Бібліотека icon

Бібліотека
НазваБібліотека
Сторінка1/3
Дата21.09.2012
Розмір0.58 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. М.ГОРЬКОГО

БІБЛІОТЕКА
ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ


НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ У БІБЛІОТЕКУ


З А СІЧЕНЬ 2011 р.


ДОНЕЦЬК, 2011


У даному бюлетені відображена нова медична, природнонаучна, соціально-гуманітарна і економічна література, публікації з періодичних видань і збірок, що поступила в бібліотеку в грудні 2010 р.

Розділи покажчика формуються залежно від наповнення електронного каталога і актуальності. Для здобуття видання, що зацікавило Вас, слід звертатися у відділ обслуговування науковою літературою бібліотеки, відділ обслуговування учбовою літературою і студентський читальний зал.

Контактні телефони: 295-92-96; 295-91-83; 295-96-02.


З побажаннями і пропозиціями просимо Вас звертатися до директора бібліотеки.


^

ВІДПОВІДАЛЬНА ЗА ВИПУСКДИРЕКТОР БІБЛІОТЕКИ Кабардіна Г.К.

295-53-72


Укладач:

Зав. інформаціоно- Котелевськая Г.М.

бібліографічним відділом 295-91-30


СОДЕРЖАНИЕ
I. Медична література С. 4 - 35

1. Загальні питання медицины. Історія медицини. С. 4

2. Фізіологія С. 4

3. Соціальна медицина и організація

охорони здоров’я С. 4 - 8

4. Фармакологія С. 8

5. Фтизіатрія С. 8 – 10.

6. Онкологія С. 10 - 11

7. Педіатрія і неонатологія С. 11 - 13

8. Діагностика С. 13.

9. Патологична фізіологія С. 13.

10. Внутрішні хвороби С. 13.

11. Хвороби серцево-судинної системи С. 13 -17.

12. Гематологі С. 17 – 19.

13. Оторинолярингологія С. 19 – 20.

14. Стоматологія С. 20.

15. Ендокринологія С. 21.

16. Дерматологія С. 21 – 26.

17. Урологія С. 26.

18. Ортопедія С. 26 – 27.

19. Невропатологія та психіатрія С. 27 – 28.

20. Інфекційні хвороби С. 28 – 30.

21. Комбустіологія С. 30.

22. Хірургія. Анестезіология та інтенсивна

терапія. Травматологія. С. 30 – 34.

23. Офтальмологія С. 34

24. Акушерство та гінекологія С. 34 - 35


II. Природно-наукова література С. 35 – 36.


III. Cоціально-економічна та гуманітарна

література С. 36 – 43

3.1. Історія України. Економіка України С. 37

3.2. Історія релігій С. 37

3.3. Культурологія С. 38

3.4. Педагогика вищої школи С. 38 – 39

3.4.1. Медична освіта С. 39 – 43.

IV. Неопубліковані матеріали. С. 44 - 47

    1. Дисертації на здобуття наукового

ступеня доктора медичних наук С. 44

    1. Дисертації на здобуття наукового

ступеня кандидата медичних наук С. 44 – 47.


^ I. МЕДИЧНА ЛІТЕРАТУРА.


  1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕДИЦИНИ.

ІСТОРІЯ МЕДИЦИНИ.


1.616(09)

М29 Мартинів Степан Михайлович - видатний український науковець, педагог, клініцист/ уклад. А.В. Магльований.-Львiв ,2010.-158 с.


2.616(09)

О-54 Професор Олійник Степан Федорович - вчений, педагог, лікар/ уклад. Я.М. Федорів.-Львiв ,2010.-94 с.


3.617(09)

К89 Професор Кузьменко Леонід Миколайович - організатор Львівської медичної школи середини 20 сторіччя/ уклад. Б.С. Зіменковський. - Львiв, 2010. - 84 с.


4. Абаев Ю.К. Философские взгляды Н.И. Пирогова//Вестник хирургии им. И.И. Грекова.-2010.-Т. 169, № 5.-С. 13-17.


5. Коляденко К.В. Iсторія Київської дерматологічної школи в дореволюційний період //Український журнал дерматології, венерології, косметології . - 2010 . - № 3 . - С. 156.


6. Майстренко Н.А. Николай Иванович Пирогов - национальная гордость России//Вестник хирургии им. И.И. Грекова.-2010.-Т. 169, № 5.-С. 11-12.


2. ФІЗІОЛОГІЯ.


1. 612.82

Л56 Ликвор как гуморальная среда организма/ В.С. Пикалюк, Е.Ю. Бессалова, В.В. (мл.) Ткач, М.А. Кривенцов.-Симферополь : Ариал, 2010. -192 с.


^ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я.


1. 614.1(075.5)

S-81 Statistical (descriptive and analytical) methods to studi population health condition and activity of medical institution (tutorial for students of IMF, England media)= Статистические (наглядные и аналитические ) методы изучения состояния здоровья населения и деятельности медицинских учреждений: для студ. ММФ/ уклад. V.I. Agarkov [Агарков В.И.]; Донецкий мед. ун-т.-Donetsk,2010. - 63 p.

2. 614.2(075.5)

Т97 Tutorial on public health organization for students of IMF (English media): Инструкция по организации здравоохранения для студентов ММФ/ уклад. K.Sh. Mukhina [Мухина К.Ш. ]; Донецкий мед. ун-т.-Donetsk ,2010.-47 р.


3.614.2(075.5)

М61 Methodologic guidelines for practical classes for 6 year students of IMF (English media)= Методические рекомендации к практическим занятиям для студентов 6 курса ММФ по здравоохранению/ Донецкий мед. ун-т. - Donetsk, 2010. - 66 p.


4. Богомаз В.М. Впровадження клінічного аудиту в закладах охорони здоров'я / В.М. Богомаз//Україна. Здоров'я нації.-2010.-№ 2.-С. 108 - 115.


5. Бойко В.Я. Показники діяльності дитячої обласної лікарні ( на прикладі Рівненської області) / В.Я. Бойко//Україна. Здоров'я нації.-2010.-№ 2.-С. 75 - 78.


6. Бичков В.В. Наукове обгрунтування організації екстреної медичної допомоги постраждалим у дорожньо-транспортних пригодах в умовах великого міста / В.В. Бичков//Україна. Здоров'я нації.-2010.-№ 3.-С. 112 - 114.


7. Бичков В.В. Аналіз причин травмування та смертності постраждалих в дорожньо-транспортних пригодах в 2003-2008 роках у м. Києві/ В.В. Бичков//Український журнал гематології та трансфузіології.-2010.-№ 2.-С. 36-38.


8. Вдовяк Л. Процесс реформирования системы здравоохранения в Польше / Л. Вдовяк, Ю. Дятчик, Л. Капка//Україна. Здоров'я нації.-2010.-№ 2.-С. 116 - 120.


9. Здоровье и системы здравоохранения: доклад о состоянии здравоохранения в Европе, 2009 г. (оконч., начало в № 9-10/2010)//Главный врач.-2010.-№ 11.-С. 19-70.


10. Зюков, О. Оцінка задоволеності пацієнтів і лікарів якістю медичної допомоги в стаціонарах хірургічного профілю // Главный врач . - 2010 . - № 12 . - С. 27-33.


11. Інвентаризація і атестація робочих місць лікувальних закладів - суттєвий крок до підвищення якості надання медичної допомоги //Главный врач . - 2010 . - № 12 . - С. 74-75


12. Красовський К.С. Вплив економічної кризи та зменшення споживання алкоголю на скорочення рівня смертності населення України у 2009 році/ К.С. Красовський//Україна. Здоров'я нації.-2010.-№ 3.-С. 54 - 57.


13. Лехан В.М. Інтегральна оцінка результатів діяльності системи охорони здоров'я України / В.М. Лехан, Л.В. Крячкова//Україна. Здоров'я нації.-2010.-№ 2.-С. 53 - 65.


14. Ліщишина О.М. Вимірювання якості медичної допомоги: проблеми імплементації кращої світової практики в Україні / О.М. Ліщишина, Є.Л. Горох//Україна. Здоров'я нації.-2010.-№ 2.-С. 121 - 127.


15. Любінець О.В. Стан та прогноз середньої очікуваної тривалості життя в Україні / О.В. Любінець//Україна. Здоров'я нації.-2010.-№ 2.-С. 15 - 23.


16. Любінець О.В. Втрачений життєвий потенціал населення України в 2008 році / О.В. Любінець//Україна. Здоров'я нації.-2010.-№ 3.-С. 32 - 38.


17. Марков М.І. Організація питання ведення летальних випадків на ранньому госпітальному етапі / М.І. Марков//Україна. Здоров'я нації.-2010.-№ 3.-С. 95 - 98.


18. Медведовська Н.В. Сучасний стан здоров'я населення працездатного віку в Україні / Н.В. Медведовська//Україна. Здоров'я нації.-2010.-№ 2.-С. 24 - 33.


19. Медведовська Н.В. Сучасний стан та регіональні особливості мережі лікувальних закладів первинного рівня системи МОЗ України (аналіз динаміки за 2005 - 2009 рр.) / Н.В. Медведовська//Україна. Здоров'я нації.-2010.-№ 3.-С. 74 - 82.


20. Международный форум индустрии здравоохранения//Україна. Здоров'я нації.-2010.-№ 3.-С. 180 - 183.


21. Мендрік О. Перспективи розширення застосування оцінки технологій охорони здоров'я ( Health technology assessment) в Україні / О. Мендрік, О. Заглада//Україна. Здоров'я нації.-2010.-№ 2.-С. 128 - 131.


22. Мотивація (спонукання) до якісної роботи медичних працівників - один із елементів досягненняч її ефективності/ Б.Г. Веденко, Ф.В. Мельник, В.Г. Даценко, А.В. Даценко//Главный врач.-2010.-№ 11.-С. 71-73.


23. Орлова Н.М. Деякі територіальні особливості структурних перетворень в охороні здоров'я України / Н.М. Орлова, В.Л. Корецький//Україна. Здоров'я нації.-2010.-№ 3.-С. 24 - 28.


24. Павленко М.В. Порівняльний аналіз якості та адекватності лікувально-діагностичного профілю в стаціонарах з різними методами фінансування / М.В. Павленко//Україна. Здоров'я нації.-2010.-№ 3.-С. 134 - 141.

25. Підготовка и проведення лікувально-контрольних комісій и патологоанатомічних конференцій - одна із важливих задач підвищення кваліфікації лікарів лікувальних закладів/ Б.Г. Веденко, В.А. Мельник, Л.Б. Веденко, В.Г. Даценко//Український журнал гематології та трансфузіології.-2010.-№ 2.-С. 74-76.


26. Пілотний проект "Реформа медичного обслуговування": цілі та кроки реалізації / В.М. Лехан, В.Г. Гінзбург, Г.О. Слабкий та ін.//Україна. Здоров'я нації.-2010.-№ 3.-С. 7 - 15.


27. Практическое руководство по использованию контрольного перечня ВОЗ по хирургической безопасности, 2009 г. //Главный врач . - 2010 . - № 12 . - С. 34-43.


28. Рингач Н.О. Використання даних соціологічних досліджень з проблеми ВІЛ/СНІД для потреб державного управління / Н.О. Рингач // Україна. Здоров'я нації.-2010.-№ 3.-С. 115 - 119.


29. Ситенко О.Р. Міжгалузева комплексна програма "Здоров'я нації": результати виконання в 2009 році / О.Р. Ситенко, В.І. Аксенова, Т.М. Смірнова // Україна. Здоров'я нації.-2010.-№ 3.-С. 89 - 94.


30. Слабкий Г.О. Характеристика загальних закономірностей здоров'я населення України / Г.О. Слабкий, Г.Я. Пархоменко, Н.П. Кризина//Україна. Здоров'я нації.-2010.-№ 3.-С. 39 - 47.


31. Слабкий, Г.О. Ситуаційний аналіз розвитку сімейної медицини в Україні // Главный врач . - 2010 . - № 12 . - С. 44-62


32. Толстанов О.К. Забеспечення міських та районних лікарень Житомирської області можливістю проведення діагностичних досліджень / О.К. Толстанов//Україна. Здоров'я нації.-2010.-№ 2.-С. 66 - 68.


33. Фінансування та інвестування в лікарняні проекти і розвиток медичної техники: саміт з розвитку інфраструктури охорони здоров'я Російської Федерації, України та країн СНД 2010 (8-9 грудня 2010р., Москва)//Україна. Здоров'я нації.-2010.-№ 3.-С. 179.


34. Чен, М. Финансирование систем здравоохранения. Путь к всеобщему охвату населения медико-санитарной помощью //Главный врач . - 2010 . - № 12 . - С. 63-73

35. Шевченко М.В. Загальні витрати на охорону здоров'я в Україні ( за даними національних рахунків охорони здоров'я) / М.В. Шевченко//Україна. Здоров'я нації.-2010.-№ 2.-С. 84 - 88.


36. Шевченко М.В. Аналіз окремих нормативно-правових актів з питань основної діяльності охорони здоров'я та можливого впливу на проведення реформування системи охорони здоров'я України //Главный врач . - 2010 . - № 12 . - С. 20-26


37. Шкробанець І.Д. Застосування методів наукового аналізу при прийнятті управлінських рішень/ І.Д. Шкробанець//Україна. Здоров'я нації.-2010.-№ 3.-С. 107 - 111.


4. ФАРМАКОЛОГІЯ.


1. Дмитриєвський Д.І. Фармакотехнологічні аспекти створення шипучих таблеток комбінованого складу для застосування у пульмонологічній практиці/ Д.І. Дмитриєвський, I.I. Басакіна//Запорожский медицинский журнал.-2010.-Т. 12, № 4.-С. 74-77.


2. Наукове обгрунтування методологічних принципів створення державного формуляру лікарських засобів в Україні / Т.М. Думенко, В.Т. Чумак, А.М. Морозов та ін.//Україна. Здоров'я нації.-2010.-№ 2.-С. 96 - 107.


3. Оптимізація технології екстракції ліпофільних комплексів з лікарської рослинної сировини. (Повідомлення II). Вплив вологості сировини на вихід ліпофільних речовин і вибір оптимальних параметрів її сушіння/ С.В. Гарна, П.П. Вєтров, О.I. Русинов та ін.//Запорожский медицинский журнал.-2010.-Т. 12, № 4.-С. 71-73.


4. Розробка методів ідентифікації флувоксаміну, придатних для хіміко-токсикологічного аналізу/ С.В. Баюрка, С.А. Карпушина, В.I. Степаненко, В.П. Мороз//Запорожский медицинский журнал.-2010.-Т. 12, № 4.-С. 60-63.


5. ФТИЗІАТРІЯ.


1. Аксенова К.И. Эпидемиология и профилактика туберкулеза у сотрудников следственных изоляторов // Туберкулез и болезни легких. – 2010. - № 10 . - С. 21-25


2. Активность препарата ПАСК Цинк в отношении mycobacterium tuberculosis/ Л.В. Мохирева, Т.Г. Смирнова, С.Н. Андреевская та ін.//Туберкулез и болезни легких.-2010. - № 9.- С. 51-56.


3. Арипов Б.С. Экстракорпоральные методы гемокоррекции в терапии тяжелой бронхиальной астмы //Туберкулез и болезни легких . - 2010 . - № 10 . - С. 26-30.


4. Генотипирование штаммов M. Tuberculosis, циркулирующих в местах лишения свободы Кыргызской республики/ Ж.Т. Исакова, И.В. Мокроусов, В. Вылчева та ін.//Туберкулез и болезни легких.-2010.-№ 9.- С. 39-44.


5. Детекция изолятов дикого типа и устойчивых к изониазиду микобактерий туберкулеза/ О.Ю. Лиманская, Т.Н. Мухина, В.Н. Степаншина та ін. // Туберкулез и болезни легких.-2010.-№ 9. - С. 45-50.


6. Зайцева Е.В. Лекарственная устойчивость микобактерий туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией в пенитенциарной системе Санкт-Петербурга и Ленинградской области/ Е.В. Зайцева, К.Б. Владимиров, А.К. Иванов//Туберкулез и болезни легких.-2010.-№ 9. - С. 25-28.

7. Интенсивность эпидемического процесса и клинические особенности туберкулеза легких у медицинских работников // Туберкулез и болезни легких. - 2010 . - № 10 . - С. 17-20.


8. Исследование вакцинных противотуберкулезных препаратов на основе рекомбинантных аденовирусов в экспериментальной модели на мышах //Туберкулез и болезни легких . - 2010 . - № 10 . - С. 50-53


9. Кариев Т.М. Повторные операции при реактивации туберкулеза в остаточной плевральной полости после резекции легких/ Т.М. Кариев, С.П. Абулкасимов, Ш.Ю. Сабиров//Туберкулез и болезни легких. - 2010. - № 9. - С. 18-21.

10. Корецкая Н.М. Изменения биологических свойств возбудителя при инфильтративном туберкулезе легких/ Н.М. Корецкая, А.А. Чушкина//Туберкулез и болезни легких.-2010.-№ 9.- С. 33-38.


11. Нефедов В.Б. Функция легких у больных с рецидивирующим течением саркоидоза внутригрудных лимфатических узлов и легких в фазе обострения

//Туберкулез и болезни легких . - 2010 . - № 10 . - С. 37-40


12. Особенности антигенного состава измененных форм микобактерий туберкулеза //Туберкулез и болезни легких . - 2010 . - № 10 . - С. 54-58


13. Применение клапанной блокады бронха у больных распространенным фиброзно-кавернозным туберкулезом легких после остеопластической торакопластики/ Д.В. Краснов, Н.Г. Грищенко, Т.Г. Бесчетный та ін.//Туберкулез и болезни легких.-2010.-№ 9.- С. 8-13.

14. Синицын М.В. Глутоксим - 10 лет во фтизиатрии (опыт применения при лечении туберкулеза) //Туберкулез и болезни легких . - 2010 . - № 10 . - С. 3-9.


15. Сравнение распределения генов локуса HLA-DRB1 у здоровых и больных туберкулезом детей и подростков в различных популяциях/ В.Я. Гергерт, А.Л. Поспелов, Н.В. Ставицкая та ін.//Туберкулез и болезни легких.-2010.-№ 9.- С. 29-32.


16. Туберкулез легких на фоне системной склеродермии, дебютирующей инфарктом миокарда и рецидивирующим плевритом (случай из практики)/ А.Л. Ханин, А.А. Варин, Л.Д. Филатова та ін.//Туберкулез и болезни легких.-2010.-№ 9.- С. 57-61.


17. Характеристика мутаций в генах rpoB, katG, inhA и ahpC M. Tuberculosis, выделенных у больных туберкулезом гражданского сектора и пенитенциарной системы Кыргызской республики //Туберкулез и болезни легких . - 2010 . - № 10 . - С. 45-49


18. Шпрыков А.С. Фармакокинетика рифампицина и переносимость химиотерапии туберкулеза легких у курильщиков табака/ А.С. Шпрыков // Туберкулез и болезни легких.-2010.-№ 9. - С. 22-24.


19. Щербань М.Н. Диагностика, предупреждение и лечение нарушений репродуктивной функции у мужчин, больных туберкулезом легких //Туберкулез и болезни легких . - 2010 . - № 10 . - С. 31-36


20. Юрасова Е.Д. Международные подходы к организации выявления туберкулеза в современных эпидемических условиях/ Е.Д. Юрасова, О.В. Демихова, В.В. Пунга//Туберкулез и болезни легких.-2010.-№ 9.- С. 3-7.


6.ОНКОЛОГІЯ.


1. 616-006(075.5)

М98 Multiple myeloma= Множественная миелома: метод. рекомендации для студ. 6 к. междунар. фак-та/ уклад. I.A. Petrenko [Петренко И.А.]; Донецкий мед. ун-т.-Donetsk ,2010.-17 p.


2. 616-006(075.5)

Н71 Hodgkin lymphoma= Лимфома Ходжкина: метод. рекомендации для практ. занятий студ. 6 к. ММФ/ уклад. I.A. Petrenko [Петренко И.А.]; Донецкий мед. ун-т.-Donetsk, 2010.-19 p.


3. Гайдукова С.М. Прогностичне значення експресії антигену СD95+ клітин та стану апоптозу пухлинних клітин у хворих на множинну мієлому/ С.М. Гайдукова, Т.С. Шірінян//Український журнал гематології та трансфузіології.-2010.-№ 5.-С. 15-18.


4. Лечение молодых пациентов с впервые выявленной множественной миеломой/ С.С. Бессмельцев, Е.В. Карягина, Л.В. Стельмашенко та ін.//Український журнал гематології та трансфузіології.-2010.-№ 5.-С. 5-14.


5. Локтионова О.В. Стратегия профилактики инфекционных осложнений при проведении хирургического вмешательства в онкологическом стационаре/ О.В. Локтионова, А.А. Невольских, О.И. Туркин//Хирургия: Журнал им. Н.И. Пирогова.-2010.-№ 10.- С. 69-77.

6. Ніколайчук І. Невторовані шляхи вітчизняної онкології/ І. Ніколайчук // Науковий світ. - 2010.-№ 11.-С. 5-10; №12.-С. 18-19.


7. Павлов Ю.В Выбор тактики лечения у больных с очаговыми образованиями легких малого размера/ Ю.В Павлов, В.К. Рыбин, А.Ю. Павлов//Хирургия: Журнал им. Н.И. Пирогова.-2010.-№ 10.- С. 95-96.


8. Современные возможности диагностики и хирургического лечения опухолей тонкой кишки/ Ю.Л. Шевченко, Ю.М. Стойко, А.Л. Левчук та ін.//Вестник хирургии им. И.И. Грекова.-2010.-Т. 169, № 5.-С. 45-51.


9. Хирургия злокачественных опухолей легкого у больных старше 70 лет/ В.Д. Паршин, С.П. Григорьева, О.С. Мирзоян та ін.//Хирургия: Журнал им. Н.И. Пирогова.-2010.-№ 10.- С. 11-16.


10. Юрченко О.В. Анализ классификации ВОЗ опухолевых новообразований лимфоидной ткани 2008 года/ О.В. Юрченко, О.В. Пономарева, В.Ф. Чехун//Український журнал гематології та трансфузіології.-2010.-№ 4.-С. 5-12.


^ 7. ПЕДІАТРІЯ І НЕОНАТОЛОГІЯ.


1. 616-053.2(06)

М42 Медико-соціальні проблеми формування здоров'я дітей та підлітків, шляхи їх вирішення: матеріали наук.-практ. конф. (20-21 жовтня 2010 р., м. Харків).-Харкiв ,2010.-182 с.


2. 616-053.2(075.5)

Т30 Technigue guidelines for the students' individual preparation for practice activities. Discipline: Children Diseases= Детские болезни: техническое рук-во для самост. подготовки студ. 6 к. ММФ/ уклад. Y.V. Prokhorov [Прохоров]; Донецкий мед. ун-т. - Donetsk, 2010. - 93 p.


3.Булат Л.М. Роль вимірювання температури тіла у дітей з малою масою тіла при народженні в оцінці їхніх адаптаційних можливостей у ранньому неонатальному періоді/ Л.М. Булат, О.В. Лисунець//Перинатология и педиатрия.-2010.-№ 2.-С. 127-129.


4. Гойда Н.Г. Стан ресурсного забеспечення перинатальної допомоги в Житомирській області та шляхи його поліпшення / Н.Г. Гойда, В.Д. Парій, В.Є. Донець//Україна. Здоров'я нації.-2010.-№ 3.-С. 29 - 31.


5. Дитятковський В.О. Iмунологічна ефективність алеоген - специфічної імунотерапії у дітей, хворих на поліноз/ В.О. Дитятковський//Запорожский медицинский журнал.-2010.-Т. 12, № 4.-С. 16-20.


6. Коарктация аорты у новорожденных/ М.В. Борисков, П.Ю. Петшаковский, Т.В. Серова, Н.Б. Карахалис//Хирургия: Журнал им. Н.И. Пирогова.-2010.-№ 10.- С. 89-94.


7. Міщук В.Р. Стратегія антибактеріальної терапії тяжкого сепсису у пацієнтів дитячого віку/ В.Р. Міщук//Біль, знеболювання і інтенсивна терапія.-2010.-№ 3.-С. 59-63.


8. Олексюк О.Б. Стаціонарозамінні форми запобіжної госпіталізації дітей / О.Б. Олексюк//Україна. Здоров'я нації.-2010.-№ 2.-С. 69 - 74.


9. Олексюк О.Б. Профіль запобіжної госпіталізації дітей з бронхіальною астмою / О.Б. Олексюк//Україна. Здоров'я нації.-2010.-№ 3.-С. 83 - 88.


10. Позднякова А.С. Состояние иммунологической реактивности детей с латентной туберкулезной инфекцией //Туберкулез и болезни легких . - 2010 . - № 10 . - С. 41-44.


11. Слабкий Г.О. Детермінанти безпеки пацієнтів у неонатальних відділеннях інтенсивної терапії / Г.О. Слабкий, О.М. Ковальова, Р.М. Федосюк//Україна. Здоров'я нації.-2010.-№ 2.-С. 47 - 52.


12. Танцюра Л.Д. Сравнение различных методов подбора уровня ПДКВ при респираторном дистресс-синдроме у новорожденных/ Л.Д. Танцюра, А.В. Беляев//Біль, знеболювання і інтенсивна терапія.-2010.-№ 3.-С. 28-34.


13. Таралло В.Л. Захворюваність на хвороби вуха і соскоподібного відростка та їх поширеність серед дитячого населення Чернівецької області / В.Л. Таралло, В.В. Яцків, Ж.А. Ревенко//Україна. Здоров'я нації.-2010.-№ 2.-С. 44 - 46.


8.ДІАГНОСТИКА.


1. Компанієць О.А. Інформативні індикатори та вирішальні правила для визначення функціонального стану пілотів за показниками постурометрії / О.А. Компанієць//Україна. Здоров'я нації.-2010.-№ 3.-С. 149 - 154.


2. Танасійчук І.С. Алгоритм оцінки ефективності діагностичних критеріїв/ І.С. Танасійчук//Український журнал гематології та трансфузіології.-2010.-№ 4.-С. 35-39.


^ 9. ПАТОЛОГІЧНА ФІЗІОЛОГІЯ.


1. 616-092(075.5)

Т30 Technigue Guidelines for Individual preparation for practice activities on module 1 "General nosology"= Патофизиология: методическое пособие к индивидуальным занятиям по модулю "Общая нозология"/ уклад. V.N. Jelski [Ельский]; Донецкий мед. ун-т.-Donetsk,2010.-64 p


^ 10.ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ.


1. 616.1/.4(075.5)

М54 Методичні вказівки до практичних занять з внутрішньої медицини. Цикл нефрологія: (для студ. 6 к. мед. фак-тів)/ уклад. В.М. Берьозов; Донецький мед. ун-т.-Донецьк,2010.-27 с.


2. 616.1/.4(075.5)

М54 Методичні вказівки до практичних занять з внутрішньої медицини. Цикл ревматологія: (для студ. 6 к. мед. фак-тів)/ уклад. В.М. Берьозов; Донецький мед. ун-т.-Донецьк,2010.-44 с.


3. Толстанов О.К. Характеристика діагностичних можливостей лікаря загальної практики / сімейної медицини та перспективи поліпшення / О.К. Толстанов//Україна. Здоров'я нації.-2010.-№ 3.-С. 99 - 102.


^ 11.ХВОРОБИ СЕДЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ.


1. 616.13

А92 Атаман О.В. Артеріосклероз Менкеберга: історичний нарис/ О.В. Атаман. - Суми: СумДУ, 2010. - 87 с.


2. Антиагреганты в практике лечения сердечно-сосудистых заболеваний/ А.М. Шилов, М.В. Мельник, А.О. Осия, Д.А. Грязнов//Острые и неотложные состояния в практике врача.-2010.-№ 4.-С. 17-21.


3. Барбараш О.Л. Неблагоприятное влияние периода новогодних праздников на показатели общей и кардиоваскулярной смертности/ О.Л. Барбараш, С.С. Алтарев, Н.В. Фомина//Кардиология.-2010.-№ 11.- С. 35-39.


4. Верткин А.Л. Консультация кардиологического больного в хирургическом отделении: цели и пути их достижения/ А.Л. Верткин, А.В. Тополянский//Острые и неотложные состояния в практике врача.-2010.-№ 4.-С. 5-8.


5. Влияние высокой и низкой дозы лозартана на результаты лечения у пациентов с сердечной недостаточностью: двойное слепое рандомизированное исследование HEAAL/ M.A. Konstam, J.D. Neaton, K. Dickstein та ін.//Артериальная гипертензия.-2010.-№ 4.-С. 29-41.


6. Вознюк В.П. Стан систем и гемостазу та особливості периферичної гемодинаміки та вазорегуляції у пацієнтів із тромботичними та геморагічними ускладненнями справжньої поліцитемії/ В.П. Вознюк//Український журнал гематології та трансфузіології.-2010.-№ 2.-С. 5-13.


7. Вознюк В.П. Особливості периферичної гемодинаміки та везорегуляції у пацієнтів із тромботичними захворюваннями/ В.П. Вознюк//Український журнал гематології та трансфузіології.-2010.-№ 4.-С. 13-21.


8. Выявление эректильной дисфукнции и особенности ее лечения у мужчин с высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний и с ишемической болезнью сердца/ М.Н. Мамедов, Р.Т. Дигигова, Г.Г. Шарвадзе та ін.//Кардиология.-2010.-№ 11.- С. 85-90.


9. Гиляров М.Ю. Амиодарон как средство неотложного лечения нарушений ритма сердца/ М.Ю. Гиляров, В.А. Сулимов//Острые и неотложные состояния в практике врача.-2010.-№ 4.-С. 15-16.


10. Глезер М.Г. Антиангинальная эффективность и переносимость ивабрадина в терапии пациентов со стабильной стенокардией: результаты исследования КОНТРОЛЬ/ М.Г. Глезер, Р.Т. Сайгитов//Кардиология.-2010.-№ 11.- С. 65-75.


11. Значение плейотропных эффектов ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента/ Н.Ш. Загидуллин, К.Ф. Валеева, Ф. Гассанов та ін.//Кардиология.-2010.-№ 11.- С. 55-60.

12. Клименко В.І. Актуальні питання організації медичної реабілітації кардіологічних хворих у сучасних умовах / В.І. Клименко, І.М. Денисенко//Україна. Здоров'я нації.-2010.-№ 2.-С. 79 - 83.


13. Кобалава Ж.Д. Повышение приверженности и мотивации к антигипертензивной терапии у больных артериальной гипертонией с помощью образовательных программ и рационального применения ингибитора антиотензинпревращающего фермента периндоприла. Результаты исследования ПРИЗМА/ Ж.Д. Кобалава, С.В. Виллевальде, Х.В.

Исикова // Кардиология.-2010.-№ 11.- С. 17-26.


14. Козиолова Н.А. Пересмотр "старых" и внедрение новых показаний для В-адреноблокаторов в лечении сердечно-сосудистых заболеваний/ Н.А. Козиолова//Кардиология.-2010.-№ 11.- С.76-84.


15. Кратнов А.Е. Показатели вариабельности ритма сердца и интервала QT у больных ишемической болезнью сердца и сахарным диабетом 2-го типа/ А.Е. Кратнов, Н.О. Лысенкова//Кардиология.-2010.-№ 11.- С. 27-31.


16. Метаболічний синдром у пацієнтів з артеріальною гіпертензією та метаболічні ефекти різних антигіпертензивних препаратів/ Ю.М. Сіренко, О.Л. Рековець, С.Ю. Савицький, Є.А. Павлюк//Артериальная гипертензия.-2010.-№ 4.-С. 42-56.


17. Нильсон П. Синдром раннего сосудистого старения - как его правильно определить?/ П. Нильсон//Артериальная гипертензия.-2010.-№ 4.-С. 68-71.


18. Причины повторных операций и их исходы у больных с синдромом Марфана после коррекции аневризмы восходящей аорты и аортальной недостаточности/ Р. Чипиене, А. Гребелис, П. Семениене, Г. Ногиене//Кардиология.-2010.-№ 11.- С. 32-34.


19. Радченко Г.Д. Результати опитування лікарів, що займаються лікуванням пацієнтів з артеріальною гіпертензією/ Г.Д. Радченко, І.М. Марцовенко, Ю.М. Сіренко//Артериальная гипертензия.-2010.-№ 4.-С. 20-25.


20. Радченко Г.Д. Гіпертрофія лівого шлуночка: визначення, методи оцінки, можливості регресування/ Г.Д. Радченко, Ю.М. Сіренко//Артериальная гипертензия.-2010.-№ 4.-С. 82-90.


21. "Резистентность" к ацетилсалициловой кислоте у больных со стабильной формой ишемической болезни сердца/ П.С. Лагута, О.В. Каткова, А.Б. Добровольский та ін.//Кардиология.-2010.-№ 11.- С. 4-11.


22. Результаты открытого исследования по оценке антигипертензивной эффективности и переносимости би-престариума у пациентов с артериальной гипертензией, вновь диагностированной или не контролированной предыдущей терапией (Перв. результаты иссл. перспектива)/ Ю.Н. Сиренко, А.Д. Радченко, Г.В. Дзяк, В.И. Целуйко//Артериальная гипертензия.-2010.-№ 4.-С. 7-19.


23. Рековець О. Блокатори рецепторів ангіотензину II і рак/ О. Рековець//Артериальная гипертензия.-2010.-№ 4.-С. 91-92.


24. Рекомендации Американской коллегии кардиологов и Американской ассоциации сердца по ведению пациентов с приобретенными пороками сердца //Кардиология.-2010.-№ 11 (Приложение).- С. 5-64.


25. Ремоделирование митрального клапана у больных острым инфарктом миокарда с ишемической митральной регургитацией/ В.В. Желнов, Н.В. Андреева, Ю.М. Щеглова та ін.//Кардиология.-2010.-№ 11.- С. 12-16.


26. Рудіченко В.М. Гіперурикемія, подагра та артеріальна гіпертензія - клініко-експериментальні паралелі, важливі в діяльності лікаря загальної практики (сімейної медицини)/ В.М. Рудіченко//Артериальная гипертензия.-2010.-№ 4.-С. 72-81.


27. Савустьяненко А.В. Применение лизиноприла при основных синдромах и заболеваниях/ А.В. Савустьяненко//Артериальная гипертензия.-2010.-№ 4.-С. 61-67.


28. Сравнительная клинико-инструментальная характеристика больных с открытым овальным окном при уточненном и криптогенном ишемическом инсульте/ З.А. Суслина, А.В. Фонякин, М.В. Глебов та ін.//Кардиология.-2010.-№ 11.-С. 50-54.


29. Сравнительная эффективность ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента рамиприла и эналаприла в лечении хронической сердечной недостаточности у женщин/ С.Н. Терещенко, И.В. Жиров, Е.В. Маличенко, Е.Э. Казанчева//Острые и неотложные состояния в практике врача.-2010.-№ 4.-С. 9-14.


30. Суковатых Б.С. Клиническое обоснование применения дабигатрана этексилата в комплексном лечении венозного тромбоэмболизма/ Б.С. Суковатых, О.Ф. Савчук//Хирургия: Журнал им. Н.И. Пирогова.-2010.-№ 10.- С. 78-82.


31. Bridenbaker M.L. SHEP X: влияние длительной антигипертензивной терапии диуретиком на диабетический статус пациентов: результаты 14-летнего наблюдения из исследования SHEP/ M.L. Bridenbaker//Артериальная гипертензия.-2010.-№ 4.-С. 27-28.


12. ГЕМАТОЛОГІЯ.


1. 616.15(075.5)

Н53 Hemorrhagic diatheses= Геморрагические диатезы: метод. рекомендации для самост. обучения по терапии студ. 6 к. 1 мед. фак-та/ уклад. N.T. Vatutin [Ватутин Н.Т.]; Донецкий мед. ун-т.-Donetsk ,2010.-17 p.


2. 615.155.1(075.5)

А56 Anemias= Анемия: Methodic guidelines for the 6 year students Self-training on the practical study at the Internal medicine 1 department / уклад. N.T. Vatutin; Донецкий мед. ун-т.-Donetsk, 2010. -19 p.


3. 616.155.3(075.5)

С56 Chronic leucemias= Хронические лейкозы: метод. рекомендации для студ. 6 к. 1 мед. для самост. обучения по терапии/ уклад. N.T. Vatutin [Ватутин Н.Т.]; Донецкий мед. ун-т.- Donetsk, 2010. - 20 p.


4. 616.155.3(075.5)

Т30 Technigue Guidelines for the students' individual preparation for Practice activities. Subject: Acute leukaemias= Технические рекомендации для индивидуальной подготовки к практическим занятиям по теме "Острые лейкозы": для студ. 6 к. междунар. фак-та/ уклад. O.V. Sklynna [Склянна О.В.]; Донецкий мед. ун-т. - Donetsk, 2010. - 24 p.


5. Андреєва С.В. Особливості хромосомних аномалій при В-лінійній гострій лімфобластній лейкемії у дітей/ С.В. Андреєва, В.Д. Дроздова, Н.В. Кавардакова//Український журнал гематології та трансфузіології.-2010.-№ 3.-С. 5-11.


6. Бєлінська І.В. Експериментальна анемія: динаміка показників крові і еритроцитарних індексів та вміст заліза і міді в сироватці на піку анемії у щурів/ І.В. Бєлінська//Український журнал гематології та трансфузіології.-2010.-№ 5.-С. 36-42.


7. Березюк О.М. Дослідження продукції еритропоетину у хворих з анемічним синдромом при гострій мієлоїдній лейкемії/ О.М. Березюк//Український журнал гематології та трансфузіології.-2010.-№ 3.-С. 30-36.


8. Боброва Е.Н. Влияние проникающих криопротекторов и низких температур на барьерные функции мембран эритроцитов кордовой крови/ Е.Н. Боброва, Л.В. Цымбал, А.В. Зинченко//Український журнал гематології та трансфузіології.-2010.-№ 5.-С. 23-26.


9. Дерпак Ю.Ю. Дослідження реологічних властивостей перирферичної венозної крові у донорів крові/ Ю.Ю. Дерпак, С.В. Видиборець//Український журнал гематології та трансфузіології.-2010.-№ 4.-С. 26-30.


10. Ентерококи у біотопах хворих на лейкемію/ А.П. Рибальська, О.А. Мельник, Л.М. Немировська та ін.//Український журнал гематології та трансфузіології.-2010.-№ 4.-С. 31-34.


11. Забезпечення гемостазу у хворих на гемофілію, ускладнену інгібітором слабкої імунної відповіді у низькому титрі/ О.В. Стасишин, В.В. Красівська, В.Л. Новак, В.Є. Логінський//Український журнал гематології та трансфузіології.-2010.-№ 4.-С. 22-26.


12. Клінічне значення окремих цитокінів при мієлодиспластичному синдромі/ О.І. Бойко, О.Й. Даниш, М.І. Сімонова та ін.//Український журнал гематології та трансфузіології.-2010.-№ 5.-С. 18-22.


13. Колодченко В.П. Вплив деяких генотипічних факторів (система крові Р) на розвиток і частоту соматотипів в онтогенезі/ В.П. Колодченко//Український журнал гематології та трансфузіології.-2010.-№ 5.-С. 27-32.


14. Лисенко Д.А. Терапія тромбоцитозів при хронічних міелопроліферативних захворюваннях/ Д.А. Лисенко//Український журнал гематології та трансфузіології.-2010.-№ 5.-С. 33-35.


15. Павлюк Р.П. Антиген С системи резус: теоретичні і практичні аспекти/ Р.П. Павлюк//Український журнал гематології та трансфузіології.-2010.-№ 3.-С. 24-26.


16. Погоріла О.І. Клініко-гематологічні особливості перебігу неходжкінських лімфом з інфекційними ускладненнями/ О.І. Погоріла//Український журнал гематології та трансфузіології.-2010.-№ 2.-С. 18-23.


17. Погоріла О.І. Особливості порушень імунітету у хворих на неходжкінські лімфоми з інфекційними ускладненнями/ О.І. Погоріла//Український журнал гематології та трансфузіології.-2010.-№ 3.-С. 19-23.


18. Показники перекисного окислення ліпідів у динаміці розвитку гострої мієлобластної лейкемії/ М.Ю. Аношина, Н.М. Третяк, А.І. Коваль, М.В. Яговдік//Український журнал гематології та трансфузіології.-2010.-№ 3.-С. 16-18.


19. Попередні результати дослідження ефективності клінічного застосування дієтичної добавки "Пропре С" в лікуванні онкогематологічних захворювань/ В.Г. Бебешко, І.М. Прокопенко, З.В. Мартіна та ін.//Український журнал гематології та трансфузіології.-2010.-№ 2.-С. 39-44.


20. Сергієнко О.В. Лабораторна діагностика залізодефіцитних станів у донорів крові/ О.В. Сергієнко, С.В. Видиборець//Український журнал гематології та трансфузіології.-2010.-№ 3.-С. 37-44.


21. Скрипник І.М. Патогенетичні механізми розвитку та лікування ерозивно-виразкових уражень гастродуоденальної зони у хворих на гемобластози/ І.М. Скрипник, Г.С. Маслова//Український журнал гематології та трансфузіології.-2010.-№ 2.-С. 13-18.


22. Уровень циркулирующих иммунных комплексов в сыворотке крови экспериментальных животных с индуцированным инсультом/ В.Н. Святецкая, Л.В. Гарманчук, Н.В. Сенчило та ін.//Український журнал гематології та трансфузіології.-2010.-№ 3.-С. 27-29.


23. Экспрессия активационных маркеров Т-лимфоцитами больных острой и хронической лейкемией/ А.И. Гордиенко, Л.М. Исакова, Г.Н. Дранник, Н.Н. Третяк//Український журнал гематології та трансфузіології.-2010.-№ 4.-С. 40-44.


13. ОТОРИНОЛЯРИНГОЛОГІЯ.


1. Байрак Д.М. Использование Z-образного шва после увулотомии для улучшения реабилитации пациентов с хронической ронхопатией //Журнал вушних, носових і горлових хвороб. - 2010. - № 5. - С. 40-42.


2. Дослідження компонентів протеолітичної, коагуляційної та фібринолітичної систем плазми крові у пацієнтів з різною патологією ЛОР-органів //Журнал вушних, носових і горлових хвороб. - 2010. - № 5. - С. 34-39.


3. Запорощенко А.Ю. Связь воспалительных заболеваний среднего уха с функциональным состоянием слухолвой трубы и тактика хирургического лечения //Журнал вушних, носових і горлових хвороб . - 2010 . - № 5 . - С. 83-88.


4. Зарицький І.С. Лікарські засоби з антимікотичною дією в лікуванні пацієнтів з синуситами грибкової етіології //Журнал вушних, носових і горлових хвороб . - 2010 . - № 5 . - С. 43-50.


5. Застосування фізіотерапевтичних методів при сенсоневральній приглухуватості //Журнал вушних, носових і горлових хвороб. - 2010. - № 5. - С. 75-82.


6. Окостеніння вушних раковин //Журнал вушних, носових і горлових хвороб. - 2010. - № 5 . - С. 89-95.


7. Паламарчук В.В. Історичні аспекти променевої лікувальної технології в онкоотоларингології //Журнал вушних, носових і горлових хвороб . - 2010 . - № 5 . - С. 60-67.


8. Почуева Т.В. Негнойные внутричерепные осложнения острых средних отитов (особенности клинических проявлений и современные подходы к дифференцированному лечению). Сообщ. 2 //Журнал вушних, носових і горлових хвороб . - 2010 . - № 5 . - С. 23-33.


9. Савченко Т.Д. Сумамед в лечении больных острым синуситом //Журнал вушних, носових і горлових хвороб . - 2010 . - № 5 . - С. 68-74.


10. Стан вегетативної нервової системи у хворих на хронічний одонтогенний гайморит //Журнал вушних, носових і горлових хвороб. - 2010. - № 5 . - С. 51-54.


11. Шварцман Н.А. Некоторые размышления о проблеме болезни Меньера и возможных путях ее решения //Журнал вушних, носових і горлових хвороб. - 2010 . - № 5 . - С. 2-22.


12. Экспериментальные исследования влияния имупрета и синупрета на ключевые параметры иммунитета // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. - 2010. - № 5. - С. 55-59.


14.СТОМАТОЛОГІЯ.


1. 616.31(075.5)

I-56 Implantology in Prosthodontics= Имплантология в ортопедической стоматологии: метод. рекомендации для студ. 5 к. стомат. ф-та/ уклад. V.A. Klyomin [Клемин]; Донецкий мед. ун-т. - Donetsk, 2010. - 57 p.


15. ЕНДОКРИНОЛОГІЯ.


1. Грекова Т.А. Влияние пренатальной гипергликемии на морфофункциональное состояние эндокринного аппарата поджелудочной железы самцов крыс в возрастной динамике/ Т.А. Грекова//Запорожский медицинский журнал.-2010.-Т. 12, № 4.-С. 12-15.


16. ДЕРМАТОЛОГІЯ.


1. Айзятулов Р.Ф. Особенности наружного лечения розацеа, демодикоза/ Р.Ф. Айзятулов, Я.А. Полях, Н.В. Ермилова // Журнал дерматовенерології та косметології ім. М.О. Торсуєва.-2010.-№ 3-4.-С. 14-17.


2. Айзятулов Р.Ф. Лечение вирусных заболеваний кожи и слизистых, осложненных вторичнй инфекцией/ Р.Ф. Айзятулов, В.В. Юхименко, Н.В. Ермилова//Журнал дерматовенерології та косметології ім. М.О. Торсуєва.-2010.-№ 3-4.-С. 21-24.


3. Айзятулов Р.Ф. Патогенез и тактика лечения экземы/ Р.Ф. Айзятулов, З.Ф. Кривенко, В.Д. Гридасова//Журнал дерматовенерології та косметології ім. М.О. Торсуєва. - 2010. - № 3 - 4. - С. 29-33.


4. Айзятулов Р.Ф. Некоторые аспекты терапии хронических стафилококковых поражений кожи/ Р.Ф. Айзятулов, Я.А. Полях, Л.А. Гупало//Журнал дерматовенерології та косметології ім. М.О. Торсуєва.-2010.-№ 3-4.-С. 40-44.


5. Айзятулов Р.Ф. Применение препарата Волвит и шампуня дермазол плюс при лечении себореи и отрубевидного лишая/ Р.Ф. Айзятулов//Журнал дерматовенерології та косметології ім. М.О. Торсуєва.-2010.-№ 3-4.-С. 90-93.


6. Андрашко Ю.В. Сучасний погляд на місце кератолітика в комплексному лікуванні псоріазу/ Ю.В. Андрашко, I.Й. Шаркань//Український журнал дерматології, венерології, косметології.-2010.-№ 3.-С. 42-46.


7. Бардов П.В. Деякі методи дослідження стану шкіри у косметології //Український журнал дерматології, венерології, косметології . - 2010 . - № 3 . - С. 192


8. Болотная Л.А. Рациональный выбор средств наружной терапии осложненных дерматозов/ Л.А. Болотная//Український журнал дерматології, венерології, косметології.-2010.-№ 3.-С. 47-51.


9. Буянова I.О. Вплив "Біфідумбактерину" на стан клітинного імунітету у хворих на рожеві вугрі //Український журнал дерматології, венерології, косметології . - 2010 . - № 3 . - С.170.


10. Василишин А.А. Перспектива применения в дерматологии и косметологии нового лечебно-косметического средства, в состав которого входит высокоочищенный березовый деготь //Український журнал дерматології, венерології, косметології. - 2010 . - № 3 . - С. 189.


11. Волкославская В.Н. К вопросу о Gudelines в дерматовенерологии. Менеджмент активических кератозов, актуальность проблемы в Украине / В.Н. Волкославская//Журнал дерматовенерології та косметології ім. М.О. Торсуєва.-2010.-№ 3-4.-С. 18-20.


12. Волкославська В.М. Стан захворюваності на дерматози в Україні через 20 років після аварії на ЧАЕС/ В.М. Волкославська, О.Л. Гутнєв//Український журнал дерматології, венерології, косметології.-2010.-№ 3.-С. 153.


13. Волкославская В.Н. К вопросу о диспансеризации больных дерматозами и терапии больных в период ремиссии заболевания/ В.Н. Волкославская, А.Л. Гутнев//Український журнал дерматології, венерології, косметології.-2010.-№ 3.-С. 154.


14. Головченко Д.Я. Новые средства местной терапии атопического дерматита //Український журнал дерматології, венерології, косметології . - 2010 . - № 3 . - С. 168-169.


15. Гончарова Я.А. Возможности применения дерматоскопии при постановке диагноза воспалительных дерматозов //Український журнал дерматології, венерології, косметології . - 2010 . - № 3 . - С. 189-190.


16. Дифференциальная диагностика и методы комплексной терапии аллергодерматозов //Український журнал дерматології, венерології, косметології . - 2010 . - № 3 . - С. 166-167.


17. Интегральный подход к наружной терапии атопического дерматита/ А.А. Кубанова, Д.В. Прошутинская, Л.В. Текучева, И.Н. Авдиенко//Український журнал дерматології, венерології, косметології.-2010.-№ 3.-С. 64-70.


18. Каданер Є.I. Особливості тонусу та реактивності вегетативної нервової системи хворих на екзему курців тютюну //Український журнал дерматології, венерології, косметології . - 2010 . - № 3 . - С. 167-168.


19. Калюжна Л.Д. Досвід застосування препарату "Стоп Демодекс" у лікуванні поєднаних патологій шкіри обличчя/ Л.Д. Калюжна, К.О. Бардова//Український журнал дерматології, венерології, косметології.-2010.-№ 3.-С. 95-98.


20. Кешилева Р.К. Системная энзимотерапия при псориатическом артрите/ Р.К. Кешилева, А.Б. Рахматов//Український журнал дерматології, венерології, косметології.-2010.-№ 3.-С. 82-84.


21. Коган Б.Г. Діагностика, лікування та моніторінг рецидивуючого герпесу шкіри та слизових оболонок у паціентів із вторинною імунною недостатністю герпесвірусного генезу/ Б.Г. Коган, О.Є. Олійник//Журнал дерматовенерології та косметології ім. М.О. Торсуєва . -2010.-№ 3-4.-С. 25-29.


22. Короленко В.В. Сучасний стан проблеми мікозів та застосування сертаконазолу в їх лікуванні/ В.В. Короленко//Український журнал дерматології, венерології, косметології.-2010.-№ 3.-С. 109-116.


23. Кравец Е.В. Тербинафин или гризеофульвин? / Е.В. Кравец//Український журнал дерматології, венерології, косметології.-2010.-№ 3.-С.103-107.


24. Крапивница : проблемы ведения пациентов и возможности современной терапии/ Т.В. Святенко, Н.Д. Гетало, Л.Н. Трифонова та ін.//Український журнал дерматології, венерології, косметології.-2010.-№ 3.-С. 77-81.


25. Куценко И.В. Использование дерматоскопии в дифференциальной диагностике новообразований кожи/ И.В. Куценко//Журнал дерматовенерології та косметології ім. М.О. Торсуєва. - 2010.-№ 3-4.-С. 44-48.


26. Литинська Т.О. Роль та місце дихальних тестів у дерматології // Український журнал дерматології, венерології, косметології . - 2010 . - № 3 . - С. 190-191.


27. Можливості адаптації нормативної бази, яка регулює надання дерматовенерологічної допомоги населенню України, до умов багатопрофільного лікувального закладу / А.В. Якобчук, І.В. Мацідонська, І.В. Паппа, В.В. Дріянська//Україна. Здоров'я нації.-2010.-№ 3.-С. 120 - 123.


28. Новый подход к диагностике и терапии микозов как осложняющего фактора при некоторых дерматозах //Український журнал дерматології, венерології, косметології . - 2010 . - № 3 . - С. 163.


29. Організація дерматологічної медичної допомоги людям похилого віку/ В.Є. Ткач, О.Д. Александрук, О.Я. Василюк, Л.Й. Котурбаш//Український журнал дерматології, венерології, косметології.-2010.-№ 3.-С. 155.


30. Патология системы гемостаза у больных меланомой кожи //Український журнал дерматології, венерології, косметології . - 2010 . - № 3 . - С. 187.


31. Пеева Л.И. Усовершенствование способа диагностики чесоточного клеща : Материалы Всеукр. науч-практ. конф. с международным участием "Диагностика и лечение в дерматовенерологии и косметологии", 9-10 сентября 2010г. (г. Херсон) / Л.И. Пеева, А.Л. Гутнев, Н.А. Марусевич//Журнал дерматовенерології та косметології ім. М.О. Торсуєва.-2010.-№ 3-4.-С. 94.


32. Побережник О.Ю. Лечение хронических пиодермитов //Український журнал дерматології, венерології, косметології . - 2010 . - № 3 . - С. 191-192.


33. Показатели цитокинового статуса у больных с ладонно-подошвенной кератодермией //Український журнал дерматології, венерології, косметології. - 2010 . - № 3 . - С. 164.


34. Порівняльний аналіз профілю безпечності топічних глюкокортикостероїдів з позицій доказової медицини/ В.I. Степаненко, О.Ю. Туркевич, О.О. Сизон, О.В. Горбенко//Український журнал дерматології, венерології, косметології.-2010.-№ 3.-С. 53-63.


35. Практичний погляд на застосування топічних глюкокортикостероїдів для лікування стероїдчутливих дерматозів/ К.В. Семенуха, О.В. Горбенко, О.А. Ковальска та ін.//Український журнал дерматології, венерології, косметології.-2010.-№ 3.-С. 71-76.


36. Прогрессивные технологии ведения больных с угревой болезнью и постакне/ Е.Н. Волкова, Н.К. Осипова, А.А. Григорьева, В.В. Платонов//Український журнал дерматології, венерології, косметології.-2010.-№ 3.-С. 89-94.


37. Раздайбедін С.М. Гомеопатичний препарат "Герпес симплекс-Нозод-Iн'єль" в лікуванні герпетичної інфекції //Український журнал дерматології, венерології, косметології . - 2010 . - № 3 . - С. 186-187.


38. Реактивация метаболической активности кожи/ Н.Н. Деркач, М.В. Коржов, Т.М. Скородед, В.И. Коржов//Український журнал дерматології, венерології, косметології.-2010.-№ 3.-С. 85-88.


39. Роль імунної системи шкіри в патогенезі психічних захворювань герпесвірусного генезу/ Н.В. Коляденко, М.В. Хайтович, В.Є. Казмірчук та ін.//Український журнал дерматології, венерології, косметології.-2010.-№ 3.-С. 28-30.


40. Романенко К.В. Диагностическая значимость гистологического исследования при раннем изолированном склероатрофическом лихене вульвы/ К.В. Романенко//Український журнал дерматології, венерології, косметології.-2010.-№ 3.-С. 140-146.


41. Свистунов I.В. Прогностичні варіанти клінічного перебігу червоного плоского лишаю/ I.В. Свистунов//Журнал дерматовенерології та косметології ім. М.О. Торсуєва. - 2010. - № 3-4.-С. 33-40.


42. Сизон О.О. Артропатичний псоріаз: проблемні питання діагностики та диференціації. Ч. 2/ О.О. Сизон, В.I. Степаненко//Український журнал дерматології, венерології, косметології.-2010.-№ 3.-С. 31-41.


43. Стасюк I.І. Клінічна ефективність фототерапії в лікуванні вітиліго //Український журнал дерматології, венерології, косметології . - 2010 . - № 3 . - С. 188-189.


44. Степаненко В.I. Нанобіотехнології в косметичній дерматології: сучасний стан проблеми та перспективи //Український журнал дерматології, венерології, косметології . - 2010 . - № 3 . - С. 193.


45. Сучасні проблеми та перспективи організації та надання дерматовенерологічної допомоги в Україні/ В.I. Степаненко, О.I. Хара, М.Н. Клименко та ін.//Український журнал дерматології, венерології, косметології.-2010.-№ 3.-С. 151-152.


46. Ткач В.Є. Психодерматологічні стани у хворих на шизофренію: проблеми та перспективи //Український журнал дерматології, венерології, косметології. - 2010 . - № 3 . - С. 193.


47. Федотов В.П. Эффективность препарата "Панавир" в терапии больных псориатической болезнью //Український журнал дерматології, венерології, косметології . - 2010 . - № 3 . - С. 162.


48. Ходжаева Л.Д. К вопросу лечения больных красным плоским лишаем // Український журнал дерматології, венерології, косметології . - 2010 . - № 3. - С. 163-164.


49. Цідило I.Г. Використання засобів із догляду за шкірою у хворих на атопічний дерматит //Український журнал дерматології, венерології, косметології . - 2010 . - № 3 . - С. 169-170.


50. Шмелькова Е.С. Современное комплексное лечение при атипичніх формах микроспории/ Е.С. Шмелькова//Український журнал дерматології, венерології, косметології.-2010.-№ 3.-С. 99-102.


51. Drug delivery : дерматологический аспект/ И.С. Чекман, И.В. Коляденко, Т.В. Звягинцева, О.В. Сырова//Український журнал дерматології, венерології, косметології.-2010.-№ 3.-С. 20-27.


17. УРОЛОГІЯ.


1. 616.6(075.8)

L44 Learner's guide to practical classes of the course "Urology" for the 4 year students= Учебное пособие к практическим занятиям по курсу "Урология" для студентов 4 курса/ уклад. V.K. Denisov; Донецкий мед. ун-т.-Donetsk, 2010.-68 p.


2. Вплив гірудотерапії на показники цитокінового профілю крові у хворих на рецидивуючу бешиху на тлі варикозноі хвороби вен гомілки/ І.І. Зельоний, Л.В. Кузнєцова, В.М. Фролов, М.О. Пересадін//Український медичний альманах.-2010.-Т. 13, № 1.-С. 52-54.


3. Контактная лазерная литотрипсия - эффективный малотравматический метод лечения мочекаменной болезни при камнях почки, мочеточника и мочевого пузыря/ С.Х. Аль-Шукри, А.Ю. Рывкин, А.Н. Селиванов, С.А. Будылев//Вестник хирургии им. И.И. Грекова.-2010.-Т. 169, № 5.-С. 71-73.


4. Особливості цитокінової ланки імунітету у хворих на хронічну хворобу нирок IV-V ст. у додіалізному та діалізному періодах / В.Є. Дріянська, О.П. Петрина, О.І. Дудар та ін.//Україна. Здоров'я нації.-2010.-№ 3.-С. 66 - 73.


5. Скнарь В.Н. Комплексная терапия хронического простатита вирусной этиологии с применением препарата генферон/ В.Н. Скнарь//Журнал дерматовенерології та косметології ім. М.О. Торсуєва.-2010.-№ 3-4.-С. 85-89.


18.ОРТОПЕДІЯ.


1. Безопасность мелоксикама при лечении ювенильного артрита у детей/ Е.С. Жолобова, З.В. Гешева, О.Ю. Конопелько та ін.//Острые и неотложные состояния в практике врача.-2010.-№ 4.-С. 41-45.


2. Головач І.Ю. Управління серцево-судинним ризиком у пацієнтів з ревматоїдним артритом та іншими запальними артритами: науково обгрунтовані рекомендації EULAR (2010)/ І.Ю. Головач//Острые и неотложные состояния в практике врача.-2010.-№ 4.-С. 30-35.


3. Лікування остеохондрозу поперекового відділу хребта у спортсменів/ В.М. Шимон, I.Й. Пічкар, В.I. Пантьо, М.М. Василинець//Запорожский медицинский журнал.-2010.-Т. 12, № 4.-С. 152-154.


4. Литовченко В.О. Лікувальна тактика у хворих на ревматоїдний артрит/ В.О. Литовченко, М.О. Гуліда, В.В. Григорук//Запорожский медицинский журнал.-2010.-Т. 12, № 4.-С. 146-148.


5. Моделирование остесинтеза берцовых костей при повреждениях межберцового синдесмоза, сохраняющего его физиологическую подвижность/ М.Ю. Карпинский, О.Ю. Качур, А.А. Тяжелов, Л.Д. Гончарова//Запорожский медицинский журнал.-2010.-Т. 12, № 4.-С. 140-143.


6. Поливода А.Н. Реабилитация больных после эндопротезирования тазобедренного сустава в условиях специализированного санаторного отделения/ А.Н. Поливода, И.Е. Щербина//Запорожский медицинский журнал.-2010.-Т. 12, № 4.-С. 149-151.


7. Поражение суставного хряща при несостоятельности передней крестообразной связки/ М.Л. Головаха, Шишка И.В., О.В. Банит та ін.//Запорожский медицинский журнал.-2010.-Т. 12, № 4.-С. 135-139.


8. Сміян С.І. Подагра: нові тенденції в діагностиці та лікуванні/ С.І. Сміян//Острые и неотложные состояния в практике врача.-2010.-№ 4.-С. 36-40.


^ 19. НЕВРОПАТОЛОГІЯ ТА ПСИХІАТРІЯ.


1. Загородній С.М. Характеристика саморуйнівної поведінки населення України / С.М. Загородній, В.М. Якимець//Україна. Здоров'я нації.-2010.-№ 2.-С. 34 - 39.


2. Олійник І.В. Методологія розробки прогностичної моделі з метою оцінки індивідуального ризику виникнення мозкового інсульту / І.В. Олійник // Україна. Здоров'я нації. - 2010. - № 3. - С. 163 - 168.


3. Пінчук І.Я. Медико-соціальне обгрунтування оптимізації системи надання допомоги населенню похилого віку з вадами психічного здоров'я / І.Я. Пінчук//Україна. Здоров'я нації.-2010.-№ 3.-С. 16 - 23.


4. Проблеми психічного здоров'я людей похилого віку / І.В. Клименко, А.Ю. Діхтяр, М.Ф. Паталах, Ю.В. Василькова//Україна. Здоров'я нації.-2010.-№ 2.-С. 40 - 43.


^ 20. ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ.


1. 616.988(075.5)

G36 General and Special Virology= Общая и специальная вирусология: metodical instructions for students practical training within the credit-module system. Manual/ уклад. N.V. Zhadinski [Жадинский]; Донецкий мед. ун-т.-Donetsk,2010.-68 p.


2. Айзятулов Р.Ф. Быстрые тесты в диагностике инфекций, передающихся половым путем/ Р.Ф. Айзятулов, В.В. Юхименко, Н.В. Ермилова//Журнал дерматовенерології та косметології ім. М.О. Торсуєва.-2010.-№ 3-4.-С. 49-56.


3. Гамарник Л.И. Клинико-эпидемиологические особенности инфекций, передающихся половым путем в группах риска/ Л.И. Гамарник//Журнал дерматовенерології та косметології ім. М.О. - 2010.-№ 3-4.-С. 79-82.


4. Загоруйко Т.В. Болезнь кошачьих царапин //Український журнал дерматології, венерології, косметології . - 2010 . - № 3 . - С. 183-184.


5. Захаров С.В. Социальные и клинические особенности раннего скрытого сифилиса/ С.В. Захаров, В.К. Захаров//Український журнал дерматології, венерології, косметології.-2010.-№ 3.-С. 154-155.


6. Зейналов Б.Р. Инфекционные осложнения в многопрофильном хирургическом стационаре: эпидемиологический диагноз и мероприятия по контролю / Б.Р. Зейналов//Україна. Здоров'я нації.-2010.-№ 3.-С. 142 - 148.


7. К вопросу поздней диагностики нейроборрелиоза //Український журнал дерматології, венерології, косметології . - 2010 . - № 3 . - С. 185-186.


8. Камолов З.Р. Иммунный статус у больных кожным лейшманиозом //Український журнал дерматології, венерології, косметології . - 2010 . - № 3 . - С. 185.


9. Камолов З.Р. К вопросу лечения кожного лейшманиоза //Український журнал дерматології, венерології, косметології . - 2010 . - № 3 . - С. 184.


10. Мавров Г.I. Утіопатогенетичне лікування хворих з ускладненими формами хламідійної та мікоплазмової інфекції/ Г.I. Мавров, Л.В. Iващенко, I.М. Нікітенко//Журнал дерматовенерології та косметології ім. М.О. Торсуєва.-2010.-№ 3-4.-С. 56-61.

11. Мавров Г.И. Иммунные нарушения при половых инфекциях множественной этиологии (Herpes simplex, Chlamydia trachomatis, Trihomnas vaginalis)/ Г.И. Мавров, А.Е. Нагорный//Український журнал дерматології, венерології, косметології.-2010.-№ 3.-С. 117-122.


12. Мавров Г.И. Лечение осложненного урогенитального хламидиоза с применением азитромицина ("Сумамед") в сочетании с патогенетической терапией/ Г.И. Мавров, Ю.В. Щербакова, Г.П. Чинов//Український журнал дерматології, венерології, косметології.-2010.-№ 3.-С. 123-127.


13. Нагорный А.Е. Инфекции, передающиеся половым путем (ИППП) в контексте проблемы сексуального и репродуктивного здоровья нации/ А.Е. Нагорный, А.Е. Нагорный//Журнал дерматовенерології та косметології ім. М.О. Торсуєва.-2010.-№ 3-4.-С. 61-78.


14. Олійник О.В. Резистентність вірусів грипу А(H1N1) 2009 року до противірусних препаратів/ О.В. Олійник, В.В. Гнатів, К.О. Овсієнко//Біль, знеболювання і інтенсивна терапія.-2010.-№ 3.-С. 43-48.


15. Осбенности терапии осложненных форм онихомикозов у больных с ВИЧ и другой сопутствующей патологией //Український журнал дерматології, венерології, косметології . - 2010 . - № 3 . - С. 181-182.


16. Процак В.В. Медико-соціальна характеристика пізнього неуточненого сифілісу / В.В. Процак//Журнал дерматовенерології та косметології ім. М.О. Торсуєва . -2010.-№ 3-4.-С. 82-85.


17. Роль герпесвірусів у розвитку імуносупресії та визначення серологічних маркерів інфекції у хворих на лейкемію/ А.П. Рибальська, О.С. Захаренко, О.В. Басова, О.О. Федоровська//Український журнал гематології та трансфузіології.-2010.-№ 2.-С. 24-30.


18. Современное состояние проблемы гриппа А Н1N12009/ С.Л. Рыбалко, Е.А. Краснобаев, Э.Н. Жеребцова та ін.//Україна. Здоров'я нації.-2010.-№ 3.-С. 169 - 178.


19. Степаненко В.I. Застосування препаратів похідних гуанозину в лікуванні генітального герпесу/ В.I. Степаненко, В.В. Короленко, С.В. Iванов//Український журнал дерматології, венерології, косметології.-2010.-№ 3.-С. 133-139.


20. Федорич П.В. Комплексне лікування запалень сечостатевої системи хламідійного та мікоплазмового генезу з використанням препарату "Ліпоферон"/ П.В. Федорич, О.О. Лаврова, Л.Я. Федорич//Український журнал дерматології, венерології, косметології.-2010.-№ 3.-С. 128-132.

21. Шамсиева Г.И. Оценка цитокинового статуса у больных онихомикозами //Український журнал дерматології, венерології, косметології. - 2010 . - № 3 . - С. 182-183.


21.КОМБУСТІОЛОГІЯ.


1. Письменна О.В. Термічні опікові рани / О.В. Письменна//Україна. Здоров'я нації.-2010.-№ 2.-С. 137 - 140.


2. Семененко А.І. Оцінка впливу нового колоїдно-гіперосмолярного препарату на центральну та печінкову гемодинаміку в умовах експериментального опікового шоку/ А.І. Семененко, Б.О. Кондрацький, О.О. Яковлєва//Український журнал гематології та трансфузіології.-2010.-№ 2.-С. 31-35.


3. Состояние бронхов у больных с термоингаляционной травмой/ С.А. Дегтярева, Е.И. Шмелев, О.В. Ловачева, И.Ю. Шумская//Туберкулез и болезни легких.-2010.-№ 9.- С. 14-17.


^ 22. ХИРУРГІЯ. АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ І ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ . ТРАВМАТОЛОГІЯ.


1. 617-089(06)

П78 Проблемні ситуації в пластичній та реконструктивній хірургії: зб. тез доп. Четвертої міжнар. наук.-практ. конф. (5-7 лютого 2010 р., м. Київ)/ Нац. мед. ун-т iм.О.О. Богомольця.-К.,2010.-175 с.


2. 617-089(075.5)

О-60 Оперативная хирургия и топографическая анатомия головы, шеи, груди, переднебоковой стенки живота и брюшной полости: метод. рекомендации для препод. каф. оперативн. хирургии и топ. анатомии к практ. занят. со студ. мед. фак-тов (модуль № 1)/ уклад. М.В. Антіпов; Донецкий мед. ун-т.- Донецк,2010. - 44 с.


3. Абакумов М.М. Клиника, диагностика и лечение спонтанной эмфиземы средостения/ М.М. Абакумов, Х.Л. Шамба, Ш.Н. Даниелян//Хирургия: Журнал им. Н.И. Пирогова.-2010.-№ 10.- С. 17-21.


4. Алиев С.А. Диагностика и хирургическое лечение разрывов диафрагмы/ С.А. Алиев, С.Ф. Рафиев, Б.М. Зейналов//Хирургия: Журнал им. Н.И. Пирогова.-2010.-№ 10.- С. 22-28.


5. Анкін М.Л. Відновлення гострих пошкоджень ахілового сухожилля з використанням перкутанного шва/ М.Л. Анкін, Т.М. Петрик, О.В. Голомовзий//Запорожский медицинский журнал.-2010.-Т. 12, № 4.-С. 132-134.


6. Барков А.В. Устранение контрактур коленного сустава возникших после лечения осложненных переломов бедренной кости/ А.В. Барков, А.А. Барков//Запорожский медицинский журнал.-2010.-Т. 12, № 4.-С. 125-126.


7. Влияние инфузионных гепатопротекторов на функциональное состояние печени при экспериментальном холестазе/ Н.Г. Смирнова, С.Г. Чефу, А.Л. Коваленко та ін.//Хирургия: Журнал им. Н.И. Пирогова.-2010.-№ 10.- С. 83-88.


8. Вплив положення тіла пацієнта під час нейраксіальної анестезії на ширину міжостистого проміжку/ Ю.Л. Кучин, Ф.С. Глумчер, О.О. Іпатова та ін.//Біль, знеболювання і інтенсивна терапія.-2010.-№ 3.-С. 19-23.


9. Гальперин Э.И. "Свежие" повреждения желчных протоков/ Э.И. Гальперин, А.Ю. Чевокин//Хирургия: Журнал им. Н.И. Пирогова.-2010.-№ 10.- С. 4-10.


10. Гнойные осложнения проникающих ранений груди/ Ш.Н. Даниелян, М.М. Абакумов, О.В. Воскресенский та ін.//Хирургия: Журнал им. Н.И. Пирогова.-2010.-№ 10.- С. 29-35.


11. Гук А.П. Закономірності смертності від травм голови та черепно-мозкових травм в Україні / А.П. Гук//Україна. Здоров'я нації.-2010.-№ 3.-С. 48 - 53.


12. Дубров С.О. Штучна вентиляція легень: від перших спроб до відлучення від респіратора/ С.О. Дубров//Біль, знеболювання і інтенсивна терапія.-2010.-№ 3.-С. 14-19.


13. Егиев В.Н. Сравнительная оценка материалов для внутрибрюшинной пластики вентральных грыж: экспериментальное исследование/ В.Н. Егиев, В.К. Лядов, С.Ю. Богомазова//Хирургия: Журнал им. Н.И. Пирогова.-2010.-№ 10.- С. 36-45.


14. Исмайлов И.С. Сбалансированная анестезия на основе кетамина и нейролептаналгезии при операциях на желчных путях и печени/ И.С. Исмайлов, И.И. Мамедов, М.А. Рашидова//Хирургия: Журнал им. Н.И. Пирогова.-2010.-№ 10.- С. 49-52.


15. Канг Х. Интраперитонеальное применение ропивакаина для эффективного обезболивания после лапароскопической аппендэктомии: проспективное рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование/ Х. Канг, Б.-Г. Ким//Острые и неотложные состояния в практике врача.-2010.-№ 4.-С. 22-29.


16. Козубович Р.М. Алгоритм профілактики геморагічного синдрому в невідкладній хірургії/ Р.М. Козубович, В.В. Томілін, П.М. Перехрестенко//Український журнал гематології та трансфузіології.-2010.-№ 3.-С. 12-16.


17. Критерии выбора доступа для лапароскопической холедохолитотомии/ В.Б. Мосягин, М.А. Калинина, Д.Л. Буряковский, Н.А. Заркуа // Вестник хирургии им. И.И. Грекова. - 2010. -Т. 169, № 5. - С. 42 - 44.


18. Лехан В.М. Особливості епідеміології черепно-мозкової травми в Україні / В.М. Лехан, А.П. Гук//Україна. Здоров'я нації.-2010.-№ 2.-С. 7 - 14.


19. Мальцева Л.А. Оценка тяжести состояния и прогноз летального исхода у пострадавших с политравмой / Л.А. Мальцева, В.Н. Дубина, В.Н. Лисничая//Біль, знеболювання і інтенсивна терапія.-2010.-№ 3.-С. 3-9.


20. Медична реабілітація в комплексі лікування діафізарних переломів кісток гомілки/ В.М. Шимон, Р.I. Шніцер, А.А. Шерегій, М.М. Гелета//Запорожский медицинский журнал.-2010.-Т. 12, № 4.-С. 154-157.


21. Миниинвазивные вмешательства в лечении желчнокаменной болезни у больных пожилого и старческого возраста/ Н.И. Глушков, В.Б. Мосягин, В.С. Верховский та ін.//Хирургия: Журнал им. Н.И. Пирогова.-2010.-№ 10.- С. 53-58.


22. Нестеренко А.Н. Внутривенные иммуноглобулины в неотложной терапии септического шока: клинико-патоморфологическое обоснование целесообразности применения/ А.Н. Нестеренко//Острые и неотложные состояния в практике врача.-2010.-№ 4.-С. 57-71.


23. Нестеренко А.Н. Заместительная иммунокоррекция при хирургическом сепсисе от неприятия к осознанию патогенетической целесообразности/ А.Н. Нестеренко//Біль, знеболювання і інтенсивна терапія.-2010.-№ 3.-С. 52-59.


24. Обоснование инфузионно-трансфузионной терапии при абдоминальном компартмент-синдроме/ В.П. Шано, С.В. Гладкая, О.В. Демчук та ін.//Біль, знеболювання і інтенсивна терапія.-2010.-№ 3.-С. 63-67.


25. Опыт применения плазменых потоков в комплексном лечении хронического остеомиелита/ А.Г. Хасанов, М.А. Нуртдинов, С.С. Нигматзянов та ін.//Хирургия: Журнал им. Н.И. Пирогова.-2010.-№ 10.- С. 59-61.


26. Оценка результатов криодеструкции головного мозга млекопитающих (эксперим. работа)/ С.А. Васильев, В.В. Крылов, С.Б. Песня-Прасолов та ін.//Хирургия: Журнал им. Н.И. Пирогова.-2010.-№ 10.- С. 62-68.


27. Павелец К.В. Роль натяжной пластики в хирургическом лечении обширных и гигантских послеоперационных вентральных грыж/ К.В. Павелец, О.Г. Вавилова, М.Ю. Лобанов//Вестник хирургии им. И.И. Грекова.-2010.-Т. 169, № 5.-С. 80-82.


28. Паламарчук В.И. Регионарные периферические блокады в миниинфазивной флебохирургии/ В.И. Паламарчук, В.А. Ходос, А.М. Вильгаш//Біль, знеболювання і інтенсивна терапія.-2010.-№ 3.-С. 23-28.


29. Потапов А.О. Рестенозы большого сосочка двенадцатиперстной кишки после эндоскопической папиллосфинктеротомии/ А.О. Потапов//Хирургия: Журнал им. Н.И. Пирогова.-2010.-№ 10.- С. 46-48.


30. Рідкісний випадок міграції стравохідного стенту/ А.I. Шевченко, В.I. Федорчук, О.П. Колесник, I. Ф. Колесникова//Запорожский медицинский журнал.-2010.-Т. 12, № 4.-С. 130-131.


31. Сепсис, септичний шок: принципи діагностики та лікування / Д.Л. Міщенко, М.М. Пилипенко, М.В. Бондар та ін.//Острые и неотложные состояния в практике врача.-2010.-№ 4.-С. 46-56.


32. Сравнение эффективности декскетопрофена и кеторолака для преемптив аналгезии. Новый подход к решению старой проблемы: двойное слепое, рандомизированное, плацебо-контролируемое исследование/ И.И. Лесной, Э.А. Стаховский, Л.В. Климчук та ін.//Біль, знеболювання і інтенсивна терапія.-2010.-№ 3.-С. 35-43.


33. Тарабрин О.А. Использование пробы с двукратной локальной гипоксией верхней конечности для определения риска тромбоопасности/ О.А. Тарабрин, С.С. Щербаков, Д.Г. Щербаков // Біль, знеболювання і інтенсивна терапія.-2010.-№ 3.-С. 9-13.


34. Фесенко У.А. Ефективність пірацетаму в профілактиці нейротоксичної дії загальних анестетиків/ У.А. Фесенко, Г.І. Губіна-Вакулік//Біль, знеболювання і інтенсивна терапія.-2010.-№ 3.-С. 48-52.


35. Шувалов С.М. Прогнозування анестезіологічно-операційного ризику та вибір знеболювання у хворих з гнійно-запальними процесами щелепно-лицьової ділянки/ С.М. Шувалов, А.О. Малаховська//Біль, знеболювання і інтенсивна терапія.-2010.-№ 3.-С. 69-72.


23.ОФТАЛЬМОЛОГІЯ.


1. Збитнева С.В. Деякі показники ресурсного забеспечення та діяльності офтальмологічної служби України / С.В. Збитнева//Україна. Здоров'я нації.-2010.-№ 3.-С. 103 - 106.


^ 24. АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ.


1. 618.1(075.8)

П20 Патогенез, профілактика і лікування ускладнень мено- та андропаузи: навч. посiбник / І.Г. Бабенко, І.О. Костіцька, О.М. Дідушко, В.І. Боцюрко. – Івано-Франківськ : ІФНМУ, 2010. - 52 с.


2. Корчинська О.О. Плацентарна дисфункція при багатоплідній вагітності / О.О. Корчинська, У.В. Волошина, Л.В. Теличко // Україна. Здоров'я нації. - 2010. - № 3. - С. 155 - 162.


3. Лехан В.М. Аналіз задоволеності медичного персоналу якістю медичного обслуговування в акушерських стаціонарах / В.М. Лехан, В.Г. Гінзбург//Україна. Здоров'я нації.-2010.-№ 3.-С. 124 - 133.


4. Профилактика гиперергического варианта синдрома системного воспалительного ответа у пациенток с преэклампсией на фоне абдоминального родоразрешения / О.В. Грищенко, И.В. Лахно, И.И. Ступак та ін.//Україна. Здоров'я нації.-2010.-№ 2.-С. 132 - 136.


5. Хомич Л.С. Вживання алкоголю під час вагітності: поширеність та можливі наслідки / Л.С. Хомич, Т.І. Андрєєва, Т.О. Салюк//Україна. Здоров'я нації.-2010.-№ 3.-С. 58 - 65.


  1   2   3

Схожі:

Бібліотека icon„Університетська бібліотека + шкільна бібліотека: працюємо в тандемі
Діяльність сучасної університетської бібліотеки тісно пов'язана з основними стратегічними завданнями державної освітньої політики....
Бібліотека iconНаціональна наукова медична бібліотека україни 01033, Київ, вул. Л. Толстого, 7, тел.: (044)-289-14-40, 289-97-24 тел./факс: (044)-234-51-97
...
Бібліотека iconНескучный сентябрь 2012! Руйнуємо стереотипи! Неочікувана бібліотека!
Тільки 20. 09. 12 бібліотека зустрічає вас біля пам'ятника Дж. Юзу! Книжкові виставки, живе спілкування, все найцікавіше. Стань читачем...
Бібліотека iconСумський державний університет Бібліотека 0-542-33-10-39 library sumdu edu ua | library ssu@ukr net Бібліотека запрошує
Творча зустріч з Андрієм Курковим, українським письменником, журналістом, кіносценаристом
Бібліотека iconСумський державний університет Бібліотека 0-542-33-10-39 library sumdu edu ua | library ssu@ukr net Бібліотека запрошує
Творча зустріч з Андрієм Курковим, українським письменником, журналістом, кіносценаристом
Бібліотека iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Більше знати про снід не зайве: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2007. 17с
Бібліотека iconСумський державний університет Бібліотека 0-542-33-10-39 library sumdu edu ua | library ssu@ukr net Бібліотека запрошує
У заході беруть участь викладачі та студенти Сумського вищого училища мистецтва І культури ім. Д. С. Бортнянського
Бібліотека iconСумський державний університет Бібліотека 0-542-33-10-39 library sumdu edu ua | library ssu@ukr net Бібліотека запрошує
У заході беруть участь викладачі та студенти Сумського вищого училища мистецтва І культури ім. Д. С. Бортнянського
Бібліотека iconСумський державний університет Бібліотека 0-542-33-10-39 library sumdu edu ua | library ssu@ukr net Бібліотека запрошує
«Таємний заповідник». Виставка живопису сумської художниці, члена Національної спілки художників України Ю. Алещенко
Бібліотека iconСумський державний університет Бібліотека 0-542-33-10-39 library sumdu edu ua | library ssu@ukr net Бібліотека запрошує
«Таємний заповідник». Виставка живопису сумської художниці, члена Національної спілки художників України Ю. Алещенко
Бібліотека iconСумський державний університет Бібліотека 0-542-33-10-39 library sumdu edu ua | library ssu@ukr net Бібліотека запрошує
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи