Пояснювальна записка до проекту програми підготовки студентів медичних факультетів та лікарів інтернів для оволодіння практичними навичками та методиками, необхідними для подальшої icon

Пояснювальна записка до проекту програми підготовки студентів медичних факультетів та лікарів інтернів для оволодіння практичними навичками та методиками, необхідними для подальшої
Скачати 404.08 Kb.
НазваПояснювальна записка до проекту програми підготовки студентів медичних факультетів та лікарів інтернів для оволодіння практичними навичками та методиками, необхідними для подальшої
Сторінка1/3
Дата15.09.2012
Розмір404.08 Kb.
ТипПояснювальна записка
  1   2   3П Р О Е К Т

наскрізної програми

підготовки студентів медичних факультетів

та лікарів-інтернів для оволодіння практичними навичками та методиками, необхідних для подальшої роботи на посадах лікарів

«Загальної практики – сімейної медицини»


Пояснювальна записка до проекту програми підготовки

студентів медичних факультетів та лікарів – інтернів для оволодіння практичними навичками та методиками, необхідними для подальшої

роботи на посадах лікарів «Загальної практики – сімейної медицини»


Програма підготовки здійснюється на 4-6 курсах навчання та впродовж всього часу проходження інтернатури за фахом «Загальна практика – сімейна медицина».

Серед структурних змін у наданні медичної допомоги в Україні первинна медико-санітарна допомога є пріоритетною, так як без якісної підготовки на всіх етапах становлення лікаря загальної практики – сімейного лікаря та відповідної мотивації, неможливо здійснити реформування первинної медико-санітарної допомоги.

Більшість випускників вищих медичних навчальних закладів України, маючи певні теоретичні знання, ще недостатньо ознайомлені із специфікою практичної роботи лікаря «Загальної практики – сімейної медицини», тому психологічно не готові до виконання цього виду діяльності.

Контролем оволодіння практичних навичок та необхідних для обстеження хворих методик буде оцінка заповнення відповідної медичної документації, захист карт амбулаторного хворого, карт диспансерного спостереження, здача практичних навичок на фантомах та хворих.

Проект програми складений на підставі таких нормативних документів:

 1. Доручення Кабінету Міністрів України п.4., від 23 листопада 2010 р. № 69/158/1/1-10.

 2. Доручення Президента України від 19 листопада 2010 р. № 1-1/2753 щодо реформування системи охорони здоров’я, спрямованого на підвищення якості і доступності медичної допомоги для громадян України.

 3. Наказ МОЗ України № 214 від 11.09.2000 р. «Про комплексні заходи впровадження сімейної медицини в систему охорони здоров’я».

 4. Типовий навчальний план і програма спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації зі спеціальності «Загальна практика-сімейна медицина» - Київ, 2002.

 5. Закон України про вищу освіту від 17.01.2002 р.

 6. Складові галузевих стандартів вищої освіти напряму підготовки 1101 “Медицини» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за спеціальностями 7.110101 «Лікувальна справа»; 7.110104 «Педіатрія»; 7.110105 «Медико-профілактична справа» - Київ 2002. Видання офіційне.

 7. Освітньо-кваліфікаційна характеристика та освітньо-професійної програми підготовки фахівців, затверджених наказом МОН України № 239, від 16.04.2002 р. «Про затвердження складових галузевих стандартів вищої освіти з напрямку підготовки 1101 – «Медицина»».

 8. Наказ МОЗ України від 23.07.2007 р. № 414 «Про внесення змін до наказу Міністрества охорони здоров’я від 31.01.2005 р. № 52».


Мета наскрізної програми покращити засвоєння практичних навичок та практичних методик, що застосовуються у практичній діяльності лікаря загальної практики – сімейної медицини.

Практичні заняття проводять на клінічних базах кафедри (в поліклініці, у відділеннях сімейної медицини, навчально-практичних центрах первинної медико-санітарної допомоги, амбулаторіях сімейного лікаря та стаціонарах); методика організації практичних занять передбачає:

 • зробити студента учасником процесу надання медичної допомоги пацієнту, членам його родини, вміти працювати в команді студентів, лікарів, інших учасників надання медичної допомоги;

 • сформувати відповідальне відношення студента, як майбутнього фахівця за рівень своєї підготовки та вдосконалення її протягом навчання;

 • при цьому необхідно робити акцент на формуванні навичок, вмінь: оцінювати стан здоров’я пацієнта, та всіх членів його сім’ї; проводити спілкування сімейним лікарем з пацієнтом та членами його родини; оцінювати стан здоров’я та виявляти ранні відхилення в ньому, пов’язуючи з факторами ризику в сім’ї та довкіллі;

 • навчити складати програми ведення амбулаторних хворих терапевтичного профілю з урахуванням трьохетапності надання медичної допомоги;

 • навчити проводити диспансеризацію здорових і хворих, складати групи і планувати спостереження;

 • навчити під керівництвом викладача організовувати для пацієнта «стаціонар на дому» з метою раннього та адекватного ведення згідно чинних вимог ПМСД;

 • знати принципи реабілітації та вміти проводити санаторно-курортний відбір;

 • вміти залучати всю сім’ю до профілактики розвитку захворювання, пояснюючи переваги здорового способу життя;

 • вміти розробляти профілактичні поетапні плани для всієї родини;

 • навчити організовувати «Школи здоров’я» для хворих із хронічними неінфекційними захворюваннями (ХНІЗ);

 • вміти заповнювати облікову документацію та проводити оцінку якості медичної допомоги;

 • визначати тактику в процесі експертизи втрати працездатності (тимчасової та стійкої), заповнювати відповідні документи;

Для реалізації зазначеного необхідно надати студенту докладний план його роботи на кафедрі та забезпечити організацію його реалізації:

 • студент має засвоїти необхідні методи сучасних досліджень, алгоритми обстежень, вміти складати генеалогічне дерево сім’ї, визначати стан здоров’я та відхилень в ньому, планувати поетапну профілактику, проводити ранню діагностику, складати план лікування відповідно до стандартів доказової медицини, володіти методами надання необхідної невідкладної допомоги в обсязі лікаря сімейної медицини;

 • знати раціональне харчування і вміти впроваджувати профілактичне харчування при найбільш поширених захворюваннях;

 • вміти детально доповідати історію ведення амбулаторного хворого на заняттях в групі, клінічних розборах, практичних конференціях;

 • вміти входити в контакт з пацієнтом, збираючи анамнез життя та його захворювання, завдяки опитуванню по органах і системах;

 • проводити фізикальне обстеження з визначенням ранніх симптомів відхилення здоров’я;

 • поглиблено обстежувати при наявності хвороби терапевтичного профілю;

 • формулювати діагноз, призначати лікування, визначати заходи первинної та вторинної профілактики.


Над проектом наскрізної програми працювали:

д.м.н. Гребеник М.В., проф. Гощинський В.Б., проф. Гнатів В.В.,

проф. Васільєва Н.А., проф. П'ятночка І.Т., доц. Зоря Л.В.,

доц. Ярема Н.І., доц. Боровик І.О., доц. Бенедикт В.В.,

доц. Турчин М.В., доц. Бузько Є.Ф., доц. Салій З.В.,

доц. Романюк Л.М., доц. Ковальчук М.Т., к.м.н. Мальована І.В.


^ Перелік практичних навичок та методик,

якими повинні оволодіти студенти медичних факультетів та інтерни


п/п

Назва практичних методик

та навичок

^ Ступінь оволодіння

Студенти

Інтерни
^ Організація охорони здоров'я

Методика розрахунку показників здоров’я населення та їх аналіз

+++

+++Методика розрахунку демографічних показників та їх аналіз

+++

+++Методика розрахунку та аналізу показників захворюваності населення

+++

+++Розподіл населення за групами здоров’я

++

+++Проведення пропаганди здорового способу життя та профілактики захворювань

+++

+++Показники диспансеризації населення та аналіз її ефективності

++

+++Методика комплексної оцінки здоров’я населення

++

+++Здійснення експертизи тимчасової та постійної непрацездатності,заповнення необхідних документів на ЛКК, МСЕК

++

+++Заповнення медичної карти амбулаторного хворого - ф. 025/о

+++

+++Заповнення контрольної карти диспансерного нагляду - ф. 030/о

++

+++Заповнити санаторно-курортну карту ф. 072/0

++

+++Заповнити рецепти ф.1, ф.2.

+++

+++Правила заповнення та видачі лікарського свідоцтва про смерть – ф. 106/о

++

+++Заповнення та ведення відомості обліку відвідувань в поліклініці (амбулаторії), диспансері, консультації, вдома – ф. 039/о

++

+++Методика формулювання та шифрування діагнозів згідно міжнародної статистичної класифікації хвороб 10-го перегляду

++

+++Заповнення талону амбулаторного пацієнта в закладі загальної практики – сімейної медицини – ф. 025-6-1/о

+++

+++Складання особистого плану роботи сімейного лікаря

++

+++Формування річного звіту закладу загальної практики – сімейної медицини та його аналіз

++

+++
^ Внутрішні хвороби


Методи фізикального обстеження хворих та оцінка результатів огляду:

- серцево-судинної системи

+++

+++- органів дихання

+++

+++- шлунково-кишкового тракту

+++

+++- сечовидільної системи

+++

+++- опорно-рухового апарату

+++

+++- ендокринної системи

+++

+++
Клінічна інтерпретація результатів додаткових методів обстеження:

- електрокардіограми

+++

+++- заключення ехокардіограми (М-В-режим, допплер ехокг)

++

+++- заключення холтерівського моніторування ЕКГ

++

+++- результатів медикаментозних проб та проб з фізичним навантаженням в плані оцінки серцево-судинної системи

++

+++- ліпідограми крові

+++

+++- коагулограми крові

+++

+++- показників тропонінового тесту

++

+++- загальноклінічного аналізу крові

+++

+++- рентгенологічного дослідження органів грудної порожнини

+++

+++- показників функції зовнішнього дихання (пневмотахометрія, спірометрія, проведення пікфлоуметрії)

++

+++- езофагогастродуоденофіброскопії

+++

+++- рентгенологічного дослідження органів травлення

+++

+++- сканограм та ультразвукового дослідження печінки, жовчевого міхура, підшлункової залози, нирок

+++

+++- імуноферментного аналізу на вірусні гепатити

++

+++- рh-метрії шлунка

++

+++- результатів дуоденального та шлункового зондування

+++

+++- загального аналізу сечі

+++

+++- проб Зимницького, Нечипоренка, Реберга

+++

+++- тестів на виявлення цукрового діабету

+++

+++- біохімічних печінкових тестів

+++

+++- результатів комплексного біохімічного дослідження у хворих на серцево-судинні захворювання

+++

+++- результатів обстеження гормонів щитовидної залози

++

+++- результатів УЗД щитовидної залози

++

+++- результатів біохімічного дослідження функціонального стану нирок

++

+++- результатів комп’ютерної томографії та магнітно-ядерної томографії внутрішніх органів

++

+++- результатів рентгенологічного обстеження великих, дрібних суглобів, хребта

++

+++Техніка проведення пункції плеври, показання

++

++Постановка алергічних проб (внутрішньошкірна, скарифікаційна) перед введенням лікарських засобів

+++

+++Підшкірне, внутрішньом’язове та внутрішньовенне введення медикаментозних препаратів

+++

+++Визначення групи крові та резус-фактора

++

+++Кровопускання (венесекція)

++

+++Пункція черевної порожнини (парацентез)

++

++Техніка очищення кишківника (гіпертонічна, очисна і сифонна клізми, пальцеве очищення прямої кишки)

+++

+++Методика запису ЕКГ

+++

+++Техніка дефібриляції серця

++

+++Вимірювання АТ на верхніх та нижніх кінцівках

+++

+++Лікування захворювань внутрішніх органів згідно чинних протоколів надання медичної допомоги, що затверджені МОЗ України

++

+++
^ Дитячі хвороби

Збір загального анамнезу і його оцінка у дітей

++

+++Загальний огляд, пальпація, перкусія та аускультація органів і систем дитячого організму

++

+++Клінічне тлумачення і оцінка результатів лабораторних і інструментальних досліджень дітей

+++

+++Оцінка вікових показників фізичного і нервово-психічного розвитку дитини

+++

+++Обґрунтування і формулювання клінічного діагнозу

++

+++Оцінка ступеня важкості дитини

++

+++Складання меню і розрахунок харчування дітям 1-го року життя

+++

+++Імунізація дітей, календар щеплень, протипокази та ускладнення при щепленнях

++

+++Заходи первинної реанімації дітей (закритий масаж серця, штучне дихання, внутрішньо-серцеве введення ліків)

++

+++Надання невідкладної допомоги дітям( гіпертермія, круп, напад бронхіальної астми, пароксизмальна тахікардія, гострі алергози, менінгококемія, нейротоксикоз, судоми, набряк легень, коматозні стани, гостра наднирникова недостатність, кишковий токсикоз)

++

+++Розрахунок доз медичних препаратів у дитячому віці

+++

+++Планування диспансерного спостереження і реабілітаційних заходів у дітей різних вікових груп

++

+++
^ Акушерство і гінекологія

Оцінити анамнестичні дані стосовно загальних та специфічних функцій жіночого організму

+++

+++Проведення вагінального дослідження, зовнішнього та внутрішнього акушерського обстеження,

++

+++Діагностика вагітності, визначення її термінів та положення плоду

++

+++Оцінка серцебиття плоду

++

+++Визначення фази перебігу пологів, визначення ступеню зрілості шийки матки, оцінка стану новонародженого по шкалі Апгар

++

+++Ведення фізіологічних пологів в стаціонарі та поза стаціонаром

++

+++


^

Методи реанімації новонародженого, проведення первинного туалету новонародженого


++

+++Огляд та пальпація грудних залоз

+++

+++Огляд шийки матки в дзеркалах

++

+++
Планування сім'ї та репродуктивне здоров'я
^

Методи планування сім'ї, призначення різних методів контрацепції.


++

+++


^

Проведення профілактики інфекцій, які передаються статевим шляхом


+++

+++
  1   2   3

Схожі:

Пояснювальна записка до проекту програми підготовки студентів медичних факультетів та лікарів інтернів для оволодіння практичними навичками та методиками, необхідними для подальшої iconНаказ № 2009 року м. Ужгород Про затвердження баз стажування лікарів-інтернів
Переліку спеціальностей та строки навчання в інтернатурі випускників медичних І фармацевтичних вищих навчальних закладів, медичних...
Пояснювальна записка до проекту програми підготовки студентів медичних факультетів та лікарів інтернів для оволодіння практичними навичками та методиками, необхідними для подальшої iconСписок книг для самостійної підготовки студентів бдму
Навчально-методичний посібник з шкірних та венеричних хвороб: (Для самостійної підготовки студентів медичного І мед сестринського...
Пояснювальна записка до проекту програми підготовки студентів медичних факультетів та лікарів інтернів для оволодіння практичними навичками та методиками, необхідними для подальшої iconНавчальний посібник для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закладів (факультетів)
Л. А. Грищук − доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри фтизіатрії Тернопільського медичного університету
Пояснювальна записка до проекту програми підготовки студентів медичних факультетів та лікарів інтернів для оволодіння практичними навичками та методиками, необхідними для подальшої iconТематичний план практичних занять з онкології для студентів 6 курсу медичних факультетів №1-4; Чернігівського філіалу, факультету підготовки лікарів для Збройних сил України на 2010/11 навч. Рік
З онкології для студентів 6 курсу медичних факультетів №1-4; Чернігівського філіалу, факультету підготовки лікарів для Збройних сил...
Пояснювальна записка до проекту програми підготовки студентів медичних факультетів та лікарів інтернів для оволодіння практичними навичками та методиками, необхідними для подальшої iconТематичний план практичних занять з онкології для студентів 6 курсу медичних факультетів №1-4; Чернігівського філіалу, факультету підготовки лікарів для Збройних сил України на 2010/11 навч. Рік
З онкології для студентів 6 курсу медичних факультетів №1-4; Чернігівського філіалу, факультету підготовки лікарів для Збройних сил...
Пояснювальна записка до проекту програми підготовки студентів медичних факультетів та лікарів інтернів для оволодіння практичними навичками та методиками, необхідними для подальшої iconТематичний план практичних занять з онкології для студентів 6 курсу медичних факультетів №1-4; Чернігівського філіалу, факультету підготовки лікарів для Збройних сил України на 20 10 /1 1 навч. Рік
З онкології для студентів 6 курсу медичних факультетів №1-4; Чернігівського філіалу, факультету підготовки лікарів для Збройних сил...
Пояснювальна записка до проекту програми підготовки студентів медичних факультетів та лікарів інтернів для оволодіння практичними навичками та методиками, необхідними для подальшої iconНавчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації та лікарів інтернів
Литвиненко Н. В. – доктор медичних наук, професор Української медичної стоматологічної академії
Пояснювальна записка до проекту програми підготовки студентів медичних факультетів та лікарів інтернів для оволодіння практичними навичками та методиками, необхідними для подальшої iconНавчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів іу рівня акредитації та лікарів-інтернів
М. Г. Бойко – доктор медичних наук, професор кафедри фтизіатрії вднзу «Українська медична стоматологічна академія»
Пояснювальна записка до проекту програми підготовки студентів медичних факультетів та лікарів інтернів для оволодіння практичними навичками та методиками, необхідними для подальшої iconНавчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів іу рівня акредитації та лікарів-інтернів
М. Г. Бойко – доктор медичних наук, професор кафедри фтизіатрії вднзу «Українська медична стоматологічна академія»
Пояснювальна записка до проекту програми підготовки студентів медичних факультетів та лікарів інтернів для оволодіння практичними навичками та методиками, необхідними для подальшої iconРозподіл груп IV, VI курсу медичних факультетів №1, 2, 3, лікарів-інтернів на кафедрі внутрішньої медицини на 2012-2013 навчальний рік

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи