Бібліотека icon

Бібліотека
НазваБібліотека
Сторінка1/4
Дата21.09.2012
Розмір0.51 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. М.ГОРЬКОГО

БІБЛІОТЕКА
ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ


НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ У БІБЛІОТЕКУ


З А ЛЮТИЙ 2011 р.


ДОНЕЦЬК, 2011


У даному бюлетені відображена нова медична, природнонаучна, соціально-гуманітарна і економічна література, публікації з періодичних видань і збірок, що поступила в бібліотеку у лютому 2011 р.

Розділи покажчика формуються залежно від наповнення електронного каталога і актуальності. Для здобуття видання, що зацікавило Вас, слід звертатися у відділ обслуговування науковою літературою бібліотеки, відділ обслуговування учбовою літературою і студентський читальний зал.

Контактні телефони: 295-92-96; 295-91-83; 295-96-02.


З побажаннями і пропозиціями просимо Вас звертатися до директора бібліотеки.


^

ВІДПОВІДАЛЬНА ЗА ВИПУСКДИРЕКТОР БІБЛІОТЕКИ Кабардіна Г.К.

295-53-72


Укладач:

Зав. інформаціоно- Котелевськая Г.М.

бібліографічним відділом 295-91-30


Склад
I. Медична література С. 4 - 34

1. Загальні питання медицины. Історія медицини.

Судова медицина С. 4

2. Гігієна і санітарія С. 4-8

3. Соціальна медицина и організація

охорони здоров’я С. 9

4. Фармакологія і фітотерапія С. 9-12

5. Радіологія і радіотерапія С. 12-15.

6. Фізіотерапія С. 15.

7. Педіатрія і неонатологія С. 15 - 18

8. Хвороби серцево-судинної системи С. 18 – 21.

9. Пульмонологія і фтизіатрія С. 21 – 22.

10. Гастоентерологія С. 22.

11. Ендокринологія С. 22.

12. Дерматовенерологія С. 23 – 24.

13. Урологія С. 25 - 26.

18. Ортопедія С. 26.

19. Невропатологія та психіатрія С. 26 .

20. Інфекційні хвороби С. 27 – 28.

21. Хірургія.Комбустіологія. Анестезіология та

інтенсивна терапія С. 28 – 32.

22. Офтальмологія С. 32 – 34.

23. Акушерство та гінекологія С. 34


II. Природно-наукова література С. 34.


III. Cоціально-гуманітарна та економічна

література С. 35 – 41

3.1. Педагогика вищої школи С. 36 – 37.

3.2. Історія України С. 37

3.3. Історія релігій С. 38 – 40.

3.4. Економіка України С. 40 – 41.


IV. Неопубліковані матеріали. С. 41 - 44

    1. Автореферати дисертацій на

здобуття наукового

ступеня доктора медичних наук С. 41

    1. Автореферати дисертації на

здобуття наукового

ступеня кандидата медичних наук С. 42 – 44.


^ I. МЕДИЧНА ЛІТЕРАТУРА.


1. Загальні питання медицини. Історія медицини. Судова медицина. Медична освіта.


1.61(07)

Д67 Донецький національний медичний університет ім. М.Горького. 80. Нариси з історії.../ ред. Ю.В. Думанський. – Донецьк : Каштан, 2010. - 240 с.


2.61:34

С91 Сучасні судово-медичні діагностичні критерії визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень, що пов'язані з порушенням слуха : метод. рекомендації. - К., 2010. - 21 с.


3.Глянцев С.П. Гений есть высокая цель и власть над средствами ее достижения (К 200-летию со дня рождения Н.И. Пирогова) // Хирургия: Журнал им. Н.И. Пирогова. - 2010. - № 11. - С. 4 – 9.


4.Кредитно-модульная система: нові аспекти виробничої практики "Догляд за хворими" // Вища школа. - 2010. - № 11. - С. 109 - 113.


2. Гігієна і санітарія.


1.613.2

М90 Мультинутрієнтний функціонально-пептидний комплекс грінізація в клінічній практиці : метод. рекомендації / уклад. Н.Б. Губергріц; Донецький мед. ун-т. - К., 2010. - 44 с.


2.613.2

М90 Мультинутрієнтний функціонально-пептидний комплекс грінізація в клінічній практиці: метод. рекомендації / уклад. Н.Б. Губергріц; Донецький мед. ун-т. - К., 2010. - 44 с.


3.613.954

А72 Антропометричні параметри, шкали регресії для оцінки фізичного розвитку дошкільнят міст дніпропетровської області : метод. рекомендації. - К., 2010. - 31 с.


4.614.7

В85 Вступ до медичної геології. Т. 1: у двох томах/ ред. Г.І. Рудько. - К.:

Академпрес, 2010. - 736 с.


5.614.7

В85 Вступ до медичної геології. Т. 2: у двох томах / ред. Г.І. Рудько. - К. :

Академпрес, 2010. - 448 с.

6.Анганова Е.В. Биологические свойства условно-патогенных бактерий водных экосистем // Гигиена и санитария . - 2010 . - № 5 . - С. 67-68.


7.Биодоступность наночастиц оксида цинка. Изучение методом радиоактивных индикаторов //Вопросы питания . - 2010 . - Т. 79, № 6 . - С. 14-18.


8.Богданов С. Пищевые и функциональные свойства меда // Вопросы питания . - 2010 . - Т. 79, № 6 . - С. 4-13.


9.Буданова Е.В. Значение оценки антибиотикорезистентных свойств бактериальных штаммов-продуцентов в системе гигиенического нормирования // Гигиена и санитария . - 2010 . - № 5 . - С. 45-47.


10.Влияние нанопорошков серебра и диоксида кремния на развитие герпесвирусной инфекции in vitro // Гигиена и санитария. - 2010. - № 4. - С. 89 – 91.


11.Влияние жирового компонента рациона крыс и дополнительно введенного в него коэнзима Q10 на обеспеченность животных витаминами // Вопросы питания . - 2010 . - Т. 79, № 6 . - С. 30-37.


12.Воронина Н.В. Комплексная оценка алиментарного статуса учащихся допризывного возраста // Гигиена и санитария. - 2010. - № 4. - С. 77 – 79.


13.Гигиеническая оценка биологического фактора на мусороперерабатывающем предприятии // Гигиена и санитария . - 2010 . - № 5 . - С. 31-32.


14.Гигиеническая оценка суммарной мутагенной активности проб снега Магнитогорска // Гигиена и санитария. - 2010. - № 4. - С. 47 – 52.


15.Гигиенические аспекты грибкового поражения жилых и общественных зданий // Гигиена и санитария . - 2010 . - № 5 . - С. 26-28.


16.Гигиенические основы формирования перечней показателей для оценки и контроля безопасности питьевой воды // Гигиена и санитария. - 2010. - № 4. - С. 8 – 13.


17.Гудина М.В. Сотовая связь: гигиеническая характеристика, биологическое действие, нормирование (Обзор) // Гигиена и санитария. - 2010. - № 4. - С. 38 – 42.


18.Доброхотский О.Н. Обеспечение биологической безопасности при работе с патогенными биологическими агентами на основе концепции оценки и управления биорисками // Гигиена и санитария . - 2010 . - № 5 . - С. 79-81.


19.Еликов А.В. Обмен холестерина и состояние процессов липопероксидации при гиподинамии. Эффект применения аскорбиновой кислоты и а-токоферола // Вопросы питания . - 2010 . - Т. 79, № 6 . - С. 38-41.


20.Загрязнение атмосферного воздуха мучной пылью в районе размещения предприятий хлебопекарной и макаронной промышленности // Гигиена и санитария . - 2010 . - № 5 . - С. 22-24.


21.Зайцева И.П. Эффективность использования витаминно-минеральных комплексов для профилактики железодефицитных состояний у спортсменов // Гигиена и санитария. - 2010. - № 4. - С. 66 – 69.


22.Изменение электрохимических показателей и структурного состояния воды при СВЧ-облучении // Гигиена и санитария. - 2010. - № 4. - С. 52 – 55.


23.Изучение микробного загрязнения воздушной среды и оборудования станции биологической очистки промышленных сточных вод // Гигиена и санитария . - 2010 . - № 5 . - С. 24-25.


24.Карпова Н. Рыбный день //Здоровье . - 2010 . - № 12 . - С. 50-51.


25. Каськов Ю.Н. Биологическая безопасность на объектах железнодорожного транспорта Российской Федерации // Гигиена и санитария. - 2010 . - № 5 . - С. 28-31.


26. Классификация и характеристика специализированных продуктов для питания спортсменов // Вопросы питания . - 2010 . - Т. 79, № 6 . - С. 64-68.


27. Клочкова Н.В. Радиоэкологическая оценка состояния территории при эксплуатации радиационно-опасного объекта // Гигиена и санитария. - 2010. - № 4. - С. 13 – 17.


28.Кузьмина О.Ю. Прогнозирование развития метаболического синдрома у больных профессиональными заболеваниями, вызванными воздействием физических факторов // Гигиена и санитария. - 2010. - № 4. - С. 58 – 61.


29. Малышева А.Г. Химико-аналитические исследования при гигиенической оценке безопасности влияния биологических факторов на здоровье населения // Гигиена и санитария . - 2010 . - № 5 . - С. 42-45.


30. Мониторинг бактериального загрязнения водоемов Ростовской области // Гигиена и санитария . - 2010 . - № 5 . - С. 33-36.


31. Мусалимова Р.С. Сравнительный анализ физического состояния студентов, проживающих в различных условиях загрязнения окружающей среды // Гигиена и санитария. - 2010. - № 4. - С. 79 - 83.


32. О канцерогенной активности пестицида пропоксур // Гигиена и санитария. - 2010. - № 4. - С. 92 – 94.


33. Ожидаемый эпидемический риск при минимальном содержании протозойных возбудителей кишечных паразитозов в питьевой воде // Гигиена и санитария . - 2010 . - № 5 . - С. 73-75.


34. Онищенко Г.Г. О надзоре за пищевыми продуктами, содержащими компоненты генно-инженерно-модифицированных организмов, и проблемах этикетирования (маркирования) данного вида продукции // Гигиена и санитария. - 2010. - № 4. - С. 4 – 8.


35. Орлов А.А. Гигиенические особенности сельского водоснабжения в современных условиях (Обзор) // Гигиена и санитария. - 2010. - № 4. - С. 25 -28.


36. Оценка эпидемической опасности патогенных и условно-патогенных бактерий, выделенных из воды различного вида пользования // Гигиена и санитария . - 2010 . - № 5 . - С. 68-73.


37. Проблемы и перспективы гигиенического нормирования биотехнологических штаммов микроорганизмов // Гигиена и санитария . - 2010 . - № 5 . - С. 9-12.


38. Профилактика нарушений физиологических и биохимических характеристик эритроцитов при интоксикации сероуглеродом // Гигиена и санитария. - 2010. - № 4. - С. 17 – 21.


39. Рахманин Ю.А. Научно-методические основы изучения, оценки и регламентирования биологических факторов в гигиене окружающей среды

//Гигиена и санитария . - 2010 . - № 5 . - С. 4-8.


40. Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающим современным требованиям здорового питания // Вопросы питания . - 2010 . - Т. 79, № 6 . - С. 83.


41. Риск для здоровья населения от химических веществ, загрязняющих атмосферный воздух, в городе с развитой целлюлозно-бумажной промышленностью // Гигиена и санитария. - 2010. - № 4. - С. 21 – 24.


42. Савилов Е.Д. Микробиологический мониторинг водных экосистем // Гигиена и санитария . - 2010 . - № 5 . - С. 56-58.


43. Соболь В.Н. Влияние факторов госпитальной среды на распространение внутрибольничных инфекций //Гигиена и санитария . - 2010 . - № 5 . - С. 60-63.


44. Состояние местного иммунитета и методы его оценки при воздействии биологических веществ, загрязняющих атмосферный воздух // Гигиена и санитария . - 2010 . - № 5 . - С. 53-55.


45. Сравнение физического развития 17-18-летних девушек в 1996 и 2007 гг. // Гигиена и санитария. - 2010. - № 4. - С. 86 – 88.


46. Сравнительная оценка условий обучения в средних образовательных учреждениях разного типа // Гигиена и санитария. - 2010. - № 4. - С. 83 – 86.


47. Тяжелые металлы в крови женщин коренных национальностей Крайнего Севера // Гигиена и санитария. - 2010. - № 4. - С. 31 – 34.


48. Филатов Б.Н. Гигиеническая оценка загрязнения территории химически опасного производства // Гигиена и санитария. - 2010. - № 4. - С. 34 – 38.


49. Функциональная адаптированность кардиореспираторного комплекса у моряков на европейском Севере // Гигиена и санитария. - 2010. - № 4. - С. 62 -65.


50. Характеристика питания юных спортсменов // Вопросы питания . - 2010 . - Т. 79, № 6 . - С. 69-75.


51. Чухлебова Л.М. Гигиеническая безопасность промысловых видов рыб реки Амур // Гигиена и санитария. - 2010. - № 4. - С. 43 – 46.


52. Шеина Н.И. Проблема гигиенического нормирования биотехнологических штаммов в воде водоемов //Гигиена и санитария . – 2010. - № 5 . - С. 39-42.


53. Эпидемическая опасность водопользования при реактивации бактерий после обеззараживания // Гигиена и санитария . - 2010 . - № 5 . - С. 16-21.


3. Організація охорони здоров’я. Соціальна медицина.


1.614.2(09)

Ц56 Ціборовський О.М. На варті здоров'я: історія становлення соціальної медицини і охорони громадського здоров'я в Україні/ О.М. Ціборовський. - К. : Факт, 2010. - 430 с.


2.Барінов Ю.В. Аналіз стану офтальмологічної допомоги дитячому населенню України за 2009 рік //Офтальмологический журнал . - 2010 . - № 5. - С. 89-94.


3.Белостоцкий А.В. Доступность и качество высокотехнологичной медицинской помощи: многоуровневый анализ в системе "врач-пациент" // Вопросы питания . - 2010 . - Т. 79, № 6 . - С. 76-80.


4.Варавикова Е.А. Антикризисные стратегии в национальных системах здравоохранения // Главный врач . - 2011 . - № 1 . - С. 65-69.


5.Дудин М.Н. Совершенствование организации работы ЛПУ путем развития корпоративной культуры // Главный врач . - 2011 . - № 1 . - С. 80-84.


6.Мацьків I.Д. Наукові підходи та релігійні переконання як синергічні чинники профілактики "захворювань цивілізації" // Фітотерапія. - 2010. - № 3. - С. 81 – 82.


7.Пасєчнікова Н.В. Офтальмологічна допомога населенню України в 2009 році // Офтальмологический журнал . - 2010 . - № 5 . - С. 83-88.


8.Про нормативно-правове регулювання протитуберкульозних заходів на сучасному етапі // Інфекційні хвороби . - 2010 . - № 3 . - С. 70-81.


9.Holland W.W. Основы политики. Скрининг в Европе // Главный врач . - 2011. - № 1 . - С. 24-64.


10.Thomson S. Финансирование здравоохранения в Европейском союзе. Проблемы и стратегические решения // Главный врач . - 2011 . - № 1 . - С. 70-79.

4. Фармакологія. Фітотерапія.


1.615.1

П84 Професійне навчання персоналу фармацевтичних організацій: метод. рекомендації. - К., 2010. - 27 с.


2.Амосов А.В. Растительный лекарственный препарат канефрон Н в послеоперационной метафилактике мочекаменной болезни // Урология. - 2010. - № 5. - С. 65 – 71.


3.Антимікробні властивості екстракту лавра благородного // Фітотерапія. - 2010. - № 3. - С. 84 – 85.


4.Вишневська Л.I. Наукове обгрунтування і розробка складу фітотерапевтичного засобу для офтальмології // Фітотерапія. - 2010. - № 3. - С. 60 - 64.


5.Гударенко О.С. Використання клініко-економічного аналізу для оцінки розподілу коштів на лікарські засоби при різних формах надання медичної допомоги людям літнього віку // Фітотерапія. - 2010. - № 3. - С. 70 – 73.


6.Дослідження протизапальної дії різних видів плодів хеномелесу Chhaenomeles Lindl. // Фітотерапія. - 2010. - № 3. - С. 31 – 35.


7.Дудченко Л.Г. Кофейное дерево - современные аспекты использования // Фітотерапія. - 2010. - № 3. - С. 48 – 54.


8.Експериментальне вивчення безпечності живокосту настойки // Фітотерапія. - 2010. - № 3. - С. 25 – 31.


9.Ефективність комбінованого фітозасобу бонджигару у медичній реабілітації хворих на хронічний вірусний гепатит с низького ступеня активності , сполучений з хронічним безкам'яним холециститом // Фітотерапія. - 2010. - № 3 . - С. 10 - 18.


10.Ефективність сучасного комбінованого фітопрепарату ентобану в лікуванні хворих з синдромом подразненого кишечника і кишковим дисбіозом та його вплив на ферментну ланку системи антиоксидантного захисту // Фітотерапія. - 2010. - № 3. - С. 3 – 9.


11.Ирисова Ю. Ароматерапия. Краткий курс // Здоровье . - 2010 . - № 12 . - С. 74-78.


12.Кількісне визначення флавоноїдів у траві гадючника в'язолистого // Фітотерапія. - 2010. - № 3. - С. 58 – 60.


13.Клюква // Здоровье . - 2010 . - № 12 . - С. 84.


14.Комаров Н.В. Способ деривации мочи в сигморектальный резервуар // Урология. - 2010. - № 5. - С. 74 – 76.


15.Кортунова Л.М. Возможности применения гирудотерапии в лечении сахарного диабета // Фітотерапія. - 2010. - № 3. - С. 80.


16.Лекарственные свойства лютеолина. Сообщение 2 // Фітотерапія. - 2010. - № 3. - C. 43 – 48.


17.Леонова М.В. Эволюция пероральных лекарственных форм метопролола: преимущества пролонгированных форм с модифицированным высвобождением // Кардиология . - 2010 . - Т. 50, № 12 . - С. 79-83.


18.Лук'янчук В.Д. Депураліна - дієтична добавка чи лікарський засіб ? // Фітотерапія. - 2010. - № 3. - C. 39 – 42.


19.Макух А.I. Фармацевтична опіка щодо взаємодії лікарських засобів рослинного походження із синтетичними ліками - основа раціональної фітотерапії // Фітотерапія. - 2010. - № 3. - С. 65 – 70.


20.Марьяновский А. А. Спирулина и лечение суставов // Здоровье . - 2010 . - № 12 . - С. 10 (прил.).


21.Оперативное лечение больных со сложными мочевыми свищами // Урология. - 2010. - № 5. - С. 76 – 79.


22.Опыт длительного применения уретрального стента при рецидивной стриктуре мочеиспускательного канала // Урология. - 2010. - № 5. - С. 72 – 73.


23.Опыт применения лазерной (экситонной) ванны у больных с климактерическим синдром // Фітотерапія. - 2010. - № 3. - С. 84.


24.Опыт применения фитопрепарата "Каренол" у больных дисциркуляторной атеросклеротической энцефалопатией на санаторном этапе лечения // Фітотерапія. - 2010. - № 3. - С. 82 – 83.


25.Роїк О.М. Розробка складу детоксикуючих гелів для очищення шкіри і волосся від солей важких металів // Фітотерапія. - 2010. - № 3. - С. 74 – 79.


26.Целюба Ю.С. Вивчення амінокислотного складу бодяги // Фітотерапія. - 2010. - № 3. - С. 54 – 56.


27.Цимицифуга Cimicifuga racemosa, Actea racemosa L. // Здоровье . - 2010 . - № 12 . - C. 12.


28.Цуркан О.О. Вивчення амінокислотного складу листя та кори шовковиці білої (Morus Nigra L.) // Фітотерапія. - 2010. - № 3. - С. 56.


29. Чернышенко А.И. Изучение эффективности антипаразитарного действия аппаратов серии парацельс // Гигиена и санитария . - 2010 . - № 5 . - С. 90-91.


30. Шаповалова I.О. Вплив комбінації артіхолу та імуноплюсу на стан процесів ліпопероксидації у хворих на хронічний токсичний гепатит, сполучений з хронічним некалькульозним холециститом на тлі ожиріння в динаміці медичної реабілітації // Фітотерапія. - 2010. - № 3. - С. 19 – 24.


5. Радіологія і радіотерапія.


1.Алгоритм застосування мамосцинтиграфії в комплексній діагностиці раку грудної залози //Український радіологічний журнал . - 2010 . - Т. 18, вип. 3 . - С. 326-330.


2.Барабанова А.В. Местные лучевые поражения кожи // Медицинская радиология и радиационная безопасность. - 2010. - Т. 55, № 5. - С. 79 - 84.


3.Генетический материал радиобиологического репозитория тканей человека и некоторые результаты его исследования // Медицинская радиология и радиационная безопасность. - 2010. - Т. 55, № 5. - С. 5 - 13.


4.Гуськова А.К. Медицинские последствия аварии на Чернобыльской АЭС. Основные итоги и нерешенные проблемы // Медицинская радиология и радиационная безопасность. - 2010. - Т. 55, № 4. - С. 20 - 30.


5.Досягнення радіонуклідної діагностики ускладнень цукрового діабету // Український радіологічний журнал . - 2010 . - Т. 18, вип. 3 . - С. 323-326.


6.Зміни стану системи протеолізу у відповідь на променеве лікування папілярної карциноми щитоподібної залози //Український радіологічний журнал . - 2010 . - Т. 18, вип. 3 . - С. 342-345.


7.Иванова Е.Г. Обоснование адресной реабилитации населенных пунктов Калужской области, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС // Медицинская радиология и радиационная безопасность. - 2010. - Т. 55, № 4. - С. 6 - 12.


8.Интраоперационная лучевая терапия при комбинированном лечении немелкоклеточного рака легкого III стадии: предельно допустимая доза однократного облучения, частота лучевых реакций и осложнений // Медицинская радиология и радиационная безопасность. - 2010. - Т. 55, № 4. - С. 41 - 48.


9.Интраоперационная электронная и дистанционная гамма-терапия в органосохраняющем лечении больных раком молочной железы // Медицинская радиология и радиационная безопасность. - 2010. - Т. 55, № 5. - С. 42 - 47.


10.Количественное микрораспределение плутония в печени работников радиохимического производства // Медицинская радиология и радиационная безопасность. - 2010. - Т. 55, № 4. - С. 31 - 36.


11.Котеров А.Н. Тандем радиационной эпидемиологии и радиобиологии для практики радиационной защиты //Медицинская радиология и радиационная безопасность. - 2010. - Т. 55, № 4. - С. 55 - 83.


12.Котеров А.Н. Тандем радиационной эпидемиологии и радиобиологии для практики радиационной защиты // Медицинская радиология и радиационная безопасность. - 2010. - Т. 55, № 5. - С. 48 - 73.


13.Кубишкін В.А. Зміни показників апоптозу у сироватці крові при променевій терапії злоякісних новоутворень //Український радіологічний журнал . - 2010 . - Т. 18, вип. 3 . - С. 367-371.


14.Лучевая терапия рака пищевода на основе применения электромагнитной гипертермии // Медицинская радиология и радиационная безопасность. - 2010. - Т. 55, № 5. - С. 31 - 34.


15.Магнитно-резонансная томография в прогнозировании эффективности лучевого и химио-лучевого лечения рака шейки матки // Медицинская радиология и радиационная безопасность. - 2010. - Т. 55, № 4. - С. 49 - 54.


16.Осовец С.В. Количественные характеристики и задача идентификации границ детерминированных радиобиологических эффектов // Медицинская радиология и радиационная безопасность. - 2010. - Т. 55, № 4. - С. 13 - 19.


17.Оценка возможности радиационной автостерилизации генератора 68Ge/68Ga // Медицинская радиология и радиационная безопасность. - 2010. - Т. 55, № 5. - С. 74 - 78.


18. Оценка значимости радиационного поражения кожи для прогноза исхода сочетанных лучевых поражений. Сообщение 1 // Медицинская радиология и радиационная безопасность. - 2010. - Т. 55, № 4. - С. 37 - 40.


19. Оценка радиационного ущерба здоровью населения северной части восточно-уральского радиоактивного следа на основе анализа продолжительности жизни // Медицинская радиология и радиационная безопасность. - 2010. - Т. 55, № 5. - С. 24 - 30.

20.Парамагнітне контрастування пухлинних уражень легень пентамангом 1,0 М в експерименті //Український радіологічний журнал . - 2010 . - Т. 18, вип. 3. - С. 359-366.


21.Перспективи використання сцинтиграфії з міченими фосфатами у виявленні осифікованої гематоми при травматичних ушкодженнях нижніх кінцівок // Український радіологічний журнал . - 2010 . - Т. 18, вип. 3 . - С. 345-351.


22.Петриченко О.О. Соціальне самопочуття як індикатор ставлення населення радіоактивно забруднених та умовно чистих територій до умов і якості життя у віддалений період після Чорнобільської катастрофи // Український радіологічний журнал . - 2010 . - Т. 18, вип. 3 . - С. 372-378.


23.ПЭТ с 18F-ФДГ в дифференциальной диагностике агрессивных и индолентных импов злокачественных лимфом // Медицинская радиология и радиационная безопасность. - 2010. - Т. 55, № 3. - С. 69 - 78.


24.Променеві методи діагностики остеопорозу в жінок з гіпотирозом у постменопаузі // Український радіологічний журнал . - 2010 . - Т. 18, вип. 3 . - С. 344-345.


25.Радіоімунологічне дослідження пухлинного маркера тимідинкінази при гострих мієлобластних лейкеміях //Український радіологічний журнал . - 2010 . - Т. 18, вип. 3 . - С. 332-336.


26. Риск заболеваемости ишемической болезнью сердца в когорте работников По "Маяк" // Медицинская радиология и радиационная безопасность. - 2010. - Т. 55, № 5. - С. 14 - 23.


27. Роль зомети в системній радіонуклідній терапії кисткових метастазів // Український радіологічний журнал . - 2010 . - Т. 18, вип. 3 . - С. 340-341.


28. Романенко Г.О. Реносцинтиграфічні дослідження міхурово-сечовідних рефлюксів у дітей із різною патологією нирок та сечовивідних шляхів //Український радіологічний журнал . - 2010 . - Т. 18, вип. 3 . - С. 320-323.


29. Сравнительная оценка возможностей сцинтиграфии с 99mЕс-технетрилом и 67Ga-цитратом при злокачественных мезенхимальных опухолях мягких тканей у детей // Медицинская радиология и радиационная безопасность. - 2010. - Т. 55, № 3. - С. 63 - 68.


30. Турчина С.І. Застосування радіоімунних методів для визначення функціонального стану системи СТГ-ІРФ-1 у хлопців-підлітків із дифузним нетоксичним зобом //Український радіологічний журнал . - 2010 . - Т. 18, вип. 3 . - С. 336-339.


31. Федьків С.В. Вивчення даних МСКТ-вентрикулографії та ехокардіографії у хворих на ішемічну хворобу серця //Український радіологічний журнал . - 2010 . - Т. 18, вип. 3 . - С. 352-358.


32. Четырехлетние результаты лучевой терапии средними фракциями периферического немелкоклеточного рака легкого // Медицинская радиология и радиационная безопасность. - 2010. - Т. 55, № 5. - С. 35 - 41.


33. Шаталов А.Д. Компьютерная и магнитно-резонансная томография в диагностике очаговых образований печени // Український журнал хірургії . - 2010 . - № 1 . - С. 47-52.


  1   2   3   4

Схожі:

Бібліотека icon„Університетська бібліотека + шкільна бібліотека: працюємо в тандемі
Діяльність сучасної університетської бібліотеки тісно пов'язана з основними стратегічними завданнями державної освітньої політики....
Бібліотека iconНаціональна наукова медична бібліотека україни 01033, Київ, вул. Л. Толстого, 7, тел.: (044)-289-14-40, 289-97-24 тел./факс: (044)-234-51-97
...
Бібліотека iconНескучный сентябрь 2012! Руйнуємо стереотипи! Неочікувана бібліотека!
Тільки 20. 09. 12 бібліотека зустрічає вас біля пам'ятника Дж. Юзу! Книжкові виставки, живе спілкування, все найцікавіше. Стань читачем...
Бібліотека iconСумський державний університет Бібліотека 0-542-33-10-39 library sumdu edu ua | library ssu@ukr net Бібліотека запрошує
Творча зустріч з Андрієм Курковим, українським письменником, журналістом, кіносценаристом
Бібліотека iconСумський державний університет Бібліотека 0-542-33-10-39 library sumdu edu ua | library ssu@ukr net Бібліотека запрошує
Творча зустріч з Андрієм Курковим, українським письменником, журналістом, кіносценаристом
Бібліотека iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Більше знати про снід не зайве: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2007. 17с
Бібліотека iconСумський державний університет Бібліотека 0-542-33-10-39 library sumdu edu ua | library ssu@ukr net Бібліотека запрошує
У заході беруть участь викладачі та студенти Сумського вищого училища мистецтва І культури ім. Д. С. Бортнянського
Бібліотека iconСумський державний університет Бібліотека 0-542-33-10-39 library sumdu edu ua | library ssu@ukr net Бібліотека запрошує
У заході беруть участь викладачі та студенти Сумського вищого училища мистецтва І культури ім. Д. С. Бортнянського
Бібліотека iconСумський державний університет Бібліотека 0-542-33-10-39 library sumdu edu ua | library ssu@ukr net Бібліотека запрошує
«Таємний заповідник». Виставка живопису сумської художниці, члена Національної спілки художників України Ю. Алещенко
Бібліотека iconСумський державний університет Бібліотека 0-542-33-10-39 library sumdu edu ua | library ssu@ukr net Бібліотека запрошує
«Таємний заповідник». Виставка живопису сумської художниці, члена Національної спілки художників України Ю. Алещенко
Бібліотека iconСумський державний університет Бібліотека 0-542-33-10-39 library sumdu edu ua | library ssu@ukr net Бібліотека запрошує
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи