Інформація про закупівлю: Адреса веб-сайту на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності): www csmu strace net icon

Інформація про закупівлю: Адреса веб-сайту на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності): www csmu strace net
Скачати 116.38 Kb.
НазваІнформація про закупівлю: Адреса веб-сайту на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності): www csmu strace net
Дата15.09.2012
Розмір116.38 Kb.
ТипІнформація

ФОРМА ЗАПИТУ

цінових пропозицій1. Замовник:

1.1. Найменування: Державна установа “Кримський державний медичний університет імені С.І.Георгієвського”.

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (не для друку) 01896719.

1.3. Місцезнаходження: 95006, АРК. М. Сімферополь, бульвар Леніна, 5/7.

1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35221001000255; 35222011000255; 35220013000255; 35213019000255

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасником (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, E-mail) Івашкевич Наталя Михайлівна, секретар комітету із конкурсних торгів, АР Крим, м. Сімферополь, бульвар Леніна, 5/7, корпус 2, поверх 3, відділ державних закупівель, кабінет 6, телефон/факс: (0652) 55-49-19, E-mail: pfo_2@csmu.strace.net

1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Міністерство охорони здоров’я України, код за ЄДРПОУ 00012925

 2. Джерело фінансування закупівлі: державний бюджет України

3. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua

4. Адреса веб-сайту на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності): www.csmu.strace.net

5. Інформація про предмет закупівлі:

5.1. Найменування предмету закупівлі: послуги з монтажу, технічного обслуговування і ремонту медичного, хірургічного та ортопедичного устаткування (код – 33.10.9).

5.2. Опис предмета закупівлі чи його частин (якщо замовник передбачає подання цінових пропозицій за частинами), в тому числі їх необхідні технічні та інші параметри: Поточний ремонт ультразвукової діагностичної системи HDI 4000 Philips Ultrasound I з заміною датчика (Додаток 1. Технічне завдання).

5.3. Строк поставки товарів або надання послуг: жовтень-листопад 2010р.(до 30 календарних днів)

6. Основні умови договору: основні умови договору згідно ст. 41 ЗУ “Про здійснення державних закупівель” та відповідно до Типового договору, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 27.07.2010р. № 925 (Додаток 2. Основні умови договору)

7. Строк діїї цінових пропозицій: 120 днів

8. Подання цінових пропозицій:

8.1. Місце: 95006, Україна, АР Крим, м. Сімферополь, бульвар Леніна, 5/7, корпус 2, поверх 3, “відділ державних закупівель”, кабінет № 6, особисто та/або поштою.

8.2. Строк: 05.10.2010р. до 09-00 .

9. Розкриття цінових пропозицій

9.1. Місце: 95006, Україна, АР Крим, м. Сімферополь, бульвар Леніна, 5/7, корпус 1, поверх 2, кабінет 98

9.2. Дата 05.10.2010 року

9.3. Час: 11-00

10. Додаткова інформація: Способи зв’язку для отримання додаткової інформації за тел. (0652) 55-49-19, відділ державних закупівель, Івашкевич Наталя Михайлівна.

Учасник подає як частину своєї пропозиції .

Оформлення цінової пропозиції:

 • цінова пропозиція подається у письмовій формі за пидписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті;

 • цінова пропозиція повинна повинна включати: цінову пропозицію, згідно Додатку 1 та 4 запиту; документи, що підтверджують його відповідність вимогам Замовника, згідно Додатку 3 до запиту; основні умови договору, згідно із Додатком 2 до запиту;

 • цінова пропозиція запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен мистити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*. На конверті повинно бути зазначено: повне найменування і адреса замовника, назва предмету закупівлі відповідно до запиту цінових пропозицій, повне найменування учасника процедури закупівлі, його адреса, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номери контактних телефонів.* Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки (згідно чинного законодавства)


Додатки: на 5 арк.


^ В.о голови комітету із конкурсних торгів


Заступник ректора з АГР ____________________________ М.І. Єрьоменко


Секретар тендерного комітету

Івашкевич Н.М. т. (0652) 55-49-19

050 222-97-75


Додаток 1.


^ ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ (КАЛЬКУЛЯЦІЯ)


На закупівлю:

Послуги з монтажу, технічного обслуговування і ремонту медичного, хірургічного та ортопедичного устаткування, код 33.10.9 (Поточний ремонт ультразвукової діагностичної системи HDI 4000 Philips Ultrasound I з заміною датчика)


 1. Чищення системи з частковим розбиранням.

 2. Зняття та розбирання клавіатури.

 3. Дефектування резино-селіконових матриць.

 4. Перевірка провідності замикаючих опор.

 5. Чищення і промивання контактних груп.

 6. Розбірання і чищення маніпулятора TREK-BALL

 7. Профілактика поворотно-ліфтового механізму консолі

 8. Розбирання модуля РС

 9. Чищення та дефектування кулерів охолодження

 10. Чищення контактних груп модулів РСІ

 11. Чищення контактних груп модулів DIMM

 12. Чищення приводу CD-RW/магнітно-оптичного

 13. Аналіз стану HDD

 14. Розбирання і чищення модуля US-BOX

 15. Зняття і чищення дисплею

 16. Ремонт-заміна датчика фазированого Р4-2 (або еквівалент)

 17. Тестування і аналіз стану системи в цілому

 18. Аналіз вільного місця на HDD

 19. Дефрагмінтація диску

 20. Комплексне тестування ПОДефектний датчик підлягає відправленю до заводу виробника.


Додаток 2.


Основні умови договору:


У договорі повинні бути враховані вимоги Замовника, обговорені у запиті, цінова пропозиція учасника (з урахуванням Технічного завдання, Додаток 1), положення Цевільного Кодексу України, Господарського Кодексу України, та повинні включати:


Виконавець – (назва Учасника).


Замовник – Державна установа “Кримський державний медичний університет імені С.І.Георгієвського”.


У разі акцепту нашої цінової пропозиції ми погоджуємося укласти договір на закупівлю послуг з монтажу, технічного обслуговування і ремонту медичного, хірургічного та ортопедичного устаткування, код 33.10.9 (Поточний ремонт ультразвукової діагностичної системи HDI 4000 Philips Ultrasound I з заміною датчика), з включенням таких умов:

 1. Виконавець забов’язується у 2010 році надати передбачені договором послуги в обумовлені договором строки та відповідної якості.

 2. Кількістні характеристики виконуваних послуг визначені протоколом погодження договірної ціни (калькуляціі), що є невід’ємною частиною договору.

 3. Обсяги закупівлі послуг можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

 4. Ціна договору становить __________________ (_________) грн. Ціна цього договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

 5. Розрахунки за надані послуги проводяться шляхом оплати Замовником після пред’явлення Виконавцем рахунка на оплату послуг та підписання обома сторонами акту виконаних робіт.

 6. Платіжні забов’язання Замовника виникають в межах та при наявності відповідного бюджетного призначення.

 7. Місце виконання послуг: АР Крим, м. Сімферополь, бульвар Леніна, 5/7, ДУ “Кримський державний медичний університет”.

 8. Строк надання послуги _____________________ (зазначається Учасником).

 9. Замовник має право зменшувати обсяг надання послуг та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору.

 10. У випадку невиконання чи неналежного виконання забов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно зі ст. 231 ГК України. Виплата штрафних санкцій не звільняє від зобов'язань по виконанню Договору.

 11. Договір про закупівлю набуває чинності із дня його підписання і діє до 31.12.2010р.

 12. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання забов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо)._____________________________________________ ___________________

(посада, прізвище, ініціали уповноваженої особи Учасника) (підпис)


М.П.


Додаток 3.


Перелік документів для підтвердження відповідності пропозиції учасника вимогам замовника:

1. ^ Наявність обладнання, матеріально-технічної бази:

--- Довідка у довільній формі, що містить опис технічних можливостей підприємства Учасника.

(на бланку підприємства за підписом керівника та печаткою).

2. ^ Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід:

--- Довідка у довільній формі (на бланку підприємства за підписом керівника та печаткою).

3. Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів: ---3.1. Довідка у довільній формі, яка повинна містити наступні відомості про виконання аналогічних договорів за останні 3 роки, а саме: назва організації з якою укладено договір, адреса, телефон (за наявністю), предмет закупівлі, термін виконання договору.

4. Наявність фінансової спроможності:

--- 4.1. Копії балансу Учасника (форма № 1) за останній звітній період.

Для суб’єктів малого підприємництва – копії фінансового звіту Учасника-суб’єкта малого підприємництва (форма № 1-м) за останній звітній період.

--- 4.2. Вимога встановлюється для Учасників торгів – юридичних осіб:

Копії звіту про фінансові результати Учасника (форма № 2) за останній звітній період.

Для суб’єктів малого підприємництва – копії фінансового звіту Учасника-суб’єкта малого підприємництва (форма № 2-м) за останній звітній період.

Вимога для Учасників торгів – фізичних осіб-підприємців:

Копії Декларації про доходи, одержані за останній звітній період (форма № 1);

або копія звіту суб`єкта малого підприємництва – фізичної особи-платника єдиного податку за останній звітній період, у разі, якщо Учасник є платником єдиного податку.

--- 4.3. Довідка з обслуговуючого банку (банків) про наявність рахунків в банківських установах та про відсутність заборгованості по сплаті відсотків по кредитах станом на останній день місяця, що передує дню розкриття пропозицій конкурсних торгів, або більш пізню дату (оригінал).

^ Документи про підтвердження відсутності підстав відмови в участі у процедурі закупівлі (вимога ст. 17 ЗУ):

 • завірена копія Статуту (Положення) або установчого договору (для іноземного учасника – належним чином завірений переклад витягу з торгового реєстру країни знаходження), або іншого докумету в залежності від законодавства країни, де зареєстрований учасник;

 • завірена копія статуту підприємтва-засновника учасника торгів (у випадку якщо статутний капитал учаника торгів сформован (у тому числі) за рахунок внеску юридичної особи);

 • витяг з реєстру акціонерів (для акціонерних товариств), які володіють більш ніж 25 % акцій

 • копія свідоцтва про державну реєстрацію;

 • копія паспорту керивника, посадової особи учасника, яку призначено учасником відповідальною за проведення торгів;

 • документі, що підтверджують правомочність посадової особи учасника на укладення договору про закупівлю (виписка з протоколу засновників, наказ про призначення, довіреність на укладання та підписання договору, дорученням або інший документ, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на укладання та підписання договору;

 • документи, що підтверджують повноваження особи, яка підписала пропозіцію (виписка з протоколу засновників, наказ про призначення керивника, довіреність, дорученням або інший документ, що підтверджує повноваження посадової особи учасника);

- довідка у довільній формі за підписом керівника про те, що посадову особу учасника, яку призначено ним відповідальною за проведення процедури закупівлі, не було засуджено за злочин, пов’язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, або таку судимість знято чи погашено в установленому порядку;


 • довідка у довільній формі про те, що фізичну особу, яка є учасником, не було засуджено за злочин, пов’язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, або таку судимість знято чи погашено в установленому порядку;

- оригінал чи нотаріально завірену довідку відповідного уповноваженого органу з питань банкрутства про те що учасник не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього не відкрита ліквідаційна процедура, строком видачи не більш ніж за 1 місяць до дати розкриття;

 • оригінал чи нотаріально завірена копія довідки з податкової інспекції про наявність/відсутність заборгованості по сплаті податків і зборів (обов’язкових платежів), дійсні на дату проведення розкриття пропозицій.

 • Довідка відповідного уповноваженого державного органу дозвільної системи про відсутність печатки у учасника (у разі відсутності печатки у учасника);

^ Документи, що не передбачені законодавством для учасників – фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі пропозиції .

У разі відсутності будь якого з переличених документів пропозіція відхиляється


Додаток 4.


^ ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку (за наявності))


Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у запиті цінових пропозицій на закупівлю послуг з монтажу, технічного обслуговування і ремонту медичного, хірургічного та ортопедичного устаткування, код 33.10.9 (Поточний ремонт ультразвукової діагностичної системи HDI 4000 Philips Ultrasound I з заміною датчика), згідно з технічними та іншими вимогами Замовника торгів.

Вивчивши технічне завдання ми погоджуємося з усіма вимогами Запиту, та уповноважені на підписання договору з КДМУ імені С.І.Георгієвського на виконання послуг.

 1. Відомості про підприємство:

  1. Повне найменування учасника – суб’єкта господарювання:_________________

  2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:______________________________________

  3. Реквізити (адреса – юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів):___________________________________________________________

  4. Банківськи реквізити:_________________________________________________

2. Ціна пропозиції (калькуляція) згідно Додатку 1 запиту:

п/п

Найменування

Ціна, грн.


^ Всього без ПДВ, грн:ПДВ, грн.:^ Загальна вартість пропозиції, грн.:

3. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 120 календарних днів з дня розкриття цінових пропозицій, встановленого Замовником. Наша пропозиція буде обов’язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

4. Ми погоджуємося з умовами, що Замовник може відхилити нашу чи всі цінові пропозиції, якщо вони не відповідають вимогам Замовника, зазначені у запиті, або в інших випадках, згідно із Законом України “Про здійснення державних закупівель” від 01.06.2010р. № 2289-VI.

5. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми забов’язуємося підписати Договір із Замовником не раніше ніж через 5 робочих днів від дня публікації в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт цінової пропозиції, але не пізніше ніж через 14 днів від дня визначення переможця.


Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.

Схожі:

Інформація про закупівлю: Адреса веб-сайту на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності): www csmu strace net iconІнформація про закупівлю: www tender me gov ua. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). www nltu edu ua Інформація про предмет закупівлі
Качковський Олександр Петрович проректор, Львів, вул. Ген. Чупринки, 103, каб. 19, (032)237-79-90, nltu@ukr net
Інформація про закупівлю: Адреса веб-сайту на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності): www csmu strace net iconІнформація про закупівлю: www tender me gov ua. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). www nltu edu ua Інформація про предмет закупівлі
Данчук Олег Тадейович- проректор, Львів, вул. Ген. Чупринки, 103, каб. 19, (032)237-79-90, nltu@ukr net
Інформація про закупівлю: Адреса веб-сайту на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності): www csmu strace net iconІнформація про закупівлю: www tender me gov ua. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). www ksu ks ua Інформація про предмет закупівлі
Реєстраційний рахунок замовника. №35222006003993, Банк – гудку херсонської області, мфо 852010
Інформація про закупівлю: Адреса веб-сайту на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності): www csmu strace net iconІнформація про закупівлю www tender me gov ua Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). www pdpu edu uа
Найменування. Державний заклад “Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Інформація про закупівлю: Адреса веб-сайту на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності): www csmu strace net iconІнформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності)
move to 0-16357261
Інформація про закупівлю: Адреса веб-сайту на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності): www csmu strace net iconІнформація про закупівлю: www tender me gov ua. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). www zakdu edu ua (розділ «Інфо-центр», Комітет з конкурсних торгів)
Реєстраційний рахунок замовника. –р/р 35224003002009 в гудку закарпат області, мфо 812016
Інформація про закупівлю: Адреса веб-сайту на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності): www csmu strace net iconІнформація про закупівлю: www tender me gov ua. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про закупівлю (у разі наявності)
move to 0-16357339
Інформація про закупівлю: Адреса веб-сайту на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності): www csmu strace net iconІнформація про закупівлю: www tender me gov ua. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). www dgasa dn ua. Інформація про предмет закупівлі
Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками: Шапенська Ольга Володимирівна. Зав сектором фев. Донецька...
Інформація про закупівлю: Адреса веб-сайту на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності): www csmu strace net iconІнформація про закупівлю: www tender me gov ua. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). www dgasa dn ua. Інформація про предмет закупівлі
Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками: Шапенська Ольга Володимирівна. Зав сектором фев. Донецька...
Інформація про закупівлю: Адреса веб-сайту на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності): www csmu strace net iconІнформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі
Реєстраційний рахунок замовника р/р35228006000052 в гудку м. Києва мфо 820019, код банку 820019
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи