Бібліотека Інформаційний покажчик статей icon

Бібліотека Інформаційний покажчик статей
Скачати 153.26 Kb.
НазваБібліотека Інформаційний покажчик статей
Дата21.09.2012
Розмір153.26 Kb.
ТипДокументи

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького

Бібліотека
Інформаційний покажчик статейз гуманітарних, соціально-економічних наук, педагогіки,

історії медицини, нетрадиційних методів лікування


Вип. 6 (червень)


Донецьк 2011

Інформаційний покажчик розрахований на допомогу навчальному процесу та адресований широкому колу читачів.

Цей випуск включає публікації з періодичних видань та збірок, які надійшли до фонду бібліотеки ДонНМУ в червні 2011 року. Розділи покажчика формуються в залежності від наповнюванності та актуальності.

Для отримання необхідних видань звертайтесь до відділу обслуговування науковою літературою та читальну залу бібліотеки.

^ Список журналів та збірників,

аналітичну бібліографічну інформацію з яких уміщено до

“Інформаційного покажчика статей” вип. 6

Библиотека.-М.,2011.-ISSN 0869-4915.-№ 2.

Бібліографічний відділ бібліотеки

Бібліотечна планета.-К., 2011.-№ 1.

Бібліографічний відділ бібліотеки

Вища школа.-К., 2011.- ISSN 1682-2366. - № 3.

Науковий відділ бібліотеки
^

Наука и жизнь.- М., 2011.- 0028-1263.-№ 3.


Читальна зала бібліотеки

Науковий світ.-К., 2011.- № 5.


Бібліографічний відділ бібліотеки

Світогляд.- К., 2011.- № 1.

Науковий

відділ

бібліотеки

Современная библиотека. – М., 2011.- № 2..

Бібліографічний відділ бібліотеки
^

Схід : аналітично-інформаційний журнал. –Донецьк, 2011. - ISSN 1728-9343.- № 3.

Науковий

відділ

бібліотеки

Український історичний журнал. – 2011.- 2011.- № 1.

Кафедра філософії

Философия науки.-Новосибирск.-2011.-№1.

Кафедра філософіїЗ відгуками та пропозиціями звертайтесь до директора бібліотеки.

Електронний каталог знаходиться за адресою http://katalog.dsmu.edu.ua/
Відповідальний за випуск Г. К. Кабардіна

директор бібліотеки тел. 295-93-71

Упорядник В. В. Сочиліна

головний бібліограф тел. 295-91-30
Психологія

Россинская С. В.

Жить с удовольствием/ С. В. Россинская//Современная библиотека.-2011.-№ 2.-С. 102-105.-[Как научиться жить с удовольствием. Психологический мастер-класс].Рудишин С.

Екодевіантна поведінка: проблеми визначенння й перспективи дослідження в психології/ С. Рудишин//Науковий світ.-2011.-№ 5.-С. 8-9.-[Екологічна психологія людини].


ІсторіяАндрухів І.

Культурно-освітнє життя на Станіславщині в умовах нацистського окупаційного режиму/ І. Андрухів, В. Ковалик//Схід.-2011.-№ 3.-С. 78-83.Бездрабко В. В.

Розвиток науки про документ у ХІХ ст.: візії теорії і практики/ В. В. Бездрабко//Український історичний журнал.-2011.-№ 1.-С. 137-165.Брилева О.

Древнейшая обувь Евразии/ О. Брилева//Наука и жизнь.-2011.-№ 3.-С. 17-18.-[По материалам археологических раскопок].Вавилова І.

Павло Попович. Перший українець у космосі/ І. Вавилова//Світогляд.-2011.-№ 1.-С. 16-23.Ващук Д. П.

Інститут "старини" у Великому князівстві Литовському (аналіз матеріалів Литовської метрики) / Д. П. Ващук//Український історичний журнал.-2011.-№ 1.-С. 195-209.Вітенко М.

Польсько-українські стосунки в Галичині під час парцеляції поміщицьких маєтків 1867-1914 рр./ М. Вітенко//Схід.-2011.-№ 3.-С. 83-89.Вронська Т. В.

21 лютого 1948 р. в історії сталінського терору/ Т. В. Вронська//Український історичний журнал.-2011.-№ 1.-С. 107-122.Задерейчук І.

Політика радянської влади щодо німецьких релігійних конфесій у Криму в 20-30-ті рр. ХХ ст./ І. Задерейчук//Схід.-2011.-№ 3.-С. 99-102.Іваненко О. А.

Міжнародні зв'язки університету св. Володимира (60-ті рр. ХІХ ст.)/ О. А. Іваненко//Український історичний журнал.-2011.-№ 1.-С. 52-70.Космонавти та астронавти - вихідці з української землі//Світогляд.-2011.-№ 1.-С. 40-41.
Кудряченко А. І.

Дослідження з проблематики всесвітньої історії у сучасній Україні / А. І. Кудряченко//Український історичний журнал.-2011.-№ 1.-С. 180-194.
Міхеєва О.

Критичний дискурс-аналіз та його інтерпретативні можливості щодо публікацій у періодичній пресі (за матеріалами справи київської міліції 1925-1926 рр.)/ О. Міхеєва//Схід.-2011.-№ 3.-С. 111-114.Пепа В.

Горе тій чайці.../ В. Пепа//Науковий світ.-2011.-№ 5.-С. 17-19.-[Українське життя: історія та сучасність].Первушин А.

"Задачу выполнил Гагарин"/ А. Первушин//Наука и жизнь.-2011.-№ 3.-С. 2-15.Передерій І. Г.

В'ячеслав Липинський як співробітник першої української щоденної газети "Рада" (1908-1914 рр.)/ І. Г. Передерій//Український історичний журнал.-2011.-№ 1.-С. 71-90.Платонов В.

Юрій Гагарін - легенда століття/ В. Платонов//Світогляд.-2011.-№ 1.-С. 2-15.Попов В.

Населення індустріальних районів України в умовах соціальної катастрофи 1917-1920 рр./ В. Попов//Схід.-2011.-№ 3.-С. 119-122.Реєнт О. П.

До проблеми скасування кріпосного права в 1861 р./ О. П. Реєнт//Український історичний журнал.-2011.-№ 1.-С. 34-51.Рендюк Т. Г.

Прикордонне та регіональне співробітництво між Україною й Румунією з питань національних меншин/ Т. Г. Рендюк//Український історичний журнал.-2011.-№ 1.-С. 123-136.Романцов В.

Проблема хронологічних меж національно-визвольної війни українського народу середини ХVІІІ ст. у вітчизняній історіографії/ В. Романцов//Схід.-2011.-№ 3.-С. 122-125.Савчук В.

Витоки ракетобудування в Україні/ В. Савчук, Ф. Санін//Світогляд.-2011.-№ 1.-С. 24-35.
Середюк Т.

Причини трудової еміграції населення Західної України протягом кінця ХХ - початку ХХІ століття/ Т. Середюк//Схід.-2011.-№ 3.-С. 125-128.
Федорова Л. Д.

Теоретичні та правові питання збереження культурної спадщини в діяльності пам'яткоохоронних структур України (1910-ті рр.)/ Л. Д. Федорова//Український історичний журнал.-2011.-№ 1.-С. 91-106.
Чухліб Т. В.

Козацтво Правобережної України в міжнародних відносинах під час Північної війни 1700-1721 рр./ Т. В. Чухліб//Український історичний журнал.-2011.-№ 1.-С. 4-33.Шаравара Т. О.

Реформи і контрреформи місцевого й міського самоврядування другої половини ХІХ ст. в Російській імперії у працях радянських та зарубіжних дослідників/ Т. О. Шаравара//Український історичний журнал.-2011.-№ 1.-С. 166-179.


Філософія
Білецький В.

Соціально-філософські аспекти у творах Григорія Сковороди/ В. Білецький//Схід.-2011.-№ 3.-С. 132-134.Бородулин В. Ю.

"Конец науки" по-русски: О постмодернистском "конце науки" Дж. Хоргана и постсоветском конце науки в России/ В. Ю. Бородулин//Философия науки.-2011.-№ 1.-С. 17-59.Вальвачев В. В.

Информация, информатизация и содержание информационной сферы в современном обществе/ В. В. Вальвачев//Философия науки.-2011.-№ 1.-С. 82-92.Винник Д. В.

Методология контроля сознания: история, перспективы, теоретические пределы/ Д. В. Винник//Философия науки.-2011.-№ 1.-С. 93-120.Гокінг С.

Теорія (ілюзорна) усього/ С. Гокінг, Л. Млодінов//Світогляд.-2011.-№ 1.-С. 60-61.-[Якою є реальність насправді].Езова С.

Личность и современность/ С. Езова//Библиотека.-2011.-№ 2.-ISSN 0869-4915.-С. 23-25.-О человеческом и профессиональном достоинстве специалиста.Елхова О. И.

Онтология виртуального времени/ О. И. Елхова//Философия науки.-2011.-№ 1.-С. 60-71.Кудря Ю.

Найбільші структури у Всесвіті/ Ю. Кудря, В. Жданов//Світогляд.-2011.-№ 1.-С. 62-66.-Просторові та часові масштаби.
Мозговий Л.

Специфіка становлення ірраціонально-містичної філософії буддизму в історії філософії/ Л. Мозговий//Схід.-2011.-№ 3.-С. 138-141.Разумов В. И.

Аксиоматико-дедуктивный подход в ретроспективе и перспективе/ В. И. Разумов, Л. И. Рыженко, В. П. Сизиков//Философия науки.-2011.-№ 1.-С. 3-16.Резников В. М.

Частотные концепции и стохастическая работающая математика/ В. М. Резников//Философия науки.-2011.-№ 1.-С. 72-81.


Історія медицини
Аполонов А.

650 річчя оптики: від Альхазена до Ферма і Ремера/ А. Аполонов//Світогляд.-2011.-№ 1.-С. 51-53.

-- Альхазен (Ибн аль Хайсам) (965—1039) - арабский ученыйГусинін В.

Графен: пік імені Нобеля підкорено. Що далі?/ В. Гусинін, В. Локтєв, С. Шарапов//Світогляд.-2011.-№ 1.-С. 44-50.

-- Гейм Андрей Константинович (1958) физик, Новосёлов Констатнтин Сергеевич (1974) физикКорсак К.

Ноотехнології як засіб побудови ноосфери В. Вернадського/ К. Корсак//Вища школа.-2011.-№ 3.-С. 27-35.

-- Вернадский Владимир Иванович (1863-1945) естествоиспытатель
Пиріг Л.

Українська наука у дзеркалі філателії. Українці в науці та освіті ХІ Х сторіччя/ Л. Пиріг//Світогляд.-2011.-№ 1.-С. 71-80.
Попова С. С.

Биофизический эксперимент в эпоху Просвещения/ С. С. Попова//Философия науки.-2011.-№ 1.-С. 121-132.

-- Гальвани Луиджи (1737-1798) итальянский врач, Вольта Аллесандро Джузеппе Антонио Анастасио (1745-1827) физик
Рылов А.

Памятники Девичьего поля/ А. Рылов//Наука и жизнь.-2011.-№ 3.-С. 52-60.-[Памятники выдающимся врачам на территории Московской медицинской академии им. И. М. Сеченова].

-- Сеченов Иван Михайлович (1829-1905) физиолог, Пирогов Николай Иванович (1810-1881) хирургЭрисман Федор Федорович (Фридрих Гульдрейх) (1842-1915) офтальмолог, Снегирёв Владимир Федорович (1847-1916) гинеколог, Филатов Нил Фёдорович (1847-1902) инфекционист, Абрикосов Алексей Иванович (1875-1955)патологоанатом, Семашко Николай Александрович (1874-1949) организатор здравоохранения, Корсаков Сергей Сергеевич (1854-1900) психиатрСергієнко Є.

Академік Семен Брауде: етапи великого шляху/ Є. Сергієнко//Світогляд.-2011.-№ 1.-С. 42-43.

-- Брауде Семен Яковлевич (1911-2003) физикСлово про Мстислава Келдиша - головного теоретика космонавтики//Світогляд.-2011.-№ 1.-С. 36-39.

-- Келдыш Мстислав Всеволодович (1911-1978) ученый, математикХолод Б. І.

"Планета Альфреда Нобеля" - символ науки і творчого розуму/ Б. І. Холод//Світогляд.-2011.-№ 1.-С. 54-55.-[Меморіальний символ у Дніпропетровську].

-- Нобель Альфред (1833-1896) исследователь


Культура. Наука
Березяк В.

Мова наших пращурів: від сивої давнини до сьогодення/ В. Березяк//Науковий світ.-2011.-№ 5.-С. 20-22.Ворона Ю.

Книгою року Бі-Бі-Сі-2010 названо роман Сергія Жадана "Ворошиловград"/ Ю. Ворона//Бібліотечна планета.-2011.-№ 1.-С. 37-38.Гайдамака В.

Підготовка журналістських кадрів для друкованих засобів масової інформації в Україні (1991-1993 рр.)/ В. Гайдамака//Схід.-2011.-№ 3.-С. 90-94.Дрожжина С.

Формування толерантності в сучасному суспільстві: аксіологічний аспект/ С. Дрожжина, М. Чернишова//Схід.-2011.-№ 3.-С. 135-137.Езова С.

Что нужно знать о диалоге/ С. Езова//Библиотека.-2011.-№ 2.- С. 26-27.Кириченко О.

Перспективи інноваційно-інтелектуального розвитку України/ О. Кириченко, Ю. Неговська//Вища школа.-2011.-№ 3.-С. 36-46.Корсак К.

ХХІ століття: множинність наноекономік/ К. Корсак//Науковий світ.-2011.-№ 5.-С. 2-3.Москаленко Ю.

Поясна лічба часу потребує кардинальних змін у планетарному масштабі та в Україні зокрема / Ю. Москаленко//Світогляд.-2011.-№ 1.-С. 67-70.-[Годинні пояса, перехід на літній та зимовий час].Наумова Н.

Тарасова могила/ Н. Наумова//Науковий світ.-2011.-№ 5.-С. 14-16.-[Шевченко Тарас Григорович].Новаторська роль кафедри в умовах суспільних трансформацій/ Б. Андрушків, Н. Кирич, І. Стойко та ін.//Науковий світ.-2011.-№ 5.-С. 4-6.Славинський М.

Незгасна зоря генія/ М. Славинський//Науковий світ.-2011.-№ 5.-С. 13.-[Шевченко Тарас Григорович].Смоляк Н.

Практика інформаційного забезпечення експертизи заявок на об'єкти промислової власності/ Н. Смоляк, Л. Крестовська//Світогляд.-2011.-№ 1.-С. 56-57.

Донецький край
Гетьман В.

Закон земної рівноваги, або Хто воює з природою, той програє/ В. Гетьман//Науковий світ.-2011.-№ 5.-С. 7.-[Экологические проблемы Азовского моря].

Екологія
Щур Е.

Мотори просять "зеленого змія"!/ Е. Щур//Науковий світ.-2011.-№ 5.-С. 10.-[Біопаливо в Україні].

Педагогіка
Андрюшина О.

Освітні інвестиції в контексті національного моніторінгу якості загальної освіти (досвід США)//Вища школа.-2011.-№ 3.-С. 62-68.Артюх С.

Виховання професійних і спеціальних психофізіологічних якостей у майбутніх інженерів - запорука зниження ризику техногенних катастроф/ С. Артюх, О. Лазуренко//Вища школа.-2011.-№ 3.-С. 85-90.Бочкарьова Н.

Дослідження сутності поняття "педагогічна фасилітація"/ Н. Бочкарьова//Вища школа.-2011.-№ 3.-С. 98-104.
Жорнова О.

Модернізація освіти як mainstream у вітчизняній педагогіці/ О. Жорнова, О. Жорнова//Вища школа.-2011.-№ 3.-С. 114-122.Жуков І.

Концепція інтернет-порталу інформаційних ресурсів освіти і науки МОНМС України/ І. Жуков, О. Іванкевич, Г. Кременецький//Вища школа.-2011.-№ 3.-С. 52-61.Зіньковський Ю.

Камені спотикання вітчизняної вищої освіти / Ю. Зіньковський//Вища школа.-2011.-№ 3.-С. 7-18.Кожедуб Л.

Навчання читанню художніх творів у мовних ВНЗ в умовах зниження рівня читацької активності в суспільстві/ Л. Кожедуб//Вища школа.-2011.-№ 3.-С. 105-113.Мадзігон В.

Реформа освіти у руслі Болонського процесу та управління якістю безперервної освіти / В. Мадзігон, М. Вачевський//Вища школа.-2011.-№ 3.-С. 19-26.Пономаренко О.

Особливості профорієнтаційної роботи у навчальних закладах Великої Британії/ О. Пономаренко//Вища школа.-2011.-№ 3.-С. 69-77.Розвиток рейтингового оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників / О. Величко, В. Іващенко, О. Ясев, О. Рожков//Вища школа.-2011.-№ 3.-С. 78-84.Стецюк К.

Художньо-естетична орієнтація студентів технічного ВНЗ як чинник підвищення їхньої професійної компетентності/ К. Стецюк//Вища школа.-2011.-№ 3.-С. 91-97.
Ярошенко Т.

Відкритий доступ - шлях до присутності України у світовій науковій спільноті/ Т. Ярошенко//Вища школа.-2011.-№ 3.-С. 47-51.


Економіка
Алексєєв С.

Історичні особливості трансформації соціально-економічної структури населення України в 1991-2004 рр./ С. Алексєєв//Схід.-2011.-№ 3.-С. 73-78.Балашова Р.

Методичні засади аналізу та прогнозування ринку туристичних послуг в Україні з використанням математичного моделювання/ Р. Балашова, Л. Івченко//Схід.-2011.-№ 3.-С. 3-9.Великий Ю.

Фінансове забезпечення малого інноваційного підприємництва в машинобудівному комплексі України/ Ю. Великий//Схід.-2011.-№ 3.-С. 10-14.Голубєва Н.

Оцінка виробничого потенціалу вугледобувних підприємств на основі кластерного аналізу/ Н. Голубєва//Схід.-2011.-№ 3.-С. 14-17.Горбатюк А.

Економічна безпека України і сучасний механізм податкового регулювання підприємницької діяльності/ А. Горбатюк//Схід.-2011.-№ 3.-С. 18-21.Гук Н.

Зміни в структурі зайнятості населення та професійних розподілах у розрізі стадій розвитку суспільства/ Н. Гук//Схід.-2011.-№ 3.-С. 21-26.Дутова Н.

Проблеми законодавчого регулювання організації та обліку спільної діяльності в Україні/ Н. Дутова, Н. Новікова//Схід.-2011.-№ 3.-С. 26-30.Каменська О.

Модель управління людським капіталом промислового підприємства/ О. Каменська//Схід.-2011.-№ 3.-С. 31-35.Македон В.

Удосконалення системи управління трансформацією міжнародних компаній у формі операцій злиттів та поглинань/ В. Македон//Схід.-2011.-№ 3.-С. 39-43.Пілова К.

Визначення конкурентоспроможності кам'яного вугілля за вартістю корисного тепла/ К. Пілова//Схід.-2011.-№ 3.-С. 44-46.Рухлядін В.

Стан і перспективи розвитку грального бізнесу/ В. Рухлядін, І. Стеценко, В. Харенко//Схід.-2011.-№ 3.-С. 47-50.
Сизоненко О.

Запобіжний механізм антикризового управління промислового підприємства/ О. Сизоненко//Схід.-2011.-№ 3.-С. 50-54.
Філатова О.

Податкові механізми й важелі антикризової політики держави: концептуальні підходи/ О. Філатова//Схід.-2011.-№ 3.-С. 61-63.Циганов О.

Конкурентна позиція українських банків з іноземним капіталом/ О. Циганов, І. Веселий//Схід.-2011.-№ 3.-С. 54-60.Шевченко А.

Особливості регламентації управлінських функцій на металургійних підприємствах/ А. Шевченко//Схід.-2011.-№ 3.-С. 64-69.Шишкіна І.

Основні бар'єри на ринку альтернативних джерел енергії (на прикладі біомаси)/ І. Шишкіна//Схід.-2011.-№ 3.-С. 69-72.

Інформаційні технологіїКорнєв О.

Використання корпоративних інформаційних систем у вітчизняній практиці/ О. Корнєв//Схід.-2011.-№ 3.-С. 36-38.

Право. РелігіяГапеєва О.

Становлення інституту цивільного демократичного контролю над армією в Російській Федерації/ О. Гапеєва, Г. Гозуватенко, Т. Мацевко//Схід.-2011.-№ 3.-С. 95-98.Леонов О.

Розвиток законодавства про створення й діяльність політичних партій/ О. Леонов//Схід.-2011.-№ 3.-С. 103-110.Папазова А.

Релігійна діяльність єзуїтів у східнослов'янському регіоні в останній третині ХVІ - першій половині ХVII ст./ А. Папазова//Схід.-2011.-№ 3.-С. 114-118.Фуртес О.

Військова еміграція української держави в боротьбі за державність/ О. Фуртес//Схід.-2011.-№ 3.-С. 129-131.
Схожі:

Бібліотека Інформаційний покажчик статей iconБібліотека Інформаційний покажчик статей
Цей випуск включає публікації з періодичних видань та збірок, які надійшли до фонду бібліотеки Доннму в квітні 2010 року. Розділи...
Бібліотека Інформаційний покажчик статей iconБібліотека Інформаційний покажчик статей
Цей випуск включає публікації з періодичних видань та збірок, які надійшли до фонду бібліотеки Доннму в квітні 2012 року. Розділи...
Бібліотека Інформаційний покажчик статей iconБібліотека Інформаційний покажчик статей
Цей випуск включає публікації з періодичних видань та збірок, які надійшли до фонду бібліотеки Доннму в травні 2012 року. Розділи...
Бібліотека Інформаційний покажчик статей iconБібліотека Інформаційний покажчик статей
Цей випуск включає публікації з періодичних видань та збірок, які надійшли до фонду бібліотеки Доннму в березні 2012 року. Розділи...
Бібліотека Інформаційний покажчик статей iconБібліотека Інформаційний покажчик статей
Цей випуск включає публікації з періодичних видань та збірок, які надійшли до фонду бібліотеки Доннму в вересні 2011 року. Розділи...
Бібліотека Інформаційний покажчик статей iconБібліотека Інформаційний покажчик статей
Цей випуск включає публікації з періодичних видань та збірок, які надійшли до фонду бібліотеки Доннму в жовтні 2011 року. Розділи...
Бібліотека Інформаційний покажчик статей iconБібліотека Інформаційний покажчик статей
Цей випуск включає публікації з періодичних видань та збірок, які надійшли до фонду бібліотеки Доннму в травні 2011 року. Розділи...
Бібліотека Інформаційний покажчик статей iconБібліотека Інформаційний покажчик статей
Цей випуск включає публікації з періодичних видань та збірок, які надійшли до фонду бібліотеки Доннму в березні 2011 року. Розділи...
Бібліотека Інформаційний покажчик статей iconБібліотека Інформаційний покажчик статей
Цей випуск включає публікації з періодичних видань та збірок, які надійшли до фонду бібліотеки Доннму в лютому 2011 року. Розділи...
Бібліотека Інформаційний покажчик статей iconБібліотека Інформаційний покажчик статей
Цей випуск включає публікації з періодичних видань та збірок, які надійшли до фонду бібліотеки Доннму в березні 2010 року. Розділи...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи