Інформація про Найбільш вагомі наукові досягнення ду «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» за 2012 рік Стисла інформація у рамках бюджетної ндр icon

Інформація про Найбільш вагомі наукові досягнення ду «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» за 2012 рік Стисла інформація у рамках бюджетної ндр
Скачати 191.11 Kb.
НазваІнформація про Найбільш вагомі наукові досягнення ду «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» за 2012 рік Стисла інформація у рамках бюджетної ндр
Дата23.03.2013
Розмір191.11 Kb.
ТипІнформація5. Інформація про Найбільш вагомі наукові досягнення

ДУ «КримськИЙ державнИЙ медичнИЙ університет імені С.І.ГЕОРГІЄВСЬКОГО» за 2012 рік


5.1. Стисла інформація

1. У рамках бюджетної НДР: «Розробка підходів до комплексної оцінки екологічного ризику для здоров`я із застосуванням геоінформаційних технологій» розроблений «Спосіб комплексної оцінки впливу довкілля на здоров'я людини». Даний спосіб представляє поетапне дослідження і аналіз даних медико-екологічного моніторингу різного рівня з урахуванням ключових ланок взаємодії в системі «здоров’я-довкілля» і специфіки регіону, дозволяє одержати найбільш об’єктивну інформацію відносно ступеню та характеру впливу на здоров’я населення саме екологічної ситуації з найменш можливими витратами и може бути рекомендований для використання органами самоврядуванні в області охорони здоров’я та навколишнього середовища на муніципальному рівні.

2. У рамках бюджетної НДР: «Розробка критеріїв діагностики синдрому системної запальної реакції на основі вивчення патогенетичної ролі компонентів протеїназ-інгібіторної системи при критичних станах» розроблено «Спосіб діагностики синдрому системної запальної реакції». Використання запропонованого способу дозволяє забезпечувати підвищення точності діагностики критичних станів, призначати більш адекватну терапію та оцінювати прогноз розвитку патологічного стану

3. У рамках бюджетної НДР: «Роль порушень гуморального і клітинно-опосередкованого антиендотоксинового імунітету в патогенезі найбільш розповсюджених мультифакторіальних захворювань, асоційованих із ризиком розвитку ендотоксинової агресії» розроблено «Спосіб лікування хворих на цукровий діабет II типу». Даний спосіб дозволяє виключити етап попередньої модифікації поверхні твердої фази поло-L-лізинім, що підсилює гідрофобні взаємодії ліпополісахариду з поверхнею твердої фази і забезпечує його міцну мобілізацію, що дає можливість підвищити специфічність і чутливість імуноферментного аналізу. Запропонований спосіб визначення рівня анти-ліпополісахаридних антитіл характеризується високою чутливістю, специфічністю, простотою і приступністю у відношенні реагентів і може бути використаний як у клінічних, так і в науково-дослідних лабораторіях.

4. У рамках бюджетної НДР: «Вплив біологічно-активних речовин рослинного та тваринного походження на умовно-патогенні мікроорганізми» розроблений «Спосіб стимулювання протигрипозного імунітету». Даний спосіб включає введення в організм тритерпенового глікозиду таурозиду Sх1, згідно корисної моделі, уводять таурозид Sх1 безпосередньо до чи після зараження в якості індивідуальної речовини або таурозид Sх1 уводять одночасно з грипозною вакциною. Уведення таурозиду знижує інтенсивність реплікації вірусу грипу в зараженому організмі і підсилює розвиток клітинної й гуморальної імунної відповіді на антигени вірусу, що дає можливість підвищити виживаність заражених організмів в умовах гострої грипозної інфекції і досягти посилення імунної відповіді на антигени вірусу після вакцинації. Спосіб стимулювання протигрипозного імунітету дозволяє за рахунок посилення природженої і набутої імунної відповіді до грипу підвищити стійкість організму до грипу як при екстреній профілактиці і лікуванні цього захворювання, так і при проведенні вакцинації.


^ У рамках виконання ініціативних НДР розроблено декілька способів, які розцінюються як вагомі досягнення.


5. «Спосіб біологічної стерилізації тварин».

Ксеногенний ліквор спинномозкової рідини лактуючих корів після замороження у рідкому азоті, відтаювання, пропускання через антибактеріальні фільтри без гамма-стерилізації, тестування на стерильність, вводять тваринам у ранньому постнатальному періоді в період новонародженості в дозі 2 мл/кг ваги і може бути використаний для стери-лізації тварин у тваринництві і ветеринарії, а також для моделювання афер-тильності експериментальних тварин з метою тестування різних препаратів репродуктивно-стимулюючої дії.

6. «Спосіб диференційної діагностики меланоцитарних новоутворень шкіри».

Спосіб здійснюють на основі дослідження місцевих маркерів запальної реакції - визначення компонентів протеїназ-інгібіторної системи в шкірі, і виділення групи пацієнтів з ознаками високої функціональної активності протеїназ-інгібіторної системи, що дозволяє підвищити точність й інформативність діагностики і надалі призначати адекватну комплексну терапію для ефективної профілактики рецидивування та малігнізації меланоцитарних новоутворень шкіри. Застосування заявленого способу дозволяє поліпшити діагностику меланоцитарних новоутворень шкіри за рахунок визначення місцевих патогенетичних факторів і сприяє проведенню заходів щодо профілактики рецидивів і меланоцитарних новоутворень шкіри при призначенні адекватного етіопатогенетичного лікування цих пацієнтів.

7. «Спосіб лікування остеопенії у дітей з патологією щитовидної залози».

У даному способі поєднане використання в схемі комплексного лікування збалансованого харчування, адекватного рухового режиму, ЛФК, спелеотерапії, синглетно-кисневої терапії, лікувальних ванн, ароматерапії, масажу та методу біорезонансної стимуляції чинить стимулюючий вплив на структурно-функціональний стан кісткової тканини, що можна пояснити активуючим впливом на мікроциркуляцію оточуючих тканин, активізацію окисно-відновних процесів і кістковий метаболізм, в результаті цього відбувається активізація резервних можливостей організму без додаткового введення лікарських препаратів, в результаті чого зменшується частота побічних ефектів терапії, що дозволяє зменшити строки лікування, а також максимально можливе виключення лікарської терапії шляхом підбору адекватних немедикаментозних кліматичних, фізичних та інших методів. Запропонований спосіб може бути рекомендований для впровадження на етапі відновного лікування в практику роботи санаторно-курортних установ. Застосування заявляємого способу дозволяє у дітей з патологією щитовидної залози і остеопенією отримати хороший лікувальний ефект з боку структурно-функціональних властивостей кісткової тканини у вигляді корекції показників ультразвукової денситометрії, а також біохімічних показників.

8. «Пристрій для фіксації фрагментів кістки».

Запропонований пристрій є малотравматичним і високоефективним при необхідності фіксації фрагментів кістки після коригуючих остеотомій великогомілкової кістки у верхній її третини і профілактики вальгусного відхилення гомілок при їх подовженні в програмі полісегментарного подовження нижніх кінцівок. Даний пристрій може бути використаний для оперативного лікування деформуючого артрозу колінних суглобів, деформацій гомілки, а також для профілактики і корекції вальгусного відхилення гомілок при полісегментарному подовженні нижніх кінцівок. Даний пристрій володіє достатньою простотою, надійністю і високою ефективністю, та дозволяє досягти хороших клінічних результатів може застосовуватися в спеціалізованих лікувальних закладах.


^ 5.2. Розгорнена інформація про найбільш вагомі наукові досягнення за 2012 рік.

У галузі фундаментальної медицини в 2012 році на кафедрі біохімії (зав. – проф. К.О. Єфетов) продовжено роботу з дослідження імуноглобулінів людини при злоякісних новоутвореннях, у тому числі, при парапротеїнемічних гемобластозах (ППГ). Розробляється універсальна комп’ютерна програма для кількісного визначення вмісту в сироватці крові патологічних білків-парапротеїнів та інших білкових фракцій. Розроблено унікальний алгоритм для визначення площі електрофоретичної плями та інтенсивності її кольору. У цей час тестується програма третього покоління, планується патентування нового методу. Він може бути впроваджений у клінічну практику для визначення зміни маси пухлини та стадії захворювання при ППГ, а також використовуватися для оцінки «відповіді» пухлини на цитостатичну терапію, корекції цієї терапії, або із прогностичними цілями.

У межах другого етапу досліджень за спільною із Tiroler Landesmuseen, Ferdinandeum (Інсбрук, Австрія) програмою «Synthesis and study of pheromone molecules» кафедрою біохімії КДМУ імені С.І. Георгієвського у 2012 році розроблений дешевий і простий метод отримання статевих атрактантів шкідників сільського господарства на основі використання хімічних компонентів рослинних і тваринних олій. У польових умовах проведено тестування отриманих у лабораторії речовин і доказано їхню активність. Результати цих досліджень доповідалися на міжнародному симпозіумі, присвяченому молекулярній біології, генетиці, філогенії й екології Zygaenidae (XIII International Symposium on Zygaenidae ) (Інсбрук, Австрія, 16–23 вересня 2012), для участі в цьому науковому форумі співробітниками кафедри біохімії отримано п’ять тревел-грантів.

Також продовжено спільний із Центром баркодінгу Biodiversity Institute of Ontario (University of Guelph (Канада)) дослідний проект із секвенування ДНК і вивчення гену мітохондріальної цитохромоксидази (СОI) Zygaenidae. На цей час досліджено вже 490 нуклеотидних послідовностей представників 140 біологічних видів (переважна більшість з них – уперше у світі), що належать до 20 родів.

У 2012 році наукові праці кафедри біохімії КДМУ імені С.І. Георгієвського були 119 разів процитовані вченими з Австрії, Ірану, Німеччини, Франції та Японії.

На кафедрі патофізіології (зав. – проф. А.В. Кубишкін) на основі отриманих даних вивчення особливостей участі протеїназ-інгібіторної системи при формуванні різноманітних варіантів синдрому системної запальної реакції (ССЗР) і синдрому поліорганної недостатності (СПОН) запропоновано нову концепцію участі ССЗР у розвитку критичних станів і нову класифікацію шоків з виділенням шоків із первинним і вторинним розвитком ССЗР. Запатентовано спосіб діагностики синдрому системної запальної реакції, який можливо використовувати покращення діагностики і прогнозу розвитку екстремальної патології та оцінки ефективності використання лікувальних заходів. За розвиток досліджень у цьому напрямі асистент кафедри, к.м.н. Фомочкіна І.І. отримувала стипендію Кабінету Міністрів України для молодих учених.

На кафедрі нормальної фізіології (зав. – проф. О.В. Євстаф’єва) проведено дослідження вмісту токсичних і ессенціальних елементів і пестицидів у біосубстратах породіль і новонароджених (волосся, венозна та пуповина кров, грудне молоко, плацента), у дітей різного віку та стану здоров’я на територіях, які були визначені як екологічно несприятливі за даними попереднього проекту. На підставі одержаних результатів отримано патент на корисну модель, що дозволяє кількісно оцінити ступінь елементного дисбалансу, обумовленість функціонального стану нервової системи елементним дисбалансом, нейротропність окремих елементів, пропонує алгоритм моніторингових досліджень для визначення ступеню екологічного ризику для здоров’я.

Кафедра одержала запрошення і прийняла участь у підготовці сумісного з Італією, Германію, Англією, Норвегією та іншими європейськими країнами проекту з 7-ої Рамочної Програми ЕС.

На кафедрі гігієни (зав. – проф. С.Е. Шибанов) встановлені кореляційні взаємозв'язки між антропогенною екологічною ситуацією в різних районах Криму й основними екологічно залежними показниками здоров'я населення в Криму. Дані екологічно чутливі показники здоров'я населення рекомендовано використовувати при проведенні регіонального медичного моніторингу якості навколишнього середовища в Криму.

На кафедрі мікробіології і вірусології (зав. – проф. Ю.Л. Криворутченко) установлено, що препарат екзогенного сурфактанту Сузакрин не змінює протимікробної активності антибіотика амікацину. Проте додавання Сузакрину до інших антибіотиків змінює їхню протимікробну активність відносно S. aureus і P. aeruginosa – послаблює бактерицидну дію цефепіму і підвищує бактеріостатичний ефект колістиметату натрію. Результати цього дослідження створюють перспективу розробки нових більш ефективних за існуючі схем проведення антибіотикотерапії важких форм внутрішньолікарняних пневмоній.

У результаті вивчення біологічних ознак у Vibrio cholerae non О1 – біолюмінесценції (керівник – проф. О.Б. Хайтович) визначено, що біолюмінесценція – непостійна ознака (може втрачатися і відновлюватися) і залежить від чинників, що впливають на прояв феномену свічення (умов і термінів зберігання вібріонів у колекції мікроорганізмів, якості і склад середовищ, температуру і час їх культивування). Виявлення біолюмінесценції проводилося візуальним і молекулярно-генетичним методом (визначення наявності структурного гена lux A). Досліджено 300 штамів (43 – Vibrio cholerae О1, 183 – Vibrio cholerae non О1, 62 – Vibrio cholerae non О1 (V. albensis), 12 – референтних культур Vibrio cholerae non О1 (V. albensis). На підставі отриманих результатів встановлено, що здатність світитися в темноті є фенотипічною властивістю, але не всі, які мають у геномі ген, проявляють візуальне свічення, це свідчить про потенційну можливість, яка здатна реалізовуватися при створенні оптимальних умов довкілля.

На кафедрі нормальної анатомії (зав. – проф. Пикалюк В.С.) завершені основні дослідження, присвячені впливу гравітаційних перевантажень на кістки, надниркову залозу, органи імунної системи та нирки. Розроблено наукове обґрунтування профілактики виявлених змін.

На кафедрі медичної фізики та інформатики (зав. – проф. П.Є. Григор’єв) створена комп’ютерна програма «Локальний універсальний моніторинг», яку можна завантажити на веб-сторінці http://medfi.org.ua/info.html; програма призначена для отримання комплексної достовірної оцінки психофізіологічного стану, випробуваного (за 80 показниками) з урахуванням популяційних та індивідуальних норм. Дана програма є потужним інструментом для роботи психофізіолога та нейропсихолога; інтегрована з Інтернет-ресурсом www.umon.org.ua, який містить потужний інструментарій для організації досліджень динаміки стану людини в залежності від будь-яких факторів з залученням зацікавлених фахівців у галузях медицини, біології, біофізики, екології, психології, гігієни тощо.

На кафедрі біології медичної (зав. – д.м.н. С.А. Кутя) на основі вивчення феномена епітеліально-мезенхімальної трансформації та представленні результатів досліджень отримано дві медалі в рамках участі в роботі VIII Салону Винаходів «Новий час», а також грант Верховної ради Криму.

^ У галузі фармакології і фармації на кафедрі фармації (зав. – доцент А.М. Кацев) у результаті оцінки дії наночасток срібла на бактеріальну біолюмінесценцію встановлено, що вони інгібують свічення бактерій при концентраціях 0,3 мкг/мл у сольовому середовищі і при 0,085 мкг/мл у безсольових умовах. Вивчення дії інших препаратів срібла, зокрема нітрату і альгінату, дозволили припустити механізм дії наночасток, пов'язаний, як із частковою дисоціацією й утворенням іонів Ag+, так і здатністю наночасток проникати через клітинну мембрану, викликаючи підвищення її проникності. Також була розпочата робота з вивчення дії ДНК-інтеркаляторів на світні бактерії, у результаті якої встановлено, що речовини профлавін, бромистий етідій інгібують біолюмінесценцію при концентраціях 0,01 - 0,04 мг/мл (ЕК50). Введення в цю систему ДНК, або інших молекул-комплексоутворювачів знижують ефект інтеркаляторів. За результатами НДР опубліковано 6 статей, з яких 4 – у закордонних журналах із цитуванням в базі Scopus і NCBI/Pubmed, подано 2 нововведення.

На кафедрі клінічної фармації (зав. – доцент О.І. Коняєва) у рамках співпраці за проектами «SOAR» і «Antibiotics Stewardship» завершено роботу з вивчення локальної антибіотикорезистентності в КРУ «КТМО «Університетська клініка», зібрано дані про нечутливість бактерій до поширених груп антибіотиків (понад 6000 посівів) і розроблено локальні протоколи емпіричної антибіотикотерапії в хірургічних та урологічних відділеннях (програма СКАТ).


^ У галузі терапії найбільш поширених захворювань на кафедрі внутрішніх хвороб № 1 (зав. – проф. О.В. Ушаков) вивчено вплив змін цитокінового гомеостазу та їх корекції на морфо-функціональні показники серця у хворих на артеріальну гіпертензією. Розкрито патогенетичні механізми прогресування легеневої недостатності при поєднаному перебігу хронічної обструктивної хвороби легень і цирозу печінки та обґрунтовано шляхи їх корекції. Отримано докази впливу тютюнопаління на формування субклінічніої системної запальної реакції при хронічній серцевій і легеневій недостатності.

На кафедрі внутрішніх хвороб № 2 (зав. – проф. В.О. Білоглазов) на підставі баз даних про мукозальний антиендотоксичний імунітет введені поняття: гіпер-, нормо- і гіпосекретор (по відношенню до IgА). На підставі вивчення антиендотоксинового рецепторного апарату лейкоцитів уведені поняття: прозапальні антиендотоксинові рецептори (CD14) і протизапальні антиендотоксинові рецептори (ЛПС-ФІТЦ). Доведена прогностична значимість рівня анти-ЛПС-IgG і СРБ у прогнозі ризику летального кінця у хворих на хронічну ниркову недостатність, що знаходяться на програмному гемодіалізі. Запропоновано спосіб лікування хворих на гіперреспондною відповіддю на ендотоксин (за рівнем анти-ЛПС-IgG) у хворих на цукровий діабет II типу, що включає біфідолактофлору і вітаміни групи В.

На кафедрі внутрішніх хвороб № 3 (зав. – проф. О.А. Хренов) подано наукове обґрунтування доцільності використання та доведена клінічна ефективність застосування стандартизованого екстракту артишоку (хофітолу) для корекції цитокінового дисбалансу а також порушень систем гемостазу та імунітету у хворих на хронічну серцеву і хронічну легеневу недостатність із тривалим стажем тютюнопаління.

На кафедрі терапії і сімейної медицини ФПО (зав. – проф. І.Л. Кляритська) визначена частота і характер (клінічні варіанти) лікарського ураження печінки у хворих на рак молочної залози та рак яєчників при проведенні різних режимів хіміотерапії, а також у групі пацієнтів з ревматоїдним артритом залежно від факторів ризику. Обґрунтований і розроблений алгоритм моніторування побічних ефектів у процесі хіміотерапії в онкохворих та при тривалому прийомі метотрексату в залежності від факторів ризику токсичних уражень печінки. Розроблені та впроваджені в клінічну практику оптимальні схеми профілактики й лікування токсичних уражень печінки у досліджуваних груп пацієнтів з використанням різних гепатопротекторів.

На кафедрі пропедевтики терапії (зав. – проф. Є.С. Крутиков) Були розроблені методичні рекомендації щодо визначення бактеріємії у хворих на цироз печінки, показана діагностична значущість цього методу у визначенні ризику розвитку ускладнень у цих пацієнтів. За результатами досліджень був розроблений метод ефективного лікування нефрогенної анемії, яка передбачає поєднане застосування еритропоетинів та L-тироксину.

На кафедрі променевої діагностики і променевої терапії (зав. – проф. О.І. Крадінов) розроблені діагностичні критерії дегенеративно-дистрофічних процесів в осіб, що надходять на санаторно-курортну реабілітацію, у тому числі: методи променевої діагностики остеохондрозу, а також остеохондроз у поєднанні з гіпертонічною хворобою, дисциркуляторною енцефалопатією, синдромом хребетної артерії.

На кафедрі шкірно-венеричних хвороб (зав. – проф. О.О. Притуло) у хворих на мікробну екзему, ускладнену венозними трофічними виразками, встановлені ознаки гіперкоагуляції і тромбінемії, що необхідно враховувати при проведенні комплексної патогенетичної терапії даної категорії хворих. Доведено, що зміни параметрів протеїназ-інгібіторної системи мають виражену мінливість у хворих на меланому шкіри, а також зміни, необхідні для проведення диференціального діагнозу з іншими пігментними новоутвореннями і для контролю комплексного лікування цієї патології.

^ У галузі хірургії на кафедрі хірургії № 1 (зав. – проф. О.В.Костирной) проводилися дослідження та клінічні впровадження способів активного лікування різноманітних форм розповсюдженого перитоніту з використанням методики програмованої лапаростомії з урахуванням динаміки внутрішньочеревного тиску. При лікуванні розповсюдженого ферментативного перитоніту використовувалися комбіновані методи трубчастого дренування та використання абсорбуючих синтетичних матеріалів.

На кафедрі хірургії № 2 (зав. – проф. Ф.М. Ільченко) розроблені і запатентовані нові способи герніопластики при післяопераційних і пахових грижах; спосіб виконання косметичного шва для ушивання шкірної рани значної довжини; розроблений спосіб фізіотерапії післяопераційний асептичних ран; розроблена перфорована пов'язка для лікування гнійно-некротичних ран і трофічних виразок.

На кафедрі травматології та ортопедії (зав. – проф. С.М. Куценко) розроблені та запатентовані нові пристрої для остеосинтезу довгих кісток у хворих з патологічними переломами та метастатичними ураженнями, які не мають аналогів в Україні. Розроблено спеціальний ендопротез проксимального відділу стегнової кістки для хворих з патологічними переломами та метастатичними ураженнями. Дані науково-технічні розробки дозволяють скоротити кількість ускладнень, полегшити догляд за хворим, підвищити якість життя. На основі анатомотопографічних і біомеханічних досліджень, уперше розроблена хірургічна технологія імплантації інтрамедулярного дистракційного пристрою системи Блискунова для подовження плечової кістки.

На кафедрі хірургічних хвороб ФПО (зав. – проф. В.М. Старосек) розроблений інструмент оригінальної конструкції - трискладова голка для пункційних втручань під контролем ультразвукового дослідження (патент України). Використання розробленого пристрою дозволяє виключити потрапляння й поширення біологічних субстратів з патологічних осередків печінки в інтактну паренхіму, м'які тканини і черевну порожнину, знизити ризик постманіпуляційних ускладнень.

Упровадження в хірургічну практику розробленого лікувально-діагностичного алгоритму із застосуванням мініінвазивних ехоконтрольованих пункційно-дренувальних втручань дозволило звести до мінімуму кількість відкритих операцій, скоротити терміни стаціонарного перебування та непрацездатності, уникнути характерних для традиційних операцій ускладнень і летальності, зберегти високу якість життя хворих з непаразитарними кістами та абсцесами печінки.

На кафедрі медицини невідкладних станів та анестезіології (зав. – доцент А.А. Бабанін) доказано, що виникнення системної запальної реакції (СЗР) пов'язано з транслокацією ендотоксину кишкових бактерій і супроводжується пригніченням гуморальної і клітинної ланок антиендотоксинового імунітету. Обґрунтовано захисну роль антиендотоксинових антитіл, показано їх значення в прогнозуванні летальних випадків у пацієнтів відділень інтенсивної терапії. Виявлено зв'язок між виразністю СЗР та порушеннями нутритивного статусу в післяопераційному періоді. Запропоноване комплексне застосування подовженої торакальної епідуральної аналгезії місцевими анестетиками, раннього ентерального харчування і гідроксиетилкрохмалю з метою корекції СЗР. Показано, що торакальна епідуральна аналгезія суттєво полегшує проведення раннього ентерального харчування. Подано клініко-економічне обґрунтування застосування односторонньої спинномозкової анестезії при операціях на нирці та сечоводі.

На кафедрі офтальмології (зав. – проф. Н.В. Іванова) розроблено комплексні методи корекції синдрому «сухого ока» на тлі корекції гормонального статусу. Вивчені і впроваджені в практику сучасні методи офтальмологічної діагностики очних проявів патологічної гіперпролактиємії в жінок дітородного віку. Для прогнозування рецидивів передніх ендогенних увеїтів розроблений спосіб, який на підставі змін в антиендотоксиновому імунному статусі дозволяє виділити групу ризику рецидивування передніх ендогенних увеїтів (Патент № 71560. Україна, МПК (2012) А61F 9/00). Розроблено патогенетично обґрунтований комплексний спосіб лікування ПЕУ з використанням пробіотика Біоспорин й ентеросорбенту ентеросгель на основі базисної протизапальної терапії (Патент № 67100 Україна, МПК (2012) А61F 9/00).

^ У галузі репродуктивного здоров'я на кафедрі акушерства і гінекології № 1 (зав. – проф. В.О. Заболотнов) Після вивчення особливостей бактеріального обсіменіння вагінального епітелію у вагітних з неспецифічними вагінітами доведена ефективність терапевтичного використання антисептичного препарату мірамістину при їх лікуванні, що сприяло зниженню частоти виникнення акушерських і перинатальних ускладнень.

На кафедрі акушерства і гінекології № 2 (зав. – професор І.І. Іванов) розроблений і патогенетично обґрунтований комплексний метод лікування вагітних з прееклампсією легкого та середнього ступеня тяжкості з метою профілактики розвитку тяжких форм прееклампсії. Розроблений метод, крім загальноприйнятої терапії прееклампсії згідно з наказами МОЗ України, включає внутрішньовенне введення корвітину, сеанси мембранного плазмаферезу, адекватну інфузійну терапію. Застосування даного методу дозволило поліпшити або нормалізувати загальний стан вагітних, запобігти прогресування тяжкості прееклампсії, знизити число передчасних пологів й оперативних розроджень, поліпшити перинатальні показники.

^ У галузі педіатрії на кафедрі педіатрії з курсом дитячих інфекційних хвороб (зав. – проф. Н.В. Лагунова; зав. курсу – проф. І.В. Богадєльников) уперше в дітей з природженою патологією серцево-судинної системи вивчено якість життя на різних етапах нагляду і виявлені закономірності та особливості зміни якості життя дітей у динаміці до і після хірургічного лікування в залежності від обсягу проведеного оперативного лікування, його строків, вихідної тяжкості захворювання. Розроблено, апробовано та впроваджено в практику охорони здоров'я алгоритми диспансеризації дітей зі складними природженими вадами серця.

Розроблений і впроваджений в практику ЛПУ АР Крим і України новий спосіб антиендотоксинової терапії, який дозволяє підвищити клінічну ефективність лікування хворих із тяжкими формами бактеріальних ангін і ВІЛ-інфікованих хворих з бактеріальним ураженням ротоглотки за рахунок достовірного скорочення тривалості інтоксикаційного синдрому, проявів місцевого запального процесу, лабораторних ознак запалення, що веде до зменшення тривалості курсів антибактеріальної і дезінтоксикаційної терапії, а також строків перебування в стаціонарі порівняно з традиційними методами лікування.

На кафедрі педіатрії з курсом фізіотерапії ФПО (зав. – проф. М.М. Каладзе) аналіз віддалених результатів використання методів фармако-фізіотерапії показав, що включення запропонованих способів корекції в схему стандартного санаторно-курортного лікування призводило до позитивної динаміки клініко-лабораторних та інструментальних показників з поліпшенням якості життя пацієнтів. За результатами досліджень за участю співробітників кафедри розроблений і затверджений клінічний протокол (Наказ МОЗ України від 22.10.2012 № 832 «Про затвердження уніфікованого клінічного протоколу медичної допомоги дітям, хворим на ювенільний артрит»).

^ У галузі неврології і психіатричних розладів на кафедрі психіатрії, психотерапії, наркології з курсами загальної і медичної психології (зав. – проф. В.А. Вербенко) розроблено та апробовано методику експрес-діагностики когнітивних розладів, що дозволяє не тільки кількісно оцінювати наявні порушення, але й співвідносити їх з ураженням певних мозкових структур.


На кафедрі нервових хвороб (зав. – проф. Л.Л. Корсунська) розроблені критерії діагностики різних видів порушення сечовипускання при розсіяному склерозі, визначена тактика диференційованої терапії.

^ У галузі стоматології на кафедрі ортопедичної стоматології (зав. – проф. С.І. Жадько) розроблений і апробований спосіб оцінки стану периімплантатних тканин у хворих при ортопедичному лікуванні з використанням імплантатів, який передбачає вичислення індексу деструкції тканин, що дає можливість кількісної оцінки періімплантатних тканин, інтенсивності і точної діагностики запального процесу на його ранніх стадіях. Розроблений й апробований спосіб профілактики ускладнень після протезування незнімними протезами з опорою на імплантати, який передбачає використання препарату «Ербісол», що дозволяє зменшити кількість виникаючих ускладнень і значно скоротити терміни адаптації хворих.

На кафедрі хірургічної стоматології (зав. – проф. С.Г. Безруков) запропоновано комплексне лікування хворих на травматичний остеомієліт нижньої щелепи, що включає інтраопераційне заповнення кісткового дефекту остеопластичних матеріалів, легованим сріблом, з подальшим призначенням у післяопераційному періоді антиоксиданту та імуномодулятора Ербісолу, що призводить до більш раннього (ніж у контролі) відновлення показників ПОЛ крові і ротової рідини, до більш швидкого гальмування місцевих запальних реакцій, до зниження числа місцевих ускладнень і рецидивів захворювання.

На кафедрі дитячої стоматології (зав. – доц. К.О. Колесник) Було встановлено, що використання лікувально-профілактичного комплексу, який включає «Краплі Береш Плюс ®», препарат «Сузакрин», що містить сурфактант, і зубний еліксир «Лізомукоїд» на підготовчому етапі й у процесі ортодонтичного лікування дітей із бронхіальною астмою сприяє зниженню ступеня вираженості запальних реакцій , підтримує баланс у прооксидантно-антиоксидантній системі, стимулює антимікробну захисну систему в ротовій порожнині, гальмує ріст умовно патогенної мікрофлори.

На кафедрі терапевтичної стоматології (зав. – доц. Л.Х. Дурягіна) розроблений спосіб лікування запальних і запально-дистрофічних захворювань тканин пародонту, що дозволяє прискорити репаративні процеси в тканинах пародонту і скоротити терміни лікування.

У галузі курортології, реабілітації і фізіотерапії на кафедрі ЛФК, спортивної медицини і фізіотерапії з курсом фізичного виховання (зав. – д.м.н. Г.О. Мороз) вивчені клінічні ефекти нових методик діагностики, лікування і реабілітації пацієнтів з вертеброгенними захворюваннями нервової системи, зумовленими остеохондрозом хребта, цукровим діабетом, що дозволило розробити нові способи відновної терапії і діагностики даної патології. Розроблені й опубліковані методичні рекомендації, що впроваджуються в клінічну практику.

На кафедрі фізіотерапії ФПО (зав. – проф. В.О. Єжов) у взаємодії з Міністерством курортів і туризму Криму і в кооперації з проектом Євросоюзу «Диверсифікація і підтримка кримського туризму» розробляється методологія розвитку сектора медичного та оздоровчого туризму. Проведена аналітична оцінка ресурсів даного сектора в 50 кримських санаторіях. Виявлені потенційні тенденції та пріоритети розвитку курортно-рекреаційної індустрії Криму, її традиційно клінічна орієнтованість і переважний реабілітаційний профіль. Представлені рекомендації для підвищення рівня медичного туризму з позицій сучасного світового курортного досвіду та розроблені критерії медичного продукту для пропозицій у сфері медичного туризму на курортах Криму. Завідувач кафедри професор В.В. Єжов за новаторство в курортології відзначений першою премією на міжнародному форумі «Ukrainian Travel Awards - відкрий Україну».

Схожі:

Інформація про Найбільш вагомі наукові досягнення ду «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» за 2012 рік Стисла інформація у рамках бюджетної ндр iconПравила прийому до Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» у 2012 році Освітня діяльність у Державній установі «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського»
Освітня діяльність у Державній установі «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» (далі – кдму) здійснюється...
Інформація про Найбільш вагомі наукові досягнення ду «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» за 2012 рік Стисла інформація у рамках бюджетної ндр iconПоложення про приймальну комісію Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» та медичного коледжу кдму імені С.І. Георгієвського в 2012 році
Ректор Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського»
Інформація про Найбільш вагомі наукові досягнення ду «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» за 2012 рік Стисла інформація у рамках бюджетної ндр iconІнформація про закупівлю: Адреса веб-сайту на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності): www csmu strace net
Найменування: Державна установа “Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського”
Інформація про Найбільш вагомі наукові досягнення ду «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» за 2012 рік Стисла інформація у рамках бюджетної ндр iconРічний план закупівель (зі змінами) на 2012 рік Державна установа «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського»
Державна установа «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського»
Інформація про Найбільш вагомі наукові досягнення ду «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» за 2012 рік Стисла інформація у рамках бюджетної ндр iconРічний план закупівель (зі змінами) на 2012 рік Державна установа «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського»
Державна установа «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського»
Інформація про Найбільш вагомі наукові досягнення ду «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» за 2012 рік Стисла інформація у рамках бюджетної ндр iconПоложення про проведення вступних іспитів Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» І медичного коледжу кдму імені С.І. Георгієвського в 2013 році
Ректор Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського»
Інформація про Найбільш вагомі наукові досягнення ду «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» за 2012 рік Стисла інформація у рамках бюджетної ндр iconПоложення про приймальну комісію Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» І медичного коледжу кдму імені С.І. Георгієвського в 2013 році
Ректор Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського»
Інформація про Найбільш вагомі наукові досягнення ду «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» за 2012 рік Стисла інформація у рамках бюджетної ндр iconРічний план закупівель на 2013 рік (зміни 1) Державна установа "Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського"
Державна установа “Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського”, код за єдрпоу 01896719
Інформація про Найбільш вагомі наукові досягнення ду «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» за 2012 рік Стисла інформація у рамках бюджетної ндр iconІнформація про патентно-ліцензійну діяльність ду «кримський державний медичний університет імені с.І. Георгієвського» за 2012 рік
Державної службі інтелектуальної власності України. Бльша частина запатентованих наукових розробок стосується нових методів діагностики...
Інформація про Найбільш вагомі наукові досягнення ду «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» за 2012 рік Стисла інформація у рамках бюджетної ндр iconРічний план закупівель на 2013 рік Державна установа "Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського"
Державна установа “Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського”, код за єдрпоу 01896719
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи