Інформація про найбільш вагомі наукові досягнення за 2011 рік у галузі фундаментальної медицини в 2011 році на кафедрі біохімії icon

Інформація про найбільш вагомі наукові досягнення за 2011 рік у галузі фундаментальної медицини в 2011 році на кафедрі біохімії
Скачати 239.35 Kb.
НазваІнформація про найбільш вагомі наукові досягнення за 2011 рік у галузі фундаментальної медицини в 2011 році на кафедрі біохімії
Дата15.09.2012
Розмір239.35 Kb.
ТипІнформація
Інформація про найбільш вагомі наукові досягнення за 2011 рік


У галузі фундаментальної медицини в 2011 році на кафедрі біохімії (зав. — проф. К. О. Єфетов) у рамках науково-дослідної роботи «Застосування методів клітинної інженерії і молекулярної біології для вирішення еволюцiйно-бiологiчних проблем i вивчення імуноглобулінів людини в нормі та при патології» продовжувалися роботи з дослідження модифікації імуноглобулінів (ІГ) людини в нормі та при патології, в тому числі при парапротеїнемічних гемобластозах (ППГ). Розроблені на кафедрі модифікації методів електрофорезу та імуноелектрофорезу впроваджено у роботу гематологічного відділення КРУ «Онкологічний клінічний диспансер» та успішно використовуються для діагностики ППГ. При ППГ рівень сироваткових парапротеїнів (ПП) є одним із важливих критеріїв визначення маси пухлини та стадії захворювання, та використовується для оцінки «відповіді» пухлини на цитостатичну терапію, корекції цієї терапії, а також із прогностичними цілями. Сьогодні за цим рівнем визначають опосередковано шляхом визначення загальної кількості ІГ того класу, до якого належать ПП. Для цього використовуються різні методи: радіальна імунодифузія за Манчіні, імунофіксація з денситометрією, імуноферментний аналіз, лазерна нефелометрія, — та усі вони або є трудомісткими, або потребують спеціального обладнання. Враховуючи це, на кафедрі біохімії КДМУ імені С. І. Георгієвського в 2011 році було розроблено новий простий метод комп’ютерної оцінки сироваткових ПП у динаміці, в якому послідовно проводиться електрофорез в агаровому гелі, профарбовування білкових фракцій, сканування або цифрове фотографування електрофореграми та вимірювання розміру та інтенсивності плям М-градієнту за допомогою розробленого нами програмного забезпечення. Отримані нами результати дозволяють лікарям-гематологам оптимізувати протоколи терапії хворих на ППГ. Розроблений метод знаходиться на стадії отримання патенту.

Крим є регіоном із розвинутим виноградарством (це пов’язано із використанням шкідливих для здоров’я людей пестицидів та інших агрохімікатів), але водночас і значущою для України рекреаційною зоною. Тому велике значення надається роботам із покращення екологічної ситуації в нашому регіоні. У 2011 році спільно з кафедрою хімії КДМУ імені С. І. Георгієвського кафедрою біохімії було отримано вторинний бутиловий ефір лаурилової кислоти (ідентичність і високу чистоту отриманої сполуки підтверджено спектром ЯМР (400 МГц)). Вторинний бутиловий ефір лаурилової кислоти є структурно близьким до натуральних хеміатрактантів — феромонів — деяких зі шкідників виноградарства у Криму, і може бути використаний при розробці екологічно чистих методів боротьби з ними. У данний час роботи з хімічного синтезу та модифікації отриманого ефіру проводяться у межах спільних досліджень на кафедрі органічної та біологічної хімії Таврійського національного університету. Польові тестування синтезованих сполук заплановано на наступний рік.

У 2011 році кафедра біохімії підписала договір про проведення досліджень за спільною із Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum (Інсбрук, Австрія) міжнародною науковою програмою «Study of DNA molecules of different biological species with the purpose to reconstruct phylogeny and create a proper biological system». Від Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum (Інсбрук, Австрія) кафедрою отримано два наукових гранти на виконання першого етапу досліджень у межах цієї програми («Study of DNA molecules of different biological species» та «Synthesis and study of pheromone molecules»). У межах даних проектів цього року кафедрою спільно із вченими з інших країн було проведено наукові дослідження у Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum (Інсбрук, Австрія), Zoologische Sammlungen des Bayerischen Staates (Мюнхен, Німеччина), Humboldt University of Berlin (Берлін, Німеччина), Staatliches Museum fur Naturkunde (Карлсруе, Німеччина), Musee d’Histoire Naturelle (Париж, Франція), Royal Museum for Central Africa (Тервурен, Бельгія).

Кафедрою біохімії КДМУ імені С. І. Георгієвського у 2011 році також продовжено вивчення гену мітохондріальної цитохромоксидази (СОI) Zygaenidae — спільний з Центром баркодингу Biodiversity Institute of Ontario (University of Guelph (Канада)) дослідницький проект із секвенування ДНК.

Останні досягнення та результати досліджень, що проводяться на кафедрі біохімії, доповідалися у травні цього року на 17th European Congress of Lepidopterology у Люксембурзі.

У 2011 році наукові праці кафедри біохімії КДМУ імені С. І. Георгієвського були 48 разів процитовані вченими з Австралії, Австрії, Великобританії, Ірану, Німеччини, Росії та Франції.

На кафедрі патофізіології (зав. — проф. А. В. Кубишкін) проведено клініко-експериментальне вивчення особливостей участі протеїназ-інгібіторної системи при формуванні різноманітних варіантів синдрому системної запальної реакції (ССЗР) і синдрому поліорганної недостатності (СПОН). Проведений аналіз результатів свідчить про важливу участь протеїназ-інгібіторної системи при формуванні різноманітних варіантів синдрому системної запальної реакції і синдрому поліорганної недостатності. На основі отриманих даних запропоновано нову концепцію участі ССЗР у розвитку критичних станів і нову класифікацію шоків з виділенням шоків із первинним і вторинним розвитком ССЗР. Цей аспект є дуже актуальним у клінічній практиці, тому що використання змін показників протеїназ-інгібіторної системи призведе до покращення діагностики і прогнозу розвитку екстремальної патології та оцінки ефективності використання лікувальних заходів, що дозволить підвищити якість діагностики і лікування хворих. За розвиток досліджень у цьому напрямі асистента кафедри, к. мед. н. Фомочкіну І.І. відзначено стипендією Кабінету Міністрів України для молодих вчених.

На кафедрі нормальної фізіології (зав. — проф. О. В. Євстаф’єва) згідно з темою науково-дослідної роботи «Розробка системи комплексної оцінки екологічного ризику для здоров’я з використанням геоінформаційних технологій» (№ держ. реєстрації 0109U007886 (2009-2011 рр.) в звітному році було продовжено спостереження за фактичними навантаженнями важкими металами на території регіонів Кримського півострова. Визначено концентрації в опадах ртуті, свинцю, кадмію (пріоритетних за визначенням Європейської конвенції про транскордонні переноси атмосферних забруднювачів), а також інших хімічних елементів за рік, розраховано їх депозиції та перевищення критичних навантажень.

Визначено вміст важких металів і стійких органічних сполук у системі «мати — дитина» (144 спостереження) і в біосубстратах 124 недоношених новонароджених дітей, виконано комплексне обстеження функціонального стану нервової, серцево-судинної, імунної систем та елементного стану організму 30 дітей — вихованців школи-інтернату № 1 м. Сімферополь, 30 студентів-спортсменів факультету фізичного виховання ТНУ ім. В. І. Вернадського; сумісно з кафедрою ЛФК і спортивної медицини, фізіотерапії з курсом фізичного виховання розпочато обстеження дітей-спортсменів. Отримані дані за результатами функціонального обстеження ЦНС дітей різного віку, стану здоров’я та регіонів проживання дозволили запропонувати метод оцінки нейротропної дії хімічних елементів.

Результати досліджень протягом звітного періоду докладалися на 21-й робочій нараді Координаційного центру з ефектів (ССЕ) і 27-й робочій зустрічі цільової експертної групи Міжнародної кооперативної програми з моделювання та картографування критичних навантажень і рівней атмосферного забруднення в країнах Європи у межах Європейської конвенції про транскордонні переноси атмосферних забруднювачів (м. Білтховен, Нідерланди, 18-21 квітня 2011 р.); на міжнародній конференції нейронаук SiNAPSA у межах роботи Європейської федераціі нейронаук, (Словенія, Любляна, 22-25 жовтня, 2011 р.); на IV Міжнародному форумі «Трансфер технологій і інновації» (Євпаторія, 18-19 листопада, 2010 р.). За матеріалами виконаних досліджень у 2011 р. одержано 4 інформаційних листа, 1 методична рекомендація, 1 акт впровадження у заклад МОЗ АР Крим, 2 патенти на винахід, захищено 1 кандидатську дисертацію.

На кафедрі гігієни (зав. — проф. С. Е. Шибанов) встановлено достовірний вплив антропогенного забруднення навколишнього середовища в екологічно несприятливих регіонах на більшість показників здоров'я населення Криму. Екологічно залежними захворюваннями населення в Криму, що мають достовірні регіональні кількісні відмінності залежно від рівня екологічного навантаження, слід вважати такі: хвороби органів дихання, включаючи туберкульоз легенів, хвороби шкіри (у тому числі злоякісні новоутворення та контактні дерматити), захворювання нирок, ревматизм і ревматичні ураження серця, інфекційні хвороби, хронічний гепатит, ендокринна патологія, злоякісні пухлини, анемії, вроджені аномалії розвитку, алергічні риніти, захворювання вуха і психічні розлади. Дані екологічно чутливі показники здоров'я населення запропоновано використовувати при проведенні регіонального медичного моніторингу якості навколишнього середовища в Криму.

На кафедрі мікробіології і вірусології (зав. — проф. Ю.Л. Криворутченко) визначено, що вивчення рівнів показників бактерицидної активності сироватки крові (БАС) до S.aureus і E.coli та характеру їх змін протягом 1-2 тижнів надає принципову можливість прогнозувати та діагностувати такі інфекційні ускладнення, як бактеріємія (Б) у хворих на цукровий діабет (ЦД) і бактеріурія у вагітних жінок, хворих на гестаційний пієлонефрит (ГП). Бактеріємія спостерігалася у 60,6 % досліджених хворих на ЦД і була пов'язана з циркуляцією у крові хворих грампозитивних коків. На відміну від хворих на ЦД без Б, у хворих з бактеріємією БАС крові знижувалася — середні значення БАС крові до S.aureus (-60,31±21,44) ставали статистично вірогідно меншими за значення БАС крові до E.coli (6,05±10,97, р=0,013). Виявлено, що значення БАС крові до E.coli у хворих на ГП з бактеріурією (-73,7676,24) є вірогідно нижчими за аналогічні показники у хворих без бактеріурії (+28,8248,3; р=0,024). Доведено, що сапонін з кримського плюща таурозид Sx1 проявляє антифунгальну дію in vivo в умовах системної кандидозної інфекції у мишей, що дозволяє розраховувати на створення нового протигрибкового препарату на основі таурозиду Sx1.

Проведений аналіз (керівник — проф. О.Б. Хайтович) захворювання на лептоспіроз в Україні та у країнах Європи виявив, що найбільший вплив на багаторічну динаміку захворювання в Україні мають соціальні фактори. Проведений ГІС-аналіз і статистична оцінка ензоотичних територій лептоспірозу по екорегіонах України виявили, що вони мають екорегіональну приуроченість. Найбільше значення для проявів ензоотичності з лептоспірозу мають екорегіони з лісовими і лісостеповими зонами за наявності гігроморфних рівнин. Розраховано показники для оцінки територій і визначання території ризику по природно-вогнищевих інфекціях. Аналіз захворюваності на лептоспіроз у Криму показав, що епідемічний процес при лептоспірозі є динамічною соціально-екологічною системою, кількісні та якісні характеристики якого змінюються під впливом соціальних і природних чинників.

У результаті вивчення біологічних ознак у Vibrio cholerae non О1 — біолюмінесценції (керівник — проф. О. Б. Хайтович), визначено сприятливі умови для формування біолюмінесценції у холерних вібріонів у лабораторних умовах: оптимальні живильні середовища — 1 % пептону вода і лужний агар, оптимальна температура культивування на живильних середовищах + 25С і час інкубації — 18-20 годин.

На кафедрі патологічної анатомії (зав. — доцент М. Ю. Новіков) встановлено, що в результаті використання методу ЗCТ при гострому респіраторному дистрес-синдромі різного генезу препаратом «Сузакрин» у пацієнтів покращуються респіраторні показники, скорочується час перебування в палатах інтенсивної терапії. У результаті проведених досліджень виявлено взаємозв'язок тяжкості термоінгаляційного ушкодження і частоти розвитку ГРДС. В умовах гострого респіраторного синдрому в експерименті та у людини результатом розвитку некротично-деструктивних процесів завершується формуванням легеневого фіброзу, у тому числі і при використанні методу замісної сурфактантної терапії. Результати вивчення морфологічної характеристики ефективності застосування сурфактантносного препарату бронхоальвеолярного захисного комплексу при термічних і хімічних опіках шкіри різної глибини впроваджено в навчальну та наукову роботу кафедри патоморфології ОНМУ, кафедри шкірних і венерологічних захворювань КДМУ імені С. І. Георгієвського, практичну діяльність лікувальних установ м. Сімферополь. Використання замісної сурфактантної терапії в комплексі інтенсивної терапії пацієнтів з терсоінгаляційним пошкодженням впроваджено: у комбустіологічних відділеннях клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги № 6 м. Сімферополь; у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії центральної міської лікарні м. Алушта; у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії центральної районної клінічної лікарні Сімферопольського району.

На кафедрі гістології і ембріології (зав. — проф. О. Ю. Шаповалова) уперше проведене дослідження зародків людини перших 12 тижнів ембріогенезу дозволило встановити, що виходячи з порівняння процесів проліферації і загибелі клітин, диференціювання, спеціалізації та інтеграції клітин і формування колагенової строми, що становлять структурні компоненти ембріонального гістогенезу, ембріональний гістогенез провізорного органу - мезонефроса і дефінітивного органу - метанефрос протікає за єдиними законами. Разом із тим присутні й органні особливості розвитку кожного з вивчених органів. Ембріональний гістогенез мезонефроса на ранніх стадіях розвитку не контролюється статевими гормонами естрогеном і прогестероном. На Всеукраїнському конкурсі «Винахід – 2011» конкурсна комісія присудила міжнародну нагороду - медаль ВОІВ у категорії «Жінки-винахідники» Шаповаловою О.Ю. і Бойко Т.А. за винахід, підтверджений патентом України «Спосіб оцінки колагенових волокон».

На кафедрі нормальної анатомії (зав. – проф. Пикалюк В.С.) розроблена методика отримання і фарбування недекальцинованих зрізів кісткової тканини, а також способи виготовлення корозійних препаратів і бальзамування анатомічного матеріалу, які були представлені на декількох виставках винаходів (Варшава, Севастополь) і були відмічені золотою і бронзовою медалями. Були продовжені дослідження з морфологічнї оцінкою доцільності застосування ксеногенної спинномозкової рідини як коригувального засобу при порушеннях імунологічного статусу організму з метою створення біогенного препарату для застосування в медицині і ветеринарії, з вивчення репаративної регенерації кісткової тканини в умовах свинцевої інтоксикації, фізіологічної регенерації кісткової тканини, морфогенезу селезінки і тимуса при гіпергравітаційній дії. Асистент Бессалова Є.Ю. отримала Премію Президента України для молодих учених.

На кафедрі біології медичної (зав. – проф. К.Л. Лазарев) уперше під впливом імунокоректорів in vivo здійснено репрограмування макрофагів із прозапального фенотипу М1 у регенераторний фенотип М2. Співробітниками кафедри опубліковано 35 наукових робіт, отримано 1 патент України, 1 авторське свідоцтво й опубліковано 3 нововведення. Успішно здійснюється співпраця з НДІ «Ербіс», у рамках якого оформлений винахід «Спосіб корекції алкогольного гепато-ренального синдрому». Найбільш значущими досягненнями кафедри медичної біології є отримання 4-х медалей і Грамоти за кращу молодіжну експозицію Салону винаходів «Архімед», м. Москва, аспірантом Сатаєвою Т.П. у рамках участі в роботі Салону винаходів «Новий час»і 5th International Warsaw Invention Show. Лазарев К.Л. і Сатаєва Т.П. брали участь у ряді міжнародних конференцій Одеса-Лондон, за результатами яких були визнані кращими доповідачами і нагороджені дипломами.

^ У галузі фармакології і фармації на кафедрі фармації (зав. – доцент А.М. Кацев) проведено скринінгове біотестування знов синтезованих біологічно активних речовин для встановлення кореляції між хімічною структурою лікарських речовин та їх дією на бактерії, що світяться (SAR). У ході роботі було проведено тестування нових біологічно активних сполук, синтезованих на кафедрі органічної хімії Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського, які відносилися до О- і N- β-глюкозидів N-ацетилглюкозаміну, а також речовини-похідні 2-тіо-[1,2,4]триазоло[1,5-c]хіназоліну, синтезовані на кафедрі фармацевтичної хімії Запорізького медичного університету. Виявлено, що дія галогензаміщених арилглікозидів на бактерії, що світяться, є функцією їх ліпофільности. Менш ліпофільні монохлорпохідні (CLOGP 1,07) активували біолюмінесценцію і зростання бактерій, а більш ліпофільні похідні п-іодфенілглікозид (CLOGP 1,72) і 2,4-діхлорфенілглікозид (CLOGP 1,84) інгібували зростання бактерій. Також був виявлений ряд функціональних груп, наявність яких у структурі глікозидів, сприяє прояву біоцидних властивостей: =СН2, галоген- і дигалоген-похідні, нітрогрупа, карбонільна група, метоксикарбонільная група, поліциклічні похідні. Виявлено, що інгібітори бактерійної люмінесценції на 73 % проявляють антибактеріальні властивості по відношенню до інших мікроорганізмів, наприклад St. aureus або M. luteum. Для речовин-похідних 2-тіо-[1,2,4]тразоло[1,5-c]хіназоліну проведення біотестування на бактеріях, що світяться, виявило кислотні похідні, які інгібували бактерійну люмінесценцію. Для цих речовин також спостерігався зв'язок діючих концентрацій і їх ліпофільності, а також активність відноснодо мікроорганізмів C. albicans.

На кафедрі клінічної фармації (зав. — доцент О. І. Коняєва) спільно зі спеціалістами інших кафедр КДМУ імені С.І. Георгієвського та зарубіжними партнерами в рамках співпраці за проектами «SOAR» і «Antibiotics Stewardship» розпочато роботу з вивчення проблеми антибіотикорезистентності, зібрано дані про нечутливість бактерій до поширених груп антибіотиків (більш ніж 5000 посівів), вивчаються закономірності її розвитку та фактори ризику, розробляються локальні протоколи емпіричної антибіотикотерапії. Співробітники кафедри брали активну участь у формуванні та рецензуванні Державного формуляру України (3 та 4 видання), регіональних і локальних формулярів, у рамках членства міжнародних організацій (ISoP, ISPE) проводять заходи щодо поширення сучасної інформації про фармаконагляд, доказову медицину та чинне законодавство стосовно такої роботи, беруть участь у проекті компанії Thomson Reuters Scientific SAS «IDRAC» (Єдина регуляторна база даних). Проведено відкрите клінічне дослідження ефективності та безпеки українського препарату «Комбіспазм». Проведені систематичні огляди даних літератури про ефективність та безпеку сілімарину, 3 статті за даною тематикою опубліковані з цитуванням у базах даних Scopus та PubMed. Асистенту кафедри О.В.Матвєєву за проект «Оптимізація обліку побічних реакцій лікарських засобів і вдосконалення фармакотерапії, яка проводиться в ЛПУ АР Крим» призначено грант Верховної ради АРК.

^ У галузі терапії найбільш поширених захворювань на кафедрі внутрішніх хвороб № 1 (зав. – проф. О. В. Ушаков) на основі отриманих результатів досліджень у практику охорони здоров'я впроваджені нові й удосконалені клінічні, інструментальні і лабораторні методи діагностики та лікування ІХС і некоронарогенних захворювань міокарду. Розроблені методи використання різних груп антигіпертензивних препаратів (антагоністи кальцію пролонгованої дії, нові інгібітори АПФ) для лікування хворих артеріальною гіпертензією з використанням як метод контролю ефективності терапії добового моніторування артеріального тиску. Вивчена клінічна ефективність нових бета-адреноблокаторів (небіволол), блокаторів If каналів (івабрадін) при серцевій недостатності, антикоагулянтів нового покоління (фондапарінукс-арікстра, рівароксабан) для лікування хворих на інфаркт міокарду, мілдронату при хронічних формах ІБС.

На кафедрі внутрішніх хвороб № 2 (зав. – проф. В.О.Білоглазов) отримані дані про стан генетичногого поліморфізму Toll like рецепторів при ревматоїдному артриті, цукровому діабеті, систематизовані дані про стан антиендотоксиновго імунітету у хворих на ревматоїдний артрит, системний червоний вовчак, цукровий діабет, захворюваннях щитоподібної залози. Проведена оцінка стану міокарду у хворих на ревматоїдний артрит у взаємозв'язку з гуморальними чинниками і запропоновано використання комбінованої базисної терапії ревматоїдного артриту із застосуванням Метотрексату і гідроксихлорохіну у хворих із явищами ураження міокарду. Проведено патогенетичне обґрунтування застосування різних методів фізіотерапії у хворих на ревматоїдний артрит.

На кафедрі внутрішніх хвороб № 3 (зав. – проф. О.А. Хренов) уперше встановлено, що у хворих на хронічну серцеву недостатність і парапневмонічний плеврит існує тироїд-залежний механізм регуляції фібринолітичної активності крові й плеврального випота і доведена можливість тироїд-опосередкованих змін системи гемокоагуляція/фібриноліз на рівні тканин плеври (як парієнтального, так і вісцелярного листків) у бік переважання активності фібринолітичних чинників. Вказані зміни можуть лежати в основі розвитку гідротораксу: підвищення проникності (переважно вісцелярна плевра) і порушення реканалізації (переважно парієнтальна плевра) плевральної щілини. Дано наукове обґрунтування використання лікувальної корекції рівня тироїдних гормонів для підвищення ефективності лікування плеврального випота незапального характеру за рахунок корекції дисбалансу в системі гемокоагуляція/фібриноліз на рівні тканин плеври. Доведена клінічна ефективність замісної гормональної терапії ліотироніном, що включає вплив на показники центрального кровообігу, системний фібринолітичний потенціал, а також рівень ендогенного трийодтироніну.

На кафедрі терапії і сімейної медицини ФПО (зав. – проф. І. Л. Кляритська) доведено, що застосування урсодезоксихолевої кислоти в лікувальній стратегії ведення хворих із неалкогольним стеатогепатитом (НАСГ) достовірно знижує активність стеатогепатиту і дозволяє досягти нормального рівня АЛТ і тригліцеридів до 24 тижня лікування у 61,7 % пацієнтів. Імовірно, з практичної точки зору контрольне дослідження АЛТ не доцільно проводити раніше 24 тижня лікування. Разом із тим, рівень холестерину крові на тлі лікування УДХК статистично достовірно відрізняється від норми. Лікування препаратом есенціальних фосфоліпідів «Левінциале» достовірно знижує біохімічну активність стеатогепатиту, не вчиняючи значного впливу на відхилення ліпідного спектру крові.

На кафедрі пропедевтики терапії (зав. – проф. С.М. Крутиков) доведено, що всім пацієнтам з хронічним гломерулонефритом показано проведення добового моніторування артеріального тиску і ЕКГ із метою виявлення несприятливого добового профілю артеріальної гіпертензії non-dipper і night-picker і змін біоелектричної активності міокарду. При виявленні ознак несприятливого добового профілю артеріального тиску, ознак порушення біоелектричної активності серця, активності запального процесу у хворих на хронічний гломерулонефрит показано додавання амлодіпіну в дозі 5-10 міліграм на добу до інгібіторів АПФ, статінів і антиагрегантів для підвищення кардіопротекторної ефективності комплексної терапії. З метою зменшення протеїнурії і стабілізації швидкості клубочкової фільтрації в лікуванні хворих на хронічний гломерулонефрит показано використання комбінації амлодипіну в дозі 5-10 міліграм і еналапрілу в дозі 10-20 міліграм на добу впродовж 1 року.

На кафедрі шкірно-венеричних хвороб (зав. – проф. О.О. Притуло) уперше вивчені особливості змін базисних показників гемостазу у хворих на меланому шкіри. Показано, що зміни параметрів коагуляційного гемостазу мають виражені зміни у хворих на меланому шкіри і їх визначення необхідно для проведення диференціального діагнозу з іншими пігментними новоутвореннями і для контролю комплексного лікування цієї патології. Уперше був виявлений ступінь активності неспецифічних протєїназ, подано визначення трипсиноподібної активності й еластазоподібної активності та їх інгібіторів у хворих на мікробну екзему і варикозну хворобу, ускладнену трофічними виразками. Встановили виражений дисбаланс між рівнем неспецифічних протєїназ і їх інгібіторами. Залежно від рівня дисбалансу визначені основні принципи корекції препаратами корраргін і тивортин.

На кафедрі інфекційних хвороб (зав. – проф. І. З. Карімов) для покращення діагностики безеритемних, дисемінованих і хронічних форм Лайм-бореліозу розширені показання для обстеження на хворобу з урахуванням епідеміологічних та клінічних даних. Завдяки проведеному районуванню Криму виявлені осередки Лайм-бореліозу на півострові, що покращує епідеміологічний нагляд за хворобою.

^ У галузі хірургії на кафедрі хірургії № 2 (зав. – проф. Ф.М. Ільченко) розроблені і запатентовані нові способи герніопластики при післяопераційних і пахових грижах; діагностики типу рубця, що формується, в ранньому післяопераційному періоді, розроблений спосіб профілактики ранових ускладнень алогерніопластики передньої черевної стінки, який дозволяє отримати позитивний клінічний ефект; запропонований спосіб корекції ендогенної інтоксикації у хворих із перитонітом і синдромом діабетичної стопи з використанням ентеросорбенту на основі блакитної кримської глини; розроблена і клінічно апробована суспензія для лікування хворих із гнійно-некротичними ранами і трофічними виразками; розроблена перфорована пов'язка для лікування гнійно-некротичних ран у хворих на цукровий діабет.

Співробітники курсу дитячої хірургії (зав. – доцент Л.Ф.Притуло) розробили й використали новий підхід для визначення прогностичних критеріїв ранньої діагностики сепсису в дітей, хворих на гнійно-септичні захворювання, на основі фундаментальних клініко-імуноморфологічних досліджень. Уперше встановлено, що гнійно-септичні захворювання в дітей спричиняють вторинний комбінований імунодефіцит.

На кафедрі загальної хірургії (зав. – проф. В.В. Жебровський) проводилися дослідження та клінічні впровадження способів активного лікування різноманітних форм розповсюдженого перитоніту з використанням методики програмованої лапаротомії з урахуванням динаміки внутрішньочеревного тиску. При лікуванні розповсюдженого ферментативного перитоніту використовувалися комбіновані методи трубчастого дренування та використання абсорбуючих синтетичних матеріалів. При лікуванні гнійно-некротичних ран м’яких тканин і лапаростомних ран, що загоюються вторинним тяжінням, були використані полімерні хімічні абсорбуючі матеріали, що довели високу ефективність.

На кафедрі хірургічних хвороб ФПО (зав. – проф. В. М. Старосек) розроблений диференціально-діагностичний алгоритм при хронічних парапроктитах, що визначає вибір хірургічного лікування і дозволяє прогнозувати перебіг періопераційного періоду. Вивчений стан мікроциркуляції параректальної і періанальної ділянок при складних транссфінктерних й екстрасфінктерних свищах. Установлена кореляція порушень допплерометричних показників із функціональними параметрами: тиск і асиметрія стискування анального сфінктера; інгібуючий ректо-анальний рефлюкс і векторний обсяг. Отриманий патент України на розроблений спосіб проктопластики при хронічних і гострих парапроктитах.

На кафедрі медицини невідкладних станів та анестезіології (зав. – доцент А.А. Бабанін) проведено

дослідження механізмів розвитку системної запальної реакції (СЗР) після операцій на органах черевної порожнини і зачеревного простору, що дозволило дати патогенетичне обґрунтування застосування з метою її корекції торакальной епідуральної аналгезії (ТЕА), раннього ентерального живлення і гідроксиетилкрахмалів III покоління. Показано, що застосування даного комплексу сприяє зниженню проявів СЗР у післяопераційному періоді. Встановлено, що застосування ТЕА забезпечує ефективне знеболення в п/о періоді, сприяє швидшому відновленню функції ШКТ, зниженню кількості ускладнень і скороченню термінів перебування пацієнтів у стаціонарі. Проведено дослідження даних літератури про можливість застосування жирових емульсій із метою лікування гострої інтоксикації розчинами місцевих анестетиків і при деяких інших отруєннях, що дозволило позначити клінічну токсикологію як нову сферу застосування жирових емульсій. Стаття на цю тему проіндексована в базах SCOPUS і Ncbi/pubmed.

На кафедрі офтальмології (зав. – проф. Н. В. Іванова) вивчені клінічні особливості Hla-b27 асоційованих передніх увеїтів. Досліджується роль ендотоксину грамнегативних бактерій і дисбалансу антиендотоксинового імунітету в патогенезі Hla-b27 асоційованих передніх увеїтів. Показана ефективність використання пробіотика біоспорин і ентеросорбента ентеросгель у комплексному лікуванні передніх ендогенних увеїтів.

На кафедрі променевої діагностики і променевої терапії (зав. – проф. О.І. Крадінов) вивчені особливості променевої терапії в поєднанні з комплексом фізичних засобів радіомодифікації у хворих на місцевопоширені пухлини гортані з вивченням показників чинників апоптозу, клітинного й антиендотоксинового імунітету. Променева терапія з радіомодифікацією призводить до більш інтенсивної нормалізації показників протеолізу, зростання рівня TNF-α у сироватці крові і зниження показників антиендотоксинового імунітету. Зростання TNF-α може свідчити про ефективність променевої терапії з радіомодифікацією, а зниження показників імунітету оцінюється як негативний ефект. Використання пропонованої гама-лазеромагнітной терапії при ПТ раку гортані значно підвищує ефективність лікування за показниками безпосередніх і віддалених результатів, істотно скорочує терміни перебування хворого в стаціонарі, покращує якість життя.

У галузі репродуктивного здоров'я на кафедрі акушерства і гінекології № 1 (зав. – проф. В.О. Заболотнов) розроблений і впроваджений спосіб корекції загрози переривання вагітності, що супроводжується відшаруванням плодового яйця, який відновлює коагуляційний потенціал крові і агрегаційну здатність тромбоцитів, покращує процеси мікроциркуляції у фетоплацентарному комплексі і тим самим нормалізує оксигенацію і трофіку тканин матері і плоду. Визначені й науково обґрунтовані прогностично несприятливі ультразвукові критерії при загрозі переривання вагітності. Розроблені принципи ведення вагітних з передчасним вилиттям навколоплідних вод залежно від терміну гестації.

На кафедрі акушерства і гінекології № 2 (зав. – професор І. І. Іванов) вивчений патогенез преекслампсії на підставі визначення імунних і морфологічних змін у системі мати-плацента-плід, показана діагностична роль оцінки кількісного змісту циркулюючих імунних комплексів у процесі терапії преекслампсії. Уперше розроблений і науково обґрунтований комплексний метод лікування вагітних із легким і середнім ступенемтяжкості преекслампсії з метою профілактики розвитку важких форм даної патологи. Застосування методу дозволило поліпшити (30,0 %) або стабілізувати (60,0 %) загальний стан вагітних, попередити прогрес преекслампсії до важкого ступеня, зменшити кількість передчасних пологів на 7,7 % і оперативних розроджень з 35,4 % до 10,0 %, поліпшити перинатальні показники.

На кафедрі акушерства, гінекології і перинатології ФПО (зав. – професор О.М. Рибалко) розроблені й упроваджені в практичну гінекологію: спосіб діагностики функціонального стану яєчників після хірургічного лікування; спосіб лікування функціональної кісти після резекції яєчника; спосіб біохімічної діагностики опухолеподібних процесів і пухлин яєчників у дівчаток і підлітків; диференційовані підходи до хірургічного лікування сукупної патології матки в репродуктивному періоді; методика лікування вагітних із загрозою переривання в I триместрі вагітності; спосіб корекції синдрому подразненого кишечника у вагітних; спосіб гормональної діагностики пухлиноподібних процесів яєчників у дитячому й підлітковому віці; вивчені питання патології шийки матки в багатонароджуючих жінок, а також протеолітичні та цитокінові механізми формування гіперпластичних процесів ендометрію; розроблені й упроваджені сканувальні програми пренатальної діагностики при затримці внутрішньоутробного розвитку плоду при багатоплідній вагітності.

^ У галузі педіатрії на кафедрі педіатрії з курсом дитячих інфекційних хвороб (зав. – проф. Н.В.Лагунова; зав. курсу – проф. І. В. Богадєльников) виявлений взаємозв'язок рівня експресії CD14 і інших ендотоксинзв’язувальних рецепторів на мембрані моноцитів і гранулоцитів периферичної крові хворих на бактерійні ангіни, скарлатину і гнійні менінгіти та рівня ендотоксинемії кишкового походження. Доведена ефективність способу антиендотоксинової терапії, що включає поєднане застосування ентеросорбентів і імуноглобулінових препаратів для орального застосування (що містять антитіла до ентеробактерій), для лікування імунокомпетентних хворих із бактерійними ангінами і ВІЛ-інфікованих хворих, яка виявлялася нормалізацією як кількісного, так і якісного складу кишкової мікрофлори, активізацією антиендотоксинового імунітету.

На кафедрі педіатрії з курсом фізіотерапії ФПО (зав. – проф. М.М. Каладзе) вивчені особливості структурно-функціональних властивостей кісткової тканини у хворих із травматичною хворобою спинного мозку, зумовлені системними змінами в організмі, пов'язані зі зміною гормонального дзеркала – рівнів кальцитоніну, кальцитріолу, ПТГ, гормону зростання, тиреоїдних і статевих гормонів, ряду біохімічних процесів. Вивчені особливості ферментативної активності м'язового апарату вказаних хворих, тісно пов'язані з основними денситометричними параметрами і показниками ендотеліальної дисфункції. Це вказує на необхідність поліпшення трофічної функції м'язової і кісткової тканини, що досягається застосуванням ряду преформованих і фармакологічних чинників. Відмічений резорбційний вплив грязьових аплікацій на кісткову тканину у хворих із травматичною хворобою спинного мозку.

У галузі неврології і психіатричних розладів на кафедрі психіатрії, психотерапії, наркології з курсами загальної і медичної психології (зав. — проф. В.О. Вербенко) розроблений і реалізований інтеграційний підхід, що поєднує в собі методологічні можливості психіатрії, нейропсихології і нейрофізіології, на основі якого вперше здійснено систематичне міждисциплінарне дослідження порушень когнітивних функцій і патогенетичних механізмів їх розвитку при психічних розладах. Виділені компоненти, що визначають змістовно-структурну специфіку наявних нейрофізіологічних, нейропсихологічних порушень. Виявлені показники фонової електричної активності мозку й реактивних змін потужності основних ритмів ЕЕГ при функціональному навантаженні, що мають диференціально-діагностичне значення для оцінки порушень мозкової активності при різних формах психічних розладів.

Було проведено дослідження ефективності фармакотерапії нейрокогнітивних порушень при психічних і поведінкових розладах. Запропонована схема диференційованого призначення психотропних препаратів для додаткової терапії когнітивних порушень при психічних і поведінкових розладах.

На кафедрі нервових хвороб (зав. – проф. Л.Л. Корсунська) уперше визначені особливості мозкової гемодинаміки пацієнтів із печінковою енцефалопатією, що дозволило обґрунтувати застосування в даній категорії пацієнтів засобів, поліпшуючих мозковий кровотік. Дана терапія дозволила значно поліпшити когнітивні функції і, відповідно, якість життя даних хворих. Новий спосіб профілактики цереброваскулярної патології з використання бета-блокаторов після визначення стану індивідуальної бета-адренорецепції оформлений як нововведення. Це дозволить спрогнозувати відповідь серцево-судинної системи на дану терапію.

У галузі стоматології на кафедрі ортопедичної стоматології (зав. – проф. С. І. Жадько) розроблений повний знімний пластинковий протез, армований стекловолоконной стрічкою, яка проходить у ділянці штучних зубів. Доведено, що запропонована армована конструкція базису за фізико-механічними показниками перевершує традиційну: збільшення терміну служби протеза, зниження кількості поломок базисів. Застосування запропонованої технології дозволяє скоротити адаптаційний період. За плідну науково-дослідну роботу асистент О.А. Непрелюк нагороджена дипломом Кримського наукового центру НАН і МОН України.

На кафедрі дитячої стоматології (зав. – доц. К.О. Колєсник) на основі експериментальних і клініко-лабораторних досліджень розроблений спосіб, що оптимізує ортодонтичне лікування дітей із дифузним нетоксичним зобом, бронхіальною астмою. Розроблений і впроваджений в практичну охорону здоров'я метод щадної фібротомії й апроксимального стрипінгу емалі при лікуванні скупченості зубів. Апарат для лікування піднебінного положення зубів із пружинами, що самоактівуються, відмічений золотою медаллю на VII Міжнародному салоні винаходів і нових технологій «Новий час», срібною медаллю на IWIS 2011.

У галузі курортології, реабілітації і фізіотерапії на кафедрі фізіотерапії ФПО (зав. — проф. В.О. Єжов) розробляється концепція фундаментальної ролі фізичної реабілітаційної медицини і фізіопрофілактики в курортній справі, оптимальних взаємодій організму і природних чинників із позицій еволюціонізму, синергетики й інших інтеграційних наукових напрямів. Проведено зіставлення принципів і методів вітчизняної фізіотерапії та представлені шляхи її інтеграції у світову фізичну реабілітаційну медицину і спа. На основі комплексної оцінки клініко-лабораторних показників здійснюються клінічні випробування нових способів фізичної реабілітації і фізіопрофілактіки: аквагімнастики й аквастепу в басейні, лікувальної гімнастики в комплексі нордичної ходьби, електро- й ультрафонофорезу бішофіту. Розроблені інноваційні методики діагностики і відновного лікування хворих із метаболічним синдромом, хронічними міофасціальними цервікалгіями. У взаємодії з Міністерством курортів і туризму Криму розробляється методологія розвитку кримських спа і лікувально-оздоровчих таласотерапевтичних центрів. Запропонований інноваційний алгоритм оцінки комплайнса пацієнтів до фізіопрофілактичних заходів.

На кафедрі ЛФК, спортивної медицини і фізіотерапії з курсом фізичного виховання (зав. – доцент В.В.Васильєва) вивчені клінічні ефекти нових методик діагностики, лікування і реабілітації пацієнтів із вертеброгенними захворюваннями нервової системи, зумовленими остеохондрозом хребта, цукровим діабетом, що дозволило розробити нові способи відновної терапії й діагностики даної патології. Розроблені 4 нововведення, опубліковані в реєстрі МОЗ України . На підставі отриманих результатів створено науково-методичні рекомендації, подані заявки на оформлення патентів на корисні моделі.

На всеукраїнський конкурс «Вінахід року», який проводився Державним департаментом інтелектуальної власності, було представлено 3 патенти на винаходи. Переможцем конкурсу «Вінахід року» був визнаний доцент кафедри Ю.В. Бобрик, винахід якого допомагає діагностувати стан больової чутливості в експериментальних і клінічних дослідженнях, що дозволяє підвищити ефективність терапії та реабілітації хворих.

У галузі прикладної русистики в 2011 році на кафедрі російської мови (зав. – проф. А.А. Ховалкіна) у рамках науково-дослідної роботи «Семантика і функції одиниць сучасної російської мови: опис з метою викладання» був зібраний і заздалегідь оброблений матеріал за розділами: абревіація, морфемний склад термінологічних систем, синтаксис словосполучення, структурна семантика тексту: жанротвірні одиниці мови, дискурс, а також опубліковано 15 статей, із них 2 за кордоном (Китай, Латвія).


Схожі:

Інформація про найбільш вагомі наукові досягнення за 2011 рік у галузі фундаментальної медицини в 2011 році на кафедрі біохімії iconІнформація про найбільш вагомі наукові досягнення за 2010 рік у галузі фундаментальної медицини в 2010 році на кафедрі біохімії
Показано, що опіоїдна наркоманія (у тому числі й у сполученні з алкогольною хворобою) зустрічається в 1,4 рази частіше в осіб з 9...
Інформація про найбільш вагомі наукові досягнення за 2011 рік у галузі фундаментальної медицини в 2011 році на кафедрі біохімії iconІнформація про найбільш вагомі наукові досягнення за 2009 рік у галузі фундаментальної медицини в 2009 році на кафедрі біохімії
У днк-лабораторії кафедри з використанням методу полiмеразної ланцюгової реакції досліджувалася спадкова схильність до алкоголізму...
Інформація про найбільш вагомі наукові досягнення за 2011 рік у галузі фундаментальної медицини в 2011 році на кафедрі біохімії iconІнформація про найбільш вагомі наукові досягнення за 2008 рік Коротка інформація у галузі фундаментальної медицини Спосіб фарбування гістологічних зрізів свіжо-замороженої тканини
Спосіб фарбування гістологічних зрізів свіжо-замороженої тканини. Кафедра патологічної анатомії. (проф. Загорулько О. К.)
Інформація про найбільш вагомі наукові досягнення за 2011 рік у галузі фундаментальної медицини в 2011 році на кафедрі біохімії iconІнформація про Найбільш вагомі наукові досягнення ду «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» за 2012 рік Стисла інформація у рамках бюджетної ндр
Ду «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» за 2012 рік
Інформація про найбільш вагомі наукові досягнення за 2011 рік у галузі фундаментальної медицини в 2011 році на кафедрі біохімії iconЗвіт про наукову роботу кафедри біохімії у 2011 році 1 Досягнення провідних наукових шкіл за звітний період Наукова школа
Наукова школа: “Біохімія І молекулярна біологія” (проф. Сибірна Н. О., член-кореспондент нан україни, проф. Стойка Р. С)
Інформація про найбільш вагомі наукові досягнення за 2011 рік у галузі фундаментальної медицини в 2011 році на кафедрі біохімії iconCтуденcька наукова робота на кафедрі іе та оп в 2011/2012 навчальному році
Згідно плану на 2011/2012 навч рік щомісячно проводяться засідання наукового студентського семінару
Інформація про найбільш вагомі наукові досягнення за 2011 рік у галузі фундаментальної медицини в 2011 році на кафедрі біохімії iconНаукові досягнення
Національний університет “Острозька академія”. Студентські наукові записки. Серія “Економіка”, випуск 2, 2011 р
Інформація про найбільш вагомі наукові досягнення за 2011 рік у галузі фундаментальної медицини в 2011 році на кафедрі біохімії iconНаказ №1586-к надати на затвердження проректорам по підпорядкуванню графіки відпусток на 2011 рік для науково-педагогічного персоналу та адміністративно господарського персоналу
З метою організації відпускного періоду в 2011 році у відповідності до ст. 79 Кодексу Законів про працю України та на виконання Вказівки...
Інформація про найбільш вагомі наукові досягнення за 2011 рік у галузі фундаментальної медицини в 2011 році на кафедрі біохімії iconНаказ №1586-к надати на затвердження проректорам по підпорядкуванню графіки відпусток на 2011 рік для науково-педагогічного персоналу та адміністративно господарського персоналу
З метою організації відпускного періоду в 2011 році у відповідності до ст. 79 Кодексу Законів про працю України та на виконання Вказівки...
Інформація про найбільш вагомі наукові досягнення за 2011 рік у галузі фундаментальної медицини в 2011 році на кафедрі біохімії iconСабадашка Марія Володимирівна
У 2011 р закінчила кафедру біохімії біологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. З листопада...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи