Положення про спеціалізовані вчені ради, затвердженого наказом вак україни від 29. 08. 2000 №429, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14. 12. 2000 за №918/5139, зі змінами, наказую icon

Положення про спеціалізовані вчені ради, затвердженого наказом вак україни від 29. 08. 2000 №429, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14. 12. 2000 за №918/5139, зі змінами, наказую
Скачати 409.38 Kb.
НазваПоложення про спеціалізовані вчені ради, затвердженого наказом вак україни від 29. 08. 2000 №429, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14. 12. 2000 за №918/5139, зі змінами, наказую
Дата21.09.2012
Розмір409.38 Kb.
ТипПоложення


ВИЩА АТЕСТАЦІЙНА КОМІСІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З21 . 08 .2010 № 572

м. Київ


Про затвердження Інструкції

з підготовки та подання

матеріалів атестаційних справ

та матеріалів щодо утворення

спеціалізованих вчених рад

і внесення до їх складу часткових змін

в електронному вигляді


Відповідно до пунктів 9, 19 та 26 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.03.2007 № 423, зі змінами, та пунктів 1.3, 3.1 та 4.8 Положення про спеціалізовані вчені ради, затвердженого наказом ВАК України від 29.08.2000 № 429, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.2000 за № 918/5139, зі змінами,


НАКАЗУЮ:


1. Затвердити Інструкцію з підготовки та подання матеріалів атестаційних справ та матеріалів щодо утворення спеціалізованих вчених рад і внесення до їх складу часткових змін в електронному вигляді, що додається.


2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на вченого секретаря ВАК України.


3. Цей наказ набирає чинності з дня його опублікування.


Голова ВАК України В. Мачулін

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Вищої атестаційної

комісії України

21. 08. 2010 № 572


^ ІНСТРУКЦІЯ З ПІДГОТОВКИ ТА ПОДАННЯ

МАТЕРІАЛІВ АТЕСТАЦІЙНИХ СПРАВ ТА МАТЕРІАЛІВ

ЩОДО УТВОРЕННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВЧЕНИХ РАД

І ВНЕСЕННЯ ДО ЇХ СКЛАДУ ЧАСТКОВИХ ЗМІН

^ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ


1. Підготовка та подання

матеріалів атестаційних справ в електронному вигляді


Інформація в електронному вигляді щодо захищених дисертацій готується спеціалізованою вченою радою і надсилається до ВАК на одному компакт-диску типу CD-R або CD-RW з такими файлами:

файл з рішенням спеціалізованої вченої ради щодо присудження наукового ступеня. Ім’я файла – file.xls;

файл з текстом автореферату. Ім’я файла – aref.doc;

файл з реєстраційно-обліковою карткою. Ім’я файла – append3.doc;

файл із зауваженнями та висновком про видачу диплома кандидата наук. Ім’я файла – notes.doc.

Спеціалізована вчена рада також надсилає до Українського інституту науково-технічної та економічної інформації (УкрІНТЕІ) файл dis.doc з текстом дисертації здобувача наукового ступеня.

З питань підготовки файла необхідно звертатися до УкрІНТЕІ за адресою:

03680, МСП, м. Київ, вул. Антоновича, 180.

Довідки за телефонами: 521-09-45, 521-00-56.

Інформація щодо негативного рішення спеціалізованої вченої ради готується спеціалізованою вченою радою і надсилається до ВАК на одному компакт-диску типу CD-R або CD-RW з файлом out.xls.

Інформація в електронному вигляді щодо присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника готується вченою радою і надсилається до ВАК на одному компакт-диску типу CD-R або CD-RW з такими файлами:

файл з рішенням вченої ради про присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника. Ім’я файла – sns.xls;

файл з реєстраційно-обліковою карткою. Ім’я файла – append3.doc.

Інформація в електронному вигляді з питань переатестації вченого, якому присуджено науковий ступінь в іншій державі, або нострифікації диплома про науковий ступінь, виданого в іншій державі, готується вченим та надсилається до ВАК установою, де він працює, на одному компакт-диску типу CD-R або CD-RW з такими файлами:

файл з текстом автореферату. Ім’я файла – aref.doc;

файл з реєстраційно-обліковою карткою. Ім’я файла – append1.doc.


^ 1.1. Склад і структура та порядок введення даних до файла file.xls


Файл з рішенням спеціалізованої вченої ради щодо присудження наукового ступеня призначений для імпорту в базу даних, тому його поля повинні бути старанно заповнені згідно з таблицею 1. Для уникнення зміщень даних у таблиці 1 наведені коди колонок, в яких повинні розташовуватись відповідні дані. Шифри найменувань міністерств та відомств вводять згідно з таблицею 2. Дані у файл file.xls. повинні вводитись за допомогою електронних таблиць Excel для Windows.

Дані у файл вносяться у наступному порядку.

1. Завантажити електронну таблицю Excel стандартної конфігурації для операційної системи Windows, переконавшись попередньо, що параметром «Регіональні установки» операційної системи Windows є «Україна» (цей параметр є обов'язковий, тому що він істотно впливає на формат представлення дати у файлі).

2. Вводити дані в перший рядок відповідних колонок (від A до CВ). При введенні даних необхідно контролювати кількість введених символів. Треба пам’ятати, що до числа символів належить і символ пропуску.

3. Переходити від колонки до колонки потрібно за допомогою клавіші "Стрілка вправо" (). Дані, які записуються до колонок, не повинні починатися з символу пропуску. При введенні даних забороняється використовувати латинські літери замість відповідних їм кириличних, крім назв установ, в яких у назві вживаються іншомовні слова, та формул і змінних в полях «Назва дисертації» і «Результати наукових досліджень».

4. При занесенні інформації щодо наукового керівника, консультанта й опонентів вводити прізвища та ініціали. Довгі назви установ слід скорочувати згідно з ДСТУ 3582–97 «Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила». Застосування абревіатур не дозволяється. Відомче підпорядкування в назвах установ не вказується.

5. До поля «Галузь науки» назву галузі потрібно вводити так: архітектурні, біологічні, ветеринарні, військові, географічні, геологічні, державне управління, економічні, історичні, культурологія, медичні, мистецтвознавство, національна безпека, педагогічні, політичні, психологічні, сільськогосподарські, соціальні комунікації, соціологічні, технічні, фармацевтичні, фізвиховання і спорт, фізико-математичні, філологічні, філософські, хімічні, юридичні.

6. Наукові ступені наукових керівників та офіційних опонентів слід скорочувати згідно з таблицею 3.

7. Після завершення введення даних потрібно зберегти файл, присвоївши йому ім’я file. Розширення .xls програма Excel допише сама.

8. Перевірити файл на відсутність вірусів.


^ Таблиця 1


Склад та структура файла file.xls


з рішенням спеціалізованої вченої ради

щодо присудження наукового ступеня


пор.

Назва поля

Кількість символів

Колонка в Excel

Пояснення

1

Прізвище здобувача

20

A
2

Ім'я здобувача

15

B
3

По батькові

15

C
4

Науковий ступінь

1

D

Д або К

5

Галузь науки

20

E

Технічні

6

Шифр спеціальності

20

F

05.20.01

7

Назва дисертації

200

G
8

Шифр спецради

11

H

Д 11.411.01. Після букви Д або К ставиться один пропуск

9

Дата захисту

10

I

10.04.2000

10

Номер протоколу

15

J

4

11

Рік народження

4

K

1977

12

Громадянство

30

L

Йорданія

13

Стать

1

M

Ч або Ж

14

Закінчив ВНЗ

100

N

назва ВНЗ на час закінчення навчання

15

Рік закінчення ВНЗ

4

O

1999

16

Спеціальність за дипломом

40

P

назва здобутої спеціальності

17

Наукові ступені та вчені звання

100

Q

наукові ступені та вчені звання або пусто

18

Відомство установи аспірантури (докторантури)

2

R

шифр відомства згідно з табл.2

19

Назва установи аспірантури (докторантури)

100

S
20

Рік закінчення аспірантури (докторантури)

4

T
21

Відомство установи, де працює здобувач

2

U

шифр відомства згідно з табл.2

22

Назва установи, де працює здобувач

100

V
23

Місто, в якому знаходиться установа, де працює здобувач

30

W

Київ; смт Чабани

24

Посада здобувача

20

X

завідувач відділу, доцент кафедри, професор кафедри, с.н.с., м.н.с., п.н.с., г.н.с.

25

Дата призначення здобувача на посаду

10

Y

Дата вводиться у форматі ЧЧ.ММ.РР, Наприклад, 23.07.99

26

Відомство, де виконана дисертація

2

Z

шифр згідно з табл.2

27

Назва установи, де виконана дисертація

100

AA
28

Місто, в якому знаходиться установа, де виконано дисертацію

30

AB

Дніпропетровськ

29

Прізвище та ініціали (ПІБ) наукового керівника (НК)

40

AC

Волощук А.Б.

30

Науковий ступінь НК

11

AD

к.психол.н.

31

Вчене звання НК

20

AE

с.н.с.

32

Відомство установи, де працює НК

2

AF

шифр згідно з табл.2

33

Назва установи, де працює НК

100

AG
34

Посада НК

20

AH
35

Публікації здобувача за темою: всього

3

AI

число

36

Без співавторів

3

AJ

число або нуль

37

Монографій

3

AK

число або нуль

38

Статей

3

AL

число або нуль

39

Авторських свідоцтв

3

AM

число або нуль

40

ПІБ першого опонента

40

AN
41

Науковий ступінь

11

AO

д.філол.н.

42

Вчене звання

20

AP

Професор

43

Відомство установи, де працює перший опонент

2

AQ

шифр згідно з табл.2

44

Назва установи, де працює перший опонент

100

AR
45

Характер відгуку

10

AS

позитивний

46

Кількість зауважень

2

AT

0 або число

47

ПІБ другого опонента

40

AU
48

Науковий ступінь

11

AV

к.фізвих.

49

Вчене звання

20

AW

Доцент

50

Відомство установи, де працює другий опонент

2

AX

шифр згідно з табл.2

51

Назва установи, де працює другий опонент

100

AY
52

Характер відгуку

10

AZ

позитивний, негативний

53

Кількість зауважень

2

BA

0 або число

54

ПІБ третього опонента

40

BB

колонки 54–60 не заповнюються, якщо третій опонент відсутній

55

Науковий ступінь

11

BC
56

Вчене звання

20

BD
57

Відомство установи, де працює третій опонент

2

BE
58

Назва установи, де працює третій опонент

100

BF
59

Характер відгуку

10

BG
60

Кількість зауважень

2

BH

0 або число

61

Кількість позитивних відгуків на автореферат

2

BI

у колонках 61–66 число або

нуль (при відсутності відгуків)

62

Кількість негативних відгуків на автореферат

2

BJ
63

Кількість членів спецради, які виступили в дискусії та оцінили дисертацію позитивно

2

BK
64

Кількість членів спецради, які виступили в дискусії та оцінили дисертацію негативно

2

BL
65

Кількість фахівців (не членів спецради), які виступили в дискусії та оцінили дисертацію позитивно

2

BM
66

Кількість фахівців (не членів спецради), які виступили в дискусії та оцінили дисертацію негативно

2

BN
67

Кількість членів спецради по списку

2

BO
68

Присутніх

2

BP
69

Голосували

2

BQ
70

Докторів наук за профілем

2

BR
71

Голосували "За”

2

BS
72

Голосували “Проти”

2

BT
73

Недійсних бюлетенів

2

BU
74

Об’єкт дослідження

250

BV

одна фраза, яка починається з великої літери. Крапка в кінці не ставиться. Наприклад: Творчість Тараса Шевченка.

75

Результати наукових досліджень

250

BW

у колонках результатів речення починаються з великої літери, в кінці речень ставляться крапки. Не обов’язково заповнювати всі колонки

76

Продовження результатів наукових досліджень

250

BX
77

Продовження результатів наукових досліджень

250

BY
78

Продовження результатів наукових досліджень

250

BZ
79

Мова, якою написана дисертація

20

CA

українська, російська, англійська, польська та ін.

80

Дата захисту кандидатської дисертації (для докторів наук)

10

CB

15.11.91


Таблиця 2


^ Шифри найменувань міністерств, державних комітетів і відомств


Міністерство внутрішніх справ України 1

Міністерство вугільної промисловості України 2

Міністерство економіки України 3

Міністерство палива та енергетики України 4

Міністерство закордонних справ України 5

Міністерство культури і туризму України 8

Міністерство промислової політики України 9

Міністерство оборони України 10

Міністерство освіти і науки України 11

Міністерство охорони здоров’я України 12

Міністерство охорони навколишнього природного середовища України 13

Міністерство праці та соціальної політики України 14

Міністерство аграрної політики України 15

Міністерство транспорту та зв’язку України 16

Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у

справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 17

Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту 18

Міністерство фінансів України 20

Міністерство юстиції України 21

Державний комітет лісового господарства України 23

Державний комітет рибного господарства України 24

Державний комітет статистики України 25

Державний комітет України по водному господарству 26

Державний комітет архівів України 31

Національне космічне агентство України 33

Державна митна служба України 34

Адміністрація Державної прикордонної служби України 37

Державний комітет України з питань технічного регулювання

та споживчої політики 39

Інші відомства 42

Установи при Кабінеті Міністрів України 43

Служба безпеки України 44

Державна податкова адміністрація України 45

Національна академія наук України 46

Національна академія аграрних наук України 47

Національна академія медичних наук України 48

Національна академія педагогічних наук України 49

Національна академія правових наук України 50

Національна академія мистецтв України 51

Федерація професійних спілок України 52

Центральна спілка споживчих товариств України 53

Державна адміністрація залізничного транспорту України 54

Інші центральні установи України 58

Корпорації, концерни, компанії, асоціації, об’єднання, 76

Громадські об’єднання 77

Інші установи 78

Міністерство регіонального розвитку та будівництва України 79

Міністерство житлово-комунального господарства України 80

Секретаріат Президента України та установи при Президентові України 81

Верховна Рада України та установи при Верховній Раді України 82


Таблиця 3


^ Скорочені назви наукових ступенів


д.арх.

д.б.н.

д.вет.н.

д.військ.н.

д.геогр.н.

д.геол.н.

д.держ.упр.

д.е.н.

д.і.н.

д.культ.

д.мед.н.

д.мист.

д.пед.н.

д.політ.н.

д.психол.н.

д.с.-г.н.

д.соц.ком.

д.соц.н.

д.т.н.

д.ф.-м.н.

д.фарм.н.

д.фіз.вих.

д.філол.н.

д.філос.н.

д.х.н.

д.ю.н.

к.арх.

к.б.н.

к.вет.н.

к.військ.н.

к.геогр.н.

к.геол.н.

к.держ.упр

к.е.н.

к.і.н

к.культ.

к.мед.н.

к.мист.

к.пед.н.

к.політ.н.

к.психол.н.

к.с.-г.н.

к.соц.ком.

к.соц.н.

к.т.н.

к.ф.-м.н.

к.фарм.н.

к.фіз.вих.

к.філол.н.

к.філос.н.

к.х.н.

к.ю.н.^ 1.2. Склад та структура файла aref.doc


Структура файла повністю відповідає друкованому автореферату з обкладинкою. Рисунки в авторефераті можна не наводити. Автореферат подається у вигляді файла формату .doc для Word Windows у незаархівованому вигляді. Автореферат набирається в кирилізованому шрифті Times New Roman, розмір шрифта 12.


^ 1.3. Склад та структура файла notes.doc


Файл notes.doc набирається в текстовому редакторі Word для Windows в кирилізованому шрифті Times New Roman, розмір шрифта 12.

Структура цього файла довільна. Файл містить зауваження, які були у відгуках опонентів та інших відгуках на дисертацію й автореферат, а також зауваження, які висловлювались членами спеціалізованої вченої ради та фахівцями під час захисту. У цьому файлі також подається висновок про видачу диплома кандидата наук згідно наведеного нижче зразка.Зразок

Висновок

про видачу диплома кандидата географічних наук

Бондаренко О.І., старший лаборант, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України, 25.06.2001 захистив у спецраді К 35.051.05 Львівського національного університету ім. Івана Франка дисертацію на тему «Екологічний стан агроландшафтів Півдня України та шляхи його оптимізації», спеціальність 11.00.02 – економічна та соціальна географія.

Аспірантуру закінчив у 2000 р.

Науковий керівник:

д.геогр.н., професор Сергієнко О.І., професор кафедри економічної та соціальної географії, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна

офіційні опоненти:

д.геогр.н., професор Андрієвський М.Д., професор кафедри економічної та соціальної географії, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка,

д.геогр.н., професор Самченко В.П., завідувач кафедри економічної географії, Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича

подали позитивні відгуки.

За темою дисертації опубліковано робіт – 11, серед них монографій – 0, статей – 6, з них у журналах – 3 та збірниках – 3, авторських свідоцтв (патентів) – 1, тез доповідей – 4.

Результати голосування: за – 13, проти – 0, недійсних бюлетенів – 0.


Примітка.

У разі, коли опонент подає негативний відгук, потрібно це вказати після зазначення опонента.


^ 1.4. Склад та структура файла out.xls


Файл з даними про здобувача, за результатами захисту дисертації якого спеціалізованою вченою радою прийнято негативне рішення, призначений для імпорту в базу даних, тому його поля повинні бути старанно заповнені згідно з таблицею 4. Для уникнення зміщень даних у таблиці 4 наведені коди колонок, в яких повинні розташовуватись відповідні їм дані.

Дані в файл out.xls повинні вводитись за допомогою електронних таблиць Excel для Windows.
Таблиця 4


^ Склад та структура файла out.xls

з даними про здобувача, за результатами захисту дисертації якого спеціалізованою вченою радою прийнято негативне рішення


пор.

Назва поля

Кількість символів

Колонка в Excel

Пояснення

1

Прізвище

20

A
2

Ім'я

15

B
3

По батькові

15

C
4

Назва дисертації

200

D
5

Науковий ступінь

1

E

К або Д

6

Галузь науки

20

F
7

Рукопис чи монографія

1

G

Р або М

8

Шифр спеціальності

8

H

05.20.01

9

Шифр спецради

11

I

Д 11.411.01

10

Дата захисту

10

J

25.01.2000

11

Протокол

10

K
12

Установа, де виконана дисертація

100

L
13

Відомство, де виконана дисертація

2

M

шифр

14

Місто, де виконана дисертація

50

N
15

ПІБ наукового керівника

50

O
16

Ступінь НК

10

P

д.е.н.

17

Звання НК

20

Q

професор

18

Установа, де працює науковий керівник

100

R
19

Місто, в якому знаходиться установа, де працює науковий керівник

50

S
20

Посада НК

50

T
21

Відгук НК

10

U
22

ПІБ першого опонента

50

V
23

Ступінь першого опонента

10

W
24

Звання першого опонента

20

X
25

Місце роботи першого опонента

100

Y
26

Місто, де працює перший опонент

50

Z
27

Посада першого опонента

50

AA
28

Відгук першого опонента

10

AB
29

ПІБ другого опонента

50

AC
30

Ступінь другого опонента

10

AD
31

Звання другого опонента

20

AE
32

Місце роботи другого опонента

100

AF
33

Місто, де працює другий опонент

50

AG
34

Посада другого опонента

50

AH
35

Відгук другого опонента

10

AI
36

ПІБ третього опонента

50

AJ
37

Ступінь третього опонента

10

AK
38

Звання третього опонента

20

AL
39

Місце, роботи третього опонента

100

AM
40

Місто, де працює третій опонент

50

AN
41

Посада третього опонента

50

AO
42

Відгук третього опонента

10

AP
43

Членів СВР за списком

2

AQ
44

Голосували

2

AR
45

Докторів наук за профілем

2

AS
46

Голосували "За"

2

AT
47

Голосували "Проти"

2

AU
48

Недійсних бюлетенів

2

AV

^ 1.5. Склад та структура файла sns.xls


Файл з рішенням вченої ради про присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника призначений для імпорту в базу даних, тому його поля повинні бути старанно заповнені згідно з таблицею 5. Для уникнення зміщень даних у таблиці 5 наведені коди колонок, в яких повинні розташовуватись відповідні дані. Дані у файл sns.xls повинні вводитися за допомогою електронних таблиць Ехсеl для Windows.

Таблиця 5


^ Склад та структура файла sns.xls

з рішенням вченої ради про присвоєння

вченого звання старшого наукового співробітника


пор.

Назва поля

Колонка в Excel

Пояснення

1

Прізвище здобувача

A
2

Ім’я здобувача

B
3

По батькові здобувача

C
4

Галузь науки

D

Дані вводяться згідно порядку введення даних до файла file.xls

5

Шифр спеціальності

E
6

Наукові ступені, вчені звання, які має здобувач

F

Вводиться науковий ступінь (вчене звання), повна назва установи, яка його присудила, дата присудження і номер диплома (атестата)

7

Назва установи, вчена рада якої прийняла рішення про присудження вченого звання

G
8

Дата засідання вченої ради

H
9

Номер протоколу

I
10

Рік народження здобувача

J
11

Громадянство

K
12

Стать

L

^ 2. Підготовка та подання

матеріалів щодо утворення спеціалізованих вчених рад

та внесення до їх складу часткових змін в електронному вигляді


Інформація в електронному вигляді щодо утворення спеціалізованих вчених рад і внесення до їх складу часткових змін готується науковою установою, вищим навчальним закладом і надсилається до ВАК на одному компакт-диску типу CD-R або CD-RW з файлами Rada1.xls і Rada2.xls, створеними в пакеті прикладних програм Excel фірми Microsoft.

В перший файл з іменем Rada1.xls потрібно ввести загальні дані про спецраду згідно таблиці 6. Дані про спецраду вводяться в перший рядок першого аркуша книги Excel у відповідні колонки. Дані про голову спецради, його заступника, вченого секретаря та членів спецради вводяться у файл Rada2.xls згідно таблиці 7. Дані про одну особу повинні бути введені в один рядок, починаючи з першого рядка. У файлі Rada2.xls повинно бути стільки рядків, скільки осіб є в спецраді. Дані у файли Rada1.xls і Rada2.xls вводяться з першої позиції відповідних колонок.

Якщо в склад спецради вносяться часткові зміни, то у ВАК України необхідно надати обидва файли в повному обсязі.

^ Таблиця 6

Перелік полів файла Rada1.xlsНазва поля

Колонка в Excel

Приклад заповнення

Шифр спецради

A

Д 26.001.19

Назва установи, при якій створено спецраду

B
Шифр відомства, якому підпорядкована установа

C

43 (або 11, 46 у випадку, якщо установа підпорядкована двом відомствам)

Шифр спеціальності1

D

10.02.02

Галузь науки 1

E

філологічні

Шифр спеціальності2

F
Галузь науки 2

G
Шифр спеціальності3

H
Галузь науки 3

I
Шифр спеціальності4

J
Галузь науки 4

K
Номер наказу про створення спецради

L
Дата наказу ВАК про створення спецради

M

11.08.2007 (Символ "крапка" або "р." в кінці дати не вводиться)

Термін дії спецради

N

2 (Вводиться лише цифра)

Дата закінчення повноважень спецради

O
Поштова адреса установи, при якій створена спецрада

P
Телефони голови спецради

Q
Телефони вченого секретаря спецради

R


Таблиця 7

^ Перелік полів файла Rada2.xls


Назва поля

Ячейка в Excel

Приклад заповнення

Шифр спецради

A

Д 26.001.19

Прізвище, ім’я, по батькові члена спецради

B
Рік народження

C

1960 (Вводиться тільки рік)

Назва установи, в якій працює член спецради

D
Шифр відомства, якому підпорядкована установа і в якій працює член спецради

E

43 (або 11, 46 у випадку, якщо установа підпорядкована двом відомствам)

Посада в установі

F

декан філологічного факультету

Науковий ступінь члена спецради

G

д.філол.н.

Шифр спеціальності по диплому

H
Рік присудження наукового ступеня

I
Вчене звання члена спецради

J

професор, доцент, с.н.с

Рік присудження вченого звання

K
Шифр спеціальності в раді

L
Галузь науки в раді

M

філологічні

Посада в раді

N

голова, заступник, вчений секретар

Основні наукові праці: Праця 1

O
Праця 2

P
Праця 3

Q


Начальник відділу інспекції та

організаційно-аналітичного забезпечення Л.А.МіщенкоСхожі:

Положення про спеціалізовані вчені ради, затвердженого наказом вак україни від 29. 08. 2000 №429, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14. 12. 2000 за №918/5139, зі змінами, наказую iconПоложення про спеціалізовані вчені ради, затвердженого наказом вак україни від 29. 08. 2000 №429, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14. 12. 2000 за №918/5139 (зі змінами), що додаються
Відповідно до пункту 9 Порядку присудження наукових ступенів І присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого...
Положення про спеціалізовані вчені ради, затвердженого наказом вак україни від 29. 08. 2000 №429, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14. 12. 2000 за №918/5139, зі змінами, наказую iconНаказ №572 м. Київ Про затвердження Інструкції з підготовки та подання матеріалів атестаційних справ та матеріалів щодо утворення спеціалізованих вчених рад І внесення до їх складу часткових змін в електронному вигляді
Кабінету Міністрів України від 07. 03. 2007 №423, зі змінами, та пунктів 3, 1 та 8 Положення про спеціалізовані вчені ради, затвердженого...
Положення про спеціалізовані вчені ради, затвердженого наказом вак україни від 29. 08. 2000 №429, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14. 12. 2000 за №918/5139, зі змінами, наказую iconНаказ №557 м. Київ Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12. 08. 2010 за №680/17975 Про затвердження Змін до Положення про спеціалізовані вчені ради
Відповідно до пункту 9 Порядку присудження наукових ступенів І присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого...
Положення про спеціалізовані вчені ради, затвердженого наказом вак україни від 29. 08. 2000 №429, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14. 12. 2000 за №918/5139, зі змінами, наказую iconЗміни до Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах, затвердженого наказом моз україни від 18. 05. 94 №73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05. 07. 94 за №146/355
Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах, затвердженого наказом моз україни від 18. 05. 94 №73, зареєстрованого...
Положення про спеціалізовані вчені ради, затвердженого наказом вак україни від 29. 08. 2000 №429, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14. 12. 2000 за №918/5139, зі змінами, наказую iconЗміни до Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах, затвердженого наказом моз україни від 18. 05. 94 №73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05. 07. 94 за №146/355
Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах, затвердженого наказом моз україни від 18. 05. 94 №73, зареєстрованого...
Положення про спеціалізовані вчені ради, затвердженого наказом вак україни від 29. 08. 2000 №429, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14. 12. 2000 за №918/5139, зі змінами, наказую iconЗміни до Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах, затвердженого наказом моз україни від 18. 05. 94 №73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05. 07. 94 за №146/355
Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах, затвердженого наказом моз україни від 18. 05. 94 №73, зареєстрованого...
Положення про спеціалізовані вчені ради, затвердженого наказом вак україни від 29. 08. 2000 №429, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14. 12. 2000 за №918/5139, зі змінами, наказую iconЗміни до Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах, затвердженого наказом моз україни від 18. 05. 94 №73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05. 07. 94 за №146/355
Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах, затвердженого наказом моз україни від 18. 05. 94 №73, зареєстрованого...
Положення про спеціалізовані вчені ради, затвердженого наказом вак україни від 29. 08. 2000 №429, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14. 12. 2000 за №918/5139, зі змінами, наказую iconНаказ №431 / 4652 зі змінами І доповненнями, внесеними наказом вак україни від 07. 04. 2004 №211 І зареєстрованими в Міністерстві юстиції України від 07.
Порядку присудження наукових ступенів та присвоєння вчених звань, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28. 06....
Положення про спеціалізовані вчені ради, затвердженого наказом вак україни від 29. 08. 2000 №429, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14. 12. 2000 за №918/5139, зі змінами, наказую iconНаказ №178 м. Київ Зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 18. 07. 2000 за №431 / 4652
Порядку присудження наукових ступенів та присвоєння вчених звань, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28. 06....
Положення про спеціалізовані вчені ради, затвердженого наказом вак україни від 29. 08. 2000 №429, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14. 12. 2000 за №918/5139, зі змінами, наказую iconНаказ №178 м. Київ Зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 18. 07. 2000 за №431 / 4652
Порядку присудження наукових ступенів та присвоєння вчених звань, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28. 06....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи