1. Результати наукової діяльності державної установи «Кримський державний медичний університет імені С. І. Георгієвського» у 2012 році icon

1. Результати наукової діяльності державної установи «Кримський державний медичний університет імені С. І. Георгієвського» у 2012 році
Назва1. Результати наукової діяльності державної установи «Кримський державний медичний університет імені С. І. Георгієвського» у 2012 році
Сторінка1/3
Дата23.03.2013
Розмір0.58 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3


1. Результати наукової діяльності державної установи «Кримський державний медичний університет імені С. І. Георгієвського»

у 2012 році.


У 2012 році в проведенні наукових досліджень брав участь професорсько-викладацький склад Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» у кількості 874 осіб, зокрема 105 докторів наук і 430 кандидатів наук. Штатних працівників науково-педагогічної діяльності працювало 720 осіб, з яких 91 – доктора наук, 391 – кандидати наук. На сьогодні серед викладачів закладу: 1 член-кореспондент НАМН України, 4 Академіки наук вищої школи України, 6 Заслужених діячів науки і техніки України та 15 Заслужених діячів науки і техніки АР Крим; 15 Заслужених лікарів України і 35 Заслужених лікарів АР Крим, 3 Заслужені працівники освіти України і 13 Заслужених працівників освіти АР Крим; 1 Заслужений працівник культури України; 2 Заслужених працівника культури АР Крим; 1 Заслужений юрист України; 1 Заслужений юрист АР Крим; 17 фахівців КДМУ є академіками й член-кореспондентами зарубіжних і міжнародних академій. 21 фахівець університету є лауреатами різноманітних премій АР Крим.

У 2012 році у КДМУ імені С. І. Георгієвського на 57 кафедрах 5 факультетів виконувалось 53 науково-дослідні кафедральні теми, з яких 13 завершились, 40 – перехідні. 5 конкурсних наукових робіт із найбільш актуальних напрямків виконувались у межах програм, що фінансуються МОЗ України в обсязі 460 тисяч гривень, у тому числі з програми фундаментальних досліджень – 84,8 тис. грн. і з програми прикладних досліджень – 375,2 тис. грн. У 2013 році заплановано виконання 15 нових наукових тем, у тому числі двох робіт з конкурсним фінансуванням по програмі прикладних досліджень. Проводилися наукові дослідження на госпдоговірній основі, загальна вартість яких за 2012 рік склала 675,1 тис. грн.

У 2013 році в університеті буде виконуватися 55 науково-дослідних робіт і планується почати ще 8 наукових програм. У межах цих колективних тем виконуються понад 200 індивідуальних дисертаційних та пошукових робіт. Виконуються ці роботи на базі ЦНДЛ, профільних кафедральних лабораторій при комплексації з провідними науково-дослідними та клінічними лабораторіями України та зарубіжних країн. Відмічається тенденція до міжкафедрального комплексування наукових досліджень навколо актуальних і пріоритетних напрямків розвитку медичної науки.

Виконання основних наукових досліджень виконується на базі центральної науково-дослідної лабораторії та відділення лабораторних досліджень навчально-науково-лікувального комплексу КДМУ, які атестовані на проведення вимірювань у сфері розповсюдження державного метрологічного контролю. Лабораторії атестовані у грудні 2012 році на 5 років (Свідоцтва про атестацію 021/12 та 022/12 від 12 грудня 2012 року). В рамках ЦНДЛ атестовано 11 відділень, які забезпечують проведення наукових досліджень і виконання діагностичних тестів в різноманітних наукових галузях. Крім того, Державна установа «Кримський державний медичний університет імені С. І. Георгіївського» отримала свідоцтво про внесення до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави (Свідоцтво ВВ № 01724 від 28 листопада 2012 р.).

На базі університету протягом року проведено згідно з реєстром МОЗ України 6 наукових конференцій державного і міжнародного рівнів, у тому числі VI Національний конгрес патофізіологів України з міжнародною участю. У роботі цих форумів прийняло участь більше 1800 фахівців, з яких понад 600 іногородніх та іноземних учасників з 11 країн світу. Окрім того проведені факультетські наукові конференції, а також кафедральні та міжкафедральні симпозіуми і міжнародна студентська наукова конференція з секцією на англійській мові.


^ 1.1. Технічне забезпечення наукової бази, розвиток інфраструктури та придбання обладнання.


Матеріальна база КДМУ імені С.І. Георгієвського щорічно оновлюється та модернізується. Площа, на якій розташовано університет, складає загалом 16,518 га. Загальна площа 16 корпусів, які обліковуються на балансі закладу, становить 62930 кв. м., площі кафедр на клінічних базах налічують 42722,4 кв. м. Аудиторна навчальна площа складає 34985,2 кв. м. У навчальних корпусах на території закладу розташовані 27 кафедр, 12 лекційних аудиторій, великий і малий актові зали, наукова бібліотека, 3 електронні читальні зали, 26 комп’ютерних класів і інші підрозділи.

З метою підвищення якості освіти і з урахуванням розвитку новітніх навчальних технологій у КДМУ імені С. І. Георгієвського постійно вдосконалюється забезпечення навчального процесу сучасними засобами – комп’ютерами, проекторами тощо. Лекції супроводжуються презентаціями за допомогою мультимедійних проекторів. На даний час комп’ютерний парк КДМУ імені С.І. Георгієвського налічує 1036 комп’ютерів, у навчальному процесі використовується 827, до мережі Internet підключено 381 комп’ютер. Таким чином, на 100 студентів припадає 20,8 комп’ютерів.

Сьогодні комп’ютери всіх навчальних корпусів університету об'єднані в єдину корпоративну мережу, яка постійно модернізується з метою прискорення дії. У закладі створено Тестовий центр, комп’ютери якого оснащено тестовою Win-оболонкою, що розроблена фахівцями закладу і дозволяє студентам готуватися до тестових іспитів.

Для забезпечення проведення лекцій на сучасному рівні за допомогою мультимедійних презентацій в університеті використовуються проектори, чисельність яких щорічно зростає. На цей час їх кількість складає 65 штук.

Оптимальні умови для навчання студентів створено й у бібліотеці університету. Наукова бібліотека закладу займає площу 999,9 кв. м., книгосховище – 120,4 кв. м, площа великого читального залу складає 342,7 кв. м. Наукова бібліотека має 7 читальних залів на 284 посадкових місця, у т.ч.
3 електронних читальних зали на 38 робочих місць.

З 2005 року у КДМУ імені С.І. Георгієвського функціонує власна клініка – навчально-науково-лікувальний комплекс, який розташований на території закладу і займає площу 6237,5 кв. м. Клініка відповідає всім сучасним стандартам медицини та не поступається клінікам при інших університетах країни. Завдяки найсучаснішому медичному обладнанню проводяться різноманітні діагностичні дослідження, лабораторні дослідження здійснюються в унікальній імунологічній лабораторії. У клініці працюють провідні фахівці та викладачі університету. Студенти вузу мають можливість набути найважливіших сучасних знань і навичок при навчанні на базі цієї клініки.

38 клінічних кафедр КДМУ імені С.І. Георгієвського розташовано на 51 клінічної бази. Відділення міських і республіканських лікарень, диспансерів, спеціалізованих центрів, клінічних санаторіїв на базах яких розміщено ці кафедри, оснащено сучасним лікувально-діагностичним обладнанням.

Протягом останніх років і у 2012 році зміцнювалася матеріально-технічна база наукових лабораторій. Наукові дослідження виконуються з використанням найсучаснішого проточного цитофлуориметра, атомного абсорбціометра, трасмісійного і растрового електронних мікроскопів. Для автоматичного аналізу та візуалізації морфологічних досліджень використовуються сучасні цифрові цитоморфологічні комплекси, скануючий спектрофотометр, обладнання для УЗД діагностики, кардіомоніторування та інше сучасне обладнання. Придбані новий сучасний мікроскоп для проведення імуногістохімічних досліджень, нові ендоскопічні відеосистеми, мікроскопи, гематологічний аналізатор, автоклав та інше обладнання. Всього за 2012 рік придбано лікувально-діагностичне і лабораторне устаткування на суму понад 3 млн грн. Крім того, для проведення наукових робіт придбано реактивів вартістю понад 50 тис. грн. Все це дозволяє оптимізувати рівень наукових досліджень, перевести їх на новій якісний рівень.


^ 1.2. Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів

У 2012 році співробітниками КДМУ захищено 7 докторських і 41 кандидатська дисертація, затверджено 3 докторських і 47 кандидатських, ще 4 докторські та 15 кандидатських дисертаційних робіт знаходяться на розгляді в експертних вчених радах ДАК.

У вузі протягом року на бюджетної основі в очній і заочній аспірантурі навчається 44 громадяни України; у магістратурі – 53 громадянина України; у клінічній ординатурі – 87 громадян України. У 2012 році аспірантуру закінчили 26 аспірантів, які подали до захисту або захистили дисертаційні роботи. Магістратуру закінчили 18 магістрантів. Клінічну ординатуру успішно закінчили 37 осіб. Виконано план прийому до аспірантури, магістратури та клінічної ординатури на 2012 рік. В очну аспірантуру прийнято 14 осіб, у заочну аспірантуру – 3 особи, у магістратуру 24 інтерни, у клінічну ординатуру 39 осіб.

Крім того, на комерційній основі навчалось в аспірантурі 3 громадянина України і 5 іноземних громадян, в магістратурі – 1 громадянин України і 10 іноземних громадян, в клінічної ординатурі – 1 громадянин України і 56 іноземних громадян. З них у 2012 році успішно закінчили аспірантуру 2 громадянина України, магістратуру – 1 магістрант з України і 8 іноземних громадян. Зараховано до аспірантури на комерційний основі 4 іноземні громадянини, до магістратури – 5 іноземних громадян, до клінічної ординатури – 25 громадян іноземних держав.

Починаючи з 2012 року в університеті працюють 3 спеціалізовані вчені ради.

Вчена рада Д 52.600.01 затверджена наказом ВАК України №-950 від 27.12.10 р. Термін дії ради закінчився 31.12.2012 р. У раді проводився захист докторських і кандидатських дисертацій зі спеціальностей: 14.01.02 – внутрішні хвороби; 14.01.10 – педіатрія; 14.01.11 – кардіологія. Склад ради: 22 особи, із них докторів наук – 21 (за спеціальністю «Внутрішні хвороби» - 7 осіб, за спеціальністю «Педіатрія» - 8 осіб, за спеціальністю «Кардіологія» - 6 осіб.

За 2012 рік на засіданнях спеціалізованої вченої ради відбувся захист 1 докторської і 8 кандидатських дисертацій.

Вчена рада Д 52.600.02 затверджена наказом ВАК України №-861 від 22.12.09 р. Термін дії ради закінчився 21.12.2012 р. У раді проводився захист докторських і кандидатських дисертацій зі спеціальностей: 14.01.03 – хірургія; 14.03.01 – нормальна анатомія; 14.03.02 – патологічна анатомія; 14.03.09 – гістологія, цитологія й ембріологія. Склад ради: 24 особи, із них докторів наук – 23 (по 6 осіб кожної спеціальності).

За 2012 рік на засіданнях спеціалізованої вченої ради відбувся захист 2 докторських і 10 кандидатських дисертацій.

У грудні 2012 року у ДАК МОНмолодьспорт України подані необхідні документи щодо продовження роботи Вчених рад Д52.600.01 і Д 52.600.02 на новий термін.

Починаючи з 2012 року в КДМУ імені С.І, Георгієвського функціонує ще одна спеціалізована вчена рада Д 53.610.01, яка відкрита спільно з КРУ «НДІ фізичних методів лікування і медичної кліматології імені І.М. Сеченова» і затверджена наказом МОНмолодьспорт України № 1049 від 26.09.12 р. Термін дії затверджено на 2 роки з правом проведення захисту докторських і кандидатських дисертацій зі спеціальностей: 14.01.27 – пульмонологія і 14.01.33 – медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія.

Склад ради: 15 осіб, усі доктора наук з певних спеціальностей: «Пульмонологія» – 8 осіб і «Медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія» – 7 осіб.

Голова: доктор медичних наук Савченко Валентин Михайлович.

Вчений секретар: кандидат медичних наук, доцент П’янков Олександр Федорович.


^ 1.3. Наукові публікації, видавнича діяльність та наукова бібліотека


Результати наукових досліджень співробітників КДМУ опубліковано у 2012 році у вигляді 20 монографії, 12 підручників, 108 навчальних посібників та інших навчальних видань, 27 з яких видано англійською мовою. Затверджено та видано 6 методичних рекомендацій і 13 інформаційних листів. Також результати опубліковані у вигляді 1115 статей у журналах і збірках, переважно фахових віданнях ВАК України, і у 974 тезах конференцій. В закордонних виданнях та матеріалах закордонних конференцій опубліковано 292 наукові праці співробітників університету.

На виконання наказу МОЗ України від 22.06.2010 № 502 стосовно підготовки національних підручників викладачі КДМУ імені С.І. Георгієвського беруть участь у створенні навчальної літератури спільно з викладачами інших медичних ВНЗ.

Так, на сьогодні виданий підручник за вимогами кредитно-модульної системи «General and clinical pathophysiology» («Загальна та клінічна патофізіологія») для англомовних студентів з грифом Центрального методичного кабінету з вищої освіти МОЗ України.

Отримали відповідний гриф МОЗ України і ЦМК МОЗ України рукописи навчальних книг з медичного правознавства. Видано: підручник «Медичне правознавство» українською мовою (автори Бабанін А.А., Біловицький О.В., Скребкова О.Ю., Миронова О.О.), навчальний посібник «Практикум з медичного правознавства» українською мовою (автор Бабанін А.А., Біловицький О.В., Скребкова О.Ю., Миронова О.О.). Закінчуються роботи в типографії університету щодо підготовки підручника «Судова медицина» (автори Бабанін А.А., Мішалов В.Д., Біловицький О.В., Скребкова О.Ю.).

У створенні національних базових підручників спільно з представниками інших медичних вузів взяли участь професора та доценті КДМУ імені С.І. Георгієвського: професор Шибанов С.Е. (завідувач кафедри гігієни з екологією людини), професор Карімов І.З. (завідувач кафедри інфекційних хвороб), професор цієї кафедри Гафарова М.Т., професор Криворутченко Ю.Л. (завідувач кафедри мікробіології і вірусології), доцент Сугробова Ю.Ю. (завідувач кафедри українознавства), доцент Ягєніч Л.В. (завідувач кафедри іноземних мов з курсом латинської мови), професор Іванова Н.В. (завідувач кафедри офтальмології) і доцент цієї кафедри Копаєнко Г.І., професор Рибалко А.Н. (завідувач кафедри акушерства, гінекології і перинатології ФПО), професор Заболотнов В.О. (завідувач кафедри акушерства і гінекології № 1), професор Пикалюк В.С. (завідувач кафедри нормальної анатомії), професор Притуло О.О. (завідувач кафедри шкірних і венеричних хвороб), доцент цієї кафедри Прохоров Д.В., професор Жадько С.І. (завідувач кафедри ортопедичної стоматології), професор Сапегін І.Д. (завідувач кафедри фармакології), доцент Коняєва О.І. (завідувач кафедри клінічної фармакології, фармакотерапії), професор Каладзе М.М. (завідувач кафедри педіатрії з курсом фізіотерапії ФПО), професор Вербенко В.А. (завідувач кафедри психіатрії, наркології, психотерапії з курсом загальної медичної психології ФПО), д.м.н. цієї же кафедри Гуменюк Л.М., професор Гришин М.М. (завідувач кафедри фтизіатрії і пульмонології ФПО).

Протягом 2012 року співробітниками КДМУ отримано 66 патентів на корисні моделі та винаходи, подано 72 заявки на передбачувані корисні моделі. Ще 35 наукових розробок, що захищена патентами і що мають важливе медичне і соціальне значення, як нововведення університету подано до Реєстру медико-біологічних і науково-технічних нововведень.

З метою більш повного та своєчасного оприлюднення результатів наукових досліджень, насамперед, співробітників Кримського державного медичного університету ім. С. І. Георгіївського, продовжувалось у 2012 році видання науково-медичних журналів, які внесено ВАК України до переліку фахових наукових видань.

Журнал «Таврический медико-биологический вестник» засновано в 1998 році як видання для публікацій актуальних наукових праць (статей, оглядів) з проблем теоретичної та практичної медицини, а також питань сучасної біології. У 2008 році журналу присвоєно міжнародний код ISSN 2070-8092. Видання з 2010 року внесено до нового переліку фахових видань України. Журнал має власну сторінку на сайті (http://www.csmu.strace.net) у всесвітній мережі Internet, поштову електронну скриньку (tmbv@csmu.strace.net), надсилається у провідні наукові бібліотеки України й інше. Загальний тираж за рік складає 2000 примірників.

Замість збірнику наукових праць «Проблеми, досягнення та перспективи розвитку медико-біологічних наук і практичної охорони здоров`я» в 2010 році зареєстровано нове видання «Кримський журнал експериментальної та клінічної медицини» (Свідоцтво КВ № 17219-5989Р від 25.10.2010 р.), який являється правоприємніком заснованої в 1932 році збірки університету. У 2011-2012 році видано перши номери журналу, присвоєно міжнародний код ISSN 2224-6444 та видання подано втрете для внесення його до переліку фахових видань України.

Крим того, за участю Кримського державного медичного університету продовжено регулярний випуск фахових видань з біології та медицини — журналів «Вісник фізіотерапії та курортології», «Асклепій», «Таврійський журнал психіатрії», «Кримський терапевтичний журнал». Спільно з товариством морських лікарів продовжено видання науково-практичного журналу «Вестник морского врача».

Довідково-інформаційний фонд наукової бібліотеки складає більш як півмільйона (574.388 прим.) книг, періодичних і реферативних видань. Фонд літератури на іноземних мовах становить 76.723 прим. Університет у 2012 році отримував 153 найменування періодичних видань. Упродовж року послугами бібліотеки користуються 8400 читачів, число читацьких відвідувань становить 442.280, а кількість виданих джерел 676.575 прим.

У поточному році придбано 4914 прим., 1131 назв. На придбання цієї літератури та періодичних видань було витрачено 242.269 грн.95 коп.

Сприяє поповненню фонду видавницька діяльність співробітників університету. У поточному році від видавничого центру та кафедр університету надійшло 200 прим. навчальної літератури на суму 5.023 грн.

Інформація спеціалістів про надходження нових видань та про ті ресурси, які бібліотека має в своїх фондах, проводиться традиційними формами та методами: книжкові виставки – 146; дні інформації – 10; бібліографічні огляди – 6/20. Довідково-бібліографічний відділ надає допомогу науковим працівникам в оформленні списків літератури для наукових робіт. У відділі було виконано 24.878 довідок.

Інформаційне забезпечення планових НДР здійснюється комплексно, з використанням усіх існуючих форм і методів інформаційного та бібліотечного обслуговування на основі наявних довідково-інформаційних фондів. Налагоджена система диференційованого інформаційного обслуговування керівників (ДОК – 3 абоненти), вибіркового розподілу інформації (ВРІ – 14 абонентів) із розроблюваних абонентами наукових тем (18).

Спеціально для викладачів, аспірантів і здобувачів організовані і поповнюються картотеки:

1)Тематичні картотеки: «Педагогика высшей школы», «Радиационная медицина», «Семейная медицина», «Страховая медицина», «Медицина катастроф», «Актуальные вопросы медицины», «Апоптоз», «Информационная работа в ВУЗе», «Здравоохранение и медицина Крыма. Курортология».

2) Спеціальні картотеки: «Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів», «Перелік спеціальностей, за якими проводиться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів», «До відома авторів», «Адреси редакцій журналів».

3) Електронні картотеки: «Радиационная медицина», «Семейная медицина», «Страховая медицина», «Статей научных трудов сотрудников КГМУ».

Велика робота в звітному році була проведена по створенню предметної картотеки статей з питань біології і медицини.

Уся робота відділу спрямована на задоволення запитів читачів, надання допомоги професорсько-викладацькому складу у виконанні плану наукових досліджень, організацію оперативної інформації читачів про літературу, що надійшла, та найбільш повного використання фондів наукової бібліотеки.


^ 1.4. Патентно-ліцензійна діяльність

У 2012 році вченими університету було подано до Українського інституту промислової власності 78 заявок на винаходи та корисні моделі, було отримано 67 патентів України та РФ. Співробітниками університету також подано 28 заявок на реєстрацію авторського права на наукові твори та отримано 23 свідоцтва про реєстрацію авторського права в Державної службі інтелектуальної власності України. Бльша частина запатентованих наукових розробок стосується нових методів діагностики і лікування з врахуванням проміжних та кінцевих результатів науково-дослідних робіт.

За останні рокі успіхи вчених університету у сфері інтелектуальної власності підтверджені наступними міжнародними нагородженнями у різних номінаціях.

24 квітня 2012 року у Державному підприємстві «Український інститут промислової власності» відбулися урочистості з нагоди святкування Міжнародного дня інтелектуальної власності, де за результатами Всеукраїнського конкурсу "Винахід року" співробітники ДУ "Кримський державний медичний університет імені С. І.Георгіївського" Бойко Т.А. і Шаповалова О.Ю. отримали золоті медалі Всесвітньої організації інтелектуальної власності, м. Женева, Швейцарія. Ця нагорода свідчить про міжнародне визнання наукових розробок науковців нашого університету та про їх високий інтелектуальний потенціал, поліпшує імідж університету та його винахідників.

У 2012 році переможцем конкурсу "Винахід року - 2011" в регіональній номінації було визнано доцент кафедри ЛФК, спортивної медицини і фізіотерапії Ю. В. Бобрик, яким було представлено комплекс корисних моделей: «Спосіб лікування остеохондрозу хребта з неврологічними порушеннями», «Спосіб діагностики величини сколіотичної деформації хребта». Дані методи відносяться до неврології, фізіотерапії і лікувальної фізкультури та можуть бути використані для діагностики під час клінічних обстежень та застосовуватись для лікування хворих з неврологічними проявами остеохондрозу грудного і попереково-крижового відділу хребта. Комплекс включає вирішення завдання підвищення точності та спрощення способу діагностики величини сколіотичної деформації та вдосконалення способу її лікування. Діагностика за комплексом даних корисних моделей достатньо інформативна та ефективна. Лікування виявлених патологій за способом, що пропонується, забезпечується комбінацією масажного і мануального впливів з витягненням хребта хворого в колінноліктьовому положенні за рахунок застосування тракційного апарата. В подальшому виконується комплекс лікувальної гімнастики з дозованим її застосуванням і з переважною спрямованістю дії. Застосування даного способу дозволяє значно підвищити ефективність лікування хворих з остеохондрозом грудного і попереково-крижового відділів хребта з неврологічними порушеннями, а також купірувати больовий синдром, нормалізувати порушену біомеханіку хребта, поліпшити функції периферичної нервової системи пацієнтів. Запропоновані способи діагностики прості у застосуванні, зручні при масових оглядах, дають можливість підвищити швидкість дослідження і продуктивність роботи та виключити дискомфортні відчуття під час обстеження в досліджуваного.

  27-29 вересня 2012 р. в м. Севастополь пройшов VІІI Міжнародний салон винаходів і нових технологій "Новий час" і VІI Міжнародний конкурс молодіжних інновацій і розробок, в якому брали участь новатори з більш ніж з 36 країн світу. На цьому конкурсі ДУ «КДМУ ім.С.І.Георгієвського» були представлені 5 найбільш перспективних інновацій, захищених патентами України та одержаними науковцями нашого університету.

Міжнародне жюрі VІІI Міжнародного салону винаходів і нових технологій "Новий час" присудило співробітникам нашого університету І.Х.Гасанової, проф. Пикалюку В. С. за розробку «Способ применения ксеногенной спинномозговой жидкости для профілактики возрастных морфофункциональных изменений сосудистых сплетений желудочков головного мезга» диплом і золоту медаль, також отримано було 2 срібні медалі у рамках участі в работі VIII Салона Винаходів «Новий час» та гранта АР Крим Сатаевої Т.П. за розробку « Лікувальна мазь Аль-дерм», «Косметичний крем Аль-Дер». Сатаева Т.П. приймала участь у ряді міжнародних конференцій (Одеса-Київ-Лондон), за підсумками міжнародного індивідуальної першості була визнана кращим доповідачем та нагороджена дипломом та медаллю «Науковий прогрес».

Молоді вчені університету приймали участь в Інтернаціональному Варшавському інноваційному салоні IWIS 2011, м. Варшава, Польща. Результат - бронзова медаль салону, яку отримав Шадуро Д.В.

Це високе міжнародне визнання досягнень ДУ «Кримський державний медичний університет імені С.І.Георгієвського» у сфері інтелектуальної власності.

Науковці університету представили свої проекти, що захищені патентами України, на Міжнародному науково-технологічному форумі «Наука, інновації, технології -2012» м. Київ, 25-26 вересня 2012.

Співробітники університету брали участь у роботі звітного засідання «Союз молодих вчених і новаторів України» при Держдепартаменті з питань науки, інновацій та інформатизації України (МОН МС України). м. Київ, 27 вересня 2012 р.

У цьому році співробітники ДУ «КДМУ імені С.І.Георгієвського» також прийняли участь у Всеукраїнському конкурсі „Винахід року - 2012”. На конкурс до Державної службі інтелектуальної власності було подано 12 найбільш вагомих і перспективних наукових розробок, що захищені чинними патентами України.

У м. Алушта у квітні 2012 р. проходила ярмарка інноваційних технологій, на якої були представлені найбільш важливі розробки науковців нашого університету:

В рамках участі у Форумі молодих новаторів, який проводився у 2012 р. в м. Київ молоди вчені ДУ «КДМУ імені С.І. Георгієвського» отримали 2 грамоти, що були присуджені за низьку наукових розробок, які захищені патентами України.

В травні 2012 р. у м. Євпаторія науковці університету презентували свої інноваційні проекти на Міжнародному форумі "Трансфер технологій і іновацій".

В 2012 р. ДУ «КДМУ імені С.І. Георгієвського» приймав участь у VI Всеукраїнському фестивалі науки, м.Сімферополь, більш 20 співробітників вузу отримали дипломи за плідну науково-дослідну роботу в галузі медицини.

У 2012 році в Реєстре медико-биологічних та науково-технічних нововведень було опубліковано 33 наукових розробки співробітників ДУ «КДМУ імені С.І. Георгієвського», що захищені патентами та які мають важливе медичне та соціальне значення.

У 2012 році 36 наукових розробок, що захищені патентами та були розглянути і узгоджені профільними проблемними комісіями, додані до Реєстру медико-биологічних та науково-технічних нововведень як нововведення ДУ «Кримський державний медичний університет імені С.І.Георгієвського», які будуть опубліковані у 2013 р.

Наукові співробітники ДУ «КДМУ імені С.І.Георгієвського» постійно беруть участь в різних міжнародних та вітчизняних конкурсах, виставках, форумах і ярмарках винаходів і інновацій з метою популяризації своїх наукових розробок та подальшого впровадження результатів своєї інтелектуальної праці, що сприяє залученню до винахідницької діяльності молодих науковців і залучення до них уваги вітчизняних та іноземних інвесторів.

Найбільш активними в винахідницької діяльності за 2012 рік були наступні кафедри:

кафедра хирургії № 2 – (зав. каф. - проф. Ільченко Ф.М.), співробітники якої патентують наукові результати поглиблених досліджень людей із різними формами хірургічних ендокринних захворювань, що дозволить покращити діагностику та лікування цієї складної категорії хворих. Було отримано у 2012 р. 8 патентів України на корисні моделі, подано до Укрпатенту 11 заявок на винаходи та корисні моделі, одержано 3 свідоцтва про реєстрацію авторського права на наукові твори;

кафедра нормальної анатомії (зав. каф. - проф. Пикалюк В.С.), співробітники якої патентують розробки, що відносяться до онтогенетичних особливостій морфофункціональних характеристик і регенераторних потенцій різних органів і систем при введенні ксеногенної спинномозкової рідини (отримано 4 патента України, подано 5 заявок на корисні моделі);

кафедра патологічної фізіології (зав.каф. – проф. Кубишкін А.В.), науковці якої патентують способи діагностики й лікування системних патологічних станів; методів оцінки розвитку синдрому системної запальної реакції, що сприяє покращенню діагностики і прогнозу розвитку екстремальної патології та оцінки ефективності використання лікувальних заходів, що в свою чергу дозволить підвищити якість діагностики і лікування хворих, вони подали до Укрпатенту 2 заявки на корисні моделі, отримано 2 патента;

кафедра внутрішньої медицини спільно з лабораторією клінічної імунології та лабораторією морфології ЦНДЛ ( зав.каф. – проф. Білоглазов В.А., зав. лаб. к.б.н. Гордієнко А.І.), співробітники якої подалі у 2012 році до Укрпатенту 2 заявки на корисні моделі та отримали 2 патента, 1 свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір;

кафедра хирургії № 1 (зав. каф. - проф. Костирной В.В.), співробітники якої патентують розробки, що відносяться до діагностики та лікування хірургічних захворювань черевної стінки, черевної порожнини та їх найважливіших ускладнень (5 патентів України на корисні моделі, 8 заявок на корисні моделі та винаході);

кафедра мікробіології (зав.каф. – проф. Криворутченко Ю.Л.), співробітники якої подалі 4 заявки на корисні моделі, що стосуються використання штамів, а також нових мікробіологічних критеріїв оцінки ризику виникнення та характеру розвитку опортуністичних інфекцій у хворих на вторинні імунодефіцити, у тому числі ВІЛ-інфікованих і хворих на важку терапевтичну та хірургічну патологію. Було одержано у 2012 році співробітниками кафедри 4 патента;

кафедра нормальної фізіології спільно з лабораторією фізіології й екологічної медицини ЦНДЛ (зав.каф. – проф. Євстаф’єва О.В.) здійснюють патентування способів комплексної оцінки екологічного ризику для здоров`я людини, вони подали до Укрпатенту 2 заявки на корисні моделі та одержали 1 патент;

кафедра травматології та ортопедії з курсом нейрохірургії (зав. каф. - проф. Куценко С.М. ), співробітники якої подалі 5 заявок на винаходи та корисні моделі, отримано 4 патента, отримано 6 свідоцтв про реєстрацію авторського права на наукові твори.

кафедра стоматології ФПО (зав. каф. - проф. Романенко І.Г.), співробітники якої розроблюють нові засоби лікування та профілактики стоматологічних захворювань ( 7 патентів України на корисні моделі, 7 заявок на корисні моделі);

Кафедра педіатрії з курсом фізіотерапії ( зав.каф. - професор Каладзе М.М.) та кафедра педіатрії з курсом дитячих інфекційних хвороб (зав.каф. - проф. Лагунова Н.В.) (4 патента України на корисні моделі, 3 заявки на винаходи та корисні моделі, 3 свідоцтва про реєстрацію авторського права на наукові твори);

кафедра психіатрії, наркології і психотерапії з курсом загальної і медичної психології (зав.каф. – проф. Вербенко В.А.), співробітники якої проводять дослідження клінічного та патогенетичного поліморфізму психічних та поведінкових розладів (3 патента України на корисні моделі, 2 заявки на корисні моделі, 2 свідоцтва про реєстрацію авторського права на наукові твори);

кафедра нервовіх хвороб ( зав.каф. - проф.Кушнір Г.М.) проводить розробку і удосконалення методів діагностики, лікування і профілактики захворювань нервної системи (1 патент України на корисну модель, 3 заявки на корисні моделі, 1 свідоцтво про реєстрацію авторського права на наукові твори);

кафедра дитячої стоматології (зав.каф. - доцент Колесник К.О.), співробітники якої проводять дослідження епідеміології, тактикаилікування та профілактики основних стоматологічних захворювань у дітей соматичною патологією - 1 патент України на корисну модель, 2 заявки;

кафедра терапії та сімейної медицини (зав.каф. – проф. Кляритська І.Л.), співробітники якої патентують способи діагностики, лікування і профілактики захворювань органів травлення і сукупної патології (2патента України на корисні моделі, 2 заявки на корисні моделі);

кафедра медичної фізики і інформатики (зав.каф. – д.б.н. Григор’єв П.Є.), співробітники якої займаються вивченням функціонального стану й механізмів реакцій фізіологічних систем організму людини на дію електромагнітних полів і випромінювань пристроїв та мобільного зв'язку , а також проблемами інформаційно-комунікаційних веб-платформ як основного елементу сучасного освітнього простору (1 заявка на корисну модель, 3 свідоцтва про реєстрацію авторського права на наукові твори);

кафедра онкології (зав.каф. – проф. проф. Проняков В.І.) (2 патента України на корисні моделі, 1 заявку на корисну модель);

кафедра терапевтичної стоматології (зав.каф. - доцент Дурягіна Л.Х.), співробітники якої займаються проблемами профілактики, клінічними особливостями й лікуванням стоматологічних захворювань у пацієнтів з фоновою патологією ( патент України на корисну модель, 1 заявку на корисну модель);

кафедра фтизіатрії і пульмонології (зав.каф. – проф. Гришин М.М.), співробітники якої займаються розробкою методів діагностики й реабілітації хворих на туберкульоз і неспецифічні захворювання легень у поєднанні з патологією інших органів і систем (патента на винахід, 2 заявки на корисні моделі);

кафедра фізіотерапії та курортології (зав.каф. – проф.Єжов В.В.) патентує нові методи еферентної і адітівної фізіотерапії у відновлювальному лікуванні і профілактиці метаболічного синдрому при поєднаной кардіальной патології ( 1 заявка на корисну модель);

кафедра біології (зав. каф. – проф. Лазарев К.Л. ), співробітники якої проводять дослідження з пластичності і реактивності тканинних структур деяких органних систем в умовах зміненого гомеостазу, а також стану гіпертрофічних і регенераторних процесів деяких органів (яєчника, нирки і печінки) в умовах застосування антиоксидантної корекції поліфенолами винограду (2 заявки на винаходи та корисні моделі);

У 2012 році співробітниками університету подано 16 заявок на видачу патентів України за результатами закінчених науково-дослідних робіт, а отримано 38 патентів на винаходи та корисні моделі України, 5 з них стосуються НДР, що фінансується міністерством охорони здоров’я України.

  1   2   3

Схожі:

1. Результати наукової діяльності державної установи «Кримський державний медичний університет імені С. І. Георгієвського» у 2012 році iconРезультати наукової діяльності державної установи «Кримський державний медичний університет імені С. І. Георгієвського» у 2011 році

1. Результати наукової діяльності державної установи «Кримський державний медичний університет імені С. І. Георгієвського» у 2012 році iconПоложення про приймальну комісію Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» та медичного коледжу кдму імені С.І. Георгієвського в 2012 році
Ректор Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського»
1. Результати наукової діяльності державної установи «Кримський державний медичний університет імені С. І. Георгієвського» у 2012 році iconПоложення про проведення вступних іспитів Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» І медичного коледжу кдму імені С.І. Георгієвського в 2013 році
Ректор Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського»
1. Результати наукової діяльності державної установи «Кримський державний медичний університет імені С. І. Георгієвського» у 2012 році iconПоложення про приймальну комісію Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» І медичного коледжу кдму імені С.І. Георгієвського в 2013 році
Ректор Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського»
1. Результати наукової діяльності державної установи «Кримський державний медичний університет імені С. І. Георгієвського» у 2012 році icon«затверджую» Голова приймальної комісії, ректор Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського»
Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» у 2012 році
1. Результати наукової діяльності державної установи «Кримський державний медичний університет імені С. І. Георгієвського» у 2012 році icon«затверджую» Голова приймальної комісії, ректор Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського»
Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» у 2013 році
1. Результати наукової діяльності державної установи «Кримський державний медичний університет імені С. І. Георгієвського» у 2012 році iconПравила прийому до Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» у 2012 році Освітня діяльність у Державній установі «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського»
Освітня діяльність у Державній установі «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» (далі – кдму) здійснюється...
1. Результати наукової діяльності державної установи «Кримський державний медичний університет імені С. І. Георгієвського» у 2012 році iconПоложення про порядок проведення співбесіди з абітурієнтами, які вступають до Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» І медичного коледжу кдму імені С.І. Георгієвського в 2013 році
Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» І медичного коледжу кдму імені С.І. Георгієвського...
1. Результати наукової діяльності державної установи «Кримський державний медичний університет імені С. І. Георгієвського» у 2012 році icon«затверджую» Ректор Державної установи „Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського”, професор А. А. Бабанін „ ” 20 р. Критерії оцінювання вступної екзаменаційної роботи
До медичного коледжу державної установи «кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвского»
1. Результати наукової діяльності державної установи «Кримський державний медичний університет імені С. І. Георгієвського» у 2012 році icon«затверджую» «затверджую» Голова приймальної комісії, ректор Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського»
Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського», професор А. А. Бабанін
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи