Результати наукової діяльності Кримського державного медичного університету ім. С. І. Георгієвського за 2009 рік icon

Результати наукової діяльності Кримського державного медичного університету ім. С. І. Георгієвського за 2009 рік
Скачати 110.89 Kb.
НазваРезультати наукової діяльності Кримського державного медичного університету ім. С. І. Георгієвського за 2009 рік
Дата15.09.2012
Розмір110.89 Kb.
ТипДокументи


Результати наукової діяльності Кримського державного медичного університету ім. С. І. Георгієвського за 2009 рік.

У 2009 році в проведенні наукових досліджень брав участь професорсько-викладацький склад Кримського державного медичного університету в кількості 692 чоловік, зокрема 88 докторів наук і 370 кандидатів наук. Серед них 5 Академіків наук вищої школи України, 7 Заслужених діячів науки і техніки України та 12 Заслужених діячів науки і техніки АР Крим; 14 Заслужених лікарів України та 37 Заслужених лікарів АР Крим, 3 Заслужених працівника народної освіти України та 22 Заслужений працівник освіти АР Крим; 22 фахівця КДМУ є академіками та член-кореспондентами вітчизняних, зарубіжних і міжнародних академій. 27 фахівців університету є лауреатами різноманітних премій АР Крим.

У 2009 році у Кримському державному медичному університеті ім. С. І. Георгієвського на 54 кафедрах 5 факультетах виконувалось 49 науково-дослідних кафедральних теми, з яких 10 заверишились, а 39 – перехідні. З них у 2009 році заплановано 13 нових наукових тем та ще 2 теми пройшли конкурсний відбір щодо фінансування МОЗ України починаючи з 2010 року. У 2010 році в університеті буде виконуватися 41 науково-дослідна робота. У межах цих колективних тем виконуються понад 250 індивідуальних дисертаційних та пошукових робіт. Виконуються ці роботи на базі ЦНДЛ, профільних кафедральних лабораторій при комплексації з провідними науково-дослідними та клінічними лабораторіями України та зарубіжних країн. Відмічається тенденція до міжкафедрального комплексування наукових досліджень навколо актуальних і пріоритетних напрямків розвитку медичної науки. Шість конкурсних наукових робіт із найбільш актуальних напрямків виконувались у межах фінансуємих програм МОЗ України в обсязі 390,0 тис. гривень. У зв’язку з закінченням двух программ підготовлено два запита на фінансування науково-дослідних робот, які пройшли конкурсний відбір МОЗ України у грудні 2009 року та рекомендовани для початку фінансування починаючи з 2010 року.

Проводилися наукові дослідження на госпдоговірній основі. За замовленням Міністерства освіти та науки АРК проводилася робота «Розробка методичних рекомендацій по вдосконаленню профілактичних і лікувальних заходів при критичних і шокових станах у хворих в умовах зростання травматизму і сейсмічної небезпеки в Криму» (керівник – професор В.З.Харченко) з фінансуванням 10,0 тис.грн. За замовленням Республіканського комітету з охорони навколишньої природної серед СМ АРК проводилася робота «Оцінка перевищень допустимих критичних навантажень важких металів на території південного регіону Автономної Республіки Крим» (керівник – О.В.Єфстафьева) з фінансуванням 35,0 тис.грн. Загальна вартисть госпдоговірних робіт за 2009 рік зросла до 616,1 тіс. грн.

Протягом останніх років і у 2009 році зміцнювалася матеріально-технічна база наукових лабораторій. Наукові дослідження виконуються з використанням найсучаснішого проточного цитофлуориметра, атомного абсорбціометра, трасмісійного і растрового електронних мікроскопів. Для автоматичного аналізу та візуалізації морфологічних досліджень використовуються сучасні цифрові цитоморфологічні комплекси, скануючий спектрофотометр, обладнання для УЗД діагностики, кардіомоніторування та інше сучасне обладнання. На кафедрі судової медицини (зав. – проф. А.А.Бабанін) спільно з кафедрою загальної хімії КГМУ запущений в роботу високоефективний рідинний хроматограф Prostar 210 (Varian 325) і отримані результати кількісного визначення морфіну в різних біологічних рідинах. Всього за 2009 рік придбано лікувально-діагностичне і лабораторне устаткування на суму понад 1,0 млн.грн. Крім того, для проведення наукових робіт придбано реактивів вартістю понад 80 тис. грн.. Все це дозволяє оптимізувати рівень наукових досліджень, перевести їх на новій якісний рівень.

У 2009 році Кримський державний медичний университет ім. С. І. Георгієвського переоформив свідоцтво про внесення до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави (Свідоцтво ВД № 01200 від 13 липня 2009 р.). Основні наукові дослідження виконуються на базі центральної науково-дослідної лабораторії та відділення лабораторних досліджень навчально-науково-лікувального комплексу КДМУ, які атестовані на проведення вимірювань у сфері розповсюдження державного метрологічного контролю. Лабораторії атестовані у 2008 році на 4 роки (Свідоцтва про атестацію № 001025 та № 001026, термін дії з 01.12.2008 по 30.11.2012). В рамках ЦНДЛ атестовано 10 відділень, які забезпечують проведення наукових досліджень і виконання діагностичних тестів в різноманітних наукових галузях.

У результаті поліпшення матеріально-технічної бази вузу відзначається постійне зростання рівня та кількості публікацій, вдосконалення видавничої і патентної діяльності. Протягом 2009 року співробітниками КДМУ отримано 53 патента на корисні моделі та винаходи, подано 69 заявок на передбачувані корисні моделі. Ще 16 наукових розробок, захищених патентами, і що мають важливе медичне і соціальне значення як нововведення університету подано до Реєстру медико-біологічних і науково-технічних нововведень.

На базі університету протягом року проведено згідно з реєстром МОЗ України 6 наукових конференцій державного і міжнародного рівнів, у роботі яких прийняло участь більше 1000 іноземних та іногородніх учасників з 11 країн. Окрім того проведені факультетські наукові конференції, а також кафедральні та міжкафедральні симпозіуми і міжнародна студентська наукова конференція з секцією на англійській мові за участю закордонних вчених.

^ Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів

У 2009 році співробітниками КДМУ захищено 2 докторських і 33 кандидатських дисертацій, затверджено ВАКом 3 докторських і 30 кандидатських, 17 кандидатських дисертаційних робіт знаходяться на розгляді в експертних вчених радах ВАК.

У вузі протягом року в докторантурі навчається 1 громадян України, в очній і заочній аспірантурі навчається 60 громадян України; у магістратурі – 50 громадян України; у клінічній ординатурі – 76 громадянина України. У 2009 році аспірантуру закінчили 14 аспірантів, які подали до захисту або захистили кандидатські дисертації. Магістратуру закінчили 22 магістранта. Клінічну ординатуру успішно закінчили 33 чоловіка. Виконано план прийому до аспірантури, магістратури та клінічної ординатури на 2009 рік. У докторантуру прийнято 1 чоловік, у очну аспірантуру прийнято 20 чоловік, у заочну аспірантуру 1 чоловік, у магістратуру 24 інтерна, у клінічну ординатуру 37 чоловік.

Крім того, на комерційній основі навчалось в магістратурі 15 іноземних громадян і в клінічної ординатурі 5 громадян України і 52 іноземних громадянина. З них у 2009 році успішно закінчили магістратуру 7 магістрантів, клінічну ординатуру 12 іноземних громадян, та 4 громадянина України. Прийнято в аспірантуру на комерційний основі 2 іноземних громадянина та 2 громадянина України, у магістратуру 7 іноземних громадян, у клінічну ординатуру 13 громадян іноземних держав.

Спеціалізовані Вчені Ради

Вчена Рада Д 52.600.01 затверджена наказом ВАК України №-713 від 16.10.07 р. Термін дії до 12.11.2010 р., з правом проведення захисту докторських і кандидатських дисертацій зі спеціальностей: 14.01.02 - внутрішні хвороби; 14.01.10 - педіатрія; 14.01.11 - кардіологія.

Голова: доктор медичних наук, професор Кубишкін Володимир Федорович.

Вчений секретар: кандидат медичних наук, доцент Смуглов Євгеній Павлович.

Склад ради — 22 чоловіка, із них докторів наук - 21, із них за фахом «внутрішні хвороби» - 7 чол., за фахом «педіатрія» - 8 чол., за фахом «кардіологія» - 6 чол.

За 2009 р. спеціалізована вчена рада провела 6 засідань, на яких відбувся захист 6 кандидатських дисертацій (1 дисертація за спеціальністю “педіатрія”, 4 – за спеціальністю “кардіологія”, 1 – за спеціальністю “внутрішні хвороби”) та 1 докторської - за спеціальністю “кардіологія”); також було проведено колективне рецензування докторської дисертації.

Вчена Рада Д 52.600.02 затверджена наказом ВАК України №-465 від 16.10.06 р. Термін дії до 12.11.2009 р., з правом проведення захисту докторських і кандидатських дисертацій зі спеціальностей: 14.01.03 - хірургія; 14.03.01 - нормальна анатомія; 14.03.02 - патологічна анатомія; 14.03.09 - гістологія, цитологія й ембріологія.

Голова: доктор медичних наук, професор Бабанін Анатолій Андрійович.

Вчений секретар: кандидат медичних наук, доцент Мороз Геннадій Олександрович.

Склад ради — 25 чоловік, із них докторів наук - 24 ( по 6 чоловік кожної спеціальності).

За 2009 рік спеціалізована вчена рада провела 8 засідань, на яких відбувся захист 1 докторської дисертації за спеціальнностю патологічна анатомія та 12 кандидатських дисертацій за спеціальностями: нормальна анатомія - 5, патологічна анатомія - 1, гістологія, цитологія, ембріологія - 4, хірургія – 2.

Термін повноважень спеціалізованої вченої ради Д 52.600.02 закінчився 12.11.2009 р.

Постановою Президії Вищої атестаційної комісії України від 16.12.2009 р. №4-09/6 надан наказ про створення спеціалізованої вченої ради Д 52.600.02 з терміном повноважень від 21.12.2009 до 21.12.2012 р.

Публікації співробітників і видавнича діяльність КДМУ

Результати наукових досліджень співробітників КДМУ опубліковано у 2009 році у вигляді 19 монографій, 11 підручників, 112 навчальних посібників, 32 з яких видано англійською мовою, 10 методичних рекомендацій і 3 інформаційних листа, 664 статті у журналах і збірках, 383 у тезисах конференцій. В закордонних виданнях опубліковано 89 наукових праць співробітників університету.

З метою більш повного та своєчасного оприлюднення результатів наукових досліджень, насамперед, співробітників Кримського державного медичного університету ім. С. І. Георгієвського успішно продовжувалось у 2009 році видання науково-медичних журналів, які внесено ВАКом України до переліку фахових наукових видань.

Журнал «Таврический медико-биологический вестник» засновано в 1998 році як видання для публікацій актуальних наукових праць (статей, оглядів) з проблем теоретичної та практичної медицини, а також питаннь сучасної біології. У 2008 році журналу присвоено міжнародний код ISSN 2070-8092. Наше видання з 1999 року атестовано ВАК України як фахове (постанова президії ВАК України від 09.06.1999 р. № 1-05/7). Журнал має власну сторінку на сайті (http://www.science.csmu.strace.net) у всесвітній мережі Internet, поштову електронну скриньку (tmbv@csmu.strace.net), надсилається у провідні наукові бібліотеки України й інше. Загальний тираж за рік складає 2000 примірників.

Збірник наукових праць «Проблеми, досягнення та перспективи розвитку медико-біологічних наук і практичної охорони здоров`я» засновано в 1932 році з проблем теоретичної та практичної медицини. Це видання з 1999 року атестовано ВАК України як фахове (постанова президії ВАК України від 09.06.1999 р. № 1-05/7). Журнал має власну сторінку на сайті (http://www.science.csmu.strace.net) у всесвітній мережі Internet, поштову електронну скриньку (tmbv@csmu.strace.net), надсилається у провідні наукові бібліотеки України й інше. Загальний тираж за рік складає 2500 примірників.

Кріме того, за участю Кримського державного медичного університету продовжено регулярний випуск фахових видань з біології та медицини — журналів «Вісник фізіотерапії та курортології», «Асклепій», «Таврійський журнал психіатрії», «Кримський терапевтичний журнал». Спільно з товариством морських лікарів продовжено видання науково-практичного журналу «Вестник морского врача».

^ Наукова бібліотека та відділ наукової медичної інформації

КДМУ

Довідково-інформаційний фонд наукової бібліотеки містить більше півмільйона (576728 прим.) книг, журналів, газет, реферативних видань. Фонд літератури на іноземних мовах становить 75454 прим. Університет у 2009 році получав 123 найменування періодичних видань. Упродовж року послугами бібліотеки користуються більше 7620 читачів, число читацьких відвідувань перевищує 442 тисяч, а кількість виданих джерел 659 тис. примірників.

У поточному році було придбано 4328 прим., 1435 назв. На придбання цієї літератури та періодичних видань було витрачено 141,7 тис. грн.

Сприяє поповненню фонду видавницька діяльність співробітників університету. У поточному році від видавничого центру та кафедр університету надійшло 497 прим. навчальної літератури на суму 3,4 тис. грн.

Інформація спеціалістів про надходження нових видань і про ті ресурси, які бібліотека має в своїх фондах, проводиться традиційними формами та методами:

  • Книжкові виставки — 130

  • Дні інформації — 10

  • Бібліографічні обгляди — 8/21

Довідково-бібліографічний відділ надає допомогу науковим працівникам в оформленні списків літератури для наукових робіт. У відділі було виконано 13395 довідок.

Інформаційне забезпечення планових НДР здійснюється комплексно, з використанням усіх існуючих форм і методів інформаційного та бібліотечного обслуговування на основі наявних довідково-інформаційних фондів.

Налагоджена система диференційованого інформаційного обслуговування керівників (ДОК – 5 абонентів), вибіркового розподілу інформації (ВРІ — 26 абонентів) із розроблюваних абонентами наукових тем (20).

Спеціально для викладачів, аспірантів і здобувачів організовано картотеки:

  • «Перелік періодичних журналів України, у яких рекомендується публікація основних результатів на здобуття наукового ступеня»;

  • «До відома авторів», де відображено умови представлення статті в редакції журналів;

  • «Адреси редакцій журналів» із вказівкою поштового індексу, телефонів, факсів, а також електронної пошти та веб-сайту редакцій;

  • Правила оформлення списків літератури до дисертацій.

У відділі ведуться тематичні картотеки з актуальних тем медицини: «Влияние радиации на организм человека», «Страховая медицина», «Семейный врач», «Медицина экстремальных ситуаций», «Актуальные вопросы медицины». З проблем вищої школи ведеться картотека «Педагогика высшей школы».

Уся робота відділу спрямована на задоволення запитів читачів, надання допомоги професорсько-викладацького складу у виконанні плану наукових досліджень, організацію оперативної інформації читачів про літературу, що надійшла, та найбільш повного використання фондів наукової бібліотеки.

^ Робота студентського наукового товариства

В університетському студентському науковому товаристві 2009 року було 573 студентів. З них 518 вітчизняні і 55 іноземні. Ці студенти брали участь в роботі кафедральних наукових кружків, проводили самостійну наукову та експериментальну роботу, виступали з докладами на наукових конференціях, приймали участь у студентських олімпіадах та конкурсах. Результати власних досліджень, що проводяться на кафедрах, студенти публікують в щорічній збірці тез за матеріалами підсумкової конференції «Теоретичні і практичні аспекти сучасної медицини».

У 2009 році в КДМУ проводилася 81 підсумкова науково-практична конференція студентів і молодих учених «Теоретичні і практичні аспекти сучасної медицини», в якій брали участь не тільки студенти нашого вузу, але і інших вузів України. На 81 підсумкову науково-практичну конференцію СНО приїжджали більше 40 студентів і молодих учених практично зі всіх регіонів України: Києва, Харкова, Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Одеси, і т.д.

У свою чергу студенти КДМУ також брали участь в аналогічних наукових конференціях в інших вузах України. У 2009 році 64 студенти КДМУ брали участь у Всеукраїнських наукових конференціях студентів і молодих учених.

Деякі студенти приймали участь в зарубіжних конференціях. Студент 6 курсу Завалій А. А. брав участь в XXIV міжнародному конгресі молодих вчених з оториноларингології, проходячому в Санкт-Петербурзі (Росія). Студент 2 курсу Шахбазіді Д. Н. вступав на VII Міжнародній Медичній Науковій Конференції студентів і молодих лікарів на базі Медичного Університету міста Пльовен (Болгарія).

Студенти КДМУ також брали участь в різних конкурсах студентських наукових робіт, яки проводяться Міністерством освіти України і Автономної республіки Крим. Так в 2009 році студент 5 курсу Шадуро Д.В. став переможцем II Кримського конкурсу студентських наукових робіт з актуальних питань розвитку Автономної Республіки Крим. Ганиев Л.Ш. 5 курс став лауреатом наукової стипендії ВР АРК.

Щорічно студенти беруть участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді. За минулий рік переможцями олімпіади за фахом: гістологія, цитологія і ембріологія сталі студенти: Банова Т.В. - 2 курс, Дутчак А.Б. - 1курс, Помайло А.В. - 2 курс. Студенти зайняли третє командне місце. На олімпіаді за фахом психіатрія і наркологія, медична психологія студент Крапивин С.О. 6 курс одержав сертифікат за творчий підхід по виконанню практичних навиків, а студент Вербенко Г.М. 3 курс зайняв друге місце. На олімпіаді за фахом анатомія людини студент Владимиров Е.О. 2 курс зайняв перше місце, а Бекетов О.О. 2 курс зайняв третє місце. В загальному заліку команда студентів КГМУ зайняла перше місце.

Найактивнішими членами СНТ в 2009 р. були студенти: Золотаревский П.Л. 5 курс (Кафедра Акушерства і гінекології №1), Усєїнов А.А 6 курс (Кафедра хірургії №1), Эбазерова Л.О. 3 курс (Кафедра мікробіології, вірусології і імунології). Сафронюк С.Л. 4 курс. (Кафедра Фармації), Баннова Т.В. 3 курс (Кафедра топографічної анатомії і оперативної хірургії), Ганиев Л.Ш. 5 курс (Кафедра ЛФК, спортивної медицини і фізіотерапії, з курсом фізичного виховання).

***

Колектив Кримського державного медичного університету ім. С. І. Георгієвського протягом 2009 року успішно продовжував наукові дослідження, отримав нові наукові дані з пріоритетних напрямків медичної науки, зміцнив матеріально-технічну базу та науковий кадровий потенціал, займався впровадженням наукових розробок в практику охорони здоров’я, надавав висококваліфіковану медичну допомогу населенню АР Крим та інших регіонів.

Схожі:

Результати наукової діяльності Кримського державного медичного університету ім. С. І. Георгієвського за 2009 рік icon1 Результати наукової діяльності Кримського державного медичного університету ім. С. І. Георгієвського за 2008 рік
Результати наукової діяльності Кримського державного медичного університету ім. С. І. Георгієвського за 2008 рік
Результати наукової діяльності Кримського державного медичного університету ім. С. І. Георгієвського за 2009 рік iconЗвіт з наукової діяльністі Кримського державного медичного університету ім. С. І. Георгієвського за 2007 рік
У 2007 році в проведенні наукових досліджень брав участь професорсько-викладацький склад Кримського державного медичного університету...
Результати наукової діяльності Кримського державного медичного університету ім. С. І. Георгієвського за 2009 рік iconА. А. Бабанін 200 р. Акт
Ректор Кримського державного медичного університету ім. C. I. Георгієвського, доктор медичних наук, професор
Результати наукової діяльності Кримського державного медичного університету ім. С. І. Георгієвського за 2009 рік iconЗвіт про патентно-ліцензійну діяльність кримського державного медичного університету ім. С.І. Георгієвського за 2007 рік
...
Результати наукової діяльності Кримського державного медичного університету ім. С. І. Георгієвського за 2009 рік iconЗвіт про патентно-ліцензійну діяльність кримського державного медичного університету ім. С.І. Георгієвського за 2008 рік
Патентний відділ кдму діє на підставі типового Положення о патентно-ліцензійної службі вищого медичного учбового закладу (Приказ...
Результати наукової діяльності Кримського державного медичного університету ім. С. І. Георгієвського за 2009 рік iconРезультати наукової діяльності ду «Кримський державний медичний університет імені С. І. Георгієвського» за 2010 рік
Результати наукової діяльності ду «Кримський державний медичний університет імені С. І. Георгієвського»
Результати наукової діяльності Кримського державного медичного університету ім. С. І. Георгієвського за 2009 рік iconРішення конференції трудового колективу Луганського державного медичного університету
Заслухавши доповідь ректора університету професора Івченка В. К. «Про підсумки роботи колективу Луганського державного медичного...
Результати наукової діяльності Кримського державного медичного університету ім. С. І. Георгієвського за 2009 рік icon1. Результати наукової діяльності державної установи «Кримський державний медичний університет імені С. І. Георгієвського» у 2012 році
Результати наукової діяльності державної установи «Кримський державний медичний університет імені С. І. Георгієвського»
Результати наукової діяльності Кримського державного медичного університету ім. С. І. Георгієвського за 2009 рік iconРезультати наукової діяльності державної установи «Кримський державний медичний університет імені С. І. Георгієвського» у 2011 році

Результати наукової діяльності Кримського державного медичного університету ім. С. І. Георгієвського за 2009 рік iconНаказ №438 Про підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності за 2013 рік І формування Плану наукової та науково-технічної діяльності тнеу на 2014 рік
З метою підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності за 2013 рік і формування Плану наукової та науково-технічної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи