Перелік завершених ндр у 2007 році icon

Перелік завершених ндр у 2007 році
Скачати 447.14 Kb.
НазваПерелік завершених ндр у 2007 році
Сторінка1/3
Дата15.09.2012
Розмір447.14 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3


ЗВІТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ ЗА 2007 РІК ТА ПЛАН НА 2008 РІК

Кримського державного медичного університету ім.С.І.Георгієвського


ПЕРЕЛІК ЗАВЕРШЕНИХ НДР У 2007 РОЦІ


№№

№ держ.

реєстрації

Н а з в а НДР

Вид НДР:

фунда-менталь

на,

прикладна

Строки

виконан

ня

Підроз-

діл

що виконує

НДР

Керів

ник

НДР

Обсяг фінансування по темі ( у тис.

грн.)

Отримані результати та їх мож-

ливий вплив на показники здоров`я населення, очікуваний

економічний ефект від впровад

ження тощо
за

пла

новано

отри-мано1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1/ НДР, ЩО ФІНАНСУВАЛИСЬ МІНІСТЕРСТВОМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я УКРАЇ НИ

Код 2301020

1.

0103U004375


1.107


Розробка метода ідентифікації

модифікованих імуноглобу-лінів при злоякісних новоутвореннях людини


фунд.

2003-

2007 р.р.

лаборат.

експери-

мен. пато

логії,лек-

тиногістохімії і

біотех-

нології

ЦНДЛпроф.

Єфетов

К.О


38,5

38,5

Отримані результати дозволяють пропонувати розроблену у лабораторії біотехнології принципово нову схему лектиноферментного аналізу для ідентифікації модифікованих імуноглобулінів людини та визначення можливостей цього методу щодо оцінки використаних лікувальних заходів при злоякісних новоутвореннях різної локалізації та визначення прогнозу захворювання.^ 2/ ІНІЦІАТИВНА (ПОШУКОВА) ТЕМАТИКА УНІВЕРСИТЕТУ

1

0101U004919


02/7

Клінічні та імунологічні аспекти діагностики і лікування захворювань щитовидної залози

прикл.

2002-2007р.р

каф.

загальної

хірургії

проф.

Хаджиев

О.Ч.

ініціатив.

Отримані результати дозволяють покращити діагностику і лікування захворювань щитовидної залози

2

0100U006361


02/8

Патогенетична роль і корекція порушень нейроімуно-ендокринної системи і системи гемостазу при захворюваннях серцево-судинної, бронхолегеневої і травної систем

прикл.

2002-

2007 р.р.

каф.

терапії

№2,

каф.

імунол.

і алерго

логії

проф.

Хренов

А.А.

проф.

Білогла-

зов В.О.

ініціатив.

Розроблено методи диференційованої терапії с використанням гормонів репродуктивної сфери і імуномодуляторів основних захворювань внутрішніх органів.

3

0100U006540


02/12

Важка черепно-мозкова травма

прикл.

2002-

2007 р.р.

каф.

нейро-

хірур-

гії

проф.

Могила

В.В.

ініціатив.

Розроблени напрямки в діагностиці і лікуванні конкретних форм тяжкої черепно-мозкової травми.

4

0103U004665


02/15

Особливості патогенезу і удосконалення лікування при травмах ока


прикл.

2003-2007р.р

каф.

очних хвороб

доцент

Іванова

Н.В.


ініціатив.

Отримані результати дозволили підвищити ефективність лікування хворих з травмами очей.

5

0102U006369


02/10

Ефективність лікування поширених захворювань у дітей на різних етапах реабілітаціїприкл

2002-2007р.р

каф.

педіатрії і курортології,

каф.

пропед.

дитячих

хвороб.

проф.

Каладзе

М.М.

доц.

Лагунова

Н.В.

ініціатив.

Розроблени нові методи щодо покрашення ефективністі

лікування поширених захворювань у дітей на різних етапах реабілітації.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

6

0103U001101


02/14


Морфофункціональна достатність кровопостачання

шлунково-кишкових трансплантатів, призначених для пластики стравоходу.

прикл.

2003-2007 р.р

каф.

топ.

анатомії

д.м.н.

Фоміних

Т.А.

ініціатив.

Отриманні в роботі данні поглиблюють нашу уяву про

загальні закономірності

морфологічних перетворень у

викроєних трансплантатах із

різних відділів шлунково

кишкового-тракту,але й

представляють значний інтерес

для хірургів у плані розробки

об’єктивних кількісних

критеріїв повернення та глибини

цих перетворень. Встановлення цих

критеріїв дає можливість на

операційному столі оцінити

життєздатність викроєних

трансплантатах із органів

шлунково-кишкового-тракту, що

може сприяти зниженню

летальностіпри пластиці стравоходу.

7

0103U007102


02/21

Регіональні клініко-патогенетичні і епідеміологічні аспекти актуальних бактеріальних і вірусних захворювань, оптимізація діагностики, лікування і профілактики

прикл.

2003- 2007 р.р

каф.

інфекц.

хвороб

доц.

Аршинов

П.С.

ініціатив.

Встановлена потенційна епідемічна небезпека деяких бактеріальних і вірусних захворювань у Криму. Вивчини метаболічні та патогенетичні особливості інтоксикаційного синдрому та імунологічних порушень у динаміці деяких інфекційних захворювань (парентеральних вірусних гепатитів, герпесвірусних інфекцій, кишкових інфекцій). Підвишена ефективність різних методів терапії інфекційних захворювань, деяких лікарських засобів і методів.1

2

3

4

5

6

7

8

9

8

0102U004849


2.223

Клінічне протікання, імуно-

логічна характеристика і патогенетична терапія деяких інфекційних захворювань у дітей

прикл

2002-2007р.р

каф.

дитячих

інфекц.

проф.

Богадєльніков

І.В.

ініціатив.

Розроблені критерії, що дозволяють на ранніх етапах захворювання провести диференційовану діагностику деяких інфекційних захворювань у дітей.

^ Програма профілактики і лікування артеріальної гіпертензії в Україні

9

0102U006246

02/11


Клінічні і методологічні аспекти діагностики і лікування некоронарогенних і ішемічних серцево-судинних захворювань і синдромів

прикл

2002-2007р.р

каф.

госпітал.

терапії

№1 і

№ 2

проф.

Кубиш-кін В.Ф.

проф.

Кузнєцов

М.С.ініціатив.

Запропоновани нові підходи до діагностики і лікування некоронарогенних та ішемічних серцево-судинних захворювань і синдромівПроректор з НДР, професор А.В.Кубишкін^ ПЕРЕЛІК ПЕРЕХІДНИХ НДР НА 2008 І ПОДАЛЬШІ РОКИ

№№

№ держ.

реєстрації

Н а з в а НДР

Вид НДР:

фунда-менталь

на,

прикладна

Строки

виконан

ня

Підроз-

діл

що викону-

вав НДР

Керів

ник

НДР

Запрошуваний обсяг фінансівання по темі ( у тис.

грн.)

Отримані результати та їх мож-

ливий вплив на показники здоров`я населення, очікуваний

єкономічний ефект від впровад-

ження тощо

1

2

3

4

5

6

7

8

9

^ I / НДР, ЩО ПРОПОНУЮТСЯ ДЛЯ ФІНАНСУВАННЯ МІНІСТЕРСТВОМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я УКРАЇ НИ

Код 2301020

1.

0100U002155


2.116

“Розробка і впровадження методів діагностики стану клітинного і гуморального антиендотоксиновогоімунітету у фізіології і патології людини”фунд.

2004-

2008рр

каф.

імуноло-гії,

лаборат.

клінічної імуноло-

гії

лаборат.

морфології ЦНДЛ

к.б.н.

Гордієн-

ко А.І.

профес.

Білогла-

зов В.О.

100,0

Розробка i впровадження в клінічну практику лікувально-профілактичних установ широкого профілю методів комплексної оцінки стану місцевого, гуморального i уродженого антиендоток-синового iмунитету у хворих з неінфекційною патологією.

^ Всього по коду 2301020 100,01

2

3

4

5

6

7

8

9

2301050

2.

0104U002080

02/22

Вікові морфофункціональні особливості окремих органів та систем організму під впливом гравітаційних перевантажень та різних методах їх корекції

прикл.

2004-

2008 р.р.

каф.

нормал.

анатомії

проф.

Пикалюк

В.С.

120,0

Очікується виявити структурно-функціональні зміни в деяких органах та системах, що виникають під час дії на організм гравітаційних перевантажень, та розробити можливі методи корекції цих змін.

3.

0101U006172


02.6Фізіологічні підходи до оцінки екологічного ризику для здоров’я

прикл.

2002-2008 р.р.

каф.

нормаль-

ної фізіо-

логії,

лаб.фізі-ології і єкологічної меди-цини

ЦНДЛ,


проф.

Євстаф’єва О.В.

100,0

Дозволить оцінити динаміку і территоріальну неоднорідність стану здоров’я населення Криму з використанням ГІС-технологій, екологічну ситуацію, виявити групи екологічного ризику і провести в них функціональне обстеження нервової, серцево-судинної та імунної системи, оцінити ступінь екологічного ризику для здоров’я з використанням існуючих в міжнародній практиці підходів.

4.

0107U001255


02/07

Розробка підходів до оценки патогенетичної ролі тканинних протеїназ і Ії інгібіторів при системних і локальних патологічних процесах

прикл.

2007-2009р.р.

каф.

пат.

фізіології

проф.

Харченко

В.З.


100,0

Розробити підходи до удосконалення діагностики і лікування системних і локальних патологічних процесів на основі вивчення ролі протеїназ та їх інгібіторів та обґрунтування розширення сфер застосування препарату «Корвитин».

5

0107U001261


01/07

Опортуністичні мікроорганізми та взємодія цих мікроорганізмів у складі біологічних плівок у хворих на імунодефіцити різного походження.

прикл.

2007-

2009р.р.

каф.

мікробіології

проф.

Криворутченко Ю.Л.

100,0

Створення нового методу запобігання опортуністичних інфекцій на основі змінювання МК мікроорганізмів за допомогою БАР надасть нових можливостей запобігання загибелі хворих на імунодефіцити різного походження, у тому числі ВІЛ-інфікованих пацієнтів.

6.

нова

01/08

Застосування методів клітинної інженерії та молекулярної біології для вирішення еволюційно-біологічних проблем і вивчення імуноглобулінів людини у нормі та при патології.

прикл.

2008-

2010рр.

лаборат.

експери-

мен. пато

логії,лек-

тиногістохімії і

біотех-

нології

ЦНДЛ

проф.

Єфетов

К.О


130,0

Розробка методів клітинної інженерії для ідентифікації

імуноглобулінів людини та вивчення підходів для застосування цих методів для рішення еволюційно-біологічних проблем та покращення оцінки ефективності лікування.

^ Всього по коду 2301050 550,0
  1   2   3

Схожі:

Перелік завершених ндр у 2007 році iconПерелік завершених ндр у 2008 році
Розробка І впровадження методів діагностики стану клітинного І гуморального антиендотоксинового імунітету у фізіології І патології...
Перелік завершених ндр у 2007 році iconПерелік завершених ндр у 2009 році
Отримані результати та їх мож-ливий вплив на показники здоров`я населення, очікуваний економічний ефект від упровадження тощо
Перелік завершених ндр у 2007 році iconПерелік ндр, які завершуються у 2012 році
Моз україни та інших нормативних документів; кількість опублікованих наукових праць, в т ч у незалежних міжнародних експертних виданнях...
Перелік завершених ндр у 2007 році iconІнформація про основні результати завершених та перехідних ндр повинна містити такі відомості: назва ндр; Отримані результати наукова продукція
Дані про наукову діяльність завідувача кафедри; професора кафедри ( заповнюються картки рейтингової оцінки, Додаток 1 )
Перелік завершених ндр у 2007 році iconОсновні результати завершених та перехідних ндр, які виконувалися в рамках ініціативної тематики кдму імені С.І. Георгієвського

Перелік завершених ндр у 2007 році iconПерелік перехідних ндр на 2007 І подальші роки
Розробка І впровадження методів діагностики стану клітинного І гуморального антиендотоксиновогоімунітету у фізіології І патології...
Перелік завершених ндр у 2007 році iconРішення на патент України, опубліковано 97 наукових робіт, завершується виконання докторської дисертації. Назва науково-дослідної роботи
Основні результати завершених І перехідних ндр, які виконувалися в рамках ініціативної тематики кдму
Перелік завершених ндр у 2007 році iconОсновні результати завершених та перехідних ндр, які виконувалися за відповідними бюджетними програмами
Назва науково-дослідної роботи: „Розробка підходів до оцінки патогенетичної ролі тканинних протеїназ І їх інгібіторів при системних...
Перелік завершених ндр у 2007 році iconОсновні результати завершених І перехідних ндр, які виконувалися в рамках ініціативної тематики кдму
Назва науково-дослідної роботи: «Імунобіохімічні та фізіологічні аспекти підвищення ефективності адаптаційних процесів, реабілітації,...
Перелік завершених ндр у 2007 році iconПерелік документів для ндр (науково-дослідної роботи)
Перелік реактивів, що будуть застосовуватися при виконанні наукового дослідження
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи