Бібліотека Інформаційний покажчик статей icon

Бібліотека Інформаційний покажчик статей
Скачати 274.08 Kb.
НазваБібліотека Інформаційний покажчик статей
Дата21.09.2012
Розмір274.08 Kb.
ТипДокументи

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького

Бібліотека
Інформаційний покажчик статейз гуманітарних, соціально-економічних наук, педагогіки,

історії медицини, нетрадиційних методів лікування


Вип. 1 (січень)


Донецьк 2011

Інформаційний покажчик розрахований на допомогу навчальному процесу та адресований широкому колу читачів.

Цей випуск включає публікації з періодичних видань та збірок, які надійшли до фонду бібліотеки ДонНМУ в січні 2011 року. Розділи покажчика формуються в залежності від наповнюванності та актуальності.

Для отримання необхідних видань звертайтесь до відділу обслуговування науковою літературою та читальну залу бібліотеки.

^ Перелік журналів та збірників,

аналітичну бібліографічну інформацію з яких уміщено до “Інформаційного покажчика статей” вип. 1

Библиотека.-М.,2010.-ISSN 0869-4915.-№ 9.

Бібліографічний відділ бібліотеки

Библиотековедение.- М.,2010.- № 5.

Бібліографічний відділ бібліотеки

Вища школа.-К., 2010.- ISSN 1682-2366. - № 10.

Науковий відділ бібліотеки

Ч73

Д50 Діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у світлі модернізації вищої освіти: матеріали міжнар. науково-практ. конф. (19-21 травня 2009 р., м. Севастополь).-Севастополь,2009.-192 с.

Бібліографічний відділ бібліотеки
^

Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров'я України. – К., 2010.- № 11.


Науковий

відділ

бібліотеки

Ч73

І-66 Інновації і менеджмент якості в діяльності бібліотек навчальних закладів: матеріали V науково-практ. конф.-Донецьк,2009.-206 с.

Бібліографічний відділ бібліотеки

Компьютер.- К., 2010.- № 10.

Бібліографічний відділ бібліотеки
^

Медична освіта.-Тернопіль,2010.- ISSN 1681-2751.- № 3.


Науковий

відділ

бібліотеки

Науковий світ.-К., 2010.- № 12.


Науковий відділ бібліотеки, бібліографічний відділ бібліотеки
^

Научные и технические библиотеки.-М. – ISSN 0130-9765. –2010.-№ 11, 12.


Бібліографічний відділ бібліотеки

61(06)

П35 Питання експериментальної та клінічної медицини. Вип. 14, Т. 2: зб. статей : 80-річчю ДонНМУ присвячується / ред. В.М. Казаков; Донецький мед. ун-т.-Донецьк,2010.-360 с.

Науковий

відділ

бібліотеки

Філософська думка.-К.,2010.-№ 5.

Кафедра філософії

Экономика Украины.-К.,2010.-ISSN 0131-7741.- № 11.

Кафедра філософії

Ч73

Я45 Якість функціонування бібліотечної системи ВНЗ: матеріали III міжвуз. науково-практ. конф. (18-19 жовтня 2007 р., м. Донецьк)/ Донецкий НУ экономики и торговли.-Донецьк,2007.-222 с.


Бібліографічний відділ бібліотеки


З відгуками та пропозиціями звертайтесь до директора бібліотеки.

Електронний каталог знаходиться за адресою http://katalog.dsmu.edu.ua/
Відповідальний за випуск Г. К. Кабардіна

директор бібліотеки тел. 295-93-71

Упорядник В. В. Сочиліна

головний бібліограф тел. 295-91-30^ Педагогіка вищої школи

61(06)

П35 Агафонова Г. Ю.

Порівняльна оцінка результатів тестування лікарів-інтернів, другого року навчання, за фахом "Стоматологія"/ Г. Ю. Агафонова, О. О. Кальней, Є. І. Александров//Питання експериментальної та клінічної медицини. Вип. 14, Т. 2/ред. В.М. Казаков.-Донецьк,2010.-С. 262-265.Аналіз ефективності проведення практичних занять з патоморфології в умовах кредитно-модульної системи / Я. Я. Боднар, П. Р. Сельський, В. Д. Волошин та ін.//Медична освіта.-2010.-№ 3.-С. 14-15.Аналіз проблематики переходу на кредитно-модульну систему/ М. М. Багрій, Н. М. Воронич-Семченко, О. Г. Попадинець та ін.//Медична освіта.-2010.-№ 3.-С. 102-105.Андрющенко В. П.

Особливості кредитно-модульного принципу вивчення клінічної дисципліни "Загальна хірургія": перші результати та проблеми в світлі досвіду кафедри / В. П. Андрющенко, Д. В. Андрющенко//Медична освіта.-2010.-№ 3.-С. 7-9.
Афанасьєв М.

Інформаційні технології в навчальному процесі/ М. Афанасьєв, Я. Ромашова//Вища школа.-2010.-№ 10.-С. 49-62.
Афанасьєв М.

Неперервна професійна освіта: нові горизонти підготовки кадрів для постіндустріальної економіки / М. Афанасьєв//Вища школа.-2010.-№ 10.-С. 88-98.
Бєленічев І. Ф.

Новітні технології проведення модульного контролю з фармакології на фармацевтичному факультеті/ І. Ф. Бєленічев, Н. В. Бухтіярова, С. В. Павлов//Медична освіта.-2010.-№ 3.-С. 9-10.Ч73

І-66 Бидоленко Л. А.

Информатизация образовательного процесса в высшей школе: проблемы и пути решения/ Л. А. Бидоленко//Інновації і менеджмент якості в діяльності бібліотек навчальних закладів.-Донецьк,2009.-С. 24-29.
Бірюков В. С.

Індикаторна модель управління якістю освітніх технологій: вимоги до індикатора/ В. С. Бірюков//Медична освіта.-2010.-№ 3.-С. 11-13.
Взаємозв'язок викладання фармакології за кредитно-модульною системою з результатами наукових досліджень кафедри/ Н. О. Горчакова, Л. Г. Голота, Т. Ю. Небесна, А. О. Різниченко//Медична освіта.-2010.-№ 3.-С. 16-17.Ч73

Я45 Влащенко Л. Г.

Етапи створення системи керування якістю вищого навчального закладу/ Л. Г. Влащенко, Т. Грищенко, О. М. Нікітенко//Якість функціонування бібліотечної системи ВНЗ/Донецкий НУ экономики и торговли.-Донецьк,2007.-С. 148-150.Ч73

Я45 Влащенко Л. Г.

Система якості та загальне керування якістю в бібліотеці / Л. Г. Влащенко, Т. Грищенко, О. М. Нікітенко//Якість функціонування бібліотечної системи ВНЗ/Донецкий НУ экономики и торговли.-Донецьк,2007.-С. 150-152.Ч73

Я45 Влащенко Л. Г.

Формування системи менеджменту якості навчальної організації / Л. Г. Влащенко, Т. Гирищенко, О. М. Нікітенко//Якість функціонування бібліотечної системи ВНЗ/Донецкий НУ экономики и торговли.-Донецьк,2007.-С. 145-148.Ч73

Я45 Вороніна О. О.

Система керування якістю вищого навчального закладу / О. О. Вороніна, Т. Грищенко, О. М. Нікітенко//Якість функціонування бібліотечної системи ВНЗ/Донецкий НУ экономики и торговли.-Донецьк,2007.-С. 143-145.Впровадження інноваційних форм навчання при підготовці медичних сестер-бакалаврів у Тернопільському державному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського / І. Я. Господарський, С. О. Ястремська, С. О. Коноваленко та ін.//Медична освіта.-2010.-№ 3.-С. 109-111.Впровадження нових методів для оптимізації навчального процесу у вищих навчальних закладах / І. В. Єршова-Бабенко, О. М. Куцебо, О. В. Медянова, І. О. Чуєва//Медична освіта.-2010.-№ 3.-С. 18-22.Голубенко Н. Б.

Особенности информирования студентов в НТБ Кузбасского государственного технического университета / Н. Б. Голубенко//Научные и технические библиотеки.-2010.-№ 11.-ISSN 0130-9765.-С. 44-47.
Господарський І. Я.

Використання стандартизованих пацієнтів у навчанні іноземних студентів у вищих медичних навчальних закладах / І. Я. Господарський, С. О. Ястремська, Л. Т. Котляренко//Медична освіта.-2010.-№ 3.-С. 114-119.
Гродзинський Д.

"Сьогодні вкрай необхідно плекати екологічну мораль"/ Д. Гродзинський//Науковий світ.-2010.-№ 12.-С. 2-3.Ч73

Я45 Гросова В. В.

Якість вищої освіти - загальнодержавна проблема/ В. В. Гросова//Якість функціонування бібліотечної системи ВНЗ/Донецкий НУ экономики и торговли.-Донецьк,2007.-С. 118-120.
Гудымова Л.

"Помнит сердце, не забудет никогда..."/ Л. Гудымова//Библиотека.-2010.-№ 9.-ISSN 0869-4915.-С. 40-42.-[Патриотическое воспитание в библиотеке].61(06)

П35 Деякі аспекти викладання фізіотерапії в медичних навчальних закладах / В. М. Сокрут, О. А. Гурбич, О. С. Поважна та ін.//Питання експериментальної та клінічної медицини. Вип. 14, Т. 2/ред. В.М. Казаков.-Донецьк,2010.-С. 274-279.
Дороніна М.

Когнітивна компетентність: діагностика, розвиток/ М. Дороніна, І. Литовченко//Вища школа.-2010.-№ 10.-С. 99-113.
Досвід проведення практичних занять із факультетської хірургії та складання модульного контролю студентами 4-го курсу на кафедрі хірургії № 3 НМУ ім. О. О. Богомольця / П. Д. Фомін, Є. М. Шепетько, О. А. Повч, О. Б. Бельський//Медична освіта.-2010.-№ 3.-С. 70-72.Ч73

Я45 Дубницька Л. І.

Якість документаційного забезпечення навчального та наукового процесів університету/ Л. І. Дубницька//Якість функціонування бібліотечної системи ВНЗ/Донецкий НУ экономики и торговли.-Донецьк,2007.-С. 42-50.Єрмаченко В.

Міжнародне співробітництво університету/ В. Єрмаченко//Вища школа.-2010.-№ 10.-С. 31-41.Ч73

Я45 Зинченко И. И.

Взаємодія бібліотеки та кафедр ВНЗ по формуванню бібліотечного фонду / И. И. Зинченко//Якість функціонування бібліотечної системи ВНЗ/Донецкий НУ экономики и торговли.-Донецьк,2007.-С. 138-142.Золотарьова І.

Імплементація європейських підходів до університетських магістерських програм у системі вищої освіти України/ І. Золотарьова, Ш. Жан-Юг//Вища школа.-2010.-№ 10.-С. 42-48.Ч73

Д50 Кириленко О. Г.

Розвиток інформаційних технологій в бібліотеках ВНЗ України: сучасний стан та перспективи / О. Г. Кириленко//Діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у світлі модернізації вищої освіти.-Севастополь,2009.-С. 3-7.Колесникова Н. И.

Принципы и методы воспитательно-просветительской работы библиотеки по формированию духовно-нравственных ценностей у студентов аграрного вуза / Н. И. Колесникова//Библиотековедение.-2010.-№ 5.-С. 114-120.Ч73

І-66 Колесникова Т. О.

Сучасні моделі бібліотек ВНЗ/ Т. О. Колесникова//Інновації і менеджмент якості в діяльності бібліотек навчальних закладів. - Донецьк, 2009.-С. 76-82.
Колоскова О. К.

Готовність лікарів-інтернів до написання тестового іспиту "Крок-3" як критерій ефективності вузівської підготовки/ О. К. Колоскова, Л. А. Іванова, С. І. Прунчак//Медична освіта.-2010.-№ 3.-С. 24-26.
Корсак К.

Чи проникнуть антинауки в нашу систему освіти?/ К. Корсак//Науковий світ.-2010.-№ 12.-С. 10-12.Ч73

Я45 Крайнюк О. М.

Електронні навчальні документи, як об'єкт формування бібліотечного фонду/ О. М. Крайнюк//Якість функціонування бібліотечної системи ВНЗ/Донецкий НУ экономики и торговли.-Донецьк,2007.-С. 73-79.Ч73

Я45 Краткова Т. І.

Взаємодія бібліотеки та ННІЦ університету при формуванні бази даних бібліотечної системи "UniLib"/ Т. І. Краткова, Снецька О. А.//Якість функціонування бібліотечної системи ВНЗ/Донецкий НУ экономики и торговли.-Донецьк,2007.-С. 32-36.Ч73

Я45 Кукла Н. П.

Моніторинг забезпечення навчального процесу університету україномовними документами/ Н. П. Кукла//Якість функціонування бібліотечної системи ВНЗ/Донецкий НУ экономики и торговли.-Донецьк,2007.-С. 89-94.Ч73

І-66 Лебедюк О. О.

Система інформатизації бібліотеки ВНЗ та її застосування в науково-дослідній роботі студентів/ О. О. Лебедюк//Інновації і менеджмент якості в діяльності бібліотек навчальних закладів.-Донецьк,2009.-С. 102-105.Лепейко Т.

Концепція педагогічного дизайну навчальних систем/ Т. Лепейко, О. Пушкар//Вища школа.-2010.-№ 10.-С. 63-77.Лимар Л. В.

Аналіз результатів дослідження особливостей мотиваційного компонента психологічної підготовленості майбутніх лікарів до попередження конфліктів / Л. В. Лимар//Медична освіта.-2010.-№ 3.-С. 29-31.Лиховид Т. Ф.

Параметры "декларации миссии", "видение", "цели" на веб-сайтах библиотечно-информационных школ зарубежных университетов / Т. Ф. Лиховид//Научные и технические библиотеки.-2010.-№ 12.-ISSN 0130-9765.-С. 51-59.Лісовий В. М.

Сучасні системи організації навчального процесу у формуванні медико-правових знань/ В. М. Лісовий, В. О. Ольховський, В. В. Хижняк//Медична освіта.-2010.-№ 3.-С. 33-36.Маврина Е.

"Товарищи, помните жизнь отстоявших..."/ Е. Маврина//Библиотека.-2010.-№ 9.-ISSN 0869-4915.-С. 43-45.-[Патриотическое воспитание в библиотеке].Марченко В. Г.

Короткотривалі цикли тематичного удосконалення - один із шляхів упровадження безперервного професійного розвитку лікарів/ В. Г. Марченко, О. А. Цодікова, С. С. Бринцова//Медична освіта.-2010.-№ 3.-С. 39-40.61(06)

П35 Методические подходы к обучению врачей-курсантов цикла "Бактериология" по теме "Моракселлы" на кафедре микробиологии, вирусологии и эпидемиологии/ О. Ю. Николенко, Л. З. Гриценко, Н. В. Жадинский та ін.//Питання експериментальної та клінічної медицини. Вип. 14, Т. 2/ред. В.М. Казаков.-Донецьк,2010.-С. 265-269.Ч73

І-66 Микольченко В. С.

Болонський процесс як фактор забезпечення якості освіти/ В. С. Микольченко//Інновації і менеджмент якості в діяльності бібліотек навчальних закладів.-Донецьк,2009.-С. 106-108.Ч73

І-66 Монтаг П.

Видавництво "Центр навчальної літератури" - у ногу з прогресом!/ П. Монтаг//Інновації і менеджмент якості в діяльності бібліотек навчальних закладів.-Донецьк,2009.-С. 108-109.Москаленко Л. К.

Організація навчальної діяльності на занятті з іноземної мови із використанням технологій співробітництва у малих групах (cooperative learning) у медичному ВНЗ / Л. К. Москаленко//Медична освіта.-2010.-№ 3.-С. 44-47.
Нарійчук М. Д.

Кваліфікаційний рівень майбутніх спеціалістів - критерій ефективності впровадження кредитно-модульної системи освіти на теоретичних та клінічних кафедрах/ М. Д. Нарійчук//Медична освіта.-2010.-№ 3.-С. 48-52.
Нерянов Ю. М.

Болонський процес та організація виробничої практики в ЗДМУ/ Ю. М. Нерянов, В. І. Кравченко//Медична освіта.-2010.-№ 3.-С. 52-54.Ч73

І-66 Нестеренко Т. С.

Діагностика рівня сформованості інформаційної культури студентів / Т. С. Нестеренко//Інновації і менеджмент якості в діяльності бібліотек навчальних закладів.-Донецьк,2009.-С. 109-112.Ч73

Я45 Нестеренко Т. С.

Формування інформаційної компетентності користувачів бібліотеки/ Т. С. Нестеренко//Якість функціонування бібліотечної системи ВНЗ/Донецкий НУ экономики и торговли.-Донецьк,2007.-С. 51-56.Ч73

Я45 Омельянович Л. А.

Болонский процесс в университете: проблемы и реалии/ Л. А. Омельянович//Якість функціонування бібліотечної системи ВНЗ/Донецкий НУ экономики и торговли.-Донецьк,2007.-С. 4-10.Оптимізація навчання студентів ІV курсу на кафедрі внутрішньої медицини згідно з засадами кредитно-модульної системи/ М. І. Швед, Н. В. Пасєчко, Л. П. Мартинюк та ін.//Медична освіта.-2010.-№ 3.-С. 98-100.Ч73

Я45 Орлова Н. А.

Забезпечення навчального процесу унівеситету документами викладачів / Н. А. Орлова//Якість функціонування бібліотечної системи ВНЗ/Донецкий НУ экономики и торговли.-Донецьк,2007.-С. 94-97.61(06)

П35 Особенности оценивания студентов на кафедре оперативной хирургии и топографической анатомии/ Д. В. Сироид, Н. В. Антипов, Р. А. Жиляев, С. В. Войтенко//Питання експериментальної та клінічної медицини. Вип. 14, Т. 2/ред. В.М. Казаков.-Донецьк,2010.-С. 269-273.Особливості використання інформаційних технологій на лекційних заняттях / Л. Т. Котляренко, І. М. Кліщ, І. Я. Господарський та ін.//Медична освіта.-2010.-№ 3.-С. 105-108.Особливості та проблеми виробничої практики студентів ІІ-ІІІ курсів в умовах кредитно-модульної системи на терапевтичних кафедрах/ В. О. Мойсеєнко, Т. Д. Никула, С. Г. Шевчук та ін.//Медична освіта.-2010.-№ 3.-С. 41-43.Ч73

Я45 Пасникова Г. І.

Інформаційні потреби університету: роль бібліотеки у їх забезпеченні / Г. І. Пасникова//Якість функціонування бібліотечної системи ВНЗ/Донецкий НУ экономики и торговли.-Донецьк,2007.-С. 36-42.Патофізіологічний експеримент в системі підготовки лікаря / М. Р. Хара, В. В. Файфура, Ю. І. Бондаренко та ін.//Медична освіта.-2010.-№ 3.-С. 73-76.Педагогічні основи підготовки студентів до наукової роботи з фармакології / І. С. Чекмак, Н. О. Горчакова, Л. І. Казак та ін.//Медична освіта.-2010.-№ 3.-С. 82-84.
Педанов Ю. Ф.

Особливості програм викладання морфофункціональних дисциплін у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації в Україні й Австрії / Ю. Ф. Педанов, А. І. Гоженко, Р. Ф. Макулькін//Медична освіта.-2010.-№ 3.-С. 122-125.
Переваги кредитно-модульної системи навчання над традиційною у вищих навчальних закладах України / І. О. Крицький, В. Є. Бліхар, П. В. Гощинський та ін.//Медична освіта.-2010.-№ 3.-С. 27-29.Ч73

Я45 Петрова А. О.

Библиотека и университет: тысячелетнее развитие и вызовы ХХI века/ А. О. Петрова//Якість функціонування бібліотечної системи ВНЗ/Донецкий НУ экономики и торговли.-Донецьк,2007.-С. 188-196.Полякова Г.

Вплив освітнього середовища ВНЗ на формування професійної компетентності фахівця / Г. Полякова//Вища школа.-2010.-№ 10.-С. 78-87.Пономаренко В.

Підвищення якості підготовки фахівців в університеті / В. Пономаренко//Вища школа.-2010.-№ 10.-С. 7-24.Правові аспекти викладання загальної хірургії в умовах Болонського процесу / І. О. Чорна, О. В. Лігоненко, А. Б. Зубаха та ін.//Медична освіта.-2010.-№ 3.-С. 90-93.Пришляк А. М.

Використання сучасних технологій при викладанні анатомії людини іноземним студентам/ А. М. Пришляк, І. В. Пришляк//Медична освіта.-2010.-№ 3.-С. 112-114.
Проблеми застосування тестового контролю знань у післядипломній підготовці лікарів за системою безперервного навчання / В. К. Тащук, П. Р. Іванчук, О. Ю. Поліщук та ін.//Медична освіта.-2010.-№ 3.-С. 68-70.Ч73

І-66 Рассулова Н. В.

Самостійна робота студентів в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу/ Н. В. Рассулова//Інновації і менеджмент якості в діяльності бібліотек навчальних закладів.-Донецьк,2009.-С. 9-13.Ч73

Я45 Рассулова Н. В.

Якість підготовки фахівців в умовах модернізації вищої освіти / Н. В. Рассулова//Якість функціонування бібліотечної системи ВНЗ/Донецкий НУ экономики и торговли.-Донецьк,2007.-С. 11-15.
Раціональне використання навчального часу і тестовий контроль знань з дисципліни "Хірургія"/ В. І. Лупальцов, Р. С. Ворощук, А. І. Ягнюк та ін.//Медична освіта.-2010.-№ 3.-С. 36-38.
Роль інтеграції в європейську вищу освіту у навчанні, вдосконаленні та формуванні студента-лікаря/ Л. Я. Ковальчук, В. І. Максимлюк, І. К. Венгер та ін.//Медична освіта.-2010.-№ 3.-С. 22-23.
Романова Л.

Мгновения мира и войны/ Л. Романова//Библиотека.-2010.-№ 9.-ISSN 0869-4915.-С. 36-39.-[Патриотическое воспитание в библиотеке].Ч73

І-66 Самотий Р. С.

Інтеграція бібліотеки і вищого навчального закладу - досвід Польщі (за матеріалами науково-практичних конференцій)/ Р. С. Самотий//Інновації і менеджмент якості в діяльності бібліотек навчальних закладів.-Донецьк,2009.-С. 150-155.
Свінціцький А. С.

Впровадження концепції компонентно-орієнтованого підходу до навчання в післядипломну підготовку лікарів і провізорів в інтернатурі/ А. С. Свінціцький, В. О. Дорошенко, Я. Ю. Гомза//Медична освіта.-2010.-№ 3.-С. 57-61.Сєдова Л.

Формування й розвиток основних моральних орієнтирів ХНЕУ/ Л. Сєдова//Вища школа.-2010.-№ 10.-С. 25-30.Сергета І. В.

Кредитно-модульна система та особливості її впливу на процеси формування окремих властивостей темпераменту і тривожності студентів/ І. В. Сергета, О. Є. Александрова//Медична освіта.-2010.-№ 3.-С. 62-65.Ч73

Я45 Скрипай Н. П.

Інформаційне забезпечення наукової діяльності університету/ Н. П. Скрипай//Якість функціонування бібліотечної системи ВНЗ/Донецкий НУ экономики и торговли.-Донецьк,2007.-С. 56-59.Сологор І. М.

Формування граматичної компетенції як засіб підвищення ефективності професійно спрямованого читання іноземною мовою/ І. М. Сологор, В. Г. Костенко, І. В. Знаменська//Медична освіта.-2010.-№ 3.-С. 66-68.Сприйняття навчання в інтернатурі: порівняльний аналіз оціночних суджень інтернів 1-3 курсів / В. М. Лісовий, В. А. Капустник, В. В. В'юн та ін.//Медична освіта.-2010.-№ 3.-С. 31-32.Ч73

Я45 Стельмах О. О.

Особливості створення електронних підручників / О. О. Стельмах, Л. А. Чайка//Якість функціонування бібліотечної системи ВНЗ/Донецкий НУ экономики и торговли.-Донецьк,2007.-С. 185-187.Ч73

Я45 Тарасова Н. І.

Культурно-освітня спадщина у вузівському інформаційному масиві (Електронні засоби відображення раритетів)/ Н. І. Тарасова//Якість функціонування бібліотечної системи ВНЗ/Донецкий НУ экономики и торговли.-Донецьк,2007.-С. 168-170.
Ткаченко П. І.

Комплексний підхід до викладання пропедевтики хірургічної стоматології у вищій школі / П. І. Ткаченко, К. Ю. Резвіна//Медична освіта.-2010.-№ 3.-С. 119-121.Ч73

Я45 Ткаченко Т. П.

Якість функціонування бібліотечної системи університету/ Т. П. Ткаченко//Якість функціонування бібліотечної системи ВНЗ/Донецкий НУ экономики и торговли.-Донецьк,2007.-С. 16-21.Ч73

І-66 Филиппова Г. И.

Азбучные истины информационной культуры в вузовском формате/ Г. И. Филиппова, Н. С. Пригода//Інновації і менеджмент якості в діяльності бібліотек навчальних закладів.-Донецьк,2009.-С. 155-161.
Хвисюк О. М.

Інтеграція в Європейський освітній простір як шлях покращення післядипломної підготовки лікарів / О. М. Хвисюк, В. Г. Марченко, І. А. Жадан//Медична освіта.-2010.-№ 3.-С. 77-78.
Холодкова О. Л.

Особливості викладання анатомії людини англомовним студентам у сучасних умовах/ О. Л. Холодкова, Н. В. Нескоромна//Медична освіта.-2010.-№ 3.-С. 79-81.Чекман І. С.

Доказова медицина як методологічна основа формування нового світогляду майбутнього лікаря в системі кредитно-модульної освіти / І. С. Чекман, О. В. Шумейко, Н. В. Савченко//Медична освіта.-2010.-№ 3.-С. 84-87.Черкасов В. Г.

Модель формування і моніторінгу професійно орієнтованих знань у процесі підготовки майбутніх лікарів на кафедрі анатомії людини Національного медичного університету імені О. О. Богомольця/ В. Г. Черкасов, І. В. Дзевульська, О. І. Ковальчук//Медична освіта.-2010.-№ 3.-С. 87-89.Шальнова-Козаченко О. В.

Інтерактивні форми навчання при викладанні "Історії медицини", "соціальної медицини та організації охорони здоров'я": значення для формування майбутніх спеціалістів / О. В. Шальнова-Козаченко//Медична освіта.-2010.-№ 3.-С. 94-98.Шевчук С. Г.

Роль комунікативних зв'язків у стосунках медичного працівника і пацієнта / С. Г. Шевчук, В. О. Мойсеєнко, Т. Г. Осташевська//Медична освіта.-2010.-№ 3.-С. 100-101.Шихова Х. И.

Автоматизация ресурсных центров в целях совершенствования высшего образования/ Х. И. Шихова//Научные и технические библиотеки.-2010.-№ 11.-ISSN 0130-9765.-С. 112-114.Ч73

І-66 Шубін О. О.

Адаптація університетської освіти до Болонського процесу / О. О. Шубін//Інновації і менеджмент якості в діяльності бібліотек навчальних закладів.-Донецьк,2009.-С. 5-9.Як можна підвищити якість практичних занять при вивченні гігєни та екології на профільних кафедрах ВМ(Ф)НЗ України/ К. О. Пашко, М. О. Кашуба, В. А. Кондратюк та ін.//Медична освіта.-2010.-№ 3.-С. 54-56.Ястремська О.

Підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації/ О. Ястремська//Вища школа.-2010.-№ 10.-С. 114-125.

РелігіяКоваленко Г.

Київський патріархат на порозі нового етапу власного розвитку/ Г. Коваленко//Релігійна панорама.-2010.-№ 10.-С. 53-55.Ковальов П.

Вибори одягають рясу/ П. Ковальов//Релігійна панорама.-2010.-№ 10.-С. 47-50.Лелич М.

Выборы пахнут ладаном/ М. Лелич//Релігійна панорама.-2010.-№ 10.-С. 52-53.Недавня О.

Феномен "ковпаківців"-традиціоналістів" / О. Недавня//Релігійна панорама.-2010.-№ 10.-С. 72-77.Солонина Є.

Священики балотуються у депутати - захист церкви чи політтехнологія?/ Є. Солонина//Релігійна панорама.-2010.-№ 10.-С. 51-52.
Штейников С.

Самостоятельность - естественное состояние церкви в Украине?/ С. Штейников//Релігійна панорама.-2010.-№ 10.-С. 55-56.

ЕкономікаАсаул А.

Институциональные единицы в региональном инвестиционно-строительном комплексе: критерии и методы выделения/ А. Асаул, А. Лобанов//Экономика Украины.-2010.-№ 11.-С. 47-56.Барановский Н.

Депрессивность сельских территорий Украины: методы оценки, региональные различия и пути их преодоления / Н. Барановский//Экономика Украины.-2010.-№ 11.-С. 57-69.Богачев С.

Особенности современного тарифообразования на услуги ЖКХ в Украине/ С. Богачев, Е. Жданко//Экономика Украины.-2010.-№ 11.-С. 26-34.Возьный К.

Инфляция и девальвация: макроэкономические взаимосвязи и зависимости/ К. Возьный//Экономика Украины.-2010.-№ 11.-С. 35-46.Мельник Б.

О птицеводческом бизнесе Николаевской области / Б. Мельник//Экономика Украины.-2010.-№ 11.-С. 79-82.Ревчун Б.

От "креативной экономики" к "креативному обществу" / Б. Ревчун//Экономика Украины.-2010.-№ 11.-С. 70-78.Симоненко В.

Реформа публичной администрации в Украине: фальстарт продолжительностью в 15 лет/ В. Симоненко//Экономика Украины.-2010.-№ 11.-С. 4-13.

ФілософіяБарановська О.

Філософський foot-quest: гра як методика викладання/ О. Барановська, Н. Бородіна, Ю. Томашевська//Філософська думка.-2010.-№ 5.-ISSN 0235-7941.-С. 103-109.Вяткіна Н.

Семантичні проблеми референції: пряма референція, референційність, істинність/ Н. Вяткіна//Філософська думка.-2010.-№ 5.-ISSN 0235-7941.-С. 50-67.
Голубович І.

"Подія", "подорож" і "ситуація" думки: до питання про можливості біоконцептографії / І. Голубович//Філософська думка.-2010.-№ 5.-ISSN 0235-7941.-С. 89-102.
Кохан Я.

Логічна можливість як семантична категорія/ Я. Кохан//Філософська думка.-2010.-№ 5.-ISSN 0235-7941.-С. 68-78.
Леоненко Л.

Аналогія у cognitive science: "традиційні" концепції та моделі/ Л. Леоненко//Філософська думка.-2010.-№ 5.-ISSN 0235-7941.-С. 32-49.
Логіка за часів перемін: академізм vs прагматизм/ А. Васильченко, Я. Кохан, В. Навроцький та ін.//Філософська думка.-2010.-№ 5.-ISSN 0235-7941.-C. 5-18.
Поляк Г.

Аналіз екзистенційних припущень у модальній логіці та ідея мультимодальної логіки існування / Г. Поляк//Філософська думка.-2010.-№ 5.-ISSN 0235-7941.-С. 79-88.
Хоменко І.

Логічні студії у Києві / І. Хоменко//Філософська думка.-2010.-№ 5.-ISSN 0235-7941.-С. 19-31.

Інформаційні технологіїДемьянишин В.

Реаниматор: ставим Windows, а USB-флешка нам в подмогу/ В. Демьянишин//Компьютер.-2010.-№ 10.-С. 9-14.Демьянишин В.

Удаляем Windows 7 из мультизагрузки / В. Демьянишин//Компьютер.-2010.-№ 10.-С. 4-6.Защищаем флеш-карту от вирусов//Компьютер.-2010.-№ 10.-С. 7-8.Как определить, что ваш мобильник прослушивают//Компьютер.-2010.-№ 10.-С. 19-21.Ч73

Я45 Крайнюк О. В.

Інформаційно-аналітичний моніторінг документного потоку мережі Інтернет (контроль якості і достовірності інформації)/ О. В. Крайнюк//Якість функціонування бібліотечної системи ВНЗ/Донецкий НУ экономики и торговли.-Донецьк,2007.-С. 107-113.Ч73

Д50 Кубічка О. В.

Передплачені наукові електронні ресурси для користувачів мережі УРАН / О. В. Кубічка//Діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у світлі модернізації вищої освіти.-Севастополь,2009.-С. 7-10.Ч73

І-66 Кунанець Н. Е.

Консолідація інформації та інформаційна діяльність бібліотек / Н. Е. Кунанець//Інновації і менеджмент якості в діяльності бібліотек навчальних закладів.-Донецьк,2009.-С. 93-102.Ч73

Д50 Кунанець Н. Е.

Консолідована інформація: становлення та розвиток нового фаху інформаційної галузі / Н. Е. Кунанець, В. В. Пасічник//Діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у світлі модернізації вищої освіти. - Севастополь,2009.-С. 10-14.Ч73

І-66 Нутраченко Е. П.

Открытые архивы информации как альтернатива печатных научных изданий / Е. П. Нутраченко, Н. Л. Ржевцева//Інновації і менеджмент якості в діяльності бібліотек навчальних закладів.-Донецьк,2009.-С. 112-118.Ч73

І-66 Садчикова А. Е.

Информационная компетентность или информационная культура/ А. Е. Садчикова, Н. С. Пригода//Інновації і менеджмент якості в діяльності бібліотек навчальних закладів.-Донецьк,2009.-С. 143-148.Ч73

І-66 Салатинська М. В.

Вплив інформаційних технологій на діяльність бібліотеки/ М. В. Салатинська//Інновації і менеджмент якості в діяльності бібліотек навчальних закладів.-Донецьк,2009.-С. 148-150.Соколов А. В.

Информатические опусы. Опус 3. Онтология информации. Типы реальностей и типы информации / А. В. Соколов, А. В. Соколов//Научные и технические библиотеки.-2010.-№ 11.-ISSN 0130-9765.-С. 7-24.Соколов А. В.

Информатические опусы. Опус 4. Физика и метафизика информации/ А. В. Соколов//Научные и технические библиотеки.-2010.-№ 12.-ISSN 0130-9765.-С. 5-20.
Тюнина Н.

Сохранить информационное богатство/ Н. Тюнина//Библиотека.-2010.-№ 9.-ISSN 0869-4915.-С. 56-60.-[Библиография по краеведению].Ч73

І-66 Ченикалова Н. А.

От компьютерной грамотности - к информационной культуре/ Н. А. Ченикалова, З. П. Ильичева//Інновації і менеджмент якості в діяльності бібліотек навчальних закладів.-Донецьк,2009.-С. 164-170.

Культура. Мова. НаукаАстафьева О. Н.

Государственно-частное партнерство в отрасли культуры: проблемы теории и практики/ О. Н. Астафьева//Библиотековедение.-2010.-№ 5.-С. 10-13.Березяк В.

Хати: сторінки рідної історії / В. Березяк//Науковий світ.-2010.-№ 12.-С. 26-28.-[Походження слів української мови].Езова С.

В моде естественность, господа!/ С. Езова//Библиотека.-2010.-№ 9.-ISSN 0869-4915.-С. 24-26.-[Межличностное восприятие].Ковалёва Е.

Родословная: изучаем, анализируем, составляем/ Е. Ковалёва//Библиотека.-2010.-№ 9.-ISSN 0869-4915.-С. 61-63.-[Генеалогическое просвещение].Кримський С.

Роздуми останніх років / С. Кримський//Науковий світ.-2010.-№ 12.-С. 15-16.-[Філософія сучасного життя].Наумова Н.

Тарас Шевченко - академік гравюри/ Н. Наумова//Науковий світ.-2010.-№ 12.-С. 20-23; 2011. -№ 1.Патентно-лицензионная деятельность и базы данных / И. Митрошин, Е. Бескаравайная, Т. Харыбина, Ю. Мохначёва//Библиотека.-2010.-№ 9.-ISSN 0869-4915.-С. 33-35.Россинская С.

220 лет на двоих/ С. Россинская//Библиотека.-2010.-№ 9.-ISSN 0869-4915.-С. 70-73.-Творчеству И. Ильфа и Е. Петрова посвящается.Цыганова Н.

Имеющий уши да не услышит/ Н. Цыганова//Библиотека.-2010.-№ 9.-ISSN 0869-4915.-С. 27-32.-[Кризис русской словесности].

Організація охорони здоров’яУкраїна. Закони.

Основи законодавства України про охорону здоров'я: № 2801-ХІІ від 19.11.1992 р.//Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров'я України.-2010.-№ 11.-С. 3-28.
Україна. Кабінет Міністрів.

Про затвердження форми паспорта аптечного закладу (структурного підрозділу): постанова № 906 від 4 жовтня 2010 р.//Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров'я України.-2010.-№ 11.-С. 29-31.
Україна. Міністерство у справах сім'ї, молоді та спорту. Міністерство праці та соціальної політики. Міністерство охорони здоров'я.

Про затвердження стандартів надання соціальних послуг представникам груп ризику : наказ № 3123/275/770 від 13.09.2010 р.//Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров'я України.-2010.-№ 11.-С. 64-68.
Україна. Міністерство охорони здоров'я.

Про попередню оплату товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти: наказ № 854 від 11.10.2010 р.//Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров'я України.-2010.-№ 11.-С. 91.
Україна. Міністерство охорони здоров'я.

Про затвердження переліку тем клінічних настанов та уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги для опрацювання в 2010-2011 роках: наказ № 810 від 27.09.2010 р.//Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров'я України.-2010.-№ 11.-С. 79-80.
Україна. Міністерство охорони здоров'я.

Про затвердження Концепції управління якістю клінічних лабораторних досліджень на період до 2015 року: наказ № 696 від 18.08.2010 р.//Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров'я України.-2010.-№ 11.-С. 59-63.
Україна. Міністерство охорони здоров'я.

Про впровадження стратегії інтегрованого ведення хвороб дитячого віку: наказ № 581 від 15.07.2010 р.//Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров'я України.-2010.-№ 11.-С. 56-58.
Україна. Міністерство охорони здоров'я.

Про забезпечення порядку направлення громадян на лікування за кордон : наказ № 307 від 06.06.2008 р.//Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров'я України.-2010.-№ 11.-С. 52-55.
Україна. Міністерство охорони здоров'я.

Положення про комісію з контролю за якістю проведення медичних оглядів водіїв транспортних засобів та експертиз станів сп'яніння : наказ № 339 від 28.11.1997 р. //Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров'я України.-2010.-№ 11.-С. 37-39.
Україна. Міністерство охорони здоров'я.

Порядок медичної підготовки водіїв та кандидатів у водії транспортних засобів: наказ № 339 від 28.11.97 р.//Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров'я України.-2010.-№ 11.-С. 39-40.
Україна. Міністерство охорони здоров'я.

Про вдосконалення системи профілактичних протиалкогольних та протинаркотичних заходів та обов'язкових профілактичних наркологічних оглядів : наказ № 339 від 28.11.1997 р.//Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров'я України.-2010.-№ 11.-С. 32-36.
Україна. Головне контрольно-ревізійне управління

Щодо проведення інвентаризації : витяг з листа № 25-14/1056 від 19.08.2010 р.//Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров'я України.-2010.-№ 11.-С. 105.
Схожі:

Бібліотека Інформаційний покажчик статей iconБібліотека Інформаційний покажчик статей
Цей випуск включає публікації з періодичних видань та збірок, які надійшли до фонду бібліотеки Доннму в квітні 2010 року. Розділи...
Бібліотека Інформаційний покажчик статей iconБібліотека Інформаційний покажчик статей
Цей випуск включає публікації з періодичних видань та збірок, які надійшли до фонду бібліотеки Доннму в квітні 2012 року. Розділи...
Бібліотека Інформаційний покажчик статей iconБібліотека Інформаційний покажчик статей
Цей випуск включає публікації з періодичних видань та збірок, які надійшли до фонду бібліотеки Доннму в травні 2012 року. Розділи...
Бібліотека Інформаційний покажчик статей iconБібліотека Інформаційний покажчик статей
Цей випуск включає публікації з періодичних видань та збірок, які надійшли до фонду бібліотеки Доннму в березні 2012 року. Розділи...
Бібліотека Інформаційний покажчик статей iconБібліотека Інформаційний покажчик статей
Цей випуск включає публікації з періодичних видань та збірок, які надійшли до фонду бібліотеки Доннму в вересні 2011 року. Розділи...
Бібліотека Інформаційний покажчик статей iconБібліотека Інформаційний покажчик статей
Цей випуск включає публікації з періодичних видань та збірок, які надійшли до фонду бібліотеки Доннму в червні 2011 року. Розділи...
Бібліотека Інформаційний покажчик статей iconБібліотека Інформаційний покажчик статей
Цей випуск включає публікації з періодичних видань та збірок, які надійшли до фонду бібліотеки Доннму в жовтні 2011 року. Розділи...
Бібліотека Інформаційний покажчик статей iconБібліотека Інформаційний покажчик статей
Цей випуск включає публікації з періодичних видань та збірок, які надійшли до фонду бібліотеки Доннму в травні 2011 року. Розділи...
Бібліотека Інформаційний покажчик статей iconБібліотека Інформаційний покажчик статей
Цей випуск включає публікації з періодичних видань та збірок, які надійшли до фонду бібліотеки Доннму в березні 2011 року. Розділи...
Бібліотека Інформаційний покажчик статей iconБібліотека Інформаційний покажчик статей
Цей випуск включає публікації з періодичних видань та збірок, які надійшли до фонду бібліотеки Доннму в лютому 2011 року. Розділи...
Бібліотека Інформаційний покажчик статей iconБібліотека Інформаційний покажчик статей
Цей випуск включає публікації з періодичних видань та збірок, які надійшли до фонду бібліотеки Доннму в березні 2010 року. Розділи...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи