Інформація про участь у міжнародній науково-технічній співпраці Протягом 2012 року продовжувався розвиток наукової міжнародної співпраці кдму імені С.І. Георгієвського icon

Інформація про участь у міжнародній науково-технічній співпраці Протягом 2012 року продовжувався розвиток наукової міжнародної співпраці кдму імені С.І. Георгієвського
Скачати 105.93 Kb.
НазваІнформація про участь у міжнародній науково-технічній співпраці Протягом 2012 року продовжувався розвиток наукової міжнародної співпраці кдму імені С.І. Георгієвського
Дата23.03.2013
Розмір105.93 Kb.
ТипІнформація


Інформація про участь у міжнародній науково-технічній співпраці


Протягом 2012 року продовжувався розвиток наукової міжнародної співпраці КДМУ імені С.І. Георгієвського.

Четвертий рік продовжується програма, організована французькою громадською організацією «Асоціація франко-української співпраці в галузі охорони здоров'я і фармації» (ASFUDS) і Українським лікарським товариством (ВУЛТ), у якій бере участь КДМУ імені С.І. Георгієвського. Координатором програми виступає професор В.С. Пика люк (завідувач кафедри нормальної анатомії). У рамках цієї програми викладачі, студенти та працівники охорони здоров'я мають можливість ознайомитися з організацією системи охорони здоров'я Франції з відвідуванням ряду провідних клінік і наукових центрів Парижа. Програму планується продовжити і у 2013 році.

У рамках співробітництва з Фондом Romualdo Del Bianco (Флоренція, Італія) під керівництвом професора Т.В. Кобець (завідувач кафедри пропедевтики педіатрії) готується проведення нового міжнародного семінару у січні 2013 р. за участю 20 молодих науковців і студентів університету. Підписано договір щодо продовження співробітництва з фондом на подальший період.

Співробітники університету отримали 21 грант для участі в різноманітних наукових програмах у 16 країнах світу.

Низку наукових і освітніх програм активно впроваджує кафедра медичної фізики та інформатики. У звітний період завідувач кафедри д. б. н. П.Є. Григор'єв проводив консультації з представниками Вищої школи суспільних і технічних наук (Радом, Польща) з метою укладення двостороннього договору про співпрацю між Вищою школою суспільних і технічних наук і КДМУ імені С.І. Георгієвського. Доцент цієї кафедри Н.В. Проніна забезпечила адміністративний супровід підписання даного договору 14.12.2011 р.

Відповідно до двостороннього договору між КДМУ імені С.І. Георгієвського та Медичним факультетом Ягелонського університету (Краків, Польща) кафедра бере участь в організації обмінів студентами між вузами.

Доцент Н.В. Проніна взяла участь у роботі семінару «Медична освіта в Німеччині», який фінансувала та проводила Німецька служба академічних обмінів (DAAD) з 20.11.2011 р. по 30.11.2011 р. в 5 медичних університетах Німеччини. Набуті знання й інформація дозволили впровадити в навчальний процес методику викладання природничих дисциплін для студентів медичних спеціальностей, розроблену раніше (Свідоцтво про авторське право № 39066 від 07.07.2011 р.).

Кафедра розвиває плідне співробітництво з провідними освітніми та науковими центрами СНД з Росії і Казахстану, виконується 5 договорів із наукового співробітництва, завдяки чому, зокрема, кафедра прийняла участь в організації 5 міжнародних конференцій, співробітники кафедри отримали 7 тревел-грантів для здійснення спільної науково-методичної роботи й участі в міжнародних форумах.

Університет продовжував брати участь у реалізації ряду наукових програм.

^ На кафедрі біохімії (завідувач – професор К.О. Єфетов) із науково-освітнім візитом 31 січня – 10 лютого 2012 р. перебував почесний професор КДМУ імені С.І. Георгієвського доктор Gerhard M. Tarmann (Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Інсбрук, Австрія), президент Європейського лепідоптерологічного товариства (European Lepidopterological Society). Для студентів і викладачів КДМУ імені С.І. Георгієвського 07.02.2012 р. професор Gerhard M. Tarmann прочитав лекцію «Дослідження послідовності нуклеотидів у гені першої субодиниці мітохондріальної цитохромоксидази та ДНК-паспортизація біологічних об’єктів», в ході якої він доповів слухачам результати останніх наукових досліджень з питань біоідентифікаціі та ДНК-баркодінгу.

Кафедрою біохімії вузу у 2012 р. виконувався другий етап досліджень за спільною з Tiroler Landesmuseen, Ferdinandeum (Інсбрук, Австрія) міжнародною науковою програмою «Study of DNA molecules of different biological species with the purpose to reconstruct phylogeny and create a proper biological system». Кафедрою спільно з вченими з інших країн було проведено наукові дослідження у Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum (Інсбрук, Австрія), Zoologische Sammlungen des Bayerischen Staates (Мюнхен, Німеччина), Humboldt-Universität, Berlin (Берлін, Німеччина), Staatliches Museum fur Naturkunde (Карлсрує, Німеччина), Musee d’Histoire Naturelle (Париж, Франція), Royal Museum for Central Africa (Тервурен, Бельгія). Продовжено також вивчення гена мітохондріальної цитохромоксидази (СОI) Zygaenidae – спільний з Центром баркодінгу Biodiversity Institute of Ontario (University of Guelph (Канада) дослідницький проект із секвенування ДНК.

У 2012 р. кафедрою біохімії університету від Tiroler Landesmuseen, Ferdinandeum (Інсбрук, Австрія) отримано 5 тревел-грантів для участі у міжнародному симпозіумі, присвяченому молекулярній біології, генетиці, філогенії й екології Zygaenidae (XIII International Symposium on Zygaenidae) (Інсбрук, Австрія, 16–23 вересня 2012 р.). На ньому доповідалися результати тестувань синтезованих раніше закордонними вченими й отриманих у відділі біотехнології КДМУ імені С.І. Георгієвського статевих атрактантів у польових дослідженнях, проведених у Криму, Хорватії й Італії, а також останні досягнення у вивченні гена мітохондріальної цитохромоксидази Zygaenidae. На симпозіумі від кафедри біохімії вузу було представлено 8 доповідей у співавторстві зі вченими з 9 країн світу.

У 2012 р. наукові праці кафедри біохімії КДМУ імені С.І. Георгієвського були 119 разів процитовані вченими з Австрії, Ірану, Німеччини, Франції та Японії.

Ряд традиційних програм у рамках міжнародного співробітництва продовжувались за участю співробітників кафедри патологічної анатомії із секційним курсом (завідувач – професор М.Ю. Новіков). Це співробітництво включає дослідження з теми «Ультраструктурна патологія легенів» з Інститутом ультраструктурної патології та молекулярної біології клітини Віденського національного медичного університету (професор Дончо Керьяшки, доцент Герхард Декан); вивчення біохімічного складу нових препаратів сурфактанту – з Інститутом ультраструктурної патології і молекулярної біології клітини Віденського національного медичного університету (професор Дончо Керьяшки, асистент Сігурд Крігер); розробка методів сучасної імуногістохімії в гінекологічній патології – з Клінікою гінекології Гейдельберзького університету, м. Гейдельберг, Німеччина (професор Зон, професор П. Зін).

Продовжена співпраця кафедри внутрішньої медицини № 2 (завідувач — професор В.О. Білоглазов) з Американським коледжем «Астма, алергія, клінічна імунологія» й Інститутом імунології (Нова Англія, США). У рамках співпраці відбувається стажування співробітників університету у провідних клініках США. Крім того, кафедра співпрацює з Всесвітньою організацією алергології в рамках проекту «World Allergy Organization Survey on Global Availability of Essentials for the Assessment and Management of Anaphylaxis by Allergy/Immunology Specialists in Healthcare Settings».

^ Кафедрою нормальної фізіології та відділом екологічних ризиків ЦНДЛ (завідувач – професор О.В Євстафьєва) під егідою Європейської конвенції про трансграничні переноси атмосферних забруднювачів на далекі відстані LRTAP ведуться роботи щодо картирування та моделювання реактивного азоту, а також щодо підготовки спільного гранта з італійськими колегами та колегами 12 європейських країн в рамках 7-ої Рамочної програми ЄС. Результати досліджень були представлені професором О.В Євстафьєвою на двох робочих нарадах експертних груп у Великобританії та Нідерландах.

^ На кафедрі фізіології патологічної (завідувач – професор А.В. Кубишкін) у рамках міжнародної співпраці налагоджується взаємодія стосовно проведення спільних досліджень із низкою провідних центрів. У рамках проведення 6 конгресу патофізіологів України з міжнародною участю було проведено переговори з учасниками конгресу з ближнього та дальнього зарубіжжя Академіком РАН і РАМН Черешнєвим В.О. (директор Інституту імунології і фізіології УрО РАН, голова комітету з науки та наукоємних технологій Держдуми РФ), професорами Осамо Матсуо (Японія), Курпіш Мацей (Польща), Зденко Ковач (Хорватія).

^ Кафедрою гістології (завідувач – професор О.Ю. Шаповалова) продовжується спільна робота в рамках «Кримської гістологічної і ембріологічної школи» у Сімферополі і Лос-Анджелесі. Вивчення ембріонів і плодів людини, у тому числі і з використанням нового, запатентованого в США, методу забарвлення Ab&hxe (DR. Aib’s PRIVATE HISTOLOGY, USA).

Співробітники кафедри невідкладних станів та анестезіології (завідувач – доцент А.А. Бабанін) беруть участь у виконанні міжнародної програми «PAIN OUT», основне завдання якої полягає в удосконаленні заходів боротьби з післяопераційним болем. У межах програми «PAIN OUT» здійснюється збір відомостей про післяопераційний біль у різних дослідницьких центрах, об’єднання цих відомостей до єдиної міжнародної бази даних, їх обробка та порівняльний аналіз. Результати аналізу дозволяють оцінити якість післяопераційного знеболювання та створюють основу для удосконалення тактики анальгезії у післяопераційному періоді. За результатами програми доцент М.О. Глотов прийняв участь у міжнародному форумі Euroanaesthesia-2012, який відбувся у червні 2012 р. у Франції, а асистент П.В. Мельниченко пройшов стажування «Fundamentals in Cardiac Surgery» у Великій Британії (організатор стажування — European Association For Cardio-Thoracic Surgery).

^ Кафедра акушерства, гінекології і перинатології ФПО (завідувач – професор А.М. Рибалко) проводить спільні дослідження з Науково-дослідним інститутом онкології імені Н.Н. Петрова (Санкт-Петербург) і активно співпрацює з Міжнародною організацією щодо проектів первинної реанімації новонароджених (Солт-Лейк-Сіті, США) і з Європейським центром дизасторної медицини (професор Ф. Дела Корте) в проекті з проблем реанімації новонароджених в екстремальних умовах.

^ Кафедра офтальмології (завідувач – професор Н.В. Іванова) співпрацює з Європейським офтальмологічним товариством European Society of Ophthalmology. Професор Н.В. Іванова є членом цього товариства. Товариством надаються гранти для молодих учених для стажування в провідних офтальмологічних клініках Європи. У 2012 р. клінічний ординатор кафедри Е.Ш. Алієва отримала грант Європейського офтальмологічного товариства для місячного стажування в одній із провідних європейських клінік.

Здійснюється співпраця з Міжнародним королівським освітнім центром з офтальмології в Празі – Lions International Educational Centre of ophthalmology in Prague, Department of ophthalmology Charles University, Prague. Цей центр під егідою програми Всесвітньої організації охорони здоров’я «VISION-2020» надає гранти для молодих учених-офтальмологів для стажування в Празькому центрі офтальмології. Стажування пройшли наступні молоді вчені кафедри: Н.М. Воронова, Г.І. Копаєнко, С.В. Чистякова, Г.І. Кондратюк, Н.О. Ярошева.

Кафедра співпрацює з Міжнародною асоціацією катарактальних і рефракційних хірургів, з Міжнародною асоціацією глаукоматологів і нейроофтальмологів, з Міжнародною офтальмологічною радою (Internatinal Council of Ophthalmology – ICO). Ця Рада надає гранти на тривалі стажування (3 місяці) для молодих учених-офтальмологів у провідних офтальмологічних клініках Європи та світу.

^ Кафедра клінічної фармакології, фармакотерапії (завідувач – доцент О.І. Коняєва) проводить роботу в рамках наступних міжнародних програм.

У межах програми ВООЗ з моніторингу побічних реакцій лікарських засобів і антиретровірусних препаратів здійснюється збір і аналіз відомостей про побічну дію ліків, які вносяться до Національної бази даних побічних реакцій і передаються в Центр моніторингу побічних реакцій ВООЗ (Упсала, Швеція).

У рамках співпраці з Thomson Reuters Scientific SAS співробітники кафедри беруть участь у програмі IDRAC (Єдина база даних регуляторних рішень), забезпечують наповнення, моніторинг і функціонування Українського веб-модуля цієї системи.

Участь у програмі Міністерства охорони здоров'я України і корпорації Merck Sharp and Dohme «Antibiotics stewardship» – СКАТ, спрямованої на вивчення локальної антибіотикорезистентності в стаціонарах хірургічного профілю з метою розробки локальних протоколів емпіричної антибіотикотерапії інтраабдомінальних інфекцій. Спільно з компанією Glaxo Smith Kline бере участь у проекті вивчення антибіотикорезистентності основних патогенів респіраторних інфекцій «SOAR».

У рамках програми Європейської асоціації клінічної фармакології і фармакотерапії (EACPT – European association of Clinical Pharmacology and Therapeutics), Міжнародного товариства фармаконагляду (Isop – International Society of Pharmacovigilance) і Міжнародного товариства фармакоепідеміологів молоді вчені-клінічні фармакологи беруть участь у міжнародних форумах із клінічної фармакології і фармаконагляду (Угорщина, Голландія), отримано доступ до закритої бази даних навчальних матеріалів із фармаконагляду, повний доступ до статей з безпеки лікарських засобів (журнали видавництва Wiley and Sons), здійснюється рецензування існуючих законодавчих актів США, Європи й України.

^ Кафедра фтизіатрії та пульмонології ФПО (завідувач – професор М.М. Гришин) з 2005 р. співпрацює з Бюро ВООЗ в Україні з теми «Організація боротьби з туберкульозом», з 2008 р. – із міжнародною організацією РАТН з теми «Партнерство щодо контролю за туберкульозом». У 2012 р. кафедра розпочала співпрацю з благодійним фондом Ріната Ахметова «Розвиток України» у рамках реалізації Програми «Зупинимо туберкульоз в Україні» при підтримці Глобального Фонду боротьби зі СНІДом, туберкульозом і малярією, а також співпрацю з міжнародною організацією US AID за Програмою «Посилення контролю за туберкульозом в Україні». Метою співробітництва є: поліпшення якості надання допомоги хворим на туберкульоз, моніторинг епідеміологічної ситуації в Україні і ефективності протитуберкульозних заходів, розробка нових науково обґрунтованих методів виявлення, лікування та моніторингу хворих на туберкульоз, розробка нових методів викладання фтизіатрії для медичних працівників і інших цільових аудиторії.

На кафедрі фізіотерапії ФПО (завідувач – професор В.В. Єжов), співробітники (професор В.В. Єжов, професор В.І. Мізин, асистент Ю.І. Андріяшек, асистент Ф.А. Суботін) взяли участь у роботі наукових форумів і конференцій щодо реабілітаційної та курортної медицини в Росії (Санкт-Петербург), Білорусі (Мінськ), Міжнародної виставки «MEDIКA-2012» (Дюссельдорф, Німеччина). Проведено 2 науково-практичних семінари спільно з Російським державним медичним університетом імені М.І. Пирогова (Москва), підтримується співпраця з Білоруським державним медичним університетом (Мінськ), Військово-медичною академією імені С.М. Кірова (Санкт-Петербург), Російським державним медичним університетом імені М.І. Пирогова (Москва), Spa & Wellness International Council (Москва). У складі Робочої групи експертів Євросоюзу проводиться дослідження ресурсів сектору медичного й оздоровчого туризму в Криму (EU Project: «Crimean Tourism Diversification and Support», 2012-2014) з метою розробки рекомендацій щодо розвитку нових програм і продуктів медичного туризму.

Зберігається співпраця з науковими установами Російської Федерації. У рамках існуючих контактів проводяться спільні конференції та наукові дослідження. Найбільш активно в розвитку наукових контактів із Російською Федерацією беруть участь наступні кафедри університету.

Кафедра судової медицини з курсом права – із Російським центром судово-медичної експертизи, кафедрою судової медицини Московської медичної академії імені І.М. Сеченова і кафедрою гістології та ембріології педіатричного факультету російського державного медичного університету (Москва).


^ Кафедра хірургічної стоматології – із товариством пластичних, реконструктивних і естетичних хірургів Росії.

Кафедра нетрадиційної медицини ФПО співпрацює з Новосибірським інститутом лімфології РАМН і Московським клінічним НДІ ім. М.Ф. Володимирського.

^ Кафедра нормальної анатомії проводить спільні дослідження з Московським університетом ім. М.В. Ломоносова (Москва) в галузі проведення растрової та трансмісійної електронної мікроскопії, з Військово-медичною академією (Санкт-Петербург) в області розробки та використання методу пластинації анатомічних препаратів.

^ Кафедра російської мови продовжує співпрацю по договорам про наукову взаємодію з Державним інститутом російської мови ім. О.С. Пушкіна та Російським університетом дружби народів у формі активної участі в конференціях, що організовуються вказаними науковими та навчальними закладами. Крім того, кафедра підтримує членство в Міжнародній асоціації викладачів російської мови та літератури (УАПРЯЛ, Україна, Київ).

Кафедра фізіології патологічної розвиває контакти з інститутом загальної патології та патофізіології (Москва) і медичним факультетом Санкт-Петербурзького університету.

Кафедра фармації проводить спільну наукову роботу з Сибірським федеральним університетом (Красноярськ).

Кафедра філософії співпрацює з Германським історичним інститутом у Москві.

Схожі:

Інформація про участь у міжнародній науково-технічній співпраці Протягом 2012 року продовжувався розвиток наукової міжнародної співпраці кдму імені С.І. Георгієвського iconІнформація про участь у міжнародній науково-технічній співпраці Протягом 2011 року продовжувала розвиток міжнародна співпраця кдму
Внз україни (у т ч. 7 наших студентів) будуть знайомиться з медичним факультетом Сорбонни, клінікою, лабораторіями І музеями інституту...
Інформація про участь у міжнародній науково-технічній співпраці Протягом 2012 року продовжувався розвиток наукової міжнародної співпраці кдму імені С.І. Георгієвського iconЗаявка на участь у ІІ міжнародній науково-практичній конференції: «Функціонування громадських організацій у вищих навчальних закладах: стан, проблеми, стратегії розвитку міжнародної співпраці»
«Функціонування громадських організацій у вищих навчальних закладах: стан, проблеми, стратегії розвитку міжнародної співпраці»
Інформація про участь у міжнародній науково-технічній співпраці Протягом 2012 року продовжувався розвиток наукової міжнародної співпраці кдму імені С.І. Георгієвського iconПатентно-ліцензійна діяльність в ду «кдму імені С.І. Георгієвського»
В ду «кдму імені С.І. Георгієвського» більша частина запатентованих наукових розробок стосується нових методів діагностики І лікування...
Інформація про участь у міжнародній науково-технічній співпраці Протягом 2012 року продовжувався розвиток наукової міжнародної співпраці кдму імені С.І. Георгієвського iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у дев’ятій Міжнародній науково-технічній конференції «авіа-2009»
Запрошуємо Вас взяти участь у дев’ятій Міжнародній науково-технічній конференції «авіа-2009», яка відбудеться 21-23 вересня 2009...
Інформація про участь у міжнародній науково-технічній співпраці Протягом 2012 року продовжувався розвиток наукової міжнародної співпраці кдму імені С.І. Георгієвського iconІнститут Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці запрошує Вас взяти участь в інституційний візит до відня та будапешту «освітні перспективи»
Захід організовується з метою популяризації академічної мобільності українців на арені міжнародної освіти. Учасники Воркшопу здобудуть...
Інформація про участь у міжнародній науково-технічній співпраці Протягом 2012 року продовжувався розвиток наукової міжнародної співпраці кдму імені С.І. Георгієвського iconСтипендії для українських студентів на навчання у провідних польських внз грантові програми
Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці запрошує Вас взяти участь у польсько-українському проекті
Інформація про участь у міжнародній науково-технічній співпраці Протягом 2012 року продовжувався розвиток наукової міжнародної співпраці кдму імені С.І. Георгієвського iconСтипендії для українських студентів на навчання у провідних польських внз, Грантові програми
Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці запрошує Вас взяти участь у польсько-українському проекті
Інформація про участь у міжнародній науково-технічній співпраці Протягом 2012 року продовжувався розвиток наукової міжнародної співпраці кдму імені С.І. Георгієвського iconПоложення про порядок проведення співбесіди з абітурієнтами, які вступають до Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» І медичного коледжу кдму імені С.І. Георгієвського в 2013 році
Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» І медичного коледжу кдму імені С.І. Георгієвського...
Інформація про участь у міжнародній науково-технічній співпраці Протягом 2012 року продовжувався розвиток наукової міжнародної співпраці кдму імені С.І. Георгієвського iconІнститут міжнародної академічної та наукової співпраці

Інформація про участь у міжнародній науково-технічній співпраці Протягом 2012 року продовжувався розвиток наукової міжнародної співпраці кдму імені С.І. Георгієвського iconІнститут міжнародної академічної та наукової співпраці

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи