Національної спілки художників України Ю. Алещенко
Бібліотека iconСумський державний університет Бібліотека 0-542-33-10-39 library sumdu edu ua | library ssu@ukr net Бібліотека запрошує
«Таємний заповідник». Виставка живопису сумської художниці, члена Національної спілки художників України Ю. Алещенко
Бібліотека iconСумський державний університет Бібліотека 0-542-33-10-39 library sumdu edu ua | library ssu@ukr net Бібліотека запрошує
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи