Міністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет” icon

Міністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
Скачати 63.99 Kb.
НазваМіністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
Дата21.09.2012
Розмір63.99 Kb.
ТипДокументи
Міністерство охорони здоров`я України


Міністерство охорони здоров’я України

ДЗ ”Луганський державний медичний університет”

Кафедра фармацевтичної хімії та фармакогнозії

Кафедра клінічної фармакології та фармакотерапії

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ, КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ ТА ФАРМАЦІЇ»

25-26 жовтня 2012 рік, м. Луганськ

Інформаційний лист №2

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю «Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р. у ДЗ ”Луганський державний медичний університет”, що включена до «Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій» на 2012 рік.

^ НАУКОВА ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ:

 1. Актуальні питання внутрішньої медицини, педіатрії, неврології, психіатрії, інфектології.

 2. Актуальні питання хірургії, акушерства та гінекології, урології, травматології, онкології, офтальмології.

 3. Актуальні питання профілактичної медицини.

 4. Актуальні питання стоматології.

 5. Актуальні питання експериментальної медицини та морфології.

 6. Актуальні питання фармацевтичної хімії та фармацевтичного аналізу.

 7. Актуальні питання фармакогнозії.

 8. Актуальні питання фармакології, клінічної фармакології та фармакотерапії.

 9. Актуальні питання розробки лікарських та косметичних засобів.

 10. Сучасні питання управління в фармацевтичній діяльності.

 11. Гуманітарні та організаційні аспекти медицини.

 12. Питання викладання у вищій медичній школі.

^ ФОРМИ ТА ПРАВИЛА УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ: доповідь з публікацією, тільки публікація тез або статті. Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

^ МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ м. Луганськ, кв.50-річчя Оборони Луганська, 1, ДЗ «Луганський державний медичний університет»

ІНСТРУКЦІЯ ПО ОФОРМЛЕННЮ ПУБЛІКАЦІЙ

Публікація тез: обсяг 1 лист A4; шрифт – Times New Roman, 14 кегль; в 1,5 інтервалі. Поля: верхнє та нижнє - по 25 мм, праве - 15 мм та ліве - 35 мм.

^ Структура тез:

1) УДК

2) прізвище та ініціали автора (авторів, не більше 5)

3) назва (великими літерами, без абревіатур)

4) найменування кафедри або відділу (в дужках вказати вчене звання, прізвище та ініціали керівника)

5) назва установи, де виконано роботу

6) текст тез (українська, російська або англійська мови)

Текст тез повинен включати: мету дослідження, матеріали та методи, отримані результати, висновки.

Оформлення статті див. додаток 1.

Електронний варіант тези/статті повинен бути в розширенні .doc. Назва файлу – прізвище_ініціали першого автора. Наприклад, Іванов_АР.doc.

Вартість тез – 60 грн. Вартість 1 сторінки статті – 35 грн.

Матеріали конференції будуть опубліковані у журналі «Український медичний альманах», що входить до переліку ВАК України щодо фахових видань з медичних, біологічних та фармацевтичних наук. Заочним учасникам буде відправлено електронний варіант журналу на вказану електрону адресу після конференції.

Організаційний внесок для учасників складає 100 грн.

Кошти за публікацію тез чи статті та/або орг.внесок переводяться до 10 вересня 2012 року за реквізитами:

МФО 305299, ОКПО 14360570, Номер рахунку 29244825509100

Назва банку: ПриватБанк

! В призначенні платежу вказати: для участі в конференції _____ (П.І.Б. учасника) для поповнення на карту 4405885822930241 Бурцева Олена Володимирівна.

Бажаючих прийняти участь у роботі конференції просимо направляти до Оргкомітету до 10 вересня 2012 року електронний варіант тези або статті, заповнену реєстраційну картку учасника (додаток 2) та відсканований чек на адресу оргкомітету або електронну адресу:

burtsevaev2009@yandex.ru

Адреса оргкомітету: 91045 Україна, м. Луганськ, кв.50-річчя Оборони Луганська, 1 ДЗ «Луганський державний медичний університет», кафедра фармацевтичної хімії та фармакогнозії, кафедра клінічної фармакології та фармакотерапії

^ Контактні телефони: 050-70-40-582 Бурцева Олена Володимирівна

066-07-14-876 Фоменко Софія Ігорівна

Електронна адреса: burtsevaev2009@yandex.ru, yankovichsophia@mail.ru
^
З ПОВАГОЮ ТА ПОБАЖАННЯМИ УСПІХІВ, ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Додаток 1

ПРАВИЛА ПОДАЧИ СТАТЕЙ В РЕДАКЦИЮ

"УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ АЛЬМАНАХ"

1.Текст статті друкується на стандартному аркуші форматом А4 (210х297 мм) (не більше 30 рядків на сторінці) шрифтом «Times New Roman» (14 кегль) в 1,5 інтервалі. Поля: верхнє та нижнє - по 25 мм, праве - 15 мм та ліве - 35 мм. Текст статті повинен включати наступні елементи:

- резюме українською, російською та англійською мовами;

- постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими або практичними проблемами;

- аналіз останніх досліджень і публікацій, з яких започатковано розв’язання даної проблеми, і на які спирається автор;

- виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячена остання стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання);

- висвітлення основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів (мета дослідження, наукові результати);

- висновки з даного дослідження;

- перспективи подальшого розвитку у даному напрямку.

2. Надсилаються два примірники, магнітний диск із записом статті в форматі «Word 6,0-2003 for Windows» або RTF.

3. 0бсяг оригінальних статей – не більше 12 сторінок (враховуючи список літератури, резюме, ілюстрації та підписи до них).

4. ^ На початку статті вказуються: 1) УДК,

2) прізвище та ініціали автора (авторів, не більше 5),

3) назва статті (великими літерами, без абревіатур),

4) найменування кафедри або відділу (в дужках вказати вчене звання, прізвище та ініціали керівника) та назва установи, де виконано роботу. Офіційні мови журналу - українська, російська, англійська.

^ 5. Структура резюме: 1) назва статті (великими літерами);

2) прізвище та ініціали автора (авторів);

3)текст резюме;

4)ключові слова;

5)назва установи, де виконана робота, і (в дужках) місто, де ця установа розташована.

6. Автори рукописів зобов'язані дотримуватися міжнародної номенклатури. Назви фірм, що випускають лікарські засоби, апаратуру, реактиви, наводяться в оригінальній транскрипції із зазначенням країни. Результати вимірювань подаються в одиницях Міжнародної системи (СІ).

7. Матеріал оригінальної статті має бути викладений чітко, стисло. Не рекомендується дублювати в тексті цифровий матеріал, який надано в таблиці. Редакція журналу не несе відповідальності за помилки авторів.

8. Формули, дози лікарських засобів візуються автором на полях. Формули виконуються за допомогою редактора «MS Equation». Діаграми виконуються в редакторі «MS Graph» або «Excel» та розташовуються у тексті.

9. Бібліографічні посилання у тексті статті позначаються номерами у квадратних дужках у відповідності до списку літератури. Список цитованої літератури наводиться згідно з вимогами ДАК України до дисертацій.

10. Стаття візується авторами. Нижче повідомляються прізвища, імена та по батькові всіх авторів, місце роботи і посада кожного з них, їх науковий ступінь, вчене звання, адреса і номери телефонів. Стаття візується керівником кафедри (відділу, лабораторії). До статті додається акт експертної комісії.

11. Редакція має право скорочувати і виправляти статті. Статті, що надруковані в інших виданнях або надіслані до інших редакцій, подавати не дозволяється. У випадку невиконання зазначених правил статті до публікації не приймаються та повертаються для доробки.

Додаток 2


^ РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА УЧАСНИКА

Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ, КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ ТА ФАРМАЦІЇ»

^ П.І.Б. (повністю), посада, наукова ступінь, учене звання доповідача
П.І.Б. авторів
^ Повна назва організації
Обрана рубрика
Назва доповіді
Форма участі:

 • доповідь + публікація,

 • тільки публікація тез,

 • тільки публікація статті.
При направленні статті в журнал вказати необхідне фахове видання з:

 • медичних,

 • біологічних,

 • фармацевтичних наук.
Чи потрібне забезпечення житлом
Контактний телефон з кодом міста
Мобільний телефон
E-mail
Схожі:

Міністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет” iconМіністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Міністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет” iconМіністерство охорони здоров’я України Державний заклад «Луганський державний медичний університет»
move to 0-21918744
Міністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет” iconМіністерство охорони здоров’я україни луганський державний медичний університет програма виробничої практики для студентів 5 курсу медичного факультету
move to 0-21828971
Міністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет” iconМіністерство охорони здоров’я україни луганський державний медичний університет програма виробничої практики для студентів 4 курсу медичного факультету
move to 0-21828970
Міністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет” iconМіністерство охорони здоров'я України
Міністерство охорони здоров'я України, Київ, 1994 р.) та "Програми виробничої та переддипломної практики" за спеціальністю 11020101...
Міністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет” iconМіністерство охорони здоров'я України
Міністерство охорони здоров'я України, Київ, 1994 р.) та "Програми виробничої та переддипломної практики" за спеціальністю 11020101...
Міністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет” iconМіністерство охорони здоров’я України Державний заклад «Луганський державний медичний університет»
Перелік нововведень, які пропонуються для включення до Реєстру галузевих нововведень на 2010 рік
Міністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет” iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Довідник для студента складений на підставі діючого навчального плану та програми з гігієни та екології для студентів вищих медичних...
Міністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет” iconМіністерство охорони здоровя україни буковинський державний медичний університет

Міністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет” iconМіністерство охорони здоровя україни буковинський державний медичний університет

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи