Перелік перехідних ндр на 2007 І подальші роки icon

Перелік перехідних ндр на 2007 І подальші роки
Скачати 362.39 Kb.
НазваПерелік перехідних ндр на 2007 І подальші роки
Дата15.09.2012
Розмір362.39 Kb.
ТипДокументи


ПЕРЕЛІК ПЕРЕХІДНИХ НДР НА 2007 І ПОДАЛЬШІ РОКИ

№№

№ держ.

реєстрації

Н а з в а НДР

Вид НДР:

фунда-менталь

на,

прикладна

Строки

виконан

ня

Підроз-

діл

що викону-

вав НДР

Керів

ник

НДР

Обсяг фінансівання по темі ( у тис.

грн.)

Отримані результати та їх мож-

ливий вплив на показники здоров`я населення, очікуваний

єкономічний ефект від впровад-

ження тощо

1

2

3

4

5

6

7

8

9

^ НДР, ЩО ПРОПОНУЮТСЯ ДЛЯ ФІНАНСУВАННЯ МІНІСТЕРСТВОМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я УКРАЇ НИ

Код 2301020

1.

0103U004375


1.107


Розробка метода ідентифікації

модифікованих імуноглобу-лінів при злоякісних новоутвореннях людини


фунд.

2003-

2007 р.р.

лаборат.

експери-

мен. пато

логії,лек-

тиногістохімії і

біотех-

нології

ЦНДЛ

проф.

Єфетов

К.О


39,5

Розробка методу ідентифікації

модифікованих при злоякісних новоутвореннях імуноглобулінів людини, покращення оцінки ефективності

2.

0100U002155


2.116

“Розробка і впровадження методів діагностики стану клітинного і гуморального антиендотоксиновогоімунітету у фізіології і патології людини”фунд.

2004-

2009гг

каф.

імуноло-гії,

лаборат.

клінічної імуноло-

гії і біо-

медичної

хімії ,

лаборат.

морфології ЦНДЛ


к.б.н.

Гордієн-

ко А.І.

профес.

Білогла-

зов В.О.

49,0

Розробка i впровадження в клінічну практику лікувально-профілактичних установ широкого профілю методів комплексної оцінки стану місцевого, гуморального i уродженого антиендотоксинового iмунитету, а також визначення ризику розвитку системної запальної реакції, опосередковуваної ендотоксином, у хворих з неінфекційною патологією.1

2

3

4

5

6

7

8

9

Код 2301050

3.

0101U006172


02.6Фізіологічні підходи до оцінки екологічного ризику для здоров’я

прикл.

2002-2008 р.р.

каф.

нормаль-

ної фізіо-

логії,

лаб.фізі-ології і єкологічної меди-цини

ЦНДЛ,


проф.

Євстаф’єва О.В.

25,5

Дозволить оцінити динаміку і территоріальну неоднорідність стану здоров’я населення Криму з використанням ГІС-технологій, екологічну ситуацію, виявити групи екологічного ризику і провести в них функціональне обстеження нервової, серцево-судинної та імунної системи, оцінити ступінь екологічного ризику для здоров’я з використанням існуючих в міжнародній практиці підходів.

4.

0104U002080

02/22

Вікові морфофункціональні особливості окремих органів та систем організму під впливом гравітаційних перевантажень та різних методах їх корекції

прикл.

2004-

2008 р.р.

каф.

нормал.

анатомії

проф.

Пикалюк

В.С.

26,0

Очікується виявити структурно-функціональні зміни в деяких органах та системах, що виникають під час дії на організм гравітаційних перевантажень, та розробити можливі методи корекції цих змін.

5


02/07

Розробка й впровадження в практику охорони здоров`я України методу замісної сурфактантної терапії

бронхолегеневих захворювань і морфофункціональна оцінка його ефективності

прикл.

2007-2011р.р.

каф.

пат.

анатомії

проф.

Загору-лько О.К.

28,0

Підвищити ефективність комплексного лікування бронхо-легеневих захворювань у дітей та дорослих, зниження смертності від бронхолегенвих захворювань інших органів і систем організму1

2

3

4

5

6

7

8

9

6.


05/07

Розробка підходів до оценки патогенетичної ролі тканинних протеїназ і Ії інгібіторів при системних і локальних патологічних процесах

прикл.

2007-2011р.р.

каф.

пат.

фізіології

проф.

Харченко

В.З.


25,5

Розробити підходи до удосконалення діагностики і лікування системних і локальних патологічних процесів на основі вивчення ролі протеїназ та їх інгібіторів.

7


01/07

Опортуністичні мікроорганізми та взємодія цих мікроорганізмів у складі біологічних плівок у хворих на імунодефіцити різного походження.

прикл.

2007-

2011р.р.

каф.

мікробіології

проф.

Криворутченко Ю.Л.

26,5

Створення нового методу запобігання опортуністичних інфекцій на основі змінювання МК мікроорганізмів за допомогою БАР надасть нових можливостей запобігання загибелі хворих на імунодефіцити різного походження, у тому числі ВІЛ-інфікованих пацієнтів.
Проректор з НДР, професор А.В.Кубишкін№№

№ держ.

реєстрації

Н а з в а НДР

Вид НДР:

фунда-менталь

на,

прикладна

Строки

виконан

ня

Підроз-

діл

що викону-

вав НДР

Керів

ник

НДР

Обсяг фінансівання по темі ( у тис.

грн.)

Отримані результати та їх мож-

ливий вплив на показники здоров`я населення, очікуваний

єкономічний ефект від впровад-

ження тощо

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2/ ІНІЦІАТИВНА (ПОШУКОВА) ТЕМАТИКА УНІВЕРСИТЕТУ

1

0101U004919


02/7

Клінічні та імунологічні аспекти діагностики і лікування захворювань щитовидної залози

прикл.

2002-2007р.р

каф.

загальної

хірургії

проф.

Хаджиев

О.Ч.

не фінанс

Отримані результати дозволять

покращити клінічні та імунологічні дослідження діагностики і лікування захворювань щитовидної залози

2

0100U006361


02/8

Патогенетична роль і корекція порушень нейроімуно-ендокринної системи і системи гемостазу при захворюваннях серцево-судинної, бронхолегеневої і травної систем

прикл.

2002-

2007 р.р.

каф.

терапії

№2,

каф.

імунол.

і алерго

логії

проф.

Хренов

А.А.

проф.

Білогла-

зов В.О.

не фінанс

Планується розробити методи диференційованої терапії гормонами репродуктивної сфери і імуномодуляторами основних захворювань внутрішніх органів.

3

0100U006540


02/12

Важка черепно-мозкова травма

прикл.

2002-

2007 р.р.

каф.

нейро-

хірур-

гії

проф.

Могила

В.В.

не фінанс

Планується розробити напрямки в діагностиці і лікуванні конкретних форм тяжкої черепно-мозкової травми.

4

0103U004665


02/15

Особливості патогенезу і удосконалення лікування при травмах ока


прикл.

2003-2007р.р

каф.

очних хвороб

доцент

Іванова

Н.В.


не фінанс

Отримані результати допоможуть підвищити ефективність лікування хворих з травмами очей.1

2

3

4

5

6

7

8

9

5

0101U005294


2.214

Вплив екологічної ситуації на стан здоров’я населення різних регіонів Криму.

прикл

2001-2007 р.р

каф

гігієни

проф.

Шибанов

С.Е.

не фінанс

Вплив пріоритетних забруднювачів навколишнього середовища та їх джерела в різних регіонах Криму, найбільша чутливість до екологічного стану показників здоров’я населення, обгрунтування програм природоохоронних і профілактичних заходів по нагляду за покращанням здоров’я населення Криму.

6

0103U001101


02/14


Морфофункціональна достатність кровопостачання

шлунково-кишкових трансплантатів, призначених для пластики стравоходу.

прикл.

2003-2007 р.р

каф.

топ.

анатомії

д.м.н.

Фоміних

Т.А.

не фінанс

Отриманні в роботі данні не

тільки поглиблюють нашу уяву про

загальні закономірності

морфологічних перетворень у

викроєних трансплантатах із

різних відділів шлунково

кишкового-тракту,але й

представляють значний інтерес

для хірургів у плані розробки

об’єктивних кількісних

критеріїв повернення та глибини

цих перетворень. Встановлення цих

критеріїв дає можливість на

операційному столі оцінити

життєздатність викроєних

трансплантатах із органів

шлунково-кишкового-тракту, що

може сприяти зниженню

летальностіпри пластиці стравоходу.1

2

3

4

5

6

7

8

9

7

0103U004052


02/17

Пластичність і реактивність тканинних структур деяких органних систем в умовах зміненого гомеостазу Стан гіпертрофічних і регенераторних процесів деяких органів (яєчника, нирки і печінки) в умовах застосування антиоксидантної корекції поліфенолами винограду

прикл.

2003-2007 р.р

каф.

біології

проф.

Лазарєв

К.Л.

не фінан.

Очікується виявити особливість протікання гіпертрофічних процесів у яєчнику, що залишився, нирках і печінці та їх більш інтенсивний прояв в умовах застосування антиоксидантної корекції поліфенолами винограду (еноант)8

0103U004386


02/19

Інтегральний опис російської мови з метою її практичного застосування

прикл.

2003-

2007 р.р

каф.

російської мови

проф.

Ховалкі-

на А.А.

не фінанс.

На підставі обержаних даних скласти комунікатівний мінімум, забезпечити його мовленнєвим мінімумом (повним каталогом мовленнєвих дій), визначити лінгвістичний мінімум і оформити одержані результати у вигляді навчальних програм для двох контингентів учнів ( з російською й англійською мовами навчання) у трьох рівнях компетенції: мовної, мовленнєвої, комунікативної.

9

0102U006369


02/10

Ефективність лікування поширених захворювань у дітей на різних етапах реабілітаціїприкл

2002-2007р.р

каф.

педіатрії і курортології,

каф.

пропед.

дитячих

хвороб.


проф.

Каладзе

М.М.

доц.

Лагунова

Н.В.

не фінанс

Покращити ефективність

лікування поширених захворювань у дітей на різних етапах реабілітації.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0103U007102


02/21

Регіональні клініко-патогенетичні і епідеміологічні аспекти актуальних бактеріальних і вірусних захворювань, оптимізація діагностики, лікування і профілактики

прикл.

2003- 2007 р.р

каф.

інфекц.

хвороб

доц.

Аршинов

П.С.

не фінанс.

Оцінити потенційну епідемічну небезпеку деяких бактеріальних і вірусних захворювань у Криму. Вивчити метаболічні та патогенетичні особливості інтоксикаційного синдрому та імунологічних порушень у динаміці деяких інфекційних захворювань (парентеральних вірусних гепатитів, герпесвірусних інфекцій, кишкових інфекцій). Зіставити ефективність різних методів терапії інфекційних захворювань, деяких лікарських засобів і методів.

11

0103U007102


05/06

Лікування уретероцеле подвоєних сечоводів у дорослих пацієнтів

прикл.

2006-2007р.р.

каф.

урології

проф.

Шімкус

Е.М.

не фінанс.

Найбольш ефективним методом відновлення уродинаміеи верхніх сечових шляхів при урете роцеле подвоєної нирки у дорослих пацієнтів с післяоуретральний або уретеро-уретральний анастомози у випадках збереженої функції верхнього сегменту нирки, тоді як при різкому пригніченні або ії відсутності оптимальною вважається гемінефрурете-роектомия.1

2

3

4

5

6

7

8

9

12

0101U006916


02/11

Прогнозування і профілактика патології репродуктивної системи жінок.

прикл

2002-2007р.р

каф.

акушер.

і гінеко-

логії

ФПО


д.м..н.

Заболо-тнов,

проф.

Рибалка

А.М.

не фінанс

Розробка нових ефективних методів прогнозування, профілактики і лікування патології .репродуктивної системи жінок., які будуть мати клінічне і наукове значення.

13

0102U004849


2.223

Клінічне протікання, імуно-

логічна характеристика і патогенетична терапія деяких інфекційних захворювань у дітей

прикл

2002-2007р.р

каф.

дитячих

інфекц.

проф.

Богадєльніков

І.В.

не фінанс

Будуть розроблені критерії, що дозволять на ранніх етапах захворювання провести диференційовану діагностику деяких інфекційних захворювань у дітей.

14

0104U004103

До-, інтра- та післяопераційнна профілактика розвитку місцевих ускладнень у хірургічних стоматологічних хворих

прикл.

2004-2008 р.р

каф.

хірургіч-ної

стомато-логії

проф.

Безруков

С.Г.

не фінанс.

Результати дослідження можуть дозволити розширити розуміння патогенетичної сутності використання методів до-, інтра- та післяопераційної профілактики розвитку ускладнень у хірургічних стоматологічних хворих.

15

0103U001102


02/16


Оптимізація анестезіологічного забезпечення, як профілактика синдрому поліорганної недостатностіприкл.

2003- 2008р.р

каф.

невідкл. станів

доц.

Бабанін

А.А.

не фінан.

Зниження частоти післяопераційних ускладнень у хірургії та інтенсивній терапії.

Упровадження запропонованих методик у практичну охорону здоров’я.

16

0104U009478


02/27


Хірургічне лікування травма-

тичних ушкоджень середин-

ного нерва на раіних рівнях

прикл.

2004- 2008р.р

каф.

нейро-

хірур-

гії

проф.

Могила

В.В.

не фінанс

Дослідження дозволить удоско-

налити хірургічну тактику при травматичних ушкодженнях серединного нерва на різних рівнях, покращити результати хірургічних втручань. Показати необхідність диференційованих підходів до хірургічного лікування ушкодження серединного нерва залежно від рівня травми.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

17

0104U002081


02/23


Роль вільно-радикальних процесів при біологічних ушкодженнях та пошук нових антиоксидантів


прикл.

2004- 2008р.р

каф.

хімії

проф.

СеменоваТ.В..

не фінанс.

Будуть знайдені біологічні об’єкті, та процеси, у яких вільно-радикальні реакції грають важливу роль. На підставі отриманих даних будуть предложені нові методи діагностики (та/або лікування) деяких форм патології зв’язаных з участю вільно-радикальних реакцій. Будуть знайдени нови антиоксидантні форми та вивчені їх реакції в біологічних системах.

18

0101U010155


02/14


Індивідуальна анатомічна мінливість серцево-судинної системи людиниприкл.

2004- 2008р.р

каф.

топ.

анатомії


д.м.н.

Фоміних

Т.А.

не фінанс.
^
Отриманні за результатами

дослідження дані поглиблюють

існуючі уявлення про

морфологію та закономірності

вікової перебудови серцево-

судинної системи людини, і

представляють практичний

інтерес для хірургів та лікарів

інших спеціальностей.19

0101U009463


02/26


Закономірності пренатального та постнатального гісто-та

органогенезу при типовій та атиповій імплантації.

прикл.

2004- 2008р.р

каф.

гістоло-

гії


д.м.н.

Шапова-

лова О.Ю.

не фінанс.
^
Результати дослідження можу

бути використані для розробки методів мікрохірургічних втручань на органа, що вивчаються, побудови тест-сисьем дляя визначення способу лікування захворювань органів, що вивчаються та тест-систем для прогнозування малігнизації пухлин тих самих органів, а також у трансплантології

1

2

3

4

5

6

7

8

9

20

0100U002154


2.201

Влияние кумуляции солей тяжелых металлов в организме на морфофункциональное состояние органов”

прикл.

2000-

2008гг

кафедра

гистоло-

гии

д.м.н.

Кашири-

на Н.К.

Не финанс

Полученные морфофункци-ональные данные могут служить основной для установления и обоснования эффективности применения лазера и некоторых новых видов антиоксидантов, как коррегирующих факторов


21

0101U009250


02/25


Санаторно-курортна реабілітація хворих, що перенесли радикальне лікування з приводу злоякісних пухлин, в умовах санаторіїв Чорноморского побережжя Криму

прикл.

2004- 2008р.р

каф.

онколо-

гії

д.м.н.

Соркін

В.М.
Отримані дані дозволять створити клінічно обґрунтовану республіканську програму реабілітації. Результатом стануть покращення здоров'я населення та значний економічний ефект.

22

0100U003141


2.211

Розробка і впровадження нових

методів діагностики, лікування і профілактики деяких шкірних і венеричних захворювань

прикл.

2000-

2009р.р.

каф.

шкір.вен.

хвороб

доц.

Притуло

О.А.

не фінанс

Розробити і впровадити нові ме-

тоди діагностики, лікування і профілактики деяких шкірних

і венеричних захворювань

23

0105U002480


02/2

Имуно-біохімічні та фізіологічні аспекти підвищення ефективності адаптаційних процесів, реабілітації, лікувальної дії фізіотерапевтичних факторів та ЛФК з урахуванням конституціонального і генетичного поліморфізму


прикл.

2005-2009рр

каф.

лікувал.

Фізкультури з

Курсім

фізіотерапії

проф.

Горлов

О.О.

не фінанс.

На підетаві одержаних даних, планується запропонувати нові підходи к лікуванню та реабілітаціі хворих зі застасуванням методик ЛФК і фізіотерапіі з урахуванням індивідуальних особливостей організму, фізіологічних та імуно-біохімічних показників, конституціонального та генетичного поліморфізму.1

2

3

4

5

6

7

8

9

24

0105U002161


02/2

Дія на мікроорганізми та антиінфекційну резистентність глікозидів, деяких збудників та інших біологічно-активних агентів.


прикл.

2005-2009рр

каф.

мікробіології

проф.

Криворутченко Ю.Л.

не фінанс.

Результати дослідження дозволять удосконалити інформацію щодо розповсюдження ЗОІ у пацієнтів з хірургічними та терапевтичними хворобами, а також дозволять виявити нові агенти з антимікробними та імунопротективними властивостями.

25

0105U004677


02/6

Патогенетичні механізми формування дисциркуляторної енцефалопатіїї (вікові, гемодинамічні, реологічні і деякі інші аспекти), обґрунтування методів її терапевтичної корекції


прикл.

2005-2009рр

каф.

нервовіх

хвороб

проф.

Кушнір

Г.М.

не фінанс.

Очікується, що результатом досліджень будуть розробка критеріїв диференціації власне вікових змін ЦНС від ЦВП на початкових етапах її розвитку, визначені патогенез і

діагностичні критерії початкових форм ДЕ у хворих з артеріальною гіпотензією, а також розроблені нові критерії для підбора вазоактивних препаратів.1

2

3

4

5

6

7

8

9

26

0105U002163


02/4

Експериментальне обгрунтування фармакологічної профілактики і корекції цереброваскулярних порушень при хворобі руху.

прикл.

2005-2009рр

каф.

фармакології

проф.

Сапегін

І.Д..

не фінанс.

Будуть отримані нові дані про патогенез дії загальної широкосмугової вібрації та деяких інших форм хвороби руху на мозковий кровообіг та морфофункціональні характеристики тканин мозку. Передбачається оцїнити профілактичну ефективність препаратів, що досліджуються при цереброваскулярних порушеннях, які викликані загальною широкосмуговою вібрацією, а також деякими іншими формами хвороби руху та дати практичні рекомендації щодо їх клінічного випробування.

27

0105U007222


02/10

Судово-медична оцінка алкогольно-наркотичної інтоксикації

прикл.

2005-2009рр

каф.

судової

медици-ни

проф.

Бабанин

А.А.

не фінанс.

Розробка уніфікованого методу діагностики смертельного отруєння наркотичними речовинами по морфологічним та токсикологічним даним у найбільш короткий термін (у залежності від наркотичної речовини від 3 до 30 днів). Цей метод дозволить лікарям патоморфологам об'єктивно доводити отруєння на наркотичні речовини.1

2

3

4

5

6

7

8

9

28

0105U007221


02/08

Індивідуальна біологічна сумісність акрилових пластмас у ортопедичних хворих із супутньою патологією

прикл.

2005-2009рр

каф.

ортопе-

дичної

стомат.

проф.

Жадько

С.І.

не фінанс.

Розробка нових методів лікування і профілактики запальних змін тканин протезного ложа, нових підходів (клінічних та технологічних) в ортопедичному лікуванні знімними пластинковими протезами.

Розробка методів раннього виявлення непереносності до акрилових пластмас.

29

0105U002783


02/7

Сучасні технології діагностиці та лікування гіпоксичних уражень перинатального періоду.


прикл

2005-

2009р.р

каф.

госпіталь

ної педі-

атрії


проф.

Іванова

М.В.

не фінанс

Результати досліджень дозволять розширити та поглибити розуміння патофізіологічної суті пошкоджуючої дії перинатальної гіпоксії на організм плоду і новонародженого.

Це дасть змогу обґрунтувати застосування ефективних заходів в терапії гіпоксичних пошкоджень у новонароджених.

30

0105U004676


02/09

Профілактика, діагностика та лікування порушений репродуктивної функції жінок.

прикл

2005-2009р.р

каф.

акушер.

і гінеко-

логії

№2


проф.

Іванов

І.І.

не фінанс

На підставі одержаних даних планується запропонувати нові схеми лікування різних форм порушень репродуктивної функції жінок. Результати досліджень дозволять розширити та поглибити розуміння патофізіологічної суті порушень репродуктивної функції жінок.


1

2

3

4

5

6

7

8

9

31

0106U001644


02/12

Пошук нових методів діагностики та фрагментів комплексного лікування гнійно-септичних захворювань з прогнозуванням їх перебігу, вад розвитку та набутих захворювань у дітей.

прикл.

2006-2010рр

каф.

дитячої

хірургії

доцент

Притуло

Л.Ф.

не фінанс.

Результати дослідження дозволять розробити діагностичні і прогностичні критерії перебігу гнійно-септичних захворювань і методи оптимізації комплексного лікування, профілактики ендотоксинемічного синдрому в до-, інтра- і післяопераційному періодах.

32

0106U001743


03/06

Інформаційно-аналітична система як механізм удосконалення санітарної охорони території України.

прикл.

2006-2010рр

каф.

мікро-біології

проф.

Хайто-вич О.Б.


не фінанс.

Оцінка ступеню небезпеки небезпечних нозологічних форм по можливості завезення і поширення на Україні. Упровадження сучасних мікробіологічних методів у діагностику особливо небезпечних інфекцій в Україні. Удосконалення моніторингу епідемічного процесу з використанням молекулярної епідеміології. Удосконалення санітарної охорони території України від завезення і поширення особливо небезпечних інфекцій, що мають міжнародне значення.

33

0100U002030


2.118

Інформаційно-біотехнічні підходи до методів модифікації, корекції та управління, біологічні явища в біосистемах

прикл.

2000-

2010 р.р.

каф.

інформа-

тики

доц.

Чирський

М.В.

не фінанс.

Біотехнічний комплекс регіс-

трації нервових імпульсів та функціонального сполучення нервового волокна з комп’ютером1

2

3

4

5

6

7

8

9

34

0106U001126


02/06

Діагностика та превентивна терапія прихованих порушень сердцевого ритму та артеріальної гіпертензії у хворих на бронхіальну астму та хронічне обструктивне захворюввання легень.

прикл.

2006-2010рр

каф.

внутріш-ній медици-ни

проф.

Дударь

Л.В.

не фінанс.

На підставі проведенних досліджень будуть розроблені нові методи діагностики прихованих порущень сердцевого ритму та артеріальної астму гіпертензії на основі застосування добового моніторингу ЕКГ та артеріаль-ного тиску, а також будуть розроблені нові методи їх лікування із застосуванням сучасних інгібіторів АПФ та антагоністів кальцію у хворих на бронхіальну та ХОЗЛ

35

0106U001125


01/06

Вивчення моніторінгу стоматологічних захворювань серед дитячого населення Криму. Розробка Комплексних регіонарних лікувально-профілактичних Програм за умов геофізичних зон республіки.

прикл.

2006-2010рр

каф.

дитячої

стомат.

доц.

Райда

А.І.

не фінанс.

При вивчені моніторингу стоматологічних захворювань серед дитячого населення Криму буде дана оцінка епідеміологічної ситуації згідно з міжнародними стандартами і

критеріями. Одержані дані мають бути основою для прогнозування стоматологічної захворю ванності, планування стоматологічної допомоги і оптимізації лікувально-профілактичних програм.1

2

3

4

5

6

7

8

9

36

0106U003953


06/06

Вивчення моніторінгу стоматологічних захворювань серед дитячого населення Криму. Розробка Комплексних регіонарних лікувально-профілактичних Програм за умов геофізичних зон республіки.

прикл.

2006-2010рр

каф.

терапев-

тичної

стомат.

доц.

Журочко

О.І.

не фінанс.

Буде розроблен засіб профілактики ускладнень при підготовці пацієнтів до лікування карієсу, пульпіту та періодонтиту, засіб прогнозування ступеня важкості перебігу ускладненого карієсу і тактика лікування в зв’язку з генотипичними особливостями пацієнтів, запропонован засіб профілактики і лікування захворювань твердих тканин зубів і пародонту у хворих з фоновою патологією

37.

0102U001236


2.218

Демографічній розвиток Автономної республікі Крим до 2006 року.

прикл.

2007-

2011р.р.


каф. соц.

мед. и

орг.здра

воохран.


проф.

Королєн-

ко Є.С.

не фінанс.

Визначити найбільш актуальні напрямки подальшого розвитку медично-демо- графічних процессів в Автономної Республіці Крим.

38

0101U004460


1.101

Наукове обгрунтування і впровадження нетрадиційних методів діагностики і терапії розповсюджених захворювань внутрішніх органів з соматоформними розладами

прикл.

2007-

2011р

каф.

нетради-

ційної

медици

ни


доц.

Мірошниченко Н.В.

не фінанс.

Розробка алгоритмів електропунктурної діагностики розповсюджених захворювань внутрішніх органів з соматичними розладами.

39

0102U006246

02/11


Клінічні і методологічні аспекти діагностики і лікування некоронарогенних і ішемічних серцево-судинних захворювань і синдромів

прикл

2002-2007р.р

каф.

госпітал.

терапії

№1 і

№ 2

проф.

Кубиш-кін В.Ф.

проф.

Кузнєцов

М.С.не фінанс

Дослідження дозволять отримати нові дані діагностики і лікування некоронарогенних та ішемічних серцево-судинних захворювань і синдромів1

2

3

4

5

6

7

8

9

40

0100U003141


2.211

Розробка і впровадження нових

методів діагностики, лікування і профілактики деяких шкірних і венеричних захворювань

прикл.

2000-

2009р.р.

каф.

шкір.вен.

хвороб

проф.

Притуло

О.А.

не фінанс

Розробити і впровадити нові ме-

тоди діагностики, лікування і профілактики деяких шкірних

і венеричних захворювань

41


04/07

Клінічний та патогенетичний поліморфізм психічних та поведінкових розладів.

прикл.

2007-

2011р.р.

каф.

психіа-трії ФПО

проф.

Самохвалов

не фінанс

Будуть переглянуті проблеми внеску ендогенних та екзогенних факторів в поліморфізм шизофренії, епілепсії, афективних розладів та деяких розладів. Будуть розроблені нові підходи до терапії психічних розладів з урахуванням їх патогенезу та поліморфізму.

42

0107U002010


05/07

Патогенез, діагностика та лікування різноманітних форм риносинуситів.

прикл.

2007-

2011р.р.

каф.

отоларингології та офтальмології

доц.

Балабан-цев А.Г.

не фінанс

Встановити взаємний вплив ланцюгів патогенезу при гострому і хронічному перебігу синуситу в експерименті.

Сформулювати концепцію принципів сучасних. Медикаментозних та оперативних методів лікування за для попередження рецидиві полипоза носа.

Покращення діагностики та лікування алергічних ринітів. Впровадження в практичну оториноларингологию

комплексів лікувально-реабілітаційних заходів для хворих хронічними синуситами на різних етапах лікування, спрямованих на покращення ефективності терапії та запобігання переходу гострого синуситу в хронічний.

Проректор з НДР, професор А.В.Кубишкін


Схожі:

Перелік перехідних ндр на 2007 І подальші роки iconНаказ №450 Про організацію прийняття звітів ндр, які виконувались у нму імені О. О. Богомольця у 2013 році, та планування наукової тематики на 2014 І подальші роки
Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову І науково-технічну діяльність» для якісної та своєчасної...
Перелік перехідних ндр на 2007 І подальші роки iconІнформація про основні результати завершених та перехідних ндр повинна містити такі відомості: назва ндр; Отримані результати наукова продукція
Дані про наукову діяльність завідувача кафедри; професора кафедри ( заповнюються картки рейтингової оцінки, Додаток 1 )
Перелік перехідних ндр на 2007 І подальші роки iconПерелік завершених ндр у 2007 році
Клінічні та імунологічні аспекти діагностики І лікування захворювань щитовидної залози
Перелік перехідних ндр на 2007 І подальші роки iconОсновні результати завершених та перехідних ндр, які виконувалися в рамках ініціативної тематики кдму імені С.І. Георгієвського

Перелік перехідних ндр на 2007 І подальші роки iconАнотований звіт по закінченій науково-дослідній роботі за 2009-2010 роки Тема ндр
Тема ндр: Структуризація території міжнародного біосферного резервату «Розточчя» за аналізом потенціалів транскордонних лісових вододільних...
Перелік перехідних ндр на 2007 І подальші роки iconПерелік публікацій кафедри оподаткування за 2006-2007 роки
Вид роботи (учбов посібник, монографія, підручник, стаття, брошура, тези, авторефер.)
Перелік перехідних ндр на 2007 І подальші роки iconПро затвердження Державної програми розвитку вищої освіти на 2005-2007 роки Кабінет Міністрів Українипостановля є
Затвердити Державну програму розвитку вищої освіти на 2005-2007 роки (далі Програма), що додається
Перелік перехідних ндр на 2007 І подальші роки iconРішення на патент України, опубліковано 97 наукових робіт, завершується виконання докторської дисертації. Назва науково-дослідної роботи
Основні результати завершених І перехідних ндр, які виконувалися в рамках ініціативної тематики кдму
Перелік перехідних ндр на 2007 І подальші роки iconПерелік ндр, які завершуються у 2012 році
Моз україни та інших нормативних документів; кількість опублікованих наукових праць, в т ч у незалежних міжнародних експертних виданнях...
Перелік перехідних ндр на 2007 І подальші роки iconОсновні результати завершених та перехідних ндр, які виконувалися за відповідними бюджетними програмами
Назва науково-дослідної роботи: „Розробка підходів до оцінки патогенетичної ролі тканинних протеїназ І їх інгібіторів при системних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи