Соціальна медицина. Організація охорони здоров’я icon

Соціальна медицина. Організація охорони здоров’я
Скачати 484.46 Kb.
НазваСоціальна медицина. Організація охорони здоров’я
Сторінка2/2
Дата21.09.2012
Розмір484.46 Kb.
ТипДокументи
1   2Патріарх вітчизняної фізіології: До 100-річчя академіка П. М. Сєркова//Вісник НАН України.-2008.-№ 10.-С. 46-49.

-- Серков Филипп Николаевич (1908) физиолог70-рiччя академiка НАН України О. Ф. Возіанова//Вісник НАН України.-2008.-№ 10.-С. 59-60.

-- Возианов Александр Федорович (1938) урологЧекман І.

Творчість рятувала від самотності. Динаміт, премія та особисте життя Альфреда Нобеля/ І. Чекман//Вісник НАН України.-2008.-№ 12.-С. 55-59.

-- Нобель Альфред (1833-1896) исследователь60-річчя члена-кореспондента НАН України А. А. Сибірного//Вісник НАН України.-2008.-№ 10.-С. 70-71.

-- Сибирный Андрей Андреевич (1948) микробиолог60-річчя члена-кореспондента НАН України М. Т. Картеля//Вісник НАН України.-2008.-№ 12.-С. 74-76.

-- Картель Николай Тимофеевич (1948) химик614.2 Лікарська етика та деонтологія

М53 Врач и больной: аспекты взаимодействия //Местергази Г.М.

Врач и больной, или по-новому о старом/Г.М. Местергази.-

М.,2008.-С. 37-58.614.2

М53 О врачебной ошибке//Местергази Г.М. Врач и больной, или по-

новому о старом/Г.М. Местергази.-М.,2008.-С. 59-66.614.2

М53 О медицинской деонтологии//Местергази Г.М. Врач и больной,

или по-новому о старом/Г.М. Местергази.-М.,2008.-С. 57-58.614.2

М53 О неблагоприятных побочных реакциях на лекарственные

препараты //Местергази Г.М. Врач и больной, или по-новому о

старом/Г.М. Местергази.-М.,2008.-С. 34-36.614.2

М53 О правах пациентов//Местергази Г.М. Врач и больной, или по-новому о старом/Г.М. Местергази.-М.,2008.-С. 43-57.
614.2

М53 Ответственность врача перед пациентом и обществом//Местергази Г.М. Врач и больной, или по-новому о старом/Г.М. Местергази.-М.,2008.-С. 67-86.
614.2

М53 Ошибки в проведении лекарственной терапии //Местергази Г.М. Врач и больной, или по-новому о старом/Г.М. Местергази.-М.,2008.-С. 29-34.
^

Педагогіка вищої школи
Ч48

П78 Авдєєва І. М.

Основні напрямки роботи куратора академгрупи в контексті особистісно орієнтованої парадигми освіти / І. М. Авдєєва//Проблеми освіти. Вип. 54 (Спецвипуск 2).-К.,2008.-С. 28-32.614.2(477)(06)

В74 Аспекти викладання нетрадиційної медицини лікарям-інтернам

за спеціальністю "Загальна практика - сімейна медицина"/ Т. В.

Кулемзіна, С. С. Таран, Є. Ю. Самора, Д. М. Ступак//Вопросы

здравоохранения Донбасса. вып. 17/ред. Г.А. Слабкий.-

Донецк,2008.-С. 85-89.Безперервне післядипломне професійне навчання лікарів:

перспективи і проблеми в анестезіології / Л. Я. Ковальчук, В.

В. Гнатів, О. В. Олійник, Є. М. Стародуб//Медична освіта.-

2008.-№ 4.-С. 5-7.Ч48

Н73 Білоброва Ю. О.

Теоретичні засади встановлення міжпредметних зв'язків в початковій школі / Ю. О. Білоброва//Нові технології навчання. Вип. 53.-К.,2008.-С. 83-91.Ч48

П78 Бобров В. Я.

Особливості розвитку вищої освіти в період глобалізації / В. Я. Бобров//Проблеми освіти. Вип. 54 (Спецвипуск 2).-К.,2008.-С. 3-9.Ч48

Н73 Бойчук П. М.

Технологія вивчення і впровадження передового педагогічного досвіду в практику роботи сучасної школи / П. М. Бойчук//Нові технології навчання. Вип. 53.-К.,2008.-С. 123-127.Ч48

Н73 Борисенко Л. Л.

Технологія оптимізації індивідуальних навчальних стилів студентів за умов інноваційної системи навчання у ВНЗ / Л. Л. Борисенко//Нові технології навчання. Вип. 53.-К.,2008.-С. 28-33.614.2(477)(06)

В74 Буряк В. Н.

Кредитно-модульная система организации учебного процесса. Формы контроля знаний студентов медицинского вуза / В. Н. Буряк, Р. Ф. Махмутов, О. Н. Балахонова//Вопросы здравоохранения Донбасса. вып. 17/ред. Г.А. Слабкий.-Донецк,2008.-С. 58-63.614.2(477)(06)

В74 Бутина Л. И.

Использование информационных технологий для оптимизации процесса обучения на кафедре акушерства и гинекологии / Л. И. Бутина, Н. А. Резниченко, Л. П. Шелестова//Вопросы здравоохранения Донбасса. вып. 16/ред. Г.А. Слабкий.-Донецк,2007.-С. 70-74.614.2(477)(06)

В74 Бутина Л. И.

Современные особенности преподавания акушерства и гинекологии/ Л. И. Бутина//Вопросы здравоохранения Донбасса. вып. 17/ред. Г.А. Слабкий.-Донецк,2008.-С. 64-66.Ч48

Н73 Буцик Ы. М.

Методичні аспекти підготовки та проведення занять з розв'язання навчально-виробничих ситуацій / Ы. М. Буцик, Р. С. Корнєв//Нові технології навчання. Вип. 53.-К.,2008.-С. 128-133.
616-053.2(06)

П78 Ванханен Н. В.

Совершенствование преподавания внутренних болезней на выпускном курсе медицинского вуза/ Н. В. Ванханен, В. В. Коломиец, Г. А. Латыпова//Проблемні питання педіатрії та вищої медичної освіти. Вип. 2/ред. Є.В. Прохоров.-Донецьк,2008.-С. 235-239.Ч48

П78 Виговська С. В.

Соціально-педагогічні аспекти професійного становлення сільської молоді / С. В. Виговська//Проблеми освіти. Вип. 55.-К.,2008.-С. 128-131.Ч48

Н73 Волошина А. П.

Науково-методична система формування культури професійного спілкування майбутніх менеджерів / А. П. Волошина//Нові технології навчання. Вип. 53.-К.,2008.-С. 56-60.Викладання клінічної фармакокінетики провізорам-інтернам на факультеті післядипломної освіти/ І. М. Білай, В. І. Дарій, О. А. Крапівной та ін.//Медична освіта.-2008.-№ 4.-С. 23-25.614.2(477)(06)

В74 Вопросы совершенствования учебно-педагогического процесса

кафедры акушерства и гинекологии и оценки знаний студентов /

С. Н. Тутов, Д. В. Подоляка, Ю. Г. Друпп та ін.//Вопросы

здравоохранения Донбасса. вып. 16/ред. Г.А. Слабкий.-

Донецк,2007.-С. 153-155.616-053.2(06)

П78 Воронов М. В.

Організація та керування самостійною роботою студентів / М. В. Воронов, С. Г. Петрова, Л. М. Осичнюк//Проблемні питання педіатрії та вищої медичної освіти. Вип. 2/ред. Є.В. Прохоров.-Донецьк,2008.-С. 240-248.614.2(477)(06)

В74 Вузівська система наукової підготовки - запорука виховання лікарів-стоматологів, які відповідають сучасним вимогам практичної медицини/ Р. Ю. Хоружа, О. П. Педорець, А. Г. Піляєв та ін.//Вопросы здравоохранения Донбасса. вып. 17/ред. Г.А. Слабкий.-Донецк,2008.-С. 114-119.Ч48

П78 Горбенко С. Л.

Психологічні особливості виконання міжособистісних ролей учнями з обмеженими розумовими можливостями / С. Л. Горбенко//Проблеми освіти. Вип. 55.-К.,2008.-С. 111-114.Ч48

Н73 Гребеник Т. В.

Ранжування впливу зовнішніх факторів як один із шляхів удосконалення організації громадянського виховання у ВНЗ / Т. В. Гребеник//Нові технології навчання. Вип. 49.-К.,2007.-С. 94-97.Ч48

П78 Гребеник Т. В.

Реалізація системно-цільового підходу в процесі формування громадянської позиції студентської молоді ВНЗ/ Т. В. Гребеник//Проблеми освіти. Вип. 51.-К.,2007.-С. 90-92.
614.2(477)(06)

В74 Грищенко И. И.

О методике проведения практического занятия на тему "Основы экономики и бухгалтерского учета в аптечных предприятиях"/ И. И. Грищенко//Вопросы здравоохранения Донбасса. вып. 17/ред. Г.А. Слабкий.-Донецк,2008.-С. 67-71.
Ч48

П78 Губенко І. Я.

Впровадження експериментальних навчальних планів у процес підготовки медичних сестер в Україні / І. Я. Губенко//Проблеми освіти. Вип. 51.-К.,2007.-С. 28-32.Ч48

П78 Данилова Г. С.

Професіоналізм суб'єкта діяльності в контексті акмеології / Г. С. Данилова//Проблеми освіти. Вип. 54 (Спецвипуск 2).-К.,2008.-С. 32-39.614.2(477)(06)

В74 Данькина И. А.

Использование комплекса технических средств для обучения студентов/ И. А. Данькина, С. А. Джеломанова//Вопросы здравоохранения Донбасса. вып. 16/ред. Г.А. Слабкий.-Донецк,2007.-С. 81-84.616-053.2(06)

П78 Данькина І. А.

Роль елективного курсу в підвищенні якості викладання акушерства і гінекології студентам VI курсу/ І. А. Данькина, С. О. Джеломанова, О. О. Ликов//Проблемні питання педіатрії та вищої медичної освіти. Вип. 2/ред. Є.В. Прохоров.-Донецьк,2008.-С. 258-260.Ч48

П78 Демешкант Н. А.

Екологічна освіта та виховання як важливі складові формування майбутнього фахівця / Н. А. Демешкант//Проблеми освіти. Вип. 55.-К.,2008.-С. 137-141.Ч48

П78 Дем'яненко Н. М.

Інтегрований курс "Освітньо-виховні системи" у підготовці магістрів за спеціальністю 8.000005 "Педагогіка вищої школи"/ Н. М. Дем'яненко//Проблеми освіти. Вип. 55.-К.,2008.-С. 38-41.614.2(477)(06)

В74 Деонтология - как морально-этическая основа профессиональной

подготовки студента-выпускника медицинского университета / И.

В. Грушко, Т. Б. Нечипуренко, Т. А. Пархоменко та ін.//Вопросы

здравоохранения Донбасса. вып. 16/ред. Г.А. Слабкий.-

Донецк,2007.-С. 77-80.Деякі аспекти викладання студентам фармацевтичного факультету в умовах Болонського процесу/ Т. М. Сіліна, Н. Д. Сокуренко, О. В. Морозова та ін.//Медична освіта.-2008.-№ 4.-С. 25-26.
614.2(477)(06)

В74 Деякі пропозиції щодо методичного забезпечення позааудиторної самостійної роботи студентів у контексті Болонського процесу / Л. Є. Оборнєв, С. В. Попов, М. В. Попова, О. Л. Оборнєв//Вопросы здравоохранения Донбасса. вып. 16/ред. Г.А. Слабкий.-Донецк,2007.-С. 114-118.
Дзяк Г. В.

Виховна робота щодо запобігання асоціальній поведінці студентської молоді у Дніпропетровській державній медичній академії / Г. В. Дзяк, Т. В. Святенко//Медична освіта.-2008.-№ 4.-С. 8-13.
Ч48

П78 Донець З. Ф.

Роль гуманізації вищої освіти в удосконаленні підготовки кадрів ХХІ ст.: з російського досвіду / З. Ф. Донець//Проблеми освіти. Вип. 54 (Спецвипуск 2).-К.,2008.-С. 99-103.
Ч48

П78 Євтушевський В. А.

Управління інноваційним розвитком у вищих навчальних закладах (ВНЗ) України/ В. А. Євтушевський//Проблеми освіти. Вип. 54 (Спецвипуск 2).-К.,2008.-С. 13-19.Ч48

П78 Зарицька В. Г.

Відкритий університет інноваційної педагогіки як альтернативна форма підвищення кваліфікації у системі післядипломної педагогічної освіти / В. Г. Зарицька//Проблеми освіти. Вип. 55.-К.,2008.-С. 121-128.Ч48

П78 Зламанюк Л. М.

Особливості формування особистості учня в процесі входження освіти в Болонський процес / Л. М. Зламанюк//Проблеми освіти. Вип. 51.-К.,2007.-С. 80-84.616-053.2(06)

П78 Значение алгоритмов дифференциальной диагностики в

самообучении субординаторов/ И. М. Островский, Е. В. Прохоров,

Л. Л. Челпан та ін.//Проблемні питання педіатрії та вищої

медичної освіти. Вип. 2/ред. Є.В. Прохоров.-Донецьк,2008.-С.

286-288.616-053.2(06)

П78 Значення літньої виробничої практики з епідеміології у

підготовці студентів медичних факультетів/ Т. А. Романенко, М.

В. Жадінський, О. А. Трунова та ін.//Проблемні питання

педіатрії та вищої медичної освіти. Вип. 2/ред. Є.В.

Прохоров.-Донецьк,2008.-С. 309-311.614.2(477)(06)

В74 Инновации и причины сопротивления им / Е. А. Статинова, С. В. Селезнева, Л. Е. Коваль та ін.//Вопросы здравоохранения Донбасса. вып. 16/ред. Г.А. Слабкий.-Донецк,2007.-С. 137-144.

[Педагогика].Інтеграція навчального процесу - основа ефективності кредитно-модульної системи навчання / П. О. Неруш, О. Г. Родинський, О. В. Мозгунов, О. М. Демченко//Медична освіта.-2008.-№ 4.-С. 16-17.616-053.2(06)

П78 Интернатура как оптимальная форма первичной специализации/ Н. А. Морозова, А. А. Железная, О. Н. Долгошапко та ін.//Проблемні питання педіатрії та вищої медичної освіти. Вип. 2/ред. Є.В. Прохоров.-Донецьк,2008.-С. 276-280.616-053.2(06)

П78 Информационные технологии в оптимизации обучения в медицинском вузе / А. Н. Талалаенко, Т. П. Борисова, А. Ф. Денисенко та ін.//Проблемні питання педіатрії та вищої медичної освіти. Вип. 2/ред. Є.В. Прохоров.-Донецьк,2008.-С. 313-317.Ч48

П78 Ісаєнко С. А.

Науково-методичне забезпечення навчальної дисципліни "Іноземна мова професійного спрямування" для інженерно-технічних спеціальностей / С. А. Ісаєнко//Проблеми освіти. Вип. 54 (Спецвипуск 2).-К.,2008.-С. 76-80.
614.2(477)(06)

В74 Использование инновационных технологий в подготовке студентов медицинского университета на кафедре акушерства и гинекологии / А. В. Чурилов, С. А. Джеломанова, И. А. Данькина та ін.//Вопросы здравоохранения Донбасса. вып. 16/ред. Г.А. Слабкий.-Донецк,2007.-С. 156-159.
614.2(477)(06)

В74 Использование принципов нейролингвистического программирования для повышения качества обучения врачей-курсантов / И. А. Бабюк, С. В. Титиевский, Л. А. Гашкова та ін.//Вопросы здравоохранения Донбасса. вып. 16/ред. Г.А. Слабкий.-Донецк,2007.-С. 67-70.614.2(477)(06)

В74 Использование системы дистанционного обучения в

преподавании фтизиатрии / С. М. Лепшина, Д. Л. Шестопалов, Е.

Г. Гуренко, С. И. Кельманская//Вопросы здравоохранения

Донбасса. вып. 16/ред. Г.А. Слабкий.-Донецк,2007.-С. 90-94.616-053.2(06)

П78 К вопросу о преподавании физиотерапии в косметологии на

факультете усовершенствования врачей / Е. С. Поважная, Т. В.

Проценко, Е. А. Гурбич, В. Н. Сокрут//Проблемні питання

педіатрії та вищої медичної освіти. Вип. 2/ред. Є.В.

Прохоров.-Донецьк,2008.-С. 307-309.614.2(477)(06)

В74 К вопросу преемственности преподавания на разных уровнях

высшего медицинского образования/ В. М. Лобас, Л. Е. Оборнев,

Е. Т. Дорохова та ін.//Вопросы здравоохранения Донбасса. вып.

17/ред. Г.А. Слабкий.-Донецк,2008.-С. 89-96.616-053.2(06)

П78 К проблеме улучшения профессиональной подготовки студентов

на клинических кафедрах/ В. Н. Грона, Г. А. Сопов, А. В.

Щербинин та ін.//Проблемні питання педіатрії та вищої медичної

освіти. Вип. 2/ред. Є.В. Прохоров.-Донецьк,2008.-С. 256-258.Ч48

П78 Кайдалова Л. Г.

Порівняльний аналіз підготовки фармацевтичних кадрів/ Л. Г. Кайдалова//Проблеми освіти. Вип. 51.-К.,2007.-С. 69-72.Кардіоцереброваскулярні синдроми: мотиви необхідності вивчення їх на пропедевтиці внутрішніх хвороб / Б. Г. Бугай, С. М. Андрейчин, Т. Ю. Чернець та ін.//Медична освіта.-2008.-№ 4.-С. 38-40.Карякин Ю. В.

Образование как процесс/ Ю. В. Карякин//Alma mater (Вестник высшей школы).-2008.-№ 9.-С. 23-30.Кирабаев Н. С.

Инновационно-образовательная программа как важнейший этап "стратегического плана развития" вуза/ Н. С. Кирабаев//Alma mater (Вестник высшей школы).-2008.-№ 9.-С. 33-36.614.2(477)(06)

В74 Климовицкий В. Г.

Современные проблемы подготовки медицинских кадров и Болонский процесс / В. Г. Климовицкий, В. Ю. Черныш, Т. М. Чирах//Вопросы здравоохранения Донбасса. вып. 17/ред. Г.А. Слабкий.-Донецк,2008.-С. 75-80.Ч48

П78 Кміта Є. В.

Основні принципи комунікативного навчання іноземної мови / Є. В. Кміта//Проблеми освіти. Вип. 51.-К.,2007.-С. 41-45.Ч48

П78 Коваль Т. В.

Інноваційний характер розвитку сучасного освітньо-наукового комплексу об'єднаної Німеччини/ Т. В. Коваль//Проблеми освіти. Вип. 55.-К.,2008.-С. 97-101.Ч48

П78 Ковальчук Г. О.

Теоретичні аспекти впровадження інноваційних технологій навчання у професійній підготовці економістів у системі неперервної освіти / Г. О. Ковальчук//Проблеми освіти. Вип. 55.-К.,2008.-С. 60-66.Ч48

П78 Корецька А. І.

Підготовка науково-педагогічних кадрів: історичний і сучасний контекст / А. І. Корецька//Проблеми освіти. Вип. 54 (Спецвипуск 2).-К.,2008.-С. 24-28.
Ч48

Н73 Корнещук В. В.

Надійність як характеристика якості підготовки спеціаліста до професійної діяльності / В. В. Корнещук//Нові технології навчання. Вип. 49.-К.,2007.-С. 56-61.Ч48

П78 Корсак Ю. К.

Імператив нового світогляду кадрів ВНЗ нового сторіччя і геометричні моделі його формування / Ю. К. Корсак//Проблеми освіти. Вип. 54 (Спецвипуск 2).-К.,2008.-С. 103-109.Ч48

Н73 Корчова Г. Л.

Програма самоаналізу статевого самовираження як складова формування сексуальної культури учнівської молоді / Г. Л. Корчова//Нові технології навчання. Вип. 49.-К.,2007.-С. 64-71.
Костенко І. Ф.

Система медсестринської освіти в країнах Європи та в Україні / І. Ф. Костенко//Медична освіта.-2008.-№ 4.-С. 49-53.Ч48

П78 Котикова О. М.

Психолого-педагогічна готовність майбутніх юристів до професійної діяльності: діагностичний аспект / О. М. Котикова//Проблеми освіти. Вип. 55.-К.,2008.-С. 106-111.Ч48

П78 Кравченко Ю. М.

Критерії формування окремих професійно-педагогічних умінь / Ю. М. Кравченко//Проблеми освіти. Вип. 54 (Спецвипуск 2).-К.,2008.-С. 39-44.614.2(477)(06)

В74 "КРОК-1-КРОК-2-КРОК-3 - "Склали й забули?" (проблеми та

можливості)/ Г. О. Бондаренко, В. А. Бочаров, Т. П. Єрмаченко

та ін.//Вопросы здравоохранения Донбасса. вып. 17/ред. Г.А.

Слабкий.-Донецк,2008.-С. 48-58.Ч48

П78 Кучер Ю. А.

Фундаментальні інноваційні процеси у розвитку освіти й економіки Ірландії / Ю. А. Кучер//Проблеми освіти. Вип. 55.-К.,2008.-С. 87-92.Ч48

Н73 Кучерук О. А.

Методи навчання української мови: компетентнісно цільовий підхід/ О. А. Кучерук//Нові технології навчання. Вип. 53.-К.,2008.-С. 33-41.616-053.2(06)

П78 Лекция в высшей медицинской школе на этапе реформирования образования/ Л. Л. Челпан, Е. В. Прохоров, И. М. Островский та ін.//Проблемні питання педіатрії та вищої медичної освіти. Вип. 2/ред. Є.В. Прохоров.-Донецьк,2008.-С. 325-327.614.2(477)(06)

В74 Литвинова Е. В.

Совершенствование учебного процесса по специальности "акушерство и гинекология" при внедрении болонской системы образования / Е. В. Литвинова, А. В. Чурилов//Вопросы здравоохранения Донбасса. вып. 16/ред. Г.А. Слабкий.-Донецк,2007.-С. 94-97.
616-053.2(06)

П78 Лихачева А. С.

О педагогической методике обучения клиническому мышлению и практическим навыкам у постели больного/ А. С. Лихачева//Проблемні питання педіатрії та вищої медичної освіти. Вип. 2/ред. Є.В. Прохоров.-Донецьк,2008.-С. 273-276.
614.2(477)(06)

В74 Лобас В. М.

Організація навчання лікарів-інтернів за фахом "Неврологія" на суміжному циклі "Соціальна медицина"/ В. М. Лобас, Н. А. Стичинська, О. М. Парахіна//Вопросы здравоохранения Донбасса. вып. 17/ред. Г.А. Слабкий.-Донецк,2008.-С. 96-101.Ч48

Н73 Макаренко М. Б.

Використання інноваційних технологій для підвищення мотивації навчальної діяльності студентів вищої школи / М. Б. Макаренко//Нові технології навчання. Вип. 53.-К.,2008.-С. 51-55.Ч48

П78 Максименко А. П.

Історічні передумови становлення системи університетської освіти Франції / А. П. Максименко, С. І. Селіверстов//Проблеми освіти. Вип. 54 (Спецвипуск 2).-К.,2008.-С. 109-112.Ч48

П78 Максимова О. П.

Шкали кваліметрії недисциплінованості студентів / О. П. Максимова//Проблеми освіти. Вип. 51.-К.,2007.-С. 73-80.Ч48

Н73 Марігодов В. К.

Експертне оцінювання узагальнених здібностей студентів / В. К. Марігодов, Ю. М. Кравченко//Нові технології навчання. Вип. 53.-К.,2008.-С. 102-106.Ч48

Н73 Марігодов В. К.

Застосування операторів ОЧВ (обсягу, часу, вартості) у педагогічних дослідженнях / В. К. Марігодов, Ю. М. Кравченко//Нові технології навчання. Вип. 49.-К.,2007.-С. 61-64.
Ч48

П78 Марігодов В. К.

Морфологічний аналіз задач розвитку технології креативного мислення / В. К. Марігодов, Ю. М. Кравченко//Проблеми освіти. Вип. 55.-К.,2008.-С. 24-28.
Мерецький В. М.

Особливості аудиторної роботи в процесі викладання курсу клінічної фармакології в умовах системи "єдиного дня"/ В. М. Мерецький//Медична освіта.-2008.-№ 4.-С. 33-35.
614.2(477)(06)

В74 Методические основы преподавания экстремальной и военной челюстно-лицевой хирургии / И. Н. Матрос-Таранец, А. К. Левенец, Д. К. Калиновский та ін.//Вопросы здравоохранения Донбасса. вып. 16/ред. Г.А. Слабкий.-Донецк,2007.-С. 104-107.614.2(477)(06)

В74 Методическое обеспечение практических занятий, как средство повышения эффективности обучения в интернатуре по терапии / А. Э. Багрий, А. И. Дядык, А. Л. Христуленко та ін.//Вопросы здравоохранения Донбасса. вып. 17/ред. Г.А. Слабкий.-Донецк,2008.-С. 42-47.
Ч48

Н73 Микитюк О. М.

Досвід і перспективи впровадження нових інформаційних технологій навчання / О. М. Микитюк, О. Г. Колгатін//Нові технології навчання. Вип. 49.-К.,2007.-С. 3-7.
Ч48

Н73 Миронова С. П.

Реалізація корекційних цілей у разі використання сучасних освітніх технологій у спеціальних школах / С. П. Миронова//Нові технології навчання. Вип. 53.-К.,2008.-С. 70-73.Ч48

П78 Михайленко Г. Г.

Реалізація принципу наступності в процесі опанування дисципліни "Англійська мова професійного спрямування"/ Г. Г. Михайленко//Проблеми освіти. Вип. 54 (Спецвипуск 2).-К.,2008.-С. 80-86.Ч48

П78 Моргун Н. Д.

Телекомунікаційні технології у навчальному процесі філіалу університету / Н. Д. Моргун//Проблеми освіти. Вип. 55.-К.,2008.-С. 3-7.614.2(477)(06)

В74 Мультимедийная презентация - оптимальный вид подачи учебной

информации / Н. Ю. Грицкевич, О. Н. Строяковская, Е. К.

Трофимец та ін.//Вопросы здравоохранения Донбасса. вып.

16/ред. Г.А. Слабкий.-Донецк,2007.-С. 74-77.616-053.2(06)

П78 Нагорная Н. В.

Оптимизация обучения врачей-педиатров в интернатуре/ Н. В. Нагорная, М. П. Лимаренко//Проблемні питання педіатрії та вищої медичної освіти. Вип. 2/ред. Є.В. Прохоров.-Донецьк,2008.-С. 284-286.Ч48

П78 Найда Р. Г.

Роль молоді Волинського воєводства у господарському відродженні 20-30-х років ХХ ст. / Р. Г. Найда//Проблеми освіти. Вип. 51.-К.,2007.-С. 98-103.616-053.2(06)

П78 Налетов С. В.

Подготовка студентов фармацевтического факультета по вопросам фармацевтической опеки / С. В. Налетов, Н. В. Конышева, Я. Ю. Галаева//Проблемні питання педіатрії та вищої медичної освіти. Вип. 2/ред. Є.В. Прохоров.-Донецьк,2008.-С. 280-284.Ч48

П78 Науменко Р. А.

Кадрове забезпечення позашкільних навчальних закладів у контексті державних освітніх стандартів / Р. А. Науменко//Проблеми освіти. Вип. 55.-К.,2008.-С. 79-82.616-053.2(06)

П78 Наш первый опыт преподавания детской хирургии в англоязычных группах / В. Н. Грона, Г. А. Сопов, С. В. Веселый та ін.//Проблемні питання педіатрії та вищої медичної освіти. Вип. 2/ред. Є.В. Прохоров.-Донецьк,2008.-С. 253-255.
614.2(477)(06)

В74 Некоторые аспекты болонского процесса/ Н. А. Резниченко, А. В. Чурилов, С. А. Джеломанова, М. И. Клецова//Вопросы здравоохранения Донбасса. вып. 16/ред. Г.А. Слабкий.-Донецк,2007.-С. 130-133.
614.2(477)(06)

В74 Некоторые особенности этических взаимоотношений преподавателя

и студентов/ Д. В. Подоляка, Ю. Г. Друпп, А. В. Чурилов та

ін.//Вопросы здравоохранения Донбасса. вып. 16/ред. Г.А.

Слабкий.-Донецк,2007.-С. 127-130.616-053.2(06)

П78 Обучение интернов-педиатров как управляемый процесс/ Л. А. Безруков, Е. К. Колоскова, Л. В. Микалюк, В. С. Хильчевская//Проблемні питання педіатрії та вищої медичної освіти. Вип. 2/ред. Є.В. Прохоров.-Донецьк,2008.-С. 232-235.Оганесян Е. В.

Метод динамического тестирования в определении структуры знаний студентов/ Е. В. Оганесян//Alma mater (Вестник высшей школы).-2008.-№ 9.-С. 43-46.616-053.2(06)

П78 Оптимизация обучения специалистов педиатрического профиля

актуальным вопросам детской неврологии / С. К. Евтушенко, Т.

М. Морозова, Е. П. Шестова та ін.//Проблемні питання педіатрії

та вищої медичної освіти. Вип. 2/ред. Є.В. Прохоров.-

Донецьк,2008.-С. 263-267.614.2(477)(06)

В74 Оптимізація навчального процесу у разі вивчення розділу

"Методи ортопедичного лікування та профілактики захворювань

пародонту" / Т. Л. Озерова, О. Ю. Атонен, Г. Г. Макєєв, О. Г.

Коваленко//Вопросы здравоохранения Донбасса. вып. 17/ред. Г.А.

Слабкий.-Донецк,2008.-С. 104-108.614.2(477)(06)

В74 Опыт изучения вопросов реанимации новорожденных на кафедре

акушерства и гинекологии / Е. В. Ольшевская, Ю. Г. Друпп, Д.

В. Подоляка та ін.//Вопросы здравоохранения Донбасса. вып.

16/ред. Г.А. Слабкий.-Донецк,2007.-С. 119-121.616-053.2(06)

П78 Организация практической подготовки врачей интернов на

кафедре детской хирургии/ В. Н. Грона, И. П. Журило, С. В.

Веселый та ін.//Проблемні питання педіатрії та вищої медичної

освіти. Вип. 2/ред. Є.В. Прохоров.-Донецьк,2008.-С. 250-253.614.2(477)(06)

В74 Організаційно-методичні аспекти навчального процесу при

кредитно модульній системі навчання на кафедрі акушерства та

гінекології / С. М. Тутов, Ю. Г. Друпп, А. В. Чурілов та

ін.//Вопросы здравоохранения Донбасса. вып. 17/ред. Г.А.

Слабкий.-Донецк,2008.-С. 111-114.Ч48

П78 Ордон У.

Характеристика освітніх тенденцій у польській системі освіти на окремих етапах її розвитку / У. Ордон//Проблеми освіти. Вип. 54 (Спецвипуск 2).-К.,2008.-С. 49-52.614.2(477)(06)

В74 Особенности обучения в высшей медицинской школе / С. А.

Джеломанова, А. В. Чурилов, Н. А. Резниченко та ін.//Вопросы

здравоохранения Донбасса. вып. 16/ред. Г.А. Слабкий.-

Донецк,2007.-С. 84-88.616-053.2(06)

П78 Особенности организации самостоятельной работы

субординаторов по циклу "детская гастроэнтерология"/ Е. В.

Прохоров, Е. А. Толстикова, И. М. Островский та ін.//Проблемні

питання педіатрії та вищої медичної освіти. Вип. 2/ред. Є.В.

Прохоров.-Донецьк,2008.-С. 305-307.616-053.2(06)

П78 Особенности подготовки интернов - детских анестезиологов/

В. Н. Грона, И. П. Журило, С. В. Веселый та ін.//Проблемні

питання педіатрії та вищої медичної освіти. Вип. 2/ред. Є.В.

Прохоров.-Донецьк,2008.-С. 248-250.614.2(477)(06)

В74 Особенности преподавания акушерства и гинекологии в современных условиях / Н. А. Морозова, Д. В. Подоляка, Ю. Г. Друпп та ін.//Вопросы здравоохранения Донбасса. вып. 16/ред. Г.А. Слабкий.-Донецк,2007.-С. 108-110.
616-053.2(06)

П78 Особенности разработки методических указаний по курсу

глазных болезней для студентов мед. вузов на современном этапе

/ К. П. Павлюченко, Т. В. Олейник, С. Ю. Могилевский та

ін.//Проблемні питання педіатрії та вищої медичної освіти. Вип.

2/ред. Є.В. Прохоров.-Донецьк,2008.-С. 289-295.614.2(477)(06)

В74 Оцінка якості викладання деяких дисциплін на кафедрі

фармакогнозії, технології ліків і медичної ботаніки / Л. М.

Ткаченко, В. М. Остапко, О. А. Нікітіна та ін.//Вопросы

здравоохранения Донбасса. вып. 16/ред. Г.А. Слабкий.-

Донецк,2007.-С. 148-153.Ч48

П78 Павлюк С. В.

Інноваційні аспекти підготовки кадрів у Німеччині за умов співпраці вищих навчальних закладів і підприємців / С. В. Павлюк//Проблеми освіти. Вип. 55.-К.,2008.-С. 92-96.Ч48

Н73 Пастернак Т. А.

Активні методи навчання іноземним мовам у немовних вищих навчальних закладах / Т. А. Пастернак//Нові технології навчання. Вип. 53.-К.,2008.-С. 81-83.Ч48

П78 Петрук В. А.

Інноваційні технології формування навиків педагогічної діяльності у майбутніх викладачів вищих навчальних закладів / В. А. Петрук//Проблеми освіти. Вип. 55.-К.,2008.-С. 55-60.Ч48

П78 Пирог Т. П.

Становлення та проблеми біотехнологічної освіти в Україні / Т. П. Пирог, Т. С. Тодосійчук, А. В. Кошель//Проблеми освіти. Вип. 51.-К.,2007.-С. 11-17.614.2(477)(06)

В74 Підготовча робота щодо впровадження Болонської системи в навчальний процес на кафедрі акушерства та гінекології / Ю. Г. Друпп, С. М. Тутов, А. В. Чурілов та ін.//Вопросы здравоохранения Донбасса. вып. 16/ред. Г.А. Слабкий.-Донецк,2007.-С. 88-89.
Ч48

П78 Пінчук О. П.

Результати експериментальних досліджень застосування мультимедійних технологій у навчальному процесі базової школи / О. П. Пінчук//Проблеми освіти. Вип. 55.-К.,2008.-С. 41-50.
Ч48

П78 Пінчук Є. А.

Тенденції розвитку вищої освіти в світі та Європі в передболонський період / Є. А. Пінчук, Л. А. Шеремет//Проблеми освіти. Вип. 55.-К.,2008.-С. 50-54.
Ч48

П78 Похресник А. К.

Тиск нових суспільних вимог на вищу освіту: її структура і підготовка кадрів ХХІ ст./ А. К. Похресник//Проблеми освіти. Вип. 54 (Спецвипуск 2).-К.,2008.-С. 93-99.
Практично орієнтоване викладання фізіології в Українській медичний стоматологічній академії: досвід та перспективи/ І. В. Міщенко, В. П. Міщенко, Т. М. Запорожець та ін.//Медична освіта.-2008.-№ 4.-С. 32-33.
616-053.2(06)

П78 Прилуцкий А. С.

Компьютерные средства обучения - новый этап в развитии технологий высшего медицинского образования/ А. С. Прилуцкий, Ю. И. Жданюк//Проблемні питання педіатрії та вищої медичної освіти. Вип. 2/ред. Є.В. Прохоров.-Донецьк,2008.-С. 299-300.616-053.2(06)

П78 Прилуцкий А. С.

Опыт создания и применения компьютерных программ в процессе обучения на клинической кафедре/ А. С. Прилуцкий, Ю. И. Жданюк//Проблемні питання педіатрії та вищої медичної освіти. Вип. 2/ред. Є.В. Прохоров.-Донецьк,2008.-С. 295-299.614.2(477)(06)

В74 Применение компетентностного подхода и отдельных

квалиметрических технологий в системах последипломного

медицинского образования / В. М. Лобас, Е. Т. Дорохова, Л. Е.

Оборнев та ін.//Вопросы здравоохранения Донбасса. вып. 16/ред.

Г.А. Слабкий.-Донецк,2007.-С. 98-103.616-053.2(06)

П78 Применение компьютерной программы диагностики недостаточности

кондиционирующей функции дыхательного аппарата в учебном

процессе/ С. Ф. Агарков, Н. Т. Ватутин, Е. А. Толстикова, Д.

Ю. Гуркевич//Проблемні питання педіатрії та вищої медичної

освіти. Вип. 2/ред. Є.В. Прохоров.-Донецьк,2008.-С. 230-232.614.2(477)(06)

В74 Принципи викладання системи фармакологічного нагляду для

лікарів-інтернів/ С. В. Нальотов, Я. Ю. Галаєва, Т. Ф. Ларина,

Н. В. Конишева//Вопросы здравоохранения Донбасса. вып. 16/ред.

Г.А. Слабкий.-Донецк,2007.-С. 110-114.Проблеми методичного забезпечення оцінювання знань і вмінь

студентів з загальної хірургії за принципами кредитно-

модульної системи навчання / Я. Й. Крижановський, В. С.

Кульбака, В. М. Меллін та ін.//Медична освіта.-2008.-№ 4.-С.

18-19.Проблеми навчального процесу в умовах запровадження кредитно-модульної системи при підготовці студентів-іноземців/ Н. І. Токарчук, Т. В. Капітан, О. С. Рубіна, Г. І. Мантак//Медична освіта.-2008.-№ 4.-С. 27-28.Проблеми та особливості організації практично орієнтованого викладання фізіології студентам, що навчаються за кредитно-модульною системою/ С. С. Ткачук, Г. І. Ходоровський, В. І. Швець та ін.//Медична освіта.-2008.-№ 4.-С. 29-31.616-053.2(06)

П78 Проблемна лекція - прогресивна форма навчання / Я. Г.

Колкін, А. Г. Висоцький, В. В. Хацко та ін.//Проблемні питання

педіатрії та вищої медичної освіти. Вип. 2/ред. Є.В.

Прохоров.-Донецьк,2008.-С. 271-273.614.2(477)(06)

В74 Проблемне навчання, як спосіб підвищення мотивації у

лікарів-інтернів терапевтів/ О. І. Дядик, А. Е. Багрій, А. Л.

Христуленко та ін.//Вопросы здравоохранения Донбасса. вып.

17/ред. Г.А. Слабкий.-Донецк,2008.-С. 71-75.614.2(477)(06)

В74 Проблемы здоровья населения и здорового образа жизни, принципы их решения на протяжении обозримого периода антропогенеза / А. В. Самсонов, А. Т. Дорохова, В. Д. Ванханен та ін.//Вопросы здравоохранения Донбасса. вып. 16/ред. Г.А. Слабкий.-Донецк,2007.-С. 26-37.Ч48

Н73 Радзієвська І. В.

Реформування сестринської справи в Україні / І. В. Радзієвська//Нові технології навчання. Вип. 53.-К.,2008.-С. 92-96.
Ч48

Н73 Радченко М. І.

Специфіка інтерактивного зворотного зв'язку в навчальному процесі / М. І. Радченко//Нові технології навчання. Вип. 53.-К.,2008.-С. 3-7.Ч48

П78 Ранська Т. І.

З досвіду формування психологічної культури батьківства у студентів-філологів / Т. І. Ранська//Проблеми освіти. Вип. 55.-К.,2008.-С. 66-69.614.2(477)(06)

В74 Ресурсы Интернет в системе дистанционного образования

врачей/ С. К. Суржанский, Е. К. Трофимец, А. В. Азаров та

ін.//Вопросы здравоохранения Донбасса. вып. 16/ред. Г.А.

Слабкий.-Донецк,2007.-С. 144-148.Ч48

Н73 Ржевська А. В.

Сучасні проблеми реалізації програми європейської студентської мобільності LLL:/ERASMUS/ А. В. Ржевська//Нові технології навчання. Вип. 53.-К.,2008.-C. 11-14.Ч48

П78 Роганова М. В.

Духовний розвиток студентів вищих навчальних закладів / М. В. Роганова//Проблеми освіти. Вип. 55.-К.,2008.-С. 115-120.614.2(477)(06)

В74 Роль самостоятельной работы в условиях кредитно-модульной

системы на кафедре акушерства и гинекологии / А. В. Чурилов, В.

В. Свиридова, М. И. Клецова та ін.//Вопросы здравоохранения

Донбасса. вып. 17/ред. Г.А. Слабкий.-Донецк,2008.-С. 125-129.Ч48

Н73 Романенко Ю. А.

Інструментарій моніторінгу: принципи та вимоги / Ю. А. Романенко//Нові технології навчання. Вип. 53.-К.,2008.-С. 21-27.

[Форми перевірки знань].
Рухова активність - невід'ємний важливий компонент

здоров'я під час навчання у вищому навчальному закладі / І. Р.

Мисула, В. Б. Коваль, О. А. Голяченко та ін.//Медична освіта.-

2008.-№ 4.-С. 13-15.616-053.2(06)

П78 Самостоятельное додипломное обучение педиатров/ Е. В.

Прохоров, Е. А. Бельская, И. М. Островский та ін.//Проблемні

питання педіатрії та вищої медичної освіти. Вип. 2/ред. Є.В.

Прохоров.-Донецьк,2008.-С. 301-302.Ч48

П78 Сафонова В. Є.

Основні фактори впливу на ефективність функціонування вищих освітніх і наукових установ / В. Є. Сафонова//Проблеми освіти. Вип. 54 (Спецвипуск 2).-К.,2008.-С. 56-64.
Ч48

Н73 Семенець С. П.

Концепція вивчення курсу "Методика навчання математики" (розвивальний підхід)/ С. П. Семенець//Нові технології навчання. Вип. 53.-К.,2008.-С. 15-20.
614.2(477)(06)

В74 Семенова Т. В.

Опыт преподавания оперативной хирургии и топографической анатомии студентам международного медицинского факультета/ Т. В. Семенова, Р. А. Жиляев, И. В. Жук//Вопросы здравоохранения Донбасса. вып. 17/ред. Г.А. Слабкий.-Донецк,2008.-С. 108-111.Сенашенко В. С.

О концептуальных основах федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования/ В. С. Сенашенко//Alma mater (Вестник высшей школы).-2008.-№ 9.-С. 11-19.Ч48

П78 Січкаренко Г. Г.

Молоді викладачі вищих навчальних закладів України: професійний потенціал / Г. Г. Січкаренко//Проблеми освіти. Вип. 55.-К.,2008.-С. 73-78.Ч48

Н73 Скучинська Л. С.

Групова форма навчання іноземній мові майбутніх спеціалістів технічного профілю / Л. С. Скучинська//Нові технології навчання. Вип. 53.-К.,2008.-С. 41-46.
Слабий М. В.

Обгрунтування системи безперервного навчання провізорів в Україні на прикладі фармакоекономіки/ М. В. Слабий, О. М. Заліська, Б. Л. Парновський//Медична освіта.-2008.-№ 4.-С. 45-48.616-053.2(06)

П78 Совершенствование последипломного образования врачей

акушеров-гинекологов / В. К. Чайка, Т. Н. Демина, Н. А.

Морозова, А. А. Железная//Проблемні питання педіатрії та вищої

медичної освіти. Вип. 2/ред. Є.В. Прохоров.-Донецьк,2008.-С.

317-320.616-053.2(06)

П78 Современные аспекты преподавания акушерства и гинекологии

студентам медицинских вузов с позиций биоэтики/ В. К. Чайка,

О. Н. Долгошапко, Т. Ю. Бабич та ін.//Проблемні питання

педіатрії та вищої медичної освіти. Вип. 2/ред. Є.В.

Прохоров.-Донецьк,2008.-С. 320-325.616-053.2(06)

П78 Современные особенности преподавания детской неврологии в

структуре последипломного образования / С. К. Евтушенко, Е. П.

Шестова, Т. М. Морозова та ін.//Проблемні питання педіатрії та

вищої медичної освіти. Вип. 2/ред. Є.В. Прохоров.-

Донецьк,2008.-С. 268-269.616-053.2(06)

П78 Современные подходы к подготовке преподавателей на кафедре

акушерства, гинекологии и перинатологии ФИПО / Т. Н. Демина,

Т. Ю. Бабич, О. Н. Долгошапко, И. Т. Говоруха//Проблемні

питання педіатрії та вищої медичної освіти. Вип. 2/ред. Є.В.

Прохоров.-Донецьк,2008.-С. 260-263.614.2(477)(06)

В74 Современные технологии в системе непрерывного образовательного процесса / А. В. Азаров, Е. К. Трофимец, С. К. Суржанский та ін.//Вопросы здравоохранения Донбасса. вып. 16/ред. Г.А. Слабкий.-Донецк,2007.-С. 62-67.
614.2(477)(06)

В74 Содержание и методика преподавания фармакогнозии в вузе/ В. М. Остапко, Л. Н. Ткаченко, О. А. Никитина та ін.//Вопросы здравоохранения Донбасса. вып. 16/ред. Г.А. Слабкий.-Донецк,2007.-С. 121-127.
616-053.2(06)

П78 Создание новых циклов тематического усовершенствования врачей по вопросам медицинской реабилитации / В. Н. Сокрут, Е. С. Поважная, И. В. Зубенко та ін.//Проблемні питання педіатрії та вищої медичної освіти. Вип. 2/ред. Є.В. Прохоров.-Донецьк,2008.-С. 311-313.
Сорокин Г. М.

Вузовская педагогика и государство/ Г. М. Сорокин//Alma mater (Вестник высшей школы).-2008.-№ 9.-С. 19-22.Ч48

П78 Сорочинська В. Є.

Діяльність центрів соціально-педагогічної підтримки і допомоги студентській молоді / В. Є. Сорочинська//Проблеми освіти. Вип. 55.-К.,2008.-С. 83-87.Ч48

П78 Староста В. І.

Застосування рейтингової системи контролю знань та умінь студентів під час навчання колоїдної хімії / В. І. Староста//Проблеми освіти. Вип. 51.-К.,2007.-С. 21-24.616-053.2(06)

П78 Студенческая научная работа как одна из форм обучения будущих

врачей / Е. В. Прохоров, М. С. Острополец, И. М. Островский та

ін.//Проблемні питання педіатрії та вищої медичної освіти.

Вип. 2/ред. Є.В. Прохоров.-Донецьк,2008.-С. 303-305.Сулейменов Т.

Об одной концепции развития современного образования/ Т. Сулейменов//Alma mater (Вестник высшей школы).-2008.-№ 9.-С. 30-32.Ч48

П78 Табере В. М.

Використання інформаційних та комунікаційних технологій у навчанні іноземної мови на післядипломному етапі медичної освіти / В. М. Табере//Проблеми освіти. Вип. 51.-К.,2007.-С. 33-37.Ч48

Н73 Табере В. М.

Логічний базис інтенсифікації навчання іноземній мові у післядипломній медичній освіті (до постановки проблеми)/ В. М. Табере//Нові технології навчання. Вип. 49.-К.,2007.-С. 35-38.Ч48

Н73 Татко І. Б.

Використання інтернет-ресурсів на заняттях з англійської мови майбутніми фахівцями сфери туризму / І. Б. Татко//Нові технології навчання. Вип. 53.-К.,2008.-С. 74-80.Ч48

Н73 Терлецька І. М.

Активізація пізнавальної діяльності студентів-медиків у процесі вивчення фахової іноземної мови / І. М. Терлецька, Н. Г. Горобченко//Нові технології навчання. Вип. 49.-К.,2007.-С. 27-29.
Ч48

П78 Терлецька І. М.

Із практики застосування кредитно-модульної системи організації навчального процесу під час викладання іноземної мови / І. М. Терлецька//Проблеми освіти. Вип. 55.-К.,2008.-С. 28-30.Ч48

П78 Терлецька І. М.

Пропаганда здорового способу життя в процесі вивчення іноземної мови студентами-медиками / І. М. Терлецька//Проблеми освіти. Вип. 51.-К.,2007.-С. 103-106.
Ч48

П78 Тітова О. А.

Готовність студентів і викладачів до використання інформаційних технологій в навчанні / О. А. Тітова//Проблеми освіти. Вип. 51.-К.,2007.-С. 112-115.
Ч48

Н73 Тітова О. А.

Організація керування пізнавальною діяльністю студентів засобами інформаційно-комунікаційних технологій / О. А. Тітова//Нові технології навчання. Вип. 49.-К.,2007.-С. 92-93.614.2(477)(06)

В74 Удосконалення знань з клінічної фармації у студентів

фармацевтичного факультету/ С. В. Нальотов, Я. Ю. Галаєва, Т.

Ф. Ларина та ін.//Вопросы здравоохранения Донбасса. вып.

17/ред. Г.А. Слабкий.-Донецк,2008.-С. 101-104.614.2(477)(06)

В74 Уровень развития интеллекта у современных студентов-

гуманитариев/ В. И. Агарков, В. В. Николаенко, Г. К. Северин,

А. А. Потапов//Вопросы здравоохранения Донбасса. вып. 16/ред.

Г.А. Слабкий.-Донецк,2007.-С. 3-9.Федорців О. Є.

Досвід підготовки медичних сестер-бакалаврів на кафедрі педіатрії / О. Є. Федорців, О. М. Шульгай//Медична освіта.-2008.-№ 4.-С. 54-56.Філімонов В. І.

Інновації в навчальному процесі кафедри нормальної фізіології / В. І. Філімонов, Н. Г. Гончарова, Г. І. Бессараб//Медична освіта.-2008.-№ 4.-С. 20-22.Фіра Л. С.

Вивчення фітотерапії - необхідна умова для досконалої підготовки провізора-фахівця / Л. С. Фіра, П. Г. Лихацький, М. І. Шанайда//Медична освіта.-2008.-№ 4.-С. 43-44.Формування клінічного мислення у студентів при вивченні нормальної фізіології / С. Н. Вадзюк, Н. М. Волкова, О. В. Денефіль та ін.//Медична освіта.-2008.-№ 4.-С. 36-37.614.2(477)(06)

В74 Формы тестового контроля деятельности обучения спортивных

врачей на постдипломном уровне / В. Н. Сокрут, Е. С. Поважная,

И. В. Пеклун та ін.//Вопросы здравоохранения Донбасса. вып.

16/ред. Г.А. Слабкий.-Донецк,2007.-С. 133-137.614.2(477)(06)

В74 Хоружа Р. Ю.

Проблеми сучасної лікарської виробничої практики / Р. Ю. Хоружа, Є. Г. Хоружий, Г. К. Северин//Вопросы здравоохранения Донбасса. вып. 17/ред. Г.А. Слабкий.-Донецк,2008.-С. 120-124.Хурані І. Ф.

Сучасні аспекти організації викладання онкології в іноземних спеціалістів післядипломної підготовки / І. Ф. Хурані//Медична освіта.-2008.-№ 4.-С. 41-43.Ч48

Н73 Цехмістрова Г. С.

Студент ХХІ століття та виклики часу / Г. С. Цехмістрова//Нові технології навчання. Вип. 53.-К.,2008.-С. 8-11.
Ч48

П78 Черниш Л. І.

Сучасні інформаційні технології як засіб модернізації вищої освіти / Л. І. Черниш//Проблеми освіти. Вип. 55.-К.,2008.-С. 69-73.
Ч48

П78 Черніков П. І.

Організація самостійної роботи як засіб формування професійної компетентності майбутнього фахівця / П. І. Черніков//Проблеми освіти. Вип. 55.-К.,2008.-С. 141-147.
Ч48

П78 Чугунова Є. М.

Використання методів вальдорфської педагогіки в системі дошкільної освіти / Є. М. Чугунова//Проблеми освіти. Вип. 54 (Спецвипуск 2).-К.,2008.-С. 86-89.Ч48

П78 Швець В. Д.

Теоретичні основи програмування навчальної діяльності студентів під час вивчення молекулярної фізики і термодинаміки / В. Д. Швець//Проблеми освіти. Вип. 51.-К.,2007.-С. 24-28.Ч48

П78 Шевченко Н. І.

Інновації в освіті - виклик часу/ Н. І. Шевченко//Проблеми освіти. Вип. 54 (Спецвипуск 2).-К.,2008.-С. 19-24.614.2(477)(06)

В74 Шинкар О. В.

Основні напрямки навчання педагогіці бакалаврів за фахом "сестринська справа"/ О. В. Шинкар, Т. І. Півнєва//Вопросы здравоохранения Донбасса. вып. 16/ред. Г.А. Слабкий.-Донецк,2007.-С. 159-163.Ч48

П78 Щербань П. М.

Національне спрямування навчального процесу вищої школи / П. М. Щербань//Проблеми освіти. Вип. 54 (Спецвипуск 2).-К.,2008.-С. 9-13.
Ч48

П78 Щербина А. П.

Досягнення і проблеми кадрового забезпечення інноваційного розвитку: досвід незалежної Білорусії / А. П. Щербина//Проблеми освіти. Вип. 55.-К.,2008.-С. 101-106.614.2(477)(06)

В74 Электронный учебник как средство дистанционного обучения врачей-курсантов/ С. В. Юниченко, О. Н. Строяковская, Н. Ю. Грицкевич та ін.//Вопросы здравоохранения Донбасса. вып. 16/ред. Г.А. Слабкий.-Донецк,2007.-С. 171-174.614.2(477)(06)

В74 Элизбарашвили Л. Г.

Формирование некоторых аспектов профессиональной коммуникативной компетенции иностранных клинических ординаторов и аспирантов нефилологов при работе с текстом медицинского содержания / Л. Г. Элизбарашвили, А. Г. Цуканова//Вопросы здравоохранения Донбасса. вып. 16/ред. Г.А.Слабкий.-Донецк,2007.-С. 164-171.
614.2(477)(06)

В74 Этическое обучение студентов на кафедре хирургии в условиях реформирования системы высшего образования / Я. Г. Колкин, В. В. Хацко, А. М. Дудин та ін.//Вопросы здравоохранения Донбасса. вып. 17/ред. Г.А. Слабкий.-Донецк,2008.-С. 80-84.
Ч48

П78 Яковенко-Глушенкова Є. В.

Роль викладача в організації виховного процесу в теоріях прогресивних педагогів Франції / Є. В. Яковенко-Глушенкова//Проблеми освіти. Вип. 51.-К.,2007.-С. 85-89.
Ч48

Н73 Яременко Н. В.

Характеристика готовності майбутніх учителів до організації дозвіллєво-ігрової діяльності учнів основної школи / Н. В. Яременко//Нові технології навчання. Вип. 49.-К.,2007.-С. 43-50.
^

Культура. Література
Базилевський В.

"Соотечественники! Я вас любил". Три рефлексії над гоголіаною/ В. Базилевський//Українська культура.-2008.-№ 12.-С. 6-7.Бегичева В.

Тис/ В. Бегичева//Наука и религия.-2009.-№ 1.-С. 38-41.

[Священные деревья].Білоцерківець Н.

Катарсис. Вистава Андрія Жолдака "Ленін love, Сталін love" за мотивами роману Василя Барки "Жовтий князь"/ Н. Білоцерківець//Українська культура.-2008.-№ 12.-С. 10-11.Попов А.

Спорт как модель жизни/ А. Попов//Наука и религия.-2009.-№ 1.-С. 22-23.

[Решение практических и философских задач при помощи

спортивной игры].Реза А. (Антон Савин).

Ашура - десятый день/ А. Реза//Наука и религия.-2009.-№ 1.-С. 34-37.
Донецький крайМазур П.

Тихий подвиг/ П. Мазур//Українська культура.-2008.-№ 12.-С. 42-43.

[Про учасника антигітлерівського підпілля ОУН на Донеччині

М. В. Фененка].Ч48 Екологія

П78 Рибніков С. Р.

Деякі принципи управлінської підготовки майбутніх екологів у контексті соціально-історичних закономірностей становлення екологічного управління / С. Р. Рибніков//Проблеми освіти. Вип. 55.-К.,2008.-С. 7-13.Симоненко В.

Економіка й екологія: взаємозв'язок і проблеми управління / В. Симоненко//Вісник НАН України.-2008.-№ 12.-С. 38-44.
^

Нетрадиційні методи лікування
Буланов Л. А.

Мануальная терапия - против депрессии/ Л. А. Буланов//Наука и религия.-2009.-№ 1.-С. 59-60.Ч48

П78 Кущ Т. В.

Організаційна культура управлінця: засоби соціально-психологічної регуляції/ Т. В. Кущ//Проблеми освіти. Вип. 54 (Спецвипуск 2).-К.,2008.-С. 89-93.Речкин М.

Аутотренинг по Сейджу/ М. Речкин//Наука и религия.-2009.-№ 1.-С. 57-58.Ч48

Н73 Судакова І. Є.

Встановлення генетичного контролю компонентів електрофоретичних спектрів спирторозчинних білків (авенінів) вівса посівного (Avena sativa L.)/ І. Є. Судакова//Нові технології навчання. Вип. 49.-К.,2007.-С. 71-76.1   2

Схожі:

Соціальна медицина. Організація охорони здоров’я iconТематичний план практичних занять з предмету “Соціальна медицина та організація охорони здоров’я для ІІІ курсу факультету бакалаврів з відділенням молодших медичних І фармацевтичних фахівців з
Соціальна медицина та організація охорони здоров’я для ІІІ курсу факультету бакалаврів з відділенням молодших медичних І фармацевтичних...
Соціальна медицина. Організація охорони здоров’я icon“затверджено”
Навчальний предмет – соціальна медицина, економіка та організація охорони здоров’я
Соціальна медицина. Організація охорони здоров’я iconСоціальна медицина. Організація охорони здоров’я
Социально-гигиенические факторы распространенности грудного вскармливания у детей / Н. Х. Амиров, Э. Н. Мингазова, Л. И. Гайнутдинова//Проблемы...
Соціальна медицина. Організація охорони здоров’я iconТематичний план лекцій
Соціальна медицина та організація охорони здоров’я для IІІ курсу факультету бакалаврів з відділенням молодших медичних І фармацевтичних...
Соціальна медицина. Організація охорони здоров’я iconКрок 3 (інтернатура по акушерству та гінекології) 2005-2006 01. Соціальна гігієна та організація акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні
Теоретичні основи охорони здоровя жінки-матері та організація акушерсько-гінекологічної служби в Україні
Соціальна медицина. Організація охорони здоров’я iconБілетні питання до іспиту з соціальної медицини та організації охорони здоров’я для
Соціальна медицина та ооз як наука. Цілі, задачі, методи. Історія розвитку соціальної медицини в Україні
Соціальна медицина. Організація охорони здоров’я iconМіністерство охорони здоров’я України Підготовка лікарів за спеціальністю «загальна практика- сімейна медицина»
Підготовка лікарів за спеціальністю «загальна практика- сімейна медицина» у відповідності до «наскрізної програми» затвердженої Міністерством...
Соціальна медицина. Організація охорони здоров’я iconСімейна медицина в обслуговуванні дітей данько К. А., Каплун І. Г., студ. 6-го курсу
Реформи системи охорони здоров’я в Україні впроваджуються мляво, безсистемно, половинчасто. В їх проведенні нема зацікавленості ні...
Соціальна медицина. Організація охорони здоров’я iconМіністерство охорони здоров’я україни
Суміжні дисципліни – неврологія, військово-медична підготовка, організація невідкладної допомоги при надзвичайних ситуаціях, нейрохірургія,...
Соціальна медицина. Організація охорони здоров’я iconМіністерство охорони здоров'я україни
Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи