Інформація про найбільш вагомі наукові досягнення за 2009 рік у галузі фундаментальної медицини в 2009 році на кафедрі біохімії icon

Інформація про найбільш вагомі наукові досягнення за 2009 рік у галузі фундаментальної медицини в 2009 році на кафедрі біохімії
Скачати 191.34 Kb.
НазваІнформація про найбільш вагомі наукові досягнення за 2009 рік у галузі фундаментальної медицини в 2009 році на кафедрі біохімії
Дата15.09.2012
Розмір191.34 Kb.
ТипІнформація

Інформація про найбільш вагомі наукові досягнення за 2009 рік

У галузі фундаментальної медицини в 2009 році на кафедрі біохімії (зав. — проф. К. О. Єфетов) у рамках науково-дослідної роботи «Застосування методів клітинної інженерії і молекулярної біології для вирішення еволюцiйно-бiологiчних проблем i вивчення імуноглобулінів людини в нормі та при патології» розроблено декілька протоколів імуноферментного й лектиноферментного аналізу в рамках створення методу ідентифікації модифікованих при патології імуноглобулінів.

У ДНК-лабораторії кафедри з використанням методу полiмеразної ланцюгової реакції досліджувалася спадкова схильність до алкоголізму й наркоманії, проводився аналіз кореляції виявлення генетичних маркерів із розвитком алкоголізму, наркоманії, а також їх комбінації.

Для вирішення еволюційно-біологічних проблем разом із Центром баркодінгу Biodiversity Institute of Ontario, University of Guelph (Канада) розпочато дослідження ДНК Zygaenidae. Вперше у світі визначені послідовності нуклеотидів мітохондріального гену цитохромоксидази (СОI) у 139 екземплярів 49 біологічних видів, що мешкають в Іспанії, Туреччині, Україні, Вірменії, Ірані, Китаї, Японії й інших регіонах. Разом із Institute of Zoology (Софія, Болгарія) досліджувалася молекулярна структура, біологічні властивості й еволюційне значення статевих феромонів Procridinae. Розроблено основи нового наукового напрямку – хемотаксономії.

У 2009 році 16 наукових праць кафедри біохімії КДМУ були 18 разів процитовані вченими з Німеччини, Великобританії, Болгарії, Угорщини, Японії в журналах Chemoecology, Entomologist’s Gazette й одній монографії.

На кафедрі патологічної анатомії (зав. — проф. О. К. Загорулько) у травні 2009 року Фармкомітет України за результатами клінічних випробувань офіційно зареєстрував препарат «Сузакрин» у якості нового лікувального засобу при туберкульозі легенів. Препарат закуплений для застосування обласними туберкульозними диспансерами м. Миколаїва й АРК.

На основі оригінальної біотехнології створено препарат «Бронхоальвеолярний захисний комплекс» (БАЗК) — емульсія, яка містить комплекс речовин, що являють собою в сукупності копію субстрату системи місцевого захисту легенів. На основі отриманого у відповідності до неї препарату БАЗК розроблено новий лікувально-косметологічний засіб, застосування якого розпочато в лікувально-косметологічних установах м. Сімферополя.

Завершені порівняльні клінічні дослідження ефективності препарату «Неосурф» і «Куросурф» (Італія) для профілактики й лікування РДС недоношених новонароджених.

Проведено впровадження в практику охорони здоров’я України способу замісної сурфактантної терапії туберкульозу легенів препаратом «Сузакрин», офіційно зареєстрованим у якості нового лікувального засобу при цій патології. Використання препарату с цією метою розпочато в АРК, протитуберкульозному диспансері Миколаївської області. Почато успішне застосування препарату для лікування пневмоній, що ускладнюють перебіг пандемічного грипу.

На кафедрі патофізіології (зав. – проф. А.В. Кубишкін) проведений при виконанні НДР аналіз досліджень ролі тканинних протеїназ і їх інгібіторів при системних і локальних патологічних процесах дозволив виокремити особливі типи реагування в протеїназ-інгібіторній системі. Так, на системному рівні можна виділити два типи реагування: компенсований і декомпенсований. Компенсований супроводжується зростанням активності протеїназ (ТПА, ЕПА) поряд зі збільшенням активності інгібіторного потенціалу. Проте виснаження інгібіторів може приводити до розвитку декомпенсованого типу системного реагування, коли зростанню протеолітичної активності відповідає зниження активності інгібіторів, різке зниження їх впливу, який обмежує активацію протеолізу, і неконтрольоване зростання протеаз. Дослідження дозволили також виявити чотири типи тканинних реакцій у протеїназ-інгібіторній системі: потенційований – зростання активності протеїназ (ТПА, ЕПА) поряд зі збільшенням рівня кислотостабільних інгібіторів (КСІ) і зниженням антитриптичної активності (АТА), компенсований – значне збільшення активності інгібіторного потенціалу (АТА, КСІ) приводить до збереження нормального рівня або незначного збільшення протеолітичних ферментів, деструктивний – зниження активності КСІ, як результат зростання ЕПА, але АТА і ТПА при цьому зберігаються в межах нормальних значень, і декомпенсований – різке зниження лімітуючого впливу інгібіторів (КСІ і АТА) і неконтрольоване підвищення протеолітичної активності. Виділення даних типів реагування в протеїназ-інгібіторній системі дозволить використовувати показники протеолізу як маркери розвитку й плину різних місцевих і системних патологічних процесів (запальних, пухлинних, критичних станів тощо).

На кафедрі нормальної фізіології (зав. — проф. О. В. Євстаф’єва) розроблені й апробовані методичні підходи до визначення фактичних навантажень важкими металами на території південного регіону Кримського півострова. Для цього на підставі даних із попереднього проекту стосовно розрахованих критичних навантажень для ртуті, свинцю та кадмію обрані й обладнані експериментальні майданчики для збору вологих опадів, із якими відбувається вимивання важких металів з атмосфери і їх привнесення в ґрунти, звідки розпочинається їх циркуляція по біогеохімічним трофічним ланцюгам, кінцевим консументом яких є людина.

Виконується збір і формування баз даних із захворюваності населення АР Крим за останні 10 років, які планується проаналізувати окремо за цей період, а також зіставити тенденції до змін із спостереженнями, які були розроблені в попередніх дослідженнях. Проведена підготовка до лонгітюдінальних досліджень функціонального стану дитячого організму (центральна нервова, автономна, серцево-судинна, дихальна системи) залежно від макро- й мікроелементного балансу організму.

Підготовлена методична база щодо визначення особливостей мікроелементного балансу, зокрема вмісту токсичних важких металів і стійких органічних сполук у системі «мати – дитина» та в біосубстратах недоношених новонароджених дітей.

Результати досліджень протягом звітного періоду доповідалися на міжнародній нараді експертів у рамках Європейської конвенції про транскордонні переноси атмосферних забруднювачів на дальні відстані (Стокгольм, Швеція, квітень 2009 р.), 3-му міжнародному інвестиційному форумі «Майбутнє Криму» (Судак, жовтень 2009 р.), Міжнародній конференції та експозиції «Екологічна безпека в газовій промисловості», (Москва, листопад, 2009 р.).

У результаті проведених досліджень на кафедрі загальної гігієни (зав. — проф. С. Е. Шибанов) установлено, що найбільш несприятливе еколого-гігієнічне становище довкілля в Криму відмічається в Армянсько-Красноперекопському, Сімферопольському, Бахчисарайському, Джанкойському, Сакському й Білогірському районах Криму. Морські акваторії курортів Криму та інші курортні ресурси (мінеральні води, лікувальні грязі) часто мають значне хімічне і мікробне забруднення. Першочергові природоохоронні заходи необхідно зосередити в даних містах і районах Криму.

Збільшення частоти природжених пороків розвитку (ВПР) новонароджених свідчить про найбільш несприятливе екологічне становище (забруднення довкілля мутагенними факторами) у наступних містах: Сімферополі, Керчі, Армянську та районах Криму: Сімферопольському, Нижньогірскому, Роздольненському й Білогірському. Підвищений рівень поширення ВПР новонароджених у Криму порівняно зі середніми даними по Україні, диктує необхідність створення системи моніторингу мутагенних факторів довкілля цього регіону.

Також проведені дослідження адаптаційних реакцій, що формуються в студентів при тривалій роботі на персональних комп’ютерах, при цьому виявлено, що адаптаційний потенціал зарубіжних студентів нижче, ніж у вітчизняних, у тому числі й за рахунок більшої кількості гіперсенситивів серед малазійських студентів.

На кафедрі судової медицини (зав. – проф. А.А. Бабанін) спільно з кафедрою загальної хімії КДМУ запущений у роботу високоефективний рідинний хроматограф Prostar 210 (Varian 325) і отримані нові данні про кількісне визначення морфіну в різних біологічних рідинах для діагностики наркотичної інтоксикації. Спільно з кафедрою біохімії за допомогою молекулярних методів дослідження визначені варіанти схильності до алкогольно-наркотичної залежності.

На кафедрі мікробіології і вірусології (зав. — проф. Ю. Л. Криворутченко) було виділено й ідентифіковано 20 штамів грибів родини Candida від ВІЛ-інфікованих і не ВІЛ-інфікованих дітей. Досліджено видовий склад всіх грибів, виділених у 2007-2009 рр. Встановлено, що загальна чутливість грибів, виділених від ВІЛ-інфікованих хворих, до амфотеріцину В й експериментального імуномодулятора таурозиду Sx1 є вищою за чутливість штамів, виділених від хворих з іншою патологією.

Визначена динаміка змін бактерицидної активності сироватки крові (БАС) до S.aureus і E.coli протягом лікування в стаціонарі для 40 хворих на цироз печінки (ЦП) і 4 хворих з важкою хірургічною абдомінальною патологією. Встановлено, що ризик розвитку бактеріємії у хворих на ЦП можна оцінити шляхом визначення змін індивідуальної динаміки показників БАС при повторному дослідженні з інтервалом у 5–7 діб. На основі визначення БАС розроблено «Спосіб оцінки розвитку інфекційних ускладнень у хворих з імунодефіцитом», патент України на корисну модель.

Здійснювався порівняльний аналіз (керівник – проф. О. Б. Хайтович) молекулярних детермінант патогенності пандемічних вірусів грипу А/H1N1 1918 р. і 2009 р. виділення, а також високопатогенного вірусу грипу А/H5N1, виділеного в Україні в 2005-2006 рр. і 2008 р. У 2009 р. продовжувався моніторинг циркуляції вірусів пташиного грипу А/H5N1.

На кафедрі нормальної анатомії людини (зав. – проф. Пикалюк В.С.) зроблено забір спинномозкової рідини великої рогатої худоби, її очистка й мікробіологічний, біохімічний аналіз із метою створення на її основі біогенного препарату для використання в медицині та ветеринарії у якості коригуючого засобу при порушеннях імунологічної реактивності організму.

В експерименті вивчені особливості структурних реакцій кісткового мозку, лімфатичних вузлів при введенні ксеногенної спинномозкової рідини. Досліджені морфологічні прояви регенераторних властивостей нижньої щелепи при інтоксикації солями свинцю щурів, як певного віку, так і в динаміці поколінь. Встановлені закономірності морфогенезу тимуса, надниркової залози, перебудови кісток під впливом гравітаційних перевантажень і за умов використання різних способів підвищення стійкості до їх дії.

На кафедрі медичної біології (зав. – проф. К. Л. Лазарев) уперше експериментально виявлена наявність явища морфофункціональної асиметрії не тільки в інтактних, але й у патологічно змінених яєчників самиць щурів із домінуванням правої сторони. За допомогою сучасних методів морфологічного дослідження на експериментальному матеріалі отримані нові дані про характер компенсаторно-пристосувальних змін, які відбуваються в нормальному яєчнику, що залишився після односторонньої оваріектомії на різних етапах постнатального онтогенезу, виділені стадії компенсаторних процесів у яєчнику.

Уперше на експериментальному матеріалі вивчені морфологічні зміни, що відбуваються в полікістозно зміненому яєчнику при видаленні парного органа. При цьому встановлено, що при проведенні односторонньої оваріектомії в особин зі змодельованим полікістозним процесом у яєчниках спостерігалась активізація процесу фолікулогенезу й овуляція.

Уперше був запропонований і морфологічно обґрунтований метод корекції харчовим концентратом поліфенолів винограду «Еноант» впливу хронічної алкогольної інтоксикації на морфологічну будову оваріальної залози (як нормальної, так і ураженої полікістозним процесом) самиць щурів линії Вістар, що підлягли операції односторонньої овариектомії.

На кафедрі медичної фізики і інформатики (зав. – доц. М.В. Чирский) за допомогою біофізичних і біохімічних методів аналізу були отримані нові експериментальні дані про біологічну дію електромагнітних випромінювань на клітинному рівні організації біосистем. Вивчено феномен індукції фрагментації еритроцитів людини при дії ультрафіолетового випромінювання, отримані нові факти змінення характеру аглютинації еритроцитів під впливом електромагнітного випромінювання приладів мобільного зв’язку й виявлена кореляційна залежність між явищем оборотної агрегації еритроцитів й індексом геомагнітної збуреності при опроміненні електромагнітним випромінюванням украй високої частоти.

^ У галузі фармакології і фармації на кафедрі фармації (зав. – доцент А.М. Кацев) у 2009 р. були розроблені дві методики вивчення гострої і хронічної дії для тестування лікарських препаратів на основі виявлення пригнічення або активації бактерійної люмінесценції. Проведені дослідження препаратів різних фармакологічних груп з метою пошуку залежності між дією на біолюмінесценцію та фармакологічною активністю. Показано, що здатність інгібувати бактеріальне свічення пов’язана з антибіотичною, антисептичною, цитостатичною діями ліків, а кількісні характеристики біотестування дають первинну інформацію про механізм їх біологічної дії.

На кафедрі клінічної фармації (зав. — доцент О. І. Коняєва) зібрана й переведена в електронний вигляд база даних щодо побічних реакцій лікарських засобів у АР Крим за останні 6 років. Усі дані приведені до відповідності з міжнародними вимогами. Зібраний матеріал дозволяє проводити фармакоепідеміологічні, фармакоекономічні та інші дослідження для визначення ризиків, прогнозування розвитку таких реакцій і їх попередження. Також була проведена робота з аналізу й оцінки ризиків розвитку побічних ефектів лікарських засобів у пацієнтів різного віку, результати якої були представлені на українських і міжнародних конференціях і аналіз поширених в АР Крим медичних помилок, пов’язаних із фармакотерапією.

^ У галузі терапії найбільш поширених захворювань на кафедрі внутрішніх хвороб № 1 (зав. – проф. О. А. Хрєнов) продовжено вивчення клінічних, електрофізіологічних, геодинамічних факторів аритмогенезу у хворих на некоронарогенні захворювання й ураження міокарда, набуті й природжені пороки серця, хронічні форми ІХС. На основі отриманих результатів досліджень у практику охорони здоров’я впроваджено нові й удосконалені клінічні, інструментальні й лабораторні методи діагностики та лікування ІХС і некоронарогенних захворювань міокарда.

Уперше розкрито фібронетин- й ендотоксин-залежні механізми прогресування хронічного обструктивного захворювання легенів (ХОЗЛ) у хворих на субкомпенсований і декомпенсований (включаючи розвиток печінкового гідротораксу) цироз печінки (ЦП). Установлено рівні дисрегуляції вмісту та функціональної активності фібронектину (ФН) й ендотоксину (ЕТ) кишкової палички у хворих із сукупною гепатопульмональною патологією (включаючи ворітно-печінковий судинний регіон). Подано патофізіологічне обґрунтування доцільності корекції рівня ФН і ЕТ у хворих на ХОЗЛ і декомпенсований цироз печінки з гіпофібронектинопенією і патологічною ендотоксинемією, з одного боку, з метою профілактики ускладненого (розвитком плеврального випоту) плину захворювання, з іншого – з метою підвищення ефективності комплексного лікування захворювання, включаючи ФН- і ЕТ-опосередковані механізми плеврального випоту.

На кафедрі внутрішніх хвороб № 2 (зав. — проф. В. О. Білоглазов) спільно з лабораторією клінічної імунології ЦНДЛ (зав. — к. б. н. А. І. Гордієнко) продовжувалось вивчення патогенетичної ролі й клінічної значущості змін антиендотоксинового імунітету при різних захворюваннях внутрішніх органів. Доведена можливість використання антиендотоксинових антитіл як прогностичного маркера при лікуванні й оцінці ризику ускладнень інфаркту міокарду, цукровому діабеті другого типу, а також ураженні серцево-судинної системи у хворих на ревматоїдний артрит. Була проведена проспективна оцінка ризику інфекційних ускладнень у хворих на ревматоїдний артрит – носіїв герпес вірусної інфекції. Слід зазначити, що персистенція цих вірусів може розглядатися як маркер пригнічення деяких ланок клітинного імунітету на фоні застосування імуносупресивної терапії. На кафедрі продовжувалось вивчення ефективності застосування біологічної терапії у хворих ревматологічного профілю, а також особливостей її використання у разі персистенції вірусів гепатиту з низьким вірусним навантаженням.

На кафедрі терапії і сімейної медицини ФПО (зав. – проф. І. Л. Кляритська) проведено дослідження основних клінічних форм целіакії у дорослих в Автономній Республіці Крим. Доведено, що целіакія в дорослих часто проходить під масками інших захворювань і асоціюється з такою патологією як цукровий діабет I-го типу, герпетиформний дерматит, автоімунний тиреоїдит, а також може маскуватися під синдром подразненого кишечника і хронічний панкреатит. Визначені морфометричні показники для кожної клінико-морфологічної групи хворих на целіакію. Запропоновано алгоритм лікування целіакії, що включає агліадинову дієту й додаткову корекцію асоційованих синдромів. Доведено клінічну цінність уведення в діагностичний алгоритм Н2-водневих дихальних тестів і визначення фекальної еластази-1 для раннього виявлення асоційованих синдромів при целіакії. Доведено клінічну ефективність оригінального метода лікування хворих на целіакію, який полягає в комбінованому використанні базисної терапії целіакії й терапії асоційованих синдромів.

На кафедрі пропедевтики терапії (зав. – проф. С. М. Крутиков) вивчені особливості ураження міокарду у хворих на хронічний гломерулонефрит, визначені основні фактори ризику виникнення даної патології, виявлені основні механізми прогресування ураження міокарда при гломерулонефриті. З урахуванням виявлених порушень системної гемодинаміки, процесів системного запалення, змін у системі гемостазу й мікроциркуляції запропонований метод оптимізації лікування і профілактики ураження серцево-судинної системи у хворих на хронічний гломерулонефрит. Крім того встановлено, що гіпоксичний стан, що розвивається у хворих на цироз, спричиняє конформаційні перебудови метаболічних процесів розщеплення глюкози в еритроцитах, що порушує транспорт і віддачу кисню тканинам.

На кафедрі шкірних і венеричниххвороб (зав. – проф. О.О. Притуло) уперше розроблена й запропонована оцінка ступеня виявлення ангіопатії методом прямої офтальмоскопії в залежності від ступеня тяжкості гніздової алопеції, що є важливим діагностичним алгоритмом і критерієм ефективності терапії. Установлено, що дисбаланс макро- і мікроелементів при гніздовій алопеції в кримському регіоні має специфічні особливості. Це дозволило розробити патогенетично обґрунтований метод лікування алопеції з урахуванням стадії і ступеня тяжкості із застосуванням препаратів «Оксибрал», «Перфектил», а також інтрадермального введення «Плацента композитум».

Отримані нові дані особливостей діагностики й лікування псоріазу на фоні метаболічного синдрому. Установлені раніше невідомі особливості дисбалансу в системі гемокоагуляції (фібриноліз у сторону переважання гіперкоагуляційних зрушень на рівні осередку запалення за рахунок порушень фібринолітичної і прокоагулянтної активності мононуклеарних лейкоцитів). Доведений модуляційний вплив препарату «Ліпофлавон» на функціональну активність мононуклеарів.

На кафедрі інфекційних хвороб (зав. – проф. І. З. Карімов) вивчені особливості дерматологічних проявів, стан специфічного гуморального імунітету, епідеміологічні особливості хвороби Лайма в АР Крим у 80 пациентів з 2000 р. до 2008 р. Установлено, що найбільш часто реєструється маніфестна ерітемна форма захворювання. Ураження шкіри при ХЛ грає провідну роль у діагностиці захворювання, проведенні диференційної діагностики і призначення лікування.

Досліджені зміни імунорегуляторного індексу (ІРІ) на ранніх і пізніх строках вагітності в жінок із хронічною рецидивуючою формою інфекцій, викликаних вірусом простого герпеса 1,2 типів (HSV) і цитомегаловірусом (CMV). Рівень ІРІ залежить від форми герпесвірусних інфекцій і значне зниження величини даного показника спостерігається при хронічних рецидивуючих HSV- и CMV-інфекціях. Пропонується використовувати ІРІ як тест для прогнозування розвитку рецидивів герпесвірусних інфекцій.

^ У галузі хірургії на кафедрі хірургії № 1 (зав. – проф. В. В. Жебровський) розроблені, запатентовані й запропоновані до впровадження в практику 2 нові методики: хірургічного лікування евентрацій у ранньому післяопераційному періоді з використанням поліпропіленового трансплантату й нового малотравматичного способу вшивання черевної стінки при застосуванні закритої лапаростомії. Ці розробки сприяли поліпшенню результатів діагностики й хірургічного лікування, зниженню частоти ранніх і пізніх ускладнень, підвищенню ефективності медичної реабілітації хворих із захворюваннями передньої черевної порожнини і черевної стінки. Для оптимізації й об’єктивізації діагностичного процесу впроваджено новий метод автоматизованої посиндромної діагностики ранніх післяопераційних ускладнень, що дозволяє уніфікувати діагностичний пошук, кий полегшує виявлення ускладнень на ранній стадії.

Співробітниками курсу нейрохірургії (зав. – професор В. В. Могила) розроблені, запатентовані й запропоновані до впровадження: новий метод остіальної пластики хребетної артерії в новонароджених, новий метод направленої закритої ангіоміопластики устя хребетної артерії в новонароджених, новий метод корекції вторинної півкулевої лейкоенцефаломаляції в новонароджених із гіпоксично-ішемічним ураженням головного мозку.

На кафедрі хірургічних хвороб ФПО (зав. – проф. В. М. Старосек) обґрунтовано використання методик динамічного поліпозіційного сонометричного сканування в режимі кольорового доплерівського картування з метою вибору оптимальної безпечної пункційної траєкторії до осередкових утворень печінки. Встановлено, що черезшкірне пункційно-дренажне лікування абсцесів печінки під контролем ехолокації дозволяє уникнути відкритих операцій, істотно покращує результати лікування хірургічних хворих, сприяє зниженню післяопераційної летальності, скорочує терміни непрацездатності, знижує витрати на медикаментозне забезпечення.

Розроблений протокол діагностики й хірургічної тактики при обструктивних процесах біліарного тракту, що регламентує свідчення до виконання діагностичних маніпуляцій (УЗІ, КТ, дуоденоскопія, біопсія, ендоскопічна ретроградна холангіопанкреатикографія), відкритих і мініінвазивних операцій: ехоконтрольованих, лапароскопічних, ендоскопічних.

На кафедрі офтальмології й оториноларингології (зав. – проф. Н. В. Іванова) визначені сучасні офтальмологічні критерії ранньої діагностики патології гіпоталамо-гіпофізарної ділянки, що дозволяє оптимізувати ранню діагностику патології гіпоталамо-гіпофізарной ділянки й провести своєчасну адекватну терапію.

На курсі оторинолярингології (зав. – доц. О.Г. Балабанцев) розроблений новий метод лікування гострих гнійних синуситів із використанням бронхоальвеолярного захисного комплексу (БАЗК). Продовжені дослідження щодо вивчення патогенезу поліпозу носа й запропонований оригінальний, раніше не описаний метод дослідження у вигляді відбитків із поверхні поліпозной тканини й одночасно з її зрізу.

На кафедрі онкології (зав. – проф. В.М.Соркін) уперше в Україні було проведено порівняльне дослідження клінічних відмінностей захворювання на злоякісні новоутворення між різними етнічними групами населення. Встановлено відмінності в показниках захворюваності, ступені спадкової схильності та впливу конкретних чинників ризику виникнення раку молочної залози й шлунку.

Розпочато вивчення ефективності застосування онкотермії (локальної гіпертермії) при різних нозологічних формах злоякісних пухлин.

^ У галузі репродуктивного здоров'я на кафедрі акушерства і гінекології № 2 (зав. – професор І. І. Іванов) встановлено, що при патологічному перебігу пубертатного періоду в дівчат відбувається пригнічення гонадотропної функції гіпофіза й процесів стероїдогенезу в яєчниках, що призводить до зниження тиреоїдної функції. Розроблений комплекс диференційованого лікування гіперпролактинемічних станів залежно від рівня загального пролактину й низькомолекулярної фракції. Проведена комплексна оцінка динаміки розвитку сурфактантасоційованих ліпідів в амніотичній рідині в строки вагітності 32-41 тиждень при преекслампсії. Розроблений спосіб корекції білково-ліпідних порушень при преекслампсії вагітних різного ступеня тяжкості. На підставі визначення рівня модифікованого альбуміну в амніотичній рідині розроблений метод діагностики внутрішньоутробного стану плоду.

^ У галузі педіатрії на кафедрі педіатрії з курсом дитячих інфекційних хвороб (зав. – проф. Н.В.Лагунова) вперше в Україні проведені спостереження за дітьми з розвинутим інфарктом міокарду в результаті аномального відходження коронарних артерій; простежений катамнез і показана адаптація гемодинаміки в дітей із рідкісною природженою патологією сердечно-судинної системи (природженими пухлинами серця, повною природженою атріовентрикулярною блокадою). Виявлений взаємозв'язок вроджених пороків серця й судин, що проходять з обструкцією аорти зі супутньою судинною патологією шиї й голови, як органічної так і функціональної, що вимагає корекції і диктує необхідність включення допплерографії судин голови і шиї в протокол обстеження даної категорії хворих. Вивчена структура вроджених пороків серця і судин при спадкових захворюваннях у дітей АР Крим і особливості їх плину в дітей при синдромі Дауна. Запропоновані дані інтегрального показника якості життя вносити до амбулаторної карти хворого й історію хвороби, що покращує якість диспансерного спостереження дітей із природженими аномаліями серцево-судинної системи.

За монографію «Дитячі хвороби і патологічні синдроми із сумнівним прогнозом» співробітник кафедри педіатрії професор В.Л. Зубарев був удостоєний звання лауреата премії АРК у номінації «Охорона здоров’я, курорти» за 2009 рік.

На курсі дитячих інфекційних хвороб (зав. курсу – проф. І. В. Богадєльников) уперше встановлено частоту поєднання ЕБВ-інфекції з гострими інфекційними захворюваннями (ГРІ, ГКІ, гнійні менінгіти) у дітей, яка не залежала від їх етіології, перебігу, важкості стану. Встановлено, що активні форми супутньої ЕБВ-інфекції призводять до погіршення як клініко-лабораторних показників, так і перебігу гострих інфекційних хвороб у дітей.

На кафедрі педіатрії ФПО (зав. – проф. М.М. Каладзе) вивчені особливості остеогенезу у хворих на сколіоз, ревматоїдний артрит, зумовлені системними змінами в організмі, пов'язані зі зміною гормонального дзеркала – рівнів кальцитоніну, кальцитріолу, ПТГ, гормону росту, тиреоїдних і статевих гормонів, ряду біохімічних процесів. Особливості ферментативної активності м'язового апарату вказаних хворих, тісно пов'язані з основними денситометричними параметрами. Встановлений резорбтивний вплив грязьових аплікацій на кісткову тканину; вказаний феномен відмічався також і у хворих на травматичну хворобу спинного мозку. При вивченні особливостей серцево-судинної системи у хворих на ревматоїдний артрит і бронхіальну астму виявлена значна роль проявів синдрому неспецифічної дисплазії сполучної тканини в розвитку порушень ритму й провідності серця.

^ У галузі неврології і психіатричних розладів на кафедрі психіатрії, психотерапії, наркології з курсами загальної і медичної психології (зав. - проф. В.А. Вербенко) проведений аналіз соціально-психологічної дезадаптації в сім'ях родичів із хворобою Альцгеймера різного ступеня вияву, що показав специфічні прояви сімейної дисгармонії і дисфункціональних типів реагування на хворобу в сім'ях пацієнтів із хворобою Альцгеймера. Розроблені програми, які спрямовані на посилення активної ролі хворого і членів його сім'ї в процесі лікування і реабілітації і включають освітні семінари для пацієнтів з метою навчання їх навикам самоконтролю і для родичів, що присвячені принципам поводження із хворим, включаючи проблемно-вирішальні тренінги з розвитку навиків управління рівнем сімейного стресу. З урахуванням отриманих результатів створені й рекомендовані до використання методичні посібники з само- і взаємодопомоги для сімей, члени яких хворі на хворобу Альцгеймера.

За монографію «Нейрокогнітивні розлади при шизофренії» зав. кафедри псіхіатрії професор В.А.Вербенко була удостоєна звання лауреата премії АРК у номінації «Наукова і науково-технічна діяльність» за 2009 рік.

^ У галузі стоматології на кафедрі ортопедичної стоматології (зав. – проф. С. І. Жадько) вперше застосований комплексний підхід до оцінки клінічної картини порожнини рота при користуванні протезами з гальванопластичним покриттям. На основі проведених мікробіологічних, цитологічних й електрометричних досліджень уперше обґрунтовані показання для диференційованого використання пластмасових і гальванопластичних базисів зубних знімних протезів. Розроблені цитохімічні й мікробіологічні критерії біологічної сумісності протезів із гальванопокриттям. Запропонована нова технологія гальванопластичного покриття зубних знімних протезів дозволяє знизити запальні прояви слизової оболонки протезного ложа.

На кафедрі дитячої стоматології (зав. – доц. К.О. Колєсник) проведена розробка способу профілактики й лікування карієсу зубів у дітей, що проживають в умовах содо-бромного виробництва із застосуванням препаратів остетропної й імунокорегуючої дії і розробка способу лікування та профілактики карієсу твердих тканин зуба в дітей із ДЦП в умовах санаторно-курортного лікування з використанням остеовіту.

^ У галузі курортології і фізіотерапії на кафедрі фізіотерапії ФПО (зав. — проф. В. О. Єжов) розробляється концепція фундаментальної сутності фізичних методів лікування й профілактики в стійкому розвитку людства, взаємодії організму й природних чинників із позицій еволюціонізму, синергетики, глобалістіки та інших інтеграційних наукових напрямів у курортно-рекреаційному відбитті. Проведено зіставлення принципів і методів вітчизняної фізіотерапії і представлені шляхи її інтеграції у світову реабілітаційну фізичну медицину.

^ У галузі організації охорони здоров’я на кафедрі соціальної медицини та організації охорони здоров’я (зав. – доц. В.Г. Павлюк) спільно з професором Стефаном Форманом із Роберт Моріс університету (м. Пітсбург, США) був проведений порівняльний аналіз організації медичної допомоги в Україні та інших країнах, зокрема США; вивчені питання, що пов'язані з економікою охорони здоров'я і якістю надання медичної допомоги. Отримані результати використовуються при проведенні курсів підвищення кваліфікації організаторів охорони здоров'я, запропоновані у вигляді проекту для вдосконалення організації надання медичної допомоги в АРК, а також для обґрунтування відкриття факультету післядипломної підготовки «Менеджмент охорони здоров'я».

Схожі:

Інформація про найбільш вагомі наукові досягнення за 2009 рік у галузі фундаментальної медицини в 2009 році на кафедрі біохімії iconІнформація про найбільш вагомі наукові досягнення за 2010 рік у галузі фундаментальної медицини в 2010 році на кафедрі біохімії
Показано, що опіоїдна наркоманія (у тому числі й у сполученні з алкогольною хворобою) зустрічається в 1,4 рази частіше в осіб з 9...
Інформація про найбільш вагомі наукові досягнення за 2009 рік у галузі фундаментальної медицини в 2009 році на кафедрі біохімії iconІнформація про найбільш вагомі наукові досягнення за 2011 рік у галузі фундаментальної медицини в 2011 році на кафедрі біохімії
М-градієнту за допомогою розробленого нами програмного забезпечення. Отримані нами результати дозволяють лікарям-гематологам оптимізувати...
Інформація про найбільш вагомі наукові досягнення за 2009 рік у галузі фундаментальної медицини в 2009 році на кафедрі біохімії iconІнформація про найбільш вагомі наукові досягнення за 2008 рік Коротка інформація у галузі фундаментальної медицини Спосіб фарбування гістологічних зрізів свіжо-замороженої тканини
Спосіб фарбування гістологічних зрізів свіжо-замороженої тканини. Кафедра патологічної анатомії. (проф. Загорулько О. К.)
Інформація про найбільш вагомі наукові досягнення за 2009 рік у галузі фундаментальної медицини в 2009 році на кафедрі біохімії iconІнформація про Найбільш вагомі наукові досягнення ду «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» за 2012 рік Стисла інформація у рамках бюджетної ндр
Ду «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» за 2012 рік
Інформація про найбільш вагомі наукові досягнення за 2009 рік у галузі фундаментальної медицини в 2009 році на кафедрі біохімії iconНаукові семінари на кафедрі загальної геології у 2008-2009 навчальному році
Впорядкованість внутрішньої будови нижньодокембрійських комплексів Українського щита
Інформація про найбільш вагомі наукові досягнення за 2009 рік у галузі фундаментальної медицини в 2009 році на кафедрі біохімії iconНаказ №408-5-03 Про зарахування до аспірантури університету за державним замовленням у 2009 році
Міністерством освіти І науки України на 2009 рік та рішення приймальної комісії за результатами конкурсних вступних іспитів
Інформація про найбільш вагомі наукові досягнення за 2009 рік у галузі фундаментальної медицини в 2009 році на кафедрі біохімії iconСхема звіту про науково-дослідну роботу за 2009 рік ( відповідно до вимог Міністерства освіти І науки України) Інформація розміщена на сайті
Працівники професорсько-викладацького складу кафедри та наукові співробітники науково-дослідних підрозділів
Інформація про найбільш вагомі наукові досягнення за 2009 рік у галузі фундаментальної медицини в 2009 році на кафедрі біохімії iconЩодо висунення кандидатів на присудження Премій Кабінету Міністрів України
Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України та листа Мінсім’ямолодьспорту від 15. 12. 2009 №31/15754 пропонуємо...
Інформація про найбільш вагомі наукові досягнення за 2009 рік у галузі фундаментальної медицини в 2009 році на кафедрі біохімії iconНа 2009-2010 навчальний рік
План лекцій з дисципліни “терапія ” для студентів ІІІ –го курсу медичного факультету №4 з відділенням молодших медичних І фармацевтичних...
Інформація про найбільш вагомі наукові досягнення за 2009 рік у галузі фундаментальної медицини в 2009 році на кафедрі біохімії iconРозпорядження 21 листопада 2009 р м. Херсон №55 Про зміни в організації навчального процесу у 2009/2010 навчальному році
Про організацію навчального процесу у 2009/2010 навчальному році”, з метою відпрацювання занять, пропущених під час карантину, у...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи