Бібліотека Інформаційний покажчик статей icon

Бібліотека Інформаційний покажчик статей
Скачати 181.07 Kb.
НазваБібліотека Інформаційний покажчик статей
Дата21.09.2012
Розмір181.07 Kb.
ТипДокументи


Донецький національний медичний університет ім. М. Горького

Бібліотека
Інформаційний покажчик статейз гуманітарних, соціально-економічних наук, педагогіки,

історії медицини, нетрадиційних методів лікування


Вип. 7-8 (червень)


Донецьк 2011

Інформаційний покажчик розрахований на допомогу навчальному процесу та адресований широкому колу читачів.

Цей випуск включає публікації з періодичних видань та збірок, які надійшли до фонду бібліотеки ДонНМУ в липні-серпні 2011 року. Розділи покажчика формуються в залежності від наповнюваності та актуальності.

Для отримання необхідних видань звертайтесь до відділу обслуговування науковою літературою та читальну залу бібліотеки.

^ Список журналів та збірників,

аналітичну бібліографічну інформацію з яких уміщено до

“Інформаційного покажчика статей” вип. 7-8

Вища школа.-К., 2011.- ISSN 1682-2366. - № 1,2,4.

Науковий відділ бібліотеки

Вісник проблем біології і медицини.-Полтава.-2011.- ISSN 2077-4214.-Вип.2, т.1.

Науковий відділ бібліотеки

Діловий вісник.-К., 2011.-ISSN 1680-3310.-№ 3,4,5.

Науковий відділ бібліотеки

Компьютер.- К., 2011.- № 3-4.

Бібліографічний відділ бібліотеки
^

Медична освіта.-Тернопіль,2011.- ISSN 1681-2751.- № 1.


Науковий відділ бібліотеки

Мир библиографии.-М., 2008.-ISSN 1560-7968. -№ 6.


Бібліографічний відділ бібліотеки
^

Науковий світ.-К., 2011.- № 6.


Бібліографічний відділ бібліотеки

Проблеми безперервної медичної освіти та науки.- Харків,2011.-№1.


Науковий відділ бібліотеки

Проблеми сучасної медичної науки та освіти.-Харків, 2010.- № 4.

Науковий відділ бібліотеки

Світогляд.- К., 2011.- № 2.

Науковий відділ бібліотекиЗ відгуками та пропозиціями звертайтесь до директора бібліотеки.

Електронний каталог знаходиться за адресою http://katalog.dsmu.edu.ua/
Відповідальний за випуск Г. К. Кабардіна

директор бібліотеки тел. 295-93-71

Упорядник В. В. Сочиліна

головний бібліограф тел. 295-91-30
^ Педагогіка вищої школи


Антипов Н. В.

Оценивание практических навыков на кафедре оперативной хирургии и топографической анатомии / Н. В. Антипов, Д. В. Сироид//Вісник проблем біології і медицини.-2011.-Вип. 2, Т. 1.-ISSN 2077-4214.-С. 16-17.Артемова Л.

Виховання чи лише навчання студентів/ Л. Артемова//Вища школа.-2011.-№ 1.-С. 93-103.Байденко В. І.

Еволюція бакалаврату і магістратури: 1999-2010 роки (європейський ракурс)/ В. І. Байденко//Вища школа.-2011.-№ 1.-С. 9-22.Беспалов В.

Реалізація концепції виховної роботи в ОДЕУ/ В. Беспалов, С. Стеценко//Вища школа.-2011.-№ 4.-С. 107-112.Бобух Л.

Інформаційний проект "навчання"/ Л. Бобух, Т. Сиволап, М. Моргун//Вища школа.-2011.-№ 2.-С. 40-47.Бойків А. Б.

Досвід впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу з пропедевтики ортопедичної стоматології/ А. Б. Бойків//Медична освіта.-2011.-№ 1.-С. 55-57.Бондаренко М.

Інтеграція в європейську систему вищої освіти в ІТ-галузі шляхом участі в міжнародних освітніх програмах, проектах та конкурсах/ М. Бондаренко//Вища школа.-2011.-№ 2.-С. 7-15.Васильєв А.

Побудова інноваційної системи управління університетом: інтегрована інформаційна система/ А. Васильєв, В. Любчак, В. Хоменко//Вища школа.-2011.-№ 1.-С. 40-45.Верхогляд О.

Аналіз діяльності акредитаційних агенцій США/ О. Верхогляд, Ю. Романовська, О. Романовський//Вища школа.-2011.-№ 2.-С. 72-84.Взаємовідносини лікаря та пацієнта - основа ефективного лікування/ Ю. М. Степанов, І. М. Кононов, А. В. Латфуліна, Л. М. Шендрик//Медична освіта.-2011.-№ 1.-С. 80-81.Використання сучасних електронних технологій для вивчення курсу гістології, цитології та ембріології/ Л. В. Васько, В. І. Бумейстер, Л. І. Кіптенко, О. М. Гортинська//Вісник проблем біології і медицини.-2011.-Вип. 2, Т. 1.-ISSN 2077-4214.-С. 20- 21.Використання сучасних інформаційних технологій для удосконалення самостійної роботи студентів/ Л. Д. Чулак, А. О. Бас, В. Г. Шутурмінський, В. В. Корчемний//Медична освіта.-2011.-№ 1.-С. 11-14.Вієвська М.

Формування мотивації фахівця до безперервної професійної освіти/ М. Вієвська, Л. Красовська//Вища школа.-2011.-№ 1.-С. 75-82.Вовк К. В.

Особливості викладання дисципліни "Медицина катастроф" для студентів медичних ВНЗ у сучасних умовах//Медична освіта.-2011.-№ 1.-С. 35-36.Галиця І.

Інтелектуально-конкурентні ігри як креативний механізм активізації педагогічного, наукового та інноваційного процесів/ І. Галиця, О. Галиця//Вища школа.-2011.-№ 1.-С. 104-107.Грищенко Т.

Наукова бібліотека в інформаційно-освітньому просторі вищого навчального закладу. Аспекти інтегральної взаемодії/ Т. Грищенко, Н. Етенко//Вища школа.-2011.-№ 1.-С. 59-66.Державна статистика освіти//Вища школа.-2011.-№ 2.-С. 107-125.Деякі аспекти консультативної роботи, яка проводиться на кафедрі нейрохірургії і неврології Одеського державного медичного університету/ А. С. Сон, В. В. Добровольський, Ю. І. Горанський та ін.//Медична освіта.-2011.-№ 1.-С. 71-74.Допіра І.

Подовжена освіта - шлях у майбутнє/ І. Допіра, О. Обнявко, О. Чернега//Вища школа.-2011.-№ 4.-С. 101- 106.Досвід викладання іноземним студентам на кафедрі хірургії з анестезіологією № 2/ О. В. Олійник, А. Р. Вайда, А. Я. Господарський та ін.//Медична освіта.-2011.-№ 1.-С. 69-71.Дубінін С. І.

Актуальність викладання молекулярної біології у вищих навчальних закладах України/ С. І. Дубінін, Н. А. Улановська-Циба//Вісник проблем біології і медицини.-2011.-Вип. 2, Т. 1.-ISSN 2077-4214.-С. 21-23.Звєряков М.

Особливості формування магістерських програм наукового і професійного спрямування з урахуванням вимог бізнес-середовища/ М. Звєряков, А. Ковальов, Т. Кублікова//Вища школа.-2011.-№ 4.-С. 23-33.Звєряков М.

Розвиток наукової складової в Одеському державному економічному університеті/ М. Звєряков//Вища школа.-2011.-№ 4.-С. 7-14.
Іваницька Т.

Інформаційний простір бібліотеки: нові технології - нові можливості/ Т. Іваницька, Н. Фадєєва//Вища школа.-2011.-№ 4.-С. 113-122.Кіршо С.

Забезпечення якості компетентнісно орієнтованої мовної підготовки майбутніх економістів/ С. Кіршо//Вища школа.-2011.-№ 4.-С. 94-100.Клішевич Б. А.

Історія становлення медичної освіти в Україні як державного нормативного компонента військово-медичної освіти/ Б. А. Клішевич, Ю. В. Рум'янцев, І. Ф. Гончаренко//Медична освіта.-2011.-№ 1.-С. 84-90.Кліщ Г. І.

Реформування медичної освіти в Австрії: зразок успішного проведення і приклад для наслідування/ Г. І. Кліщ//Медична освіта.-2011.-№ 1.-С. 58-66.Ковальов А.

Перспективні напрямки наукових досліджень Одеського державного економічного університету/ А. Ковальов//Вища школа.-2011.-№ 4.-С. 15-22.Козлова Г.

Компетентнісний підхід до навчання студентів і викладачів/ Г. Козлова, Т. Кублікова//Вища школа.-2011.-№ 4.-С. 83-93.
Компютерні інформаційні технології в організації самостійної роботи студентів у системі вищої медичної освіти/ В. А. Капустник, І. Ф. Костюк, О. О. Калмиков, Н. П. Стебліна//Проблеми сучасної медичної науки та освіти.-2010.-№ 4.-С. 16-18.
Корольова Т.

Профспілкова організація Одеського державного економічного університету: віхи історії та сьогодення/ Т. Корольова, Г. Шамаєва//Вища школа.-2011.-№ 4.-С. 54-58.
Крамний І. О.

Проблеми якості навчання лікарів-рентгенологів в післядипломній освіті/ І. О. Крамний//Проблеми безперервної медичної освіти і науки.-2011.-№ 1.-С. 9-12.
Крамний І. О.

Сучасні освітянські технології в післядипломній освіті променевих діагностів/ І. О. Крамний//Проблеми сучасної медичної науки та освіти.-2010.-№ 4.-С. 13-15.Краснов В. В.

Якість засвоення знань при роботі з електронними засобами навчання процедурного типу/ В. В. Краснов//Проблеми сучасної медичної науки та освіти.-2010.-№ 4.-С. 9-12.Кузнєцова Л.

Конкурентоспроможність України у сфері освіти/ Л. Кузнєцова//Вища школа.-2011.-№ 4.-С. 64-69.Лиходій В.

Поліпшення технології підготовки економістів/ В. Лиходій//Вища школа.-2011.-№ 2.-С. 48-55.Мазур Н.

Формування системи оцінювання та рейтингування педагогічного персоналу ВНЗ I-II рівнів акредитації на основі експертних оцінок/ Н. Мазур//Вища школа.-2011.-№ 1.-С. 67-74.Майбутньому лікарю досконалі знання української мови/ В. І. Ляховський, Д. Г. Дем'янюк, О. М. Люлька та ін.//Медична освіта.-2011.-№ 1.-С. 66-68.Методологічні аспекти викладання елективного курсу "Сучасні проблеми молекулярної біології" у вищій медичній школі/ Т. І. Шевчук, Р. П. Піскун, С. М. Горбатюк, О. О. Ніколаєнко//Медична освіта.-2011.-№ 1.-С. 37-39.Мисула І. Р.

Методичні конференції як засіб удосконалення навчального процесу в Тернопільському державному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського/ І. Р. Мисула, В. В. Файфура, А. І. Паламарчук//Медична освіта.-2011.-№ 1.-С. 5-10.Міждисциплінарний проблемний семінар як інтерактивний метод навчання слухачів циклу тематичного удосконалення/ Б. М. Дикий, Г. Б. Матейко, О. Я. Пришляк, О. Є. Кондрин//Медична освіта.-2011.-№ 1.-С. 46-49.Никифоренко В.

Селективна підтримка обдарованих студентів як складова формування інтелектуального капіталу України/ В. Никифоренко//Вища школа.-2011.-№ 4.-С. 70-77.Окландер М.

ОДЕУ - лідер професійної сертифікації маркетологів в Україні/ М. Окландер//Вища школа.-2011.-№ 4.-С. 78-82.Опанування студентами практичних навичок як складова частина покращення якості навчального процесу на кафедрі нейрохірургії і неврології Одеського державного медичного університету/ А. С. Сон, В. В. Добровольський, Ю. І. Горанський та ін.//Медична освіта.-2011.-№ 1.-С. 32-34.
Пальчук М.

Еволюційний розвиток професійної підготовки виробничого персоналу в країнах ЄС: досвід Великої Британії/ М. Пальчук//Вища школа.-2011.-№ 2.-С. 85-98.Педанов Ю. Ф.

Особливості програм викладання морфофункціональних дисциплін у вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації в Україні й Чеській Республіці/ Ю. Ф. Педанов, А. І. Гоженко, Р. Ф. Макулькін//Медична освіта.-2011.-№ 1.-С. 50-51.Поетапність навчання лікарів-хірургів на курсах ендоскопічної хірургії в Тернопільському державному медичному університеті/ О. Л. Ковальчук, М. С. Гнатюк, П. І. Шевяк та ін.//Медична освіта.-2011.-№ 1.-С. 29-31.Про підготовку провізорів та провізорів-організаторів на курсах підвищення кваліфікації на базі факультету післядипломної освіти/ І. М. Білай, В. І. Дарій, О. А. Рижов та ін.//Медична освіта.-2011.-№ 1.-С. 52-54.Проблеми кредитно-модульної системи підготовки лікарів/ О. Б. Кобзар, С. В. Дорошенко, В. П. Івасюк та ін.//Вісник проблем біології і медицини.-2011.-Вип. 2, Т. 1.-ISSN 2077-4214.-С. 23-24.Проценко О.

Навчальний процес: проблеми та досвід їх вирішення/ О. Проценко, О. Русєва//Вища школа.-2011.-№ 4.-С. 34-41.Робота з обдарованими абітуріентами - запорука підвищення якості навчання у вищих медичних навчальних закладах/ Ю. Б. Чайковський, О. І. Ільченко, О. В. Храпай, Т. В. Козицька//Вісник проблем біології і медицини.-2011.-Вип. 2, Т. 1.-ISSN 2077-4214.-С. 30-31.
Рудишин С.

Зміст екологічної освіти: логіко-психологічне дослідження / С. Рудишин//Науковий світ.-2011.-№ 6.-С. 12-14.
Самонавчання як мотиваційна складова якісної освіти/ Л. Р. Шостакович-Корецька, В. В. Маврутенков, А. В. Чергінець та ін.//Медична освіта.-2011.-№ 1.-С. 43-46.
Самосвідомість як складник мовної компетенції особистості/ М.І. Бобак, С.В. Бондаренко, В.Й. Кульчицький та ін.//Медична освіта.-2011.-№ 1.-С. 40-43.Сафонова І.

Корекція особистості як мета і результат виховної превентивної діяльності вчителя/ І. Сафонова//Вища школа.-2011.-№ 2.-С. 56-62.Сиротіна О.

Дослідження змін у парадигмі підготовки викладачів вищої школи у США/ О. Сиротіна//Вища школа.-2011.-№ 2.-С. 99-106.Степанов Ю. М.

Комунікативні аспекти між лікарями та пацієнтами гастроентерологічного профілю/ Ю. М. Степанов, І. Я. Будзак, О. М. Власова//Медична освіта.-2011.-№ 1.-С. 82-83.Субіна О.

Імідж вищого навчального закладу як важливий чинник конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг/ О. Субіна//Вища школа.-2011.-№ 1.-С. 46-54.Суворовський О.

Проблеми формування контингенту студентів у вищих навчальних закладах/ О. Суворовський//Вища школа.-2011.-№ 4.-С. 42-47.Суханцева В.

Викладання філософії в українському університеті: соціокультурний аспект/ В. Суханцева, О. Яценко//Вища школа.-2011.-№ 1.-С. 24-28.Сучасні проблеми навчання та виховання у медичному вузі/ В. І. Ляховський, Д. Г. Дем'янюк, О. М. Люлька та ін.//Вісник проблем біології і медицини.-2011.-Вип. 2, Т. 1.-ISSN 2077-4214.-С. 25-27.Таланова Ж.

Світові рейтинги університетів та основні ознаки вищої освіти високого класу: статистично-кореляційний і порівняльний аналіз/ Ж. Таланова, Ж. Таланова//Вища школа.-2011.-№ 1.-С. 29-38.Ткачук О. Л.

Шляхи оптимізації післядипломної освіти лікарів-інтернів за фахом "Хірургія"/ О. Л. Ткачук, В. Д. Скрипко, П. І. Шев'як//Медична освіта.-2011.-№ 1.-С. 77-79.
Тринчук О.

Центр сприяння працевлаштуванню студентів у сучасному університеті/ О. Тринчук//Вища школа.-2011.-№ 4.-С. 48-53.
Тюріна В. Ф.

Організація виробничої практики з клінічної фармації/ В. Ф. Тюріна, І. М. Кліщ, І. М. Марків//Медична освіта.-2011.-№ 1.-С. 74-77.Факторы, предопределяющие эффективность изучения гистологии при модульной технологии обучения/ Э. Ф. Баринов, О. Н. Сулаева, О. И. Николенко та ін.//Вісник проблем біології і медицини.-2011.-Вип. 2, Т. 1.-ISSN 2077-4214.-С. 17-20.Хвисюк О. М.

Клінічні бази вищих медичних навчальних закладів - проблеми та перспективи/ О. М. Хвисюк, В, І. Кривобок, Б. А. Рогожин//Проблеми безперервної медичної освіти і науки.-2011.-№ 1.-С. 5-8.Храпай О. В.

Использование интерактивного дистанционного обучения в практической работе кафедры гистологии и эмбриологии НМУ/ О. В. Храпай, Ю. Б. Чайковський//Вісник проблем біології і медицини.-2011.-Вип. 2, Т. 1.-ISSN 2077-4214.-С. 27-29.Чикун Н.

Новий підхід до створення інтегрованих програм та викладання хімічних дисциплін/ Н. Чикун//Вища школа.-2011.-№ 2.-С. 63-71.Шевченко В. В.

Навчально-методичні питання викладання дисципліни "Цивільний захист"/ В. В. Шевченко//Вісник проблем біології і медицини.-2011.-Вип. 2, Т. 1.-ISSN 2077-4214.-С. 32-33.Шляхи оптимізації навчання іноземних студентів англійською мовою у медичному університеті/ Ю. Нерянов, О. Іванько, О. Круть та ін.//Вища школа.-2011.-№ 1.-С. 55-58.Шубартовський Г.

Інтернаціоналізація університетської освіти/ Г. Шубартовський//Вища школа.-2011.-№ 4.-С. 59-63.Юкало В. Я.

Вивчення культури писемної ділової мови в курсі української мови (за професійним спрямуванням) у вищих медичних навчальних закладах/ В. Я. Юкало//Медична освіта.-2011.-№ 1.-С. 17-19.


Економіка. Історія
Бабенко І.

Альтернативним видам палива - державну програму/ І. Бабенко//Діловий вісник.-2011.-№ 4.-ISSN 1680-3310.-С. 9.Бутук О.

Стадії соціально-економічного прогресу/ О. Бутук//Вища школа.-2011.-№ 1.-С. 83-92.Зона вільної торгівлі з ЄС - екзамен для вітчизняного бізнесу//Діловий вісник.-2011.-№ 3.-С. 4.Куценко В.

Багатофункціональність розвитку села - запорука збереження соціально-генетичного й культурного кодів/ В. Куценко//Науковий світ.-2011.-№ 6.-С. 10-12.Петрук В.

Сакральна столиця Великої Скіфії/ В. Петрук//Науковий світ.-2011.-№ 6.-С. 22-26.Славинський М.

Петро Кононенко: "Українознавство - це політика й філософія держави"//Науковий світ.-2011.-№ 6.-С. 2-5.ТПП України - надійний партнер у співпраці//Діловий вісник.-2011.-№ 5.-С. 2-5.-[Торгово-промислова палата].

Історія медицини
Життєвий і творчий шлях М. С. Скрипнікова - науковця, керівника і громадського діяча/ В. М. Ждан, В. М. Бобирьов, І. П. Кайдашев та ін.//Вісник проблем біології і медицини.-2011.-Вип. 2, Т. 1.-ISSN 2077-4214.-С. 8-10.

-- Скрипников Николай Сергеевич (1936-2010) морфологРоль наукової школи академіка М. С. Скрипнікова в розвитку оперативної хірургії і топографічної анатомії в Україні/ О. М. Проніна, А. М. Білич, Д. С, Аветіков та ін.//Вісник проблем біології і медицини.-2011.-Вип. 2, Т. 1.-ISSN 2077-4214.-С. 10-13.

-- Скрипников Николай Сергеевич (1936-2010) морфологСкрипнікова Т. П.

Життя та діяльність професора Войно-Ясенецького, Святого Луки (50 років з дня смерті)/ Т. П. Скрипнікова, Л. Я. Богашова, М. І. Береш//Вісник проблем біології і медицини.-2011.-Вип. 2, Т. 1.-ISSN 2077-4214.-С. 13-15.

-- Войно-Ясенецкий Валентин Феликсович (1877-1961) хирургСтріха М.

Передмова з відстані 15 років/ М. Стріха//Світогляд.-2011.-№ 2.-С. 20-21.-До 80-річчя від дня народження В. І. Стріхи.

-- Стриха Виталий Илларионович (1931-1999) физикТрахтенберг І.

Роздуми, сумніви, емоції лікаря, дослідника, письменника/ І. Трахтенберг//Світогляд.-2011.-№ 2.-С. 6-11.-Пам'ятні нотатки про творчість Миколи Амосова.

-- Амосов Николай Михайлович (1913-2002) хирургЦимбал Л.

Отака доля/ Л. Цимбал, Я. Базалій//Світогляд.-2011.-№ 2.-С. 12-19.-Слово про Трохима Цимбала - видатного ветеринарного анатома і непересічну особистість.

-- Цымбал Трофим Григорьевич (1894-1985) ветеринарШальнова-Козаченко О. В.

Історія медицини як наука та предмет викладання у світі, в Україні та в ОНМедУ: вступна лекція з курсу "Історія медицини"/ О. В. Шальнова-Козаченко//Медична освіта.-2011.-№ 1.-С. 20-29.Шлях довжиною в 135 років (від Волинської школи до інституту медсестринства)//Вища школа.-2011.-№ 1.-С. 108-112.

НаукаГуйтур М.

Алгоритм виявлення відкриттів у результатах наукових досліджень/ М. Гуйтур, В. Коноваленко//Вища школа.-2011.-№ 2.-С. 29-39.Євтух О.

Наука й освіта за крок до майбутнього/ О. Євтух//Вища школа.-2011.-№ 2.-С. 16-28.Іванов А.

Червоне зміщення: за й проти/ А. Іванов//Науковий світ.-2011.-№ 6.-С. 29.-[Гіпотеза з астрофізики].Локтєв В.

Надпровідність - від гелієвих до кімнатних температур/ В. Локтєв//Світогляд.-2011.-№ 2.-С. 24-29.Лукасевич М.

Мої пацієнти. Роздуми хірурга/ М. Лукасевич//Науковий світ.-2011.-№ 6.-С. 26-28.-[Про працю хірурга].Хайлов К.

Думки організацію й еволюцію на фоні міжнаукового знання/ К. Хайлов, О. Празукін//Світогляд.-2011.-№ 2.-С. 50-57.

Організація охорони здоров´я. Валеологія. ЕкологіяГеник С.

Межі здоровья планети/ С. Геник//Світогляд.-2011.-№ 2.-С. 66-72.-[Екологія].Гетьман В.

Українська модель національного парку/ В. Гетьман//Науковий світ.-2011.-№ 6.-С. 15-16.
Пархоменко Л. К.

Інноваційні заходи з надання медико-соціальної допомоги підліткам та молоді України/ Л. К. Пархоменко, Л. А. Страшок, О. М. Мешкова//Проблеми сучасної медичної науки та освіти.-2010.-№ 4.-С. 4-8.

Політика. ПравоБабенко І.

Україна і сот. Три року потому/ І. Бабенко//Діловий вісник.-2011.-№ 3.-С. 7.-[Світова Організація Торгівлі].Голубець М.

Нові реалії буття і теперішня сутність системи "суспільство - природа"/ М. Голубець//Світогляд.-2011.-№ 2.-С. 45-49.Горбулін В.

Армія на службі в народу/ В. Горбулін, Ю. Скалецький//Світогляд.-2011.-№ 2.-С. 58-65.-Про участь військовослужбовців у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС в аспекті цивільного демократичного контролю над збройними силами (до 25-ої річниці Чорнобильської катастрофи).Ксенжек О.

Алгоритм життя/ О. Ксенжек//Світогляд.-2011.-№ 2.-С. 73-80.-Про важливість консервативності й неоднозначність прогресу.Мовчан Я.

Україна й екокриза: шанс чи апокаліпсис? (міркування натураліста)/ Я. Мовчан//Світогляд.-2011.-№ 2.-С. 34-44.Стріха В.

Національна еліта - справжня чи "чорна"? (проблеми виховання еліти незалежної України)/ В. Стріха//Світогляд.-2011.-№ 2.-С. 22-23.Фурса В.

Світовий досвід страхування результатів інтелектуальної діяльності та проблеми його застосування в Україні/ В. Фурса, М. Гришкова//Світогляд.-2011.-№ 2.-С. 30-33.

Інформаційні технології
А без цвета лучше: переводим цветное в черно-белое//Компьютер.-2011.-№ 3/4.-С. 62-66, обл. с. 3-4.-[Фотография].Демьянишин В.

Reanimator: резервируем данные и состояние ОС/ В. Демьянишин//Компьютер.-2011.-№ 3/4.-С. 13-17.Диск встречают по "одежке"//Компьютер.-2011.-№ 3/4.-С. 58-61.-Выбираем коробку DVD-Box и делаем оригинальную обложку.Зверев А.

Матричные штрих-коды: мост между реальным и виртуальным миром/ А. Зверев//Компьютер.-2011.-№ 3/4.-С. 20-23, № 5-6.Кекало Ю.

Web-камера из цифрового фотоаппарата/ Ю. Кекало//Компьютер.-2011.-№ 3/4.-С. 7-12.Матвеев В.

Безопасный FireFox/ В. Матвеев//Компьютер.-2011.-№ 3/4.-C. 32-33.Матвеев В.

Как открыть почтовый ящик/ В. Матвеев//Компьютер.-2011.-№ 3/4.-С. 40-44.-[Электронная почта].Матвеев В.

Они создали современный Интернет/ В. Матвеев//Компьютер.-2011.-№ 3/4.-С. 29-31, № 5-6.Романов А.

Office 2010: нафига козе баян?/ А. Романов//Компьютер.-2011.-№ 3/4.-С. 24-28.Сбойнула флешка: что делать?//Компьютер.-2011.-№ 3/4.-С. 4-5.Ткачёв А.

Выбираем "бесперебойник"/ А. Ткачёв//Компьютер.-2011.-№ 3/4.-С. 18-19.
Схожі:

Бібліотека Інформаційний покажчик статей iconБібліотека Інформаційний покажчик статей
Цей випуск включає публікації з періодичних видань та збірок, які надійшли до фонду бібліотеки Доннму в квітні 2010 року. Розділи...
Бібліотека Інформаційний покажчик статей iconБібліотека Інформаційний покажчик статей
Цей випуск включає публікації з періодичних видань та збірок, які надійшли до фонду бібліотеки Доннму в квітні 2012 року. Розділи...
Бібліотека Інформаційний покажчик статей iconБібліотека Інформаційний покажчик статей
Цей випуск включає публікації з періодичних видань та збірок, які надійшли до фонду бібліотеки Доннму в травні 2012 року. Розділи...
Бібліотека Інформаційний покажчик статей iconБібліотека Інформаційний покажчик статей
Цей випуск включає публікації з періодичних видань та збірок, які надійшли до фонду бібліотеки Доннму в березні 2012 року. Розділи...
Бібліотека Інформаційний покажчик статей iconБібліотека Інформаційний покажчик статей
Цей випуск включає публікації з періодичних видань та збірок, які надійшли до фонду бібліотеки Доннму в вересні 2011 року. Розділи...
Бібліотека Інформаційний покажчик статей iconБібліотека Інформаційний покажчик статей
Цей випуск включає публікації з періодичних видань та збірок, які надійшли до фонду бібліотеки Доннму в червні 2011 року. Розділи...
Бібліотека Інформаційний покажчик статей iconБібліотека Інформаційний покажчик статей
Цей випуск включає публікації з періодичних видань та збірок, які надійшли до фонду бібліотеки Доннму в жовтні 2011 року. Розділи...
Бібліотека Інформаційний покажчик статей iconБібліотека Інформаційний покажчик статей
Цей випуск включає публікації з періодичних видань та збірок, які надійшли до фонду бібліотеки Доннму в травні 2011 року. Розділи...
Бібліотека Інформаційний покажчик статей iconБібліотека Інформаційний покажчик статей
Цей випуск включає публікації з періодичних видань та збірок, які надійшли до фонду бібліотеки Доннму в березні 2011 року. Розділи...
Бібліотека Інформаційний покажчик статей iconБібліотека Інформаційний покажчик статей
Цей випуск включає публікації з періодичних видань та збірок, які надійшли до фонду бібліотеки Доннму в лютому 2011 року. Розділи...
Бібліотека Інформаційний покажчик статей iconБібліотека Інформаційний покажчик статей
Цей випуск включає публікації з періодичних видань та збірок, які надійшли до фонду бібліотеки Доннму в березні 2010 року. Розділи...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи