Положення про порядок проведення співбесіди з абітурієнтами, які вступають до Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» І медичного коледжу кдму імені С.І. Георгієвського в 2013 році icon

Положення про порядок проведення співбесіди з абітурієнтами, які вступають до Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» І медичного коледжу кдму імені С.І. Георгієвського в 2013 році
Скачати 38.27 Kb.
НазваПоложення про порядок проведення співбесіди з абітурієнтами, які вступають до Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» І медичного коледжу кдму імені С.І. Георгієвського в 2013 році
Дата30.05.2013
Розмір38.27 Kb.
ТипПоложення

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Голова приймальної комісії

Ректор ДУ «Кримський державний

медичний університет

імені С.І. Георгієвського»


професор А. А. Бабанін

‘'____”__________2013 р.


ПОЛОЖЕННЯ

про порядок проведення співбесіди з абітурієнтами,

які вступають до Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» і медичного коледжу КДМУ імені С.І. Георгієвського в 2013 році.


 1. У відповідності до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2013 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 5 листопада 2012 року № 1244 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13 листопада 2012 року за № 1902/22214, № 1903/22215, і затверджені рішенням Приймальної комісії (протокол № 25 від 26 листопада 2012 року) до Правил прийому до Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» та медичного коледжу КДМУ у 2013 році та Положення про Приймальну комісію Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського», приймаються за результатами співбесіди з біології та хімії (за умови подання сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів не нижче 140 балів із профільних конкурсних предметів і не нижче 124 балів із непрофільних конкурсних предметів) наступні категорії абітурієнтів:

згідно Закона України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право, а саме: особи, які закінчили середні й професійно-технічні заклади освіти з відзнакою (відмінними оцінками (10–12 балів)) і які згідно із Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (у редакції Закону України від 19.12.91, зі змінами та доповненнями):

- віднесені до категорії 1 або 2;

- є неповнолітніми дітьми померлих громадян, віднесених до категорії 1, 2, або 3, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою (неповнолітніми вважаються діти, яким не виповнилося 18 років на день подання документів до Приймальної комісії);

- є неповнолітніми дітьми громадян, віднесених до категорії 1;

- є дітьми, зазначеними в статті 27 цього Закону, яким встановлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою;

- є дітьми, які мають підстави для встановлення категорії 2 або 3, до досягнен­ня повноліття;

- є дітьми до досягнення повноліття, які до вступу в державні вищі навчальні заклади, розташовані за межами зони забруднення, мали підстави для отримання категорії 4.

Неповнолітніми вважаються діти, яким на момент здачі документів не виповнилось 18 років.

 1. Співбесіда з вказаними категоріями абітурієнтів проводиться в усній формі з біології, хімії і основ сестринської справи (для бакалаврату) комісією зі співбесіди, склад якої затверджується наказом ректора не піздніше 2 місяців до початку прийому документів. Рішення приймальної комісії про результати співбесіди доводяться до відома абітурієнтів у день її проведення.

 2. Програму співбесіди з зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії.

 3. Питання, що виносяться на співбесіду не повинні виходити за межі програми середньої школи і не повинні вимагати спеціального часу для підготовки відповіді. Список питань, що виносяться на співбесіду затверджується наказом ректора не піздніше 1 місяця до початку співбесіди і зберігаються в запечатаному сейфі, як документи суворої звітності.

 4. При проведенні співбесіди абітурієнту задається 6 запитань (по 3 запитання з кожного предмету). Вірна і повна відповідь на 6 запитань (по 3 питання з кожного предмету) є критерієм позитивного результату співбесіди. При проведенні співбесіди з особами, які вступають до бакалаврату, абітурієнту задається 3 запитання з основ сестринської справи. Вірна і повна відповідь на 2 питання є критерієм позитивного результату співбесіди.

 5. Хід співбесіди відображається у листі співбесіди, куди вносяться запитання , що ставляться, і де відбивається повнота і вірність відповідей. Після закінчення співбесіди лист співбесіди підписується абітурієнтом і головою комісії зі співбесіди та вкладається в особисту справу абітурієнта. Результати співбесіди оголошуються в день її проведення.

 6. За результатами співбесіди комісія робить висновок про відповідність (невідповідність) рівня знань абітурієнтів необхідному для навчання в університеті і дає відповідну рекомендацію приймальній комісії про можливість (неможливості) зарахування до університету абітурієнта. Рішення комісії зі співбесіди відбивається у протоколах засідань.

 7. На засіданні приймальної комісії голова комісії зі співбесіди доповідає про результати співбесіди, після закінчення роботи комісії зі співбесіди представляє звіт про її роботу, який затверджується приймальною комісією.

 8. Особи, що не рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди, можуть бути допущені рішенням приймальної комісії до участі в конкурсі сертіфікатів або до вступних іспитів на загальних підставах.

 9. Абітурієнти, які не прибули без поважних причин на співбесіду згідно затвердженого розкладу, утрачають можливість вступу до КДМУ за цією формою. Рішенням Приймальної комісії дані абітурієнти могуть приймати участь в конкурсі сертіфікатів або в складанні іспитів на загальний підставах.

 10. Апеляція з приводу результатів співбесіди може особисто подаватися тільки в день проведення співбесіди.Розглянуто і затверджено на засіданні приймальної комісії КДМУ

‘‘____”___________ 2013 року, протокол № ____


Відповідальний секретар

приймальної комісії КДМУ, доцент І.А.Верченко


Схожі:

Положення про порядок проведення співбесіди з абітурієнтами, які вступають до Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» І медичного коледжу кдму імені С.І. Георгієвського в 2013 році iconПоложення про проведення вступних іспитів Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» І медичного коледжу кдму імені С.І. Георгієвського в 2013 році
Ректор Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського»
Положення про порядок проведення співбесіди з абітурієнтами, які вступають до Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» І медичного коледжу кдму імені С.І. Георгієвського в 2013 році iconПоложення про приймальну комісію Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» І медичного коледжу кдму імені С.І. Георгієвського в 2013 році
Ректор Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського»
Положення про порядок проведення співбесіди з абітурієнтами, які вступають до Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» І медичного коледжу кдму імені С.І. Георгієвського в 2013 році iconПоложення про приймальну комісію Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» та медичного коледжу кдму імені С.І. Георгієвського в 2012 році
Ректор Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського»
Положення про порядок проведення співбесіди з абітурієнтами, які вступають до Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» І медичного коледжу кдму імені С.І. Георгієвського в 2013 році iconПравила прийому до Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» у 2012 році Освітня діяльність у Державній установі «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського»
Освітня діяльність у Державній установі «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» (далі – кдму) здійснюється...
Положення про порядок проведення співбесіди з абітурієнтами, які вступають до Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» І медичного коледжу кдму імені С.І. Георгієвського в 2013 році iconПоложення про порядок розгляду апеляційною комісією Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» та медичного коледжу кдму робіт абітурієнтів з приводу екзаменаційних оцінок у 2013 році
Апеляції з приводу екзаменаційних оцінок подаються особисто не пізніше наступного дня після оголошення оцінок з письмового іспиту...
Положення про порядок проведення співбесіди з абітурієнтами, які вступають до Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» І медичного коледжу кдму імені С.І. Георгієвського в 2013 році icon«затверджую» Голова приймальної комісії, ректор Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського»
Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» у 2013 році
Положення про порядок проведення співбесіди з абітурієнтами, які вступають до Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» І медичного коледжу кдму імені С.І. Георгієвського в 2013 році icon«затверджую» Ректор Державної установи „Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського”, професор А. А. Бабанін „ ” 20 р. Критерії оцінювання вступної екзаменаційної роботи
До медичного коледжу державної установи «кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвского»
Положення про порядок проведення співбесіди з абітурієнтами, які вступають до Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» І медичного коледжу кдму імені С.І. Георгієвського в 2013 році icon«затверджую» Голова приймальної комісії, ректор Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського»
Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» у 2012 році
Положення про порядок проведення співбесіди з абітурієнтами, які вступають до Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» І медичного коледжу кдму імені С.І. Георгієвського в 2013 році icon«затверджую» «затверджую» Голова приймальної комісії, ректор Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського»
Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського», професор А. А. Бабанін
Положення про порядок проведення співбесіди з абітурієнтами, які вступають до Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» І медичного коледжу кдму імені С.І. Георгієвського в 2013 році icon1. Результати наукової діяльності державної установи «Кримський державний медичний університет імені С. І. Георгієвського» у 2012 році
Результати наукової діяльності державної установи «Кримський державний медичний університет імені С. І. Георгієвського»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи