Результати наукової діяльності державної установи «Кримський державний медичний університет імені С. І. Георгієвського» у 2011 році icon

Результати наукової діяльності державної установи «Кримський державний медичний університет імені С. І. Георгієвського» у 2011 році
Скачати 266.63 Kb.
НазваРезультати наукової діяльності державної установи «Кримський державний медичний університет імені С. І. Георгієвського» у 2011 році
Дата15.09.2012
Розмір266.63 Kb.
ТипДокументи

Результати наукової діяльності державної установи «Кримський державний медичний університет імені С. І. Георгієвського» у 2011 році.


У 2011 році в проведенні наукових досліджень брав участь професорсько-викладацький склад Кримського державного медичного університету (включаючи сумісників) в кількості 835 чоловік, зокрема 102 доктора наук і 403 кандидата наук. Серед них 1 член-кореспондент Національної академії медичних наук України, 4 Академіка наук вищої школи України, 8 Заслужених діячів науки і техніки України та 12 Заслужених діячів науки і техніки АР Крим; 12 Заслужених лікарів України та 36 Заслужених лікарів АР Крим, 3 Заслужених працівники освіти України та 17 Заслужений працівник освіти АР Крим; 21 фахівець КДМУ є академіками та член-кореспондентами вітчизняних, зарубіжних і міжнародних академій. 26 фахівців університету є лауреатами різноманітних премій АР Крим.

У 2011 році у Кримському державному медичному університеті імені С. І. Георгієвського на 55 кафедрах 5 факультетах виконувалось 54 науково-дослідних кафедральних теми, з яких 13 завершились, а 41 – перехідна. Шість конкурсних наукових робіт із найбільш актуальних напрямків виконувались у межах фінансуємих програм МОЗ України в обсязі 424,41 тис. гривень, у тому числі по програмі фундаментальних досліджень 139,2 тис. грн.. і по програмі прикладних досліджень 285,21 тис. грн.. У 2011 році заплановано виконання 12 нових наукових тем, у тому числі однієї теми з конкурсним фінансуванням по програмі фундаментальних досліджень та двох робіт по програмі прикладних досліджень.

У 2012 році в університеті буде виконуватися 44 науково-дослідних роботи та планується почати ще 8 наукових програм. У межах цих колективних тем виконуються понад 200 індивідуальних дисертаційних та пошукових робіт. Виконуються ці роботи на базі ЦНДЛ, профільних кафедральних лабораторій при комплексації з провідними науково-дослідними та клінічними лабораторіями України та зарубіжних країн. Виконання основних наукових досліджень виконується на базі центральної науково-дослідної лабораторії та відділення лабораторних досліджень навчально-науково-лікувального комплексу КДМУ, які атестовані на проведення вимірювань у сфері розповсюдження державного метрологічного контролю. Лабораторії атестовані у 2008 році на 4 роки (Свідоцтва про атестацію № 001025 та № 001026, термін дії з 01.12.2008 по 30.11.2012). В рамках ЦНДЛ атестовано 10 відділень, які забезпечують проведення наукових досліджень і виконання діагностичних тестів в різноманітних наукових галузях. Крім того, ДУ «Кримський державний медичний университет імені С. І. Георгіївського» має свідоцтво про внесення до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави (Свідоцтво ВГ № 01387 від 23 листопада 2010 р.). Відмічається тенденція до міжкафедрального комплексування наукових досліджень навколо актуальних і пріоритетних напрямків розвитку медичної науки.

Проводилися наукові дослідження на госпдоговірній основі. За замовленням Республіканського комітету з охорони навколишньої природної середи РМ АРК проводилася робота «Оцінка перевищень допустимих критичних навантажень важких металів на природні екосистеми Автономної Республіки Крим» (керівник – професор О.В.Єфстафьева) з фінансуванням 50,0 тис.грн. Загальна вартисть госпдоговірних робіт за 2011 рік склала 415,3 тис. грн.

На базі університету протягом року проведено згідно з реєстром МОЗ України 8 наукових конференцій державного і міжнародного рівнів, у роботі яких прийняло участь більше 1700 фахівців, з яких понад 600 іногородніх та іноземних учасників з 6 країн. Окрім того проведені факультетські наукові конференції, а також кафедральні та міжкафедральні симпозіуми і міжнародна студентська наукова конференція з секцією на англійській мові.


^ 1.1. Технічне забезпечення наукової бази та розвиток інфраструктури


КДМУ імені С.І. Георгієвського має міцну матеріальну базу, яку за останні роки значно оновлено й модернізовано.

З метою підвищення якості освіти і з урахуванням розвитку новітніх навчальних технологій у КДМУ імені С. І. Георгієвського постійно вдосконалюється забезпечення навчального процесу сучасними засобами – комп’ютерами, проекторами тощо. Лекції супроводжуються презентаціями за допомогою мультимедійних проекторів. На даний час комп’ютерний парк КДМУ імені С.І. Георгієвського налічує 976 комп’ютерів, у навчальному процесі використовується 769, до мережі Internet підключено 331 комп’ютер. Таким чином, на 100 студентів припадає 21,2 комп’ютерів. Сьогодні комп’ютери всіх навчальних корпусів університету об'єднані в єдину корпоративну мережу, яка постійно модернізується з метою прискорення дії. У закладі створено Тестовий центр, комп’ютери якого оснащено тестовою Win-оболонкою, що розроблена фахівцями закладу і дозволяє студентам готуватися до тестових іспитів. Для забезпечення проведення лекцій на сучасному рівні за допомогою мультимедійних презентацій в університеті використовуються проектори, чисельність яких щорічно зростає. На цей час їх кількість складає 55 штук.

З 2005 року у КДМУ імені С.І. Георгієвського функціонує власна клініка – навчально-науково-лікувальний комплекс, який розташований на території закладу і займає площу 6237,5 кв. м. Клініка відповідає всім сучасним стандартам медицини та не поступається клінікам при інших університетах країни. Завдяки найсучаснішому медичному обладнанню проводяться різноманітні діагностичні дослідження, лабораторні дослідження здійснюються в унікальній імунологічній лабораторії. У клініці працюють провідні фахівці та викладачі університету.

Клінічні кафедри КДМУ імені С.І. Георгієвського розташовано на 48 клінічних базах. Відділення міських і республіканських лікарень, диспансерів, спеціалізованих центрів, клінічних санаторіїв на базах яких розміщено ці кафедри, оснащено сучасним лікувально-діагностичним обладнанням.

Протягом останніх років і у 2011 році зміцнювалася матеріально-технічна база наукових лабораторій. Наукові дослідження виконуються з використанням найсучаснішого проточного цитофлуориметра, атомного абсорбціометра, трасмісійного і растрового електронних мікроскопів. Для автоматичного аналізу та візуалізації морфологічних досліджень використовуються сучасні цифрові цитоморфологічні комплекси, скануючий спектрофотометр, обладнання для УЗД діагностики, кардіомоніторування та інше сучасне обладнання. Запущений в роботу високоефективний рідинний хроматограф Prostar 210. Придбано новий сучасний мікроскоп для проведення імуногістохімічних досліджень. Придбани нові ендоскопічні відео системи, мікроскопи, аналізатори та інше обладнання. Всього за 2011 рік придбано лікувально-діагностичне і лабораторне устаткування на суму понад 670 тис.грн. Крім того, для проведення наукових робіт придбано реактивів вартістю понад 60 тис. грн.. Все це дозволяє оптимізувати рівень наукових досліджень, перевести їх на новій якісний рівень.


^ 1.2. Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів

У 2011 році співробітниками КДМУ захищено 5 докторських і 41 кандидатська дисертація, затверджено ВАКом 5 докторських і 19 кандидатських, ще 1 докторська та 28 кандидатських дисертаційних робіт знаходяться на розгляді в експертних вчених радах ДАК.

У вузі протягом року на бюджетної основі в докторантурі навчався 1 громадянин України, в очній і заочній аспірантурі навчається 63 громадянина України; у магістратурі – 50 громадян України; у клінічній ординатурі – 84 громадянина України. У 2011 році докторантуру з нормальної анатомії закінчив 1 чоловік, аспірантуру закінчили 18 аспірантів, які подали до захисту або захистили дисертаційні роботи. Магістратуру закінчили 26 магістрантів. Клінічну ординатуру успішно закінчили 37 чоловік. Виконано план прийому до аспірантури, магістратури та клінічної ординатури на 2011 рік. В очну аспірантуру прийнято 11 чоловік, у заочну аспірантуру 3 чоловіка, у магістратуру 23 інтерна, у клінічну ординатуру 38 чоловік.

Крім того, на комерційній основі навчалось в аспірантурі 3 громадянина України і 2 іноземних громадянина, в магістратурі 2 громадянина України і 13 іноземних громадян, в клінічної ординатурі 4 громадянина України і 40 іноземних громадян. З них у 2011 році успішно закінчили аспірантуру 1 громадянин України, магістратуру 2 магістранта з України і 6 іноземних громадян. Зараховано до аспірантури на комерційний основі 1 громадянин України і 1 іноземний громадянин, до магістратури 1 громадянин України і 9 іноземних громадян, до клінічної ординатури 26 громадян іноземних держав та 1 громадянин України.

Вчена Рада Д 52.600.01 затверджена наказом ВАК України №-950 від 27.12.10 р. Термін дії до 31.12.2012 р., з правом проведення захисту докторських і кандидатських дисертацій зі спеціальностей: 14.01.02 - внутрішні хвороби; 14.01.10 - педіатрія; 14.01.11 - кардіологія.

Голова: доктор медичних наук, професор Кубишкін Володимир Федорович.

Вчений секретар: кандидат медичних наук, доцент Смуглов Євгеній Павлович.

Склад ради — 22 чоловіка, із них докторів наук - 21, із них за фахом «внутрішні хвороби» - 7 чол., за фахом «педіатрія» - 8 чол., за фахом «кардіологія» - 6 чол.

За 2011 р. спеціалізована вчена рада провела 8 засідань, на яких відбувся захист 1 докторської (педіатрія) і 12 кандидатських дисертацій (2 дисертації за спеціальністю “педіатрія”, 6 – за спеціальністю “кардіологія”, 4 – за спеціальністю “внутрішні хвороби”).


Вчена Рада Д 52.600.02 затверджена наказом ВАК України №-861 від 22.12.09 р. Термін дії до 21.12.2012 р., з правом проведення захисту докторських і кандидатських дисертацій зі спеціальностей: 14.01.03 - хірургія; 14.03.01 - нормальна анатомія; 14.03.02 - патологічна анатомія; 14.03.09 - гістологія, цитологія й ембріологія.

Голова: доктор медичних наук, професор Бабанін Анатолій Андрійович.

Вчений секретар: кандидат медичних наук, доцент Мороз Геннадій Олександрович.

Склад ради — 24 чоловіка, із них докторів наук - 23 ( по 6 чоловік кожної спеціальності).

За 2011 рік спеціалізована вчена рада провела 8 засідань, з яких на 2-х було проведено попередній розгляд дисертацій, а на 6-ти було проведено захист 10 кандидатських дисертацій за спеціальностями: нормальна анатомія - 2, патологічна анатомія - 2, гістологія, цитологія, ембріологія - 4, хірургія – 2.


^ 1.3.Наукові публікації, видавнича діяльність та наукова бібліотека


Результати наукових досліджень співробітників КДМУ опубліковано у 2011 році у вигляді 15 монографій, 6 підручників, 99 навчальних посібників, 19 з яких видано англійською мовою. Затверджено та видано 13 методичних рекомендацій і 6 інформаційних листів. Також результати опубліковані у вигляді 1026 статей у журналах і збірках, переважно фахових віданнях ВАК України, і у 1109 тезах конференцій. В закордонних виданнях та матеріалах закордонних конференцій опубліковано 249 наукових праць співробітників університету.

Протягом 2011 року співробітниками КДМУ отримано 72 патента на корисні моделі та винаходи, подано 83 заявки на передбачувані корисні моделі. Ще 31 наукова розробка, що захищена патентами і що мають важливе медичне і соціальне значення, як нововведення університету подано до Реєстру медико-біологічних і науково-технічних нововведень.

З метою більш повного та своєчасного оприлюднення результатів наукових досліджень, насамперед, співробітників Кримського державного медичного університету ім. С. І. Георгієвського успішно продовжувалось у 2011 році видання науково-медичних журналів, які внесено ВАК України до переліку фахових наукових видань.

Журнал «Таврический медико-биологический вестник» засновано в 1998 році як видання для публікацій актуальних наукових праць (статей, оглядів) з проблем теоретичної та практичної медицини, а також питань сучасної біології. У 2008 році журналу присвоєно міжнародний код ISSN 2070-8092. Видання з 2010 року внесено до нового переліку фахових видань України. Журнал має власну сторінку на сайті (http://www.csmu.strace.net) у всесвітній мережі Internet, поштову електронну скриньку (tmbv@csmu.strace.net), надсилається у провідні наукові бібліотеки України й інше. Загальний тираж за рік складає 2000 примірників.

Замість збірнику наукових праць «Проблеми, досягнення та перспективи розвитку медико-біологічних наук і практичної охорони здоров`я» в 2010 році зареєстровано нове видання «Кримський журнал експериментальної та клінічної медицини» (Свідоцтво КВ № 17219-5989Р від 25.10.2010 р.), який являється правоприємніком заснованої в 1932 році збірки університету. У 2011 році видано перши номери журналу, присвоєно міжнародний код ISSN 2224-6444 та видання подано для внесення його до переліку фахових видань України.

Крим того, за участю Кримського державного медичного університету продовжено регулярний випуск фахових видань з біології та медицини — журналів «Вісник фізіотерапії та курортології», «Асклепій», «Таврійський журнал психіатрії», «Кримський терапевтичний журнал». Спільно з товариством морських лікарів продовжено видання науково-практичного журналу «Вестник морского врача».

Довідково-інформаційний фонд наукової бібліотеки складає більш як півмільйона (570.600 прим.) книг, періодичних і реферативних видань. Фонд літератури на іноземних мовах становить 76.156 прим. Університет у 2011 році отримував 182 найменування періодичних видань. Упродовж року послугами бібліотеки користуються 8400 читачів, число читацьких відвідувань становить 442.270, а кількість виданих джерел 676.570 прим.

У поточному році придбано 4525 прим., 1306 назв. На придбання цієї літератури та періодичних видань було витрачено 97.493 грн.

Сприяє поповненню фонду видавницька діяльність співробітників університету. У поточному році від видавничого центру та кафедр університету надійшло 210 прим. навчальної літератури на суму 3.465 грн.

Інформація спеціалістів про надходження нових видань та про ті ресурси, які бібліотека має в своїх фондах, проводиться традиційними формами та методами:

  • Книжкові виставки – 132

  • Дні інформації – 10

  • Бібліографічні огляди – 10/22.

Довідково-бібліографічний відділ надає допомогу науковим працівникам в оформленні списків літератури для наукових робіт. У відділі було виконано 22.280 довідок.

Інформаційне забезпечення планових НДР здійснюється комплексно, з використанням усіх існуючих форм і методів інформаційного та бібліотечного обслуговування на основі наявних довідково-інформаційних фондів.

Налагоджена система диференційованого інформаційного обслуговування керівників (ДОК – 5 абонентів), вибіркового розподілу інформації (ВРІ – 17 абонентів) із розроблюваних абонентами наукових тем (25).

Спеціально для викладачів, аспірантів і здобувачів організовано картотеки:

  • «Перелік періодичних видань України, у яких рекомендується публікація основних результатів на здобуття наукового ступеня»;

  • «До відома авторів», де відображено умови представлення статті в редакції журналів;

  • «Адреси редакцій журналів» із вказівкою поштового індексу, телефонів, факсів, а також електронної пошти та веб-сайту редакцій»;

  • «Правила оформлення списків літератури до дисертацій».

У відділі ведуться тематичні картотеки з актуальних тем медицини: «Влияние радиации на организм человека», «Страховая медицина», «Семейный врач», «Медицина экстремальных ситуаций», «Актуальные вопросы медицины». З проблем вищої школи ведеться картотека «Педагогика высшей школы».

Уся робота відділу спрямована на задоволення запитів читачів, надання допомоги професорсько-викладацькому складу у виконанні плану наукових досліджень, організацію оперативної інформації читачів про літературу, що надійшла, та найбільш повного використання фондів наукової бібліотеки

^ 1.6. Інформація про участь у міжнародній науково-технічній співпраці


Протягом 2011 року продовжувала розвиток міжнародна співпраця КДМУ.

Третій рік КДМУ імені С.І. Георгієвського бере участь у реалізації українсько-французької програми медичної співпраці. Організатори програми – французька громадська організація «Асоціація франко-українського співпраці в галузі охорони здоров'я і фармації» (ASFUDS) і Українське лікарське товариство (ВУЛТ). Координатором програми виступає проф. В.С. Пікалюк. У 2011 році в реалізації цієї програми взяло участь 7 викладачів, 29 студентів, 23 працівники охорони здоров'я. Вони ознайомилися з організацією системи охорони здоров'я Франції. При цьому вони відвідали провідні клініки Парижа: Дитячий клінічний центр Робера Дебре, Клінічний центр Каш, Шпиталь Hotel-Dieu, Шпитальний центр Орсей, Медичний центр і музей Інституту Пастера, центр святої Анни, музей шпиталей Парижа, дерматологічний музей Клініки Святого Луї, Музей патології медичного факультету Сорбонни, Інститут Париж V-Рене Декарт, Музей історії медицини і Музей патанатомії Р. Дюпютрена, ознайомившись з роботою приймального відділення, спеціалізованих відділень надання медичної допомоги, включаючи педіатрію, стоматологію, геріатрію. Усі учасники професійної програми отримали сертифікати. 1-3 листопада під час робочого відрядження відбулося підписання спільних документів на продовження програми до 2013 року. 17 - 25 січня чергова група студентів медичних ВНЗ України (у т.ч. 7 наших студентів) будуть знайомиться з медичним факультетом Сорбонни, клінікою, лабораторіями і музеями інституту Пастера, провідними клініками Парижа.

У рамках співробітництва з Фондом Romualdo Del Bianco (Флоренція, Італія) 6 - 13 листопада 2011 року під керівництвом професора Т.В.Кобець проведено міжнародний семінар «New technologies in medicine» для студентів і молодих лікарів за участю 20 молодих співробітників університету та студентів. Підписаний договір на продовження співробітництва з фондом на подальший період.

^ Університет продовжував брати участь у реалізації ряду науково-освітніх програм. Доцент Сухарева І.О. взяла участь у семінарах «Вища медична освіта в Україні», 25 червня – 3 серпня, 2011 р., Індія. У ходе візиту проведено 43 презентації й дано 18 інтерв’ю для преси і телебачення з висвітленням різних сторін наукової й освітньої діяльності КДМУ імені С.І. Георгієвського. Участь у цій освітній програмі була направлена на подання об'єктивної і якісної інформації про медичну освіту й медичну науку в Україні, що сприяло позитивному іміджу української вищої освіти за кордоном.

Крім того, доцент Сухарева І.О. брала участь у роботі фокус-групи за проектом ЄС-ПРООН щодо розробки аналітичного документа «Цілі розвитку тисячоліття. Крим», де обговорювалися проблеми здоров'я матері і дитини, батьківства, боротьби з материнською і дитячою смертністю. За результами роботи створений проект вирішення поставлених питань, який винесений на розгляд Верховної Ради АР Крим.

На кафедрі біохімії (зав. – проф. К.О. Єфетов) із науково-освітнім візитом 30 січня – 12 лютого 2011 року перебував почесний професор КДМУ імені С.І. Георгієвського доктор Gerhard M. Tarmann (Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Інсбрук, Австрія), президент Європейського лепідоптерологічного товариства (European Lepidopterological Society). Для студентів і викладачів нашого університету 07.02.2011 року ним було прочитано лекцію «Токсини, штучне висвітлення та здоров’я людини», на якій він доповів слухачам результати останніх наукових досліджень із питань біомоніторингу довкілля.

У 2011 році кафедра біохімії підписала договір про проведення досліджень за спільною із Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum (Інсбрук, Австрія) міжнародною науковою програмою «Study of DNA molecules of different biological species with the purpose to reconstruct phylogeny and create a proper biological system». Від Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum (Інсбрук, Австрія) кафедрою отримано два наукових гранти на виконання першого етапу досліджень у межах цієї програми («Study of DNA molecules of different biological species» та «Synthesis and study of pheromone molecules»). У межах даних проектів цього року кафедрою спільно зі вченими з інших країн проводилися наукові дослідження в Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum (Інсбрук, Австрія), Zoologische Sammlungen des Bayerischen Staates (Мюнхен, Німеччина), Humboldt University of Berlin (Берлін, Німеччина), Staatliches Museum fur Naturkunde (Карлсруе, Німеччина), Musee d’Histoire Naturelle (Париж, Франція), Royal Museum for Central Africa (Тервурен, Бельгія).

Кафедра біохімії КДМУ імені С.І. Георгієвського в 2011 році також продовжувала вивчати ген мітохондріальної цитохромоксидази (СОI) Zygaenidae: спільний із Центром баркодингу Biodiversity Institute of Ontario (University of Guelph (Канада)) дослідницький проект із секвенування ДНК.

Останні досягнення та результати досліджень, що проводяться на кафедрі біохімії, доповідалися в травні цього року на 17th European Congress of Lepidopterology у Люксембурзі.

У 2011 році наукові праці кафедри біохімії КДМУ імені С.І. Георгієвського були 48 разів процитовані вченими з Австралії, Австрії, Великобританії, Ірану, Німеччини, Росії та Франції.

Ряд традиційних програм у рамках міжнародного співробітництва продовжує виконуватися за участю співробітників кафедри патологічної анатомії із секційним курсом (зав. – проф. М.Ю. Новиков):

а) Дослідження з теми «Ультраструктурна патологія легенів». Інститут ультраструктурной патології та молекулярної біології клітини Віденського національного медичного університету, проф. Дончо Керьяшки, доц. Герхард Декан, лаборант Анні Говорка, лікар Анне-Лізе Нігіш. О.О.Загорулько, М.Ю.Новиков, В.В.Шаланін. З 2000 року до цього часу.

б) Вивчення біохімічного складу нових препаратів сурфактанту. Інститут ультраструктурной патології і молекулярної біології клітини Віденського національного медичного університету, проф. Дончо Керьяшки, ас. Сігурд Крігер, О.О.Загорулько, М.Ю.Новиков, В.В.Шаланін. З 2000 року до цього часу.

в) Методи сучасної імуногістохімії в гінекологічній патології, Клініка гінекології Гейдельберзького університету, м. Гейдельберг, Німеччина, проф. Зоун, проф. П.Зін, доц. Т.Г. Філоненко. З 2008 року до цього часу.

На новий термін продовжена співпраця кафедри внутрішньої медицини № 2 (зав. - проф. В.О. Білоглазов) з Американським коледжем «Астма, алергія, клінічна імунологія» й Інститутом імунології (Нова Англія, США). У рамках співпраці відбулося стажування асистента кафедри к.м.н. Ю.Бісюка у провідних клініках США. Крім того, кафедра співпрацює з Всесвітньою організацією алергології в рамках проекту «World Allergy Organization Survey on Global Availability of Essentials for the Assessment and Management of Anaphylaxis by Allergy/Immunology Specialists in Healthcare Settings».

Кафедрою нормальної фізіології та відділом екологічних ризиків ЦНДЛ (зав. – проф. Євстаф’єва О.В.) під егідою Європейської конвенції про трансграничні переноси атмосферних забруднювачів на далекі відстані ведуться роботи щодо екологічного нормування ефектів важких металів на екосистеми та організм людини, які містять у собі теоретичні розрахунки і картографування припустимих критичних навантажень пріоритетних полютантів, оцінку їх фактичних перевищень на конкретних територіях Автономної республіки Крим.

Результати дослідження були представлені проф. Євстаф’євою О.В. на 21 робочій нараді Координаційного центру з ефектів (ССЕ) і 27 робочій зустрічі цільової експертної групи Міжнародної кооперативної програми з моделювання та картографування критичних навантажень та рівнів атмосферного забруднення в країнах Європи в межах Європейської конвенції про транскордонні переноси атмосферних забруднювачів у Білтховені, Нідерланди, квітень 2011. «Assessment of Exceedances of critical loads for lead, cadmium and mercury on ecosystems of the Crimean region».

На кафедрі фізіології патологічної (зав. – проф. А.В. Кубишкін) співробітники брали участь у декількох зарубіжних конференціях, де виступили з доповідями за результатами проведених досліджень. У рамках міжнародної співпраці налагоджується взаємодія стосовно проведення спільних досліджень із відділом вивчення респіраторної системи медичного наукового центру Польської академії наук. Керівник центру професор Мчеслав Покорськи (Prof. M. Pokorski, Department of Respiratory Research, Medical Research Center, Polish Academy of Sciences, Warshaw) у межах розвитку співпраці в травні 2011 року відвідав Кримський державний медичний університет і виступив з лекцією, присвяченою фізіології і патофізіології органів дихання, для співробітників і студентів. Співробітники кафедри репрезентували 2 доповіді на конференції, організовуваній проф. М. Покорськи «Advances in Pneumology» (Бонн, Німеччина).

Кафедрою гістології (зав. – проф. О.Ю. Шаповалова) продовжується спільна робота в рамках «Кримської гістологічної і ембріологічної школи» у Сімферополі і Лос-Анджелесі. Вивчення ембріонів і плодів людини, в тому числі і з використанням нового, запатентованого в США, методу забарвлення Ab&hxe. США, DR. Aib’s PRIVATE HISTOLOGY. На кафедрі гістології також налагоджена спільна робота щодо визначення ембріотоксичності екстракту синьо-зелених водоростей з ембріологом доктором Bala El Hacene, Алжир, Faculty Natural Science Department General Biology University A/mira BEJAIA, Algerie.

За участі доцента курсу дитячих інфекційних хвороб Римаренко Н.В. у межах співробітництва з програмою розвитку ООН Республіки Білорусь здійснювалося виконання гранту з ВІЛ/СНІД, спрямованого на поліпшення комплексної допомоги сім'ям, яких торкнувся ВІЛ, у республіці Білорусь: створення мультидисциплінарних команд з надання допомоги ВІЛ-інфікованим; поліпшення роботи психологів відповідно до отриманих методик з розкриття ВІЛ-статусу дітям; використання методик підвищення прихильності ВААРТ.

Кафедра офтальмології (зав. – проф. Н.В. Іванова) співпрацює з Європейським офтальмологічним товариством European Society of Ophthalmology. Проф. Іванова Н.В. є членом цього товариства. Товариством надаються гранти для молодих учених для стажування в провідних офтальмологічних клініках Європи (ці гранти вже отримали проф. Іванова Н.В. у 2002 р. і ас. Копаєнко Г.І. в 2005 р.). Також Європейським офтальмологічним суспільством кожні два роки проводяться Європейські офтальмологічні конгреси, активними учасниками яких є співробітники кафедри. На конгресі, який відбувся в Амстердамі (17th SOE Congress) у червні 2009 р. постерна доповідь Копаєнко Г.І. і Іванової Н.В. «Serum antiendotoxin immunity in patients with anterior endogenous uveitis» отримала диплом за найкращу постерну доповідь і була надана можливість доповісти у вигляді усної доповіді. На останньому конгресі, який відбувся в Женеві (18th SOE Congress) у червні 2010 р. була репрезентована постерна доповідь Копаєнко Г.І. і Іванової Н.В. «Influencing of treatment with probiotics on condition of antiendotoxin immunity in patients with HLA-B27-associated anterior uveitis».

Здійснюється співпраця з Міжнародним королівським освітнім центром з офтальмології в Празі - Lions International Educational Centre of ophthalmology in Prague, Department of ophthalmology Charles University, Prague. Цей центр під егідою програми Всесвітньої організації охорони здоров’я «VISION-2020» надає гранти для молодих учених-офтальмологів для стажування в Празькому центрі офтальмології. Стажування пройшли наступні молоді вчені кафедри: Воронова Н.М., Копаєнко Г.І., Чистякова С.В., Кондратюк Г.І., Ярошева Н.О.

Кафедра співпрацює з Міжнародною асоціацією катарактальних і рефракційних хірургів, з Міжнародною асоціацією глаукоматологів і нейроофтальмологів, з Міжнародною офтальмологічною радою (Internatinal Council of Ophthalmology – ICO). Ця Рада надає гранти на тривалі стажування (3 місяці) для молодих учених-офтальмологів у провідних офтальмологічних клініках Європи і світу.

Кафедра клінічної фармакології і фармакотерапії (зав. – доцент О.І. Коняєва) проводить роботу в рамках наступних міжнародних програм.

У межах програми ВООЗ з моніторингу побічних реакцій лікарських засобів і антиретровірусних препаратів здійснюється збір і аналіз відомостей про побічну дію ліків, які вносяться до Національної бази даних побічних реакцій України і передаються в Центр моніторингу побічних реакцій ВООЗ (м. Упсала, Швеція).

У рамках співпраці з Thomson Reuters Scientific SAS співробітники кафедри беруть участь у програмі IDRAC (Єдина база даних регуляторних рішень), забезпечують наповнення, моніторинг і функціонування Українського веб-модуля цієї системи.

Участь у програмі Міністерства охорони здоров'я і корпорації Merck Sharp and Dohme «Antibiotics stewardship» - СКАТ, направленої на вивчення локальної антибіотикорезистентності в стаціонарах хірургічного профілю з метою розробки локальних протоколів емпіричної антибіотикотерапії інтраабдомінальних інфекцій.

Спільно з компанією Glaxo Smith Kline участь у проекті вивчення антибіотикорезистентності основних патогенів респіраторних інфекцій «SOAR».

У рамках програми Європейської асоціації клінічної фармакології і фармакотерапії (EACPT - European association of Clinical Pharmacology and Therapeutics), Міжнародного товариства фармаконагляду (Isop - International Society of Pharmacovigilance) і Міжнародного товариства фармакоепідеміологів молоді вчені-клінічні фармакологи беруть участь у міжнародних форумах з клінічної фармакології і фармаконагляду (Угорщина, Голландія), отриманий доступ до закритої бази даних навчальних матеріалів із фармаконагляду, повний доступ до статей з безпеки лікарських засобів (журнали видавництва Wiley and Sons), здійснюється рецензування існуючих законодавчих актів США, Європи й України.

Кафедра фтизіатрії (зав. – проф. М.М. Грішин) з 2005 року співпрацює з Бюро ВООЗ в Україні з теми «Організація боротьби з туберкульозом», а також із міжнародною організацією РАТН з теми «Партнерство щодо контролю за туберкульозом».

Співробітники кафедри фізіотерапії ФПО (зав. кафедри - проф. В.В Єжов) взяли участь з 7 публікаціями в роботі наукових форумів і конференцій із реабілітаційної і курортної медицини в Росії (Санкт-Петербург), Білорусі (Мінськ), Польщі (Радом), Туреччині (Денізлі), Ірані (Тегеран). Проведені навчальні і науково-практичні семінари спільно з Російським державним медичним університетом ім. М.І.Пирогова (Москва), Білоруським державним медичним університетом (Мінськ), Військово-медичною академією ім. С.М. Кірова (Санкт-Петербург). Здійснюється взаємообмін навчальними методичними матеріалами з Інтернаціональними курсами підвищення кваліфікації медпрацівників у Германії (Кайзерслаутерн, Земля Рейнланд-Пфальц).

Зберігається співпраця з науковими установами Російської Федерації. У рамках існуючих контактів проводяться спільні конференції й наукові дослідження. Найбільш активно в розвитку наукових контактів із Російською Федерацією беруть участь наступні кафедри університету:

1. Кафедра судової медицини з курсом права — із Російським центром судово-медичної експертизи, кафедрою судової медицини Московської медичної академії ім. І.М. Сеченова й кафедрою гістології та ембріології педіатричного факультету російського державного медичного університету (Москва).


^ 2. Кафедра хірургічної стоматології — із товариством пластичних, реконструктивних і естетичних хірургів Росії.

3. Кафедра фізіотерапії ФПО — із Російською національною курортною асоціацією.

^ 4. Кафедра нетрадиційної медицини ФПО співпрацює з Новосибірським інститутом лімфології РАМН і Московським клінічним НДІ ім. М.Ф. Володимирського.

5. Кафедра нормальної анатомії людини проводить спільні дослідження з Московським університетом ім. М.В. Ломоносова (Москва), Військово-медичною академією (Санкт-Петербург) і Науково-дослідною лабораторією біологічних структур МОЗ Росії (Москва).

^ 6. Кафедра російської мови продовжує договори про наукову взаємодію з Державним інститутом російської мови ім. А.С. Пушкіна і Російським університетом дружби народів у формі активної участі в конференціях, організовуваних вказаними науковими і навчальними закладами.

^ 7. Кафедра фізіології патологічної розвиває контакти з інститутом загальної патології й патфізіології (Москва) і медичним факультетом Санкт-Петербурзького університету.

^ 8. Кафедра фармації проводить спільну наукову роботу із Сибірським федеральним університетом (Красноярськ).

9. Кафедра філософії співпрацює з Германським історичним інститутом у Москві.

^ 1.7. Робота студентського наукового товариства


У кафедральних наукових гуртках університету в 2011 році науковими дослідженнями займалося 779 студентів. З них 582 вітчизняних студенти і 197 іноземних. У минулому році особливу популярність серед студентів мали наукові гуртки на кафедрах: нормальної анатомії (де займалося 46 студентів, з них 11 іноземних), нормальної фізіології (де працювали 53 студенти), пропедевтики педіатрії (41 студент), біохімії 27 осіб, з них 10 учнів медико-біологічного ліцею), соціальної медицини та економіки охорони здоров’я (де постійними членами студентського гуртка є 46 студентів з них 17 іноземних), терапевтичної стоматології (62 людини), гістології (32 студенти).

З року в рік залишаються популярними серед студентів гуртки на кафедрах акушерства і гінекології № 1 і № 2, де в 2011 році працювали 50 і 21 студент відповідно, на кафедрі психіатрії, психотерапії, наркології з курсом загальної і медичної психології протягом року працювали 28 студентів, на кафедрі нервових хвороб з курсом неврології ФПО – 18 студентів. Достатньо активно працювали студенти в наукових гуртках на кафедрах: офтальмології, медичної біології, дитячої стоматології, інфекційних хвороб, педіатрії з курсом дитячих інфекційних хвороб, внутрішньої медицини № 1 та № 2.

Найбільш активними членами СНТ у 2010-2011 навчальному році були студенти: Житова В.О. – 4 курс, 2 медичний факультет (кафедра біології); Шадуро Д.В., Гасанова І.А. – 6 курс, 2 медичний факультет, Мартиросян Т.В. – 4 курс, 1 медичний факультет (кафедра нормальної анатомії); Пучкіна Г.О., Золотаревський П.Л. – 6 курс, 1 медичний факультет (кафедра акушерства і гінекології № 1); Бекетов А.А. – 5 курс, 1 медичний факультет (кафедра біохімії); Завгородня Е.А. – 4 курс, 1 медичний факультет (кафедра нормальної фізіології); Єзерницький А.Е. – 5 курс, фармакологічне відділення 2 медичного факультету (кафедра клінічної фармакології і фармакотерапії); Писарєв А.А. – 4 курс, 1 медичний факультет (кафедра загальної гігієни з екологією); Убейконь Д.А. – 5 курс, 1 медичний факультет (кафедра психіатрії, психотерапії, наркології з курсом загальної і медичної психології); Федотова А.А. – 4 курс, фармакологічне відділення 2 медичного факультету (кафедра фармації); Медікарі П.І., Філіппова А.А. – 4 курс, стоматологічний факультет (кафедра хірургічної стоматології); Ляшенко Н.І. – 6 курс, 1 медичний факультет, Печеркіна А.Г. – 5 курс, 2 медичний факультет (кафедра офтальмології); Османов А.Ю – 5 курс, стоматологічний факультет (кафедра дитячої стоматології).

Щорічно в КДМУ імені С.І. Георгієвського проводиться підсумкова науково-практична конференція студентів і молодих учених «Теоретичні і практичні аспекти сучасної медицини», в якій беруть участь не тільки студенти нашого вузу, але й інших вузів України і ближнього зарубіжжя. Так на 83 підсумкову науково-практичну конференцію СНТ приїжджали більше 30 студентів і молодих учених практично з усіх регіонів України: Києва, Чернівців, Тернополя, Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Одеси, Вінниці та ін. Цього року приїхали до нас також студенти із Санкт-Петербурзького державного медичного університету ім. І.П.Павлова. У свою чергу студенти КДМУ імені С.І. Георгієвського беруть активну участь в аналогічних наукових конференціях в інших вузах України.

На 65-ій Міжнародній науково-практичній конференції студентів і молодих учених «Актуальні проблеми сучасної медицини», присвяченій 170-річчю Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, 12-14 жовтня 2011 року, що проходила в Києві, зі своїми доповідями виступили наступні студенти: Швець Т.А., Халілова Л.С., Шадуро Д.В. (кафедра нормальної анатомії), Шерінська Н.Р. (її доповідь зайняла 1 місце на секції нервових хвороб), Святоцький С.Е, Савелова В.А. (кафедра фармакології). Студент 4 курсу міжнародного факультету Мгбачі Оквуділі Целестін (кафедра медичної біології) зайняв 1 місце зі стендовою доповіддю на секції експериментальної медицини, студент 6 курсу Опара Хачіменум виступав з усною доповіддю на секції інфекційних хвороб. Студентка 6 курсу 1 медичного факультету (кафедра акушерства і гінекології № 1) з доповіддю «Диференційований підхід до лікування міоми матки» нагороджена дипломом за кращу наукову роботу.

Щорічно студенти беруть участь у Міжнародній науково-практичній конференції присвяченій Усесвітньому дню здоров'я. Минулого року ця конференція проходила в квітні в Києві і в ній від нашого вузу виступали студенти 6 курсу Пучкіна Г.А., Золотаревський П.Л. і Алієва Е.Е. За підсумками конференції, на своїх секціях, вони були нагороджені дипломами «За кращу наукову роботу». Студенти міжнародного факультету Енг Лу Сун і Фархад Аль Доусарі також виступали з усними доповідями за результатами власних досліджень. Ці ж студенти брали участь і в науково-практичній конференції «Сучасні методи дослідження в морфології», що проходила в Луганську 9-10 листопада 2011 року.

Студентка Завгородня Е.А. виступала на Міжвузівській конференції молодих учених і студентів «Актуальні питання нейронаук», присвяченій 110-й річниці з дня народження проф. Н.П. Татаренко, що проходила в Харкові в квітні 2011 року (науковий керівник ас. С.Л. Тимченко, кафедра нормальної фізіології).

Студенти 4-го курсу Захраa Берзaуї, Манас Наяк, Аканша Шарму, Фархад Аль Доусарі, Нкеван Еген успішно виступили на ХV Міжнародному медичному конгресі студентів і молодих учених, що проходив у Тернополі в квітні 2011 року (науковий керівник проф. О.С. Третьякова, кафедра педіатрії з курсом дитячих інфекційних хвороб).

Минулого року студенти Енг Лу Сун, Тайялан Джаганатан – 5 курс і Анжелін Тан – 4 курс виступали з доповідями на щорічному Всеазіатському симпозіумі студентів і молодих учених, що проходив у Гонконзі влітку 2011 року. На цей раз симпозіум був присвячений питанням нетрадиційної медицини (наукові керівники доц. Е.В. Горова – кафедра нетрадиційної медицини, доц. І.О. Сухарева – кафедра соціальної медицини і економіки охорони здоров'я).

12 студентів-гуртківців кафедри пропедевтики педіатрії взяли участь у Міжнародному Семінарі «New technologies in medicine» для студентів і молодих лікарів, що відбувся восени 2011 року у Флоренції (Італія).

Студентка Житова В.А. (5 курс, 2 медичний факультет) зі своєю науковою роботою брала участь у Міжнародній інтернет-конференції Forms of life and questions of their coexistence /VI-th International Research and Practice Conference, яка проходила в червні-липні 2011 року в Лондоні (науковий керівник проф. К.Л. Лазарев, кафедра медичної біології). Її робота нагороджена бронзовим дипломом.

Необхідно відзначити, що в грудні 2011 року в КДМУ імені С.І. Георгієвського за ініціативою кафедри гістології була організована і проведена 4-а студентська конференція «Досягнення і перспективи сучасної ембріології і гістофізіології», на якій брали участь студенти різних курсів.

Результати власних досліджень, що проводяться на кафедрах, студенти публікують у щорічній збірці тез за матеріалами підсумкової конференції «Теоретичні і практичні аспекти сучасної медицини», а також наукових журналах і збірках інших конференцій.

Найбільшу кількість друкарських робіт (тез) мають студенти, які працювали в наукових гуртках на кафедрах: нормальній анатомії – 43 друкарські роботи, з них 3 в наукових журналах, 5 у збірках інших наукових конференцій; кафедра соціальної медицини та економіки охорони здоров'я – 38 студентських публікацій; кафедра офтальмології – 13 публікацій, із них 4 журнальні статті; кафедра педіатрії з курсом дитячих інфекцій – 11 студентських друкарських робіт. Студенти гуртка кафедри дитячої стоматології мають 10 друкарських робіт; кафедра інфекційних хвороб – 7 публікацій, із них 2 журнальні статті; кафедра гістології – 10 студентських друкарських робіт; кафедра акушерства і гінекології № 2 – 5 публікацій, з них 1 наукова стаття. Студенти кафедри біохімії мають 5 публікацій, а нормальній фізіології – 4 публікації, кожна з них по 1 за кордоном.

Студенти КДМУ імені С.І. Георгієвського щорічно беруть участь у різних конкурсах студентських наукових робіт, що проводяться Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України та Міністерство освіти і науки Автономної республіки Крим.

Наукова робота студента Шадуро Д.В. (6 курс, 2 медичний факультет) «Новий спосіб бальзамування анатомічного матеріалу» зайняла 3 місце на II етапі Всеукраїнського конкурсу кращих студентських наукових робіт з природних, технічних і гуманітарних науках у галузі «Теоретична медицина» за 2011 рік, що проходив у Чернівцях (науковий керівник проф. В.С. Пікалюк, кафедра нормальної анатомії).

Студент Стеблевський В.А. (4 курс 2 медичний факультет) брав участь у Всеукраїнській конкурсній програмі «Кращий студент Україні» і переміг в номінації кращий студент-програміст.

Студентка Завгородня Е.А. у 2011 році за результатами наукової діяльності стала стипендіатом програми «Завтра.UA», заснованої фондом Віктора Пінчука.

Авторська розробка Шадуро Д.В., Пікалюк В.С. «Спосіб корозійної заливки анатомічних препаратів» була відмічена дипломом і золотою медаллю на VII Міжнародному салоні винаходів і нових технологій «Новий час», що проходила 22-24 вересня 2011 року в Севастополі. А на International Warsaw Invention Show, що проходив у листопаді 2011 року у Варшаві (Польща), ця ж робота була нагороджена бронзовою медаллю.

Студентка Федотова А.А. (5 курс, 2 медичний факультет, фармацевтичне відділення) за наукову роботу стала лауреатом наукової премії для студентів за 2011 рік, установленої Верховною радою АРК.

Студент 5 курсу стоматологічного факультету Османов А.Ю. за подану наукову роботу отримав Золоту медаль на Ярмарку інноваційних технологій, АРК, що проводиться під егідою Міністерства Економіки, Кримським науковим центром НАНУ і МОНУ, Німецьким бюро міжнародної співпраці. У співавторстві з доц. К.О. Колесник А.Ю.Османовим був отриманий патент на корисну модель: «Апарат для лікування піднебінного положення зубів».

Студентка стоматологічного факультету Турковська А.А. (5 курс, стоматологічний факультет) зайняла 1 місце на Всеукраїнському конкурсі професійної майстерності «Гігієніст зубний 2011».

Щорічно наші студенти беруть участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді. У 2011 році студентка Моцар М.А. (6 курс, 1 медичний факультет) зайняла 1 місце в II турі Всеукраїнської студентської олімпіади з патологічної анатомії. Студент Мохд Ідріс Абас Ампофо посів 2 місце у Всеукраїнській студентській олімпіаді з гістології серед іноземних студентів. А збірна команда студентів КДМУ імені С.І. Георгієвського зайняла 3 командне місце в цій же олімпіаді. Студент Убейконь Д.А. (4 курс, 1 медичний факультет) зайняв 3 місце у II турі олімпіади з психіатрії і медичної психології, що проходила в медичному університеті в Харкові. Студентка Могоровська А.В. (6 курс, 2 медичний факультет) зайняла 3 місце в II турі Всеукраїнської студентської олімпіади з акушерства і гінекології, що проходила в місті Києві. Команда студентів стоматологічного факультету зайняла 4 місце на брейн-ринзі зі стоматології, що проходив у НМУ ім. О.О. Богомольця в Києві, ц квітні 2011 року.


***

Колектив Кримського державного медичного університету імені С. І. Георгієвського протягом 2011 року успішно продовжував наукові дослідження, отримав нові наукові дані з пріоритетних напрямків медичної науки, зміцнив матеріально-технічну базу та науковий кадровий потенціал, а також займався впровадженням наукових розробок в практику охорони здоров’я.

Схожі:

Результати наукової діяльності державної установи «Кримський державний медичний університет імені С. І. Георгієвського» у 2011 році icon1. Результати наукової діяльності державної установи «Кримський державний медичний університет імені С. І. Георгієвського» у 2012 році
Результати наукової діяльності державної установи «Кримський державний медичний університет імені С. І. Георгієвського»
Результати наукової діяльності державної установи «Кримський державний медичний університет імені С. І. Георгієвського» у 2011 році iconПоложення про проведення вступних іспитів Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» І медичного коледжу кдму імені С.І. Георгієвського в 2013 році
Ректор Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського»
Результати наукової діяльності державної установи «Кримський державний медичний університет імені С. І. Георгієвського» у 2011 році iconПоложення про приймальну комісію Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» та медичного коледжу кдму імені С.І. Георгієвського в 2012 році
Ректор Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського»
Результати наукової діяльності державної установи «Кримський державний медичний університет імені С. І. Георгієвського» у 2011 році iconПоложення про приймальну комісію Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» І медичного коледжу кдму імені С.І. Георгієвського в 2013 році
Ректор Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського»
Результати наукової діяльності державної установи «Кримський державний медичний університет імені С. І. Георгієвського» у 2011 році icon«затверджую» Голова приймальної комісії, ректор Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського»
Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» у 2013 році
Результати наукової діяльності державної установи «Кримський державний медичний університет імені С. І. Георгієвського» у 2011 році icon«затверджую» Голова приймальної комісії, ректор Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського»
Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» у 2012 році
Результати наукової діяльності державної установи «Кримський державний медичний університет імені С. І. Георгієвського» у 2011 році iconПоложення про порядок проведення співбесіди з абітурієнтами, які вступають до Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» І медичного коледжу кдму імені С.І. Георгієвського в 2013 році
Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» І медичного коледжу кдму імені С.І. Георгієвського...
Результати наукової діяльності державної установи «Кримський державний медичний університет імені С. І. Георгієвського» у 2011 році iconПравила прийому до Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» у 2012 році Освітня діяльність у Державній установі «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського»
Освітня діяльність у Державній установі «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» (далі – кдму) здійснюється...
Результати наукової діяльності державної установи «Кримський державний медичний університет імені С. І. Георгієвського» у 2011 році icon«затверджую» Ректор Державної установи „Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського”, професор А. А. Бабанін „ ” 20 р. Критерії оцінювання вступної екзаменаційної роботи
До медичного коледжу державної установи «кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвского»
Результати наукової діяльності державної установи «Кримський державний медичний університет імені С. І. Георгієвського» у 2011 році icon«затверджую» «затверджую» Голова приймальної комісії, ректор Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського»
Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського», професор А. А. Бабанін
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи