Перелік завершених ндр у 2009 році icon

Перелік завершених ндр у 2009 році
Скачати 443.5 Kb.
НазваПерелік завершених ндр у 2009 році
Сторінка1/3
Дата15.09.2012
Розмір443.5 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3


ЗВІТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ ЗА 2009 РІК

Кримського державного медичного університету ім. С. І. Георгієвського


ПЕРЕЛІК ЗАВЕРШЕНИХ НДР У 2009 РОЦІ


№№

№ держ.

реєстрації

Н а з в а НДР

Вид НДР:

фунда-ментальна,

прикладна

Строки виконан
ня

Підроз-діл, що виконує НДР

Керівник НДР

Обсяг фінансування з теми (у тис. грн.)

Отримані результати та їх мож-ливий вплив на показники здоров`я населення, очікуваний економічний ефект від упровадження тощозаплано
вано

отри-мано


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
^ 1/ НДР, ЩО ФІНАНСУВАЛИСЬ МІНІСТЕРСТВОМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я УКРАЇНИ
Код 2301050
1

0107U001255


02/07

Розробка підходів до оцінки патогенетичної ролі тканинних протеїназ і їх інгібіторів при системних і локальних патологічних процесах.

прикл.

2007-2009рр.

каф.

пат.

фізіології

лаб. експери
менталь-ної патофізіології

ЦНДЛ

проф.

Харченко

В.З.


71,0

71,0

Розроблені нові методи та підходи оцінки патогенетичної й діагностичної ролі протеїназ клітинного й тканинного походження, а також їх інгібіторів при локальних і системних процесах. Виявлені типи реагування системи протеїн-інгібіторів на тканинному рівні й у крові. Розроблені підходи будуть застосовані для покращення оцінки ефективності використаних лікувальних заходів при різноманітній патології, а також дозволять підвищити якість діагностики та лікування хворих.


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
2

0107U001261


01/07

Опортуністичні мікроорганізми та взаємодія цих мікроорганізмів у складі біологічних плівок у хворих на імунодефіцити різного походження.

прикл.

2007-

2009рр.

каф.

мікробіології,

лаб. мікробі-

ології ЦНДЛ

проф.

Криворутченко Ю.Л.

58,4

58,4

Створений новий метод запобігання ускладненням, які спричиняються опортуністичними агентами, на основі цілеспрямованого змінювання міжклітинної комунікації мікроорганізмів за допомогою біологічно-активних речовин, що надає нові можливості запобігання загибелі хворих на імуноде-фіцити різного походження, у тому числі у ВІЛ-інфікованих пацієнтів.
^ 2/ ІНІЦІАТИВНА (ПОШУКОВА) ТЕМАТИКА УНІВЕРСИТЕТУ
1

0105U002480


02/2

Імуно-біохімічні та фізіологічні аспекти підвищення ефективності адаптаційних процесів, реабілітації, лікувальної дії фізіотерапевтичних факторів та ЛФК з урахуванням конституціонального і генетичного поліморфізму.


прикл.

2005-2009 рр.

каф.

лікувальної фізкультури з курсом фізіотерапії

доц..

Васильє-ва В.В.

ініціатив.

Запропоновані нові підходи до лікування та реабілітації хворих із застосуванням методик ЛФК і фізіотерапії з урахуванням індивідуальних особливостей організму, фізіологічних та імуно-біохімічних показників, конституціонального та генетичного поліморфізму.

2

0105U002161


02/2

Дія на мікроорганізми та антиінфекційну резистентність глікозидів, деяких збудників та інших біологічно-активних агентів.


прикл.

2005-2009рр

каф.

мікробіології

проф.

Криворутченко Ю.Л.

ініціатив.

Результати дослідження до-зволяють удосконалити ін.-формацію щодо розповсюд-ження ЗОІ у пацієнтів з хірургічними та терапевтич-ними хворобами, а також дозволяють виявити нові агенти з антимікробними та імуно-протективними властивостями.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3

0105U004677


02/6

Патогенетичні механізми формування дисциркуляторної енцефалопатіїї (вікові, гемодинамічні, реологічні і деякі інші аспекти), обґрунтування методів її терапевтичної корекції.


прикл.

2005-2009рр

каф.

нервових

хвороб

проф.

Кушнір

Г.М.

ініціатив.

Розроблени критерії диференціації власневікових змін ЦНС від ЦВП на початкових етапах її розвитку, визначені патогенез і

діагностичні критерії початкових форм ДЕ у хворих з артеріальною гіпотензією, а також розроблені нові критерії для підбора вазоактивних препаратів.


4

0105U002163


02/4

Експериментальне обґрунтування фармакологічної профілактики і корекції цереброваскулярних порушень при хворобі руху.

прикл.

2005-2009 рр

каф.

фармакології

проф.

Сапегін

І.Д.

ініціатив.

Отримані нові дані про патогенез дії загальної широкосмугової вібрації та деяких інших форм хвороби руху на мозковий кровообіг та морфофункціональні характеристики тканин мозку. Оцінена профілактична ефективність препаратів при цереброваскулярних порушеннях, які викликані загальною широкосмуговою вібрацією, а також деякими іншими формами хвороби руху та подані практичні рекомендації щодо їх клінічного випробування.


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
5


0105U007222


02/10

Судово-медична оцінка алкогольно-наркотичної інтоксикації.

прикл.

2005-2009рр

каф.

судової

медици-ни

проф.

Бабанін

А.А.

ініціатив.

Розроблений уніфікований метод діагностики смертель-ного отруєння наркотичними речовинами за морфологічними та токсикологічними даними у найбільш короткий термін. Цей метод дозволяє лікарям пато-морфологам об'єктивно ді-агностувати отруєння на нар-котичні речовини.

6

0105U007221


02/08

Індивідуальна біологічна сумісність акрилових пластмас в ортопедичних хворих зі супутньою патологією.

прикл.

2005-2009рр

каф.

ортопе-

дичної

стомат.

проф.

Жадько

С.І.

ініціатив.

Розроблені нові методи лікування і профілактики запальних змін тканин протезного ложа, нові підходи в ортопедичному лікуванні знімними пластинковими протезами та методи раннього виявлення нестерпності до акрилових пластмас.


7

0105U002783


02/7

Сучасні технології діагностики та лікування гіпоксичних уражень перинатального періоду.


прикл.

2005-

2009рр.

каф.

госпіталь

ної педі-

атрії


проф.

Лагунова

Н.В.

ініціатив.

Результати досліджень дозволяють розширити розуміння патофізіологічної суті ушкоджувальної дії перинатальної гіпоксії на організм плоду і новонародженого й обґрунтува-ти застосування ефективних заходів у терапії гіпоксичних ушкоджень у новонароджених.


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
8

0105U004676


02/09

Профілактика, діагностика та лікування порушень репродуктивної функції жінок.

прикл

2005-2009 рр.

каф.

акушер.

і гінеко-

логії

№ 2


проф.

Іванов І.І.

ініціатив.

Розширити розуміння патофізіологічної суті порушень репродуктивної функції жінок і запропонувати нові схеми лікування різних форм порушень репродуктивної функції жінок.  1   2   3

Схожі:

Перелік завершених ндр у 2009 році iconПерелік завершених ндр у 2007 році
Клінічні та імунологічні аспекти діагностики І лікування захворювань щитовидної залози
Перелік завершених ндр у 2009 році iconПерелік завершених ндр у 2008 році
Розробка І впровадження методів діагностики стану клітинного І гуморального антиендотоксинового імунітету у фізіології І патології...
Перелік завершених ндр у 2009 році iconПерелік ндр, які завершуються у 2012 році
Моз україни та інших нормативних документів; кількість опублікованих наукових праць, в т ч у незалежних міжнародних експертних виданнях...
Перелік завершених ндр у 2009 році iconІнформація про основні результати завершених та перехідних ндр повинна містити такі відомості: назва ндр; Отримані результати наукова продукція
Дані про наукову діяльність завідувача кафедри; професора кафедри ( заповнюються картки рейтингової оцінки, Додаток 1 )
Перелік завершених ндр у 2009 році iconОсновні результати завершених та перехідних ндр, які виконувалися в рамках ініціативної тематики кдму імені С.І. Георгієвського

Перелік завершених ндр у 2009 році iconРішення на патент України, опубліковано 97 наукових робіт, завершується виконання докторської дисертації. Назва науково-дослідної роботи
Основні результати завершених І перехідних ндр, які виконувалися в рамках ініціативної тематики кдму
Перелік завершених ндр у 2009 році iconОсновні результати завершених та перехідних ндр, які виконувалися за відповідними бюджетними програмами
Назва науково-дослідної роботи: „Розробка підходів до оцінки патогенетичної ролі тканинних протеїназ І їх інгібіторів при системних...
Перелік завершених ндр у 2009 році iconЛ. М. Борсукевич // Укр ботан журн. 2009. Т. 66, №2. С. 208-211
Перелік насіння, яке пропонує на обмін Ботанічний сад загальнодержавного значення Львівського національного університету імені Івана...
Перелік завершених ндр у 2009 році iconОсновні результати завершених І перехідних ндр, які виконувалися в рамках ініціативної тематики кдму
Назва науково-дослідної роботи: «Імунобіохімічні та фізіологічні аспекти підвищення ефективності адаптаційних процесів, реабілітації,...
Перелік завершених ндр у 2009 році iconПерелік іспитів у 2009-2010 навчальному році

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи