Основні результати завершених І перехідних ндр, які виконувалися в рамках ініціативної тематики кдму icon

Основні результати завершених І перехідних ндр, які виконувалися в рамках ініціативної тематики кдму
Скачати 438.24 Kb.
НазваОсновні результати завершених І перехідних ндр, які виконувалися в рамках ініціативної тематики кдму
Сторінка1/3
Дата15.09.2012
Розмір438.24 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3
Основні результати завершених і перехідних НДР, які виконувалися в рамках ініціативної тематики КДМУ


Закінчені НДР


1. Назва науково-дослідної роботи: «Імунобіохімічні та фізіологічні аспекти підвищення ефективності адаптаційних процесів, реабілітації, лікувальної дії фізіотерапевтичних факторів та ЛФК з урахуванням конституціонального і генетичного поліморфізму».

Строки виконання: 2005-2009 р.

Науковий керівник професор О.О.Горлов, В.В.Васильєва


Уперше наведені клініко-експериментальні факти імунотропної дії пелоїдотерапії з урахуванням впливу лікувальної грязі на показники клітинного й гуморального імунітету у зв'язку з параметрами реакції стрес-лімітуючої системи у хворих на остеохондроз хребта. В умовах експерименту досліджений взаємозв'язок морфологічних змін у дермальній тканині із динамікою показників загального аналізу крові і з рефлекторною активністю нервової системи (динаміка фізіологічної реакції і потреби експериментальних тварин) при різній тривалості експозиції лікувальної грязі. Показаний вплив лікувальної грязі на імунну систему у хворих на остеохондроз хребта, що виявляється в особливості динаміки експресії головних маркерів імунокомпетентних клітин. Досліджений взаємозв'язок параметрів, який характеризує функцію стрес-лімітуючої системи з критеріями функціонування імунної системи при дії лікувальної грязі у хворих на остеохондроз хребта. Розроблена диференційована програма застосування лікувальної грязі у хворих на остеохондроз хребта на санаторно-курортному етапі реабілітації з використанням оцінки і контролю за впливом пелоїдів на організм хворих на остеохондроз хребта, шляхом визначення концентрації кортизолу, проведення ультразвукової денситометрії і визначення маркерів кісткового метаболізму.

У результаті проведеного дослідження розроблена доступна для практичного застосування методика оцінки й контролю за впливом лікувальних грязей на організм хворих на остеохондроз хребта, на етапі санаторно-курортної реабілітації при застосуванні пелоїдотерапії, шляхом визначення концентрації кортизолу, проведення ультразвукової денситометрії і визначення маркерів кісткового метаболізму. Патогенетично обґрунтовано використання курсів пелоїдотерапії для стимулювання функціонування імунної системи, а також рекомендовано використання лікувальної грязі з часом дії 15 хвилин, як методу загальної імуномодуляції, за відсутності протипоказань для застосування пелоїдотерапії.

За даною темою захищені 2 кандидатських дисертації, отримані 2 позитивних рішення на патенти України, опубліковано 190 робіт. Нові дані, що були отримані в роботі, упроваджені в педагогічному процесі на кафедрі лікувальної фізкультури, спортивної медицини і фізіотерапії з курсом фізичного виховання, кафедрі педіатрії і фізіотерапії з курсом дитячої кардіоревматології Кримського державного медичного університету ім. С.І. Георгієвського.


^ 2. Назва науково-дослідної роботи: «Дія на мікроорганізми та антиінфекційну резистентність глікозидів, деяких збудників та інших біологічно-активних речовин»

Строки виконання: 2005-2009 р.

^ Науковий керівник професор Ю.Л. Криворутченко


За результатами проведення науково-дослідної роботи було встановлено, що дія аномірних похідних мурамоілдипептиду (пМДП) на грипозну інфекцію залежить від конфігурації аномірного центру молекули та довжини аліфатичного радикалу. Було з’ясовано, що -глікозиди МДП є більш активними, ніж α-похідні МДП. -глікозиди МДП, що мають 7-10 атомів вуглецю в аліфатичному агліконі, сприяють виживанню інфікованих грипом тварин, тобто мають протективний ефект. Сапонін таурозид Sx1 також має протективну дію при експериментальному грипі. Внутрішньочеревне введення грибів родини Candida інфікованим грипом тваринам також має протективну дію. Введення -глікозидів МДП, що мають 7-10 атомів вуглецю в аліфатичному агліконі, або таурозиду Sx1 після вакцинації тривалентною грипозною вакциною посилює виробку антитіл проти гемаглютининів вірусів грипу, що є присутніми у вакцині. Доведено, що найбільш активними сполуками були -гептил МДП і таурозид Sx1. Крім того, було встановлено, що таурозид Sx1 має виражену фунгіцидну дію in vitro відносно клінічних ізолятів грибів родини Candida. Були отримані результати, що можуть бути корисними для вирішення таких актуальних проблем медицини, як створення нових засобів лікування та профілактики грипу. Вони можуть бути впровадженими в процес створення нових імунотропних і противірусних препаратів, а також у клінічну практику з метою посилення поствакцинального імунітету. Отримані результати створюють перспективу для подальшої розробки більш ефективних методів профілактики й лікування інфекційних захворювань.

З теми НДР отриманий один патент України і опубліковано 14 наукових робіт.


3. Назва науково-дослідної роботи: «Патогенетичні механізми формування дисциркуляторної енцефалопатії (вікові, гемодинамічні, реологічні і деякі інші аспекти), обґрунтування методів її терапевтичної корекції»

^ Строки виконання: 2005-2009 р.

Науковий керівник професор Г.М. Кушнір


Практична цінність даного дослідження полягає в тому, що завдяки виявленню тісних міжсистемних кореляційних зв'язків, що формуються з віком, показана ефективність монотерапії при профілактичному прийомі в осіб літнього віку, що дозволить уникнути поліпрагмазії, ряду побічних ефектів при комбінації багатьох препаратів, психологічних труднощів, оскільки особи літнього віку часто переривають (свідомо або у зв'язку з дисмнестичними проявами) прийом декількох препаратів одночасно. Високий ризик розвитку побічних ефектів при прийомі лікарських препаратів у людей похилого віку пов'язаний із декількома чинниками: збільшенням тривалості і вираженості дії препаратів, частою невідповідністю дози зниженій масі тіла, зменшенням рівня печінкового метаболізму й ниркової екскреції препарату тощо. Для діагностики варіанту перебігу артеріальної гіпотензії у хворих на початкові форми цереброваскулярної патології рекомендовано проведення добового моніторування артеріального тиску.

Запропонована методика ультразвукового обстеження хворих із початковими формами цереброваскулярної патології, яка включає детальніше обстеження вертебрально-базилярної системи з визначенням цереброваскулярної реактивності. Пацієнти з дісциркуляторною енцефалопатією першої стадії зі стабільним перебігом артеріальної гіпотензії потребують активної медикаментозної корекції розладів мозкової гемодинаміки, тоді як пацієнти, у яких відбулося підвищення середнього рівня артеріального тиску, такого лікування не потребують. Рекомендується застосування Бетасерка у хворих на дісциркуляторну енцефалопатію першої стадії на тлі артеріальної гіпотензії для корекції розладів мозкової гемодинаміки.

За даною темою отримано 4 позитивних рішення на патенти України, опубліковано 48 наукових робіт.


^ 4. Назва науково-дослідної роботи: "Експериментальне обґрунтування фармакологічної профілактики і корекції цереброваскулярних порушень при хворобі руху»

Строки виконання: 2005-2009 р.

^ Науковий керівник професор І.Д. Сапегін


Уперше отримані дані про зміни локального мозкового кровотоку, реактивність судин, напруга кисню й водно-електролітного балансу в тканинах мозку, а також кислотно-основного стану, перекисного окиснення ліпідів і обмеженого протеолізу при заколисуванні в антиортостатичному положенні і загальній широкосмуговій вібрації. Hа фоні вказаних порушень вивчені захисні ефекти наступних препаратів і їх комбінацій:

  • При захитуванні в антиортостатичному положенні – комбінації пентоксифілін + емоксипін + етамзілат на всі вищезгадані показники.

  • При загальній широкосмуговій вібрації – тіотріазоліну, етамзілату, L-лизину есцинату і контрікалу на локальний мозковий кровотік, реактивності судин, напруги кисню й водно-електролітний баланс в тканинах мозку.

Показано, що використовувані патологічні моделі захитування в антиортостатичному положенні і загальній широкосмуговій вібрації є більш фізіологічними в порівнянні з перев'язкою судин, введенням аутокрові у внутрішню капсулу або дією судинозвужувальних засобів. Це дозволяє розцінювати дані про ефективність препаратів і комбінацій на фоні захитування в антиортостатичному положенні і загальній широкосмуговій вібрації не тільки з погляду профілактики і корекції модельованих порушень, але і з позицій їх аналогічності перехідним цереброваскулярним розладам у клініці.

Експериментально доведена доцільність застосування вивчених препаратів і комбінацій як засобів фармакологічної профілактики і корекції порушень мозкового кровообігу і пов'язаних із ними змін у тканинах мозку при дії захитування в антиортостатичному положенні і загальній широкосмуговій вібрації.

За даною темою виконані фрагменти 1 кандидатської і 2 докторських дисертацій, опубліковано 37 робіт, зокрема 1 монографію.


^ 5. Назва науково-дослідної роботи: «Судово-медична оцінка алкогольно-наркотичної інтоксикації»

Строки виконання: 2005-2009 р.

Науковий керівник професор А.А. Бабанін


Проведені дослідження головного мозку, серця і легенів показали, що у загиблих від комбінованого гострого отруєння алкоголем і опіоїдами специфічні ознаки алкогольної хвороби спостерігалися значно частіше, ніж у групі порівняння (при ізольованому гострому отруєнні опіоїдами), що доводить значну роль етанолу в розвитку морфологічних перетворень у цих органах. Відкладення жирової тканини під епікардом і дифузний кардіосклероз при нерізко вираженому атеросклерозі артерій частіше зустрічалися при сукупних отруєннях, що свідчить про їх більшу вираженість, ніж при «чистому» отруєнні опіоїдами. У наших дослідженнях виявлений загальний ефект ушкодження структур головного мозку при дії етанолу й опіоїдів і їх комбінації, хоча відомо, що шляхи метаболізму етилового спирту й наркотичних речовин різні. На нашу думку, це свідчить про сполучення дії різних функціональних отрут, які мають частково пересічну морфологічну картину, що зумовлює можливість полікаузального танатогенезу при встановленні судово-медичного діагнозу. Морфологічні прояви в головному мозку, легенях і серці при комбінованому гострому отруєнні алкоголем і опіоїдами дозволяють судити про те, що одними з основних типів танатогенезу в даному випадку є (1) «мозкова смерть», (2) раптова серцева смерть, (3) смерть від токсичного набряку легенів.

За даною темою опубліковано 19 робіт, матеріалі увійшли до розділу «Судово-медична токсикологія» підручника англійською мовою «Forensic medicine».


^ 6. Назва науково-дослідної роботи: «Індивідуальна біологічна сумісність акрилових пластмас в ортопедичних хворих зі супутньою патологією»

Строки виконання: 2005-2009 р.

^ Науковий керівник професор С.І. Жадько


Вперше на основі клініко-експериментальних досліджень розроблений новий спосіб виготовлення знімних пластинкових зубних протезів із використанням режиму мікрохвильової полімеризації акрилових пластмас для зменшення токсичності й поліпшення їх міцнісних властивостей. Уперше в ортопедичній стоматології для оцінки токсичності акрилових пластмас «Фторакс» і «Етакрил» був запропонований і апробований метод біолюмінесценції. При цьому запропонований спосіб може бути використаний як експрес-діагностика непереносимості хворими акрилових пластмас ще до початку ортопедичного лікування на стадії ранньої клінічної діагностики. З використанням методу мікрохвильової полімеризації досягнуте зменшення токсичності акрилових пластмас у 2 рази в порівнянні з класичним компресійним способом пресування на водяному огрівнику. На підставі проведених досліджень уточнені й розширені свідчення для використання різних видів імплантатів, розроблені критерії оцінки процесів репарації після встановки імплантатів.

Використання в клініці ортопедичної стоматології акрилових базисів, виготовлених розробленим нами методом мікрохвильової полімеризації, значно підвищує функціональну цінність знімних пластинкових протезів і зменшує терміни адаптації до них. При цьому скорочується час полімеризації, дотримується висока точність її режиму, поліпшуються фізико-хімічні властивості пластмаси базису протезів і значно зменшується їх токсичність. Розроблені клінічно обґрунтовані свідчення для використання різних видів імплантатів. На базі отриманих цито-біохімічних даних розроблені діагностичні й прогностичні критерії синдрому біологічної несумісності як для різних видів імплантатів, так і незнімних мостоподібних протезів, а також показання й етіопатогенетично обґрунтований метод використання остеогенних препаратів.

За даною темою отримано 10 патентів України на винаходи, опубліковано 68 наукових робіт. Результати досліджень упроваджені в лікувальний процес міської і республіканської стоматологічних поліклінік м. Сімферополя, обласної стоматологічної клініки м. Херсона. Матеріали наукової роботи використовуються в навчальному процесі кафедри ортопедичної стоматології і кафедри стоматології ФПО КДМУ ім. С.І. Георгієвського.


^ 7. Назва науково-дослідної роботи: «Сучасні технології діагностики та лікування гіпоксичних уражень перинатального періоду»

Строки виконання: 2005-2009 р.

^ Науковий керівник професор Н.В. Лагунова


Вперше проведено дослідження системи ендотелійзалежних чинників у комплексі зі змінами коагуляційних і реологічних властивостей крові у новонароджених з гіпоксичним ушкодженням міокарду. В умовах клінічних досліджень встановлені ендотелійзалежні патогенетично значущі механізми формування гіпоксичного ушкодження серцево-судинної системи новонароджених. Виявлений дисбаланс у продукції ендотелієм вазоактивних речовин під дією гіпоксії у новонароджених різного гестаційного віку. Проведено патогенетичне обґрунтування й оптимізацію метаболічної терапії карнітином із метою зниження глибини й тяжкості ушкодження гіпоксії. Уперше виділені етапи становлення гемодинаміки в доношених новонароджених: період первинної адаптації, період стабілізації. Розроблені критерії оцінки гемодинамічних показників ПЖ як єдиного морфо-функціонального блоку (припливної частині ПЖ і вихіднного тракту ПЖ) у доношених новонароджених при перебудові з внутрішньоутробного на позаутробний тип кровообігу, як у нормі, так і при патології. Дана порівняльна оцінка об'ємних параметрів і функції правих відділів серця в різні вікові періоди (протягом перших 14 діб, 1-го місяця) у здорових новонароджених і новонароджених, які перенесли перинатальну гіпоксію. Виявлена фізіологічна динаміка показників діастолічної функції серця у доношених новонароджених у процесі перебудови кровообігу. У міру адаптації гемодинаміки діастолічна функція серця переходить до параметрів, що відповідають здоровим дітям більш старшого віку. Встановлена патогенетична роль дисфункції ПЖ у розвитку постгіпоксичної дезадаптації ССС. Розроблені й уведені в практику роботи відділень Республіканської клінічної лікарні: показання до застосування в комплексній терапії гіпоксичних ушкоджень серцево-судинної системи метаболічних препаратів карнітину, критерії їх ефективності, дози введення. Показана ефективність дії карнітину й доцільність його застосування в комплексній терапії.

За даною темою отримано позитивне рішення на патент України «Спосіб визначення функцій правого шлуночка в новонароджених», опубліковано 37 наукових робіт. Підготовлені методичні рекомендації щодо застосування препаратів карнітину в новонароджених. Результати роботи впроваджені в практику відділень недоношених новонароджених, патології новонароджених Республіканської дитячої клінічної лікарні; основні положення дисертації використовуються в педагогічному процесі кафедри госпітальної педіатрії Кримського державного медичного університету ім. С.І. Георгієвського.


^ 8. Назва науково-дослідної роботи: «Сучасні технології діагностики та лікування гіпоксичних уражень перинатального періоду»

Строки виконання: 2005-2009 р.

^ Науковий керівник професор І.І.Іванов


В результаті проведеної роботи встановлено, що частота порушень репродуктивної сфери серед дівчат України, що прибули на санаторно-курортне лікування, склала 60,0 %. Діти з патологічним перинатальним періодом, високим індексом захворюваності дитячими інфекціями, екстрагенітальною патологією складають групу ризику з розвитку гормональних порушень й остеопенічного синдрому в пубертатному періоді. При патологічному перебігу пубертатного періоду в дівчаток відбувається пригнічення гонадотропної функції гіпофіза і процесів стероїдогенезу в яєчниках, що призводить до зниження тиреоїдної функції. Пригнічення функції щитоподібної залози, у свою чергу, знижує вироблення гонадотропних гормонів гіпофіза, створюючи, таким чином, «порочне коло». На підставі отриманих даних розроблений алгоритм обстеження дівчат з обов'язковим дослідженням рівнів гонадотропних, тиреотропного, статевих стероїдних і тиреоїдних гормонів у сироватці крові й комплекс лікування, що містить у собі заходи, направлені на загальне оздоровлення дівчат і нормалізацію їх гормонального фону.

Встановлена кореляційна залежність високого ступеня достовірності (r = 0,8) між внутрішньоутробним станом плоду й показниками МА. При підвищенні рівня МА відмічається погіршення внутрішньоутробного стану плоду. При ПВ легкого і середнього ступеня швидкість дозрівання сурфактантасоційованих ліпідів збільшується за рахунок активації процесів ПОЛ і ПОБ. При ПБ важкого ступеня відбувається зменшення кількості сурфактантасоційованих ліпідів за рахунок дефіциту ліпідів, що розвивається, це клінічно виявляється у гіпоксії плоду, а в ранньому неонатальному періоді у розвитку РДС. На підставі отриманих даних за визначенням активності окислювальних процесів у плоду розроблений метод діагностики внутрішньоутробного стану плоду. Удосконалений метод лікування преекслампсії вагітних, що будується на якісному і кількісному відшкодуванні білково-ліпідних фракцій із використанням препарату «Берламін Модуляр».

За темою НДР отримано три патенти України й опубліковано 51 наукову роботу.


Перехідні НДР


1. Назва науково-дослідної роботи: «Пошук нових методів діагностики і фрагментів комплексного лікування гнійно-септичних захворювань з прогнозуванням їх перебігу, вад розвитку та набутих захворювань у дітей»

^ Строки виконання: 2006-2010 р.

Науковий керівник доцент Л.Ф.Притуло


Встановлена залежність клінічного перебігу гнійно-септичних захворювань від стану специфічного й неспецифічного імунітету в дітей. Вивчена роль дисбалансу антиендотоксинових систем організму на розвиток синдрому системної запальної відповіді. Методом кореляційних взаємозв'язків між дисбалансом рівня антиендотоксинових антитіл і показників системи гемостазу виявлені діагностичні критерії результату гнійно-септичних захворювань. Визначена роль ендотоксинзв’язувальних систем цитокінового профілю в реалізації кінця гнійних септичних захворювань у дітей. Вивчений вплив ендотоксинового синдрому на стан гемокоагуляційного потенціалу.

За темою НДР у 2009 році отриманий патент Україні й опубліковано 20 наукових робіт.


^ 2. Назва науково-дослідної роботи: «Інформаційно-аналітична система як механізм удосконалення санітарної охорони території України»

Строки виконання: 2006-2010 р.

^ Науковий керівник професор О.Б.Хайтович


На підставі зібраної інформації за міжнародними пунктами пропуску через державний кордон України, санітарно-карантинним підрозділам у таких пунктах створена база даних і початий ГІС-проект. Продовжується збір і обробка інформації стосовно інфекцій, що можуть мати міжнародне значення, міжнародними портами і міжнародним транспортними зв'язками України із занесенням у бази даних. Поповнюються географічні бази даних щодо пташиного грипу у світі й Україні, на підставі яких здійснюються ГІС-проекти «Пташиний грип H5n1. Розповсюдження в світі», «Пташиний грип H5N1. Епізоотичний процес у Криму», «Пташиний грип H5N1. Періоди розповсюдження». Продовжується робота зі створення ГІС-проектів з чуми і холери в світі й СНД. Проведений ГІС-аналіз виникнення й розповсюдження пандемічного грипу (A/H1N1) 2009 р. у світі. Вивчені і порівняні молекулярні детермінанти патогенності й характеристики пандемічних вірусів грипу A/H1N1 1918 і 2009 рр. і вірусів високопатогенного пташиного грипу A/H5N1, які викликали епізоотії в Україні в 2005-2006 і 2008 рр.

За темою НДР у 2009 році опубліковано 10 наукових робіт, виконується 2 кандидатські дисертації.


3. Назва науково-дослідної роботи: «Діагностика і превентивна терапія прихованих порушень серцевого ритму та артеріальної гіпертензії у хворих на бронхіальну астму і хронічне обструктивне захворювання легенів»

^ Строки виконання: 2006-2010 р.

Науковий керівник професор В.О.Білоглазов


Вивчена поширеність порушень ритму і провідності, функція систоли і діастоли серця у хворих на бронхіальну астму при її поєднанні з артеріальною гіпертензією за даними холтерівського моніторування, ехокардіографії, добового моніторування артеріального тиску. Виявлена залежність частоти й структури вказаних змін від ступеня тяжкості основного захворювання, дана оцінка впливу легеневої гіпертензії, хронічного легеневого серця, стадії артеріальної гіпертензії на зміни серцево-судинної системи у хворих на БА. Продемонстрована можливість медикаментозної корекції артеріальної гіпертензії у хворих на бронхіальну астму інгібітором АПФ (еналапрілом) під контролем ХМЕКГ, ДМАТ і ЕхоКГ. За результатами ЕхоКГ у хворих на бронхіальну астму з артеріальною гіпертензією були виявлені особливості ремоделювання міокарду, розширення порожнини ЛП, збільшення товщини стінок ЛШ, ознаки дисфункції діастоли ЛШ (у 58 % випадків), ступінь вираження яких залежав від ступеня тяжкості бронхіальної астми. Бронхіальна астма у поєднанні з артеріальною гіпертензією супроводжувалася прихованими порушеннями ритму у вигляді суправентрикулярної екстрасистолії (69 %) і шлуночкової екстрасистолії (58 %), які залежали від ступеня тяжкості бронхіальної астми. Бронхіальна астма з артеріальною гіпертензією чинить вплив на добові ритми АТ у вигляді non-dippers і night-peakers і ДАД - non-dippers.

За темою опубліковано 26 наукових робіт, зокрема 4 – у зарубіжних виданнях, один інформаційний лист, отриманий патент на винахід, виконується 6 кандидатських дисертацій, захищена одна магістерська робота.

  1   2   3

Схожі:

Основні результати завершених І перехідних ндр, які виконувалися в рамках ініціативної тематики кдму iconОсновні результати завершених та перехідних ндр, які виконувалися в рамках ініціативної тематики кдму імені С.І. Георгієвського

Основні результати завершених І перехідних ндр, які виконувалися в рамках ініціативної тематики кдму iconРішення на патент України, опубліковано 97 наукових робіт, завершується виконання докторської дисертації. Назва науково-дослідної роботи
Основні результати завершених І перехідних ндр, які виконувалися в рамках ініціативної тематики кдму
Основні результати завершених І перехідних ндр, які виконувалися в рамках ініціативної тематики кдму iconОсновні результати завершених та перехідних ндр, які виконувалися за відповідними бюджетними програмами
Назва науково-дослідної роботи: „Розробка підходів до оцінки патогенетичної ролі тканинних протеїназ І їх інгібіторів при системних...
Основні результати завершених І перехідних ндр, які виконувалися в рамках ініціативної тематики кдму iconІнформація про основні результати завершених та перехідних ндр повинна містити такі відомості: назва ндр; Отримані результати наукова продукція
Дані про наукову діяльність завідувача кафедри; професора кафедри ( заповнюються картки рейтингової оцінки, Додаток 1 )
Основні результати завершених І перехідних ндр, які виконувалися в рамках ініціативної тематики кдму iconОсновні результати перехідних ндр, які виконувалися за бюджетними програмамимоз україни
Назва науково-дослідної роботи: «Роль порушень гуморального й клітинно-опосередкованого антиендотоксинового імунітету в патогенезі...
Основні результати завершених І перехідних ндр, які виконувалися в рамках ініціативної тематики кдму iconОсновні результати завершенних та перехідних ндр, які виконувались за бюджетними програмами моз україни
Назва науково-дослідної роботи: «Роль порушень гуморального й клітинно-опосередкованого антиендотоксинового імунітету в патогенезі...
Основні результати завершених І перехідних ндр, які виконувалися в рамках ініціативної тематики кдму iconПерелік завершених ндр у 2009 році
Отримані результати та їх мож-ливий вплив на показники здоров`я населення, очікуваний економічний ефект від упровадження тощо
Основні результати завершених І перехідних ндр, які виконувалися в рамках ініціативної тематики кдму iconЗразок акту аналізу метрологічного забезпечення ндр
Результати аналізу метрологічного забезпечення вимірювань, що виконувалися під час проведення науково-дослідної роботи, наведено...
Основні результати завершених І перехідних ндр, які виконувалися в рамках ініціативної тематики кдму iconІндівідуальний рейтинг співробітника кафедри за 2012 рік
Участь у виконанні госпдоговірної ндр із кошторисом (тільки гроші, які поступили на рахунок кдму)
Основні результати завершених І перехідних ндр, які виконувалися в рамках ініціативної тематики кдму iconРейтингова таблиця основних показників І бальної оцінки наукової діяльності кафедри у 2012 р
Виконання госпдоговірної ндр із кошторисом (тільки гроші, які поступили на рахунок кдму)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи