Бібліотека Інформаційний покажчик статей icon

Бібліотека Інформаційний покажчик статей
Скачати 226.47 Kb.
НазваБібліотека Інформаційний покажчик статей
Дата21.09.2012
Розмір226.47 Kb.
ТипДокументи

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького

Бібліотека
Інформаційний покажчик статейз гуманітарних, соціально-економічних наук, педагогіки,

історії медицини, нетрадиційних методів лікування


Вип. 3 (березень)


Донецьк 2010

Інформаційний покажчик розрахований на допомогу навчальному процесу та адресований широкому колу читачів.

Цей випуск включає публікації з періодичних видань та збірок, які надійшли до фонду бібліотеки ДонНМУ в березні 2010 року. Розділи покажчика формуються в залежності від наповнюванності та актуальності.

Для отримання необхідних видань звертайтесь до відділу обслуговування науковою літературою та читальну залу бібліотеки.

^ Список журналів та збірників,

аналітичну бібліографічну інформацію з яких уміщено до

“Інформаційного покажчика статей” вип. 3

Библиотека.-М.,2009.-ISSN 0869-4915.-№ 4,6,9,10,11,12.

Бібліографічний відділ бібліотеки

Бібліотечна планета.-К., 2009.-№ 2.

Бібліографічний відділ бібліотеки

Бібліотечний вісник. – К.,2009.- № 1,4,6.

Бібліографічний відділ бібліотеки

Бюлетень вищої атестаційної комісії України. – К., 2010.–№ 2.


Бібліографічний відділ бібліотеки

Науковий відділ бібліотеки

Вища школа.-К., 2010.- ISSN 1682-2366. - № 1, 2.

Науковий відділ бібліотеки

Вісник Червоного Хреста України.– К., 2009.– № 1,2,3,4.

Науковий відділ бібліотеки
^

Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров'я України. – К., 2010.- № 1.


Науковий

відділ

бібліотеки
^

Медична освіта.-Тернопіль,2009.- ISSN 1681-2751.- № 4.


Науковий

відділ

бібліотеки

Наука и религия.-М., 2010. – № 1.-ISSN 0130-7045.


Читальна зала бібліотеки
^

Науковий світ.-К., 2010.- № 2.


Науковий

відділ

бібліотеки

Научные и технические библиотеки.-М. – ISSN 0130-9765. – 2009.– № 12.–2010.-№ 1, 2.


Бібліографічний відділ бібліотеки

Сучасна освіта.– К., 2009.– № 11.

Науковий

відділ

бібліотеки

Экономика Украины.-К.,2010.-ISSN 0131-7741.- № 1,2.


Читальна зала бібліотекиЗ відгуками та пропозиціями звертайтесь до директора бібліотеки.

Електронний каталог знаходиться за адресою http://katalog.dsmu.edu.ua/
Відповідальний за випуск Г. К. Кабардіна

директор бібліотеки тел. 95-53-72


Упорядник В. В. Сочиліна

головний бібліограф тел. 95-91-30Педагогіка


Україна. Кабінет Міністрів.

Питання стажування аспірантів, докторантів, наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах в Україні та за кордоном : постанова № 1015 23 вересня 2009 р.//Вища школа.-2010.-№ 1.-С. 92-94.Украина. Міністерство освіти і науки.

Про запровадження у вищих навчальних закладах України Європейської кредитно-трансферної системи //Вища школа.-2010.-№ 1.-С. 75-91.Українська асоціація видавців та книгорозповсюджувачів.

Положення про Всеукраїнський конкурс видань для вищих навчальних закладів "Університетська книга" : затверджено Правлінням (Протокол від 20 січня 2010 року)//Вища школа.-2010.-№ 2.-С. 108-113.Астахова В.

Експеримент із запровадження безперервної освіти (З досвіду Народної української академії)/ В. Астахова//Вища школа.-2010.-№ 2.-С. 5-13.Астахова К.

Університетський викладач в умовах переходу суспільства до інноваційної економіки: вектори змін / К. Астахова//Вища школа.-2010.-№ 2.-С. 41-47.
Бендера І.

Паспортизація вищих навчальних закладів та їх підрозділів/ І. Бендера//Вища школа.-2010.-№ 2.-С. 14-21.
Березюк О.

Розвивальний аспект формування професійної компетентності майбутніх судноводіїв / О. Березюк, В. Кара, В. Савченко//Вища школа.-2010.-№ 1.-С. 53-58.
Бірюкова М.

Аспірантура і докторантура як механізми формування інтелектуального потенціалу держави / М. Бірюкова//Вища школа.-2010.-№ 2.-С. 52-59.
Богуцька Н. К.

Ефективність елементів модульної системи навчання у підготовці студентів до ліцензійного іспиту "Крок 2. Загальна лікарська підготовка"/ Н. К. Богуцька, С. І. Прунчак//Медична освіта.-2009.-№ 4.-С. 15-17.
Верхогляд О.

Проблеми міжнародної співпраці у сфері вищої освіти: контроль за якістю освіти. Національний і міжнародний аспекти/ О. Верхогляд, Ю. Романовська, О. Романовський//Вища школа.-2010.-№ 1.-С. 15-23.
Власний досвід використанння інформаційно-комунікаційних технологій у самостійній роботі студентів під час викладання курсу нервових хвороб / А. С. Сон, В. В. Добровольський, Ю. І. Горанський та ін.//Медична освіта.-2009.-№ 4.-С. 30-33.
Воронцов О. О.

Грудне вигодовування в програмі школи відповідального батьківства та у навчальній програмі кафедри поліклінічної справи та сімейної медицини/ О. О. Воронцов, В. Б. Гощинський//Медична освіта.-2009.-№ 4.-С. 46-47.
Гвоздь И.

Самообразование - это и необходимость, и удовольствие/ И. Гвоздь//Библиотека.-2009.-№ 10.-С. 60-61.
Горілик А. В.

Впровадження комбінованої освітньої технології для вищої фармацевтичної освіти / А. В. Горілик, С. І. Терещук, Б. П. Громовик//Медична освіта.-2009.-№ 4.-С. 10-14.
Деякі особливості індивідуальної та самостійної роботи студентів-іноземців під час викладання курсу нервових хвороб / А. С. Сон, В. В. Добровольський, Ю. І. Горанський та ін.//Медична освіта.-2009.-№ 4.-С. 25-28.
Досвід кафедри педіатрії щодо шляхів удосконалення організації навчального процесу за кредитно-модульною системою при викладанні дисципліни на медичному факультеті/ О. В. Тяжка, А. М. Антошкіна, Т. В. Починок та ін.//Медична освіта.-2009.-№ 4.-С. 8-9.
Етичний кодекс ученого України: схвалено постановою загальних зборів НАН України від 15 квітня 2009 р. № 2//Бюлетень вищої атестаційної комісії України.-2010.-№ 2.-С. 2-5.
Зіньковський Ю.

Стандартизація освіти як імператив реформування вищої школи / Ю. Зіньковський//Вища школа.-2010.-№ 1.-С. 24-30.
Ковальова К.

Методологічні аспекти методу case-study при викладанні економічних дисциплін / К. Ковальова, В. Ковальов//Вища школа.-2010.-№ 2.-С. 68-75.
Ковязина Е. В.

Проектирование электронной библиотеки крупного вузовского объединения/ Е. В. Ковязина//Научные и технические библиотеки.-2010.-№ 2.-С. 22-28.
Кузьмина В.

Научить студента мыслить самостоятельно/ В. Кузьмина//Библиотека.-2009.-№ 4.-С. 31.-[Формирование информационной культуры].
Левківський К.

Якісна освіта - запорука самореалізації особистості / К. Левківський//Вища школа.-2010.-№ 1.-С. 5-14.
Лісничук Н. Є.

Біоетика як складова професійного становлення майбутніх лікарів (за підсумками 13-ї Грацької конференції "Teaching medicine - an interprofessional agenda")/ Н. Є. Лісничук, О. М. Олещук, І. Є. Сахарова//Медична освіта.-2009.-№ 4.-С. 18-20.
Медянкина И. П.

Вузовская библиотека в системе дистанционного образования: использование элементов логико-структурного анализа / И. П. Медянкина, Л. К. Бобров//Научные и технические библиотеки.-2009.-№ 12.-С. 5-11.
Михайльова К.

Європейські освітні норми у практиці вітчизняних ВНЗ: студентські оцінки перших років упровадження / К. Михайльова, Т. Зверко//Вища школа.-2010.-№ 2.-С. 34-40.
Hавчання у Франції. Конкурс на отримання стипендій уряду Франції//Сучасна освіта.-2009.-№ 11.-С. 48-49.
Особливості методики викладання фармакології студентам спеціальності "Педіатрія" в контексті Болонського процесу / О. Г. Кметь, І. І. Заморський, Н. Д. Філіпець та ін.//Медична освіта.-2009.-№ 4.-С. 28-30.
Педанов Ю. Ф.

Викладання дисципліни "Анатомія і фізіологія людини" у вищому навчальному закладі І-ІІ рівнів акредитації в Україні й Люксембурзі / Ю. Ф. Педанов, А. І. Гоженко, Р. Ф. Макулькін//Медична освіта.-2009.-№ 4.-С. 20-22.
Пішак В. П.

До концепції підготовки бакалаврів медицини за спеціальністю "Лабораторна діагностика"/ В. П. Пішак, Ю. Т. Ахтемійчук, І. Ю. Олійник//Медична освіта.-2009.-№ 4.-С. 5-7.
Плескач В.

Проблеми підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації у технічних вищих навчальних закладах / В. Плескач//Вища школа.-2010.-№ 2.-С. 48-51.
Побережна Н.

Діагностика впровадження інформаційних технологій у процес навчання студентів / Н. Побережна//Вища школа.-2010.-№ 1.-С. 43-52.
Подольська Є.

Соціологічний портрет сучасного студента: теоретико-метологічні підходи / Є. Подольська//Вища школа.-2010.-№ 2.-С. 22-33.
Рега Н. І.

Організація проведення щотижневого контролю знань студентів при підготовці фізіотерапевтів у Саксонському університеті (Нідерланди) / Н. І. Рега, Н. І. Рега, І. М. Салайда//Медична освіта.-2009.-№ 4.-С. 37-40.
Рега Н. І.

Особливості підготовки магістрів та бакалаврів-фізіотерапевтів у Саксонському університеті (Нідерланди)/ Н. І. Рега, С. О. Ястремська, І. М. Салайда//Медична освіта.-2009.-№ 4.-С. 34-37.
Реклама - це вибір між успіхом і невдачею//Сучасна освіта.-2009.-№ 11.-С. 34.-[Інститут реклами].
Рокіцька Н. В.

Індивідуальний стиль оволодіння міжкультурним спілкуванням іноземною мовою / Н. В. Рокіцька, М. І. Бобак, Г. Р. Бобак//Медична освіта.-2009.-№ 4.-С. 22-24.
Салмі Д.

Рейтинги і ранжирування як інструмент політики (політико-економічні аспекти звітності про вищу освіту)/ Д. Салмі, Е. Сароян//Вища школа.-2010.-№ 2.-С. 76-103.
Смолина С. Г.

Самостоятельная работа как средство формирования информационной компетентности студентов университета / С. Г. Смолина//Научные и технические библиотеки.-2009.-№ 12.-С. 11-16.Тимошенко І. І.

Приватна освіта в Україні: вчора, сьогодні, завтра/ І. І. Тимошенко//Сучасна освіта.-2009.-№ 11.-С. 10-13.
Учить или не учить... детей до 6 лет иностранным языкам?//Сучасна освіта.-2009.-№ 11.-С. 45-46.
Чемоданова Е.

Мир человека - мир животных: на бумаге и в компьютере/ Е. Чемоданова//Библиотека.-2009.-№ 11.-С. 64-67.-[Экологическое воспитание].
Что такое международный бакалавриат//Сучасна освіта.-2009.-№ 11.-С. 50-51.
Шаповалова Л.

Професіоналізація як один із напрямів розвитку сучасної вищої освіти у Франції / Л. Шаповалова//Вища школа.-2010.-№ 1.-С. 59-70.
Швалб Ю.

Психологічні аспекти компетентнісного підходу в освіті / Ю. Швалб//Вища школа.-2010.-№ 1.-С. 31-36.
Юхименко Ю.

Формування електронної документно-інформаційної бази вищого закладу освіти - важливий чинник його розвитку / Ю. Юхименко//Бібліотечний вісник.-2009.-№ 6.-С. 43-47.
Ястремська С. О.

Основні риси навчальної програми для підготовки магістрів медсестринства у Саксонському університеті (Нідерланди)/ С. О. Ястремська, Н. І. Рега//Медична освіта.-2009.-№ 4.-С. 41-45.

РелігіяДараган В.

"Съезжу в Иерусалим... помолюсь, да укрепится душа и соберутся силы..."/ В. Дараган//Наука и религия.-2010.-№ 1.-С. 15-17.
Крещение Руси, или Откуда есть пошла русская православная политическая культура //Наука и религия.-2010.-№ 1.-С. 3-6.

Культура. Мова. ЛітератураАлександрова О.

Сто часов счастья/ О. Александрова//Библиотека.-2009.-№ 10.-С. 76-79.-Литературный вечер, посвященный 95-летию со дня рождения русской поэтессы В. М. Тушновой.
Баркова О.

Перші та прижиттєві видання М. Гоголя з фондів бібліотек України: реалізація проекту цифрового та факсимільного відтворення / О. Баркова//Бібліотечна планета.-2009.-№ 2.-С. 28-29.
Барма О.

Формирование поликультурной личности пользователя/ О. Барма//Библиотека.-2009.-№ 12.-С. 21-22.
Бучнева Н.

В стиле ретро: родом из пятидесятых/ Н. Бучнева//Сучасна освіта.-2009.-№ 11.-С. 59.-[Субкультура рока-билли].Вилегжаніна Т.

Українська класична література - значний ресурс невичерпного натхнення / Т. Вилегжаніна//Бібліотечна планета.-2009.-№ 2.-С. 4-6.Гузеев О.

О звонкой монете замолвите слово / О. Гузеев//Наука и религия.-2010.-№ 1.-С. 54-56.-[О происхождении монет].Гуманітарні виклики//Вісник Червоного Хреста України.-2009.-№ 3.-С. 16-17.-[Всесвітній день гуманітарної допомоги].Заболоцкая И. К.

Разгадка Сфинкса/ И. К. Заболоцкая//Наука и религия.-2010.-№ 1.-С. 57.-[Почему сфинксы так выглядят].
Ключников Ю.

Сны Михаила Булгакова/ Ю. Ключников//Наука и религия.-2010.-№ 1.-С. 38-43.
Колозариди П.

Маленькое чопорное эссе/ П. Колозариди//Сучасна освіта.-2009.-№ 11.-С. 53.-[Методика написания эссе].
Любаренко Л.

"Гоголь і Україна"/ Л. Любаренко//Бібліотечна планета.-2009.-№ 2.-С. 24-27.-До 200-річчя від народження М. Гоголя.
Марговская М.

"Могучий, правдивый и свободный" шлет нам "превед"/ М. Марговская//Наука и религия.-2010.-№ 1.-С. 18-19.-[О русском языке].
Медведовский Г.

Поэт, достойный лучшей судьбы / Г. Медведовский//Библиотека.-2009.-№ 11.-С. 76-77.-[Митрейкин Константин Никитич (1905-1934) поэт].
Пономарева Г. Б.

Отец и сын Достоевские: служение страждущим / Г. Б. Пономарева//Наука и религия.-2010.-№ 1.-С. 34-37.
Рыщанова У.

Наследие вдохновляет/ У. Рыщанова//Библиотека.-2009.-№ 10.-С. 38-40.-[О Всемирном дне книги и авторского права].
Ткаченко П.

"Откуда я родом и как зовут..."/ П. Ткаченко//Наука и религия.-2010.-№ 1.-С. 44-46.-[Происхождение казака Мамая].

НаукаКорсак К.

ХХІ - епоха освітніх доктрин і форсайтів/ К. Корсак, О. Поляк//Науковий світ.-2010.-№ 2.-С. 4-6.
Симоненко Т.

Проект "відкритого доступу" - портал "Наукова періодика України"/ Т. Симоненко//Бібліотечний вісник.-2009.-№ 1.-С. 3-6.
Электронная библиотека "Научное наследие России" / Н. Каленов, Г. Савин, А. Сотников та ін.//Бібліотечний вісник.-2009.-№ 6.-С. 40-42.

ІнформаціяВасильєв О.

Системи пошуку наукової інформації (огляд)/ О. Васильєв, В. Чьочь//Бібліотечна планета.-2009.-№ 2.-С. 11-16.Ворона Ю.

Електронні бібліотеки світу/ Ю. Ворона//Бібліотечна планета.-2009.-№ 2.-С. 41.Здравковска Н.

Будущее научных и инженерных баз данных: проблемы формирования и развития фондов в Университете штата Мэриленд/ Н. Здравковска, Б. Кэкли//Научные и технические библиотеки.-2010.-№ 1.-С. 96-111.Степанов В. К.

Формирование полнотекстовых коллекций в Интернете: опыт библиотек России / В. К. Степанов//Научные и технические библиотеки.-2010.-№ 2.-С. 15-21.Федорчук А.

Особливості створення інформаційних ресурсів на основі традиційних та електронних ЗМІ/ А. Федорчук//Бібліотечний вісник.-2009.-№ 4.-С. 21-25.

65-річчю Великої ПеремогиБородин О.

Любовь к Отечеству - родом из детства/ О. Бородин//Библиотека.-2009.-№ 6.-С. 9-23.-[Вторая мировая война 1939 - 1945].
Зубачев Л.

Безумство храбрых - вот мудрость жизни!/ Л. Зубачев//Библиотека.-2009.-№ 10.-С. 41-45.-[О библиотекаре И.Н.Зубачеве, защитнике Брестской крепости].
Иванова Л.

Великая Отечественная война глазами русских и зарубежных авторов/ Л. Иванова//Библиотека.-2009.-№ 6.-С. 24-29.
Роменська Л. С.

Доземний Вам уклін/ Л. С. Роменська//Вісник Червоного Хреста України.-2009.-№ 4.-С. 5.

--Сердюк Мария Дмитриевна (1919) ветеран Великой Отечественной войны, медсестраПсихологія. Нетрадиційна медицина

Вировець В.

Ненаркотичні коноплі, або Внесок українських селекціонерів у боротьбу з наркоманією/ В. Вировець//Науковий світ.-2010.-№ 2.-С. 14-17.
Езова С.

О значимости общения и страхе публичного выступления/ С. Езова//Библиотека.-2009.-№ 6.-С. 42-43.
Дергилева Т.

Чудесный лекарь наших душ/ Т. Дергилева//Библиотека.-2009.-№ 9.-С. 68-69.-[Библиотерапия].
Перепелица В.

"Ах, не делайте запаса из любви и доброты..."/ В. Перепелица//Библиотека.-2009.-№ 10.-С. 26-28.-[Арттерапия].
Седова С.

"Трудный" - не значит "безнадежный"/ С. Седова//Библиотека.-2009.-№ 12.-С. 23-28.-[Арттерапия трудных подростков].

Історія медициниАнтоненко О.

Не згасне вогонь, запалений 150 років тому/ О. Антоненко//Вісник Червоного Хреста України.-2009.-№ 3.-С. 2-3.-[Історія Червоного Хреста].
До 60-річчя Женевських конвенцій //Вісник Червоного Хреста України.-2009.-№ 3.-С. 4.
Егоров П.

Великий трудолюбец/ П. Егоров, В. Руднев//Библиотека.-2009.-№ 10.-С. 73-75.

-- Ломоносов Михаил Васильевич (1711-1765) русский ученый
Із киянами і для киян //Вісник Червоного Хреста України.-2009.-№ 3.-С. 7.

-- Гусева Нина Павловна председатель Киевской Городской организации Общества Красного Креста УкраиныПусіва В.

Усе життя пов'язане із товариством / В. Пусіва//Вісник Червоного Хреста України.-2009.-№ 3.-С. 11.

-- Глухенький Сергей Андреевич (1949) председатель Винницкой областной организации общества Красного КрестаФлоренс Найтінгейл//Вісник Червоного Хреста України.-2009.-№ 1.-С. 16-17.

-- Найтингейл Флоренс (Florence Nightingale) (1820-1910) сестра милосердияЕкономіка. Право

Вачевський М.

Маркетинг світового господарства та Україна в міжнародних економічних відносинах / М. Вачевський//Вища школа.-2010.-№ 2.-С. 60-67.
Гвелесиани А.

Влияние социально-экономического развития на уровень дифференциации доходов населения Украины / А. Гвелесиани, И. Литвин//Экономика Украины.-2010.-№ 1.-С. 82-89.
Дергачева В.

Мониторинг национального развития как фактор экономической безопасности государства/ В. Дергачева//Экономика Украины.-2010.-№ 1.-С. 19-28.
Дикарев А.

Стратегии освоения энергетических ресурсов шельфа Мирового океана / А. Дикарев//Экономика Украины.-2010.-№ 1.-С. 60-73.
Кадом Л.

Право на захист і притулок / Л. Кадом//Вісник Червоного Хреста України.-2009.-№ 3.-С. 14-15.-[Проблема біженців].
Кудряшов В.

Рекапитализация проблемных банков с использованием государственных ресурсов / В. Кудряшов//Экономика Украины.-2010.-№ 1.-С. 37-48.
Кузьмин О.

Кластеры как фактор инновационного развития предприятий и территориальных образований/ О. Кузьмин, В. Жежуха//Экономика Украины.-2010.-№ 2.-С. 14-23.
Мортиков В.

Альтернативные издержки: теория и проблемы ее применения/ В. Мортиков//Экономика Украины.-2010.-№ 1.-С. 29-36.
Петренко Я.

Неорганизованные накопленные сбережения в механизме трансформации сбережений в инвестиции/ Я. Петренко//Экономика Украины.-2010.-№ 1.-С. 54-59.
Семенов А.

Иностранный экономический сектор в США и зарубежный сектор США: сравнительный анализ/ А. Семенов//Экономика Украины.-2010.-№ 1.-С. 73-81.
Уповноважені на добро//Вісник Червоного Хреста України.-2009.-№ 3.-С. 5.-[Норми Міжнародного гуманітарного права].
Чухно А.

Современный финансово-экономический кризис: природа, пути и методы его преодоления / А. Чухно//Экономика Украины.-2010.-№ 1.-С. 4-18 ; № 2. - С. 4-13.
Ягнюк В.

Нормативное регулирование оценки нематериальных активов для бухгалтерского и налогового учета/ В. Ягнюк//Экономика Украины.-2010.-№ 1.-С. 49-54.

Організація охорони здоров′яУкраїна. Кабінет Міністрів.

Деякі питання оплати праці медичних працівників, які залучаються до робіт, пов'язаних із запобіганням поширенню інфекційних захворювань серед населення : розпорядження № 1329-р від 11 листопада 2009 р. (із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ № 1503-р від 08.12.2009)//Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров'я України.-2010.-№ 1.-С. 35-36.
Україна. Кабінет Міністрів.

Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років лікарям і фахівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою державних та комунальних закладів охорони здоров'я: постанова № 1418 від 29 грудня 2009 р.//Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров'я України.-2010.-№ 1.-С. 33-34.
Україна. Кабінет Міністрів.

Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками дітей-інвалідів: постанова № 1345 від 3 грудня 2009 р.//Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров'я України.-2010.-№ 1.-С. 31-32.
Україна. Кабінет Міністрів.

Про посилення захисту окремих категорій населення у зв'язку з епідемічною ситуацією: постанова № 1325 від 2 грудня 2009 р.//Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров'я України.-2010.-№ 1.-С. 30.
Україна. Кабінет Міністрів.

Про затвердження Порядку здійснення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів: постанова № 1318 від 8 грудня 2009 р.//Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров'я України.-2010.-№ 1.-С. 28-29.
Україна. Кабінет Міністрів.

Питання медико-соціальної експертизи : постанова № 1317 від 3 грудня 2009 р.//Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров'я України.-2010.-№ 1.-С. 18-27.Україна. Кабінет Міністрів.

Про утворення Ради з питань реформування системи охорони здоров'я: постанова № 1242 від 25 листопада 2009 р.//Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров'я України.-2010.-№ 1.-С. 11-15.Україна. Кабінет Міністрів.

Деякі питання оплати оренди державного майна: постанова № 316 від 25 березня 2009 р. із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1341 від 02.12.2009//Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров'я України.-2010.-№ 1.-С. 103.Україна. Кабінет Міністрів.

Про затвердження Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти: постанова № 921 від 17 жовтня 2008 р.//Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров'я України.-2010.-№ 1.-С. 84-102.
Україна. Кабінет Міністрів.

Про обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням : постанова № 1266 від 26 вересня 2001 р. із змінами //Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров'я України.-2010.-№ 1.-С. 60-83.
Україна. Міністерство охорони здоров'я.

Щодо вимог до заповнення форм № 3 "Звіт про штати та контингенти" за 2009 рік : № 10.03.68/2791 від 04.12.2009 р.//Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров'я України.-2010.-№ 1.-С. 111-112.
Україна. Міністерство охорони здоров'я.

Про затвердження клінічного протоколу санаторно-курортної реабілітації дітей з церебральним паралічем : наказ № 889 від 01.12.2009 р.//Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров'я України.-2010.-№ 1.-С. 56-59.
Україна. Міністерство охорони здоров'я.

Про організацію надання медичної допомоги хворим на хіміорезистентний туберкульоз та на заразну форму туберкульозу, щодо яких судом ухвалено рішення про обов'язкову госпіталізацію: наказ № 846 від 19.11.2009 р. Зареєстровано в Міністерстві юстиції 10 грудня 2009 р. № 1191/17207//Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров'я України.-2010.-№ 1.-С. 51-55.
Україна. Міністерство охорони здоров'я.

Про затвердження Уніфікованої форми для збору клінічних даних та Тимчасового алгоритму поводження з тілами осіб, померлих від гострої респіраторної вірусної інфекції : наказ № 792 від 31.10. 2009 р.//Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров'я України.-2010.-№ 1.-С. 44-49.
Україна. Міністерство охорони здоров'я.

Про затвердження форм первинної облікової документації і форм звітності з туберкульозу та інструкцій щодо їх заповнення : наказ № 657 від 02.09.2009 р.//Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров'я України.-2010.-№ 1.-С. 16-17.
­ Україна. Державний комітет з питань регуляторної політики та

підприємництва

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розроблення та затвердження органами ліцензування Порядків контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження певного виду господарської діяльності : наказ № 198 від 27.11.2009 р.//Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров'я України.-2010.-№ 1.-С. 107-110.Анрі Дюнан - засновник "Червоного Хреста"//Вісник Червоного Хреста України.-2009.-№ 2.-С. 5-6.

-- Дюнан Анри Жан (Dunant, Henri Jean) (1828-1910)

основатель Красного КрестаБерезовська К. І.

Єдині символи міжнародного червонохресного руху.../ К. І. Березовська//Вісник Червоного Хреста України.-2009.-№ 1.-С. 25.Волонтер - це звучить гордо!//Вісник Червоного Хреста України.-2009.-№ 2.-С. 20-21.ВООЗ за підвищення безпеки лікарень в надзвичайних ситуаціях //Вісник Червоного Хреста України.-2009.-№ 2.-С. 15.Гоєнко Т.

Будні патронажної служби/ Т. Гоєнко//Вісник Червоного Хреста України.-2009.-№ 4.-С. 19.Каріна Н. Г.

Управління при надзвичайних ситуаціях - проблеми та пріоритети/ Н. Г. Каріна//Вісник Червоного Хреста України.-2009.-№ 1.-С. 11-12.-[Червоний Хрест].Макаренко Р.

Крок до здорового суспільства/ Р. Макаренко//Вісник Червоного Хреста України.-2009.-№ 4.-С. 14.-[День надання першої допомоги]."Наш світ. Твій крок" - глобальна кампанія Червоного Хреста та Червоного Півмісяця 2009//Вісник Червоного Хреста України.-2009.-№ 1.-С. 7.Новий грип: епідемія чи пандемія?//Вісник Червоного Хреста України.-2009.-№ 2.-С. 12-14.
Попереднє оповіщення - попередні дії //Вісник Червоного Хреста України.-2009.-№ 4.-С. 8-9.-[Медицина катастроф].
Серговський В. Ю.

Основні напрями стратегії 2020/ В. Ю. Серговський//Вісник Червоного Хреста України.-2009.-№ 1.-С. 5.-[Червоний Хрест].
Спеціалісти застерігають, радять//Вісник Червоного Хреста України.-2009.-№ 4.-С. 7.-[Грип А (H1N1)].
Торо Х. М. С.

Всесвітній день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця 2009 під гаслом "Наш світ. Твій крок"/ Х. М. С. Торо, Я. Келленбергер//Вісник Червоного Хреста України.-2009.-№ 2.-С. 3.
Донецький край

Власова Людмила Олександрівна//Вісник Червоного Хреста України.-2009.-№ 1.-С. 17-19.-[Медична сестра підземного медичного пункту шахти Донецької області].
Мамзіна Валентина Єгорівна//Вісник Червоного Хреста України.-2009.-№ 1.-С. 19.-[Медична сетра з Донецька, ліквідатор аварії на Чорнобильській АЕС].Схожі:

Бібліотека Інформаційний покажчик статей iconБібліотека Інформаційний покажчик статей
Цей випуск включає публікації з періодичних видань та збірок, які надійшли до фонду бібліотеки Доннму в квітні 2010 року. Розділи...
Бібліотека Інформаційний покажчик статей iconБібліотека Інформаційний покажчик статей
Цей випуск включає публікації з періодичних видань та збірок, які надійшли до фонду бібліотеки Доннму в квітні 2012 року. Розділи...
Бібліотека Інформаційний покажчик статей iconБібліотека Інформаційний покажчик статей
Цей випуск включає публікації з періодичних видань та збірок, які надійшли до фонду бібліотеки Доннму в травні 2012 року. Розділи...
Бібліотека Інформаційний покажчик статей iconБібліотека Інформаційний покажчик статей
Цей випуск включає публікації з періодичних видань та збірок, які надійшли до фонду бібліотеки Доннму в березні 2012 року. Розділи...
Бібліотека Інформаційний покажчик статей iconБібліотека Інформаційний покажчик статей
Цей випуск включає публікації з періодичних видань та збірок, які надійшли до фонду бібліотеки Доннму в вересні 2011 року. Розділи...
Бібліотека Інформаційний покажчик статей iconБібліотека Інформаційний покажчик статей
Цей випуск включає публікації з періодичних видань та збірок, які надійшли до фонду бібліотеки Доннму в червні 2011 року. Розділи...
Бібліотека Інформаційний покажчик статей iconБібліотека Інформаційний покажчик статей
Цей випуск включає публікації з періодичних видань та збірок, які надійшли до фонду бібліотеки Доннму в жовтні 2011 року. Розділи...
Бібліотека Інформаційний покажчик статей iconБібліотека Інформаційний покажчик статей
Цей випуск включає публікації з періодичних видань та збірок, які надійшли до фонду бібліотеки Доннму в травні 2011 року. Розділи...
Бібліотека Інформаційний покажчик статей iconБібліотека Інформаційний покажчик статей
Цей випуск включає публікації з періодичних видань та збірок, які надійшли до фонду бібліотеки Доннму в березні 2011 року. Розділи...
Бібліотека Інформаційний покажчик статей iconБібліотека Інформаційний покажчик статей
Цей випуск включає публікації з періодичних видань та збірок, які надійшли до фонду бібліотеки Доннму в лютому 2011 року. Розділи...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи