Бібліотека Інформаційний покажчик статей icon

Бібліотека Інформаційний покажчик статей
Скачати 179.43 Kb.
НазваБібліотека Інформаційний покажчик статей
Дата21.09.2012
Розмір179.43 Kb.
ТипДокументи

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького

Бібліотека
Інформаційний покажчик статейз гуманітарних, соціально-економічних наук, педагогіки,

історії медицини, нетрадиційних методів лікування


Вип. 3 (березень)


Донецьк 2011

Інформаційний покажчик розрахований на допомогу навчальному процесу та адресований широкому колу читачів.

Цей випуск включає публікації з періодичних видань та збірок, які надійшли до фонду бібліотеки ДонНМУ в березні 2011 року. Розділи покажчика формуються в залежності від наповнюванності та актуальності.

Для отримання необхідних видань звертайтесь до відділу обслуговування науковою літературою та читальну залу бібліотеки.

^ Перелік журналів та збірників,

аналітичну бібліографічну інформацію з яких уміщено до “Інформаційного покажчика статей” вип. 3

Библиотековедение.- М.,2010.- № 6.

Бібліографічний відділ бібліотеки

Бібліотечний вісник. – К.,2010.- № 6.

Бібліографічний відділ бібліотеки

Вища школа.-К., 2011.- ISSN 1682-2366. - № 1.

Науковий відділ бібліотеки

Вокруг света.-М.,2011.-  ISSN : 0321-0669. -№1.

Читальна зала бібліотеки
^

Здоровье.-М., 2011.-ISSN 0044-1945.-№ 1.


Читальна зала бібліотеки

Медична освіта.-Тернопіль,2010.- ISSN 1681-2751.- № 4.


Науковий

відділ

бібліотеки
^

Наука и религия.-М., 2010. –№ 12.- 2011.- №1.- ISSN 0130-7045.


Читальна зала бібліотеки

Научные и технические библиотеки.-М. – ISSN 0130-9765. –2011.-№ 2.


Бібліографічний відділ бібліотеки
^

Право України.-К.,2011.-ISSN 0132-1331.-№ 2.


Читальна зала бібліотеки

Экономика Украины.-К.,2011.-ISSN 0131-7741.- № 2.

Кафедра філософіїЗ відгуками та пропозиціями звертайтесь до директора бібліотеки.

Електронний каталог знаходиться за адресою http://katalog.dsmu.edu.ua/
Відповідальний за випуск Г. К. Кабардіна

директор бібліотеки тел. 295-93-71

Упорядник В. В. Сочиліна

головний бібліограф тел. 295-91-30


Педагогіка


 1. Артемова Л. Виховання чи лише навчання студентів/ Л. Артемова//Вища школа.-2011.-№ 1.-С. 93-103.

 1. Байденко В. Еволюція бакалавріату і магістратури: 1999-2010 роки (європейський ракурс)/ В. Байденко//Вища школа.-2011.-№ 1.-С. 9-23.

 1. Банадига Н. В. Значення семінарських занять у підготовці лікарів-інтернів з фаху "Педіатрія" / Н. В. Банадига, І. О. Рогальський//Медична освіта.-2010.-№ 4.-С. 57-59.

 1. Білик Л. С. Розвиток комунікативних здібностей у студентів спеціальності "Сестринська справа" / Л. С. Білик, Н. Є. Слободян//Медична освіта.-2010.-№ 4.-С. 60-61.

 1. Бобирьов В. М. Методологія навчального експерименту при викладанні базисной фармакології/ В. М. Бобирьов, Т. О. Дев'яткіна, О. М. Важнича//Медична освіта.-2010.-№ 4.-С. 45-47.

 1. Бондаренко Н. М. Ситуаційні завдання в тестовій формі для самостійної роботи студентів медичних вузів з курсу загальної гістології / Н. М. Бондаренко, Б. П. Терещук, Є. В. Черешнєва//Медична освіта.-2010.-№ 4.-С. 25-27.

 1. Бутук О. Стадії соціально-економічного прогресу/ О. Бутук//Вища школа.-2011.-№ 1.-С. 83-92.

 1. Васильєв А. Побудова інноваційної системи управління університетом: інтегрована інформаційна система / А. Васильєв, В. Любчак, В. Хоменко//Вища школа.-2011.-№ 1.-С. 40-45.

 1. Виробнича практика "Догляд за хворими". Новітні аспекти викладання за принципами кредитно-модульної системи / Т. А. Хомазюк, І. С. Борисова, В. І. Березуцький та ін.//Медична освіта.-2010.-№ 4.-С. 11-14.

 1. Вієвська М. Формування мотивації фахівця до безперервної професійної освіти / М. Вієвська, Л. Красовська//Вища школа.-2011.-№ 1.-С. 75-82.

 1. Воронич-Семченко Н. М. Особливості викладання дисциплін "Фізіологія" та "Патоморфологія" для студентів вищих медичних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації / Н. М. Воронич-Семченко, М. М. Багрій//Медична освіта.-2010.-№ 4.-С. 42-45.

 1. Вплив впровадження нових систем навчання та оцінювання на структуру мотивації до навчання студентів вищих медичних навчальних закладів / С. І. Шкробот, О. П. Венгер, О. Є. Смашна та ін.//Медична освіта.-2010.-№ 4.-С. 100-103.

 1. Вплив психофізіологічних особливостей студентів на засвоєння практичних навичок при вивченні оперативної хірургії та топографічної анатомії / М. С. Гнатюк, О. Б. Слабий, Р. М. Гнатюк та ін.//Медична освіта.-2010.-№ 4.-С. 62-64.

 1. Впровадження інноваційних форм навчання при підготовці медичних сестер-бакалаврів у Тернопільському державному медичному унівеситеті / І. Я. Господарський, С. О. Ястремська, С. О. Коноваленко та ін.//Медична освіта.-2010.-№ 4.-С. 65-67.

 1. Галиця І. Інтелектуально-конкурентні ігри як креативний механізм активізації педагогічного, наукового та інноваційного процесів/ І. Галиця, О. Галиця//Вища школа.-2011.-№ 1.-С. 104-107.

 1. Грицан Л. Д. Фахова спрямованість викладання розділу "Фазові рівноваги" в курсі фізичної та колоїдної хімії у вищому фармацевтичному навчальному закладі / Л. Д. Грицан, В. І. Кабачний, Т. О. Томаровська//Медична освіта.-2010.-№ 4.-С. 21-24.
 1. Грищенко Т. Наукова бібліотека в інформаційно-освітньому просторі вищого навчального закладу. Аспекти інтегральної взаємодії / Т. Грищенко, Н. Етенко//Вища школа.-2011.-№ 1.-С. 59-66.

 1. Деонтологічні аспекти практичної роботи лікарів-інтернів та субординаторів терапевтичного профілю / М. В. Гребеник, О. І. Криськів, Л. С. Бабінець, В. М. Творко//Медична освіта.-2010.-№ 4.-С. 33-35.

 1. Дистанційне навчання хірургів у світлі безперервної післядипломної освіти/ І. Я. Дзюбановський, В. В. Бенедикт, В. . П'ятночка та ін.//Медична освіта.-2010.-№ 4.-С. 70-72.

 1. Досвід організації самостійної роботи студентів при впровадженні кредитно-модульної системи навчання на кафедрі патологічної анатомії і судової медицини/ І. С. Шпонька, Г. С. Короленко, С. В. Козлов та ін.//Медична освіта.-2010.-№ 4.-С. 106-108.

 1. Житомирський інститут медсестринства - навчальний заклад нового типу з європейськими стандартами освіти (до 135-річчя заснування закладу)/ В. З. Свиридюк, В. А. Копетчук, П. В. Яворський та ін.//Медична освіта.-2010.-№ 4.-С. 112-116.

 1. Завдання вищих навчальних закладів України щодо продовження Болонського процесу після підписання Будапештсько-Віденської конвенції 2010 року/ О. В. Олійник, О. Г. Лавра, Л. Р. Юзьків та ін.//Медична освіта.-2010.-№ 4.-С. 85-87.

 1. Іванець Л. М. Розв'язування задач з модулів "Фізична хімія" та "Фармацевтична хімія" як важливий елемент підготовки спеціалістів фармації/ Л. М. Іванець, О. Б. Поляк//Медична освіта.-2010.-№ 4.-С. 40-42.

 1. Ільницька Л. А. Викладання основ доказової медицини як засіб оптимізації навчального процесу на кафедрі медичної діагностики і терапії ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького / Л. А. Ільницька, І. В. Шумлянський, О. Є. Січкоріз//Медична освіта.-2010.-№ 4.-С. 28-30.

 1. Комунікативні бар'єри у відносинах лікаря та пацієнта / В. Б. Гощинський, Н. І. Корильчук, Н. Є. Боцюк та ін.//Медична освіта.-2010.-№ 4.-С. 68-70.

 1. Крюкова А. В. "Ресурсы библиотек для образования в интересах устойчивого развития": экологические информационно-библиотечные проекты / А. В. Крюкова//Библиотековедение.-2010.-№ 6.-С. 112-116.

 1. Кузякіна Н. Є. Використання кросвордів як методу активізації пізнавальної діяльності слухачів / Н. Є. Кузякіна//Медична освіта.-2010.-№ 4.-С. 51-52.

 1. Мазур П. Є. Особливості післядипломного навчання молодих спеціалістів з медичною освітою / П. Є. Мазур, Є. Л. Горошко, О. С. Кузнець//Медична освіта.-2010.-№ 4.-С. 76-77.

 1. Мазур П. Є. Самостійно-пізнавальна діяльність студентів у контексті Болонського процесу/ П. Є. Мазур, Л. С. Мишаківська, О. С. Кралюк//Медична освіта.-2010.-№ 4.-С. 77-79.

 1. Мазур Н. Формування системи оцінювання та рейтингування педагогічного персоналу ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації на основі експертних оцінок / Н. Мазур//Вища школа.-2011.-№ 1.-С. 67-74.

 1. Модульний підхід до викладання клінічної фармації в умовах кредитно-модульної технології навчання / З. П. Мандзій, І. М. Кліщ, В. Ф. Тюріна та ін.//Медична освіта.-2010.-№ 4.-С. 80-82.
 1. Огарь С. В. Психологічні фактори процесу адаптації студентів до навчання у вищому навчальному закладі / С. В. Огарь, Л. В. Пляка//Медична освіта.-2010.-№ 4.-С. 5-7.

 1. Основи клінічного мислення і Болонський процес/ В. М. Василюк, Л. П. Боднар, Л. П. Мартинюк та ін.//Медична освіта.-2010.-№ 4.-С. 36-40.

 1. Особливості викладання внутрішніх хвороб англомовним студентам-іноземцям в умовах кредитно-модульної організації навчального процесу / С. І. Сміян, У. С. Слаба, Л. П. Мартинюк та ін.//Медична освіта.-2010.-№ 4.-С. 91-93.

 1. Особливості практичної підготовки студентів на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини в умовах кредитно-модульної системи/ С. М. Андрейчин, М. М. Руда, Т. Ю. Чернець та ін.//Медична освіта.-2010.-№ 4.-С. 55-57.

 1. Пайкуш М. А. Технології забезпечення готовності викладачів теоретичних дисциплін до педагогічної діяльності в умовах кредитно-модульної системи у вищих медичних навчальних закладах / М. А. Пайкуш, Е. І. Личковський//Медична освіта.-2010.-№ 4.-С. 87-89.

 1. Проведення заходів для подальшого вдосконалення навчання провізорів-інтернів на базах стажування/ І. М. Білай, В. І. Дарій, О. А. Рижов та ін.//Медична освіта.-2010.-№ 4.-С. 30-33.

 1. Реалізація ідеї безперервної медичної освіти при викладанні фізіології та патофізіології на засадах кредитно-модульної системи / О. В. Ткачук, В. Ф. Мислицький, С. С. Ткачук та ін.//Медична освіта.-2010.-№ 4.-С. 94-95.

 1. Роль та значення новітніх інформаційних технологій в оптимізації підготовки фахівців-медиків/ С. І. Шкробот, Л. С. Мілевська-Вовчук, З. В. Салій та ін.//Медична освіта.-2010.-№ 4.-С. 104-106.

 1. Савула М. М. Кращі університети: результати світового рейтингу / М. М. Савула, Ю. І. Сливка//Медична освіта.-2010.-№ 4.-С. 108-111.

 1. Сагаль І. Р. Шляхи покращення підготовки лікарів-інтернів з фаху "Педіатрія" / І. Р. Сагаль, О. Р. Боярчук//Медична освіта.-2010.-№ 4.-С. 89-91.

 1. Самостійна робота студентів як важливий напрям у підготовці майбутнього фахівця / С. І. Климнюк, Н. І. Ткачук, Л. Б. Романюк та ін.//Медична освіта.-2010.-№ 4.-С. 72-73.

 1. Сорокман Т. В. Кредитно-модульна система навчання в педіатрії/ Т. В. Сорокман, С. В. Сокольник, Л. В. Швигар//Медична освіта.-2010.-№ 4.-С. 17-18.

 1. Специфіка підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів "магістр фармації" та "магістр клінічної фармації" на кафедрі фармакогнозії з медичною ботанікою ТДМУ / С. М. Марчишин, М. І. Шанайда, О. І. Грималюк та ін.//Медична освіта.-2010.-№ 4.-С. 83-85.

 1. Степаненко А. Влияние иностранных финансово-кредитных учреждений на национальную банковскую систему / А. Степаненко, И. Чамара//Экономика Украины.-2011.-№ 2.-С. 60-67.

 1. Субіна О. Імідж вищого навчального закладу як важливий чинник конкурентноспроможності на ринку освітніх послуг / О. Субіна//Вища школа.-2011.-№ 1.-С. 46-54.

 1. Суханцева В. Викладання філософії в українському університеті: соціокультурний аспект / В. Суханцева, О. Яценко//Вища школа.-2011.-№ 1.-С. 24-28.
 1. Таланова Ж. Світові рейтинги університетів та основні ознаки вищої освіти високого класу: статистично-кореляційний і порівняльний аналіз/ Ж. Таланова//Вища школа.-2011.-№ 1.-С. 29-39.

 1. Ульянов В. О. Шляхи удосконалення викладання гістології, цитології та ембриології в умовах кмсонп/ В. О. Ульянов, В. Є. Бреус//Медична освіта.-2010.-№ 4.-С. 14-17.

 1. Формування комунікативної компетентності майбутніх медичних працівників/ П. Є. Мазур, Г. Р. Голуб, О. С. Кралюк, І. Я. Криницька//Медична освіта.-2010.-№ 4.-С. 74-75.

 1. Чекман І. С. Науково-методичні основи викладання побічної дії лікарських засобів слухачам факультету підвищення кваліфікації викладачів / І. С. Чекман, Н. О. Горчакова//Медична освіта.-2010.-№ 4.-С. 7-11.

 1. Чечотіна С. Ю. Про моніторінг безпеки ліків з курсу біоетики/ С. Ю. Чечотіна, Т. О. Чикор, Е. Г. Колот//Медична освіта.-2010.-№ 4.-С. 48-50.

 1. Швидкий О. В. Використання та перспективи ділової гри при кредитно-модульній системі організації навчального процесу/ О. В. Швидкий, Н. В. Будь//Медична освіта.-2010.-№ 4.-С. 96-98.

 1. Шегедин М. Б. Результати та перспективи впровадження кредитно-модульно-рейтингової системи організації навчального процесу у Львівському державному медичному коледжі ім. Андрея Крупинського / М. Б. Шегедин, І. С. Смачило//Медична освіта.-2010.-№ 4.-С. 98-100.

 1. Шлях довжиною в 135 років (від Волинської школи фельдшерів до інституту медсестринства)/ В. Свиридюк, В. Копетчук, С. Гордійчук та ін.//Вища школа.-2011.-№ 1.-С. 108-112.

 1. Шляхи оптимізації навчання іноземних студентів англійською мовою у медичному університеті / Ю. Нерянов, О. Іванько, О. Круть та ін.//Вища школа.-2011.-№ 1.-С. 55-58.

 1. Шляхи підвищення якості навчального, лікувального процесів на кафедрі нейрохірургії і неврології Одеського державного медичного університету / А. С. Сон, В. В. Добровольський, Ю. І. Горанський та ін.//Медична освіта.-2010.-№ 4.-С. 19-21.

Нетрадиційна медицина. Народна медицина. Косметологія
 1. Алакаева Е. Е. Животворящее биокольцо - ключ к исцелению/ Е. Е. Алакаева//Наука и религия.-2010.-№ 12.-С. 55-57;2001.-№1.-С.60-61.

 1. Гришунина А. Дело о пропаже/ А. Гришунина//Здоровье.-2011.-№ 1.-С. 80-81.-[Выпадают волосы].

 1. Живые увлажнители//Здоровье.-2011.-№ 1.-С. 70.-[Комнатные цветы].

 1. Иванова А. Сохранная грамота/ А. Иванова//Здоровье.-2011.-№ 1.-С. 50-51. –[Срок годности косметики].

 1. Корица//Здоровье.-2011.-№ 1.-С. 60.

 1. Костюк Е. Инфаркт нахрапом/ Е. Костюк//Вокруг света.-2011.-№ 1.-С. 136-140.-[Синдром обструктивного апноэ сна и болезни сердечно-сосудистой системы].

 1. Минина Т. Взбодрись!/ Т. Минина//Здоровье.-2011.-№ 1.-С. 74.-[Йога].

 1. Писарева О. Чужими руками/ О. Писарева//Здоровье.-2011.-№ 1.-С. 52-55.-[Массаж].

 1. Популярные диеты: почему они не работают? //Здоровье.-2011.-№ 1.-С. 41-45.
 1. Смирнова И. Слово - целительное и опасное/ И. Смирнова//Наука и религия.-2011.-№ 1.-ISSN 0130-7045.-С. 52-55.-[Отрицательное и положительное воздействие слова].

 1. Титлина И. Право голоса/ И. Титлина//Здоровье.-2011.-№ 1.-С. 72-73.-[Уход за голосом].

 1. Федоров А. Ластик для плохих воспоминаний/ А. Федоров//Здоровье.-2011.-№ 1.-С. 10.-[Тетрис помогает забывать плохое].

Релігія

 1. Бестужев-Лада И. В. Нужны "новое небо и новая земля"/ И. В. Бестужев-Лада//Наука и религия.-2011.-№ 1.-ISSN 0130-7045.-C. 8-12.-[Религия и современность, моральные принципы].

 1. Васильева Л. Озаренная/ Л. Васильева//Наука и религия.-2011.-№ 1.-ISSN 0130-7045.-С. 4-7, № 2, № 3.-Евдокия Дмитриевна (1353-1407) - дочь великого князя Суздальского Дмитрия (святая Ефросинья).

 1. Степанова С. "Рождество Христово" Василия Шебуева/ С. Степанова//Наука и религия.-2011.-№ 1.-С. 50-51, 64.- Религия в искусстве.

 1. Фаликов Б. "Пришельцы" хотят домой / Б. Фаликов//Наука и религия.-2011.-№ 1.- С. 20-24.-[Религия и самоубийства, паранормальные явления].

 1. Феоктистов А. Постриг в северной обители/ А. Феоктистов//Наука и религия.-2011.-№ 1.-ISSN 0130-7045.-С. 18-19.-Антониев-Сийский мужской монастырь.

Наука

 1. Анохин К. "Изменять воспоминания уже возможно"/ К. Анохин//Здоровье.-2011.-№ 1.-С. 46-48.-[О памяти].

 1. Афанасьев И. Соколиная охота/ И. Афанасьев, Д. Воронцов//Вокруг света.-2011.-№ 1.-С. 114-120.[Взятие грунта с астероида новым космическим аппаратом].

 1. Кваша Г. Всякому возрасту - своё время/ Г. Кваша//Наука и религия.-2011.-№ 1.-С. 40-43.-[Возрастной гороскоп].

 1. Кючарьянц В. Гонки за бессмертием/ В. Кючарьянц//Наука и религия.-2011.-№ 1.-ISSN 0130-7045.-С. 25-30.-Феномены.

 1. Шутова Т. Явления на Фаворе/ Т. Шутова//Наука и религия.-2011.-№ 1.-ISSN 0130-7045.-С. 31-32.-[Феномен Преображения].

Історія

 1. Сальникова А. Когда игрушки были живыми/ А. Сальникова//Наука и религия.-2011.-№ 1.-С. 36-39.-[О новогодних украшениях].

Валеологія

 1. Иванова А. Холодно - горячо/ А. Иванова//Здоровье.-2011.-№ 1.-С. 66-67.-[Резкая смена погодных условий].

 1. Костина-Ерыкалова С. Беби-блюз/ С. Костина-Ерыкалова//Здоровье.-2011.-№ 1.-С. 82-83.-[Послеродовая депрессия].

 1. Савич Л. Е. Социальное здоровье в проблемном поле библиотечно-информационной деятельности/ Л. Е. Савич//Библиотековедение.-2010.-№ 6.-С. 28-32.

 1. Ход коньком//Здоровье.-2011.-№ 1.-С. 17-22.-[Коньки как универсальный способ приятно провести время].

 1. Черникина И. Решиться быть счастливой/ И. Черникина//Здоровье.-2011.-№ 1.-С. 34-36.-[Восточные танцы].

 1. Чечилова С. Возраст-фактор/ С. Чечилова//Здоровье.-2011.-№ 1.-С. 56-57.-[Почему мы стареем].

Культура. Інформаційні технологіїї

 1. Авдеева Н. В. Девятая Международная научно-практическая конференция "Электронный век культуры/ Н. В. Авдеева//Библиотековедение.-2010.-№ 6.-С. 34-36.

 1. Каптерев А. И. Модернизация как способ выживания/ А. И. Каптерев//Библиотековедение.-2010.-№ 6.-С. 22-27.-[Модернизация библиотечной деятельности].

 1. Книгознавство та документознавство: нові пріоритети розвитку в інформаційному просторі/ Л. Дубровіна, Г. Ковальчук, Л. Яременко, Т. Мяскова//Бібліотечний вісник.-2010.-№ 6.-С. 62-64.

 1. Кузьмина Е. Небесные сады Поднебесной/ Е. Кузьмина//Вокруг света.-2011.-№ 1.-С. 72-85.-[Сады Китая].

 1. Леонов В. П. Петр Великий и Библиотека Академии наук/ В. П. Леонов//Библиотековедение.-2010.-№ 6.-С. 64-69.

 1. Любовець Н. Біографика і новітні інформаційні технології / Н. Любовець, В. Попик//Бібліотечний вісник.-2010.-№ 6.-С. 58-61.

 1. 500-летие Ивана Федорова//Библиотековедение.-2010.-№ 6.-С. 48-52.

 1. Рахингер Й. Сохраним прошлое для будущего: цифровая библиотека Национальной библиотеки Австрии/ Й. Рахингер//Библиотековедение.-2010.-№ 6.-С. 84-88.

 1. Соколов А. В. Информатические опусы. Опус 5. Природа и сущность информации/ А. В. Соколов//Научные и технические библиотеки.-2011.-№ 2.-ISSN 0130-9765.-С. 5-27.

 1. Тарасевич В. Идеологические доктрины: цивилизационные аспекты и национальный колорит/ В. Тарасевич//Экономика Украины.-2011.-№ 2.-С. 13-27.

 1. Татаринова Е. А. ""Большое видится на расстояньи..." Есенин: диалог с ХХI веком". Выставка в Российской государственной библиотеке/ Е. А. Татаринова//Библиотековедение.-2010.-№ 6.-С. 76-78.

 1. Флорес Р. Н. Альпака из Перу/ Р. Н. Флорес//Вокруг света.-2011.-№ 1.-С. 36-38.-[Уникальная ткань].

Історія медицини

 1. Цветков А. Человек, отгадавший все загадки/ А. Цветков//Вокруг света.-2011.-№ 1.-С. 130-135.

-- Хокинг Стивен Уильям (Stephen William Hawking) (1942) физик

Право

 1. Андрейцев В. Тектолого-правові аспекти забезпечення сучасної екологічної політики держави / В. Андрейцев//Право України.-2011.-№ 2.-С. 66-84.

 1. Балюк Г. Проблеми законодавчої регламентації та реалізації в Україні екологічної складової концепції сталого розвитку / Г. Балюк//Право України.-2011.-№ 2.-С. 85-94.

 1. Бичкова С. Особливості цивільної процесуальної правосуб'єктності іноземних осіб в Україні/ С. Бичкова, Н. Чучкова//Право України.-2011.-№ 2.-С. 217-222.

 1. Бобкова А. Щодо правових засад планування екологічного підприємництва/ А. Бобкова//Право України.-2011.-№ 2.-С. 124-131.

 1. Боголюбов С. Право та єдина державна екологічна політика в Росії / С. Боголюбов//Право України.-2011.-№ 2.-С. 52-65.

 1. Борденюк В. Сільский, селищний, міський голова у механізмі здійснення місцевого самоврядування: конституційно-правові аспекти / В. Борденюк//Право України.-2011.-№ 2.-С. 208-216.

 1. Бочаров Д. Юридичний доказ як динамічна знакова конструкція/ Д. Бочаров//Право України.-2011.-№ 2.-С. 186-192.

 1. Гетьман А. Методологічні засади становлення правових основ охорони довкілля / А. Гетьман//Право України.-2011.-№ 2.-С. 11-19.

 1. Дежан-Понс М. Територіальний та екологічний виміри забезпечення сталого розвитку, прав людини та демократії/ М. Дежан-Понс//Право України.-2011.-№ 2.-С. 95-104.

 1. Демидова Л. Власність як об'єкт кримінально-правової охорони/ Л. Демидова//Право України.-2011.-№ 2.-С. 242-248.

 1. Дюпон К. Відносини між Євросоюзом та Україною: необхідність конкретизації структури відносин у цілому та в екологічній сфері / К. Дюпон//Право України.-2011.-№ 2.-С. 105-113.

 1. Жуган М. Принцип поділу влади: сучасні інтерпретації / М. Жуган, В. Марченко//Право України.-2011.-№ 2.-С. 193-200.

 1. Кельман Л. Суб'єкти трудових правовідносин: проблемні питання/ Л. Кельман//Право України.-2011.-№ 2.-С. 235-241.

 1. Кишко-Єрлі О. Право користування відновлюваними джерелами енергії / О. Кишко-Єрлі//Право України.-2011.-№ 2.-С. 156-160.

 1. Кіндюк Б. Вплив норм дореволюційного лісового права на основні положення Декрету РНК РРФСР "Про ліси" 1918 р./ Б. Кіндюк//Право України.-2011.-№ 2.-С. 249-254.

 1. Ковальчук Т. Право постійного і тимчасового користування лісами: юридичні ознаки та особливості змісту / Т. Ковальчук//Право України.-2011.-№ 2.-С. 148-155.

 1. Корнієнко М. Районні у містах ради як конституційний інститут/ М. Корнієнко//Право України.-2011.-№ 2.-С. 201-207.

 1. Костицький В. Міжнародно-правовий етичний імператив як основа теоретико-методологічного забезпечення розвитку екологічного права / В. Костицький//Право України.-2011.-№ 2.-С. 20-33.

 1. Краснова М. Актуальні питання регулювання еколого-правових договірних відносин в Україні / М. Краснова//Право України.-2011.-№ 2.-С. 132-139.

 1. Кулинич П. Екологічні імперативи в системі правової охорони сільськогосподарських земель України / П. Кулинич//Право України.-2011.-№ 2.-С. 140-147.

 1. Малишева Н. Екологічне право: вектори розвитку в ХХІ сторіччі/ Н. Малишева//Право України.-2011.-№ 2.-С. 114-123.

 1. Малишко М. Конституційні основи екологічного права та їх місце в екологічній правовій системі / М. Малишко//Право України.-2011.-№ 2.-С. 44-51.

 1. Мацькевич М.Конституційне законодавство в ЗУНР: історико-правові аспекти/ М. Мацькевич//Право України.-2011.-№ 2.-С. 255-261.

 1. Мельничук О. Право на освіту в контексті теорій праворозуміння / О. Мельничук//Право України.-2011.-№ 2.-С. 180-185.

 1. Михайлова І. Участь педагога (психолога) у кримінальному провадженні: питання теорії та практики/ І. Михайлова//Право України.-2011.-№ 2.-С. 291-298.

 1. Олійник О. Правове регулювання надання надр у користування: проблемні питання/ О. Олійник//Право України.-2011.-№ 2.-С. 161-167.
 1. Ониськів О. Загальна характеристика правового режиму земель смуг відведення залізниць/ О. Ониськів//Право України.-2011.-№ 2.-С. 285-290.

 1. Полянський Т. Способи нормативного юридичного закріплення неприпустимості зловживання правом / Т. Полянський//Право України.-2011.-№ 2.-С. 307-312.

 1. Процевський О. Функції трудового права в сучасних умовах господарювання / О. Процевський//Право України.-2011.-№ 2.-С. 223-234.

 1. Розовський Б. Екологічне право: необхідність повернення до витоків / Б. Розовський//Право України.-2011.-№ 2.-С. 34-43.

 1. Самбор М. Набуття права власності на земельні ділянки на підставі набувальної давності: український досвід/ М. Самбор//Право України.-2011.-№ 2.-С. 270-277.

 1. Семко С. Окремі питання нормативно-правового регулювання організаційних форм роботи постійних комісій місцевих рад/ С. Семко//Право України.-2011.-№ 2.-С. 278-284.

 1. Скрипнюк О. Правотворчість Президента України та її нормопроектне забезпечення: питання теорії і практики / О. Скрипнюк, В. Федоренко//Право України.-2011.-№ 2.-С. 168-179.

 1. Устименко В. Конституційне забезпечення державного регулювання економіки в Китайській Народній Республіці/ В. Устименко, О. Кучер//Право України.-2011.-№ 2.-С. 262-269.

 1. Фролов О. Державна підтримка і гарантування місцевого самоврядування: досвід Німеччини та Франції / О. Фролов//Право України.-2011.-№ 2.-С. 299-306.

 1. Шемшученко Ю. Актуальні проблеми кодифікації національного та міжнародного екологічного права/ Ю. Шемшученко//Право України.-2011.-№ 2.-С. 4-10.

Економіка

 1. Буланая А. Государственная поддержка предприятий реального сектора экономики в Украине в условиях ее интеграции в ВТО и ЕС/ А. Буланая//Экономика Украины.-2011.-№ 2.-С. 68-78.

 1. Вишневский В. Пути совершенствования системы налоговой амортизации / В. Вишневский, О. Виецкая//Экономика Украины.-2011.-№ 2.-С. 49-59.

 1. Гриценко А. Методологические основания модернизации Украины/ А. Гриценко//Экономика Украины.-2011.-№ 2.-С. 4-12.

 1. Кредисов А. Стратегический менеджмент в начале ХХІ ст.: смена парадигмы/ А. Кредисов, Б. Литовченко//Экономика Украины.-2011.-№ 2.-С. 28-37.

 1. Кудла Н. О применении комплекса маркетинговых мер в сельском туризме / Н. Кудла//Экономика Украины.-2011.-№ 2.-С. 79-85.

 1. Мокряк В. Взаимосвязи отношений собственности и хозяйственной власти в условиях организационного предпринимательства / В. Мокряк, Э. Мокряк//Экономика Украины.-2011.-№ 2.-С. 38-48.

Схожі:

Бібліотека Інформаційний покажчик статей iconБібліотека Інформаційний покажчик статей
Цей випуск включає публікації з періодичних видань та збірок, які надійшли до фонду бібліотеки Доннму в квітні 2010 року. Розділи...
Бібліотека Інформаційний покажчик статей iconБібліотека Інформаційний покажчик статей
Цей випуск включає публікації з періодичних видань та збірок, які надійшли до фонду бібліотеки Доннму в квітні 2012 року. Розділи...
Бібліотека Інформаційний покажчик статей iconБібліотека Інформаційний покажчик статей
Цей випуск включає публікації з періодичних видань та збірок, які надійшли до фонду бібліотеки Доннму в травні 2012 року. Розділи...
Бібліотека Інформаційний покажчик статей iconБібліотека Інформаційний покажчик статей
Цей випуск включає публікації з періодичних видань та збірок, які надійшли до фонду бібліотеки Доннму в березні 2012 року. Розділи...
Бібліотека Інформаційний покажчик статей iconБібліотека Інформаційний покажчик статей
Цей випуск включає публікації з періодичних видань та збірок, які надійшли до фонду бібліотеки Доннму в вересні 2011 року. Розділи...
Бібліотека Інформаційний покажчик статей iconБібліотека Інформаційний покажчик статей
Цей випуск включає публікації з періодичних видань та збірок, які надійшли до фонду бібліотеки Доннму в червні 2011 року. Розділи...
Бібліотека Інформаційний покажчик статей iconБібліотека Інформаційний покажчик статей
Цей випуск включає публікації з періодичних видань та збірок, які надійшли до фонду бібліотеки Доннму в жовтні 2011 року. Розділи...
Бібліотека Інформаційний покажчик статей iconБібліотека Інформаційний покажчик статей
Цей випуск включає публікації з періодичних видань та збірок, які надійшли до фонду бібліотеки Доннму в травні 2011 року. Розділи...
Бібліотека Інформаційний покажчик статей iconБібліотека Інформаційний покажчик статей
Цей випуск включає публікації з періодичних видань та збірок, які надійшли до фонду бібліотеки Доннму в лютому 2011 року. Розділи...
Бібліотека Інформаційний покажчик статей iconБібліотека Інформаційний покажчик статей
Цей випуск включає публікації з періодичних видань та збірок, які надійшли до фонду бібліотеки Доннму в березні 2010 року. Розділи...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи