Крок 1 Стоматологія 0 Нормальна анатомія ( частина 1) icon

Крок 1 Стоматологія 0 Нормальна анатомія ( частина 1)
НазваКрок 1 Стоматологія 0 Нормальна анатомія ( частина 1)
Сторінка1/3
Дата12.04.2013
Розмір0.67 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3

Крок 1 Стоматологія

2.0 Нормальна анатомія (частина 1)

1

У больного при обследовании в кардиологическом отделении установлено нарушение

венозного оттока от задних стенок обоих желудочков. Нарушение кровотока в какой вене

оно вызвано?

A *V. cordis media

B V. cordis magna

C V. v. cordis minimae

D V. cordis parva

E V. obliqua atrii sinistri


2

У хворого наявна гіперестезія шкіри присередньої поверхні плеча. З паталогією якого

нерва це пов’язано?

A *Присереднього шкірного нерва плеча.

B Серединного.

C Ліктьового.

D Променевого.

E Пахвового.


3

У медико-генетичній консультації було проведено обстеження вагітної жінки (20- тижнева

вагітність). На УЗО плід розвинутий нормально, у серцево-судинній системі відхилень від

норми немає, артеріальна протока функціонує. Які судини плода вона з'єднує ?

A *Легеневий стовбур з аортою

B Легеневий стовбур з легеневими венами

C Легеневий стовбур з нижньою порожнистою веною

D Аорту з нижньою порожнистою веною

E Аорту з верхньою порожнистою веною


4

У дитини 2 років після перенесеного грипу з’явилися скарги на біль у вусі. Лікар виявив

зниження слуху та запалення середнього вуха. Яким шляхом інфекція потрапила до

середнього вуха?

A * через слухову трубу

B через foramen jugularis

C через canalis caroticus

D через atrium mastoideum

E через canalis nasolacrimalis


5

У дитини 1-го року життя виявлена одна з вад розвитку серцево-судинної системи –

незарощення боталової протоки. Вкажіть місце її локалізації.

A *Судина, що з’єднує легеневу артерію і аорту

B Міжпредсердна перегородка

C Міжшлуночкова перегородка

D Судина, що з'єднує пупочну і ніжню порожнисту вену

E Судина, що з'єднує воротну і ніжню порожнисту вені


6

У ребенка 1-го года жизни выявлен один из недостатков развития сердечно-сосудистой

системы – незаращение боталового протока. Укажите место его локализации.

A *Сосуд, соединяющий легочную артерию и аорту

B Межпредсердная перегородка

C Межжелудочковая перегородка

D Сосуд, соединяющий пупочную и нижнюю полую вену

E Сосуд, соединяющий воротную и нижнюю полую вену


^ 7

У хворого запалення під'язикового сосочка. Із яких слинних залоз буде затруднено

виділення слини?

A *Під'язикова і піднижньощелепна

B Під'язикова і привушна

C Привушна і піднижньощелепна

D Привушна і піднебінна

E Під'язикова і щічна


8

При огляді ротової порожнини стоматолог виявив появу у дитини перших великих нижніх

кутніх зубів. Який вік дитини?

A *6-7 років

B 4-5 років

C 8-9 років

D 10-11 років

E 12-13 років


9

В микропрепарате спинного мозга необходимо проанализировать состояние ядра,

нейроны которого образуют моторные окончания в скелетной мускулатуре. Укажите

данное ядро.

A *Собственное ядро переднего рога.

B Грудное ядра.

C Промежуточное латеральное ядро.

D Собственное ядро заднего рога.

E Собственное ядро серого вещества


10

До ендокринолога звернувся хворий зі скаргами на схуднення на 10 кг за 2 місяці,

серцебиття, витрішкуватість. Для гіперфункції якої ендокринної залози ці скарги найбільш

відповідні?

A *Щитовидної залози

B Прищитовидної залози

C Підшлункової залози

D Яєчників

E Наднирків


11

До лікаря звернувся чоловік 27 років. При огляді було виявлено збільшення кистей, стоп

та нижньої щелепи. Крім того спостерігалась деформація суглобів (kiphosis), гормональні

порушення (імпотенція, атрофія яєчок). Функції якої залози порушені?

A * Передньої частини гіпофізу

B Надниркових залоз

C Шишкоподібного тіла

D Щитовидної залози

E Прищитовидних залоз


12

На розтині померлого після абдомінальної операції в венах малого тазу були знайдені

численні тромби. Клінічно був зафіксований тромбоемболічний синдром. Де слід шукати

ембол?

A *Легеневі артерії

B Портальна вена

C Лівий шлуночок серця

D Головний мозок

E Вени нижніх кінцівок


13

У ребенка установлена врожденная расщелина верхней губы (“заячья губа”) и

переднего отдела неба (“волчья пасть”). Несращением каких отростков вызван этот

дефект?

A * Носового, небного

B Верхнечелюстного, лобного

C Небного, нижнечелюстного

D Нижнечелюстного, носового

E Носового, лобного


14

В ендокрінологічному відділенні знаходиться хлопчик 9 років, у котрого вже декілька разів

були переломи кінцівок пов’язані з крихкістю кісток. Функція якої ендокрінної залози

порушена?

A *паращитовидна залоза

B щитовидна залоза

C вилочкова залоза

D надниркові залози

E епіфіз


15

Во время драки 20-летний мужчина получил ножевое ранение шеи с повреждением

наружной сонной артерии. Для временной остановки кровотечения эффективным

методом является пальцевое прижатие общей сонной артерии к поперечному отростку 6

шейного позвонка. В каком треугольнике шеи нужно осуществить пальцевое прижатие

сонной артерии для остановки кровотечения?

A * Сонном

B Поднижнечелюстном

C Пирогова

D Лопаточно-трахеальном

E Лопаточно-ключичном


16

При огляді ротової порожнини у пацієнта спостерігається нахил вперед верхніх та нижніх

зубів, з перекриттям нижніх зубів верхніми. Якому прикусу характерне дане розміщення зубів?

A *Біпрогнатія

B Ортогнатія

C Прямий прикус

D Закритий прикус

E Прогенія


17

При огляді ротової порожнини у пацієнта спостерігається невелика щілина між верхніми

та нижніми різцями.Контакту між передніми зубами немає. Якому прикусу характерне

дане розміщення зубів?

A *Відкритий прикус

B Ортогнатія

C Прямий прикус

D Закритий прикус

E Прогенія


18

При огляді ротової порожнини у пацієнта спостерігається повне перекриття нижніх різців

верхніми (верхні різці закривають нижні). Якому прикусу характерне дане розміщення зубів?

A *Закритий прикус

B Прямий прикус

C Відкритий прикус

D Прогенія

E Ортогнатія


19

При огляді ротової порожнини у пацієнта спостерігається правильне змикання передніх

зубів, а щічні жувальні горбики нижніх кутних зубів розміщені не досередини, а до зовні

від верхніх. Якому прикусу характерне дане розміщення зубів?

A *Перехресний прикус

B Прямий прикус

C Відкритий прикус

D Прогенія

E Закритий прикус


20

Оглядаючи ротову порожнину у хворого, стоматолог звернув увагу на наявність каріозної

плями в ділянці язиково-дистальної борозни на жувальній поверхні правого першого

верхнього моляра. Ця борозна відмежовує:

A *Гіпоконус.

B Параконус.

C Метаконус

D Мезоконус.

E Протоконус.


21

З метою диференційної діагностики менінгітів проводять дослідження спинномозкової

рідини. В якому місці люмбальна пункція є безпечна?

A * LIII -LIV

^ B LII -LIII

C LI –LII

D TXII-LI

E LV-SI


22

Небезпечно витискувати гноячки на лиці, особливо вище ротової щілини. Через які

венозні анастомози може поширитися інфекція у порожнину черепа?

A * Анастомози вен лиця з очними венами.

B Анастомози вен лиця з криловидним сплетенням.

C Анастомози вен лиця з передніми вушними венами.

D Анастомози з потиличною веною.

E Анастомози вен лиця з середньою і глибокими висковими венами.


23

Стоматолог при обстеженні 23-річного хворого встановив, що хворий не може нижню губу

висовувати вперед. Який нерв вражений?

A *R. Marginalis mandibulae

B N. mentalis

C N. buccalis

D N. infraorbitalis

E N. sublingualis


24

Дитина 5 років поступила в лор- відділення клінічної лікарні з діагнозом: гнійне запалення

середнього вуха . Захворювання розпочалось з запалення носоглотки. Через який канал

скроневої кістки інфекція потрапила в барабанну порожнину ?

A * М’язовотрубний канал.

B Барабанний каналець.

C Сонний канал.

D Каналець барабанної струни.

E Сонно-барабанні канальці.


25

У хворого після перенесеного простудного захворювання виникло порушення міміки. Він

не може закривати очі, наморщувати брови, вискалювати зуби. Який нерв пошкоджено?

A *Лицевий

B Блукаючий

C Трійчастий

D Язикоглотковий

E Інфраорбітальний


26

Хворий втратив смак в передній частині двох-третіх язика. Порушення функції якого

нерва можна припустити?

A *Барабанної струни

B Язикиглоткового нерва

C Блукаючого нерва

D Під'язикового нерва

E Додаткового нерва


27

При проведенні дуоденального зондування зонд не проходить зі шлунка в

дванадцятипалу кишку. В якому відділі шлунка з перешкода (пухлина)?

A *В воротарному

B В кардіальному

C В ділянці дна

D В ділянці тіла

E У ділянці малої кривизни


28

У хворого після простудного захворювання з'явилося порушення больової і температурної

чутливості передніх 2/3 язика? Який із нервів при цьому постраждав?

A *Трійчастий

B Під'язиковий

C Діафрагмальний

D Блукаючий

E Барабанна струна


29

Під час обстеження пацієнта ЛОР лікар діагностував запалення верхньощелепних пазух.

В якому носовому ході під час риноскопії був виявлений гній?

A *В середньому

B В верхньому

C В нижньому

D У загальному

E В найвищому


30

Внаслідок інсульту (крововилив в головний мозок) у хворого відсутні вольові рухи м'язів

голови і шиї. Обстеження головного мозку за допомогою ЯМР показало, що

гематома знаходиться в коліні внутрішньої капсули. Який провідний шлях пошкоджено у

хворого?

A *Tr.cortico-nuclearis.

B Tr.cortico-spinalis.

C Тr.cortico-thalamicus.

D Tr.cortico-fronto-pontinus.

E Tr.thalamo-corticalis.


31

Хвора К., 30 років, скаржиться на сильну спрагу, сухість у роті, які з’явилися після

сильного нервового потрясіння. При лабораторному обстеженні виявлено збільшення

цукру в крові до 10 ммоль/л. Захворювання якої ендокринної залози у хворої?

A *Підшлункової

B Щитоподібної

C Статевих

D Наднирникових

E Епіфіза


32

Хвора Б. 50 років скаржиться на те, що останнім часом вуха, ніс, кисті почали

збільшуватись в розмірі. Гіперфункція якої залози дасть подібні симптоми?

A *гіпофіза

B щитоподібної

C статевих

D наднирникових

E епіфіза


33

В клініку звернувся чоловік 45 років із скаргами на втрату чутливості в ділянці задньої 1/3

язика. Функція якої пари черепно-мозкових нервів порушена?

A *ІХ

B Х

C VIII

D V

E XII


34

Чоловік 42 років звернувся до медпункта з приводу різаної рани нижньої частини

передньої поверхні плеча. Об’єктивно: затруднене згинання передпліччя. Які з названих

м’язів ймовірно ушкоджені у хворого?

A *M. brachialis, m. biceps brachii.

B M.biceps brachii, m. anconeus.

C M.coracobrachialis, m. supraspinatus.

D M. deltoideus, m. infraspinatus.

E M. deltoideus, m. biceps brachii.


35

При огляді травмованого у дорожній пригоді лікар встановив ураження зовнішньої стінки

очної ямки. Потерпілий втратив можливість відведення очного яблука на травмованій

стороні. Який нерв міг бути ураженим у даному випадку?

A *N.abducens.

B N.trochlearis.

C N.oculomotorius.

D N.ophthalmicus.

E N. infraorbitalis..


36

При обстеженні хворого виявлено опущення верхньої повіки, розхідну

косоокість,розширений зрачок, обмеженість рухливості очного яблука. Який нерв

пошкоджений?

A *Окоруховий

B Очний

C Блоковий

D Відвідний

E Зоровий


37

Під час прийому їжі у новонародженої дитини спостерігається закидання молока у носову

порожнину. Вкажіть на можливу причину виникнення цього порушення.

A Вовча паща.

B Викривлення носової перегородки вправо.

C Перелом основи черепа.

D Заяча губа.

E Викривлення носової перегородки вліво.


38

У поступившего в клинику больного отмечаются: сильная головная боль, ригидность

мышц затылка, повторная рвота, болезненность при перкуссии черепа, повышена

чувствительность к световым раздражителям Установлен диагноз — менингит.

Показана спинномозговая пункция. Укажите место ее проведения.

A Между 3 и 4 поясничными позвонками

B Между 1 и 2 поясничными позвонками

C Между 12 грудным и 1 поясничным позвонками

D Между 5 поясничным и основанием крестца

E Между 11 и 12 грудными позвонками


39

При рентгенологічному дослідженні кісток основи черепа виявлено збільшення

порожнини турецького сідла, витончення передніх нахилених відростків, руйнування

різних ділянок турецького сідла. Пухлина якої ендокринно залози може спричинити таке

руйнування кістки?

A Гіпофіз

B Вилочкова залоза

C Епіфіз

D Щитовидна залоза

E Наднирник


40

У хворого діагностовано ураження лицевого нерва. На якому рівні пошкоджений нерв,

якщо у хворого спостерігається таке сполучення клінічних симптомів: параліч мімічних

м'язів, порушення смакової чутливості передньо частини язика, сухість в роті (зменшення

слиновідділення). Зниження сльозовідділення немає.

A В каналі лицевого нерву нижче коліна, після відходження великого кам'янистого нерва.

B На основі мозку.

C В каналі лицевого нерву, до відходження великого кам'янистого нерва.

D Після виходу нерва з канала.

E В білявушній залозі.


41

Заболевание печени и желчного пузыря может симулировать аппендицит при

следующем положении червеобразного отростка:

A *Восходящее.

B Нисходящее.

C Медиальное.

D Латеральное.

E Ретроцекальное.


42

У новонародженої дитини на протязі першої доби педіатр помітив, що при смоктанні

молока воно потрапляє у носову порожнину. Про яку ваду розвитку свідчить цей факт?

A *Незарощення піднебіння

B Дивертікул стравоходу

C Атрезія стравохіду

D Заяча губа

E Звуження стравохіду


43

У хворого 52 років раптово з’явилась асиметрія лиця. Вся уражена половина лиця

непорушна, носогубна складка згладжена, очна щілина розширена; око не закривається,

кут рота опущений. Вказаний синдром викликаний ураженням якого нерва ?

A * Лицевого.

B Язикоглоткового.

C Трійчастого.

D Додаткового.

E Під’язикового.


44

Дитина, 5 років, потрапила в тяжкому стані в інфекційний відділ клінічної лікарні з

діагнозом дифтерії. Для запобігання ядухи дитині провели трахеостомію, В якому

трикутнику шиї проведена дана операція ?

A *Omotracheale.

B Caroticum.

C Omoclaviculare.

D Submandibulare.

E Omotrapezoideum.


45

Після травми обличчя у хворого гематома щічної ділянки. Відтік з якої слинної залози

блоковано гематомою?

A *привушна

B під’язикова

C піднижньощелепна

D губна

E щічна


46

В зв'язку з наяністю злоякісної пухлини на язику, хворому слід його видалити. В якому

місці легко знайти язичную артерію і перев'зати її?

  1   2   3

Схожі:

Крок 1 Стоматологія 0 Нормальна анатомія ( частина 1) iconКрок 1 Стоматологія 0 Нормальна фізіологія (частина 2 )
Речовини виводяться з клітини в результаті з’єднання мембранної структури апарату
Крок 1 Стоматологія 0 Нормальна анатомія ( частина 1) iconКрок 1 Стоматологія 0 Нормальна фізіологія ( частина 1)
В експерименті проводили електростимуляцію структур головного мозку, внаслідок чого у
Крок 1 Стоматологія 0 Нормальна анатомія ( частина 1) iconКрок 1 Стоматологія 0 Патологічна анатомія (частина 2 )
Після зіштовхнення двох автомобілів у одного з водіїв відзначається деформація у
Крок 1 Стоматологія 0 Нормальна анатомія ( частина 1) iconКрок Стоматологія 0 Нормальна фізіологія
У жінки має місце гіперемія яєчника, підвищення проникливості гемато-фолікулярного
Крок 1 Стоматологія 0 Нормальна анатомія ( частина 1) iconКрок Стоматологія 0 Нормальна фізіологія
У жінки має місце гіперемія яєчника, підвищення проникливості гемато-фолікулярного
Крок 1 Стоматологія 0 Нормальна анатомія ( частина 1) iconКрок Стоматологія. Нормальна фізіологія (додаток)
У чоловіка 30 років перед операцією визначили групу крові. Кров резус-позитивна. Реакція аглютинації еритроцитів не відбулася зі...
Крок 1 Стоматологія 0 Нормальна анатомія ( частина 1) iconКрок стоматологія 0 Біохімія (частина 2 )
У хворого при обстеженні в сечі І крові знайдена фенілпіровиноградна кислота. З приводу
Крок 1 Стоматологія 0 Нормальна анатомія ( частина 1) iconКрок 1 Стоматологія 0 Фармакологія (частина 1)
Для лікування абсцедуючого парадонтозу був призначений ферментний препарат з групи
Крок 1 Стоматологія 0 Нормальна анатомія ( частина 1) icon2. 0 Нормальна анатомія

Крок 1 Стоматологія 0 Нормальна анатомія ( частина 1) icon2. 0 Нормальна анатомія

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи