І. георгієвського» «Затверджую» Ректор ду кдму імені С.І. Георгієвського член-кореспондент намн україни професор А. А. Бабанін icon

І. георгієвського» «Затверджую» Ректор ду кдму імені С.І. Георгієвського член-кореспондент намн україни професор А. А. Бабанін
Скачати 82.04 Kb.
НазваІ. георгієвського» «Затверджую» Ректор ду кдму імені С.І. Георгієвського член-кореспондент намн україни професор А. А. Бабанін
Дата30.05.2013
Розмір82.04 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ


ДУ «КРИМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені С.І.ГЕОРГІЄВСЬКОГО»


«Затверджую»

Ректор ДУ КДМУ імені С.І.Георгієвського

член-кореспондент НАМН України

професор А.А.Бабанін

_____________________________

Факультет медичний № 1

Кафедра – нормальної анатомії


ПРОГРАМА

з дисципліни

АНАТОМІЯ ЛЮДИНИ

фахових вступних випробувань для осіб, які мають середню медичну освіту за спеціальністю 5.120101 «Лікувальна справа», та вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю 7.12010001_»Лікувальна справа»


(розроблена на підставі типової навчальної програми)


Обговорено та затверджено

на Вченій раді ДУ КДМУ імені С.І.Георгієвського

«____»_______________201_ р.

протокол № ___ від _________201_р.


Голова Вченої ради

ДУ КДМУ імені С.І.Георгієвського

член-кореспондент НАМН України,

професор А.А.Бабанін


Секретар Вченої ради

професор С.І Шібанов


^ Перелік питань для проведення фахових вступних випробувань з анатомії людини

Вступ до анатомії

 1. Предмет та зміст анатомії. Сучасні напрями розвитку анатомії. Методи дослідження в анатомії.

 2. Стислі відомості з історії анатомії. (Гіппократ, Гален, Леонардо да Вінчі, Гарвей, Везалій). Кримська анатомічна школа (Р.І Гельвіг, В.В.Бобін, В.І.Зяблов, В.В.Ткач), їх вклад в розвиток анатомії.

 3. Розвиток анатомії на Україні. Національні анатомічні школи (Київ, Львів, Одеса).

 4. Початкові стадії ембріогенезу людини. Вчення про зародкові листки. Похідні кожного зародкового листка.


^ «АНАТОМІЯ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТА»

Анатомія кісток скелета. З’єднання кісток скелета

1. Визначення скелета; основні функції скелета.

2. Кістка як орган. Класифікація кісток. Основні етапи розвитку кісток.

3. Хребтовий стовп в цілому. Відділи хребтового стовпа.

4. Грудна клітка в цілому.

5. Відділи черепа. Мозковий та лицевий череп: частини, кістки, що їх утворюють.

6. Частини і будова трубчастих кісток.

7. Скелет верхньої кінцівки. З'єднання кісток верхньої кінцівки.

8. Скелет нижньої кінцівки. З'єднання кісток нижньої кінцівки.

9. Анатомічна класифікація суглобів: прості та складні суглоби, комплексні, комбіновані, визначення і приклади. Назвати головні осі і рухи, які здійснюються в суглобі навколо цих осей.

10. Класифікація з’єднаннь кісток черепу. Вікові особливості з’єднання кісток черепа.


Міологія
^

1. М'яз, як орган: визначення, допоміжні апарати м’язів. Класифікація м’язів за формою, положенням, напрямком волокон, відношенням до суглобів та функцій


2. Біомеханіка м’язів, їх дія на суглоби, поняття про початок і прикріплення м’язів.

3. М’язи спини та грудної клітки: топографічна та ембріологічна класифікація, функції.

4. М’язи живота: топографічна класифікація, функції. Біла лінія живота.

5. М’язи голови та шиї: класифікація, будова функції. Особливості мімічних м’язів.

6. М’язи верхньої кінцівки: топографічна класифікація, будова, функції.

7. М’язи нижньої кінцівки: топографічна класифікація, будова, функції.


^ «СПЛАНХНОЛОГІЯ. ЦЕНТРАЛЬНА НЕРВОВА СИСТЕМА І ОРГАНИ ЧУТТЯ»


Анатомія травної системи

 1. Системи внутрішніх органів: визначення, назвати органи, які утворю­ють ці системи, дати загальну характеристику функцій цих сис­тем. Класифікація внутрішніх органів.

 2. Загальний план будови трубчастих органів. Органоспецифічні риси будови слизової, м'язової та зовнішньої оболонки трубчастих органів.

 3. Ротова порожнина, її відділи. Язик: частини, будова. м’язи язика, особливості слизової оболонки язика, функції язика. Ротові залози: класифікація.

 4. Зуби: частини зуба, тканини зуба. формула, характеристика видів зубів.

 5. Глотка: топографія, частини, їх сполучення; лімфатичне кільце глотки, будова стінки.

 6. Стравохід: частини, будова стінки, їх топографія.

 7. Шлунок: будова стінки, топографія, частини.

 8. Тонка та товста кишки: відділи, їх топографія, відношення до очеревини.

9. Печінка: будова; топографія, утворення і шляхи відтоку жовчі.

10. Підшлункова залоза: функція, будова, топографія.

11. Очеревина: листки, топографічні утвори. Покриття органів очеревиною.

Анатомія дихальної системи

1. Органи дихальної системи; їх функція.

2. Особливості будови стінки трубчастих органів дихальної системи.

3. Носова порожнина: частини, їх будова та сполучення. Приносові пазухи.

4. Гортань: топографія, будова, хрящі.

5. Трахея: і бронхи: будова стінки.

6. Легені: топографія, частки, часточки; їх будова. Бронхіальне та альвеолярне дерево.

7. Плевра: загальна характеристика, функції; плевральна порожнина.

8. Середостіння: визначення, класифікація, органи середостіння.


Анатомія сечової системи

1. Органи сечової системи, їх функції.

2. Нирки: зовнішня будова; топографія, оболонки нирки, кровоносна система нирки, структурно-функціональна одиниця нирки, її складові частини. Етапи розвитку нирки

3. Шляхи виведення сечі . Сечовід: частини, топографія, будова стінки, звуження.

Сечовий міхур: частини, будова стінки, відношення до очеревини, топографія.


Анатомія статевих систем

1. Органи жіночої статевої системи: топографічна класифікація.

2. Яєчник: топографія, зв’язки, будова, функції.

3. Матка, маткові труби: частини, будова стінки, топографія, положення матки.

4. Зовнішні жіночі статеві органи: топографія, будова.

5. Чоловічі статеві органи: класифікація, анатомична будова.

6. Промежина: анатомічна характеристика.


Анатомія органів імунної та ендокринної систем

1. Первинні лімфатичні (лімфоїдні) органи (центральні органи імунної системи): кістковий мозок, загруднинна залоза (тимус). Розвиток, топографія, загальні закономірності будови, функції, вікові особливості.

2. Вторинні лімфатичні (лімфоїдні) органи (периферійні органи імунної системи): загальні закономірності будови, функції.

3. Загальні закономірності будови ендокринних залоз, ембріологічна класифікація.

4. Щитоподібна та прищитоподібні залози: будова, функції.

5. Надниркова залоза: топографія правої і лівої надниркових залоз (голотопія, скелетопотія, синтопія), будова, функції.

6. Гіпофіз, шишкоподібна залози: будова, топографія, функції.


Анатомія спинного мозку

1. Нервова система: функції, класифікація.

2. Нейрон: визначення, частини нейрона, класифікація нейронів, їх будова, топографія, функції. Будова простої і складної рефлекторної дуги.

3. Сіра та біла речовина центральної нервової системи: будова, функції.

4. Спинний мозок: частини спинного мозку та їх сегменти, топографія. Центральний канал.

5. Спинномозковий нерв: утворення, топографія, гілки; відповідність сегментам спинного мозку.


Анатомія головного мозку

 1. Розвиток головного мозку: джерела; стадії мозкових пухирів. Аномалії розвитку головного мозку.

 2. Головний мозок: частини ( анатомічна та ембріологічна класифікація).

 3. Стовбур головного мозку: розвиток, частини, характеристика ядер черепних нервів.

 4. Передній мозок: його похідні,

 5. Будова кори півкуль великого мозку: рельєф (борозни та звивини) поверхонь, частки. Роботи В.О. Беца.

 6. Оболони головного мозку. Міжоболонні простори. Відмінності між твердою оболоною головного і спинного мозку.

 7. Провідні шляхи ЦНС: визначення, класифікація, функціональна характеристика


Органи чуття

1. Орган нюху: будова, функції.

2. Орган смаку: будова, функції.

3. Орган зору: частини, топографія. Додаткові структури ока, назвати, їх функції. Провідні шляхи зорового аналізатора.

4. Вухо: його частини. Розвиток частин вуха в ембріогенезі, аномалії і варіанти розвитку. VIII пара черепних нервів. Провідні шляхи слухового аналізатору.

5. Шкіра та її похідні. Молочні залози.


^ «ПЕРИФЕРИЧНА ТА СЕРЦЕВО-СУДИННА СИСТЕМИ»

Черепні нерви

 1. Класифікація черепних нервів за складом волокон, за походженням. Анатомічні відміни черепних і спинномозкових нервів.

 2. Черепні нерви – похідні переднього мозку (I та II пари черепних нервів): загальна характеристика, утворення, топографія.

 3. Окорухові нерви: загальна характеристика, ядра, вихід із мозку, вихід із черепу, гілки, ділянки іннервації.

 4. V та VII пари черепних нервів: розвиток, загальна характеристика, ділянки іннервації.

 5. VIIІ, IX, X, XI, XII пари черепних нервів: розвиток, загальна характеристика, ядра, вихід із мозку, вихід із черепу, гілки, ділянки іннервації.


Анатомія серця

 1. Серцево-судинна система: компоненти, функції.

 2. Серце: зовнішня будова, камери серця, топографія, варіанти положення серця, джерела кровопостачання.

 3. Серце: проекція серця на передню стінку грудної клітки, ділянки аускультації клапанів серця.

 4. Велике та мале кола кровообігу. Роботи Гарвея і їх значення.

 5. Кровообіг плода.

Судини голови та шиї

 1. Аорта: частини, їх топографія. Роботи М.А.Тихомирова.

 2. Гілки дуги аорти: топографія, ділянки кровопостачання.

 3. Артеріальне коло мозку: топографія, утворення, функціональне значення.

 4. Верхня порожниста вена: утворення, топографія, корені, притоки.

5. Шийне нервове сплетення: принцип формування; основні гілки, область іннервації.


Судини та нерви тулуба

 1. Загальна анатомія артерій: анатомічна класифікація; класифікація за будовою стінки артерій; функції різних груп артерій. Закономірності розподілу артерій в організмі людини.

 2. Гемомікроциркуляторне русло: ланки, функціональна характеристика.

 3. Низхідна частина аорти: топографія, гілки, ділянки кровопостачання.

 4. Загальна анатомія вен: анатомічна класифікація; функції різних груп вен. Закономірності розподілу вен в організмі людини. Корені і притоки вен.

 5. Нижня порожниста вена: утворення ( корені), топографія, класифікація приток.

 6. Ворітна печінкова вена: утворення ( корені), притоки, ділянки збору венозної крові; топографія.

7.Лімфатична система: загальна характеристика, функції. Грудна та права лимфатичні

протоки: корені, топографія, притоки, місце впадіння у венозну систему.

8. Автономна частина периферійної нервової системи ( вегетативна нервова система):

частини, функції, принципи іннервації.

Судини і нерви верхніх та нижніх кінцівок

  1. Артерії та вени верхньої кінцівки: назвати, особливості топографії та розподілу, основні гілки, ділянки кровопостачання.

2. Артерії та вени нижньої кінцівки: особливості топографії та розподілу, ділянки

кровопостачання.

3. Загальні принципи будови соматичних нервових сплетень кінцівок (плечове, попереково-крижове сплетення: принципи формування, основні гілки, область іннервації).


Завідувач кафедри анатомії людини,

доктор медичних наук, професор В.С. Пикалюк


Відповідальний секретар Приймальної комісії,

канд. мед. наук, доцент І.А. Верченко

Схожі:

І. георгієвського» «Затверджую» Ректор ду кдму імені С.І. Георгієвського член-кореспондент намн україни професор А. А. Бабанін icon«Затверджую» Голова приймальної комісії, ректор ду «кдму імені С.І. Георгієвського» професор А. А. Бабанін
С.І. георгієвського за спеціальністю 15010006 «державне управління у сфері охорони здоров’я»
І. георгієвського» «Затверджую» Ректор ду кдму імені С.І. Георгієвського член-кореспондент намн україни професор А. А. Бабанін icon«Затверджую» Голова приймальної комісії, ректор ду «кдму імені С.І. Георгієвського» професор А. А. Бабанін
С.І. георгієвського за спеціальністю 15010006 «державне управління у сфері охорони здоров’я»
І. георгієвського» «Затверджую» Ректор ду кдму імені С.І. Георгієвського член-кореспондент намн україни професор А. А. Бабанін icon«затверджую» «затверджую» Голова приймальної комісії, ректор Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського»
Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського», професор А. А. Бабанін
І. георгієвського» «Затверджую» Ректор ду кдму імені С.І. Георгієвського член-кореспондент намн україни професор А. А. Бабанін iconПатентно-ліцензійна діяльність в ду «кдму імені С.І. Георгієвського»
В ду «кдму імені С.І. Георгієвського» більша частина запатентованих наукових розробок стосується нових методів діагностики І лікування...
І. георгієвського» «Затверджую» Ректор ду кдму імені С.І. Георгієвського член-кореспондент намн україни професор А. А. Бабанін iconПоложення про проведення вступних іспитів Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» І медичного коледжу кдму імені С.І. Георгієвського в 2013 році
Ректор Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського»
І. георгієвського» «Затверджую» Ректор ду кдму імені С.І. Георгієвського член-кореспондент намн україни професор А. А. Бабанін iconПоложення про приймальну комісію Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» І медичного коледжу кдму імені С.І. Георгієвського в 2013 році
Ректор Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського»
І. георгієвського» «Затверджую» Ректор ду кдму імені С.І. Георгієвського член-кореспондент намн україни професор А. А. Бабанін iconПоложення про приймальну комісію Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» та медичного коледжу кдму імені С.І. Георгієвського в 2012 році
Ректор Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського»
І. георгієвського» «Затверджую» Ректор ду кдму імені С.І. Георгієвського член-кореспондент намн україни професор А. А. Бабанін iconПоложення про порядок проведення співбесіди з абітурієнтами, які вступають до Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» І медичного коледжу кдму імені С.І. Георгієвського в 2013 році
Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» І медичного коледжу кдму імені С.І. Георгієвського...
І. георгієвського» «Затверджую» Ректор ду кдму імені С.І. Георгієвського член-кореспондент намн україни професор А. А. Бабанін iconА. А. Бабанін 200 р. Акт
Ректор Кримського державного медичного університету ім. C. I. Георгієвського, доктор медичних наук, професор
І. георгієвського» «Затверджую» Ректор ду кдму імені С.І. Георгієвського член-кореспондент намн україни професор А. А. Бабанін icon«Затверджую» Голова приймальної комісії, ректор Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського», професор А. А. Бабанін 2013р. Програма з дісципліни медична біологія
«Лікувальна справа», та вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю 12010001...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи