А. А. Бабанін 200 р. Акт icon

А. А. Бабанін 200 р. Акт
Скачати 46.05 Kb.
НазваА. А. Бабанін 200 р. Акт
Дата15.09.2012
Розмір46.05 Kb.
ТипДокументи

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Ректор Кримського державного медичного університету ім. C.I. Георгієвського, доктор медичних наук, професор

А.А. Бабанін

_______________________________200  р.

АКТ

перевірки первинної документації дисертаційної роботи должность, Ф.И.О. за темою “Назва теми


На підставі наказу № ____ від “__”______200 року проведено перевірку первинної документації дисертаційної роботи должность, Ф.И.О. за темою “Назва теми ” головою комісії: проректором з наукової роботи, доктором медичних наук, професором Кубишкіним А.В., та членами коміссії: должность, Ф.И.О. , інженером-метрологом 1 категорії, нормоконтролером Кузьміною Т.О.

Перевірка матеріалів та документів проводилась в науковому відділі Кримського державного медичного університету ім. С.І. Георгієвського.

^ Дисертантом були представлені:

 1. Журнал з протоколами експериментальних досліджень за період 200 -200 роки, які засвідчують виконання експериментальних досліджень на 154 щурах-самцях лінії Вістар та 45 безпородних кроликах з віварію Кримського державного медичного університету ім. С.І. Георгієвського. В журналі наведено докладні описи усіх використаних методик. У протоколах вказується назва серії експериментів, вид лабораторних тварин, їх маса, дата та хронологічний порядок дослідження, а також вид забивання у гострих експериментах. В протоколах наводяться дані щодо реєстрації активності обмеженого протеолізу та інгібіторів протеїназ, вільнорадикального окислення ліпідів та антиоксидантних систем, параметрів кислотно-лужного стану, показників усіх електрофізіологічних методик. Протоколи підписані пошукувачем і науковим керівником .

Оформлення журналу відповідає вимогам. Комісія підтверджує відповідність поданих у дисертації даних та існуючих у журналі.

2. Протоколи дослідження хворих з травматичним ушкодженням серединного нерву на різних рівнях у кількості 217 протоколів за період 1996-2005 роки, які містять результати кліничних, функціональних, лабораторних, морфологічних та інших методів дослідження.

 1. Записи 12 осциллограм із аналізом кривих кліренсу водню.

 2. 47 парафінових блока препаратів серця, легень, шлунка, печінки.

 3. 35 скелець препаратів серця, легень, шлунка, печінки.

 4. 35 електронних мікрофотографій препаратів серця, легень, шлунка, печінки.

 5. Таблиці в кількості 51 шт., які містять дані про проведені дослідження.

 6. Дискети з файлами у форматі електронних таблиць Exel for Microsoft Office и Lotus123 for OS/2 Warp4, що містять первинні дані з протоколів та осциллограм, та усі етапи їх математичної обробки. Структура файлів забезпечує можливість контролю обчислень на усіх етапах їх обробки.

 7. Повна бібліографія і реферати літературних джерел (журнальних статей, монографій, реферативних журналів), що були відібрані пошукувачем за темою дисертаційного дослідження (близько 2000 джерел). Серед записів, веденних пошукачем, 288 літературних джерел використано у дисертації.

 8. Дискети з тектовими файлами, що містять 1600 рефератів вітчизняних та зарубіжних авторів, які отримано з мережі INTERNET.

 9. Відбитки опублікованих за темою дисертації робіт, 2 деклараційних патенти України на корисну модель.

 10. Рукопис дисертації.

 11. Перелік засобів вимірювальної техніки та обладнання, характеристики яких впливають на результати вимірювань.

Всі експериментальні дослідження виконано з урахуванням Європейської конвенції про захист хребетних тварин, що використовуються для досліджень та інших наукових цілей (Страсбург, 18.03.1986 р.), а також з узгодження Комітету з біоетики Кримського державного медичного університету ім. С.І. Георгієвського (протокол засідання № від ________200 р.).

Перевірка цих матеріалів показала, що вони повністю віддзеркалюють зміст досліджень, що виконані пошукувачем. Вказані матеріали відображають ті показники, які наводяться у дисертації.

Усі подані матеріали достатньо інформативні та зручні у користуванні. Вибіркова перевірка першоджерел показала, що вони відповідають текстові дисертації, а також кількості літературних джерел, наведених у списку літератури дисертації.

При метрологічній експертизі встановлено відповідність номенклатури параметрів, що вимірювалися, меті та задачам роботи. Перелічені засоби вимірювальної техніки і допоміжне обладнення метрологічно забезпечені на період виконання роботи (інженер-метролог 1 категорії, нормоконтролер Кузьміна Т.О.). Результати досліджень достовірні. Досягнена єдність поданих кількісних даних.

Комісією перевірено подані дисертантом відбитки статей і тез конференцій, написаних власноручно і у співавторстві. При цьому встановлено, що 6 з них надруковані у фахових виданнях, затверджених ВАК України (з медичних наук). Усі опубліковані дані повністю відповідають матеріалам, що наведені у дисертації та авторефераті.

Науковим відділом Кримського державного медичного університету ім.С.I. Георгієвського представлено:

наказ про створення комісії для перевірки первинної документації Ф.И.О. (копія додається);

акт перевірки первинної документації дисертаційної роботи Ф.И.О.;

звіт про наукову-дослідну роботу кафедри ________________КДМУ iм. C.I. Георгієвського, в якому Ф.И.О. зазначен(а) як співвиконавець та виконавець дисертаційного дослідження.

Таким чином, перевірка первинної документації показала повну достовірність матеріалів, на вивченні та обробці яких побудована дисертаційна робота. Принципових зауважень щодо упорядкування первинної документації немає. При порівнянні узагальнених даних з фактичними матеріалами виявлено їх повну відповідність. Таким чином, здійснена перевірка показала повну достовірність усіх даних.

ВИСНОВОК:

дисертаційна робота должность, Ф.И.О. ^ Назва”, яка представляється на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за фахом шифр, назва спеціальності, виконана на достовірному матеріалі, узагальнення якого відображає суть дисертації. У зв’язку з цим комісія не бачить перешкод щодо представлення дисертації до спеціалізованої вченої ради для її публічного захисту.

Голова комісії


Проректор з наукової роботи, доктор медичних наук, професор А.В. Кубишкін

Члени комісії:

доктор медичних наук, професор ____________

доктор медичних наук, професор ______________

кандидат медичних наук, доцент _____________

інженер-метролог 1 категорії, нормоконтролер Т.О. Кузьміна

Схожі:

А. А. Бабанін 200 р. Акт iconЗатверджую ректор А. В. Васильєв 200 р. Акт експертизи
Експертна комісія Сумського державного університету Міністерства освіти та науки України, у складі
А. А. Бабанін 200 р. Акт iconАкт наданих послуг “ ” 20 р м. Ми, що нижче підписалися, Замовник
Виконавець, в особі, склали цей акт про те, що Виконавець надав, а Замовник прийняв послуги з участі представника Замовника у конференції...
А. А. Бабанін 200 р. Акт iconАкт наданих послуг “ ” 20 р м. Ми, що нижче підписалися, Замовник
Виконавець, в особі, склали цей акт про те, що Виконавець надав, а Замовник прийняв послуги з участі представника Замовника у конференції...
А. А. Бабанін 200 р. Акт iconАкт приймання-передачі наданих послуг
Замовник, з одного боку, та всп "Інститут післядипломної освіти кнуба", в особі директора Жаріновій А. Г., яка діє на підставі Положення,...
А. А. Бабанін 200 р. Акт iconАкт прийняття – передачі спонсорської допомоги
В. Ковбаса, заступника головного бухгалтера по ревізії І контролю О.І. Тулик, матеріально відповідального О. А. Магазінера провели...
А. А. Бабанін 200 р. Акт iconКаравела Х.: Сх вант., К.: Ноу-Хау, Тернопіль, К.: Атіка, М.: Высш шк. 200 М.: Димитровград, 200

А. А. Бабанін 200 р. Акт iconГосударственный стандарт союза сср фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на ру от 0,1 до 200 мпа (от 1 до 200 кгс/см2) общие технические требования
Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на ру от 0,1 до 200 мпа (от 1 до 200 кгс/см2)
А. А. Бабанін 200 р. Акт iconНаправлення на практику
Термін практики: з 200 р по 200 р
А. А. Бабанін 200 р. Акт iconНаправлення на практику
Термін практики: з 200 р по 200 р
А. А. Бабанін 200 р. Акт iconД. В. Федасюку службова записка
Прошу надати доступ до мережі Internet на 200 /200 учбовий рік (вказати з якою метою) в обсязі Мб
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи