1 Результати наукової діяльності Кримського державного медичного університету ім. С. І. Георгієвського за 2008 рік icon

1 Результати наукової діяльності Кримського державного медичного університету ім. С. І. Георгієвського за 2008 рік
Скачати 86.13 Kb.
Назва1 Результати наукової діяльності Кримського державного медичного університету ім. С. І. Георгієвського за 2008 рік
Дата15.09.2012
Розмір86.13 Kb.
ТипДокументи
1.2. Результати наукової діяльності Кримського державного медичного університету ім. С. І. Георгієвського за 2008 рік.


У 2008 році в проведенні наукових досліджень брав участь професорсько-викладацький склад Кримського державного медичного університету в кількості 689 чоловік, зокрема 90 докторів наук і 351 кандидат наук. Серед них 4 Академіка наук вищої школи України, 7 Заслужених діячів науки і техніки України та 12 Заслужених діячів науки і техніки АР Крим; 13 Заслужених лікарів України та 37 Заслужених лікарів АР Крим, 3 Заслужених працівника народної освіти України та 21 Заслужений працівник освіти АР Крим;. 22 фахівця КДМУ є академіками та член-кореспондентами вітчизняних, зарубіжних і міжнародних академій. 25 фахівців університету є лауреатами різноманітних премій АР Крим.

У 2008 році у Кримському державному медичному університеті ім. С. І. Георгієвського на 54 кафедрах 6 факультетах виконувалось 44 науково-дослідних кафедральних теми, з яких 18 заверишились, а 26 – перехідні. Крім того, заплановано ще 13 нових наукових тем. У 2009 році в університеті буде виконуватися 39 науково-дослідних робот. У межах цих колективних тем виконуються понад 250 індивідуальних дисертаційних та пошукових робіт. Виконуються ці роботи на базі ЦНДЛ, профільних кафедральних лабораторій при комплексації з провідними науково-дослідними та клінічними лабораторіями України та зарубіжних країн. Відмічається тенденція до міжкафедрального комплексування наукових досліджень навколо актуальних і пріоритетних напрямків розвитку медичної науки. Шість конкурсних наукових робіт із найбільш актуальних напрямків виконувались у межах фінансуємих програм МОЗ України в обсяги 344,3 тис. гривень. У зв’язку з закінченням чотирех программ підготовлено чотири запита на фінансування науково-дослідних робот, які прошли конкурсний відбір МОЗ України у грудні 2008 року та рекомендовани для початку фінансування починаючи з 2009 року.

Проводились наукові дослідження на господоговірній основі. За замовленням Міністерства освіти та науки АРК проводилася робота «Разработка диагностических, лечебных и прогностических критериев эффективности санаторно-курортного этапа реабилитации детей с туберкулезом легких» (керівник – професор М.М.Каладзе) з фінансуванням 19,8 тис.грн. За замовленням Республиканского комитета по охране окружающей природной среди СМ АРК проводилася робота «Внедрение системы мониторинга окружающей природной среды – анализ содержания тяжелых металлов в природных экосистемах» (керівник – О.В.Єфстафьева) з фінансуванням 28,5 тис.грн. Загальна сума господоговірних робіт за 2008 рік зросла до 328,7 тис. грн.

Протягом останніх років і у 2008 році зміцнювалася матеріально-технічна база наукових лабораторій. Наукові дослідження виконуються з використанням найсучаснішого проточного цитофлуориметра, атомного абсорбціометра, трасмісійного і растрового електронних мікроскопів. Для автоматичного аналізу та візуалізації морфологічних досліджень використовуються сучасні цифрові цитоморфологічні комплекси, скануючий спектрофотометр, обладнання для УЗД діагностики, кардіомоніторування та інше сучасне обладнання. Придбано сучасне обладнання для цитогенетичної лабораторії. Всего за 2008 год приобретено лечебно-диагностическое и лабораторное оборудование на сумму 2170,8 тис.грн. Усе це дозволяє оптимізувати рівень наукових досліджень, перевести їх на новий якісний рівень.

У 2008 році Кримським державним медичним университетом ім. С. І. Георгієвського проведено атестацію центральной науково-дослідной лабораторії та відділення лабораторних досліджень навчально-науково-лікувального комплексу КДМУ на проведення вимірювань у сфері розповсюдження державного метрологічного контролю. В рамках ЦНДЛ атестовано 10 відділень, які забезпечюють проведення науковіх досліджень і виконання діагностичних тестів в різноманітнних наукових галузях. Лабораторії атестовани на 4 рокі (Свідоцтва про атестацію № 001025 та № 001026, термін дії з 01.12.2008 по 30.11.2012).

У результаті поліпшення матеріально-технічної бази вузу відзначається постійне зростання рівня та кількості публікацій, вдосконалення видавничої і патентної діяльності. Протягом 2008 року співробітниками КДМУ отримано 48 патентів на корисні моделі та винаходи, подано 85 заявки на передбачувані корисні моделі. Шість наукових розробок, захищених патентами, і що мають важливе медичне і социальне значення як нововведення університету подано до Реєстру медико-біологічних і науково-технічних нововведень.

На базі університету протягом року проведено згідно з реєстром МОЗ України 9 наукових конференцій державного і міжнародного рівнів, у роботі яких прийняло участь більше 1000 іноземних та іногородніх учасників з 8 країн. Стають традиційними, окрім загальноуніверситетської і факультетських наукових конференцій, кафедральні та міжкафедральні симпозіуми і міжнародні студентські наукові конференції на англійській мові за участю закордонних вчених.


^ Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів


У 2008 році співробітниками КДМУ захищено 4 докторських і 37 кандидатських дисертацій, затверджено ВАКом 4 докторських і 29 кандидатських, ще 2 докторських і 15 кандидатських дисертаційних робіт знаходяться в експертних радах ВАКу.

У вузі протягом року в очній і заочній аспірантурі навчається 55 громадян України; у магістратурі – 46 громадян України; у клінічній ординатурі – 73 громадянина України. У 2008 році аспірантуру закінчили 15 аспірантів, які подали до захисту або захистили кандидатські дисертації. Магістратуру закінчили 19 магістрантів. Клінічну ординатуру успішно закінчили 31 чоловік. Виконано план прийому до аспірантури, магістратури та клінічної ординатури на 2009 рік. У очну аспірантуру прийнято 19 чоловік, у заочну аспірантуру 2 чоловіка, у магістратуру 23 інтерна, у клінічну ординатуру 37 чоловік. Крім того, на комерційній основі навчалось в аспірантурі 3 іноземних громадянина, в магістратурі 15 іноземних громадян і в клінічної ординатурі 5 громадян України і 52 іноземних громадянина.


^ Публікації співробітників і видавнича діяльність КДМУ


Результати наукових досліджень співробітників КДМУ опубліковано у вигляді 11 монографій, 83 підручників і навчальних посібників, 22 методичних рекомендацій і 5 інформаційних листів, 1367 статей у журналах і збірках, 427 тезисах.

З метою більш повного та своєчасного оприлюднення результатів наукових досліджень, насамперед, співробітників Кримського державного медичного університету ім. С. І. Георгієвського започатковано й успішно продовжувалось у 2008 році видання науково-медичних журналів, які внесено ВАКом України до переліку фахових наукових видань.

Журнал «Таврический медико-биологический вестник» засновано в 1998 році як видання для публікацій актуальних наукових праць (статей, оглядів) з проблем теоретичної та практичної медицини, а також питаннь сучасної біології. Наше видання з 1999 року атестовано ВАК України як фахове (постанова президії ВАК України від 09.06.1999 р. № 1-05/7). Журнал має власну сторінку на сайті (http://www.science.csmu.strace.net) у всесвітній мережі Internet, поштову електронну скриньку (tmbv@csmu.strace.net), надсилається у провідні наукові бібліотеки України й інше. Загальний тираж за рік складає 2000 примірників. У 2008 році журналу присвоено міжнародний код ISSN 2070-8092.


Збірник наукових праць «Проблеми, досягнення та перспективи розвитку медико-біологічних наук і практичної охорони здоров`я» засновано в 1932 році з проблем теоретичної та практичної медицини. Це видання з 1999 року атестовано ВАК України як фахове (постанова президії ВАК України від 09.06.1999 р. № 1-05/7). Журнал має власну сторінку на сайті (http://www.science.csmu.strace.net) у всесвітній мережі Internet, поштову електронну скриньку (tmbv@csmu.strace.net), надсилається у провідні наукові бібліотеки України й інше. Загальний тираж за рік складає 2500 примірників.

Кріме того, за участю Кримського державного медичного університету продовжено регулярний випуск фахових видань з біології та медицини — журналів «Вісник фізіотерапії та курортології», «Асклепій», «Таврійський журнал психіатрії», «Кримський терапевтичний журнал». Спільно з товариством морських лікарів розпочато видання науково-практичного журнала «Вестник морского врача».


Спеціалізовані Вчені Ради


Вчена Рада Д 52.600.01 затверджена наказом ВАК України №-713 від 16.10.07 р. Термін дії до 12.11.2010 р., з правом проведення захисту докторських і кандидатських дисертацій зі спеціальностей: 14.01.02 - внутрішні хвороби; 14.01.10 - педіатрія; 14.01.11 - кардіологія.

Голова: доктор медичних наук, професор Кубишкін Володимир Федорович.

Вчений секретар: кандидат медичних наук, доцент Смуглов Євгеній Павлович.

Склад ради — 22 чоловіка, із них докторів наук - 21, із них за фахом «внутрішні хвороби» - 7 чол., за фахом «педіатрія» - 8 чол., за фахом «кардіологія» - 6 чол.

За 2008 р. на 9 засіданнях ради було проведено захисти 14-ти кандидатських і 1-єї докторської дисертацій.

Вчена Рада Д 52.600.02 затверджена наказом ВАК України №-465 від 16.10.06 р. Термін дії до 12.11.2009 р., з правом проведення захисту докторських і кандидатських дисертацій зі спеціальностей: 14.01.03 - хірургія; 14.03.01 - нормальна анатомія; 14.03.02 - патологічна анатомія; 14.03.09 - гістологія, цитологія й ембріологія.

Голова: доктор медичних наук, професор Бабанін Анатолій Андрійович.

Вчений секретар: кандидат медичних наук, доцент Мороз Геннадій Олександрович.

Склад ради — 25 чоловік, із них докторів наук - 24 ( по 6 чоловік кожної спеціальності).

За 2008 р. на 11 засіданнях ради було проведено захист 2-х докторських та 7 кандидатських дисертацій і проведено переатестація 1 кандидатської дисертації.


^ Наукова бібліотека КДМУ


Довідково-інформаційний фонд наукової бібліотеки містить більше півмільйона (590142 прим.) книг, журналів, газет, реферативних видань. Фонд літератури на іноземних мовах становить 75361 прим. Упродовж року послугами бібліотеки користуються більше 7600 читачів, число читацьких відвідувань перевищує 440 тисяч, а кількість виданих джерел 650 тис. примірників.

У поточному році було придбано 6680 прим., 1318 назв. На придбання цієї літератури та періодичних видань було витрачено 394,3 тис. грн.

Сприяє поповненню фонда видавницька діяльність співробітників університету. У поточному році від видавничого центру та кафедр університету надійшло 435 прим. навчальної літератури на суму 9,5 тис. грн.

Інформація спеціалістів про надходження нових видань і про ті ресурси, які бібліотека має в своїх фондах, проводиться традиційними формами та методами:

  • Книжкові виставки — 122

  • Дні інформації — 10

  • Бібліографічні обгляди — 8/21

Довідково-бібліографічний відділ надає допомогу науковим працівникам в оформленні списків літератури для наукових робіт. У відділі було виконано 13521 довідка.


^ Відділ наукової медичної інформації


Інформаційне забезпечення планових НДР здійснюється комплексно, з використанням усіх існуючих форм і методів інформаційного та бібліотечного обслуговування на основі наявних довідково-інформаційних фондів.

Налагоджена система диференційованого інформаційного обслуговування керівників (ДОК – 5 абонентів), вибіркового розподілу інформації (ВРІ — 26 абонентів) із розроблюваних абонентами наукових тем (20).

Спеціально для викладачів, аспірантів і здобувачів організовано картотеки:

  • «Перелік періодичних журналів України, у яких рекомендується публікація основних результатів на здобуття наукового ступеня»;

  • «До відома авторів», де відображено умови представлення статті в редакції журналів;

  • «Адреси редакцій журналів» із вказівкою поштового індексу, телефонів, факсів, а також електронної пошти та веб-сайту редакцій;

  • Правила оформлення списків літератури до дисертацій.

У відділі ведуться тематичні картотеки з актуальних тем медицини: «Влияние радиации на организм человека», «Страховая медицина», «Семейный врач», «Медицина экстремальных ситуаций», «Актуальные вопросы медицины».

З проблем вищої школи ведеться картотека «Педагогика высшей школы».

Уся робота відділу спрямована на задоволення запитів читачів, надання допомоги професорсько-викладацького складу у виконанні плану наукових досліджень, організацію оперативної інформації читачів про літературу, що надійшла, та найбільш повного використання фондів наукової бібліотеки.


Колектив Кримського державного медичного університету ім. С. І. Георгієвського протягом 2008 року успішно продовжував проводимі наукові дослідження, отримав нові наукові дані з пріоритетних напрямків медичної науки, зміцнив матеріально-технічну базу та науковий кадровий потенціал, займався впровадженням наукових розробок в практику охорони здоров’я.

Схожі:

1 Результати наукової діяльності Кримського державного медичного університету ім. С. І. Георгієвського за 2008 рік iconРезультати наукової діяльності Кримського державного медичного університету ім. С. І. Георгієвського за 2009 рік

1 Результати наукової діяльності Кримського державного медичного університету ім. С. І. Георгієвського за 2008 рік iconЗвіт з наукової діяльністі Кримського державного медичного університету ім. С. І. Георгієвського за 2007 рік
У 2007 році в проведенні наукових досліджень брав участь професорсько-викладацький склад Кримського державного медичного університету...
1 Результати наукової діяльності Кримського державного медичного університету ім. С. І. Георгієвського за 2008 рік iconЗвіт про патентно-ліцензійну діяльність кримського державного медичного університету ім. С.І. Георгієвського за 2008 рік
Патентний відділ кдму діє на підставі типового Положення о патентно-ліцензійної службі вищого медичного учбового закладу (Приказ...
1 Результати наукової діяльності Кримського державного медичного університету ім. С. І. Георгієвського за 2008 рік iconА. А. Бабанін 200 р. Акт
Ректор Кримського державного медичного університету ім. C. I. Георгієвського, доктор медичних наук, професор
1 Результати наукової діяльності Кримського державного медичного університету ім. С. І. Георгієвського за 2008 рік iconЗвіт про патентно-ліцензійну діяльність кримського державного медичного університету ім. С.І. Георгієвського за 2007 рік
...
1 Результати наукової діяльності Кримського державного медичного університету ім. С. І. Георгієвського за 2008 рік iconРезультати наукової діяльності ду «Кримський державний медичний університет імені С. І. Георгієвського» за 2010 рік
Результати наукової діяльності ду «Кримський державний медичний університет імені С. І. Георгієвського»
1 Результати наукової діяльності Кримського державного медичного університету ім. С. І. Георгієвського за 2008 рік iconРішення конференції трудового колективу Луганського державного медичного університету
Заслухавши доповідь ректора університету професора Івченка В. К. «Про підсумки роботи колективу Луганського державного медичного...
1 Результати наукової діяльності Кримського державного медичного університету ім. С. І. Георгієвського за 2008 рік icon1. Результати наукової діяльності державної установи «Кримський державний медичний університет імені С. І. Георгієвського» у 2012 році
Результати наукової діяльності державної установи «Кримський державний медичний університет імені С. І. Георгієвського»
1 Результати наукової діяльності Кримського державного медичного університету ім. С. І. Георгієвського за 2008 рік iconРезультати наукової діяльності державної установи «Кримський державний медичний університет імені С. І. Георгієвського» у 2011 році

1 Результати наукової діяльності Кримського державного медичного університету ім. С. І. Георгієвського за 2008 рік iconНаказ №438 Про підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності за 2013 рік І формування Плану наукової та науково-технічної діяльності тнеу на 2014 рік
З метою підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності за 2013 рік і формування Плану наукової та науково-технічної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи