Педагогіка вищої школи icon

Педагогіка вищої школи
Скачати 113.26 Kb.
НазваПедагогіка вищої школи
Дата21.09.2012
Розмір113.26 Kb.
ТипДокументи
Педагогіка вищої школи

Ахметзянова Р. Н.

Библиотека как часть современной образовательной среды вуза/ Р. Н. Ахметзянова//Научные и технические библиотеки.-2009.-№ 4.-С. 12-19.
Васильков А. В.

Актуализация информации как сущность управления знаниями / А. В. Васильков//Библиотековедение.-2009.-№ 2.-С. 32-36.
Власова Н. М.

Навчальна діяльність студентства України в 1953-1964 рр./ Н. М. Власова//Наука. Релігія. Суспільство.-2009.-№ 2.-С. 13-17.
Докашенко Г. П.

Діяльність освітянських професійних організацій як засіб посилення суспільного значення вчительства (на матеріалах соціалістичної Болгарії) / Г. П. Докашенко//Наука. Релігія. Суспільство.-2009.-№ 2.-С. 214-218.
Драч О. О.

Шлях вищої освіти: проблема схвалення дівочого вибору російським суспільством (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.)/ О. О. Драч//Наука. Релігія. Суспільство.-2009.-№ 2.-С. 18-23.
Казанцева В. П.

Информационная культура личности и образовательный процесс университета / В. П. Казанцева//Научные и технические библиотеки.-2009.-№ 5.-С. 62-66.
Каленюк І.

"Вибухові" явища у вищій освіті / І. Каленюк, К. Корсак//Науковий світ.-2009.-№ 5.-С. 2-4.

[Освіта в Україні та за кордоном. Статистика].
Король О. В.

Аксіологічний аспект безперервної освіти в контексті сучасних реалій глобалізації / О. В. Король//Наука. Релігія. Суспільство.-2009.-№ 2.-С. 233-237.

Психологія. РелігіяАртюхов М. Н.

Особенности возникновения и развития христианства в Японии / М. Н. Артюхов//Наука. Релігія. Суспільство.-2009.-№ 2.-С. 193-201.
Белокобыльский А. В.

Методологические основы рациональной дефиниции религии ( к вопросу о предмете религиоведения)/ А. В. Белокобыльский//Наука. Релігія. Суспільство.-2009.-№ 2.-С. 128-132.
Дулуман Е. К.

Календари, летоисчисление и дата рождения Иисуса Христа / Е. К. Дулуман//Наука. Релігія. Суспільство.-2009.-№ 2.-С. 253-275.
Евтюхина Е А.

Синергетика и психологическая связь / Е А. Евтюхина//Библиография.-2009.-№ 2.-С. 43-46.
Жук Ю. В.

Социально-этическая направленность либеральной теологии и ее влияние на развитие протестантской теологической мысли ХХ века / Ю. В. Жук//Наука. Релігія. Суспільство.-2009.-№ 2.-С. 137-145.
Ситник О. М.

Роль релігії в становленні та розвитку ідеології / О. М. Ситник//Наука. Релігія. Суспільство.-2009.-№ 2.-С. 202-206.
Халіков Р. Х.

Категорія раціональності та її роль у релігійному дискурсі / Р. Х. Халіков//Наука. Релігія. Суспільство.-2009.-№ 2.-С. 177-184.
Шелков В.

Хвилюймося на здоров'я/ В. Шелков//Науковий світ.-2009.-№ 5.-С. 6-7.

[Психологічне значення емоцій].
Ямчук П.

Релігійно-філософські християнські домінанти "записної книжки" Петра Могили/ П. Ямчук//Наука. Релігія. Суспільство.-2009.-№ 2.-С. 207-213.

Нетрадиційні методи лікуванняЛаріонова-Нечерда О.

Гриб безсмертя: минуле й перспективи / О. Ларіонова-Нечерда//Науковий світ.-2009.-№ 5.-С. 12-13.

[Цілющі властивості гриба Ліньчжи].

ЕкологіяГетьман В.

Чи потрібні нам національні природні парки як еталони українського ландшафту? (зокрема проектований Нижньосульський національний природний парк)/ В. Гетьман//Науковий світ.-2009.-№ 5.-С. 20-22.

НаукаГалазюк О. Д.

Філософія і наука у протиріччях та колізіях сучасності / О. Д. Галазюк//Наука. Релігія. Суспільство.-2009.-№ 2.-С. 133-136.
Ефремова И. В.

Соотношение правовых и моральных норм в контексте общенаучных и социально-философских методологий исследования / И. В. Ефремова//Наука. Релігія. Суспільство.-2009.-№ 2.-С. 219-225.
Журавлев В. И.

Дискурс о возможном будущем науки и человечества / В. И. Журавлев//Наука. Релігія. Суспільство.-2009.-№ 2.-С. 146-151.
Мохначева Ю. В.

Использование метода цитат-анализа для оптимизации научных исследований (на примере библиотеки академического НИИ)/ Ю. В. Мохначева, Т. Н. Харыбина//Библиотековедение.-2009.-№ 2.-С. 125-128.
Тодорова С. М.

Соціальні мотиви в історії розвитку екзистенціалізму / С. М. Тодорова//Наука. Релігія. Суспільство.-2009.-№ 2.-С. 246-252.

КультураДунаева Л.

Родники духовности: традиции и современность / Л. Дунаева//Библиотека.-2009.-№ 2.-С. 20-23.-[Культурно-досуговое направление работы библиотеки].
Квятковский Д. О.

Гуманистические ценности и идеалы в системе ценностных ориентаций украинской молодежи / Д. О. Квятковский//Наука. Релігія. Суспільство.-2009.-№ 2.-С. 226-232.
Коган Е. И.

Н. В. Гоголь: новые находки/ Е. И. Коган//Библиография.-2009.-№ 2.-С. 84-87.
Король Г.

Два храма, что духовностью едины/ Г. Король//Библиотека.-2009.-№ 3.-С. 30-34.

[Сотрудничество библиотек и Русской православной церкви в деле воспитания молодежи].
Моісєєва Ф. А.

Інтегрувальна роль вербальної комунікації: соціально-філософський аспект / Ф. А. Моісєєва//Наука. Релігія. Суспільство.-2009.-№ 2.-С. 238-245.

Інформаційні технологіїБойченко Е. Н.

Периодические издания по техническим наукам в Интернете: доступность электронных ресурсов/ Е. Н. Бойченко//Научные и технические библиотеки.-2009.-№ 5.-С. 31-45.
Земсков А. И.

Будущее электронных библиотек/ А. И. Земсков//Научные и технические библиотеки.-2009.-№ 4.-С. 26-36.
Сванепоэль М.

Проекты оцифровки: изучение состояния дел в мире / М. Сванепоэль//Научные и технические библиотеки.-2009.-№ 3.-С. 94-111.
Чечикова Ю. С.

Финские библиотечно-информационные сети и проекты: обзор современного состояния/ Ю. С. Чечикова//Научные и технические библиотеки.-2009.-№ 5.-С. 84-92.
Ярошенко Т.

Про CrossRef, DOI, OpenURL та інші інновації в епоху електронних журналів: що, чому, як, навіщо?/ Т. Ярошенко//Бібліотечний форум України.-2009.-№ 1.-С. 26-29.

ІсторіяБочаров В. В.

Соціально-економічне становище селянства України на початку ХХ ст./ В. В. Бочаров//Наука. Релігія. Суспільство.-2009.-№ 2.-С. 3-6.
Зозуля Є. В.

Історичний досвід розвитку співпраці країн-членів Європейського Союзу та України в галузі безпеки, внутрішніх справ та правосуддя/ Є. В. Зозуля//Наука. Релігія. Суспільство.-2009.-№ 2.-С. 30-38.
Ковальська Л. А.

Наслідки німецького окупаційного господарювання у сільському господарстві Донбасу в роки Великої Вітчизняної війни/ Л. А. Ковальська//Наука. Релігія. Суспільство.-2009.-№ 2.-С. 39-43.
Кудлач В.

Дослідження голодомору в Україні: вагомий внесок одеських бібліографів/ В. Кудлач//Бібліотечний форум України.-2009.-№ 1.-С. 50.
Ложечкін В. С.

Етапи європейської інтеграції Республіки Польща (1989-2004 рр.)/ В. С. Ложечкін//Наука. Релігія. Суспільство.-2009.-№ 2.-С. 49-53.
Марценюк Л. М.

Позиція Кремля щодо організаційних принципів об'єднання радянських республік восени 1922 р.: науково-методичний аспект проблеми/ Л. М. Марценюк//Наука. Релігія. Суспільство.-2009.-№ 2.-С. 54-61.
Оніпко Т. В.

Роль хлібопекарської промисловості споживчої кооперації України у вирішенні продовольчих проблем у 20-і рр. ХХ ст./ Т. В. Оніпко//Наука. Релігія. Суспільство.-2009.-№ 2.-С. 62-69.
Пахоменков Ю. Г.

Радянська історіографія про суспільно-політичні процеси в Україні в 1917 - на початку 1918 рр./ Ю. Г. Пахоменков//Наука. Релігія. Суспільство.-2009.-№ 2.-С. 70-74.
Петренко І. М.

Визнання шлюбу недійсним і приводи для розлучення подружжя серед українського населення Російської імперії ХVІІІ ст. (до історіографії проблеми)/ І. М. Петренко//Наука. Релігія. Суспільство.-2009.-№ 2.-С. 75-81.
Смирнова И. Е.

Политические связи Хазарского каганата и Киевской Руси (ІХ-Х вв.)/ И. Е. Смирнова//Наука. Релігія. Суспільство.-2009.-№ 2.-С. 89-93.
Соловей М. О.

Документи особистого походження як джерела з історії повсякденності вихованців дитячих будинків Донбасу (1945-1965 рр.) / М. О. Соловей//Наука. Релігія. Суспільство.-2009.-№ 2.-С. 94-100.
Сорока Ю.

Ставлення до минулого / Ю. Сорока//Соціологія: теорія, методи, маркетинг.-2009.-№ 2.-С. 47-66.
Стуканов С. Р.

Перше визначення України: метафізичне підгрунтя / С. Р. Стуканов//Наука. Релігія. Суспільство.-2009.-№ 2.-С. 168-176.
Шкрібітько О. О.

Проблеми аграрної історії монастирських господарств півдня України (ХVІІ - ХVІІІ ст.)/ О. О. Шкрібітько//Наука. Релігія. Суспільство.-2009.-№ 2.-С. 116-122.


Політика. ПравоАндрієнко О. В.

Ігрове начало у бутті демократичного суспільства / О. В. Андрієнко//Наука. Релігія. Суспільство.-2009.-№ 2.-С. 123-127.Бредіхин А. В.

Україна та Європейський Союз: ретроспектива розвитку відносин/ А. В. Бредіхин//Наука. Релігія. Суспільство.-2009.-№ 2.-С. 7-12.
Завадський В. М.

Політичні передумови європейської інтеграції країн Балтії/ В. М. Завадський//Наука. Релігія. Суспільство.-2009.-№ 2.-С. 24-29.
Ковальський Г. Є.

Соціально-філософські аспекти націократичної теорії / Г. Є. Ковальський//Наука. Релігія. Суспільство.-2009.-№ 2.-С. 152-156.
Коротка Н. Ф.

Законодавче оформлення виборів Президента України (1991-1999 рр.) в науковій літературі / Н. Ф. Коротка//Наука. Релігія. Суспільство.-2009.-№ 2.-С. 44-48.
Логачова М.

Проблема демаркації раціонального та ірраціонального в праві/ М. Логачова//Наука. Релігія. Суспільство.-2009.-№ 2.-С. 157-162.
Романуха О. М.

Проблеми ідентифікації українського суспільства/ О. М. Романуха//Наука. Релігія. Суспільство.-2009.-№ 2.-С. 82-88.
Стуканов С. Р.

Перше визначення України: метафізичне підгрунтя / С. Р. Стуканов//Наука. Релігія. Суспільство.-2009.-№ 2.-С. 168-176.
Тодоров І. Я.

Становлення україно-англійських відносин в гуманітарній сфері / І. Я. Тодоров, О. О. Мазур//Наука. Релігія. Суспільство.-2009.-№ 2.-С. 107-111.
Чикалова Е. С.

Взаимодествие морали и права: социально-философский анализ/ Е. С. Чикалова//Наука. Релігія. Суспільство.-2009.-№ 2.-С. 185-192.

Донецький крайСтупак И. А.

Опыт повышения эффективности работы научных коллективов Донбасса в 1966-1970 гг./ И. А. Ступак, Ю. И. Филатов//Наука. Релігія. Суспільство.-2009.-№ 2.-С. 101-106.
Фесенко А. М.

Особливості державної політики щодо реєстрації релігійних громад на Донеччині у 20-х рр. ХХ ст. / А. М. Фесенко//Наука. Релігія. Суспільство.-2009.-№ 2.-С. 112-115.

Історія медициниПопов В. Ю.

Категорія тотожності у метафізиці Арістотеля / В. Ю. Попов//Наука. Релігія. Суспільство.-2009.-№ 2.-С. 163-167.

-- Аристотель (384 - 322 гг. до нашей эры) философ

СоціологіяГалер М.

Європейський розкол між елітами та громадянами/ М. Галер//Соціологія: теорія, методи, маркетинг.-2009.-№ 2.-С. 5-22.
Кулик В.

Творення суспільної нормальності в медійному дискурсі: концептуалізація та українська специфіка / В. Кулик//Соціологія: теорія, методи, маркетинг.-2009.-№ 2.-С. 185-201.
Кутуєв П.

Проблематика сучасного соціологічного теоретизування / П. Кутуєв//Соціологія: теорія, методи, маркетинг.-2009.-№ 2.-С. 144-165.
Лукащук В.

Трансформація спорту: від забави до індустрії / В. Лукащук//Соціологія: теорія, методи, маркетинг.-2009.-№ 2.-С. 130-143.
Матусевич В.

Неконсистентний і маргінальний - два визначення одного статусу / В. Матусевич//Соціологія: теорія, методи, маркетинг.-2009.-№ 2.-С. 104-112.
Нагорний Б.

Чи потрібна Кассандра у ХХІ столітті? (деякі спірні роздуми стосовно соціального прогнозування)/ Б. Нагорний//Соціологія: теорія, методи, маркетинг.-2009.-№ 2.-С. 202-209.
Нікітіна Т.

Теоретична та емпірична інтерпретація і операціоналізація поняття "валідність"/ Т. Нікітіна//Соціологія: теорія, методи, маркетинг.-2009.-№ 2.-С. 113-129.
Погосян В.

Модернізація як чинник збереження соціального гомеостазу / В. Погосян//Соціологія: теорія, методи, маркетинг.-2009.-№ 2.-С. 96-103.
Степаненко В.

Українська соціологія: суспільно-історичний та ідеологічний контексти розвитку / В. Степаненко, О. Рибщун//Соціологія: теорія, методи, маркетинг.-2009.-№ 2.-С. 23-46.
Суїменко Є.

Економіка і мистецтво / Є. Суїменко//Соціологія: теорія, методи, маркетинг.-2009.-№ 2.-С. 166-184.
Суковата В.

Гендерна ідентичність і конструювання пам'яті кризових моментів історії: жіночі стратегії виживання/ В. Суковата//Соціологія: теорія, методи, маркетинг.-2009.-№ 2.-С. 67-95.


Схожі:

Педагогіка вищої школи iconЗанять для студентів 6 курсу зі спеціальності "Педагогіка вищої школи"
Педагогіка вищої школи вечірньої форми навчання нфаУ на осінній семестр 2012/2013 навчального року
Педагогіка вищої школи iconЗанять для студентів 6 курсу зі спеціальності "Педагогіка вищої школи"
Педагогіка вищої школи вечірньої форми навчання нфаУ на осінній семестр 2012/2013 навчального року
Педагогіка вищої школи iconЗанять для студентів 6 курсу зі спеціальності "Педагогіка вищої школи"
Розкла д занять для студентів 6 курсу зі спеціальності "Педагогіка вищої школи" вечірньої форми навчання нфаУ на весняний семестр...
Педагогіка вищої школи iconВідгук про випускника кафедри педагогіки Національного університету біоресурсів І природокористування України за спеціальністю «Педагогіка вищої школи» Блозви Андрія Ігоровича
Після Отримання окр «Бакалавр» у Борщівському агротехнічному коледжі за напрямом підготовки «Процеси, машини та обладнання агропромислового...
Педагогіка вищої школи iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Педагогіка вищої школи» для студентів спеціальності 01010401 професійна освіта
«Педагогіка вищої школи» для студентів спеціальності 01010401 професійна освіта
Педагогіка вищої школи iconПрограма комплексного державного екзамену Педагогіка вищої школи Методики викладання дошкільної педагогіки та дитячої психології у внз методики викладання фахових дисциплін у внз
Курс “Педагогіка вищої школи” завершує весь цикл педагогічних дисциплін і логічно пов’язаний з основними курсами педагогіки (загальної,...
Педагогіка вищої школи iconТипова навчальна програма з дисципліни " психологія вищої школи"
Завдання психології вищої школи відповідно до Закону України “Про вищу освіту”, “Національної Доктрини розвитку освіти в Україні”....
Педагогіка вищої школи iconПрограма вступного фахового випробовування для абітурієнтів на освітньо-кваліфікаційний рівень
Педагогіка початкової школи в системі педагогічних наук, її зв'я­зок з іншими науками. Джерела І складові частини педагогіки по­чаткової...
Педагогіка вищої школи iconПрограма вступного фахового випробовування для абітурієнтів на освітньо-кваліфікаційний рівень
Педагогіка початкової школи в системі педагогічних наук, її зв'я­зок з іншими науками. Джерела І складові частини педагогіки по­чаткової...
Педагогіка вищої школи iconНавчально-тематичний план підвищення кваліфікації з напряму «Педагогіка вищої школи» (технічного профілю)

Педагогіка вищої школи iconНавчально-тематичний план підвищення кваліфікації з напряму «Педагогіка вищої школи» (гуманітарного профілю)

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи