Бібліотека icon

Бібліотека
Скачати 84.39 Kb.
НазваБібліотека
Дата21.09.2012
Розмір84.39 Kb.
ТипДокументи


ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. М.ГОРЬКОГО

БІБЛІОТЕКА
ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ


НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ У БІБЛІОТЕКУ


З А ЧЕРВЕНЬ-СЕРПЕНЬ 2010 р.


ДОНЕЦЬК, 2010

В данном бюллетене отражена новая медицинская, естественнонаучная и социально-экономическая литература, поступившая в библиотеку в июне - августе 2010 г.


Для получения заинтересовавшего Вас издания обращаться в отдел обслуживания научной литературой библиотеки.

Контактный телефон 95-92-96.


С пожеланиями и предложениями просим Вас обращаться к директору библиотеки.


^

ОТВЕТСТВЕННАЯ ЗА ВЫПУСКДИРЕКТОР БИБЛИОТЕКИ Кабардина Г.К.

95-53-72


Составитель:

Зав. информационно- Котелевская Г.М.

библиографическим отделом 95-91-30


СОДЕРЖАНИЕ
I. Медицинская литература С. 4-8

1. Общие вопросы медицины. История медицины. С. 4

2. Анатомия С. 5

3. Гигиена и санитария С. 5

4. Фармакология С.5-6

5. Фтизиатрия С. 6

6. Онкология С. 6

7. Педиатрия С. 6-7

8. Внутренние болезни С. 7

9. Пульмонология С. 7

10. Стоматология С. 7

11. Невропатология С. 8

12.Ортопедия и травматология С. 8

13. Акушерство и гинекология С. 8


II. Cоциально-экономическая и гуманитарная

литература С. 8-9


III. Техническая литература С. 9


IV. Неопубликованные материалы.

4.1. Авторефераты диссертаций, на соискание

ученой степени доктора медицинских наук С. 10

4.2. Авторефераты диссертаций, на соискание

ученой степени кандидата медицинских наук С. 10 -13  1. МЕДИЦИНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА.


1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ МЕДИЦИНЫ. ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ.


1. 61(07)(06)

А43 Актуальні питання підготовки медичних та фармацевтичних фахівців у контексті Європейської освітньої інтеграції : матеріали навчально-наукової конф. . - Чернівці, 2009 . - 192 с.


2. 61(07)

П36 Пішак, В.П. Професори Буковинського державного медичного університету (1944-2009) . - Чернiвцi, 2009 . - 174 с.


3. 61(07)

В75 Вороненко, Ю.В. Електронні навчальні посібники для відображення медичних процедурних знань: принципи, етапи створення, методологія . - К., 2009 . - 160 с.


4. 61

У18 Уваренко, А.Р. Доказова медицина у спектрі наукової медичної інформації, галузевої інноваційної політики та якості медичного забезпечення. - К.: Здоров'я, 2009. - 176 с.


5. 61:355

О-54 Олексійчук, М. Війни і мирний час в дзекалі військово-лікарської експертизи. - Одеса: Фаворит, 2009. - 736 с.


6. 61:6(075.8)

М42 Медична інформатика в модулях: практикум. - К.: Медицина, 2009. - 208 с.

2. АНАТОМИЯ.

1. 611(03)

М58 Міжнародна анатомічна термінологія (латинські, українські, російські та англійські еквіваленти). - Вінниця: Нова книга, 2010. - 392 с.


2. 611(06)

В74 Вопросы морфологии XXI века: сб. науч. тр. К 80-летию со дня рождения А.А. Клишова. - СПб.: ДЕАН, 2010. - Вып. 2 - 224 с.


3. 611(075.8)

С54 Соботта, Й. Атлас анатомії людини. Т. 1: Голова, шия, верхня кінцівка : навч. посiбник. У 2-х томах. - К.: Укр. мед. вісник, 2009 . - 432 с.


4. 611(075.8)

С54 Соботта, Й. Атлас анатомії людини. Т. 2: Тулуб, внутрішні органи, нижня кінцівка : навч. посiбник . У 2-х томах . - К.: Укр. мед. вісник, 2009. - 408 с.

3. ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ.

1. 613(075.8)

G36 General Hygiene and Ecology of Human Being. Module 1 "General guestions of hygiene and ecology" (Manual for the students of medical faculties): учеб. пособие. - Donetsk: НОРД-Компьютер, 2010. - 190 с.


2. 613(075.8)

Н99 Hygiene and Ecology: підручник. - Вінниця: Нова книга, 2009. - 688 с.


4. ФАРМАКОЛОГИЯ.

1.615.1

Д36 Державна Фармакопея України. Доповнення 3 : введено в дію з 1 січня 2010 року ... від 19 жовтня 2009 року № 746. - Харкiв, 2009. - 280 с.

2. 615.32(075.8)

З-92 Зузук, Б.М. Ресурсознавство лікарських рослин: підручник для студ. фарм. фак-тів. - Вінниця: Нова книга, 2009. - 144 с.


3. 615.33(075.8)

Т15 Тактика вибору антибіотиків: навч. посiбник. - Вінниця: Нова книга, 2010. - 200 с.


4. 615.36

Р85 Руководство по организации, обслуживанию и использованию оборудования холодовой цепи для крови. - Женева, 2009 . - 114 с.


5. 615.4(075.8)

С34 Сидоров, Ю.І. Процеси і апарати хіміко-фармацевтичної промисловості: навч. посiбник. - Вінниця: Нова книга, 2009. - 816 с.


5. ФТИЗИАТРИЯ.

1. 616-002.5(075.8)

Т81 Туберкулез. Особенности течения, возможности фармакотерапии: учеб. пособие. - СПб., 2009 . - 108 с.


6. ОНКОЛОГИЯ.

1. 616-006(075.8)

R84 Kryzhanivska, A. Current Trends in Oncology: textbook. - Ivano-Frankivsk, 2010. - 158 p.

7. ПЕДИАТРИЯ.

1. 616-053.2(09)

С50 Сміян, І.С. Щоб в усіх у нас все було гаразд. Кн. 14 . – Тернопiль: Підручники і посібники, 2009. - 176 с.


2. 616-053.2(09)

С50 Сміян, І.С. Як втихне буря під ребром ... Кн. 15 . – Тернопiль: Підручники і посібники, 2009. - 240 с.


8. ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ.

1. 616.1/4 (075.8)

С Сучасна практика внутрішньої медицини. Ведення хворих із хворобами системи кровообігу. Вип. 1: навч. посiбник. - Івано-Франківськ: Видавець Супрун В.П., 2010 . - 156 с.


2. Я19:616

С50 Сміян, І.С. І що ж нам належить?: бібліографія. – Тернопiль: Підручники і посібники, 2010. - 80 с.


9. ПУЛЬМОНОЛОГИЯ.

1.616.24(075.8)

П77 Приступа, Л.Н. Пульмонологія: навч. посiбник. - Суми: СумДУ, 2009. - 195 с.


10. СТОМАТОЛОГИЯ.


1. 616.31(075.8)

Т35 Терапевтична стоматологія. Т. 2: Карієс. Пульпіт. Періодонтит. Ротовий сепсис : підручник. У 4-х томах. - К.: Медицина, 2010. - 544 с.


2. 616.31(075.8)

Т35 Терапевтична стоматологія. Т. 4: Захворювання слизової оболонки порожнини рота: підручник: У 4-х томах. - К.: Медицина, 2010. - 640 с.


11. НЕВРОПАТОЛОГИЯ И ПСИХИАТРИЯ.

1. 616.83

М26 Маркін, Л.Б. Нетравматичні перивентрикулярні та внутрішньошлуночкові крововиливи у новонароджених . - Львiв, 2010 . - 172 с.

12. ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ.

1. 616.7

М66 Митник, З.М. Остеопороз і остеопенія, асоційовані з хронічними захворюваннями печінки. - К.: МОРІОН, 2009. - 128 с.

^

13. АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ.


1. 618.3

М74 Моделі покращення перинатального здоров'я в Україні: узагальнення досвіду роботи 2005-2007 рр. - К., 2009. - 188 с.


II. СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ГУМАНИТАРНАЯ ЛИТЕРАТУРА


1. Т3(4УКР)

В90 Вчені Росії про Закарпаття: Із карпатознавчої спадщини. - Ужгород, 2009. - 520 с.


2. Т3(4УКР)

С76 Стан корупції в Україні. Порівняльний аналіз загальнонаціональних досліджень 2007-2009 рр. для Порогової програми Корпорації "Виклики тисячоліття" (МСС). - К., 2009. - 46 с.


3. Ч21

Н34 Наука України у світовому інформаційному просторі. - К., 2009. - Вип. 2. - 113 с.

4. Ч23

Н34 Науково-інформаційний вісник. - К., 2010 . - № 1 (січень – лютий). - 176 с.


5. Ш141.4

К90 Культура мовлення медика: навч. посiбник. - К.: Здоров'я, 2010. - 464 с.


6. Ш5(4РОС=РУС)6

В Виленский, Ю.Г. Доктор Булгаков. - Винница: Нова книга, 2010. - 472 с.


III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА.

1. 66(06)

А43 Актуальні проблеми розвитку харчових виробництв, ресторанного господарства і торгівлі. Ч. 1 : тези доп. Всеукр. науково-практ. конф. молодих вчених і студ. (20 квітня 2010 р., Харків): у двох частинах. - Харкiв, 2010. - 410 с.


2. 66(06)

А43 Актуальні проблеми розвитку харчових виробництв, ресторанного господарства і торгівлі. Ч. 2 : тези доп. Всеукр. науково-практ. конф. молодих вчених і студ. (20 квітня 2010 р., Харків): у двох частинах. - Харкiв, 2010. - 520 с.


IV. НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ.


4.1. АВТОРЕФЕРАТЫ ДИССЕРТАЦИЙ НА СОИСКАНИЕ НАУЧНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА МЕДИЦИНСКИХ НАУК.


1. А725 Антонюк, О.С. Обгрунтування і оцінка хірургічних методів лікування післяопераційних гнійно-деструктивних уражень кишечнику: автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.03) . - Донецьк, 2009 . - 40 с.


2. Б125 Бабич, Т.Ю. Сімейні пологи: профілактика та зниження акушерських і перинатальних ускладнень : автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.01) . - Донецьк, 2009 . - 40 с.


3. Б287 Батушкін, В.В. Гострий інфаркт міокарда у хворих похилого та старечого віку: клінічні особливості, гемокоагуляційні, ендотеліальні, прозапальні порушення та їх корекція : автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.11) . - К., 2009 . - 42 с.


4.2. АВТОРЕФЕРАТЫ ДИССЕРТАЦИЙ НА СОИСКАНИЕ НАУЧНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА МЕДИЦИНСКИХ НАУК.


1. А139 Абдуєва, Ф.М. Вплив низькодозової довготривалої терапії аторвастатином на маркери каротидного атеросклерозу у хворих на ІХС : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.11) . - К., 2009 . - 20 с.


2. А365 Айман, А.А. Паліативне лікування первинних неорганних злоякісних новоутворень заочеревинного простору й очеревини : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.07) . - Донецьк, 2009 . - 19 с.


3. А465 Александрова, М.Я. Обгрунтування комбінованої галоаерозольтерапії при порушеннях мінерального обміну у хворих на бронхіальну астму : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.27) . - Ялта, 2009 . - 20 с.


4. А524 Алтин, І.В. Нові малоінвазивні способи апендектомії : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.03) . - Сімферополь, 2009 . - 20 с.


5. А615 Амеліна, Т.М. Оптимізація лікування хворих на ішемічну хворобу серця в поєднанні з супутнім хронічним обструктивним захворюванням легень 1- 2 стадії : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.02) . - Івано-Франківськ, 2009 . - 18 с.


6. А76 Апанасенко, О.М. Структурно-функціональні особливості серця у дітей із системною дисплазією сполучної тканини : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.10) . - Харкiв, 2009 . - 20 с.


7. А796 Арват, А.М. Застосування контрастної кріотерапії у комплексному санаторно-курортному лікуванні хворих на остеоартроз : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.33) . - Одеса, 2009 . - 26 с.


8. А802 Арендар, О.А. Прогнозування та профілактика вертикальної (перинатальної) трансмісії вірусу гепатиту С : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.01) . - К., 2009 . - 20 с.


9. А861 Артемчук, О.О. Порушення жирнокислотного спектру ліпопротеїнів, тригліцеридів та їх медикаментозна корекція у хворих на нестабільну стенокардію : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.11) . - К., 2009 . - 20 с.


10. А92 Атаманюк, О.Ю. Диференціальна діагностика гострого апендициту та апоплексії яєчника : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.03) . - Львiв, 2009 . - 20 с.


11. А954 Ахмад, Х.Н. Роль сполучнотканинних елементів плідних оболонок у виникненні їх передчасного розриву при недоношеній вагітності : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.01) . - Хар, 2009 . - 20 с.


12. А946 Афоніна, Т.В. Експериментальне обгрунтування доцільності комбінованого застосування ліпофлавона з ацелізином при хронічній серцевій недостатності : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.03.05) . - К., 2009 . - 20 с.


13. Б129 Баб'як, В.І. Патогенетичне обгрунтування лікування хронічного гастродуоденіту, асоційованого з гелікобактер пілорі інфекцією, у дітей з урахуванням порушень обміну заліза та гастропротективного потенціалу слизової оболонки : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.10) . - К., 2009 . - 19 с.


14. Б18 Байбаков, В.М. Діагностичне та хірургічне лікування крипторхізму у дітей (клініко-експериментальне дослідження) : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.09) . - Донецьк, 2009 . - 22 с.


15. Б19 Бакалець, О.В. Особливості перебігу алергічних дерматозів на тлі цитомегаловірусної інфекції : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.29) . - К., 2009 . - 20 с.


16. Б72 Бобер, Л.Й. Стан підшлункової залози у хворих на муковісцидоз залежно від асоціації фенотип-генотип: автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.10) . - Львiв, 2009 . - 19 с.

17. Б836 Бортняк, Н.В. Стан гуморальних субстанцій у хворих на артеріальну гіпертензію в поєднанні з ревматичними та природженими вадами серця : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.12) . - К., 2009 . - 23 с.

Схожі:

Бібліотека icon„Університетська бібліотека + шкільна бібліотека: працюємо в тандемі
Діяльність сучасної університетської бібліотеки тісно пов'язана з основними стратегічними завданнями державної освітньої політики....
Бібліотека iconНаціональна наукова медична бібліотека україни 01033, Київ, вул. Л. Толстого, 7, тел.: (044)-289-14-40, 289-97-24 тел./факс: (044)-234-51-97
...
Бібліотека iconНескучный сентябрь 2012! Руйнуємо стереотипи! Неочікувана бібліотека!
Тільки 20. 09. 12 бібліотека зустрічає вас біля пам'ятника Дж. Юзу! Книжкові виставки, живе спілкування, все найцікавіше. Стань читачем...
Бібліотека iconСумський державний університет Бібліотека 0-542-33-10-39 library sumdu edu ua | library ssu@ukr net Бібліотека запрошує
Творча зустріч з Андрієм Курковим, українським письменником, журналістом, кіносценаристом
Бібліотека iconСумський державний університет Бібліотека 0-542-33-10-39 library sumdu edu ua | library ssu@ukr net Бібліотека запрошує
Творча зустріч з Андрієм Курковим, українським письменником, журналістом, кіносценаристом
Бібліотека iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Більше знати про снід не зайве: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2007. 17с
Бібліотека iconСумський державний університет Бібліотека 0-542-33-10-39 library sumdu edu ua | library ssu@ukr net Бібліотека запрошує
У заході беруть участь викладачі та студенти Сумського вищого училища мистецтва І культури ім. Д. С. Бортнянського
Бібліотека iconСумський державний університет Бібліотека 0-542-33-10-39 library sumdu edu ua | library ssu@ukr net Бібліотека запрошує
У заході беруть участь викладачі та студенти Сумського вищого училища мистецтва І культури ім. Д. С. Бортнянського
Бібліотека iconСумський державний університет Бібліотека 0-542-33-10-39 library sumdu edu ua | library ssu@ukr net Бібліотека запрошує
«Таємний заповідник». Виставка живопису сумської художниці, члена Національної спілки художників України Ю. Алещенко
Бібліотека iconСумський державний університет Бібліотека 0-542-33-10-39 library sumdu edu ua | library ssu@ukr net Бібліотека запрошує
«Таємний заповідник». Виставка живопису сумської художниці, члена Національної спілки художників України Ю. Алещенко
Бібліотека iconСумський державний університет Бібліотека 0-542-33-10-39 library sumdu edu ua | library ssu@ukr net Бібліотека запрошує
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи