Звіт з наукової діяльністі Кримського державного медичного університету ім. С. І. Георгієвського за 2007 рік icon

Звіт з наукової діяльністі Кримського державного медичного університету ім. С. І. Георгієвського за 2007 рік
Скачати 263.44 Kb.
НазваЗвіт з наукової діяльністі Кримського державного медичного університету ім. С. І. Георгієвського за 2007 рік
Дата15.09.2012
Розмір263.44 Kb.
ТипДокументи

ЗВІТ


з наукової діяльністі Кримського державного медичного університету

ім. С. І. Георгієвського за 2007 рік
У 2007 році в проведенні наукових досліджень брав участь професорсько-викладацький склад Кримського державного медичного університету в кількості 689 чоловік, зокрема 91 докторів наук і 354 кандидатів наук.

У 2007 році у Кримському державному медичному університеті ім. С. І. Георгієвського на 54 кафедрах 6 факультетах виконувалось 54 науково-дослідних кафедральних теми, з яких 11 заверишились, а 43 – перехідні. У межах цих колективних тем виконуються біля 200 індивідуальних дисертаційних та пошукових робіт. Виконуються ці роботи на базі ЦНДЛ, профільних кафедральних лабораторій при комплексації з провідними науково-дослідними та клінічними лабораторіями України та зарубіжних країн. Відмічається тенденція до міжкафедрального комплексування наукових досліджень навколо актуальних і пріоритетних напрямків розвитку медичної науки. Сімь конкурсних наукових робіт із найбільш актуальних напрямків виконувались у межах фінансуємих програм МОЗ України. У зв’язку з закінченням однієї программи підготовлено ще два запити на фінансування науково-дослідних робот щодо фундаментальних досліджень.

Проводились наукові дослідження на господоговірній основі. За замовленням Міністерства освіти та науки АРК проводилася робота «Розробка програми комплексного етапного лікування і реабілітації хворих з коронарогенними і некоронарогенними захворюваннями міокарда з використанням особливостей і можливостей реабілітаційної бази Автономної Республіки Крим» (керівник – професор В.Ф.Кубишкін). Загальна сума господоговірних робіт склала більше 78000 грн.

Протягом останніх років і у 2007 році зміцнювалася матеріально-технічна база наукових лабораторій. Наукові дослідження виконуються з використанням найсучаснішого проточного цитофлуориметра, атомного абсорбціометра, трасмісійного і растрового електронних мікроскопів. Для автоматичного аналізу та візуалізації морфологічних досліджень використовуються сучасні цифрові цитоморфологічні комплекси, скануючий спектрофотометр, обладнання для УЗД діагностики, кардіомоніторування та інше сучасне обладнання. Придбано сучасне обладнання для цитогенетичної лабораторії, запуск якого планується на початку 2008 року. Усе це дозволяє оптимізувати рівень наукових досліджень, перевести їх на новий якісний рівень.

У результаті поліпшення матеріально-технічної бази вузу відзначається постійне зростання рівня та кількості публікацій, вдосконалення видавничої і патентної діяльності. Протягом 2007 року співробітниками КДМУ отримано 43 патента на корисні моделі та винаходи, подано 72 заявки на передбачувані корисні моделі.

На базі університету протягом року проведено згідно з реєстром МОЗ України 9 наукових конференцій державного і міжнародного рівнів, у роботі яких прийняло участь більше 500 іноземних та іногородніх учасників з 9 країн. Стають традиційними, окрім загальноуніверситетської і факультетських наукових конференцій, кафедральні та міжкафедральні симпозіуми і міжнародні студентські наукові конференції на англійській мові за участю закордонних вчених.


^ Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів


У 2007 році співробітниками КДМУ захищено 7 докторських і 35 кандидатських дисертацій, затверджено ВАКом 4 докторських і 35 кандидатських, ще 5 докторських і 10 кандидатських дисертаційних робіт знаходяться в експертних радах ВАКу.

У вузі протягом року в очній і заочній аспірантурі навчається 59 громадян України; у магістратурі – 44 громадянина України; у клінічній ординатурі – 63 громадянина України. У 2007 році аспірантуру закінчили 17 аспірантів, які подали до захисту або захистили кандидатські дисертації. Магістратуру закінчили 10 магістрантів. Клінічну ординатуру успішно закінчили 27 чоловік. Виконано план прийому до аспірантури, магістратури та клінічної ординатури на 2008 рік. У очну аспірантуру прийнято 13 чоловік, у заочну аспірантуру 3 чоловіка, у магістратуру 18 інтернів, у клінічну ординатуру 33 чоловіка. Крим того, на комерційний основі навчаються в аспірантурі 3 іноземних громадянина, в магістратурі 7 іноземних громадян і в клінічної ординатурі 6 громадян України і 34 іноземних громадянина.


Інформація про найбільш вагомі наукові досягнення за 2007 рік


В галузі фундаментальної медицини у 2007 році на кафедрі біохімії (зав. - проф. К.О.Єфетов) продовжувалася робота в основних наукових напрямках, якими є дослідження структури та функцій імуноглобулінів людини в нормі та при патології, а також використання біохімічних методів та методів молекулярної біології для рішення еволюційних питань та вдосконалення біосистематики. На кафедрі було розроблено нову оригінальну схему лектиноферментного аналізу. Отримані за допомогою гібридомної технології моноклональні антитіла до імуноглобулінів людини та модельних лігандів – меліттину та ліпофорину – використано для створення методу виявлення модифікованих при патології імуноглобулінів, який може бути застосований у клінічній практиці з діагностичними та прогностичними цілями. У 2007 році науковцями кафедри біохімії створені та облаштовані дві нові наукові лабораторії: цитогенетична та ПЛР-лабораторія. Застосування такого ефективного заходу як генетичне тестування дозволить прогнозувати розвиток, проводити доклінічну діагностику та профілактику у багатьох випадках спадкових хвороб. У цитогенетичній лабораторії проводиться дослiдження карiотипу рiзних бiологiчних об’єктiв з використанням сучасних високочутливих методiв: диференційне фарбування хромосом, флюоресцентна in situ гібридизація тощо. Сучасні цитогенетичнi методи дозволяють одержати iзольованi хромосоми для молекулярного аналiзу, дослiдити складнi та мiнiмальнi змiни хромосом. Планується створити крiобанк різних бiологiчних об’єктiв: гiбридом, клітинних культур здорових людей та хворих на спадкові хвороби, і т. iн.

На кафедрі патологічної анатомії (зав.- проф. О.К.Загорулько) в 2007 році продовжилося вивчення застосування препарату «Сукрим» у лікувальних установах України для профілактики й лікування респіраторного дистрес-синдрому недоношених новонароджених. Розроблена нова лікарська форма цього препарату у вигляді емульсії (передбачувана назва «Неосурф») для заміни препарату «Сукрим» у вигляді ліофілізованого порошку. Згідно з рішенням Фармкомітету України розпочаті мультицентричні сліпі клінічні випробування препарату «Неосурф» у неонатологічних відділеннях м. Львова, Запоріжжя і Києва. Препарат «Сузакрин» почав використовуватися у відділеннях реанімації різних міст України для профілактики і лікування респіраторного дистрес-синдрому дорослих і синдрому гострого легеневого пошкодження. У Центральному НДІ фтизіатрії і пульмонології ім. Яновського завершені клінічні випробування препарату «Сузакрин» як нового лікувального засобу при лікуванні туберкульозу легенів. Доклінічні дослідження цього препарату завершені в Дніпропетровській медичній Академії. Проведені доклінічні випробування препарату БАЗК у лікуванні поверхневих опіків, а також проведені ініціальні дослідження ефективності використання цього препарату в реабілітаційному періоді при феноловому пілінгу в косметологічній практиці.

На кафедрі патофізіології (зав. – проф. В.З.Харченко) вивчена роль протеїназ та їхніх інгібіторів у патогенезі ряду патологічних станів, що дозволило розробити новий спосіб лікування радіаційного ураження, ускладненого розвитком реперфузійного синдрому, який значною мірою дозволить відновлювати фізіологічну рівновагу в протеїназ-інгібіторній та окисно-антиоксидантній системах. Цей спосіб може бути використаний у медицині екстремальних станів, травматологічній, неврологічній, реанімаційній практиці. Розроблений новий спосіб оцінки стану слизової оболонки шлунку у хворих з гастродуоденальною патологією, який дозволяє своєчасно діагностувати ступінь пошкодження слизової оболонки ШКТ і рекомендувати ефективну патогенетичну корекцію виразкового ураження слизової оболонки шлунку і дванадцятипалої кишки. Розроблений спосіб визначення глікозилірування імуноглобулінів, який може бути використаний у діагностиці і патогенетичній терапії злоякісних новоутворень.

На кафедрі нормальної фізіології (зав. - проф. О.В.Євстаф’єва) продовжується робота з картирування критичних навантажень для важких металів і оксидів азоту та сірки на екосистеми Криму і здоров'я людини за уніфікованими методиками в рамках Європейської конвенції про трансграничні перенесення атмосферних забруднювачів на дальні відстані, які є пріоритетними і не мають аналогів на Україні. Результати розрахунків представлені на чергових робочих нарадах міжнародних експертних груп в Нанси (Франція), Вандермейєрі (Англія), Софії (Болгарія). Проводяться поглиблені еколого-фізіологічні дослідження стану мікроелементного балансу в умовах антропогенного середовища і впливу його змін на функціонування центральною нервової, вегетативної, імунної і серцево-судинної систем організму, основні результати яких включені в аналітичний огляд Всесвітньої Організації Охорони здоров'я за оцінкою ризику впливу важких металів на здоров'я.

В результаті проведених досліджень на кафедрі гігієни (зав. - проф. С.Е. Шибанов) встановлений достовірний вплив антропогенного забруднення навколишнього середовища в екологічно несприятливих регіонах на багато показників здоров'я населення Криму. Серед демографічних даних екологічну обумовленість демонструють показники смертності населення від захворювань органів дихання, цереброваскулярної патології, інфекційних хвороб, включаючи туберкульоз, ендокринних захворювань і хвороб системи кровообігу. Проведена оцінка адаптаційних процесів до нових клімато-географічних умов у студентів-іноземців, що прибувають на навчання до Криму.

На кафедрі мікробіології та вірусології (зав. – проф. Ю.Л.Криворутченко) розроблений кількісний мікрометод оцінки чутливості дріжджоподібних грибів (КМОЧГ) до антимікотиків з визначенням МІК препарату (Амфотерицин В) відповідно до стандартів NCCLS. Визначений видовий склад 15 изолятів грибів, виділених від 13 ВІЛ-інфікованих. Проведений моніторинг бактерицидності сироватки крові (БСК) і мікробної колонізації (МК) черевної порожнини хворого з панкреонекрозом. Отримані первинні дані про наявність зворотної кореляції між БСК і МК. Крім того, аналіз із використанням ГІС-технологій (керівник – проф. О.Б.Хайтович) дозволив сформулювати та підтвердити гіпотезу про періодичність епізоотичного процесу високопатогенного пташиного грипу. Епізоотологічний моніторинг виявив циркуляцію вірусу грипу А на території Азово-Сивашського регіону в 2006-2007 рр.

На кафедрі топографічної анатомії і оперативної хірургії (зав. – проф. Т.А.Фоміних) в 2007 р. продовжувалося експериментальне дослідження нового сухожильного шва, почата апробація нового способу візуалізації тканин паренхіматозних органів, нового способу накладення анастомозу стравоходу, нового шва для паренхіматозних органів. Розробляються нові способи краніометрії.

На кафедрі гістології (зав. – проф. О.Ю.Шаповалова) вивчена поява і розподіл лектинів у клітинах різноманітних органів на різних стадіях розвитку ембріона, продовжують поглиблено вивчатися особливості розвитку дихальної системи, нирок і мигдаликів у ембріонів людини. Встановлені комплексні морфофункціональні зрушення в органах ендокринної системи (наднирників, гіпофізі і щитовидної залозах), в органах травної системи (підшлунковій залозі і печінці), органах репродуктивної системи (сіменниках) при хронічній свинцевій інтоксикації декількох поколінь експериментальних тварин.

На кафедрі медичної біології (зав. – проф. К.Л.Лазарев) в експерименті показана ефективність поліфенолів винограду (харчова добавка «Еноант») у становленні компенсаторних процесів органу після ектомії парного органу (яєчник і нирка).

^ В галузі терапії найбільш поширених захворювань на кафедрі терапії і сімейної медицини ФПО (зав. – проф. І.Л.Кляритська) оцінювалася діагностична ефективність метацетинового дихального тесту при хронічних гепатитах і цирозах печінки. Вивчена структура Нр-негативных виразок у Кримському регіоні, серед яких більше 80 % займають НПЗП-індуковані виразки. Розроблений і впроваджений у клінічну практику метод профілактики Нр-негативних ерозивно-виразкових уражень слизової оболонки шлунку і дванадцятипалої кишки з використанням препарату колоїдного субцитрату вісмуту. Проведена порівняльна оцінка ефективності діагностичних заходів (добова рН-метрія) і різних лікувальних стратегій при гастроезофагеальній рефлюксній хворобі, а також вивчені особливості її перебігу у пацієнтів з бронхіальною астмою.

На кафедрі пропедевтики терапії (зав. – проф. С.М.Крутиков) проведені дослідження особливостей ураження серцево-судинної системи у хворих з хронічним гломенрулонефритом. Виявлені основні механізми прогресу ураження міокарду при гломерулонефриті: артеріальна гіпертензія, системні запальні реакції, дисліпідемія, прокоагулянтні зрушення в системі гемостазу. Проведений порівняльний аналіз ефективності різних антигіпертензивних і антиангінних лікарських препаратів при хронічному гломерулонефриті.

На кафедрі внутрішніх хвороб №1 (зав. – проф. О.А.Хренов) продовжено вивчення клінічних, електрофізіологічних, гемодинамічних чинників аритмогенезу у хворих з некоронарогенними захворюваннями і ураженнями міокарду, придбаними й природженими пороками серця, хронічними формами ІХС. На основі отриманих результатів досліджень у практику охорони здоров'я впроваджені нові і вдосконалені клінічні, інструментальні та лабораторні методи діагностики й лікування ІХС та некоронарогенних захворювань міокарду. Співробітники кафедри разом з лікарями Кримського республіканського кардіологічного клінічного диспансеру продовжують дослідження різних груп антигіпертензивних препаратів (антагоністи кальцію пролонгованої дії, нові інгібітори АПФ) для лікування хворих на артеріальну гіпертензією з використанням як методу контролю ефективності терапії добового моніторування артеріального тиску.

Вперше розкриті фібронетин- і ендотоксин-залежні механізми прогресу хронічного обструктивного захворювання легенів (ХОЗЛ) у хворих на субкомпенсований і декомпенсований (включаючи розвиток печінкового гідротораксу) цироз печінки (ЦП). Встановлені рівні дисрегуляції вмісту і функціональної активності фібронектину (ФН) та ендотоксину (ЕТ) кишкової палички у хворих з поєднаною гепатопульмональною патологією (включаючи комірно-печінковий судинний регіон). Дано патофізіологічне обгрунтування доцільності корекції рівня ФН і ЕТ у хворих на ХОЗЛ і декомпенсований цироз печінки з гіпофібронектинопенією і патологічною ендотоксинемією, з одного боку – в цілях профілактики ускладненого (розвитком плеврального випоту) перебігу захворювання, з іншого – в цілях підвищення ефективності комплексного лікування захворювання, включаючи ФН- і ЕТ-опосередковані механізми плеврального випоту.


^ В галузі хірургії на кафедрі хірургії № 1 (зав. – проф. В.В.Жебровський) розроблено, запатентовано і запропоновано до впровадження в практику 8 нових методик хірургічного лікування багаторазово рецидивуючих гриж пахового каналу, його передньочеревної алопластики, профілактики ранньої післяопераційної спайкової кишкової непрохідності, стенозу тонкої кишки, рецедивуючих евентрацій, анастомозу на шлунково-кишковому тракті, формування анастомозу на товстій кишці і лапароскопічного доступу. Дані розробки сприяли поліпшенню результатів діагностики і хірургічного лікування, зниженню частоти ранніх і пізніх ускладнень, підвищенню ефективності медичної реабілітації хворих із захворюваннями передньої черевної стінки і черевної порожнини. Співробітниками курсу нейрохірургії розроблено, запатентовано і запропоновано до впровадження 5 нових методик хірургічного лікування травматичних пошкоджень серединного нерва, оперативного доступу до основи черепа, стенозу проксимального відділу хребетної артерії, проникаючих вогнепальних ЧМ поранень свинцевим дробом, а також діагности дисфункції дистального відділу лікворошунтуючих систем. Співробітники курсу ортопедії і травматології (зав. – доц. О.М.Брехов) разом із співробітниками Севастопольського Національного Технічного Університету представляли роботу «Імплантовані ендопротези тазостегнового суглоба і міжхребетного диска» на III міжнародному Салоні Винаходів, де дана робота була удостоєна «Золотої медалі» і Головного Призу.

На кафедрі хірургії №2 (зав. – д.м.н. Ф.М. Ільченко) розробляються питання діагностики і хірургічного лікування хронічного аутоімунного тиреоїдиту та інших захворювань щитовидної залози. Проведені епідеміологічні дослідження з метою з'ясування причин виникнення і зростання захворюваності щитовидної залози в АР Крим. Проаналізовані групи хворих з патологією щитовидної залози і розроблені карти захворюваності. Проведений епідеміологічний аналіз частоти і характеру патології щитовидної залози у жителів Криму. Розроблена хірургічна тактика при операціях на щитовидній залозі. Розвиток питань флебології грунтується на застосуванні комплексного діагностичного алгоритму (флебопрогноз) і комплексу мініінвазивних оперативних втручань (пахова і підколінна кросектомія, короткий стрипінг стегна, мініфлебектомія, компресійна склеротерапія і мікросклеротерапія). На курсі дитячої хірургії (зав. - доц. Л.Ф.Притуло) вивчені особливості діагностики і лікування некротичного ентероколіту новонароджених з родовою травмою. Розроблені способи лікування атрезії стравоходу при великому діастазі атрезованих сегментів.

На кафедрі загальної хірургії (зав. – проф. О.Ч.Хаджиєв) за останній рік розроблений апарат «Універсальний гастороентерограф», що дозволяє проводити вивчення стану гладкої мускулатури шлунково-кишкового тракту в будь-який період часу і своєчасно проводити медикаментозну корекцію гладко-м'язової недостатності хворих з хірургічними захворюваннями шлунково-кишкового тракту.

На кафедрі хірургічних хвороб ФПО (зав. – проф. В.М.Старосєк) на основі поліпозиційних сонометричних параметрів розроблена програма тривимірного комп'ютерного моделювання деструктивних і некротичних процесів у підшлунковій залозі і парапанкреатичній клітковині. Виділені прогностично несприятливі ознаки розвитку гнійних ускладнень при деструктивному панкреатиті. Обгрунтовані критерії диференційованого вибору черезшкірних пункційно-дренуючих ехоконтрольованих операцій і «відкритих» втручань з мінідоступів. Вдосконалені варіанти трансабдомінальних, трансплевральних і позачеревних доступів до органів і патологічних осередків. Продовжена робота над оптимізацією техніки виконання малоінвазивних втручань, пункційних біопсій паренхіматозних органів.

На кафедрі офтальмології і оториноларингології (зав. – проф. Н.В.Іванова) встановлена роль статевих стероїдних гормонів у процесах катарактогенезу та в генезі глаукоми. Недостатність статевих стероїдних гормонів у людей репродуктивного віку призводить до ранніх процесів старіння організму, до істотних імуно-ендокринних порушень, провокує ранній розвиток катаракти і її прогрес. На основі вивчення ендотеліальної дисфункції (взаємозв'язок гемокоагуляції крові і ендотеліальної дисфункції) судин сітківки у хворих з діабетичною ретинопатією (проліферативною і непроліферативною) при діабеті I і II типів доведена необхідність застосування у цієї категорії хворих препаратів, поліпшуючих функцію ендотелію судин сітківки. На курсі оториноларингології (зав. – доц. А.Г.Балабанцев) розроблені показання і об'єм лікувальних заходів для реабілітації хворих з неспецифічними захворюваннями ЛОР-органів в умовах клінічного санаторію «Місхор».

^ В галузі репродуктивного здоров'я на кафедрі акушерства і гінекології №2 (зав. – проф. І.І.Іванов) на основі вивчених механізмів формування остеопенічного синдрому у дівчат-підлітків залежно від гормонального фону і рівня мікроелементів у крові розроблений комплекс санаторно-курортного лікування з включенням кальцеміну адванс. Дослідження інтенсивності утворення модифікованого Альбуміну в амніотичній рідині вагітних жінок з прееклампсією дозволило досягти більшої точності та інформативності в комплексі обстежень вагітних жінок з прееклампсією з метою визначення внутрішньоутробного стану плоду.

^ В галузі педіатрії на кафедрі педіатрії з курсом фізіотерапії ФПО (зав. – проф. М.М.Каладзе) вирішено завдання з теоретичного обгрунтування ролі кальцію в патогенезі бронхіальної астми на органному рівні і розроблені варіанти корекції репаративних процесів на тлі кальцифілаксії у дітей у фазі ремісії цього захворювання. Вперше проведена оцінка ефективності комплексного реабілітаційного лікування дітей з ЮРА, направленого на корекцію вегетативної дисфункції. Науково обгрунтована і показана доцільність використання аромабальнеотерапії в лікуванні дітей з ЮРА на санаторно-курортному етапі реабілітації, розроблені методи антигомотоксичної терапії, вперше показаний резорбуючий вплив грязьових аплікацій при остеопорозі.


^ В галузі стоматології на кафедрі дитячої стоматології (зав. – доцент А.І.Райда) отримані нові дані про поширеність і особливості клінічного перебігу основних стоматологічних захворювань у дітей, які проживають у Криму, що дозволило сформувати «групи ризику» і розробити регіональні лікувально-профілактичні програми з використанням природних лікувальних засобів. Розроблений лікувально-профілактичний комплекс реабілітації дітей, страждаючих на ДЦП.

На кафедрі ортопедичної стоматології (зав. – проф. С.І.Жадько) на основі клініко-експериментальних досліджень розроблений новий спосіб виготовлення знімних пластинкових зубних протезів з використанням режиму мікрохвильової полімеризації акрилових пластмас для зменшення токсичності й поліпшення їх якості.

На кафедрі терапевтичної стоматології (зав. – доц. О.І.Журочко) на підставі моніторингу біоценозу зубного нальоту і зубо-ясенної борозни та вивчення взаємозв'язку генотипічних особливостей з перебігом ускладненого карієсу розроблений експрес-метод діагностики прогнозування розвитку даної патології.

На кафедрі стоматології ФПО (зав. – проф. М.П.Сисоєв) розроблений спосіб внутрішньокісткового переміщення глибоко розташованого в кістці ретенированного зуба і методика пошарового введення біогелю при дефектах тканин обличчя.


^ В галузі лікування шкірно-венеричних та інфекційних хвороб на кафедрі шкірних і венеричних хвороб (зав. – проф. О.А.Притуло) розроблений новий алгоритм лабораторної діагностики змішаної урогенітальної інфекції. Встановлені раніше невідомі особливості імунопатогенезу змішаної урогенітальної інфекції, зокрема, характер змін рівня ендогенних цитокінів. Вперше встановлені ступінь і характер репродуктивних порушень і встановлений функціональний стан ендокринної системи у жінок, хворих на хламідійно-трихомонадно-бактерійну інфекцію.

На кафедрі інфекційних хвороб (зав. – доц. М.С.Аршинов) на підставі порівняльного аналізу клінічного перебігу цитомегаловірусної і ВПГ-інфекції у вагітних з визначенням термінів первинного і повторного рецидивування виявлені найбільш інформативні імунологічні тести, за допомогою яких можна прогнозувати розвиток повторних рецидивів герпесвірусних інфекцій. Доведена необхідність дослідження декількох біологічних середовищ (кров, слиз цервікального каналу, слина) різними методами не тільки для діагностики ВПГ-інфекції і ЦМВІ, але і для оцінки ефективності проведеної терапії.


^ В галузі курортології та фізіотерапії на кафедрі ЛФК і спортивної медицини з курсом фізіотерапії (зав. – проф. О.О.Горлов) вивчені клінічні ефекти нової методики циркулярного гідромасажу, що дозволило розробити новий спосіб лікування і профілактики ряду захворювань.

На кафедрі фізіотерапії ФПО (зав.- проф. В.О.Єжов) створені методики послідовного застосування ерадикаційної лікарської терапії, методів апаратної фізіотерапії, лікувальних мінеральних вод і лікувальної бентонітової глини при виразковій хворобі дванадцятипалої кишки, комбінованого застосування ультрафонофорезу і комплексних біологічних препаратів при плечолопатковому періартрозі, ультрафонофорезу бішофіту і біорезонансної вібростимуляції при дорсопатіях, ампліпульс-електрофорезу сакської ропи при остеопорозі, регіонарного вакуумелектрофорезу ксантинолу нікотинату при периферичних вазопатіях, препаратів Mg і піридоксину при цереброкардіальній патології. Розроблені програми фізичної рухової реабілітації із застосуванням гідрокінезотерапії, підводного витягнення хребта, лікувального гірського туризму, нордичної ходьби у хворих з вертеброгенною патологією.

Прелімінарні спостереження в умовах базових клінічних санаторіїв «Місхор» і «Україна» дають підстави припускати, що створення нових лікувально-профілактичних комплексів, їх апробація і впровадження в умовах санаторно-курортної системи і лікувально-профілактичних установ Криму та України істотно підвищить ефективність відновного лікування. Разом з профільними підрозділами університету і Міністерством курортів і туризму АРК продовжувалася традиційна для кафедри робота з подальшого вдосконалення курортної справи, рекреації і туризму і створення концептуальної бази для базисних інновацій у даних пріоритетних для Криму соціально-економічних сферах і напрямах. Аналітичне опрацьовування стану курортно-рекреаційної системи Криму з позицій еволюціонізму, синергетики, глобалістики, а також сезонних медичних чинників, що впливають на цілорічну заповнюваність курортів, дозволила висунути ряд істотних пропозицій для нової державної програми постійного розвитку курортів і туризму в Україні.

За роботу «Оптимізація санаторно-курортної справи, рекреації і туризму в Криму» колектив авторів професори А.А.Бабанін М. М.Богданов, О.О.Горлов, доцент В.В. Мешков були удостоєні звання лауреатів премії АРК в номінації «Охорона здоров'я, курорти» (Рішення Президії Верховної Ради АРК від 04.05.2007 ( № 441-5 / 07 ).


Інформація про участь у міжнародному науково-технічному співробітництві у 2007 році

Протягом 2007 року продовжувало розвиток міжнародне співробітництво КДМУ.

Під керівництвом професора К. О. Єфетова проводився ряд наукових програм з участю зарубіжних провідних наукових закладів. Працівники кафедри та лабораторії біотехнології (Єфетов К. О., Бабинін А. С., Кісєльов В. М.) приймали участь у XIII з'їзді Російського ентомологічного товариства, 9–15 вересня 2007 р. (Краснодар, Росія). Професором Єфетовим К. О. було зроблено доповіді «Використання моноклональної імуносистематики в ентомології», «Концепція російських назв комах». На XV лепідоптерологічний конгрес, 8–12 вересня 2007 р. (Берлін, Німеччина), було відправлено доповідь професора К. О. Єфетова «A review of recent studies in the Procridinae (Zygaenidae)» («Огляд останніх досліджень Procridinae (Zygaenidae)»).

У листопаді цього року професором Єфетовим  К. О. до університету був запрошений ^ Gerhard M. Tarmann – директор Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum (Інсбрук, Австрія), президент Європейського лепідоптерологічного товариства, почесний професор КДМУ, з яким кафедра біохімії плідно співпрацює багато років. Gerhard M. Tarmann перебував в Криму 17– 24 листопада 2007 з метою завершення праці над спільною з професором К. О. Єфетовим монографією.

У 2006–2007 роках кафедрою біохімії розпочато спільний із Institute of Zoology (Софія, Болгарія) проект  «Investigations of molecular structure, biological properties and evolution significance of Procridinae sex pheromones» (Дослідження молекулярної структури, біологічних властивостей та еволюційного значення статевих феромонів Procridinae).

З 2002 року по теперішній час під керівництвом професора К. О Єфетова кафедра біохімії співпрацює з The Natural History Museum (Британський музей, Лондон, Англія), The Natural History Museum (Вашингтон, США), Zoologische Sammlung des Bayerischen Staates (Мюнхен, Німеччина), Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum (Інсбрук, Австрія) у виконанні проекту «Biochemical, morphological and biological investigations of the Zygaenidae in respect to their evolutionary biology» (Біохімічні, морфологічні та біологічні дослідження родини Zygaenidae стосовно еволюційної біології цієї групи); з Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum (Інсбрук, Австрія) у виконанні проектів «Zygaenidae as indicator species for environmental monitoring» (Zygaenidae як індикаторні види для моніторингу оточуючого середовища); та «Elaboration of pest-control methods for harmful Zygaenidae species» (Розробка біологічних методів боротьби зі шкідливими видами родини Zygaenidae).

Професор К. О. Єфетов в 2007 році другий раз поспіль обраний членом Ради Європейського лепідоптерологічного товариства. Працівники кафедри ведуть наукову роботу, приймають участь в засіданнях та з'їздах товариства. Професор К. О. Єфетов є також членом редакційної колегії журналу Entomologist's Gazette, що видається в Лондоні (Англія).


Ряд програм в рамках міжнародного співробітництва виконується за участю співробітників кафедри патологічної анатомії (зав. – проф. О.К.Загорулько) :

1) Дослідження з теми «Ультраструктурна патологія легенів». Институт ультраструктурної патології й молекулярної біології клітини Венського Національного Медичного Університета. проф. Дончо Кер’яшки, доц. Герхард Декан, лаборант Анні Говорка, лікар Анне-Лізе Нигиш. О.К.Загорулько, О.О.Загорулько, Н.Ю.Новіков, В.В.Шаланін. З 2000 року по теперішній час.

2) Вивчення біохімічного складу нових препаратів сурфактанта. Інститут ультраструктурної патології й молекулярної біології клітини Венського Національного Медичного Університета. проф. Дончо Кер’яшки, доц. Герхард Декан, лаборант Анні Говорка, лікар Анне-Лізе Нигиш. О.К.Загорулько, О.О.Загорулько, Н.Ю.Новіков, В.В.Шаланін. З 2000 року по теперішній час.

3) Препарати екзогеного сурфактанта. Відділення анестезіології й реанімації Університету Еразма Ротердамського, м. Утрехт, Нідерланди. Проф. Бурхард Лахманн. проф. Загорулько, доц. В.А. Івашковський. З 2000 року по теперішній час.

4) Замісна сурфактантна терапія респіраторного дистрес-синдрому. Гарвардський медичний університет. Проф. М.Є.Ейвері. Проф. О.К.Загорулько, доц. Н.Ю.Новіков. З 2000 року по теперішній час.

5) Дослідження білкового складу екзогенних сурфактантів:

Науково-дослідницька лабораторія м.Утрехт, Нідерланди. проф. Хенк Хаагсман. проф. О.К.Загорулько, доц. В.А.Івашковський.

6) Відділення Дитячої патології й алергології Дитячого Госпіталю Університету Людвіг-Максиміліанс, Мюнхен, Німеччина. проф. Матіас Гризі, проф. О.К.Загорулько.

7) Порівняльні дослідження різних препаратів сурфактанта. Інститут радіології й рентгенології Санкт-Петербург, Росія. проф. О.А.Розенберг, проф. О.К.Загорулько

Активне співробітництво триває у рамках спільних досліджень проф. В.А.Бєлоглазова з Американським коледжем “Астма, алергія, клінічна імунологія” (2001-2010) й Інститутом імунології, Нова Англія, США ( 1998-2010).

Кафедрою фізіології (зав. – проф. Є.В.Євстаф'єва) спільно з Координаційним центром з ефектів, Інститутом навколишнього середовища і здоров'я (Голландія), Центром з екології й гідрології (Великобританія), Агентством з навколишнього середовища (Німеччина) під егідою Европейської економічної Комісії у рамках Європейської конвенції про трансграничні переноси атмосферних забруднювачів на дальні відстані ведуться роботи з екологічного нормування ефектів важких металів і стійких органічних сполук на екосистеми і організм людини, котрі включають теоретичні розрахунки і картирування припустимих критичних навантажень пріоритетних полютантів, фактичну оцінку їх перевищень на конкретних територіях, визначення критичних концентрацій для організму людини і моделювання екологічних ситуацій.

За результатами проведених досліджень проф. Є.В.Євстаф'єва приймала участь і виступала з докладами на ряді конференцій:

1. 17-а нарада Координаційної Комісії з ефектів і цільової експертної групи Європейської Конвенції про трансграничні переноси атмосферних забруднювачів на дальні відстані. Софія, Болгарія, 23-28 квітня 2007. «Approaches to empirical determination of multipollutant effects on human body.»

2. 1-а Міжнародна конференція з пери- і постнатальної токсикології. Данія. 21-24 травня 2007. Physiological role of urban pollutants at different stages of human development.

3. Нарада цільової експертної групи з вивчення водних ресурсів країн Європи у рамках Європейської конвенції про трансграничні переноси атмосферних забруднювачів , Нанси, Франція, 8-19 жовтня 2007 р. “Heavy metals and POPs in waters and biosubstrates in Crimean region of the Ukraine.”

4. Нарада експертної групи з важких металів Європейської Конвенції про трансграничні переноси атмосферних забруднювачів на дальні відстані. Вандермейер, Англія, 21-22 листопада 2007 р. Heavy metals content in soil, water and different biogeochemical chains in the Crimean region of the Ukraine

Професором В.О.Заболотним (кафедра акушерства і гінекології №1) вивчені методи ендоскопічної діагностики і хірургії, пластичної хірургії в акушерстві, гінекології й мамології на базі Університетської клініки м. Хайдельберга (Німеччина) для впровадження в акушерсько-гінекологічні й хірургічні клініки Криму.

Зберігається співпраця з науковими установами Російської Федерації. Активно співробітничає з Московським університетом ім. М. В. Ломоносова, Військово-медичною академією (м. Санкт-Петербург) і науково-дослідною лабораторією біологічних структур МЗ Росії (Москва) колектив кафедри нормальної анатомії (зав. – професор В. С. Пикалюк). У межах договору про співпрацю з Інститутом російської мови ім. О. С. Пушкіна (м. Москва) і кафедрою російської мови медичного факультету Російського університету Дружби Народів (м. Москва) проводяться дослідження на кафедрі російської мови (зав. – проф. О. О. Ховалкіна).


^ Публікації співробітників і видавнича діяльність КДМУ


Результати наукових досліджень співробітників КДМУ опубліковано у вигляді 10 монографій, 75 підручників і навчальних посібників, 59 методичних рекомендацій і інформаційних листів, 1316 статей у журналах і збірках, 425 тезисах.

З метою більш повного та своєчасного оприлюднення результатів наукових досліджень, насамперед, співробітників Кримського державного медичного університету ім. С. І. Георгієвського започатковано й успішно продовжувалось у 2007 році видання науково-медичних журналів, які внесено ВАКом України до переліку фахових наукових видань.

Журнал «Таврический медико-биологический вестник» засновано в 1998 році як видання для публікацій актуальних наукових праць (статей, оглядів) з проблем теоретичної та практичної медицини, а також питаннь сучасної біології. Наше видання з 1999 року атестовано ВАК України як фахове (постанова президії ВАК України від 09.06.1999 р. № 1-05/7). Журнал має власну сторінку на сайті (http://www.science.csmu.strace.net) у всесвітній мережі Internet, поштову електронну скриньку (tmbv@csmu.strace.net), надсилається у провідні наукові бібліотеки України й інше. Загальний тираж за рік складає 2000 примірників.

Збірник наукових праць «Проблеми, досягнення та перспективи розвитку медико-біологічних наук і практичної охорони здоров`я» засновано в 1932 році з проблем теоретичної та практичної медицини. Це видання з 1999 року атестовано ВАК України як фахове (постанова президії ВАК України від 09.06.1999 р. № 1-05/7). Журнал має власну сторінку на сайті (http://www.science.csmu.strace.net) у всесвітній мережі Internet, поштову електронну скриньку (tmbv@csmu.strace.net), надсилається у провідні наукові бібліотеки України й інше. Загальний тираж за рік складає 2500 примірників.

Кріме того, за участю Кримського державного медичного університету продовжено регулярний випуск фахових видань з біології та медицини — журналів «Вісник фізіотерапії та курортології», «Асклепій», «Таврійський журнал психіатрії», «Кримський терапевтичний журнал». Спільно з товариством морських лікарів розпочато видання науково-практичного журнала «Вестник морского врача».

Спеціалізовані Вчені Ради


Вчена Рада Д 52.600.01 затверджена наказом ВАК України №-713 від 16.10.07 р. Термін дії до 12.11.2010 р., з правом проведення захисту докторських і кандидатських дисертацій зі спеціальностей: 14.01.02 - внутрішні хвороби; 14.01.10 - педіатрія; 14.01.11 - кардіологія.

Голова: доктор медичних наук, професор Кубишкін Володимир Федорович.

Вчений секретар: кандидат медичних наук, доцент Смуглов Євгеній Павлович.

Склад ради — 20 чоловік, із них докторів наук - 19, із них за фахом «внутрішні хвороби» - 7 чол., за фахом «педіатрія» - 6 чол., за фахом «кардіологія» - 6 чол.

За 2007 р. на 8 засіданнях ради було проведено захисти 14-ти кандидатських і 1-єї докторської дисертацій.

Вчена Рада Д 52.600.02 затверджена наказом ВАК України №-465 від 16.10.06 р. Термін дії до 12.11.2009 р., з правом проведення захисту докторських і кандидатських дисертацій зі спеціальностей: 14.01.03 - хірургія; 14.03.01 - нормальна анатомія; 14.03.02 - патологічна анатомія; 14.03.09 - гістологія, цитологія й ембріологія.

Голова: доктор медичних наук, професор Бабанін Анатолій Андрійович.

Вчений секретар: кандидат медичних наук, доцент Мороз Геннадій Олександрович.

Склад ради — 25 чоловік, із них докторів наук - 24 ( по 6 чоловік кожної спеціальності).

За 2007 р. на 7 засіданнях ради було проведено захист 10-ти кандидатських і 1-єї докторської дисертацій.


^ Наукова бібліотека КДМУ


Довідково-інформаційний фонд наукової бібліотеки містить більше півмільйона (587478 прим.) книг, журналів, газет, реферативних видань. Фонд літератури на іноземних мовах становить 72116 прим. Упродовж року послугами бібліотеки користуються більше 7000 читачів, число читацьких відвідувань перевищує 400 тисяч, а кількість виданих джерел 640 тис. примірників.

У поточному році було придбано 2430 прим., 933 назв. На придбання цієї літератури та періодичних видань було витрачено 50526,33 грн.

Сприяє поповненню фонда видавницька діяльність співробітників університету. У поточному році від видавничого центру та кафедр університету надійшло 908 прим. навчальної літератури на суму 4712,34 грн.

Інформація спеціалістів про надходження нових видань і про ті ресурси, які бібліотека має в своїх фондах, проводиться традиційними формами та методами:

  • Книжкові виставки — 91

  • Дні інформації — 10

  • Бібліографічні обгляди — 10/38

Довідково-бібліографічний відділ надає допомогу науковим працівникам в оформленні списків літератури для наукових робіт. У відділі було виконано 13504 довідок.


^ Відділ наукової медичної інформації


Інформаційне забезпечення планових НДР здійснюється комплексно, з використанням усіх існуючих форм і методіов інформаційного та бібліотечного обслуговування на основі наявних довідково-інформаційних фондів.

Налагоджена система диференційованого інформаційного обслуговування керівників (ДОК – 3 абоненти), вибіркового розподілу інформації (ВРІ — 19 абонентів) із розроблюваних абонентами наукових тем (27).

Спеціально для викладачів, аспірантів і здобувачів організовано картотеки:

  • «Перелік періодичних журналів України, у яких рекомендується публікація основних результатів на здобуття наукового ступеня»;

  • «До відома авторів», де відображено умови представлення статті в редакції журналів;

  • «Адреси редакцій журналів» із вказівкою поштового індексу, телефонів, факсів, а також електронної пошти та веб-сайту редакцій;

  • Правила оформлення списків літератури до дисертацій.

У відділі ведуться тематичні картотеки з актуальних тем медицини: «Влияние радиации на организм человека», «Страховая медицина», «Семейный врач», «Медицина экстремальных ситуаций», «Актуальные вопросы медицины».

З проблем вищої школи ведеться картотека «Педагогика высшей школы».

Уся робота відділу спрямована на задоволення запитів читачів, надання допомоги професорсько-викладацького складу у виконанні плану наукових досліджень, організацію оперативної інформації читачів про літературу, що надійшла, та найбільш повного використання фондів наукової бібліотеки.


Колектив Кримського державного медичного університету ім. С. І. Георгієвського протягом 2007 року успішно продовжував наукові дослідження, отримав нові наукові дані з пріоритетних напрямків медичної науки, зміцнив матеріально-технічну базу та науковий кадровий потенціал, займався впровадженням наукових розробок в практику охорони здоров’я.


Схожі:

Звіт з наукової діяльністі Кримського державного медичного університету ім. С. І. Георгієвського за 2007 рік icon1 Результати наукової діяльності Кримського державного медичного університету ім. С. І. Георгієвського за 2008 рік
Результати наукової діяльності Кримського державного медичного університету ім. С. І. Георгієвського за 2008 рік
Звіт з наукової діяльністі Кримського державного медичного університету ім. С. І. Георгієвського за 2007 рік iconРезультати наукової діяльності Кримського державного медичного університету ім. С. І. Георгієвського за 2009 рік

Звіт з наукової діяльністі Кримського державного медичного університету ім. С. І. Георгієвського за 2007 рік iconЗвіт про патентно-ліцензійну діяльність кримського державного медичного університету ім. С.І. Георгієвського за 2007 рік
...
Звіт з наукової діяльністі Кримського державного медичного університету ім. С. І. Георгієвського за 2007 рік iconЗвіт про патентно-ліцензійну діяльність кримського державного медичного університету ім. С.І. Георгієвського за 2008 рік
Патентний відділ кдму діє на підставі типового Положення о патентно-ліцензійної службі вищого медичного учбового закладу (Приказ...
Звіт з наукової діяльністі Кримського державного медичного університету ім. С. І. Георгієвського за 2007 рік iconА. А. Бабанін 200 р. Акт
Ректор Кримського державного медичного університету ім. C. I. Георгієвського, доктор медичних наук, професор
Звіт з наукової діяльністі Кримського державного медичного університету ім. С. І. Георгієвського за 2007 рік iconЗвіт про результати виступів студентів Буковинського державного медичного університету у змаганнях різного рівня у 2007 році
Впродовж 2007 року студенти університету брали участь у 58 спортивно-масових заходах (звіт додається)
Звіт з наукової діяльністі Кримського державного медичного університету ім. С. І. Георгієвського за 2007 рік iconРішення конференції трудового колективу Луганського державного медичного університету
Заслухавши доповідь ректора університету професора Івченка В. К. «Про підсумки роботи колективу Луганського державного медичного...
Звіт з наукової діяльністі Кримського державного медичного університету ім. С. І. Георгієвського за 2007 рік iconЗатверджую схвалено проректор з навчальної роботи, Вченою радою Буковинського професор державного медичного університету
М. Ю. Коломоєць “ ” 2007 р. “ ” 2007 р протокол №
Звіт з наукової діяльністі Кримського державного медичного університету ім. С. І. Георгієвського за 2007 рік iconЗвіт про роботу Приймальної комісії Націо­наль­ного медичного університету імені О. О. Богомольця з набору студентів на 2012/2013 навчальний рік. Доповідач відповідальний секретар Приймальної комісії професор О. М. Науменко
До спільного засідання конференції трудового колективу та вченої ради національного медичного університету
Звіт з наукової діяльністі Кримського державного медичного університету ім. С. І. Георгієвського за 2007 рік iconЗвіт про роботу Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за 2006/2007 навчальний рік Київ 2007
Нпу імені М. П. Драгоманова за 2006/2007 навчальний рік / Укл. Г. М. Бойко, Т. А. Жижко, І.І. Загарницька, Л. Л. Макаренко, Ю. Л....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи