Україна. Міністерство охорони здоров\

Україна. Міністерство охорони здоров'я
Скачати 344.67 Kb.
НазваУкраїна. Міністерство охорони здоров'я
Сторінка1/3
Дата21.09.2012
Розмір344.67 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3Педагогіка

Україна. Міністерство охорони здоров'я.

Про затвердження Переліку вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, підготовка і отримання звання в яких дають право займатися медичною і фармацевтичною діяльністю : наказ № 195 від 25.12.1992 р.//Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров'я України.-2009.-№ 11.-С. 13-20.Ч48

Н73 Авраменко Н. Н.

Підготовка студентів економічних спеціальностей до ділового

спілкування англійською мовою / Н. Н. Авраменко//Нові

технології навчання. Вип. 57.-К.,2009.-С. 41-44.Анисимов Г. А.

Цели и методы анализа книгообеспеченности учебного процесса/ Г. А. Анисимов//Библиотеки учебных заведений.-2009.-Приложение: Книгообеспеченность учебного процесса: Концепции. Подходы. Методика расчета.-С. 22-45.Ч48

П78 Басюк Т. М.

Європейські освітні стандарти з підготовки IT-фахівців / Т. М. Басюк, Н. О. Думанський//Проблеми освіти. Вип. 60.-К.,2009.-С. 66-71.Беспристрастность и честность ученого //Библиотеки учебных заведений.-2009.-Вып. 2: Ерахторина О.М. Ум ученого: Интеллектуально-психологические качества ученого (В помощь самостоятельной и учебно-исследовательской работе учащихся).-С. 38-52.Ч48

П78 Білан Л. Л.

Запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищу освіту України/ Л. Л. Білан//Проблеми освіти. Вип. 60.-К.,2009.-С. 127-130.Ч48

Н73 Білан Л. Л.

Методика навчання як наука/ Л. Л. Білан//Нові технології навчання. Вип. 57.-К.,2009.-С. 18-21.616-053.2(06)

П78 Болонский процесс и некоторые аспекты подготовки врачей детских хирургов / В. Н. Грона, С. В. Веселый, И. П. Журило та ін.//Проблемні питання педіатрії та вищої медичної освіти. Вип. 3/Донецький мед. ун-т.-Донецьк,2009.-С. 151-152.
616-053.2(06)

П78 Бордюгова О. В.

Досвід підготовки лікарів з питань надання невідкладної допомоги дітям на етапі післядипломної освіти/ О. В. Бордюгова, В. І. Дмитрук, Н. М. Конопко//Проблемні питання педіатрії та вищої медичної освіти. Вип. 3/Донецький мед. ун-т.-Донецьк,2009.-С. 141-143.
Бочаров Б. П.

Расчет и использование коэффициента книгообеспеченности учебной литературой/ Б. П. Бочаров, М. В. Ерахторин//Библиотеки учебных заведений.-2009.-Приложение: Книгообеспеченность учебного процесса: Концепции. Подходы. Методика расчета.-С. 2-21.
Ч48

П78 Вовк О. Б.

Право на інтелектуальну власність та застосування відкритих технологій в дистанційній освіті/ О. Б. Вовк, В. С. Якушев//Проблеми освіти. Вип. 60.-К.,2009.-С. 104-108.
616-053.2(06)

П78 Воробьева В. Г.

Перцептивно-когнитивная и эмоционально-мотивационная типология субъектов обучения в системе медицинского образования: функциональный подход / В. Г. Воробьева//Проблемні питання педіатрії та вищої медичної освіти. Вип. 3/Донецький мед. ун-т.-Донецьк,2009.-С. 146-150.616-053.2(06)

П78 Впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-педагогічний процес з фізичного виховання / Н. О. Добровольська, О. П. Черняк, Т. М. Калиновська та ін.//Проблемні питання педіатрії та вищої медичної освіти. Вип. 3/Донецький мед. ун-т.-Донецьк,2009.-С. 164-168.61(06)

Л56 Ганіткевич Я.

Чи будуть в Україні європейська автономія та самоврядування університетів? / Я. Ганіткевич//Лікарський збірник. Нова серія. Т. 17. Ганіткевич Ярослав. Вибрані праці/ред. В. Дяків.-Львiв ,2009.-С. 288-298.
Ч48

П78 Голощук Р. О.

Математичне та програмне забезпечення систем дистанційного мережевоцентричного навчання / Р. О. Голощук//Проблеми освіти. Вип. 60.-К.,2009.-С. 98-104.
616-053.2(06)

П78 Данькина І. А.

Основні положення концепції індивідуального електронного підручника / І. А. Данькина, Р. М. Агабабов//Проблемні питання педіатрії та вищої медичної освіти. Вип. 3/Донецький мед. ун-т.-Донецьк,2009.-С. 156-159.
616-053.2(06)

П78 Данькина І. А.

Формування інформаційного середовища у вищому учбовому закладі / І. А. Данькина, Р. М. Агабабов//Проблемні питання педіатрії та вищої медичної освіти. Вип. 3/Донецький мед. ун-т.-Донецьк,2009.-С. 159-164.
Дембіцький С.

Застосування стратегії узгодження концептів у теоретичній валідизації (на прикладі дослідження поведінкових практик студентів) / С. Дембіцький//Соціологія: теорія, методи, маркетинг.-2009.-№ 4.-С. 99-114.
Ч48

Н73 Дембровська О. Б.

Способи навчання та вивчення іноземної мови студентами немовних вищих навчальних закладів / О. Б. Дембровська//Нові технології навчання. Вип. 57.-К.,2009.-С. 80-82.
616-053.2(06)

П78 Досвід створення навчального посібника керуючого типу з дитячих хвороб / В. М. Буряк, Р. Ф. Махмутов, С. І. Такташов та ін.//Проблемні питання педіатрії та вищої медичної освіти. Вип. 3/Донецький мед. ун-т.-Донецьк,2009.-С. 143-146.
Ч48

П78 Дудар З. В.

ІТ-освіта як бізнес в Україні / З. В. Дудар, І. А. Ревенчук//Проблеми освіти. Вип. 60.-К.,2009.-С. 39-43.
Ерахторина О. М.

Ум ученого. Интеллектуально-психологические качества ученого (в помощь организации самостоятельной и учебно-исследовательской работе учащихся)/ О. М. Ерахторина//Библиотеки учебных заведений.-2009.-Вып. 1.-64 с.Ч48

П78 Єфіменко О. Г.

Узагальнений портрет викладача інформаційних технологій / О. Г. Єфіменко, Т. Ю. Морозова//Проблеми освіти. Вип. 60.-К.,2009.-С. 63-66.616-053.2(06)

П78 Значение самостоятельной внеаудиторной работы студентов на хирургической кафедре / Я. Г. Колкин, В. В. Хацко, А. М. Дудин та ін.//Проблемні питання педіатрії та вищої медичної освіти. Вип. 3/Донецький мед. ун-т.-Донецьк,2009.-С. 168-173.Ч48

Н73 Зуєнко Н. О.

Комунікативна взаємодія учасників освітнього процесу / Н. О. Зуєнко//Нові технології навчання. Вип. 57.-К.,2009.-С. 69-74.
Изменение объекта познания в научном мышлении//Библиотеки учебных заведений.-2009.-Вып. 1: Ерахторина О. М. Ум ученого: Интеллектуально-психологические качества ученого (В помощь самостоятельной и учебно-исследовательской работе учащихся).-С. 23-27.
Ч48

П78 Казаков А. І.

Використання відкритого програмного забезпечення у навчальному процесі за напрямом "Комп'ютерні науки"/ А. І. Казаков, В. Є. Трофімов//Проблеми освіти. Вип. 60.-К.,2009.-С. 44-48.
Ч48

П78 Ковалюк Т. В.

Освітній стандарт з напряму "Комп'ютерні науки" як інструмент підготовки кваліфікованих фахівців для IT-галузі економіки/ Т. В. Ковалюк//Проблеми освіти. Вип. 60.-К.,2009.-С. 24-29.
616-053.2(06)

П78 Колоскова О. К.

Роль мотиваційної компоненти у підготовці фахівців-педіатрів / О. К. Колоскова, Л. О. Безруков, Л. А. Іванова//Проблемні питання педіатрії та вищої медичної освіти. Вип. 3/Донецький мед. ун-т.-Донецьк,2009.-С. 173-176.
Котляров И. Д.

Формирование внутривузовского электронного архива для обеспечения подготовки специалистов высшей квалификации / И. Д. Котляров//Библиотековедение.-2009.-№ 6.-С. 117-119.
Куценко В.

Аспірантура і докторантура на порозі змін: європейський вектор/ В. Куценко//Науковий світ.-2009.-№ 12.-С. 2-3.
Ч48

Н73 Марігодов В. К.

Теоретико-ігрове оцінювання процесу передачі навчальної інформації / В. К. Марігодов, Ю. М. Кравченко//Нові технології навчання. Вип. 57.-К.,2009.-С. 32-35.
Механизм образования ассоциативных решений //Библиотеки учебных заведений.-2009.-Вып. 1: Ерахторина О. М. Ум ученого: Интеллектуально-психологические качества ученого (В помощь самостоятельной и учебно-исследовательской работе учащихся).-С. 17-21.Мысль и слово в научном мышлении//Библиотеки учебных заведений.-2009.-Вып. 1: Ерахторина О. М. Ум ученого: Интеллектуально-психологические качества ученого (В помощь самостоятельной и учебно-исследовательской работе учащихся).-С. 33-64.Ч48

Н73 Москаленко С. А.

Вплив мотивації на ефективність засвоєння іноземної мови/ С. А. Москаленко//Нові технології навчання. Вип. 57.-К.,2009.-С. 62-64.
Ч48

П78 Нікітченко М. С.

Інтеграція інформатико-програмістських дисциплін на основі композиційно-номінативного підходу / М. С. Нікітченко//Проблеми освіти. Вип. 60.-К.,2009.-С. 30-35.
616-053.2(06)

П78 О готовности кафедры детской хирургии к внедрению в учебный процесс кредитно-модульной системы: проблемы, пути их решения / В. Н. Грона, И. П. Журило, С. В. Веселый та ін.//Проблемні питання педіатрії та вищої медичної освіти. Вип. 3/Донецький мед. ун-т.-Донецьк,2009.-С. 152-154.
616-053.2(06)

П78 Опыт организации последипломного образования врачей-педиатров на кафедре педиатрии / В. Н. Соколов, Г. И. Баешко, А. П. Дудчак, К. В. Виноградов//Проблемні питання педіатрії та вищої медичної освіти. Вип. 3/Донецький мед. ун-т.-Донецьк,2009.-С. 190-192.
616-053.2(06)

П78 Организация и управление самостоятельной работой студентов на кафедре педиатрии при кредитной системе обучения / Л. Л. Челпан, Е. В. Прохоров, И. М. Островский, Е. А. Бельская//Проблемні питання педіатрії та вищої медичної освіти. Вип. 3/Донецький мед. ун-т.-Донецьк,2009.-С. 194-198.
616-053.2(06)

П78 Особенности преподавания офтальмологии студентам англоязычных групп / К. П. Павлюченко, И. Г. Зыков, Т. В. Олейник та ін.//Проблемні питання педіатрії та вищої медичної освіти. Вип. 3/Донецький мед. ун-т.-Донецьк,2009.-С. 179-181.
616-053.2(06)

П78 Оценка уровня подготовки врачей-интернов по вопросам профилактики кариеса зубов у детей соответственно стандартам ВОЗ/ А. А. Музычина, Г. Ю. Агафонова, В. А. Волков, И. В. Бугорков//Проблемні питання педіатрії та вищої медичної освіти. Вип. 3/Донецький мед. ун-т.-Донецьк,2009.-С. 198-200.
Ч48

П78 Павленко В. М.

Теоретичні та практичні особливості адаптивного проектування системи єдиного інформаційного простору університету / В. М. Павленко, С. П. Візіряко//Проблеми освіти. Вип. 60.-К.,2009.-С. 85-92.
616-053.2(06)

П78 Педиатрические аспекты преподавания клинической фармакологии в Донецком национальном медицинском университете / Н. В. Конышева, С. В. Налетов, Я. Ю. Галаева та ін.//Проблемні питання педіатрії та вищої медичної освіти. Вип. 3/Донецький мед. ун-т.-Донецьк,2009.-С. 176-179.616-053.2(06)

П78 Последипломное образование врачей-интернов хирургических специальностей / В. Н. Грона, И. П. Журило, С. В. Веселый та ін.//Проблемні питання педіатрії та вищої медичної освіти. Вип. 3/Донецький мед. ун-т.-Донецьк,2009.-С. 154-156.Преобразование действительности в научном познании //Библиотеки учебных заведений.-2009.-Вып. 1: Ерахторина О. М. Ум ученого: Интеллектуально-психологические качества ученого (В помощь самостоятельной и учебно-исследовательской работе учащихся).-С. 21-32.
616-053.2(06)

П78 Прилуцкий А. С.

Применение обучающих компьютерных программ в процессе подготовки специалистов-медиков / А. С. Прилуцкий, Ю. И. Жданюк//Проблемні питання педіатрії та вищої медичної освіти. Вип. 3/Донецький мед. ун-т.-Донецьк,2009.-С. 181-184.
616-053.2(06)

П78 Прилуцкий А. С.

Электронные учебники как средство оптимизации процесса обучения / А. С. Прилуцкий, Ю. И. Жданюк//Проблемні питання педіатрії та вищої медичної освіти. Вип. 3/Донецький мед. ун-т.-Донецьк,2009.-С. 184-186.
Ч48

Н73 Радзієвська І. В.

Проблеми якості професійної підготовки медичних сестер / І. В. Радзієвська//Нові технології навчання. Вип. 57.-К.,2009.-С. 52-56.
Рассеянность как следствие переключения внимания//Библиотеки учебных заведений.-2009.-Вып. 1: Ерахторина О. М. Ум ученого: Интеллектуально-психологические качества ученого (В помощь самостоятельной и учебно-исследовательской работе учащихся).-С. 6-9.
Ч48

Н73 Рева О. М.

Порівняльний аналіз ставлення учасників навчально-виховного процесу до ієрархії рис недисциплінованості студентів/ О. М. Рева, О. П. Максимова//Нові технології навчання. Вип. 57.-К.,2009.-С. 11-17.
616-053.2(06)

П78 Роль и содержание самостоятельной работы студентов на кафедре пропедевтической педиатрии в условиях кредитно-модульной системы обучения / Е. И. Юлиш, Ю. А. Сорока, О. Е. Чернышова, Б. И. Кривущев//Проблемні питання педіатрії та вищої медичної освіти. Вип. 3/Донецький мед. ун-т.-Донецьк,2009.-С. 192-194.
Рудишин С.

Роздуми про європейський вимір української освіти (системний підхід)/ С. Рудишин//Науковий світ.-2010.-№ 1.-С. 14-15.
616-053.2(06)

П78 Самойленко И. Г.

Особенности преподавания пропедевтической педиатрии для англоговорящих студентов/ И. Г. Самойленко//Проблемні питання педіатрії та вищої медичної освіти. Вип. 3/Донецький мед. ун-т.-Донецьк,2009.-С. 188-190.Ч48

П78 Сейдаметова З. С.

Комп'ютінг: напрями університетської підготовки і вимоги до випускників / З. С. Сейдаметова//Проблеми освіти. Вип. 60.-К.,2009.-С. 58-62.Ч48

Н73 Селегень М. В.

Розрахункова діяльність як засіб формування професійних компетенцій під час підготовки молодших спеціалістів у коледжах / М. В. Селегень//Нові технології навчання. Вип. 57.-К.,2009.-С. 44-48.
Ч48

П78 Скалозуб В. В.

Склад та структура навчальної програми дисципліни "Фізика" для напряму "Комп'ютерні науки"/ В. В. Скалозуб, С. П. Юдін, С. М. Вовк//Проблеми освіти. Вип. 60.-К.,2009.-С. 92-98.
Скромность ученого //Библиотеки учебных заведений.-2009.-Вып. 2: Ерахторина О.М. Ум ученого: Интеллектуально-психологические качества ученого (В помощь самостоятельной и учебно-исследовательской работе учащихся).-С. 53-62.
Смелость ученого//Библиотеки учебных заведений.-2009.-Вып. 2: Ерахторина О.М. Ум ученого: Интеллектуально-психологические качества ученого (В помощь самостоятельной и учебно-исследовательской работе учащихся).-С. 12-37.
Сосредоточенность мышления//Библиотеки учебных заведений.-2009.-Вып. 1: Ерахторина О. М. Ум ученого: Интеллектуально-психологические качества ученого (В помощь самостоятельной и учебно-исследовательской работе учащихся).-С. 5-6.
616-053.2(06)

П78 Студенческая научная работа как ступень в формировании врачей/ Е. В. Прохоров, М. С. Острополец, И. М. Островский, Е. А. Толстикова//Проблемні питання педіатрії та вищої медичної освіти. Вип. 3/Донецький мед. ун-т.-Донецьк,2009.-С. 186-188.
Стукалова Т. Н.

Картотека книгообеспеченности в системе управления учебным процессом вуза / Т. Н. Стукалова//Библиотеки учебных заведений.-2009.-Приложение: Книгообеспеченность учебного процесса: Концепции. Подходы. Методика расчета.-С. 46-63.
Творческое мышление есть большее, чем воспроизведение действительности//Библиотеки учебных заведений.-2009.-Вып. 1: Ерахторина О. М. Ум ученого: Интеллектуально-психологические качества ученого (В помощь самостоятельной и учебно-исследовательской работе учащихся).-С. 22-23.
Ч48

П78 Федорович О. Є.

Організація дистанційного навчання у вищий школі на основі платформи SCADA/ О. Є. Федорович, О. В. Прохоров, К. В. Глоловань//Проблеми освіти. Вип. 60.-К.,2009.-C. 54-57.

  1   2   3

Схожі:

Україна. Міністерство охорони здоров\Україна. Міністерство охорони здоров'я
Про затвердження Переліку вищих І середніх спеціальних навчальних закладів, підготовка І отримання звання в яких дають право займатися...
Україна. Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров'я україни
Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської
Україна. Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров'я України
Міністерство охорони здоров'я України, Київ, 1994 р.) та "Програми виробничої та переддипломної практики" за спеціальністю 11020101...
Україна. Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров'я України
Міністерство охорони здоров'я України, Київ, 1994 р.) та "Програми виробничої та переддипломної практики" за спеціальністю 11020101...
Україна. Міністерство охорони здоров\Лекція: “ Правові основи організації охорони здоров'я
Міністерство охорони здоров‘я україни вднзу «українська медична стоматологічна академія» Кафедра соціальної медицини, організації,...
Україна. Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я України Національн ий медичн ий університет ім ені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Ки ївської міської держа вної а дміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Україна. Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я України Національний медичний університет імені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Україна. Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я України Національний медичний університет імені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Україна. Міністерство охорони здоров\Положення про медико-соціальну експертизу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 1992 р. N 83 ( 83-92-п ), керуючись Положенням про Міністерство
Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської
Україна. Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я україни
Пропедевтики дитячих хвороб. Програми навчальної дисципліни для студентів вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації”...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи