Перелик фахових відань вак україни з біологічних, медичних та фармацевтичних наук біологічні науки збірники наукових праць icon

Перелик фахових відань вак україни з біологічних, медичних та фармацевтичних наук біологічні науки збірники наукових праць
Скачати 209.75 Kb.
НазваПерелик фахових відань вак україни з біологічних, медичних та фармацевтичних наук біологічні науки збірники наукових праць
Дата15.09.2012
Розмір209.75 Kb.
ТипДокументи

Перелик фахових відань ВАК України

з біологічних, медичних та фармацевтичних наук


БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ 1. Агроекологія і біотехнологія (Інститут агроекології та біотехнології УААН).

 2. Агрохімія і грунтознавство (Інститут грунтознавства та агрохімії ім. О.Н.Соколовського УААН).

 3. Актуальні проблеми акушерства і гінекології, клінічної імунології та медичної генетики. (Луганський державний медичний університет).

 4. Біологія та валеологія (Харківський державний педагогічний університет ім. Г.Сковороди).

 5. Бранта: Збірник наукових праць Азово-Чорноморської орнітологічної станції (Мелітопольський державний педагогічний університет МОН України, Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України).

 6. Ветеринарна біотехнологія (Інститут ветеринарної медицини УААН).

 7. Вісник Білоцерківського державного аграрного університету.

 8. Вісник Державної агроекологічної академії України.

 9. Вісник Дніпропетровського державного університету. Серія “Біологія і екологія”.

 10. Вісник Донецького державного університету.

 11. Вісник Запорізького державного університету. Серія: фізико-математичні науки, біологічні науки.

 12. Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія “Біологія”.

 13. Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія “Інтродукція та збереження рослинного різноманіття”.

 14. Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія “Проблеми регуляції фізіологічних функцій”.

 15. Вісник Луганського державного педагогічного університету. Серія “Біологічні науки”.

 16. Вісник Львівського університету. Серія біологічна.

 17. Вісник Одеського державного університету.

 18. Вісник Харківського державного університету.

 19. Гематологія і переливання крові. (Київський НДІ гематології та переливання крові МОЗ України).

 20. Гигиена населённых мест (Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзеєва АМН України).

 21. Екологія моря. (Інститут біології південних морів ім. О.О. Ковалевсь­кого НАН України).

 22. Збірник наукових праць Інституту ядерних досліджень.

 23. Збірник наукових праць Луганського державного аграрного університету. Серія: біологічні науки.

 24. Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г.Короленка. Серія: Екологія. Біологічні науки.

 25. Лісівництво і агролісомеліорація (Український НДІ лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького).

 26. Науковий вісник Львівської державної академії ветеринарної медицини ім. С.З Гжицького.

 27. Науковий вісник Національного аграрного університету.

 28. Науковий вісник Українського державного лісотехнічного універ­ситету.

 29. Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія.

 30. Наукові записки Державного природознавчого музею НАН України.

 31. Наукові записки НаУКМА. Серія: Біологія та екологія (Національний університет "Києво-Могилянська академія").

 32. Наукові записки Тернопільського педуніверситету ім.В.Гнатюка. Серія: біологія.

 33. Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель (Дніпропетровський держ. університет).

 34. Праці Наукового товариства ім. Тараса Шевченка. (м. Львів).

 35. Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології. (Луганський державний медичний університет).

 36. Проблеми радіаційної медицини та радіобіології (Науковий центр радіаційної медицини АМН України).

 37. Проблеми Чорнобильської зони відчуження. (Адміністрація зони відчуження).

 38. Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона (Донецький державний університет Міносвіти і науки України).

 39. Проблемы, достижения и перспективы развития медико-биоло­гических наук и практического здравоохранения. (Кримський медичний універ­ситет ім. С.І. Георгієвського).

 40. Промислова ботаніка (НАН України, Донецький ботанічний сад НАН України).

 41. Труды Никитского ботанического сада.

 42. Український журнал гематології та трансфузіології (Інститут гематології та трансфузіології АМН України).

 43. Фізіологічно активні речовини (НАН України, Інститут органічної хімії, МОЗ України, Національна фармацевтична академія України).

 44. Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа (Морський гідрофізичний інститут............).

 45. Экосистемы Крыма, их оптимизация и охрана (Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського МОН України).


ЖУРНАЛИ


 1. Аграрна наука і освіта (Національний аграрний університет, Науково-методичний центр аграрної освіти Мінагрополітики України).

 2. Аграрний вісник Причорномор’я. (Одеський сільськогосподарський інститут).

 3. Агроекологічний журнал (Інститут агроекології та біотехнології УААН, Інститут сільськогосподарськоїї мікробіології УААН).

 4. Альгологія (Інститут ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України, Дніпротелепрескорпорація).

 5. Архив клинической и экспериментальной медицины. (Донецький державний медичний університет).

 6. Биополимеры и клетка. (Інститут молекулярної біології та генетики НАН України).

 7. Біологічний вісник. (Харківський національний університет ім. В.Н. Ка­­ра­зіна).

 8. Біологія тварин (Інститут землеробства і біології тварин УААН).

 9. Бюлетень Інституту сільськогосподарської мікробіології УААН.

 10. Бюллетень Государственного Никитского ботанического сада.

 11. Вестник зоологии. (Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України).

 12. Вісник аграрної науки.

 13. Вісник гігієни і епідеміології. (Донецький державний медичний університет).

 14. Вісник Державного агроекологічного університету.

 15. Вісник морфології. (Вінницький державний медичний університет ім. М.І. Пирогова).

 16. Вісник Національної академії наук України (Президія НАН України).

 17. Вісник проблем біології і медицини (Українська медична стоматологічна академія).

 18. Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія: біологія.

 19. Вісті Біосферного заповідника "Асканія Нова".

 20. Гидробиологический журнал. (Інститут гідробіології НАН України).

 21. Грунтознавство (Дніпропетровський національний університет МОН України, ТОВ "Агенство "Телепресінформ").

 22. Довкілля та здоров’я (Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзеєва АМН України, Українське відділення міжнародного центру наукової культури - Всесвітня лабораторія).

 23. Доповіді НАН України.

 24. Досягнення біології і медицини (Одеський державний медичний університет МОН України).

 25. Екологія та ноосферологія (Дніпропетровський національний університет, ТОВ "Агенство "Телепресінформ").

 26. Експериментальна і клінічна медицина. (Харківський державний медичний університет).

 27. Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. (Львівський державний медичний університет ім. Данила Галицького).

 28. Ендокринологія. (Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Ко­місаренка АМН України).

 29. Заповідна справа в Україні (Київський університет ім. Тараса Шевченка, Канівський природний заповідник, Канівське відділення Української молодіжної екологічної ліги).

 30. Заповідна справа в Україні (Київський університет ім. Тараса Шевченка, Канівський природний заповідник, Канівське відділення Української молодіжної екологічної ліги).

 31. Захист рослин. (Інститут захисту рослин УААН України).

 32. Известия Харьковского энтомологического общества.

 33. Імунологія та алергологія. (Інститут урології та нефрології АМН України).

 34. Інтродукція рослин (Національний ботанічний сад ім. М.М.Гришка НАН України).

 35. Клінічна та експериментальна патологія (Буковинська державна медична академія МОЗ України).

 36. Клінічна фармація (Національний фармацевтичний університет МОЗ України).

 37. Космічна наука і технологія. (НКА України).

 38. Лікарська справа (МОЗ України, видавництво "Здоров"я").

 39. Львівський медичний часопис (АСТА МЕDIСА LЕОРОLIЕNSIА). (Львівський державний медичний університет ім. Данила Галицького).

 40. Медична хімія. (Національний медичний університет ім. О.О. Бо­гомольця).

 41. Мікробіологічний журнал. (Інститут мікробіології та вірусології ім. Д.К. За­болотного НАН України).

 42. Морський екологічний журнал (Інститут біології південних морів НАН України).

 43. Науковий вісник Волинського державного університету ім.Л.Українки.

 44. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Біологія.

 45. Нейрофизиология. (Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України).

 46. Онкологія. (Інститут експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України).

 47. Питання біоіндикації та екології. (Запорізький державний універ­ситет).

 48. Проблеми ендокринної патології ( АМН України, МОЗ України, Інститут проблем ендокринної патології АМН України).

 49. Проблеми старіння та довголіття (Інститут геронтології АМН України).

 50. Проблеми харчування (Інститут екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя МОЗ України), (гігієна).

 51. Проблемы криобиологии. (Інститут проблем кріобіології та кріо­медицини НАН України).

 52. Рибне господарство. (Інститут рибного господарства УААН).

 53. Садівництво. (Інститут садівництва УААН).

 54. Современные проблемы токсикологии. (Інститут екогігієни та токсикології).

 55. Таврический медико-биологический вестник. (Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського).

 56. Украинский биохимический журнал. (Інститут біохімії ім. О.В. Пал­ладіна НАН України)

 57. Український ботанічний журнал. (Інститут ботаніки ім. М.Г. Хо­лодного НАН України).

 58. Український журнал гематології та трансфузіології (Інститут гематології та трансфузіології АМН України).

 59. Український радіологічний журнал. (Харківський НДІ медичної радіології).

 60. Ученые записки Симферопольского государственного университета

 61. Учёные записки Таврического университета им. В.И.Вернадского .

 62. Физиология и биохимия культурных растений. (Інститут фізіології рослин і генетики НАН України).

 63. Фізика живого (НДЦ квантової медицини МОЗ України).

 64. Фізіологічний журнал. (Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України).

 65. Фізіолого-біохімічна оцінка дії техногенних факторів та рослин. (Львівський національний університет ім. Івана Франка).

 66. Фітотерапія (Медичний інститут Української асоціації народної медицини, Комітет з питань народної та нетрадиційної медицини при МОЗ України).

 67. Фотобіологія та фотомедицина. (Харківський національний універ­ситет ім. В.Н. Каразіна).

 68. Химия и технология воды (НАН України, Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України).

 69. Цитология и генетика. (Інститут клітинної біології і генетики НАН України).

 70. Экспериментальная онкология. (Інститут експериментальної пато­логії, онкології та радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України).

^ МЕДИЧНІ НАУКИ

ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ

 1. Актуальні питання медичної науки та практики (Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України).

 2. Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики (Запорізький державний медичний університет МОЗ України).

 3. Актуальні проблеми акушерства і гінекології, клінічної імунології та медичної генетики. (Луганський державний медичний університет).

 4. Актуальні проблеми нефрології. (Національний медичний універ­ситет ім. О.О. Богомольця).

 5. Актуальные вопросы курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации. (Кримський республіканський НДІ фізичних методів лікуван­ня і медичної кліматології ім. І.М. Сєченова, м. Ялта).

 6. Актуальные проблемы медицины и биологии. (Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця).

 7. Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія: Медицина.

 8. Гастроентерологія (Український НДІ гастроентерології МОЗ України).

 9. Гематологія і переливання крові. (Київський НДІ гематології та пере­ливання крові).

 10. Гигиена населенных мест. (Український науковий гігієнічний центр МОЗ України).

 11. Гігієна праці (Інститут медицини праці Міністерства охорони здоров"я України, АМН України).

 12. Дитячі інфекції. (Київський НДІ епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.І. Громашевського).

 13. Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім П.Л. Шупика. (Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика).

 14. Медико-социальные проблемы семьи. (Донецький державний медичний університет).

 15. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія “Медицина”.

 16. Питання експериментальної та клінічної медицини (Донецький державний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України).

 17. Проблеми військової охорони здоров’я. (Українська військово-медична академія).

 18. Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології. (Луганський державний медичний університет).

 19. Проблеми радіаційної медицини (Науковий центр радіаційної медицини, АМН України).

 20. Проблеми радіаційної медицини та радіобіології (Науковий центр радіаційної медицини АМН України).

 21. Проблемы достижения и перспективы развития медико-биоло­гичес­ких наук и прак­тического здравоохранения. (Кримський медичний універ­ситет ім. С.І. Геор­гієвського).

 22. Променева діагностика, променева терапія. (Український НДІ онкології та радіології МОЗ України, м. Київ).

 23. Серцево-судинна хірургія. (Інститут серцево-судинної хірургії АМН України, м. Київ).

 24. Современные аспекты военной медицины. (Головний військовий клінічний госпіталь МО України, м. Київ).
ЖУРНАЛИ

 1. Biomedical and biosocial anthropology (Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, Міжнародна Академія Інтегративної Антропології).

 2. Агапіт (Національний музей медицини України).

 3. Актуальні проблеми сучасної медицини. Вісник Української медичної стоматологічної академії МОЗ України.

 4. Архив клинической и экспериментальной медицины. (Донецький державний медичний університет).

 5. Архів клінічної медицини (Івано-Франківська державна медична академія).

 6. Архів психіатрії. (Український НДІ соціальної та судової психіатрії, м.Київ).

 7. Астма та алергія (Інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського АМН України, Асоціація спеціалістів з проблем бронхіальної астми та алергії України).

 8. Біль, знеболювання та інтенсивна терапія. (Київська медична акаде­мія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика).

 9. Буковинський медичний вісник. (Буковинська державна медична академія, м. Чернівці).

 10. Бюлетень української асоціації нейрохірургів. (Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, м. Київ).

 11. Вестник гигиены и эпидемиологии. (Донецький державний медич­ний університет).

 12. Вестник физиотерапии и курортологии. (Кримський медичний університет, м. Сімферополь).

 13. Військова медицина України (Українська військово-медична академія України, Міністерство оборони України).

 14. Вісник Вінницького державного медичного університету.

 15. Вісник Вінницького національного медичного університету.

 16. Вісник морської медицини. (ДП "Український НДІ морської меди­цини", м. Одеса).

 17. Вісник морфології. (Вінницький державний медичний університет ім. М.І. Пирогова).

 18. Вісник наукових досліджень (Тернопільська державна медична академія ім. І.Я.Горбачевського).

 19. Вісник невідкладної і відновної медицини (Інститут невідкладної і відновної хірургії АМН України).

 20. Вісник ортопедії, травматології та протезування (Український НДІ травматології та ортопедії МОЗ України, Українська асоціація ортопедів-травматологів, Українська асоціація спортивної травматології, хірургії колінного суглоба та артроскопії).

 21. Вісник проблем біології і медицини (Українська медична стоматологічна академія).

 22. Вісник психіатрії та психофармакотерапії (Одеський держаний медичний університет МОЗ України, Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського НАН України, Одеська обласна асоціація психіатрії).

 23. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. (Укра­їнський інститут громадського здоров’я, м. Київ).

 24. Вісник стоматології. (Одеський НДІ стоматології).

 25. Вісник Сумського державного університету. Серія: медицина.

 26. Вісник фармації. (Українська фармацевтична академія, м. Харків).

 27. Галицький лікарський вісник. (Івано-Франківська державна медич­на академія).

 28. Дерматология, косметология, сексопатология. (Дніпропетровська державна медична академія).

 29. Довкілля і здоров’я. (Український науковий гігієнічний центр МОЗ України, м. Київ).

 30. Доповіді Національної академії наук України (Президія НАН України).

 31. Досягнення біології та медицини (НАН України, АМН України, Одеський державний медичний університет).

 32. Експериментальна і клінічна медицина. (Харківський державний медичний університет).

 33. Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. (Львівський державний медичний університет).

 34. Ендокринологія. (Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Ко­­місаренка АМН України, м. Київ).

 35. Журнал Академії медичних наук України.

 36. Журнал вушних, носових і горлових хвороб. (Київський НДІ отола­рингології).

 37. Журнал дерматовенерології і косметології ім. М.О. Торсуєва.

 38. Журнал дерматологии и венерологии. (Український НДІ дерма­тології та венерології, м. Харків).

 39. Журнал психиатрии и медицинской психологии. (Донецький дер­жав­ний медичний університет).

 40. Запорожский медицинский журнал (Запорізький державний медичний університет, ТОВ "Ледум").

 41. Здоровье женщины (Інститут педіатрії акушерства і гінекології АМН України, ТОВ "Експерт ЛТД").

 42. Здоровье женщины (Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, ТОВ "Експериментальні психологічні розробки").

 43. Здоровье мужчины (Інститут урології АМН України, Видавничий центр і РА "Професіонал").

 44. Імунологія та алергологія. (Інститут урології та нефрології АМН України).

 45. Інфекційні хвороби. (Тернопільська державна медична академія).

 46. Клінічна анатомія та оперативна хірургія (Буковинська державна медична академія МОЗ України).

 47. Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія (Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України),

 48. Клінічна та експериментальна патологія (Буковинська державна медична академія МОЗ України).

 49. Клінічна фармація. (Українська фармацевтична академія, м. Харків).

 50. Клінічна хірургія (Інститут клінічної та експериментальної хірургії АМН України, Наукове товариство хірургів України).

 51. Кровообіг та гемостаз (Інститут геронтолоії АМН України, Українська Асоціація «Мікроциркуляція, гемореологія, тромбоутворення»).

 52. Лабораторная диагностика. (Київський НДІ епідеміології та інфек­ційних хвороб ім. Л.І. Громашевського).

 53. Лікарська практика (Харківський державний медичний університет, ТОВ «Озон-Інвест»).

 54. Лікарська справа. (Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика).

 55. Ліки України. (Державний комітет України з медичної та мікробіоло­гічної промисловості ).

 56. Ліки. (Інститут фармакології та токсикології АМН України).

 57. Лікування та діагностика. (АМН України).

 58. Літопис травматології та ортопедії (МОЗ України, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, Українська асоціація травматологів-ортопедів).

 59. Львівський медичний часопис (АСТА МЕDІСА LЕОРОLІЕNSIА). (Львівський державний медичний університет ім. Данила Галицького).

 60. Медицина сьогодні і завтра (м. Харків).

 61. Медицинская реабилитация, курортология, физиотерапия. (Україн­ський НДІ медичної реабілітації та курортології, м. Одеса).

 62. Медична освіта (Тернопільська державна медична академія ім. І.Я. Горбачевського).

 63. Медична хімія. (Національний медичний університет ім. О.О. Бо­гомольця, м. Київ).

 64. Медичні перспективи. (Дніпропетровська державна медична академія).

 65. Международный медицинский журнал (м.Харків).

 66. Міжнародний журнал радіаційної медицини (Асоціація «Лікарі Чорнобиля»).

 67. Міжнародний медичний журнал (Харківська медична академія післядипломної освіти, Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, Харківське медичне товариство).

 68. Мікробіологічний журнал. (Інститут мікробіології та вірусології ім. Д.К. За­­болотного НАН України).

 69. Нейрофизиология. (Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України).

 70. Одеський медичний журнал. (Одеський державний медичний університет).

 71. Онкология. (Інститут експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України).

 72. Ортопедия, травматология и протезирование. (Харківський НДІ ортопедії та травматології).

 73. Офтальмологічний журнал. (Інститут очних хвороб та тканинної терапії ім. В.П. Філатова АМН України).

 74. Охорона здоров’я України (МОЗ України, Український центр науково-медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи).

 75. Педіатрія, акушерство та гінекологія. (Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України).

 76. Перинатологія та педіатрія (м. Київ).

 77. Практична медицина (Львівський державний медичний університет ім. Данила Галицького, ПП "ПМ").

 78. Проблеми екології та медицини (Українська медична стоматологічна академія, Українська Академія наук національного прогресу).

 79. Проблеми ендокринної патології (Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я Данилевського АМН України).

 80. Проблеми медичної науки та освіти (Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, ТОВ "Фоліо-принт").

 81. Проблеми остеології. (Інститут геронтології АМН України).

 82. Проблеми харчування (Інститут екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя МОЗ України).

 83. Проблемы криобиологии (Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України).

 84. Проблемы старения и долголетия. (Інститут геронтології АМН України).

 85. Променева діагностика, променева терапія (“Інформаційно-видавниче обєднання “Медицина України”).

 86. Психічне здоров'я (Київська медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Київська міська психоневрологічна лікарня № 1).

 87. Репродуктивное здоровье женщины (Київська медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Видавничий центр і РА "Професіонал").

 88. Серце і судини (Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, Асоціація кардіологів, судинних та серцевих хірургів м. Києва, ТОВ “ВІТ-А-ПОЛ”).

 89. Сімейна медицина (Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.. Шупика, Українська Асоціація сімейної медицини).

 90. Современные проблемы токсикологии. (Інститут екогігієни і токсико­логії ім. Л.І. Медведя МОЗ України).

 91. Сучасна гастроентерологія (Інститут терапії АМН України, Український НДІ гастроентерології МОЗ України, ТОВ "ВІТ-А-ПОЛ").

 92. Сучасна педіатрія (Український інститут громадського здоров'я МОЗ України, «Експерт ЛТД», «Колегіум»).

 93. Сучасна стоматологія (м. Київ).

 94. Сучасні інфекції. (Національний медичний університет ім. О.О. Бо­­гомольця, м. Київ).

 95. Таврический журнал психиатрии. (Кримський державний медичний університет, м. Сімферополь).

 96. Таврический медико-биологический вестник. (Кримський держав­ний медичний університет, м. Сімферополь).

 97. Травма (Донецький державний медичний університет ім. М. Горького Міносвіти і науки України, НДІ травматології та ортопедії).

 98. Трансплантологія (Координаційний центр трансплантації органів, тканин та клітин МОЗ України, “КРС - медичні технології”, “Інвестиційно-консалтингова компанія “Універсал-контракт”).

 99. Український радіологічний журнал. (Харківський НДІ медичної радіо­логії).

 100. Український бальнеологічний журнал. (Львівський державний медичний університет ім. Данила Галицького).

 101. Український біохімічний журнал. (Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України).

 102. Український вісник психоневрології. (Український НДІ клінічної та експериментальної неврології і психіатрії, м. Харків).

 103. Український журнал гематології та трасфузіології (Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика, Інститут гематології та трасфузіології АМН України, Науковий центр радіаційної медицини АМН України, Інститут патології крові та трансфузійної медицини АМН України, ТОВ "Гемаком").

 104. Український журнал дерматології, венерології, косметології (Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, Українська асоціація лікарів-дерматовенерологів і косметологів, ТОВ "ВІТ-А-ПОЛ").

 105. Український журнал екстремальної медицини імені Г.О. Можаєва (Луганський державний медичний університет).

 106. Український журнал малоінвазивної та ендоскопічної хірургії. (Головне військово-медичне управління МО України).

 107. Український журнал медичної техніки і технології (Український науково-інженерний центр медичної техніки та промислових технологій МОЗ України).

 108. Український кардіологічний журнал. (Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стра­жеска АМН України).

 109. Український медичний альманах. (Луганський державний медич­ний університет).

 110. Український медичний часопис (Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика).

 111. Український морфологічний альманах (Луганський державний медичний університет, Товариство анатомів, гистологів, ембріологів та топографоанатомів України).

 112. Український науково медичний молодіжний журнал (Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця).

 113. Український нейрохірургічний журнал (АМН України, Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова, Українська Асоціація Нейрохірургів).

 114. Український пульмонологічний журнал. (Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України).

 115. Український ревматологічний журнал (Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска АМН України, МОЗ України, Асоціація ревматологів України).

 116. Український стоматологічний альманах (Українська медична стоматологічна академія).

 117. Український судово-медичний вісник (м. Київ).

 118. Український терапевтичний журнал (Інститут терапії АМН України).

 119. Український хіміотерапевтичний журнал (Інститут фтізіатрії та пульмонології ім. Ф.Г.Яновського АМН України).

 120. Ультразвукова перинатальна діагностика (м.Харків).

 121. Урологія. (Дніпропетровська державна медична академія).

 122. Фізіологічний журнал. (Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України).

 123. Фітотерапія (Медичний інститут Української асоціації народної медицини, Комітет з питань народної та нетрадиційної медицини при МОЗ України).

 124. Фотобіологія та фотомедицина. (Харківський національний універ­ситет ім. В.Н. Каразіна).

 125. Харківська хірургічна школа (Інститут загальної та невідкладної хірургії АМН України).

 126. Хірургія дитячого віку (Київська медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Всеукраїнська асоціація дитячих хірургів, Благодійний Фонд допомоги дітям з травмами та хірургічними хворобами «ХІТОД»).

 127. Хірургія України (Київська медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Асоціація хірургів-гепатологів України).

 128. Шпитальна хірургія. (Тернопільська державна медична академія).

 129. Экспериментальная онкология. (Інститут експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України).


^ ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ

ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ

 1. Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки і практики. (Запорізький державний медичний університет).

 2. Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П.Л.Шупика (Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика, Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти МОЗ України).

 3. Фізіологічно-активні речовини. (Інститут органічної хімії НАН України).


ЖУРНАЛИ

 1. Вісник фармації. (Українська фармацевтична академія, м. Харків).

 2. Журнал АМН України.

 3. Журнал органічної та фармацевтичної хімії (Інституту органічної хімії НАН України, Національний фармацевтичний університет).

 4. Запорізький медичний журнал (запорізький державний медичний університет, ТОВ Ледум”).

 5. Клінічна фармація. (Українська фармацевтична академія, м. Харків).

 6. Лікарська справа. (Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ).

 7. Ліки України. (Держ.комітет України з медичної та мікробіологічної промисловості).

 8. Ліки. (Інститут фармакології і токсикології АМН України).

 9. Медична хімія. (Національний медичний університет ім. О.О. Бо­гомольця, м. Київ).

 10. Фармаком. (Державний науковий центр лікарських засобів МОЗ України).

 11. Фармацевтичний журнал. (Українська фармацевтична академія, м. Харків).

 12. Фітотерапія (Медичний інститут Української асоціації народної медицини, Комітет з питань народної та нетрадиційної медицини при МОЗ України).


^ ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ І СПОРТ

ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ

 1. Молода спортивна наука України (Львівський державний інститут фізичної культури Міносвіти України).

 2. Мо­ло­ді­ж­ний на­у­ко­вий ві­с­ник. (Во­лин­сь­кий дер­жа­в­ний уні­вер­си­тет ім. Ле­сі Укра­ї­н­ки).

 3. Пе­да­го­гі­ка, пси­хо­ло­гія та ме­ди­ко-­бі­о­ло­гі­ч­ні про­б­ле­ми фі­зи­ч­но­го ви­хо­ван­ня і спор­ту. (Хар­ків­сь­кий ху­до­ж­ньо-­про­ми­с­ло­вий ін­сти­тут).

 4. Слобожанський науково-спортивний вісник (Харківський державний інститут фізичної культури Міносвіти України, Державний комітет України з фізичної культури і спорту).

 5. Фи­зи­че­с­кое во­с­пи­та­ние сту­ден­тов твор­че­с­ких спе­ци­аль­но­с­тей. (Хар­ків­сь­кий ху­до­ж­ньо-­про­ми­с­ло­вий ін­сти­тут).

 6. Фізичне виховання, спорт і культура здоров"я у сучасному суспільстві (Волинський державний університет ім. Л.Українки).


ЖУРНАЛИ

 1. Актуальні проблеми фізичної культури і спорту (Державний НДІ фізичної культури і спорту).

 2. Актуальні проблеми внутрішньої політики (Національна академія державного управління при Президентоі України, Державне управління справами).

 3. Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління.

 4. Наука в олимпийском спорте.

 5. Науковий вісник Волинського державного уні­вер­си­те­ту іме­ні Ле­сі Укра­ї­н­ки.

 6. Спортивний вісник Придніпров'я (Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту).

 7. Теорія і методика фізичного виховання і спорту (Національний університет фізичного виховання і спорту).

 8. Теорія і практика фізичного виховання (Донецький національний університет Міносвіти і науки України).

 9. Фі­зи­ч­не ви­хо­ван­ня в шко­лі.

Схожі:

Перелик фахових відань вак україни з біологічних, медичних та фармацевтичних наук біологічні науки збірники наукових праць iconШановні колеги!
У харківському державному університеті харчування та торгівлі щорічно видаються 2  збірники наукових праць (по 2 випуски кожен),...
Перелик фахових відань вак україни з біологічних, медичних та фармацевтичних наук біологічні науки збірники наукових праць iconВимоги до матеріалів
Вак україни у переліку №20 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття...
Перелик фахових відань вак україни з біологічних, медичних та фармацевтичних наук біологічні науки збірники наукових праць iconВимоги до матеріалів, що подаються для опублікування у Всеукраїнському науково-виробничому журналі «інноваційна економіка»
Вак україни у переліку №20 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття...
Перелик фахових відань вак україни з біологічних, медичних та фармацевтичних наук біологічні науки збірники наукових праць iconІнформаційний лист шановні колеги!
А. С. Макаренка щорічно видає збірник наукових праць "Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології", який затверджено...
Перелик фахових відань вак україни з біологічних, медичних та фармацевтичних наук біологічні науки збірники наукових праць iconЗапрошуємо авторів подавати статті до наших фахових збірників наукових праць, внесених вак україни до відповідних переліків
Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій (технічні науки, перелік №3)
Перелик фахових відань вак україни з біологічних, медичних та фармацевтичних наук біологічні науки збірники наукових праць iconДержавний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
України від 26 січня 2011 р. №1-05/1 збірник включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати...
Перелик фахових відань вак україни з біологічних, медичних та фармацевтичних наук біологічні науки збірники наукових праць iconДержавний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
України від 26 січня 2011 р. №1-05/1 збірник включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати...
Перелик фахових відань вак україни з біологічних, медичних та фармацевтичних наук біологічні науки збірники наукових праць iconДержавний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
України від 26 січня 2011 р. №1-05/1 збірник включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати...
Перелик фахових відань вак україни з біологічних, медичних та фармацевтичних наук біологічні науки збірники наукових праць iconДержавний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
України від 26 січня 2011 р. №1-05/1 збірник включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати...
Перелик фахових відань вак україни з біологічних, медичних та фармацевтичних наук біологічні науки збірники наукових праць iconДержавний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
України від 26 січня 2011 р. №1-05/1 збірник включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи